Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 30 Μαΐου 2015

Νὰ ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι καὶ νὰ ἔχουμε ὅπλο.

Περὶ λαθρομεταναστῶν ὁ λόγος, καὶ πάλι. 
 Ἐσχάτως παρατηροῦμε αὐξημένη συρροὴ τῶν λαθραίων. Σὰν νὰ τοὺς βιάζει κάποια ἀόρατη ἀρχὴ νὰ καταλάβουν ἐδάφη. Μὴ μᾶς διαφεύγει, μάλιστα πρέπει νὰ τὸ ἐπισημάνουμε διεγερτικῶς, πρὶν τὸ σχέδιο καταλήψεως ὁλοκληρωθεῖ, οἱ ἰσλαμικὲς ὀρδὲς καταφθάνουν ἐδῶ ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου δράσεως. Τοῦτο διαπιστώνεται διὰ τῆς μελέτης τῶν διαφόρων πτυχῶν τοῦ σχεδίου. Πρῶτα, ἡ ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση ποὺ τοὺς προωθεῖ ἀπὸ Ριγιάντ, διαθέτει, σὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς λαθραίους, μέχρι καὶ 10.000 euros. Αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ καταδεικνύει προσχεδιασμένο ἐποικισμό. Μιὰ ἄλλη λεπτομέρεια, ἐξίσου σημαντική, εἶναι ἡ στρατιωτικὴ δομὴ ποὺ τοὺς διακρίνει, τόσο ποὺ φαίνονται νὰ κινοῦνται σὰν σὲ διμοιρίες. Καὶ τὴν ἔπαρση ποὺ ἐπιδεικνύουν πρὸς τὸν Ἕλληνα ποὺ θὰ ἤθελε νὰ συνδιαλαγεῖ μαζί τους. Ἡ ἔπαρση διαχέεται προκλητικὰ στὸ ἰσλαμικὸ καὶ βρώμικο μοῦτρο τους. Ὅμως αὐτοί, πιστοὶ μιᾶς θρησκείας βορβορώδους καὶ ἀνθρωποκτόνου, ἐνεργοῦν καταπῶς τοὺς διδάσκει ἡ "ἱερὰ" βίβλος, τὸ σαπρὸ κοράνιο τους. Δῆτε, τώρα, πῶς ἐνεργοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστικοί.
Πρῶτα γλυκαίνουν τὸ περίβλημα τοῦ δηλητηριώδους καταποτίου: 'Ξέρετε, οἱ μετανάστες (sic) ἔρχονται στὸν τόπο (sic) τοῦτο πρόσφυγες, λόγῳ πολεμικῆς συρράξεως'. Πόλεμος δὲν γίνεται στὶς χῶρες ἀπ' ὅπου προέρχονται οἱ εἰσβολεῖς (Πακιστάν, Ἀφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ἰνδίες, Ἀφρική, νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ). Ἀλλὰ καὶ πόλεμος νὰ γινόταν, γιατὶ οἱ λαθραῖοι δὲν καταφεύγουν στὶς χῶρες ὅπου βασιλεύει ἡ ψυχανωμαλία (Σαουδαραβία καὶ Ἐμιράτα), νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν ὡς ὁμοθρήσκους; Ἡ δικαιολογία περὶ πολεμικῆς συρράξεως δὲν εἶναι ἐπαρκής. Κατὰ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν ἀμερικανανοϊκῶν στὴ Σερβία, ἂν καὶ τόσο σφοδρή, δὲν ἀνάγκασε τοὺς ὁμοδόξους Σέρβους νὰ μεταναστεύσουν. Μήπως ἀντιτείνετε ὅτι τοὺς ἀπαγόρευαν τὴν ἔξοδο; Τὸ ἴδιο νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στοὺς λαθραίους.
10. Ἐκεῖνο ποὺ τεντώνει τὰ νεῦρα μας εἶναι ἡ λαθραιολάγνα προπαγάνδα τῶν συστημικῶν, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη συναισθημάτων στοὺς πανηλιθίους τοῦ Λαοῦ, ποὺ τοὺς ἔπεισαν νὰ τρέχουν πίσω ἀπὸ τοὺς λαθρεποίκους καὶ λαθροκατακτητές. Καὶ εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς πῶς ἐκεῖνοι οἱ ἀφελεῖς τρέχουν σπουδαίως, προτρεπόμενοι διὰ συνθημάτων ἀηδιαστικῆς συναισθηματολογίας. Ἴδε τινά: "Κυρία διέθεσε τὰ κοσμήματά της, γιὰ νὰ ἀγοράσει μωρουδιακὰ γιὰ ἕνα νεογέννητο" μιᾶς μουσουλμάνας λαθραίας· "Ἡ δήμαρχος Γαύδου ἀγκάλιασε τοὺς μετανάστες"· "Λοχίας παρασημοφορήθηκε γιὰ τὴ διάσωση μεταναστῶν"....
 Πάντα ταῦτα προάγουν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Θαυμάζω πῶς τὰ μισελληνικὰ ταῦτα σπήλαια προξενοῦν, διὰ προπαγανδιστικῶν βομβαρδισμῶν, ἀριστοτεχνικὲς συναισθηματικὲς παρωθήσεις, ὥστε νὰ πείσουν τοὺς γλυκεροὺς καὶ εὐαίσθητους, νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς τζιχαντιστές, ποὺ αὔριο θὰ τοὺς σφάξουν χωρὶς τύψεις καὶ ἀναστολές. Αὐτά, τὰ ἄτιμα ἰουδαιοκάναλα, προπαγανδίζουν καὶ προβάλλουν φορτικῶς. Ὅμως οἱ 87 πανεπιστημιακοί, ποὺ μὲ δήλωσή τους ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ τῶν λαθραίων, τὰ ἰουδαιοκάναλα τοὺς ἔθαψαν. Δὲν ἀνέφεραν τίποτε!
Κατακλείουμε. Οἱ ὁρδὲς ἐποίκων ποὺ κατακλύζουν τὴν Ὀρθόδοξη Χώρα μας, νὰ τὸ ξέρουμε, γιὰ νὰ μὴ τὸ πληρώσουμε ἀκριβά, ἑτοιμάζουν ὀργανωμένη νυχτερινὴ ἐπίθεση συγχρόνως σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Ἀπὸ κατάστημα ὅπλων, στὴν Πλατεῖα Ὁμονοίας, οἱ μουσουλμάνοι ἀγοράζουν μέχρι καὶ 100 μαχαίρια τὴν ἡμέρα. Τὶ μένει; Νὰ ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι καὶ νὰ ἔχουμε ὅπλο.
από

ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΙ ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ

Τὸ ψυχόλεθρο παραμύθι τῶν "ἐξωγήινων" καλὰ κρατεῖ. Ἐσχάτως ἡ φιλολογία τοῦ εἴδους, μέσῳ σκανδαλοθηρικοῦ φύλλου, πληροφορεῖ τοὺς κεχηνότας, ὅτι "ὑπάρχουν 80(!) εἴδη ἐξωγήινων". Ὅμως ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Ἂν ρωτοῦσαν ἐμᾶς, θὰ ἀπαντούσαμε: Ναὶ ὑπάρχουν ἐξωγήινοι, ὅπως καὶ ἐνδογήινοι, τοὐτέστιν καταχθόνιοι. Εἶναι τὰ δαιμόνια! Δοθέντος ὅτι ὁ κόσμος ἀνοηταίνει, καὶ οἱ διάβολοι ἀποθρασύνονται, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν, πλὴν ἐλαχίστων, θερμοὶ χριστιανοί, νὰ ἀνακόπτουν τὴ διάδοση τῆς πλάνης. Λοιπὸν ἀφοῦ τὰ διαβόλια δὲν προσκρούουν σὲ φλογεροὺς φορεῖς τῆς Πίστεως, σὲ λίγο θὰ δοῦμε καὶ κατὰ φαντασίαν σωματικὲς ἐπισκέψεις. Ὅμως δὲν ἀνησυχοῦμε· ἐμεῖς θὰ τοὺς ὑποδεχθοῦμε ὑψώνοντας τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἐπικαλούμενοι τὸ δαίμοσι φρικτὸν ὄνομα Χριστοῦ Παντοκράτορος. Καὶ τότε θὰ δῆτε, ἐὰν παραμείνουν στιγμή....

Από

Τα ρουσφέτια της "πρώτη φορά αριστερά"

"...Οι πονηροί αρέσκονται στην δημοκρατία γιατί μπορούν να κρυφτούν πίσω από αυτήν"
Ξενοφώντος Αθηναίων Πολιτεία §ΙΙ στίχος 20
Μόλις 4 μήνες στην εξουσία και η "πρώτη φορά αριστερά" απέδειξε ότι δεν έχει να επιδείξει τίποτε διαφορετικό από τα γνωστά ρουσφέτια της "προηγούμενη φορά αριστερά" του Ανδρέα.
Για να δούμε τα ρουσφέτια με λεπτομέρειες:
 Ας ξεκινήσουμε από τον εξάδελφο του Τσίπρα, τον Τσίπρα:
 Μόλις λίγες ημέρες στην διακυβέρνηση και ο Τσίπρας διόρισε τον πρωτοξάδελφο του Γεώργιο Τσίπρα ως Γενικό Γραμματέα Οικονομικών Σχέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γ. Τσίπρας είναι διεθνολόγος (έλα...) και αρθρογράφος της εφημερίδας "Αυγή". ο πρωτοξάδελφος είναι γιος του αδελφού του πατέρα του Ηρακλή, με τον οποίο ο πατέρας του είχε την κατασκευαστική εταιρεία η οποία έπαιρνε μεγάλα δημόσια έργα την δεκαετία του 70. Ο "πρώτη φορά αριστερά" ήταν φτωχόπαιδο δηλαδή όπως και ο "προηγούμενη φορά αριστερά"

συνεχίζουμε με την έτερη υπερασπίστρια της "δημοκρατίας" τους την Κωνσταντοπούλου, η οποία διόρισε την μάνα της Πρόεδρο του ΕΣΡ:
ΕΣΡ:

 Σύμφωνα με το Σύνταγμα ο μόνος θεσμός που έχει την δικαιοδοσία να ελέγξει το ΕΣΡ είναι η Βουλή. Έτσι λοιπόν η Πρόεδρος της Βουλής Ζ. Κωνσταντοπούλοιυ που ελέγχει την Βουλή διόρισε την μάνα της Πρόεδρο του ΕΣΡ... "δημοκρατικά" πράγματα δηλαδή.

 από κει και έπειτα έχουμε και λέμε:

- Η αναπληρώτρια υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά τοποθέτησε ως ειδικό σύμβουλό της (επί πολιτικών θεμάτων) τον αδελφό της Νίκο Κουντουρά, ο οποίος έχει αναλάβει και τις σχέσεις της με τα ΜΜΕ.
- Άλλο ένα αντρόγυνο (πέραν των Δρίτσα και Χριστοδουλοπούλου) εντοπίζεται, επίσης, στην κυβέρνηση: Νέος Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας στο υπουργείο Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε ο Κώστας Παπαϊωάννου του οποίου η σύζυγος, Κλειώ Παπαπαντολέων,  είναι ειδική συνεργάτρια του υπουργού Δικαιοσύνης.
- Ο υπουργός Πολιτισμού, Νίκος Ξυδάκης, τοποθέτησε ως σύμβουλό του τον αδερφό της Ρένας Δούρου, Π. Δούρο.
- Ο σύντροφος της Περιφερειάρχου, Δημήτρης Μπενίσης, έχει ρόλο συντονιστή στην Περιφέρεια Αττικής.
- Ο Γιώργος Κατρούγκαλος τοποθέτησε στη θέση του προέδρου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης τη σύντροφο  του Υπουργού Δικαιοσύνης, Ιφιγένεια Καμτσίδου.
- Επιπλέον, ο διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του Πρωθυπουργού, Ευάγγελος Καλπαδάκης, είναι ανιψιός του Υπουργού Εσωτερικών, Νίκου Βούτση. Ο αδερφός του, Γιώργος Καλπαδάκης, είναι επικεφαλής του γραφείου του Aντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Γιάννη Δραγασάκη.
- Ο Θεόδωρος Μητράκος, νέος υποδιοικητής της ΤτΕ, είναι μνηστήρας της κόρης του Υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά.
- Η Πετρούλα Σαρτζετάκη, θυγατέρα του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, διορίστηκε επικεφαλής της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
- Η Εκπρόσωπος Τύπου των ΑΝΕΛ, Μαρίνα Χρυσοβελώνη,  διόρισε στο γραφείο του ΥΕΘΑ, Π. Καμμένου, την κόρη και την γραμματέα της. Συγκεκριμένα:
Με το (Φ.470.1/87/192359/Σ,150/06,04,2015) διορίζεται η θυγατέρα της κυρίας Χρυσοβελώνη στο Υ.ΕΘ.Α (Παπαδοπούλου Μχαέλα – Ιωάννα του Κωνσταντίνου).
Με το (Φ 470.1/71/192142/Σ.108/16.03.2015) διορίζεται ως ειδική συνεργάτης   στο πολιτικό γραφείο ΥΕΘΑ, η γραμματέας του πολιτικού γραφείου της, κυρία Κορομηλά –Βαλσαμή).
Τέλος, τουλάχιστον τρεις υπουργοί έχουν φροντίσει να διορίσουν ως συμβούλους παιδιά ή ανίψια παλαιών στελεχών του ΚΚΕ.
 Διορισμοί φίλων και κομματικών στελεχών:
- Μετά την τοποθέτηση του Γιώργου Ρωμανιά στο Υπουργείο Εργασίας, με προσωπική παρέμβαση του Π. Καμμένου, από την πρώτη εβδομάδα της νέας Κυβέρνησης, ακολούθησε μια καταιγίδα διορισμών φίλων και κομματικών στελεχών:
  συνέχεια ΕΔΩ

