Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 31 Μαρτίου 2016

ΠΟΛΛΑ ΣΥΓΚΛΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2018...Η ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ;...

 Τί λέει η πανάρχαιη λαϊκή δοξασία γιά τα «τρία κύματα»; Γιατί η έντονη θαλασσοταραχή ονομάστηκε «τρικυμία»; Διότι, λέει ο λαός, τα κύματα έρχονται κατά τριάδες – με δύο παύσεις απ’ ανάμεσα. Καί το τρίτο κύμα είναι το ισχυρώτερο....
Πολύ πρόχειρα, λοιπόν, θυμόμαστε κι εξετάζουμε τρείς διαδοχικές από τις πλέον πρόσφατες εθνικές καταστροφές. Αυτές είναι:
Τί παρατηρούμε;
Αμέσως-αμέσως, βλέπουμε πως η διαφορά μεταξύ δύο διαδοχικών εθνικών καταστροφών είναι ακριβώς 25 χρόνια. Άρα, αν θέλουμε να μαντέψουμε το μέλλον της χώρας, ξεκινάμε με μία δεδομένη καί αναμφισβήτητη αριθμητική παράμετρο.
Επομένως, η επόμενη εθνική μας καταστροφή ήρθε το 1947+25=1972; Όχι… πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας κι άλλο φαινόμενο της ιστορικής περιοδικότητας: την «κουτσή πεντάλφα». (Παράδοξο φαινόμενο, όντως, αλλά ισχύει. Το πρωτοεπεσήμανα εδώ.)  Επομένως, πάρτε έτοιμο το χρονοδιάγραμμα των εθνικών αυτών καταστροφών:
κουτσή-πεντάλφα-εθνικών-καταστροφών
Βλέπουμε, λοιπόν, πως (σύμφωνα με το περίεργο αυτό φαινόμενο των τριών χτυπημάτων/δύο παύσεων) η επόμενη εθνική συμφορά μας περιμένει το 2022. Τότε, όμως, γιατί έγραψα στον τίτλο «2018»;
Υπομονή, ένα-ένα.
συνέχεια ΕΔΩ

Ἡ πολὺ ἀποδοτικὴ «βιομηχανία τῶν προσφύγων»


Ἡ πολὺ ἀποδοτικὴ «βιομηχανία τῶν προσφύγων»2
«…Η Πανευρώπη… von Coudenhove-Kalergi
Δὲν εἶναι τωρινό. Πάει χρόνια πίσω. (Δὲς παρακάτω). Ἁπλᾶ περνώντας τὰ χρόνια προσαρμόζεται ἀναλόγως στὶς πολιτικὲς καὶ κοινωνικὲς συνθῆκες. 
  • Χρηματοδότησαν τοὺς πολέμους στὶς χῶρες προελεύσεως τῶν μεταναστῶν!!!
  • Πούλησαν ὁπλισμό, βαρὺ καὶ ἐλαφρύ, σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ τὶς σφαγές τους φούντωσαν τὸ προσφυγικὸ- μεταναστευτικὸ ῥεῦμα πρὸς τὴν Εὐρώπη!!!
  • Στήριξαν ἐπικοινωνιακὰ μὲ τὰ μέσα τους τοὺς πολέμους στὶς χῶρες προελεύσεως τῶν μεταναστῶν.
  • Μέσῳ τῆς καραμέλας τῶν ἀνοικτῶν συνόρων καὶ τοῦ ἐλευθέρου ἐμπορίου, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἀκόμη τῶν ἀποικιῶν τους ἕως καὶ σήμερα, ῥούφηξαν τὸν πλοῦτο τῆς κάθε χώρας κι ἔφτασαν μέχρι τὸ μεδοῦλι.
  • Σοῦ μείωσαν τὰ εἰσοδήματα μέσῳ ὑπερφορολογήσεως, τελῶν, αὐξήσεως ὅλων τῶν ἀναγκαίίων εἰδῶν καὶ ὑπηρεσιῶν, γιὰ νὰ ζήσῃς σὰν ἄνθρωπος, ὥστε νὰ μὴν μπορῇς νὰ συντηρήσῃς οὔτε ἕνα παιδί, ὄχι δύο καὶ τρία!!! Ὑπῆρχε λόγος!! Γιατί νά ἔχουν ὑπέέμετρα δικαιώματα, ὅταν μποροῦν νά φέρουν φθηνούς σκλάβους πού θά λέν κι εὐχαριστῶ;;;;
  • Φαντάσου γιὰ πόσο μαλάκα σὲ ἔχουν, ποὺ ἐνεργοποιώντας ἐπικοινωνιακὰ τὴν ἀγάπη σου γιὰ τὸν συνάνθρωπο καὶ τὴν θέλησή σου νὰ προσφέρῃς, θὰ τοὺς κοστίσῃ σχεδὸν τζάμπα ἡ μεταφορὰ τόσο τεραστίου ὄγκου ἀνθρώπων, ἐκεῖποὺ θέλουν!!!
  • Ἐεε κι ἂν χρειαστοῦν ἐπιπλέον χρήματα, θὰ φορολογήσουν ἐσέναν καὶ θὰ τὰ μοιράσουν μετὰ μέσῳ τῶν γνωστῶν καναλιῶν τους, Μ.Κ.Ο, Ἱδρυμάτων κτλ., γιὰ νὰ γίνῃ ἡ δουλειὰ ὅπως πρέπει.
  • Ἐσὺ θὰ ἔχης κάνει τὸ «καθῆκον» σου σὰν ἄνθρωπος πρὸς ἄνθρωπο, αὐτοὶ θὰ ἔχουν κάνει τὴν δουλειά τους. «Τίμια» πράγματα…
  • Ἄαααα… Κᾶτσε λίγο καὶ δὲς τὰ νέα γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ στὰ δικά τους Μ.Μ.Ε. Κανείς τους δὲν ἑστιάζει στὶς αἰτίες. Ὅλοι ἐστιάζουν στὸ ἀποτέλεσμα καὶ πῶς θὰ λυθῆ ἄμεσα.  Οὔτε ἀσχολοῦνται μὲ τὸ ποιὸς εὐθύνεται. Οὔτε ἄν ὑπάρχουν ὀνόματα, ποὺ εὐθύνονται …περισσότερο, πέραν ἀπὸ τὶς κυβερνήσεις. Ἔτσι, γενικὰ κι ἀόριστα.
συνέχεια ΕΔΩ

