Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 30 Ιουνίου 2017

ΔΟΥΛΟΙ ΑΥΤΩΝ....


ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
ΛΕΥΙΤΙΚΟ
Κεφάλαιο ΚΕ
Στίχοι 44-46

Στίχος 44: κα πας κα παιδίσκη, σοι ν γένωνταί σοι π τν θνν, σοι κύκλ σού εσιν, π᾿ ατν κτήσεσθε δολον κα δούλην·
Στίχος 45: κα π τν υἱῶν τν παροίκων τν ντων ν μν, π τούτων κτήσεσθε κα π τν συγγενν ατν, σοι ν γένωνται ν γ μν, στωσαν μν ες κατάσχεσιν.

Στίχος 46: κα καταμεριετε ατος τος τέκνοις μν μεθ᾿ μς, κα σονται μν κατόχιμοι ες τν αἰῶνα· τν δ δελφν μν τν υἱῶν ᾿Ισραήλ, κα
στος τν δελφν ατο ο κατατενε ατν ν τος μόχθοις.

Μετάφραση στα νέα ελληνικά:

Στίχος 44 - Δούλον και δούλην θα αποκτήσετε από τα ειδωλολατρικά έθνη, που ευρίσκονται γύρω σας. Από αυτά θα αποκτήσετε δούλους και δούλας.

Στίχος 45 - Επίσης από τα παιδιά των ξένων, που ευρίσκονται μαζή σας από αυτά θα αποκτήσετε δούλους και δούλας και από τους συγγενείς των· όσοι θα γεννηθούν εις την χώραν σας θα είναι εις ιδιοκτησίαν σας

Στίχος 46 -   Και θα μοιράσετε αυτούς ως κληρονομίαν εις τα τέκνα σας τα κατόπιν από σας. Θα είναι υπό την κατοχήν σας για πάντα. Κανένας όμως από τους Ισραηλίτας δεν θα επιτρέπεται να πάρει τον αδελφόν του ως δούλον με έργα συνεχή και επίπονα.
 ........συνεχίζεται 

{ ΛΕΥΙΤΕΣ

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Μὴ φοβᾶσαι νὰ ἱκανοποιεῖς τὶς ἀνάγκες σου, ἀπεναντίας πρέπει νὰ τίς πολλαπλασιάσεις . Αὐτὸ εἶναι τὸ σημερινὸ δόγμα τοῦ κόσμου γιά τήν ἐλευθερία.