Τι ήταν αυτό που ξεχώριζε τους Έλληνες, πριν σαράντα χρόνια, από τους άλλους λαούς...

 ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
γράφει ο Αναστάσιος Γιαννάς
Αυτές τις ημέρες σκεφτόμουν τι θα απαντούσα, αν κάποιος με ρωτούσε  τι ήταν αυτό που ξεχώριζε τους Έλληνες, πριν σαράντα χρόνια, από τους άλλους λαούς. Ίσως η  παιδεία  και το μορφωτικό τους επίπεδο; Δεν θα το έλεγα. Μήπως η ευγένεια τους; Ούτε αυτό. Η συναισθηματική θερμότητα τους; Αυτό το χαρακτηριστικό το συναντούμαι και σε άλλους νότιους πληθυσμούς. Και όμως, είχαν κάτι, που αν και είναι δύσκολο να το προσδιορίσεις με ακρίβεια, τους έκανε πολύ διαφορετικούς από τους άλλους λαούς, στα μάτια ενός ευαίσθητου παρατηρητή. Προσπαθώντας λοιπόν να εντοπίσω και περιγράψω αυτό το χαρακτηριστικό, το ονόμασα: 
ΑΙΣΘΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΟΥΣ. 
Ναι, αυτή η ιδιόμορφη αίσθηση είναι που έκανε τον Έλληνα διαφορετικό. Όταν συζητάς με έναν Άγγλο, έναν Ιταλό, ή ένα Γερμανό, σου δημιουργούν την εντύπωση ότι ζουν σε ένα «επίπεδο κόσμο»,... Ο Έλληνας αυτή την αίσθηση  την είχε για καθετί, τον συνόδευε στην καθημερινή ζωή του. Για τον ευρωπαίο τα πάντα συντελούνται «εδώ και τώρα». Αυτοί, όταν παρατηρούν αυτό «που υπάρχει», δεν μεταθέτονται σε κάτι άλλο που σχετίζεται με αυτό αλλά το  ξεπερνά. Αντίθετα, όταν ο Έλληνας, για παράδειγμα, συναντούσε τον φίλο του, δεν τον συναντούσε «τώρα», ήταν «ο από πάντα φίλος», ήταν η ίδια «η φιλία» που ήλθε να τον συναντήσει. Όταν ο  Έλληνας έβλεπε τις ροδιές μέσα στο περιβόλι του, δεν έβλεπε τις ροδιές που φύτεψε πριν κάποιο καιρό. Αντίκριζε τα παιδιά που η πανάρχαια  ροδιά γέννησε και εναπόθεσαι στο περιβόλι του. Όταν ο παππούς έλεγε στον εγγονό του να «είσαι  πάντα  φιλότιμος», δεν του έλεγε αυτό που απαιτούσε η ηθική ή η κοινωνία, αλλά αυτό που γνώριζε ότι αποτελεί αξία από πολύ παλιά, τόσο παλιά που και ο ίδιος δεν θυμόταν πότε και που.

''ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ'' ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ: ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ''ΛΟΒΟΤΟΜΗΣΟΥΝ''

Αυτές τις ημέρες δημοσιεύτηκαν δύο ενδιαφέρουσες μελέτες πάνω στην νοημοσύνη και το συσχετισμό της με την λεγόμενη ''φυλετική προκατάληψη''. Ακόμη μία φορά, αποδείχθηκε ότι υπάρχει ένας θετικός συσχετισμός: όσο μειώνεται η νοημοσύνη, τόσο μειώνεται και ο ''ρατσισμός''...Και προσοχή, με τον όρο ''ρατσισμό'' δεν εννοούμε το ''μίσος προς κάποιους'', αλλά την αντίληψη της ύπαρξης ποιοτικών διαφορών.
συνέχεια ΕΔΩ

OI ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΙ

Γράφει ο: Ελευθέριος  Αναστασιάδης
Εμείς έχουμε πένθος κάθε φορά που ένα αποβατικό μέσο φορτωμένο με παράνομους μετανάστες, καλύτερα θα ήταν να  ονομάζονται ''εισβολείς'', φθάνει εντός των συνόρων μας. Και το πένθος μετατρέπεται σε έντονο προβληματισμό για τις εικόνες ακτοφυλάκων  που προσπαθούν να διευκολύνουν την εισβολή, για τις τοπικές κοινωνίες που αντί να διαμαρτυρηθούν έντονα, αντιδρούν παθητικά ή ακόμη και επιβοηθητικά. 
... Τα δράματα, οι πόλεμοι και οι τραγωδίες συμβαίνουν πάντα εξαιτίας της αδυναμίας, ποτέ εξαιτίας της μη ενδοτικότητας. Ρωτήστε το Ισραήλ πόσοι μετανάστες αποβιβάζονται στις ακτές του. Κανένας, διότι γνωρίζουν ότι εκεί ο συναισθηματισμός δεν περνάει. Εκεί σε στέλνουν από όπου ήλθες. 
συνέχεια ΕΔΩ

Πέμπτη 28 Μαΐου 2015

28 Μαΐου 1453. Ή τελευταία χριστιανική ακολουθία στήν Αγία Σοφία...