Ἡ ἀρετὴ σημαίνει…


Ἀρχὴ Σοφίας...Κατὰ Ἀριστοτέλη ἡ ἀρετὴ εἶναι ἀνάγκη, μοναδικὴ ἐπιλογή, στόχος τῆς ἀνθρωπότητος.
Κατὰ Δημητράκο ὅμως μαθαίνουμε πὼς ἡ ἀρετὴ εἶναι ἡ τελεία σωματικὴ διάπλασις, ἡ ὡραιότης καὶ γενικῶς ἡ τελειότης. Εἶναι ἐπίσης ἡ ὑπεροχὴ καὶ ἡ ἀνδρεία. Αἱ ἀρεταὶ εἶναι αἱ γενναῖαι πράξεις, τὰ προτερήματα. Ἐπίσης ἀρετὴ σημαίνει ἡ ὑπόληψις, ὁ δόξα, ἡ εὐδοκίμησις καὶ ἡ θεάρεστος πράξις.
Συνοψίζοντας τὰ παραπάνω, κι ἐφ΄ ὅσον ἡ σωματικὴ διάπλασις, ὡς ἀποτέλεσμα συνδυασμοῦ τυχαιότητος καὶ ἐκπαιδεύσεως, θὰ μπορούσαμε νὰ συμπεράνουμε πὼς ἡ ἀρετὴ εἶναι μία διαδρομὴ ποὺ διαρκῶς ἀπαιτεῖ νὰ αὐτοεκπαιδευόμεθα πρὸς τὸ νὰ γίνουμε ἀνδρεῖοι καὶ νὰ φθάσουμε στὸ δικό μας τέλος, δῆλα δὴ τὴν δική μας τελειότητα.
Ἀλήθεια, πόσοι ἀπό ἐμᾶς γνωρίζουμε τό τί πρέπει νά κάνουμε γιά νά κερδίσουμε τό δικαίωμα στήν ἀρετή;
Φιλονόη

Ἀπὸ τὸ 1982 σχεδίαζαν τὸν …«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς!!!

Ἀπὸ τὸ 1982 σχεδίαζαν τὸν ...«ἐκδημοκρατισμό» τῆς Μέσης Ἀνατολῆς!!!1Κοίτα να δεις  που ο …«εμφύλιος» στην Συρία και η …«αυθόρμητη» Αραβική Άνοιξη ήταν στα σχέδια από το 1982…
Και η αγωνία των Ισραηλινών για την υγεία των Αποκεφαλιστών …μνημειώδης!!!
Καταλάβατε τώρα γιατί οι …«Ισλαμιστές» σφάζουν συνεχώς Μουσουλμάνους αλλά δεν έχουν ακουμπήσει ούτε τρίχα Ισραηλινού;
Σίγμα
πηγή

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ "ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ" ΣΕ ΠΟΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ; ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Παναγιώτης Μαρίνης
ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΣ ΦΙΛΟΣ ΞΕΡΕΙ;;
ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΙ "ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ" ΣΕ ΠΟΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΕ ΤΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ; ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ; ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ;


Δημήτρης Παπαδουκάκης :Μία από τις πολλές της νέας αγοράς απαντήσεις προς το δάσκαλο....: 
 http://www.pennyphone.gr/how_it_works.php. 
Το περίεργο ανακύπτον θέμα όμως είναι ότι οι εν λόγω πολλές μέθοδοι σχεδόν δωρεάν ομιλίας μέσω ίντερνετ ολίγον είναι γνώριμες στο "Δυτικό" Πολιτισμένο νεοέλληνα, ενώ επί αυτών αποδεικνύεται ότι έχουν πλήρη γνώση, εκπαίδευση και δυνατότητα χρήσης, οι εγκεφάλοι των....μικρονόων απολίτιστων αυστραλοπιθήκων "ΠΡΟΣΓΥΓΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ"!! Η δέ προσηνής χρήση τέτοιων εφαρμογών χρίζουν κτήσεως τινός κινητού τουλάχιστον ...Iphone ....16!! ΧΕΧΕΧΕ...Οι πιο γνωστοί τρόποι είναι βέβαια μέσω skype και μέσω viber δια της google το store apps. Πόσοι νεοέλληνες όμως τις χρησιμοποιούν; 
Πόσοι δηλαδή δεν έχουν vodafone, cosmote ¨wind ή έστω στην καλύτερη Q; 
Το ερώτημα του δασκάλου είναι πολύ εύστοχο και με βαθύτατες προεκτάσεις! Διότι είναι τελικά να διερωτάσαι για το πόσο πλήρως ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ είναι κι η δική μας γνώση όχι μόνο στην τεχνολογία, που εξ αυτού και μόνο αυτοαποδεικνύεται ότι ΟΙ ...ΕΜΠΟΛΕΜΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΠΙΘΗΚΟΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ..."ΜΑΘΗΤΕΙΑΝ" ΚΙ ΑΝΑΛΩΝΟΥΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ" ΕΠΙ ΑΥΤΗΣ, ΥΠΟ ΑΦΑΝΩΝ ΚΑΙ ΦΑΙΕΝΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ" ΤΟΥΣ , αλλά και ότι ο νεόλληνας κοιμάται ΕΝ ΓΕΝΕΙ όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ τελεί υπό του βασιλείου του ...Μορφέα για τη....φύση εν γένει των πραγμάτων..

