Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

ΟΔΗΓΟΥΜΕΘΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ;;;

ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ -
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΣΗΛΙΟΥ ΘΕΟΤΗΤΟΣ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΥΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ»,
ΨΕΥΔΟΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ
ΚΑΙ «ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ» ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΗΣ
«ΜΕΤΑΠΑΤΕΡΙΚΗΣ» ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡ-ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΥΛΙΣΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
(ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΠΕΙΘΗΝΙΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ)

1. Ἤδη ὁ δεισιδαίμων-ἀντίχριστος Γεώργιος Ράλλης ἔβαλε «ταφόπλακα» εἰς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ὁ μεγάλος σοσιαλ-ληστὴς Ἀνδρέας καὶ οἱ ἐπιτελεῖς του εἶχαν δαιμονισθῆ τόσον πολύ, ὥστε τὸ 1982 ἐπεστράτευσαν ὅλους τοὺς τεχνικοὺς γραφομηχανῶν καὶ τοὺς ἐπλήρωναν ἀδρά, σπαταλοῦντες τὸν ἱδρῶτα τοῦ, βαρύτατα φορολογουμένου, πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ καταστρέφουν τὶς δασεῖες, τὶς ψιλές, τὶς περισπωμένες, τὶς ὑπογεγραμμένες κ.λπ ἀπὸ τὶς γραφομηχανές.
2. Ἡ κα Ἄννα Διαμαντοπούλου, ὡς Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, εἰσηγεῖτο νὰ θεσμοθετηθῇ ἡ ἀγγλκὴ γλῶσσα ὡς ἐπίσημος γλῶσσα τῆς Ἑλλάδος. Καὶ ὡς Ὑπουργὸς Παιδείας συνέχισε τὸ καταγκρέμισμα τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας καὶ γλώσσης, καὶ ἄφηνε ἀσύδωτη τὴν κα Ρεπούση νὰ ἀφηνιάζῃ σὰν μαινομένη ταῦρος, ὄχι μόνον ἐναντίον τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν ἀλλὰ γενικῶς ἐναντίον τῶν πατροπαράδοτων ἀξιῶν, θεσμῶν καὶ τῆς ἀκραιφνοῦς ἱστορίας μας.
3. Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς εἰρωνεύοντο τοὺς Βάσκους καὶ Καταλανοὺς Εὐρωβουλευτές, ποὺ εἶχαν τὸ σθένος νὰ εἰσηγηθοῦν, ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ νὰ διδάσκωνται ὑποχρεωτικὰ εἰς τὰ Σχολεῖα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀντὶ νὰ τοὺς εὐχαριστήσουν καὶ τοὺς ὑποστηρίξουν μὲ ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα…
4. Τοιουτοτρόπως κινδυνεύομε σὲ μερικὲς δεκαετίες, νὰ παραστῇ ἀνάγκη νὰ μετακαλοῦμε Βάσκους, Καταλανοὺς καὶ Γερμανοὺς Ἑλληνιστές, γιὰ νὰ διδάσκωνται οἱ Ἑλληνόπαιδες τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.
5. Ἡ ἄκρως ὀπισθοδρομικὴ βάρβαρη, ἀπάνθρωπη καὶ ἀφιονιστικὴ διδασκαλία, τὸ κοράνιο, ἔφθασαν τινὲς νὰ τὸ συνιστοῦν καὶ νὰ τὸ δωρήζουν ὡς ἅγιο κοράνιο, ἡ Ὀρθοδοξία νὰ νοθεύεται μὲ οἰκουμενιστικὲς κακοδοξίες καὶ λοιπὰ καὶ λοιπὰ παρατράγουδα, ποὺ συστηματικῶς καὶ τεχνηέντως μᾶς σερβίρουν καὶ ἐπιβάλλουν γενίτσαροι τοῦ πνεύματος.
6. Εἰς τὴν προκειμένη περίπτωσι πρέπει, δυστυχῶς, νὰ ἐπαναλάβωμε τὸν τελευταῖο στῖχο τοῦ Γεωργίου Σουρῆ, ποὺ ἔγραφε ἐδῶ καὶ 115 χρόνια:
«δυστυχία σου λλάς, μ τ τέκνα πο γεννς.
Ὤ Ἑλλς ρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;».
Διαβάστε περισσότερα »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