Στις 28 Μαΐου  1453, συντελέστηκε μεγάλη ακολουθία στην Αγία Σοφία, η τελευταία χριστιανική ακολουθία που πραγματοποιήθηκε στην περίφημη εκκλησία της πόλης, την οποία παρακολούθησε πλήθος αξιωματούχων και πιστών.

Τρίτη 29 Μαΐου 1453
Ή Κωνσταντινούπολη καταλαμβάνεται

 Ο άμαχος πληθυσμός της Κωνσταντινούπολης θανατωνόταν χωρίς διάκριση. Οι εκκλησίες με επικεφαλής την Αγία Σοφία, καθώς και τα μοναστήρια με όλο τους τον πλούτο λεηλατήθηκαν και βεβηλώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές περιουσίες έγιναν αντικείμενο αρπαγής και λαφυραγωγίας. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών χάθηκαν αναρίθμητοι πολιτιστικοί θησαυροί. Πολύτιμα βιβλία κάηκαν, κομματιάστηκαν ή πουλήθηκαν σε εξευτελιστικές τιμές. Ο ιστορικός Κριτόβουλος, που ανήκε στο οθωμανικό στρατόπεδο, αναφέρει ότι δεν υπήρξε στοιχειώδης οίκτος κατά τις λεηλασίες και η πόλη ερημώθηκε ολοσχερώς.Μήπως οἱ συλλήψεις τῶν στελεχῶν τῆς FIFA στοχεύουν τήν …Ῥωσσία;


Μήπως οἱ συλλήψεις τῶν στελεχῶν τῆς FIFA στοχεύουν τήν ...Ῥωσσία;Όποιος γείρει προς την Ρωσσια του Πούτιν, κατά παράβαση των όρων της Νέας Τάξεως, τον κτυπούν σαν χταπόδι, σε παγκόσμια ζωντανή μετάδοση.
Oι …«πεντακάθαρες» Αμερικανικές αρχές …«ανεκάλυψαν» μίζες  για να βρουν αφορμή να ακυρώσουν την διεξαγωγή του Mundial στην Ρωσσία.

«Η FIFA προκάλεσε την έκπληξη του ποδοσφαιρικού κόσμου το 2010, όταν απεφάσισε να αναθέσει το Μουντιάλ του 2018 στην Ρωσσία και του 2022 στο Κατάρ. Πολλά μέλη της εκτελεστικής επιτροπής που συμμετείχαν στην επίμαχη ψηφοφορία έχουν έκτοτε παραιτηθεί ή απομακρυνθεί.
Εν μέσω πληθώρας καταγγελιών για εξαγορά ψήφων, η Ομοσπονδία διέταξε ανεξάρτητη έρευνα, όμως έχει αρνηθεί να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα ή να προβεί σε άλλες κινήσεις.
Οι κατηγορίες βασίζονται σε πολυετή έρευνα του FBI και των αμερικανικών Αρχών.»
Εξαγορά ψήφων; Παραιτήσεις; Συλλήψεις; Μήπως όλα αυτά κάπου …οδηγούν;
Σίγμα
συνέχεια ΕΔΩ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2015

Η ηγεσία της ομογένειας και η εκκλησία αβαντάρει τους περιούσιους;

Το σχόλιο το διαβάσαμε στο Δελτίο των 11
Κύριε Χατζάρα,Η κατάσταση εδώ στην ομογένεια είναι τραγική... Όσοι είμαστε ακόμη Έλληνες και δεν έχουμε αμερικανοποιηθεί, δεν πάμε πλέον στην εκκλησία, γιατί όλες οι εκκλησίες ελέγχονται ασφυκτικά από την ΑΧΕΠΑ...
Ελέγχουν τα εκκλησιαστικά συμβούλια και αναγκάζουν όσους δεν είναι ΑΧΕΠΑ σε παραίτηση... 
Οι περισσότεροι ιερείς και μητροπολίτες έχουν γίνει μέλη της ΑΧΕΠΑ, ακόμη και ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής...
Η ΑΧΕΠΑ, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μασονική οργάνωση, που με τον μανδύα της δήθεν "πατριωτικής" οργάνωσης, έχει εισχωρήσει στις ελληνικές εκκλησίες της Αμερικής και στρατολογεί μέλη...Το 2010 η ΑΧΕΠΑ είχε ζητήσει την κεφαλή επί πίνακι του Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ, καταγγέλοντάς τον ως αντισημίτη! Τα τελευταία χρόνια η ΑΧΕΠΑ παρεμβαίνοντας και στην ελληνική πολιτική(!), έχει στραφεί ανοιχτά κατά της Χρυσής Αυγής, δηλαδή του 3ου πολιτικού κόμματος της Ελλάδας...
Επίσης, όσοι ακόμη νιώθουμε Έλληνες έχουμε σταματήσει να πληρώνουμε για να βλέπουμε τα ελληνικά κανάλια... 
Εγώ πλήρωνα σαν μαλάκας για να βλέπω το Τουρκοκάναλο του Κυριακού...
Τώρα πλέον παρακολουθώ τις ειδήσεις του ρωσικού RT America, αλλά οι εκπομπές του δεν βλέπονται... Έχει μαζέψει ο Πούτιν στο RT όλους τους Εβραίους δημοσιογράφους (Larry King, Thom Hartmann, Paula Slier, Ameera David, Jesse Ventura, Tyrel Ventura, Tabetha Wallace κ.ά.) 
...Τώρα που σας γράφω, είχε ένα ντοκυμαντέρ της Paula Slier, που μόλις ανακάλυψε ότι 119 συγγενείς της εξοντώθηκαν στο Άουσβιτς! Εβδομήντα χρόνια δεν ήξερε η δακρύβρεκτος "δημοσιογράφος" που είναι οι συγγενείς της και τώρα τους βρήκε στα κιτάπια του Άουσβιτς
/rt.com/shows/documentary/258341-nazi-concentration-camps-victims/
 
 πηγή

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, το 2007 είχε δωρίσει συμβολικά έναν μηνιαίο του μισθό για την χρηματοδότηση του ἑβραϊκού μουσείου στὴν Μόσχα .