Τρίτη 29 Μαρτίου 2016

Ἔρχεται καταιγίδα στήν Τουρκία;


Τρεῖς ἡμέρες μετὰ τὸ Ἰσραὴλ καὶ τὸ ἀμερικανικὸ πεντάγωνο ἐξέδωσε ἐντολὴ ἀναχωρήσεως ἀπὸ Τουρκία γιὰ διπλωμᾶτες, στρατιωτικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους! «Ἐντολὴ ἀναχωρήσεως» σημαίνει ὅτι τὸ κόστος μετεγκαταστάσεως θὰ καλυφθῆ ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση!
Ἔρχεται καταιγίδα στήν Τουρκία;1
Ὅσο γιὰ τὸ τὶ σημαίνουν ὅλα αὐτά…  …μᾶλλον μᾶς τὸ δείχνει τὸ γεγονὸς πὼς μέσα σὲ μία μόνον ἑβδομάδα δημοσιεύθηκαν τριάντα (30) ἀναλύσεις σὲ ΗΠΑ – Ἰσραὴλ σχετικὰ μὲ πιθανὸ πραξικόπημα στὴν Τουρκία.
Ἔρχεται καταιγίδα στήν Τουρκία;2 Ἔρχεται καταιγίδα στήν Τουρκία;3
Θεοφανάκης Στέφανος
ΠΗΓΉ 

Στη Ρουμανία, απαγορεύεται να κάνεις τον σταυρό σου


prison30823

 Ακούγεται τρελό αλλά είναι αληθινό. Στην Ρουμανία η προοδευτική μεταβατική κυβέρνηση, ψήφισε νόμο σύμφωνα με τον οποίο, όπως σας είχα ήδη πει στο prisonplanet, οι οδηγοί, απαγορεύεται να κάνουν τον σταυρό τους, επειδή αφήνοντας το τιμόνι με το δεξί χέρι και κρατώντας το μόνο με το ένα, μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα.
Ο νόμος έχει προκαλέσει διαμάχη, δεδομένου ότι πάνω από το 75% των εκκλησιών στη χώρα βρίσκονται σε διασταυρώσεις, όπου συνήθως γίνονται ατυχήματα και σίγουρα όχι από αυτούς που κάνουν το σημείον του τιμίου σταυρού. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τη θρησκευτική καταπίεση, λένε χριστιανικές και όχι μόνο οργανώσεις της Ρουμανίας.
Ο νόμος βλέπετε, δεν προβλέπει τι γίνεται αν κάποιος οδηγεί καπνίζοντας, ή τρώγοντας, αλλάζοντας σταθμό στο ραδιόφωνο. Εκείνος που ενοχλούσε ανέκαθεν, ήταν ο Χριστός.

πηγή

Η Ελλάδα μας...Η Ξεχωριστή Ελληνική Γλώσσα!


Στο αμφιθέατρο ενός Αμερικανικού πανεπιστημίου, κάνει διάλεξη ένας φιλόλογος καθηγητής σε ακροατήριο φοιτητών, και μεταξύ των άλλων λέει τα εξής:
– Σε πολλές γλώσσες, δυο αρνήσεις μας κάνουν μια κατάφαση. Σε άλλες γλώσσες, δυο αρνήσεις δίνουν άρνηση. Δεν υπάρχει όμως καμιά γλώσσα, η περίπτωση που δυο καταφάσεις να δίνουν άρνηση..!
Οπότε ακούγεται από το ακροατήριο η φωνή του Έλληνα φοιτητή..:
– Ναι καλά..!
πηγή:

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Πολὺ χρῆμα ἀπὸ τὶς Πρεσβεῖες γιὰ τὸ …«προσφυγικό»!!!Για να μην απορείτε με όλους αυτούς που παράτησαν δουλειές, σπίτια, παιδιά και ζώα και συμπαραστέκονται «ανιδιοτελώς» στους πρόσφυγες. Πέφτει χρήμα μπόλικο από τις ξένες πρεσβείες των χωρών, που όχι μόνον προκάλεσαν την καταστροφή της Συρίας, αλλά αρνήθηκαν και να βοηθήσουν στο ανθρωπιστικό κομμάτι… Όπως η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ.
Σίγμα
ΠΗΓΗ

Ανθελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα...

Δεν αρκεί μόνο η διαρκής προπαγάνδα από την τηλεόραση υπέρ των «κακόμοιρων» και μόνο μεταναστών, που είναι κατατρεγμένοι του πολέμου, κυρίως έγκυες, παιδιά και γυναίκες, αλλά συνεχίζεται και μέσα στα σχολεία.
Αυτός ο συνεχής παραλληλισμός των Ελλήνων προσφύγων του παρελθόντος με τους λαθομετανάστες που έρχονται σωρηδόν στην Ελλάδα σήμερα, ακόμα και μέσα στα σχολεία είναι όχι απλά άστοχος, αλλά μπορεί να θεωρηθεί και ως πλύση εγκεφάλου για τα παιδιά.
Διότι άλλο είναι να ενημερώνεις τα παιδιά για το τι συντελείται αυτή τη στιγμή σε...


Η συνέχεια εδώ

Κυριακή 27 Μαρτίου 2016

Ἡ σημαία τοῦ ISIS ΔΕΝ εἶναι ἡ σημαία τῆς Συρίας!!!

Ἡ σημαία τοῦ ISIS ΔΕΝ εἶναι ἡ σημαία τῆς Συρίας!!!1Τὸ νὰ θεωρῇς τὸν Ἄσαντ κακό, ἐπεὶ δὴ ἔτσι θέλει τὸ Ἰσραήλ, τὸ …ἀντιλαμβάνομαι.
Δοῦλος, ξεφτίλας καὶ προσκυνημένος γεννήθηκες. Τί ἄλλο θά μποροῦσες νά κάνῃς;
Τά ἴδια δέν ἔκανες καί μέ τόν Καντάφυ; Κι ἐκεῖ δέν γελοιοποίησες ἀκόμη καί τίς συμμαχίες πού, ἐσύ, ὅταν τὰ «τσίμπαγες» ὑπέγραφες;

