Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Μέ όσο γίνεται λιγότερο εγωισμό, μέ λιγότερες απαιτήσεις πού οί περισσότερες είναι άχρηστες, μέ απλότητα γιατί μάς ξεγελάει τό σύστημα μέ σαβούρες, μέ σεβασμό στό πνεύμα τής δημιουργίας, καί φαντασία πού ελευθερώνει τό μυαλό .
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Θεραπεία & Φάρμακον ἐξαφάνισης τῆς Ψυχοπάθειας & Σχιζοφρένειας, τὸ τέλος τῆς Ψευδοψυχιατρικῆς…..

 


Θεραπεία & Φάρμακον ἐξαφάνισης τῆς Ψυχοπάθειας & Σχιζοφρένειας, 

τὸ τέλος τῆς Ψευδοψυχιατρικῆς…

Θὰ ὠμιλήσω μὲ ἀπόλητη εἰλικρίνεια !

πεῖστε τον νὰ Ἐξομολογηθεῖ Γονατιστὸς ὁπωσδήποτε!

Δεύτερον, Νὰ Ἐξομολογηθεῖ ἀποκλειστικὰ ἢ καὶ εἰδικὰ γιὰ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟΝ & ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ του! Ἐὰν τὸ κάνει αὐτὸ & μὲ δάκρυα καλύτερα, σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε νὰ δακρύσει, ἕως & γοερά, ἀλλὰ πάντοτε μὲ εἰλικρίνεια καὶ καρδιακὴ ἐμπάθεια Μετάνοιας.

Στοιχηματίζω ὅτι θὰ Θεραπευτεῖ! Ὅταν εἶσαι γονατιστὸς δὲν ἀντέχει ὁ διάβολος τὴ Ταπείνωση & ἀπομακρύνει τὴν ἐπήρρεια του…..

Ἡ Καρδιακὴ Ἐμπάθεια Μετάνοιας εἶναι μία Καρδιακὴ Ψυχολογικὴ & Ψυχοκεντρικὴ Πράξη & Διάπραξη, ποὺ σβύνει τα κακῶς κείμενα τὰ ὁποῖα εἶναι τυπωμένα εἰς τὴν ψυχήν. Εἶναι ὡσὰν νὰ ἀνανεώνεται τὸν ἠλεκτρονικὸν ὑπολογιστήν σας & νὰ σβύνεται ὅ,τι φέρει μέσα ἢ ὅ,τι κακὸν φέρει μέσα. Ἀποκαθηλώνετε πᾶσα λιμνάζουσα κακὴ ἀκτινοβολία & μᾶζα σὲ μορφὴ εἰδικῆς γλώσσας ἡ ὁποία μὲ ἥλους σας ἐνσταυρώνει τὴν ψυχήν….

Ἡ Μετάνοια εἶναι μία πράξη Μεταμόρφωσης. Ὑπάρχουν 4 μορφὲς Μετάνοιας: ἂ] ἄνρησης τῶν ἀμαρτικῶν β] ἄρνηση τῶν ἀγαθῶν πράξεων ἢ τῶν κακῶν ἢ ἰδιοτελῶν πράξεων ποὺ δὲν ἔκαμε τὸ ἄτομον γ] οὐδέτερη ἄρνηση ἢ καὶ ἐκκένωση ἢ καὶ νιρβάνα, ὁποὺ ἀμέσως μετὰ συμβαίνει ἡ ψυχὴ νὰ γεμώνει μὲ ὄ τιδήποτε τυχάρπαστον, καλὸν ἢ κακόν, οὐδέτερον ἢ ἀνάμεικτον δ] ἄρνηση τῶν ἀνάμεικτων πράξεων & ἀντικατάσταση τοὺς μὲ καινούργιες τυπώσεις, ἀγαθὲς ἢ κακές, οὐδέτερες ἢ ἀνάμεικτες ξανά, ὅπως ἐξηγεῖται & εἰς τὰ ἀνωτέρω…..