Το καινούριο εβραϊκό Μουσείο της Μόσχας, που άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, παρουσιάζει την ζωή των εβραίων στην Ρωσσία από τα τέλη του 19ου αιώνα μέσα από ιστορικά έργα, επιστολές καθώς και βιντεοσκοπημένου υλικού με μαρτυρίες ρωσσοεβραίων που ζουν στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη.Το μουσείο, εκτάσεως 8.400 τ.μ, χρηματοδοτήθηκε από τον εβραϊκής καταγωγής ρώσσο «ολιγάρχη» Βίκτωρ Βέξελμπεργκ, πλουσιότερο άνθρωπο στην Ρωσσία, με προσωπική περιουσία που αποτιμάται στα 15 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, αποφεύγει να αναφερθεί σε ένα ακανθώδες κομμάτι της Μπολσεβίκικης ιστορίας: την εβραϊκή καταγωγή του ηγέτη του «Οκτώβρη» Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοφ, πασίγνωστου με το ψευδώνυμο Λένιν.

Διαβάστε "Τὸ ἑβραϊκὸ μουσεῖο στὴν Μόσχα ποὺ …ξέχασε τὸν ἑβραῖο Λένιν!"ΕΔΩΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ
Γιατί κανένας από τούς  μουσουλμάνους «επίσημους» δέν φοράνε την κιπά;...Γιατί οι άθεοι Εβραίοι επίσης δεν φοράνε κιπά;..αλλά αλλοίμονό στούς  κρατούντες οφίτσια στήν ‘δύση’ αν δεν φορέσουν την κιππά τους και δεν αποθανατιστεί η σκηνή γιά νά δείχνουν σε όλον τον κόσμο τον «σεβασμό» τους (ή την υποταγή τους) στο Ισραήλ....Διαβάστε ΕΔΩ

Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Ὁ μπλέ πίνακας τοῦ ΓΑΠ,ὁ κόκκινος τοῦ Τσίπρα,τά 46,5 ἑκ. δολάρια τῆς τέχνης καί ἕνα βίντεο εἰκαστικῆς προσεγγίσεως...

Ὅταν ὁ ΓΑΠ  διακόσμησε τό γραφεῖο του μέ τό "περίφημο έργο τέχνης" «Ατέρμονo πεδίο – Δελφοί» τοῦ " Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο Υ"  καλλιτέχνη Θεοδώρου Στάμου   καί τό θαύμαζε ἡ Χίλαρι ἀναφωνοῦσα : «fabulous! fabulous!»
 
Ἤ ὅταν ὁ Alexis ἐβαζε ὡς πρωθυπουργός πλέον τήν δική του πινελιά στήν διακόσμηση τοῦ πρωθυπουργικού γραφείου μέ ἔργο τοῦ ἱδίου "Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ Ι Κ Ο Υ καλλιτέχνη"  

«Ἀτέρμονα Πεδία – Σειρά 

Λευκάδας». (Μία ἀπό τά ἵδια 

μόνο πού τό  χρῶμα τῆς μπογιᾶς πού ἔχει ὁ πίνακας εἶναι τό 

κόκκινο ! Ἀντιλαμβάνεται ὁ καθείς γιατί...)
... ἔρχεται λοιπόν τώρα ἡ διεθνής εἰκαστική προσέγγισις νά ἀποδείξη τήν ἀξία τῶν ζωγραφικῶν ἐπιλογῶν τῶν πρώην καί νῦν πρωθυπουργῶν μας...
συνέχεια ΕΔΩ

ΠΩΣ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΩΝ ΝΕΦΕΛΗΜ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Μακάβρια τελετουργικά
Σπάνια ευρήματα κανιβαλισμού στην Ευρώπη κατά τη Νεολιθική περίοδο
Σπάνια ευρήματα κανιβαλισμού στην Ευρώπη κατά τη Νεολιθική Περίοδο έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύεται στο τεύχος Δεκεμβρίου της επιθεώρησης για την αρχαιολογία, Αntiquity.  Τα απομεινάρια περίπου 500 ανθρώπων «σκοπίμως ακρωτηριασμένων» εντοπίστηκαν σε Νεολιθικό οικισμό, ηλικίας 7.000 ετών, στο Χάρξχαιμ της Ρηνανίας-Παλατινάτο.  Το γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδεχομένως να πραγματοποιούνταν εκεί τελετουργικά που περιελάμβαναν «μαζικούς κανιβαλισμούς», αναφέρει το άρθρο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο κανιβαλισμός στην Ευρώπη θα μπορούσε να συνέβαινε σε περιόδους λιμού, καθώς η γεωργία είχε ήδη αρχίσει να εξαπλώνεται στο συγκεκριμένο μέρος του κόσμου στη διάρκεια της Νεολιθικής περιόδου.
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γερμανικό
H αλήθεια βέβαια είναι ότι δεν πρόκειται για κανιβαλισμό αλλά για βρώση ανθρώπων από Νεφελίμ που προφανώς δεν κλείσθηκαν ποτέ στα Τάρταρα.  ΑΥΤΟ ΚΡΥΒΟΥΝ.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΗΜ (ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ...)  ΠΕΡΙ ΛΥΚΑΩΝΟΣ. Ο ΛΥΚΑΩΝ 
( ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΕΦΕΛΙΜ) 'ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ' ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΕΥΜΑ ΣΤΟ ΔΙΑ. Ο ΔΙΑΣ ΕΙΧΕ ΔΩΣΕΙ ΣΑΦΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΕΦΕΛΙΜ - ΤΙΤΑΝΕΣ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΠΛΕΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ.  Ο ΔΙΑΣ 'ΜΕΤΑΤΡΕΠΕ΄' ΣΕ ΛΥΚΟ (ΛΥΚΑΝΘΡΩΠΟ) ΤΟΝ ΛΥΚΑΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟ ΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ...