Τὸ νὰ μοῦ παριουσιάζῃς ὅμως ὡς σημαία τῆς Συρίας τὸ δημιούργημα τῶν πρακτόρων τοῦ Soros, ὅταν πλέον σὲ ἔχω μάθει  καὶ ἀντιλαμβάνομαι τὸ εἶδος τῆς προπαγάνδας σου, καταντᾶ δική σου αὐτογελοιοποίησις. Πόσο πιά πιστεύεις πώς ἐξαπλώνεται καί ἐπικρατεῖ ἡ παραπληροφόρησίς σου;
Δὲν λέει… Σιγὰ σιγὰ ξυπνοῦν καὶ οἱ …πέτρες πλέον.
Νέες …«δράσεις» προπαγάνδας λοιπόν. Κράτος, ΜΚΟ, τσοντοκάναλα σὲ ἀγαστὴ συνεργασία, μαζὺ μὲ τὸ ΝΑΤΟ, τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη τῶν τραπεζιτῶν καὶ τῶν τοκογλύφων» ἐπιβάλλουν, ἐπισήμως, τὴν σημαία τοῦ ISIS, ἀκυρώνοντας τὴν σημαία τῆς Συρίας. Ἐν ὁλίγοις μᾶς βεβαιώνουν πὼς ναί, αὐτοὶ  τὴν ἔλαβαν τὴν ἀπόφασιν. Συρία τέλος.
Ἡ σημαία τοῦ ISIS ΔΕΝ εἶναι ἡ σημαία τῆς Συρίας!!!2Αὐτὴν  λοιπὸν τὴν εἰκόνα παρουσιάζουν τὰ τσοντοκάναλα, εὐλογούμενα ἀπὸ τοὺς τραπεζῖτες καὶ κρύβοντας τοὺς παρανοϊκοὺς ἀποκεφαλιστές… Αὐτὴν τὴν εἰκόνα προωθοῦν, γιὰ νὰ …πείσουν μερικοὺς ἀνεγκεφάλους κι ὄχι γιὰ νὰ στηρίξουν τοὺς ὅποίους (πραγματικοὺς πρόσφυγες) καὶ φυσικὰ μὲ στόχο νὰ καταστρέψουν τὴν Συρία.
Ἡ πραγματικὴ σημαία τῆς Συρίας εἶναι ὅμως αὐτή:

Ἂς τοὺς τὴν ὑπενθυμήζουμε μὲ κάθε εὐκαιρία!!!
Ἀλλοιώνουν τὴν πραγματικότητα πολὺ συνειδητά, ὅπως ξέρουν, ὡς ἐπαγγελματίες πράκτορες νὰ κάνουν.
συνέχεια ΕΔΩ

ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ...ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΦΩΤΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ...Στις 27 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ η θερινή ώρα. Συνεπώς, στις 3 τα ξημερώματα οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να αλλάξουν και να δείχνουν 4 το πρωί.
Για πρώτη φορά παγκοσμίως η ώρα άλλαξε τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου το 1916 στην Γερμανία. 
Στα μέσα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ο Γερμανός αυτοκράτορας Γουλιέλμος Β΄,γνωστός και ως Κάιζερ, διέταξε την αλλαγή της ώρας για εξοικονόμηση ενέργειας αλλά απώτερος σκοπός του ήταν η επίδειξη δύναμης . Ωστόσο, τόσο ο γερμανικός πληθυσμός όσο και οι Γερμανοί αγρότες αντέδρασαν στην ρύθμιση αυτή και η θερινή ώρα τέθηκε ξανά σε ισχύ το 1919 στις αρχές της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης.
Απόπειρες για την εφαρμογή της θερινής ώρας έγιναν και κατά την διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ωστόσο περίπου τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1973, λόγω της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη, αποφασίστηκε η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας από τα περισσότερα κράτη. Η Ελλάδα υιοθέτησε επισήμως την θερινή ώρα το 1975.
Τέλος, να σημειωθεί ότι από το 1996 η αλλαγή της ώρας είναι υποχρεωτική για τα όλα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωσης.
ΠΗΓΉ

Η ανθρώπινη ποικιλομορφία σε μία εικόνα


Η αφίσα απεικονίζει τις κύριες φυλετικές ομάδες της ανθρωπότητας.
Όπως βλέπετε, οι εικονιζόμενοι διαφέρουν στα σωματικά γνωρίσματα.

Τι λέτε, διαφέρουν και στα ψυχικά γνωρίσματα;

Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

Κρομανοειδείς μορφές στην Ελλάδα

Οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν τα γνωρίσματα των κατοίκων της Ελλάδας, επανειλημμένα διατύπωσαν την άποψη ότι ο Ελλαδικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από ομαλό πρόσωπο χωρίς γωνίες, δηλαδή είναι gracile. Όσοι ζουν στη χώρα, ωστόσο, εντοπίζουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που εμφανίζει γωνιώδη γνωρίσματα στο πρόσωπο. Ο Κρομανοειδής τύπος εισήχθη στην ανθρωπολογία για να περιγράψει ζώντες σε πολύ μεταγενέστερη εποχή, με αποτέλεσμα πολλές μελέτες να τον παραλείπουν, παρότι συχνά αναφέρουν τα γωνιώδη γνωρίσματα που τον χαρακτηρίζουν. Όμως ο Κρομανοειδής τύπος, έχοντας διασπαρεί σε όλη την Ευρώπη ήδη εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, όπως δείχνουν οι παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία. Θα εξετάσουμε κάποιες Κρομανοειδείς μορφές στην Ελλάδα, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την προέλευσή τους.
Τυπικά γνωρίσματα του Κρομανοειδούς τύπου είναι τα εξής:...
έντονα ζυγωματικά, έντονα σαγόνια, βαθιά τοποθετημένα μάτια τα οποία ξεχωρίζουν από αυτά του Μεσογειακού τύπου. Συνήθως οι Κρομανοειδείς είναι δολιχοκέφαλοι, ενώ υπάρχει και ένα μέρος τους που τείνουν μεσοκέφαλοι. Πολλές διαφοροποιήσεις υπάρχουν ως προς τον προσωπικό και ρινικό δείκτη, που δείχνουν ότι υπάρχουν Κρομανοειδείς από ευρυπρόσωποι έως λεπτοπρόσωποι και από λεπτόρρινοι μέχρι μεσόρρινοι.
 Εκεί έγκειται και η δυσκολία των πρώτων ανθρωπολόγων να τον διακρίνουν ως ξεχωριστό τύπο. Όμως όποιος μελετήσει επισταμένως, όχι μόνο θα μπορί να εντοπίσει τα Κρομανοειδή γνωρίσματα, ακόμα και στην συμπεριφορά, αλλά θα διαπιστώσει ακόμη ότι οι διαφοροποιήσεις εντός του Κρομανοειδούς τύπου είναι γεωγραφικά διαχωρισμένες, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν στοιχεία περί καταγωγής....ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