«Κοιτάξτε τους κοσμικούς, όλον αυτὸν τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικὰ πάνω απ’ το λαὸ του Θεού. Δε διαστρέβλωσαν τάχα την μορφή του Θεού και την αλήθειά Του; Έχουν την επιστήμη τους. Μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτὰ με τις αισθήσεις. 
Ο ψυχικὸς κόσμος, δηλαδὴ τὸ ἀνώτερο μισὸ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἔχει τέλεια ἐξοστρακιστει, ἀποδιώχτηκε μὲ ἀλαλαγμοὺς θριάμβου, ἀκόμα καὶ μὲ μίσος. Ὁ κόσμος διακήρυξε τὴν ἐλευθερία, τὸν τελευταῖο καιρὸ ἰδιαίτερα, καὶ τί ἔγινε λοιπὸν μὲ τούτη τὴν ελευθερία τους; Σκλαβιά μονάχα και αυτοκτονία! Γιατὶ οἱ κοσμικοὶ λένε: 
Έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ἱκανοποιήσεις. Γιατὶ ἔχεις τὰ ἴδια δικαιώματα ποὺ ἔχουν καὶ οἱ πιὸ ἐξέχοντες καὶ οἱ πιὸ πλούσιοι. Μὴ φοβᾶσαι νὰ τὶς ἱκανοποιεῖς, ἀπεναντίας πρέπει νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀνάγκες σου. Αὐτὸ εἶναι τὸ σημερινὸ δόγμα τοῦ κόσμου. 
Νομίζουν πὼς αὐτὸ θὰ πεῖ ἐλευθερία. Μὰ τί προκύπτει ἀπ’ αὐτὸ τὸ δικαίωμα τῆς αὔξησης τῶν ἀναγκῶν; Στοὺς πλούσιους ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτοκτονία, στοὺς φτωχοὺς ὁ φθόνος κι ὁ φόνος· γιατὶ δικαιώματα βέβαια τοὺς δώσανε μὰ δὲν τοὺς δείξανε ἀκόμα τὸν τρόπο νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἀνάγκες τους. Λένε πὼς ὁ κόσμος συνενώνεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ, συγχωνεύεται σὲ μίαν ἀδελφότητα, γιατὶ συντομεύονται οἱ ἀποστάσεις, καὶ οἱ σκέψεις μεταφέρονται μὲ τὸν ἀέρα. Ἀλλοίμονο... 
Μὴν πιστεύετε σὲ μία τέτοια συνένωση τῶν ἀνθρώπων. Ἔχοντας τὴν ἀντίληψη πὼς ἐλευθερία εἶναι ἡ αὔξηση καὶ ἡ γρήγορη ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν, διαστρεβλώνουν τὴ φύση τους, γιατὶ ἀποχτοῦν πολλὲς ἄσκοπες κι ἀνόητες ἐπιθυμίες καὶ συνήθειες. Ζοῦνε γιὰ νὰ ζηλεύουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, γιὰ τὶς σωματικὲς ἀπολαύσεις καὶ τὶς ἐπιδείξεις. Θεωροῦν τὰ γεύματα, τ’ ἁμάξια, τοὺς βαθμούς, τοὺς δούλους-ὑπηρέτες, τόσο ἀπαραίτητα ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν γι’ αὐτὰ τὴ ζωή τους, τὴν τιμή τους καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τους. Κι ὅταν δὲν μποροῦν νὰ κορέσουν αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες τους, αὐτοκτονοῦν. Ὅσοι δὲν εἶναι πολὺ πλούσιοι, κάνουν τὰ ἴδια. Οἱ φτωχοὶ ξεχνοῦν τὸ ἀνικανοποίητο καὶ τὴ ζήλια τους μὲ τὸ κρασί. Μὰ σύντομα ἀντὶ γιὰ κρασὶ θὰ μεθύσουν μὲ αἷμα. 
Ἐκεῖ τοὺς ὁδηγοῦν. Καὶ σᾶς ρωτάω λοιπόν: Εἶναι ἐλεύθερος ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος; 
Γνώρισα ἕναν «ἀγωνιστὴ τῆς ἰδέας» ποὺ μοῦ διηγόταν ὁ ἴδιος πὼς ὅταν τοῦ στέρησαν στὴ φυλακὴ τὸν καπνό, τόσο τὸν βασάνισε τούτη ἡ στέρηση ποὺ λίγο ἔλλειψε νὰ πάει καὶ νὰ προδώσει τὴν «ἰδέα» του, μόνο καὶ μόνο γιὰ λίγο καπνό. Κι ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος νὰ σοῦ λέει: 
– Ἀγωνίζομαι γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. 
Μὰ ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει ἕνας ἄνθρωπος σὰν κι αὐτόν; Καὶ γιὰ τί εἶναι ἱκανός; Γιὰ μία σύντομη προσπάθεια ἴσως, μὰ γιὰ πολὺ καιρὸ δὲ θ’ ἀντέξει. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου παράξενο πού, ἀντὶ νὰ κατακτήσουν τὴν ἐλευθερία, πέσανε στὴ σκλαβιὰ κι ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν ἀδερφικὴ ἀγάπη καὶ τὴ συνένωση τῶν ἀνθρώπων, πέσανε ἀπεναντίας στὴν ἀνθένωση καὶ στὴν ἀπομόνωση, ὅπως μοῦ ’λεγε στὰ νιάτα μου ὁ μυστηριώδης ἐπισκέπτης καὶ δάσκαλός μου. Γι’ αὐτὸ καὶ σβήνει ὅλο καὶ περισσότερο στὸν κόσμο ἡ ἰδέα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ τὴν ἀδελφοσύνη καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἀνθρώπων. Ὅποιος ἀκούει αὐτὴ τὴν ἰδέα, τὴν κοροϊδεύει, γιατὶ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπαρνηθεῖ τὶς συνήθειές του, ποῦ θὰ τραβήξει αὐτὸς ὁ σκλάβος πού ’χει τόσο συνηθίσει νὰ ἱκανοποιεῖ τὶς ἀναρίθμητες ἀνάγκες του, ποὺ αὐτὸς μονάχος του τὶς ἔχει ἐφεύρει; Αὐτὸς ἔχει ἀπομονωθεῖ καὶ δὲν τὸν νοιάζει καθόλου γιὰ τὸ σύνολο. Καὶ τί καταφέρανε; Μάζεψαν περισσότερα πλούτη, μὰ ἡ χαρά τους λιγόστεψε.» 
Ντοστογιέφσκι - απόσπασμα από το βιβλίο: Ἀδελφοὶ Καραμαζώφ, τόμος Β΄, ἐκδ. Γκοβόστη. Μτφρ. Ἄρης Ἀλεξάνδρου
πηγή

Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017

Οί άνθρωποι ακολουθούν τήν νοοτροπία τού ''κοπαδιού'' ...Βρές τόν τρόπο νά ξεφύγεις...!!!


Οι άνθρωποι ακολουθούν τη νοοτροπία του κοπαδιού.

Στη σύγκρουση των προσωπικών αντιλήψεων και της κοινής γνώμης, νικά πάντα η δεύτερη, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να «επανεκπαιδεύει» τον εαυτό του, όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τους άλλους και να ακολουθεί τη «συμπεριφορά των πολλών».
ΕΔΩ 
Αυτό γιά παράδειγμα κανείς δέν μπορεί νά τό κάνει...όλοι στό κοπάδι....

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Οί "θεοί" μάς έτρεφαν καί μάς τρέφουν σάν κοπάδια, δικά τους αποκτήματα καί ζωντανά...μήν έχεις καμμία απορία...όλοι αναλώσιμοι...!!!!

"Κάποτε οί θεοί έβαλαν σέ κλήρο τίς διάφορες περιοχές όλης τής γης καί τίς μοιράστηκαν μεταξύ τους, χωρίς τσακωμούς. ..Αφού λοιπόν έγινε ή διανομή μέ κλήρο, πήρε καθένας τό μερίδιο του καί κατοίκησαν στήν περιοχή πού κέρδισαν. Κι' όταν εγκαταστάθηκαν, μάς έτρεφαν σάν κοπάδια, δικά τους αποκτήματα καί ζωντανά, χωρίς νά χρησιμοποιούν όμως σωματική βία, σάν τούς βοσκούς πού οδηγούν τά κοπάδια στήν βοσκή χτυπώντας τα."
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΙΑΣ 

109b

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Η ΧΑΟΤΙΚΗ ΚΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΩΝ ΑΝΟΩΝ ΟΝΤΩΝ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ...ΕΓΩ ΦΕΥΓΩ...

ΣΥΡΙΖΑ, μέγας χορηγός του School Pride...

 

Όποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία για την στοχοθεσία τού ΣΥΡΙΖΑ μέσω της “θεματικής εβδομάδας” στα γυμνάσια της χώρας, βλέποντας προχθές (4-6-17, ΕΡΤ1) την εκπομπή “Θεματική Εβδομάδα στα σχολεία” την …έχασε. Ο Γκαίμπελς στη Γερμανία του 1937 θα ντρεπόταν να στήσει τόσο ξεδιάντροπη προπαγάνδα: η οικοδέσποινα δημοσιογράφος (Μ. Μιχελιδάκη) είχε καλέσει 13 νοματαίους, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ να πρεσβεύει την αντίθετη άποψη! Υπήρξαν 2-3 δευτερεύουσες παρουσίες που περιορίστηκαν σε απλώς θετική στάση έναντι της θεματικής των “έμφυλων ταυτοτήτων” και ΟΛΟΙ οι άλλοι ήταν υπέρ της ψυχοκοινωνικής αποδόμησης των μαθητών που επιχειρείται με την συγκεκριμένη θεματική (χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το πάνελ είχε 2 παρακαλώ δασκάλους -Π. Σαπουντζάκης, Α. Σκίμπας- από το “Πολύχρωμο Σχολείο”!). Σημειωτέον ότι στο διαφημιστικό διάλειμμα έπαιξε και διαφήμιση τοῦ …Athens Pride!


Γιατί δεν γίνεται μια θεματική εβδομάδα στα σχολεία για την ψυχή ή, έστω, για την αρμονία ψυχής και σώματος στον άνθρωπο; Ο δυτικός κόσμος του υλισμού φοβάται να δηλώσει καθαρά αυτό που πιστεύει. Γιατί όμως; Αφού είναι σίγουρος ότι η ύλη προηγείται και παράγει το πνεύμα, το οποίο δεν μπορεί να ζήσει χωριστά της.
Όλοι αποδέχονται το κυρίως περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Αντιδράσεις υπάρχουν μόνον στο θέμα των «έμφυλων ταυτοτήτων» επειδή κι εκεί υπάρχουν αποδεκτές ενότητες, ανάμεικτες -όμως- με αυτές που ορίζουν τον άνθρωπο αποκλειστικά ως άθροισμα κυττάρων.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ...ΠΑΜΕ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ....

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;
ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΟΥΝ: Στην Αμερική, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πλέον, ο νόμος ορίζει ότι με απλή δήλωσι καθορίζεις εσύ το φύλον σου! Ετσι, ο νεγρίδης της φωτογραφίας μας, μαθητής σε ένα Γυμνάσιο του Κονέκτικουτ των ΗΠΑ, εδήλωσε "κοριτσάκι" και σάρωσε όλα τα βραβεία στους σχολικούς αγώνες (και πέρασε και ωραία στα αποδυτήρια των κοριτσιών)!

Παναγιώτης Μαρίνης

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Εξω από τη Βουλή η παρέλαση του Gay Pride -Παρόντες Τσακαλώτος, Φίλης, Καρανίκας και Ζωή 
ΕΔΩ

Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017

ΟΛΑ ΤΕΛΟΣ....ΟΤΙ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΡΑ...

Αποτέλεσμα εικόνας για instagram
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ INSTAGRAM 
...«εγώ και ο εαυτός μου» είναι το παν.
  ο πολιτισμός μας υπονομεύει πλέον και τις τελευταίες σταθερές. Την οικογένεια. Το φύλο μας. Τον θεσμό του γάμου. Τον θάνατο και την αιωνιότητα.
...ΕΔΩ

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

Φίλε Διηνέκη...Ρομαντικέ φίλε...Ό πόλεμος είναι νά πιστεύεις στό ακατόρθωτο...!!!!!

Φίλε Διηνέκη...Ρομαντικέ φίλε...
Θά πρέπει νά σού θυμίσω τήν φράση τού Διηνέκη τών Θερμοπυλών
όταν μπροστά στό υπερπλήθος τών Περσών είπε "...Καλλίτερα,    θά πολεμήσουμε υπό σκιάν"
Ό πόλεμος δέν είναι ή καθημερινή διαπίστωση τής ηλιθιότητας τού πλήθους, ούτε ή επιβεβαίωση τής επικράτησης   τών ανόμων καί ιερόσυλων στήν αρχή  τής χώρας...
Ό πόλεμος είναι νά πιστεύεις στό ακατόρθωτο, νά επιμένεις νά πολεμάς  γιά τό άπιαστο καί ιδανικό , νά μάχεσαι γιά τούς άλλους καί όχι γιά εσένα, νά περνάς καί νά ξεπερνάς τό πλήθος τών "λοβοτομημένων" γιά νά  φθάσει τό σπαθί σου στόν πραγματικό εχθρό.
Ό πόλεμος είναι αλλού ...καί όχι πλέον εδώ , στόν διαδικτυακό χώρο.
Ότι είπαμε , είπαμε.
Στήν δράση καί στήν μάχη τώρα.
Καί πρώτα - πρώτα ξεφορτώσου από επάνω σου τό σύστημα.
Αυτά γιά τήν ώρα.
Ότι κατάλαβες - κατάλαβες.
Διάβασε καί αυτό τό ωραίο ποίημα τού Γ. Δροσίνη.