Γιατί πάνω στην Γή υπάρχουν άνθρωποι και ανθρωποειδή.
Ο Άτλαντας Προμηθέας ήταν ένας από αυτούς που μετάλλαξε το ανθρωποειδή του πλανήτη, τον Νεάτερνταλ, και δημιούργησε τον Κρομανίον. 
Η επιστήμη της ανθρωπολογίας δεν γνωρίζει πώς εξαφανίσθηκε ο Νεάτερνταλ μετά την εμφάνιση του Κρομανίον. Όμως οι μελέτες για το DNA του Νεάτερνταλ αποκαλύπτουν ότι συγγενεύουν με αυτό του χιμπατζή.
Οι δεύτεροι τείνουν προς το ζώο, ενώ οι πρώτοι προς τον Θεό.
Παιδιά του Σατανά είναι οι εναπομείναντες και διασωθέντες Άτλαντες από την πρό 12000 χρόνων καταπόντιση της ηπείρου τους. 
Ζούν σε μια υπόγεια πολιτεία , ένα βασίλειο κάτω από την γή, στην οποία εικάζεται ότι ακόμα και σήμερα όχι μόνο κατοικείται , αλλά ότι ακόμα είναι ένα ισχυρότατο βασίλειο το οποίο λέγεται ότι ελέγχει τις κυβερνήσεις του πάνω κόσμου. 
Του κόσμου μας.
 Στα μοναστήρια του Θιβέτ, πολλοί μοναχοί μιλάνε για τους Ζώντες Θεούς , και γνωρίζουν πολλά για αυτούς. 
Λένε ότι οι γνώσεις τους αυτές προέρχονται από κάποιες πήλινες πινακίδες 20000 ετών . Αυτές περιγράφουν ένα λαό που ζούσε σε μια μεγάλη χώρα στο μέσω του ωκεανού και ήταν αυτοί που έχτισαν και τις πυραμίδες .
Όταν η χώρα τους εξαφανίσθηκε κάτω από τα νερά ένας αρχηγός οδήγησε πολλούς από αυτούς ίσως τους εκλεκτούς , μέσα από τις στοές κάτω από την γή στην υπόγεια Agharta . Εκεί , στην πρωτεύουσα αυτής , την Shamballah, γνώρισαν τον βασιλιά του κόσμου. 
Στην Agharta λένε ότι ζούν οι ευλογημένοι και τον θεωρούν ότι είναι ο τόπος του παραδείσου. 
Σε αυτές τις πινακίδες του Θιβέτ, [το Θιβέτ ,η Θήβα της Ελλάδος που έκτισε ο Κάδμος, και η Θήβα της Αιγύπτου , υπονοούν μια εσωτερική κρυφή γνώση σύνδεσης}, υπάρχουν περιγραφές αυτού του λαού, που διέθετε ιπτάμενες μηχανές που σφύριζαν μέσα στα σύννεφα και που τώρα βρίσκονται στην Agharta.Οι Ζώντες αυτοί Θεοί , αποτελούν ένα ιερατείο από 72 αθάνατους , η προέλευση των οποίων είναι απευθείας από το αίμα των Δέκα Βασιλέων της Ατλαντίδος. 
[από τό ΒΙΒΛΙΟ]

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ...Είναι κλεμμένο το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision; - Ακούστε με ποιο τραγούδι μοιάζει
Τους πανηγυρισμούς τους Mans Zelmerlow, του τραγουδιστή που κέρδισε το φετινό διαγωνισμό της Eurovision για λογαριασμό της Σουηδίας, διαδέχονται αρνητικά σχόλια καθώς πολλοί είναι αυτοί που ισχυρίζονται πως το τραγούδι που τον πήγε στην κορυφή, το «Heroes» είναι κλεμμένο.
Η μουσική του «Heroes» είναι όμοια με το τραγούδι David Guetta «Lovers On The Sun», το οποίο κυκλοφόρησε το 2014 και έφτασε στην κορυφή των τσάρτς στις περισσότερες χώρες που κυκλοφόρησε.
Ο Guetta εμπνεύστηκε για το τραγούδι και το βίντεοκλιπ, με πρωταγωνιστή τον Ray Liotta, από τα spaghetti western.
Όσον αφορά στην κριτική που ασκείται στη Σουηδία δεν έχετε παρά να συγκρίνετε τα δύο κομμάτια και να αποφασίσετε μόνοι σας.
Δείτε το βίντεο με το τραγούδι του David Guetta:


πηγή

Παρασκευή 22 Μαΐου 2015

Να ποιοι είναι πραγματικά οι τεμπέληδες της Ευρώπης


Για πολλά μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τους νεοΈλληνες, όχι όμως για τεμπελιά.
Για να δούμε με επίσημα στοιχεία ποιοι τελικά είναι οι πραγματικοί τεμπέληδες που αυτοί τελικά τρώνε τον κόπο των άλλων...
Τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται από τον ΟΟΣΑ, πράγμα που σημαίνει ότι ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Ολλανδοί δύνανται να τα αμφισβητήσουν.
Τα στοιχεία λένε ότι οι Έλληνες είναι οι δεύτεροι σε ώρες εργασίας παγκοσμίως με μέσο όρο 2.037 ώρες ανά έτος, ενώ οι δουλευταράδες Γερμανοί είναι στον πάτο με 1.388 και οι ακόμα πιο δουλευταράδες Ολλανδοί στον απόπατο με 1.380
επίσημο λινκ: stats.oecd.org
επίσημο λινκ: data.oecd.org
Ας δούμε όμως και τα τρέχοντα χρέη των κρατών... να δούμε που βρισκόμαστε εμείς και που βρίσκονται οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί:


 

Εμείς βρισκόμαστε στην 22η θέση παγκοσμίως, ενώ η "ισχυρή" Γερμανία βρίσκεται στην 3η θέση και η τακτοποιημένη Ολλανδία στην 7η θέση. Η Γερμανία χρωστάει 11 φορές περισσότερο από εμάς, ενώ η Ολλανδία 5 φορές, αν όλα αυτά τώρα τα συνδυάσουμε με το τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις ώρες εργασίας θα δούμε ότι το χρέος μας δεν στέκει, άρα αλλού είναι το πρόβλημα...


Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι ο νούμερο 2 εχθρός, αλλά πρέπει να μάθουμε και τον νούμερο 1 εχθρό μας... τον ίδιο μας τον εαυτό!!!

Μετά τα πυρομαχικά που πέφτουν κατα λάθος στα χέρια της ISIS πέρνουν σειρά και τα τρόφιμα!!!