H Eλλάδα στη ζώνη του Λυκόφωτος. Κατάργηση του σταυρού.-Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ-ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ --ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΒΡΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ-

Εξισλαμισθείτε με αξιοπρέπεια… Xωρίς φωνές…
Δεν είναι τίποτα φοβερό. Μη κάνετε έτσι. Μάθετε και καμμιά ξένη γκώσσα. Πάρτε και καμμιά μπούργκα. Κάνετε και το δύσκολο… Το καλοκαίρι η κελεμπία θα φορεθεί πολύ.
Δεν σας είπαμε να αγοράσετε κανένα κοράνι; Σας προειδοποιήσαμε και σε αυτό. To Bήμα τα μοίραζε δωρεάν...Τώρα είστε Άραβες. Το Ευρωπαίοι ξεχάστε το. Πρώτη επίσημη γλώσσα τα Τουρκικά....Ψάχνουν σπίτια για να εγκαταστήσουν μετανάστες στον Έβρο, καταγγέλλει ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης...ΕΔΩ 
Ποιοι προωθούν στην Ελλάδα και τη Θράκη τα σχέδια για ΕΟΖ- Στις 26 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στη Γερμανία εκδήλωση με κεντρικό θέμα το Προσφυγικό στην Ευρώπη. Στην εκδήλωση αυτή συμμετείχε ως προσκεκλημένη του Γερμανού προέδρου Γιοακίμ Γκάουκ, η Άννα Διαμαντοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και νυν πρόεδρος του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Η κ. Διαμαντοπούλου δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ότι «για την Ευρώπη η κρίση αυτή μπορεί να εξελιχθεί σε ευκαιρία εμπλουτισμού του εργατικού δυναμικού της γηράσκουσας ηπείρου,...ΕΔΩ

Λοβοτομήθηκε και η Ομογένεια...

Περισσότερα, εδώ.


Πάρτε κι αυτό, για νά 'χετε...Με λαμπρότητα, πολυπολιτισμικότητα και αρκετή φαντασία το Saheti School και η ελληνική κοινότητα στο Γιοχάνεσμπουργκ γιόρτασαν με μοναδικό τρόπο την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου

H συνέχεια εδώ

Επειδή οι Έλληνες κοντεύουν να ξεχάσουν τι σημαίνει Ηγέτης


Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟ ΣΚΟΤΑΔΙ...ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ...!!!

Ό Λουκιανός από την Σαμοσάτα της Συρίας έζησε το 120 μ.χ. στο βιβλίο του «Αληθινή Ιστορία» δίνει πληροφορίες που σε ξαφνιάζουν. ... «Πήγαινε με ένα καράβι που το πήρε ο αέρας για εφτά μερόνυχτα και την όγδοη ημέρα έφτασε στο φεγγάρι. (Τόσο κάνουν τα σύγχρονα διαστημόπλοια του ανθρώπου για να πάνε στο φεγγάρι). Μπήκε μέσα σ’ ένα πηγάδι που από πάνω είχε καθρέφτες και έβλεπε όλη τη γη. (Πρόκειται για υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο που ο άνθρωπος ακόμη δεν το έχει φτιάξει γιατί με αυτό έβλεπε και τους ανθρώπους στην γη). Βασιλιάς της Σελήνης ήταν ο Ενδυμίωνας που τον πήραν από την γη και τον πήγαν στο φεγγάρι και τον έκαναν βασιλιά.»Περιγράφει τρικινητήρια αεροπλάνα (τρικέφαλοι αλογογύπες που πετούσαν) περιγράφει σύγχρονες διόπτρες (έβαζαν και έβγαζαν τα μάτια τους που μπορούσε να τα φορά ο καθένας και έβλεπαν πολύ μακρυά) περιγράφει πολεμιστές με διαστημική στολή που είχε δύο κέρατα “κεραίες”.

Ο στρατός αυτός ήταν του Φαέθοντα και επειδή ήταν άνθρωποι σαν εμάς και η θερμοκρασία της σελήνης μεγάλη γι αυτό φορούσαν τις διαστημικές στολές. Στα αρχαία Ινδικά έπη, αναφέρονται για πόλεμο Ελλήνων με κατοίκους της Σελήνης και συγκεκριμένα αναφέρουν ότι αρχηγός των Ελλήνων ήταν ο Ηρακλής. Οι Ινδοί τι λόγο είχανε σε δικά τους κείμενα να αναφέρουν Έλληνες ειδικά και μάλιστα σε πόλεμο με τους κατοίκους της σελήνης; .

Ο Μένιππος, που ο Λουκιανός τον ονομάζει "Ικαρομένιππο", λόγω του ότι "πετούσε",σ την Σελήνη  συναντά ανθρώπους. Μάλιστα αναφέρει και πόλεις. Ο Λουκιανός εδώ περιγράφει ένα πόλεμο των άστρων, μεταξύ των κατοίκων του Ήλιου και της Σελήνης, για την κυριαρχία της Αφροδίτης και τις περιπλανήσεις του Λουκιανού και του πληρώματός του μέσα στις μαύρες τρύπες και τις σκουληκότρυπες του διαστήματος.