Δεν έχεις Πίστη, όταν τα στάχυα σου
προσμένεις να γενούν σιτάρι,
κι από τ' άκαρπο δεντρί, που κέντρωσες,
προσμένεις καρπερό βλαστάρι!

Πίστη έχεις, όταν από το χέρσωμα
κι από τα αστραποκαμένα ξύλα,
προσμένεις τους καρπούς ολόδροσους
και καταπράσινα τα φύλλα.

Δεν έχεις Πίστη, όταν, πηγαίνοντας
το δρόμο του βουνού, προσμένεις
να φτάσεις ως το ανάερο ψήλωμα
κάποιας κορφής μαρμαρωμένης.

Πίστη έχεις, όταν, αλυσόδετος,
μέσα από τα βάθη της αβύσσου,
προσμένεις ως τα ουράνια ελεύτερο
να φτερουγίσει το κορμί σου.

Δεν έχεις Πίστη, όταν τ' απόβραδο
προσμένεις να προβάλλουν τ' άστρα,
και με του πετεινού το λάλημα
να φέξη η αυγή ροδογελάστρα!

Πίστη έχεις, όταν- όσο αλόγιστο
και πλάνο ο νους σου κι αν το ξέρει-
προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα
κι αστροφεγγιά το μεσημέρι.

Δεν έχεις Πίστη, όταν, πιστεύοντας,
ρωτάς την κρίση και τη γνώση!
Δεν έχεις Πίστη, όταν την πίστη σου
στο λογικό έχεις θεμελιώσει!

Πίστη έχεις, όταν κάθε σου όνειρο
το ανάφτεις στο βωμό της τάμα,
κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο,
προσμένεις να γενεί το θάμα.

Σάββατο 3 Ιουνίου 2017

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΗ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ...


ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥΣΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΗ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Δεν υφίσταται η δήθεν συμφωνία των Παρισίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η μόνη χώρα που βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
Η παραλίγο τρισάθλια συμφωνία-λάστιχο των Παρισίων του 2015 που δεν ίσχυσε ποτέ με ευθύνη των γνωστών ευρωλαμόγιων, Γερμανόφωνων υποκριτών και όχι του Τραμπ και των ΗΠΑ, ευνοούσε ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ, την Κίνα και τις διοικούμενες από Γερμανόφωνους χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στη ρυπογόνο Κίνα και έχουν ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ αντί πινακίου φακής, το δικαίωμα των υπανάπτυκτων χωρών, να μην επηρεάζονται στο παραμικρό, από τους σαφώς αντιαμερικάνικους όρους της συμφωνίας των Παρισίων.---

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Που καταντήσαμε!!!!!!
Να εξαναγκαζόμαστε από τα ευρωλαμόγια, να βγαίνουμε "υπερασπιστές" των ΗΠΑ !!!!!!

  ...Από το 1975 η γνωστή παγκόσμια ολιγαρχία εδραιώθηκε στη "Κομουνιστική" Κίνα!!! Αυτοί οι αλήτες, οι οποίοι μας το παίζουν οικολόγοι επιλεκτικά, αυτοί ευθύνονται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για τη παγκόσμια ρύπανση.
Νικόλας Αρβανίτης

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