H UNICEF ανησυχεί με τις καταγγελίες ότι η επείγουσα επισιτιστική και ανθρωπιστική βοήθεια δεν φτάνει στον άμαχο πληθυσμό που έχει πληγεί από τις συγκρούσεις στην Συρία,
γιατί κλέβεται από μαχητές, ανέφερε εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών χθες. 
Η ομάδα ανταρτών της Συριακής Εθνικής Συμμαχίας ανέφερε ότι ο συριακός στρατός και σύμμαχοι μαχητές τους κλέβουν αντικείμενα περίθαλψης και τα προμηθεύουν στα στρατεύματα τους. Η UNICEF προσπαθεί να επιβεβαιώσει τις αναφορές για τις κλοπές και μια φωτογραφία που έδειχνε κούτες με τα σήματα του ΟΗΕ και της Ερυθράς Ημισελήνου, είπε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ.
«Τώρα που τόσα παιδιά στη Συρία έχουν απελπιστική ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, είναι ζωτικής σημασίας ότι η βοήθεια πηγαίνει στα παιδιά και τις οικογένειες που τα χρειάζονται και δεν εκτρέπεται», προσθέτοντας ότι μερικές φορές είναι αναπόφευκτο σε εμπόλεμη κατάσταση να κλέβονται ενισχύσεις σε υλικό που στέλνει ο ΟΗΕ. Ο ΟΗΕ είπε ότι γύρω στα 220,000 άτομα έχουν σκοτωθεί και περίπου 7,6 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους λόγω του εμφυλίου που ξέσπασε το 2011, ενώ άλλα 4 εκατομμύρια άτομα έχουν εγκαταλείψει τη χώρα.

Αυτή την αληθή ιστορια προσπάθησαν οι αρχιραββινοι και μασόνοι να αποκρύψουν από τους Ελληνες!
 ΚΕΡΒΕΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΕΞΗΓΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ. ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΠΛΟΓΚΣ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΠΟΝΥΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ !!! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΘΩΣΤΕ ΑΝΑΣΤΗΜΑ...


  • Δεν δεχόμαστε την ΠΑΠΑΡΑ της προελεύσεως των λαών από τους τρεις γυιους του Νώε, Χαμ, Σημ, και Ιαφεφ
.Δεν δεχόμαστε τα πορίσματα των πληρωμένων σοφών που ομοφωνούν σε διαιρέσεις Εποχής Σιδήρου, Εποχής Χαλκού, Εποχής Λίθων και Εποχής Κοτρόνων στον εγκέφαλο τους, βεβαιώνοντας ότι το 9.000 έως 9.500 προ χριστουλη δεν υπήρχε πολιτισμός παρά μόνον οι τρεις φυλές πιθηκοειδών HOMO SAPIENS
.Δεν ανεχόμαστε πλέον τον σκοταδισμό της Σημιτομογγολικης ‘’Βίβλου’’ σύμφωνα με την οποία ο θεούλης έπλασε τον Αδάμ και την Εύα το 4.004 
.Δεν ανεχόμαστε το Σημιτομογγολικο Πανεπιστημιακό Κατεστημένο και τους ασυνείδητους πληρωμένους μπράβους της πέννας που εν χορω ομοφωνούν ότι ο Ελληνικός Πολιτισμός ήταν δημιούργημα των Χαλδαιων τω Βαβυλωνίων των Ασσυριων των Ελαμιτων των Φοινίκων και των Αιγύπτιων, ενώ η φυλετική τους προέλευση είναι Βόρειων Αρειων και Ινδοευρωπαίων του Καυκάσου και του Καρπάθιου …δράκουλα.
  

Επειδή μεταξύ σας υπάρχουν «Εφιάλτες» που θα προωθήσουν την παρούσα αναφορά σε ξένους, πληροφορούμε αυτούς τους ξένους ότι καμία «υπαρκτή» τεχνολογία δεν μπορεί να θωρακίσει τις εγκαταστάσεις τους από την «ακρόαση» και το «θέαμα» της Ο.Ε.Α. που ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ βιντεοκασέτες του ….δεκάρικου, διότι κανένα υλικό δεν είναι αδιαπέραστο στις ακτινοβολίες ταχυτήτων C*10^6 . Η υλη είναι γι αυτές τις ταχύτητες διαφανής και διαυγής σαν άχρωμο αέριο.
Και για την ειρωνεία του πράγματος τους πληροφορούμε ότι η τεχνολογία μας έγινε εφικτή επειδή βασιστήκαμε στην θεωρία του «δωδεκαεδρικου αιθήρος» και της «τετρακτινιας εξαπλώσεως της πυκνώσεως» του Πυθαγόρα, και στη θεωρία ενεργειακής μεταπτώσεως «ανοδικής αραιώσεως και καθοδικής πυκνώσεως» του Ηράκλειτου, των Ορφικών Κειμένων, του Δημόκριτου, και άλλων Ελλήνων, τοις «ΚΕΙΝΩΝ ΡΗΜΑΣΙ ΠΕΙΘΟΜΕΝΟΙ».
Αυτά σαν κατακλείδα για τους μύθους προελεύσεως του πολιτισμού των Ελλήνων από «Άρειους, Ινδοευρωπαίους, Βαβυλωνίους, Αιγύπτιους, και Αβραάμ και Ιακώβ του ….Τουρκεστάν.

-------------------------------------------

Επανερχομεθα στο θέμα μας. Καλουμεθα να καλύψουμε την χρονική διάρκεια από το 9.000π.χ. έως το 9.500π.χ. το οποίο σύμφωνα με τον Πλάτωνα ήταν το χρονικό σημείο βυθίσεως της Ατλαντίδος.


Κανών Λογικής ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ

1ον : Η Μεσόγειος Θάλασσα, κάτω από την υδάτινη μάζα της καλύπτει σε όλο της το εμβαδόν

Περί Αλυπίας-Ένα από τα χαμένα βιβλία του Γαληνού ...Συστάσεις για την αποφυγή της θλίψης

Ένας σώφρων άνθρωπος οφείλει να είναι πάντα προετοιμασμένος για οποιαδήποτε συμφορά ενσκήψει στο μέλλον
Η φιλοσοφική πραγματεία του Γαληνού και η πρόσφατη ανακάλυψή της στον Κώδικα Βλατάδων 14 - Σπύρος Ρέτσας MD FRCP
Το κείμενο «Περί Αλυπίας» είναι μία από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Γαληνού και εκτιμάται ότι γράφτηκε το 193 μ.Χ., το έτος δηλαδή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε τη Ρώμη και κατέστρεψε το Τέμενος της Ειρήνης. Έχει τη μορφή επιστολής που απευθύνεται σε ένα συνάδελφό του στην Πέργαμο, ο οποίος θα πρέπει να ήταν συμφοιτητής του Γαληνού στα χρόνια των ιατρικών τους σπουδών.
Το κείμενο της διατριβής αρχίζει ως εξής: «Έλαβα την επιστολή σου με την οποία με παρακάλεσες να σου εξηγήσω ποια παιδεία, ή αξίες, ή πεποιθήσεις με προετοίμασαν ώστε να μην κυριεύομαι ποτέ από κατάθλιψη».