Σε ένα άλλο έργο του, το «Περί των αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων» ο Πλούταρχος αναφέρει ότι η απόψη ότι υπάρχουν όντα στη Σελήνη αποδίδεται στους Πυθαγορίους, ενώ ο Διογένης ο Λαέρτιος την αποδίδει στον Αναξαγόρα (Περί των αρεσκόντων τοις φιλοσόφοις, 892a:
«Οἱ Πυθαγόρειοι γεώδη φαίνεσθαι τὴν σελήνην διὰ τὸ περιοικεῖσθαι αὐτὴν καθάπερ τὴν παρ´ ἡμῖν γῆν μείζοσι ζῴοις καὶ φυτοῖς καλλίοσιν· εἶναι γὰρ πεντεκαιδεκαπλασίονα τὰ ἐπ´ αὐτῆς ζῷα τῇ δυνάμει μηδὲν περιττωματικὸν ἀποκρίνοντα, καὶ τὴν ἡμέραν τοσαύτην τῷ μήκει.»
Απ. : «Οι Πυθαγόριοι υποστηρίζουν ότι η Σελήνη φαίνεται να είναι γήινη για το λόγο ότι κατοικείται όπως και η γη μας. Και πάνω σε αυτήν υπάρχουν ζώα μεγαλύτερα σε μέγεθος και φυτά εξαιρετικής ομορφιάς από αυτά που μπορεί να φιλοξενήσει ο πλανήτης μας. Επίσης δεν αφήνουν πίσω τους περιττώματα και εκεί οι μέρες διαρκούν δεκαπέντε φορές περισσότερο.»)ΕΔΩ

Εντύπωση  κάνει, όταν το 1950 σε ναό των Μάγιας στο Μεξικό βρέθηκε χάρτης της αθέατης πλευράς της Σελήνης, ο οποίος αποδείχτηκε απόλυτα ακριβής συγκρινόμενος με τους πρόσφατους που έφεραν τα διαστημόπλοια. Η πρώτη χαρτογράφηση της αθέατης πλευράς της Σελήνης από τον άνθρωπο έγινε την 7/10/1959, επομένως ο παλαιός χάρτης βρέθηκε στη γη ή από επίσκεψη γήινων στο φεγγάρι ή από επίσκεψη εξωγήινων στη γη....ΕΔΩ

«Μελέτησαν μιαν άλλην Γη, άγνωστη, την οποίαν οι αθάνατοι ονομάζουν Σελήνη, οι δε κάτοικοι της Γης Μήνην και η οποία έχει πολλά όρη, πολλές πόλεις, πολλά μέγαρα»
Ναι, υπάρχουν τεράστιες κατεστραμμένες γυάλινες πολιτείες όπως φαίνεται στις φωτογραφίες. Όλοι απορούσαν γιατί στις αποστολές στην Σελήνη δεν φαινόντουσαν αστέρια στον ουρανό. Πως να φανούν; αφού προσσεληνώνονταν ανάμεσα στις κατεστραμμένες γυάλινες πολιτείες. Στον δε Νότιο Πόλο της, χρησιμοποίησαν κατά κόρον φίλτρο paint brush για να εξαφανίσουν τις πολιτείες, και την δεξαμενή πάγου με επιφάνεια 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτά τα βρήκε το διαστημόπλοιο Clementine του Αμερικανικού Ναυτικού !!! Αφήστε που μας δείχνουν γκρίζα την Σελήνη ενώ δεν είναι. Και προσέξτε την κατασκευή που φαίνεται μπλε στον κρατήρα Αρίσταρχο !...ΕΔΩ
prison30654
Αποκάλυψη μυστικών πόλεων της Σελήνης από τόν  πρώην διευθυντής του Τμήματος Data and Photo Control Department της NASΑ Ken Johnston...ΕΔΩ
Δείτε καί τό βίντεο αυτό , γιά νά καταλάβετε πώς ήταν ό κάποτε κατοικημένος  πλανήτης Άρης...


Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016

1821...ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ...ΤΩΡΑ;...!!!


Μια είδηση και μια προφητεία που μας ανάβουν φωτιές

 Γράφει ο Ζαχαρίας ο Μυτιληνιός
Πριν από λίγα λεπτά ο φίλος Σπυρίδων μου έστειλε ένα νήμα με την είδηση που λέει ότι αποχωρεί ο Τουρκικός στρατός από τα κατεχόμενα και ένα ακόμα νήμα απο μια προφητεία του Αγίου Παϊσίου…
Σας τα παραθέτω γιατί αυτή τη φορά θεωρώ ότι όλα πάνε κατ΄ευχήν:
Καταρχήν από το crachonline.gr:
    H Τουρκοκυπριακή εφημερίδα «Αφρίκα» δημοσιεύει σήμερα ρεπορτάζ για αποχώρηση του τουρκικού κατοχικού στρατού από τη Κύπρο.
    Στο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι δεν είναι πρόθεση της Τουρκίας να τερματίσει τη κατοχή που ξεκίνησε με την εισβολή του 1974, αλλά για να χρησιμοποιήσει στρατιωτικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Συρία.
    Κυβερνητικοί κύκλοι στη Λευκωσία διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για αυτή τη πληροφορία η οποία δεν επιβεβαιώνεται από καμία επίσημη πηγή.

πηγή
Και η προφητεία:


Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016

Απελευθερωθήκαμε από τούς τούρκους τό 1821...καί σκλαβωθήκαμε ξανά από τούς μασόνους, τίς μαριονέτες τής λέσχης Μπίλντερμπεργκ καί τά πιόνια τής Νέας Τάξης Πραγμάτων...


Καὶ στὶς Βρυξέλλες δὲν πειράχθηκε τρίχα …«περιουσίου»!!!...είχαν ενημερωθεί έγκαιρα για το επικείμενο κτύπημα...

Καὶ στὶς Βρυξέλλες δὲν πειράχθηκε τρίχα ...«περιουσίου»!!!2Η εβραϊκη κοινότητα, ως πιο σημαντική των υπολοίπων, είχε όντως ενημερωθεί έγκαιρα για το επικείμενο κτύπημα,  λίγες ημέρες πριν, από δύο «επαγγελματίες» της ασφαλείας…
Δηλαδή από δύο πράκτορες.
Και τελικά, όπως και με την επίθεση στο Bataclan στο Παρίσι, ούτε τρίχα …«περιουσίου» δεν σκονίστηκε.

Οι υπόλοιποι, μη …«εκλεκτής φυλής», αφήνονται στην μοίρα τους… 

Σίγμα
Πηγή

Τώρα "κλαίει" ο πρωθυπουργός του Βελγίου και πλασιέ εμπορίας όπλων...

Ενός λεπτού σιγή κι εθνικό πένθος ο πλασιέ όπλων Βέλγος πρωθυπουργός, που πλούτισε τις βιομηχανίες όπλων της πάλαι ποτέ σκληρής κι απάνθρωπης αποικιοκρατίας των Βέλγων...
 
Συμπαράσταση ο άλλος πλασιέ εμπόρων όπλων σοσιαΛΗΣΤΗΣ Ολάντ...
Επλήγη η πρωτεύουσα μας (της Ε.Ε.)... ο μέγας υπουργός Κοτζιάς...
Και πάει λέγοντας το γαϊτανάκι της απόλυτης υποκρισίας... Τα αθώα θύματα έχουν δολοφόνους με ονοματεπώνυμο κι είναι ο ιμπεριαλισμός κι οι λακέδες "ηγέτες" (διάβαζε τραπεζοϋπάλληλοι, πλασιέ εμπόρων όπλων) των "πολιτισμένων" χωρών της δύσης!...

ΚΑΣΤΡΟ ΣΕ ΟΜΠΑΜΑ..." ΜΗΤΕ ΝΑ Μ' ΑΓΓΙΞΕΙΣ"...


Ποικιλοτρόπως έχει σχολιαστεί τις τελευταίες ώρες ο περίεργος χαιρετισμός του Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα με τον Ραούλ Κάστρο στην Κούβα. Την στιγμή που τελείωσαν την κοινή τους ομιλία, ο Αμερικανός πρόεδρος προσπάθησε να αγκαλιάσει τον Κάστρο, με αποτέλεσμα εκείνος απλά να του πιάσει επιδεικτικά το χέρι μην αφήνοντάς τον νά πλησιάσει. Η αμηχανία στο βλέμμα του Αμερικανού προέδρου ήταν έκδηλη στο πρόσωπό του, με τους δύο ηγέτες να αποχωρούν αμέσως μετά.

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΤΥΠΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ

Όπως έχω γράψει κατά καιρούς σε δεκάδες άρθρα μου, η Γερμανία το Κατάρ και η Τουρκία αποτελούν άξονα ο οποίος έχει ως στόχο την κατάλυση της νότια; Ευρώπης, την κυριαρχία της Γερμανίας στην βόρεια Ευρώπη και τη ανάδειξη της Τουρκίας σε περιφερειακή υπερδύναμη και ενεργειακό κόμβο
Το Κατάρ θα αποτελεί την ενεργειακή πηγή της Γερμανίας η οποία θα απεξαρτηθεί ενεργειακά  απο τη Ρωσία με τον σχεδιαζόμενο αγωγό αερίου Κατάρ-Ιορδανίας-Συρίας-Τουρκίας-Ελλάδας-βόρειας Ηπείρου-Ιταλίας-Αυστρίας-Γερμανίας.Η Συρία αρνήθηκε την διέλευση του αγωγού το 2009 και ο πόλεμος που άρχισε το 2011 έχει ως στόχο την κάμψη του πρόεδρου Άσαντ  που αρνήθηκε.
Το Κατάρ έχει ζητήσει και έχει λάβει ως αντάλλαγμα ότι η νότια Ευρώπη θα μετατραπεί αρχικά σε Ειδική Οικονομική Ζώνη  στην οποία και ειδικά στην Ελλάδα θα δραστηριοποιούνται Τούρκοι επενδυτές με καταριανά κεφάλαια και σε βάθος χρόνου θα μετατραπεί σε έδαφος της υπό ανασύστασης απο το Κατάρ της πάλαι ποτέ Αραβικής αυτοκρατορίας τω προ μεσαιωνικών χρόνων.Βόρεια Αφρική και νότια Ευρώπη θα αποτελούν τα εδάφη της . Η 'εγινε από την Λιβύη όπου το Κατάρ έβαλε την εκβιαζόμενη Δυση να ρίξει τον Καντάφι.
Η Γερμανία βοηθά πολιτικά το Κατάρ με τις συνθήκες Σένγκεν και Δουβλίνο οι οποίες εξασφαλίζουν την είσοδο των εκατομμυρίων μουσουλμάνων, την παραμονή τους και εν τέλει τη νομιμοποίηση τους σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στη νότια.
Η Γερμανία με το Κατάρ βρίσκονται πίσω από την τρομοκρατία
Τι σημαίνουν οι τρομοκρατικές επιθέσεις ανα χώρα.
Οταν συμβαίνουν στην Γαλλία : Η Γαλλία αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης σε έκταση-οικονομία-πληθυσμό και επιρροή, μετά τη Γερμανία.Η Γαλλία έχει πάντα ως κρυφό στόχο την δημιουργία της Μεσογειακής Ένωσης, μια ένωση από όλες τις χώρες που βρέχονται από την Μεσόγειο αλλά και τα Βαλκάνια.Όταν η Γαλλία υφίσταται τρομοκρατικά χτυπήματα ο στόχος είναι ο εκβιασμός της να συνταχθεί με την Γερμανία και να αφήσει στην 'ακρη τα σχέδια της για την Μεσογειακή Ένωση η οποία αντιτίθεται τόσο στα σχέδια του Κατάρ όσο και της Γερμανίας.
Όταν συμβαίνουν χτυπήματα στο Βέλγιο.:Το Βέλγιο ως κράτος δεν έχε4ι καμία γεωπολιτική αξία και ο μόνος λόγος ύπαρξης του είναι ότι φιλοξενεί τη έδρα της Ε.Ε. Το Βέλγιο αποτελεί κράτος παρωδία με δύο κοινότητες-Ολλανδόφωνους και Γαλλόφωνους, οι οποίες βρίσκονται στα μαχαίρια.Το Βέλγιο στις τελευταίες εκλογές δε μπορούσε α συστήσει κυβέρνηση για πάω από έξι μήνες. Αυτό το κατασκεύασμα σύντομα θα τελειώσει την καριέρα εφόσον το δήθεν παράδειγμα της δήθεν αρμονικής συμβίωσης δυο αλλόγλωσσων κοινοτήτων θα αντικατασταθεί από την Κωνσταντινούπολη και την αυτονομημένη ανατολική Θράκη στην οποία σκοπεύουν να μεταφέρουν την έδρα του ΟΗΕ και Ε..Ε Εκεί, στην Πόλη, Έλληνες, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, Κούρδοι, Τούρκοι θα ζούνε δήθεν αρμονικά ως παγκόσμιο παράδειγμα ''αρμονική συμβίωσης και πολυπολιτισμού''.(περισσότερα στο άρθρο μου ''Κωνσταντινουπολη Παγκόσμια Πρωτεύουσα  http://hellenicsunrise.blogspot.gr/2013/05/blog-post_7767.html"
Τα χτυπήματα στο Βέλγιο έχουν ως στόχο να αποδείξουν στην Ευρώπη ότι οι πρόσφυγες-μετανάστες είναι κακοί, δόλιοι και επικίνδυνοι, γιαυτό και καλά κάνουν και τους αποκλείουν στην Ελλάδα.Τώρα που η Ευρώπη έχει ''πήξει΄΄ από μετανάστες καιρός να αλλοιωθεί ο πληθυσμός της νότιας Ευρώπης και να γίνεται σιγά-σιγά πραγματικότητα τ σχέδιο του Κατάρ/
Όταν συμβαίνουν στην Σκανδιναβία: Η Σκανδιναβία αποτελεί το ''χανουμάκι'' της Γερμανίας, το πιστό γιουσουφάκι. Όταν όμως ξεφεύγει από την σκληρή πειθαρχία της αφέντρας Γερμανίας παθαίνει είτε τρομοκρατικά χτυπ΄'ηματα είτε εξεγέρσεις μεταναστών που κρατάνε εβδομάδες.
Η Σκανδιναβία και η Ολλανδία προορίζονται ως οι θεραοπαιν΄λιδες της Γερμανίας στην νέα Ευρώπη, οι χωρες οι οποίες θα αποτελούν τους πιο πιστούς συμμάχους αλλά και τις ποιο υποταγμένες .Χώρες με  μορφωμένο ανθρωοπινο δυναμικό το οποίο θα επανδρώνει με επιστήμονες την Γερμανία αλλά παράλληλα θα πρέπει να πειθαρχεί τυφλά.
Όταν συμβαίνουν στην Γερμανία Μα ποτέ δεν θα συμβούνε !!!! Αφου η Γερμανία είναι ο δράστης, δεν είναι δυνατόν να χτυπήσει τον εαυτό της Το μόνο που θα δούμε είναι δήθεν ότι οι υπηρεσίες της πρόλαβαν κάποιο χτύπημα, άντε και καμία βομβίτσα με ένα δύο νεκρούς, έτσι για το ''ξεκάρφωμα''
Στην Ελλάδα δεν θα συμβούνε τρομοκρατικά χυπηματα , ακόμα , εφόσον αποτελεί το πέρασμα και το καταφύγιο των ισλαμιστών και δεν τους συμφέρει να βρωμίσουν το καταφύγιο τους.
 Τι θέλει η Γερμανία;