συνέχεια ΕΔΩ
Galinos

Περί Αλυπίας (Συστάσεις για την αποφυγή της θλίψης)

Ένας σώφρων άνθρωπος οφείλει να είναι πάντα προετοιμασμένος για οποιαδήποτε συμφορά ενσκήψει στο μέλλον
Η φιλοσοφική πραγματεία του Γαληνού και η πρόσφατη ανακάλυψή της στον Κώδικα Βλατάδων 14 - Σπύρος Ρέτσας MD FRCP
Το κείμενο «Περί Αλυπίας» είναι μία από τις φιλοσοφικές πραγματείες του Γαληνού και εκτιμάται ότι γράφτηκε το 193 μ.Χ., το έτος δηλαδή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε τη Ρώμη και κατέστρεψε το Τέμενος της Ειρήνης. Έχει τη μορφή επιστολής που απευθύνεται σε ένα συνάδελφό του στην Πέργαμο, ο οποίος θα πρέπει να ήταν συμφοιτητής του Γαληνού στα χρόνια των ιατρικών τους σπουδών.
Το κείμενο της διατριβής αρχίζει ως εξής: «Έλαβα την επιστολή σου με την οποία με παρακάλεσες να σου εξηγήσω ποια παιδεία, ή αξίες, ή πεποιθήσεις με προετοίμασαν ώστε να μην κυριεύομαι ποτέ από κατάθλιψη».
- See more at: http://www.ftiaxno.gr/2015/05/peri-alipias-ena-apo-ta-xamena-vivlia-tou-galinou.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ftiaxno%2FZtol+%28%CE%A6%CE%A4%CE%99%CE%91%CE%A7%CE%9D%CE%A9+%CE%9C%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%A3+%CE%9C%CE%9F%CE%A5%29#sthash.J4ElT8Ne.dpuf

Κουρμουλοί, οι '‘μυστηριακοί’’ λόφοι των Μεγάρων.

Ένα όντως πέπλο μυστηρίου, σκεπάζει τους τρεις κωνοειδείς χωμάτινους λόφους στη περιοχή των Μεγάρων και που στην τοπική, Μεγαρική διάλεκτο, λέγονται ‘’Κουρμουλοί’’.
Οι Κουρμουλοί αποτελούν ένα αρχαιολογικό αίνιγμα, εφ όσων ανήκουν στη απόλυτη ομοιομορφία, σε εκείνων των χωμάτινων λόφων, με τα κωνικά σχήματα και την άριστη τεχνική κατασκευή που υπάρχουν διάσπαρτοι στην Ευρώπη, χωρίς να έχει βρεθεί κανένα στοιχείο για τους κατασκευαστές τους, τον χρόνο κατασκευής τους και ιδιαίτερα για την χρήση τους.

συνέχεια ΕΔΩ
 
Ένα όντως πέπλο μυστηρίου, σκεπάζει τους τρεις κωνοειδείς χωμάτινους λόφους στη περιοχή των Μεγάρων και που στην τοπική, Μεγαρική διάλεκτο, λέγονται ‘’Κουρμουλοί’’. 
Οι Κουρμουλοί αποτελούν ένα αρχαιολογικό αίνιγμα, εφ όσων ανήκουν στη απόλυτη ομοιομορφία, σε εκείνων των χωμάτινων λόφων, με τα κωνικά σχήματα και την άριστη τεχνική κατασκευή που υπάρχουν διάσπαρτοι στην Ευρώπη, χωρίς να έχει βρεθεί κανένα στοιχείο για τους κατασκευαστές τους, τον χρόνο κατασκευής τους και ιδιαίτερα για την χρήση τους. 
- See more at: http://kastamonitis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_23.html#more

Λύσσα συριζαίων για την παρέμβαση της Χρυσής Αυγής κατά των πλειστηριασμών

Η πολύ επιτυχημένη παρέμβαση που έκανε κλιμάκιο της Τ.Ο. Πειραιώς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς, με αφορμή τις δίκες για τους πλειστηριασμούς των κατοικιών των Ελλήνων προς όφελος των τραπεζιτών, δεν ενόχλησε μόνο τους συγκεκριμένους χρηματάνθρωπους, αλλά και εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει στο να παίρνουν «εργολαβικά» την προστασία των Λαϊκών συμφερόντων.
συνέχεια ΕΔΩ

Η πολύ επιτυχημένη παρέμβαση που έκανε κλιμάκιο της Τ.Ο. Πειραιώς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς, με αφορμή τις δίκες για τους πλειστηριασμούς των κατοικιών των Ελλήνων προς όφελος των τραπεζιτών, δεν ενόχλησε μόνο τους συγκεκριμένους χρηματάνθρωπους, αλλά και εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει στο να παίρνουν «εργολαβικά» την προστασία των Λαϊκών συμφερόντων.
- See more at: http://antizitro.blogspot.gr/#sthash.O5XskGrx.dpuf

Η πολύ επιτυχημένη παρέμβαση που έκανε κλιμάκιο της Τ.Ο. Πειραιώς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς, με αφορμή τις δίκες για τους πλειστηριασμούς των κατοικιών των Ελλήνων προς όφελος των τραπεζιτών, δεν ενόχλησε μόνο τους συγκεκριμένους χρηματάνθρωπους, αλλά και εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει στο να παίρνουν «εργολαβικά» την προστασία των Λαϊκών συμφερόντων.
- See more at: http://antizitro.blogspot.gr/#sthash.O5XskGrx.dpuf

Η πολύ επιτυχημένη παρέμβαση που έκανε κλιμάκιο της Τ.Ο. Πειραιώς της ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ στο Ειρηνοδικείο Πειραιώς, με αφορμή τις δίκες για τους πλειστηριασμούς των κατοικιών των Ελλήνων προς όφελος των τραπεζιτών, δεν ενόχλησε μόνο τους συγκεκριμένους χρηματάνθρωπους, αλλά και εκπροσώπους της κυβέρνησης, οι οποίοι φαίνεται ότι είχαν συνηθίσει στο να παίρνουν «εργολαβικά» την προστασία των Λαϊκών συμφερόντων.
- See more at: http://antizitro.blogspot.gr/#sthash.O5XskGrx.dpuf

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