Η Γερμανία αποτελεί μέρος του άξονα ΗΠΑ-Γερμανίας-Κατάρ. Ο άξονας αυτός έχει ως δευτερεύοντα μέλη -σε επίπεδο αποφάσεων- την Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Πολωνία. Έχει επίσης εξωτερικό συνεργάτη το Ισραήλ το οποίο διατηρεί την ουδετερότητα του και την αυτονομία του. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτού άξονα; Οι ΗΠΑ έχουν ως κύριο στόχο την μετατροπή της Ευρώπης σε πολιτεία τους. Επίσης στόχο αποτελεί ο στραγγαλισμός της Ρωσίας τόσο γεωγραφικά όσο και οικονομικά. Η Γερμανία έχει ως στόχους

α. την παράδοση της Ευρώπης στα νύχια των ΗΠΑ

β. την εξαΰλωση της Γαλλίας-Ιταλίας -Ισπανίας και της Ελλάδας .

γ.την κατάργηση της ευροζώνης και του ευρώ με μοναδικό επιζήσαντα την ίδια την Γερμανία ( γιαυτό και θέλει από τώρα την εξαΰλωση των άλλων χωρών)

δ. την δημιουργία ζωνών όπου θα εργάζονται σκλάβοι Ευρωπαίοι και μετανάστες για 100 ευρό (ή ότι άλλο νόμισμα προκύψει ) τον μήνα. Γιαυτό και δημιούργησε την κρίση στην Ουκρανία, για να την μετατρέψει σε προτεκτοράτο της και να δημιουργήσει την »ευρωπαική Κίνα» Πράγματι, το 2013 το εργατικό κόστος στην Ουκρανία ήταν χαμηλότερο από το Κινέζικο...συνέχεια ΕΔΩ

18ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ

18ον ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ
18ον)…Όταν θα λάβωμεν ανάγκην να ενισχύσωμεν τα μέτρα της Αστυνομικής ασφαλείας (τά οποία μέτρα όμως φθείρουν τάχιστα το γόητρον της εξουσίας), θα υποκινήσουμε φαινομενικές ταραχές, καί εκδηλώσεις δυσαρεσκείας, εκφραζομένας υπό επιτηδείων ρητόρων
Θα συλλαμβάνωμεν τους εγκληματίας επί τη πρώτη υπονοία, εντελώς ή και ελαχίστα βασίμου.
Ο φόβος μη απατηθώμεν, δεν δύναται να είναι λόγος αποχρών, ώστε να δώσωμεν τα μέσα διαφυγής εις άτομα ύποπτα δι’ έγκλημα κοινόν ή πολιτικόν και έναντι των οποίων θα φανώμεν όντως αμείλικτοι…ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