Μὲ τὴν ἴδια τροπολογία ὑπάρχουν 4 κατηγορίες Πειθαρχίες: ] πειθαρχία μόνον εἰς τὸ ἀγαθὸν β] πειθαρχεία μόνον εἰς τὸ κακὸν ἢ ἰδιοτελὲς γ] πειθαρχεία μόνον εἰς τὸ οὐδέτερον ἢ ἀνέντακτον ἢ ἴσων ἀποστάσεων ὀν ἢ πρᾶγμα ἢ ἰδέα, ὁποὺ ἐπέρχεται ἡ αὐτομάτως ἡ αὐτεξαπάτηση, ψευδαίσθηση & αὐτοδιάψευση, ἀφοῦ μὲ κάτι ἄλλον θὰ γεμώσει ἀπὸ τὰ τυχαῖα & μπορεῖ νὰ εἶναι ἕναν ἀπὸ τὰ 4 πειθαρχήματα τοῦ Νόμου τῆς Τετραπιθανότητας μὲ παραπέτασμα, παρακάλυψη, παραμεταμόρφωση, ἀλλὰ δυσκόλως ἕως σπανίως καὶ ποτὲ θὰ εἶναι τέτοιον τὸ ἀγαθὸν καθότι τὸ ἀγαθὸν χρειάζεται κόπος, εἰς βάρος τῆς ἰδιοτέλειας & ἐπιμονὴ διὰ νὰ ἐπιτευκτεὶ δ] πειθαρχεία εἰς τὸ ἀνάμεικτον. Ὅπως βλέπετε δὲν εἶναι πᾶσα πειθαρχεία καλὴ οὔτε πᾶσα ἀπειθαρχεία & ἀταξία ἢ καὶ ἀτακτοσύνη κακή…. Ἐξαρτᾶται ὅπως ἀναφέρουμε εἰς τὲς δύο Τετραπιθανότητες ὁποὺ ἀναφέρουμε….

Δὲν μπορεῖς νὰ μὴν πειθαρχεῖς πούποτε, ἐὰν τὸ νομίζεις αὐτὸν αὐταπατᾶσαι, καθότι ἀκόμη & ὅταν δὲν πειθαρχεῖς εἰς τὴν ἀπειθαρχεία, αὐτομάτως πειθαρχεῖς εἰς τὴν ἀπειθαρχεία, τὴν ἀναρχία, ἄλλη πειθαρχεία, γενικῶς ἔλλειψη πειθαρχείας σημαίνει ἔλλειψη ἀνάγκης & δύναμη ἔλλειψης πειθαρχείας πρωτίστως σὲ φυσικοὺς νόμους & δεύτερον εἰς Τὸν Θεόν. Οὔτε εἰς τὸ μὲν οὔτε εἰς τὸ δὲ δύνησαι νὰ ἐπιτύχεις πλήρως. Ἀκόμη & νὰ μὴν τρώγεις πρέπει νὰ ἀναπνέεις! Δὲν δύνησαι νὰ ζεῖς αἰωνίως σὲ χειμαίρεια νάρκη, ἀκόμη & ἐὰν σὲ ψύξουν μὲ κρυωνικὴ δὲν θὰ ἀντέξεις αἰωνίως & ἐὰν ἄντεχες τοῦτον ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τὴν ἐκροή τους σὲ αὐτὸν καὶ ὡσὰν αὐτὸν ὁποὺ καλοῦμε ἐπιστήμη & τεχνολογία μὲ ἀμφότερες νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς φυσικοὺς νόμους. Δὲν δύνησαι νὰ ἀπειθαρχείσεις οὔτε κατ’ ἐλάχιστον εἰς Τὸν Θεὸν ὅταν Αὐτὸς τὸ θελήσει & ἄρει πᾶσα δωρεὰν ἐλευθερίας καὶ προσωρινῆς μερικῆς αὐτονομίας μέσῳ φυσικῶν νόμων καὶ ἐλεύθερων βουλήσεων ἕως κόλπων, προνομοίων, προνομίων & ἐξαπατήσεων κοινωνικοπωλειτικὴς οἰκοδομῆς ὅπως ὅταν εἶσαι πλούσιος ἀσποῦμε….

Ὅπως διὰ νὰ μπορεῖς νὰ ἐνταχθεῖς σὲ μία ὁμάδα ποὺ θὰ παίξει σὲ κύπελλον πρωταθλητριῶν, πρέπει νὰ πειθαρχήσεις εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τῶν προπονητῶν, σὲ διατροφή, ὕπνο, προπόνηση, ψυχολογικὴ νοητικὴ κατάσταση, ἠρεμία, στρατηγική, ἐπίγνωση ἀδυναμιῶν & πλεονεκτημάτων σου & κάθε συμπαίκτη σου ὄμοιως διὰ νὰ θεραπευτεῖ ἕνας ψυχοπαθὴς ἢ σχιζοφρενὴς πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ὅσα ἀντίστοιχα ἀκολουθοῦν…..

Ἡ ἀσθένεια τῆς ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας ἑδράζει εἰς τὸ νοητικὸν & καρδιακὸν κύκλωμαν τοῦ ἐγωισμοῦ & τῆς ὑπερηφάνειας. Ὅπως εἰς τὴν περίπτωση τῆς Ἰσορροπίας Ζυγοῦ Ἀλκαλικότητος & Ὀξυκότητος εἰς τὸ αἷμα, καλούμενον ΡΗ τοῦ αἵματος, ἀντιστοίχως, σὲ ψυχικὸν αἴμαν μὲ ὑψηλὸν ἢ καὶ ὑγειὲς ἀλκαλικὸν δείκτην δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσει Ὀξυκότητα ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας, ὅπως σὲ ἀλκαλικὸν αἴμαν δὲν θαλλεύει λοίμωξη & φλεγμονή, διαδικασίες πρὶν ἀπὸ πᾶσα ἀσθένεια σωματικὴ ἀλλὰ & σωματική….. Βεβαίως, πρέπει συνεχῶς νὰ ἀνανεώνεται ἡ ἀλκαλικότητα τοῦ σώματος & τῆς ψυχῆς ἀντιστοίχως μὲ ὅσα ἀναφέρονται κατωτέρω & βεβαίως, ἡ Ὀξυκότητα τοῦ αἵματος τοῦ σώματος προξενεῖ βλάβες & ἀρρώστειες εἰς τὴν ψυχήν, ἐνδεικτικὴ κατάσταση ἀπὸ τοὺς καταχραζόμενους ναρκωτικά, διεγερτικά, μοινοπνευματώδη, σκουπιδοφαγητὰ & δηλητηριασμένα φαγητὰ & ποτὰ ἀπὸ ἐργοστάσια & ἄλλες μολύνσεις & βλαβερότητες ἐσκεμμένες ἢ ἕνεκα ἀκαθαρσιῶν τοῦ Πωλειτισμοῦ….

Συνάμα, ἰσχῦον πάντοτε, βλαβερὲς βρώσεις & πόσεις βλάπτουν ψυχὴ τε & σώματι & βλαβερὲς ψυχικὲς βρώσεις & πόσεις ἢ ἁμαρτίες ἢ κακολογίες & ἄλλα προξενοῦν & ψυχικὲς ἀσθένειες. Συμβαίνει μάλιστα, βλαβερὰ βρώσιμα & πόσιμα νὰ προξενοῦν περισσότερη ἐξασθένηση σὲ ψυχὴ παρὰ σὲ σῶμα & περισσότερη βλαβερὴ λογικὴ & ψυχικὴ τριβή, χρήση, ἐντριβή, διατροφὴ τῆς ψυχῆς νὰ ἀρρωσταίνει περισσότερον τὸ σώμαν, ἤτοι νὰ λειτουργεῖ ἡ ἐξασθένηση χιαστὶ & ἄλλες φορὲς ἰσόποσα ἢ μὲ ἄλλους σταυροβελονιὼν ρυθμοὺς & ἰδιορρυθμίες !

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ψυχασθενὴς & σχιζοφρενὴς χρειάζεται νηστεία, ἀλλὰ διὰ νὰ μὴν εἶναι ἄκαρπη ἐπειδὴ δὲν θὰ συνδοιάζεται μὲ τὰ συνοδευτικὰ ὁποὺ χρειάζονται πρέπει νὰ τὰ ἐντάξει…..

Συγκεκριμένως, ἕνας ὁποὺ ἐκ ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας ἀρρώστησε περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ἢ ἐπ’ ἴσοις , εἰς τὸ σῶμα, ἐὰν νηστεύει πιθανὸν νὰ ἐξαντληθεῖ & νὰ ἀρρωστήσει περισσότερον, ὄχι ὅμως πάντοτε, ἡ περισσὴ ἐξάντληση πιθανὸν νὰ εἶναι διαδικασία ἀνάρρωσης, ἐν τούτοις τὸ προσπερνοῦμε….

Ἡ νηστεία πρέπει νὰ συνδοιάζεται μὲ Προσευχήν, ἐγκάρδιαν Χριστιανικὴν ἰσχυρὴν Προσευχὴν καὶ εἰ δυνατὸν ἐκ τύχεως ἢ εὐλογίας νὰ προσεύχεται τὲς σωστὲς ἀνάλογες Προσευχὲς ἀπὸ τὴν πληθώρα !

Ἡ νηστεία μαζὺν μὲ τὴν Προσευχὴν ἢ καὶ ἡ κάθε μία ἀπὸ μόνη της, ἐκταπεινώνουν τὴν Ὑπερηφάνεια & τὸν Ἐγωισμὸν ἤτοι τὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ὁποίων βλαστοὺν & διατηροῦνται οἱ ψυχασθένειες & σχιζοφρένειες, συνεπῶς εἶναι ὡσὰν νὰ μὴν ποτίζουμε τὰ χωράφια τῆς ἀσθένειας….

Ἐὰν ὁ ἀσθενὴς πειθαρχήσει σὲ νηστεία & Προσευχὴ & περισσότερον χωρὶς νὰ διαλείπει ἡ Προσευχὴ ἔστω & ἐλάχιστη καθημερινή, & γονατίσει πρὸς Ἐξομολόγηση σὲ Ἰερέαν μὲ Πίστην & Εἰλικρίνειαν, τότε ἡ ψυχασθένεια & σχιζοφρένεια θὰ ξεθανθοῦν & βεβαίως ἅμα ἐπιτυχῶς βάσει τῆς προπόνησης φθάσει σὲ Θεία Κοινωνία & συνεχίσει ἀνελλιπῶς , ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ προπονητοῦ & παίκτου σὲ μία ὁμάδα ποδοσφαίρου….

Προσπαθῆστε νὰ κατανοήσετε τί ἐννοῶ ! Ἐπιμένεις ὥσπου νὰ ξερανθεῖ ἡ Ὑπερηφάνεια & ὁ Ἐγωισμὸς & ὡς ἐκ τούτου ὅ,τι βλαστάει μέσα σὲ αὐτὰ ἤτοι ψυχασθένειες, σχιζοφρένειες, ἀνωμαλίες, δαιμονισμοὶ & ἀναρρίθμητοι κακοτεχνικοὶ συνδοιασμοὶ αὐτῶν !!!!

Προσέξετε & τοῦτο ὅμως. Ὅσον ἰσχυρότερος ὁ ἐγωισμός, ἡ ὑπερηφάνεια & ἡ σωματικὴ ζημία λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ ὅπως εἰς τὴν περίπτωση χρόνιας χρήσεως ναρκωτικῶν & ἄλλων βλαβερῶν φαρμάκων, τότε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, ἐπανάληψη & ἐπιμονὴ διὰ μία ἱκανοποιητικὴ Θεραπεία !

Ὅπως εἶπε σὲ ἐρώτηση τῶν Μαθητῶν Τοῦ Ὁ Χριστὸς ἂν μποροῦν νὰ κάνουν τὸ ἴδιον μὲ Αὐτόν, ὅταν θεράπευσε τὸν δαιμονισμένον τῶν Γαδαρῶν, ὑπάρχουν τινὰ εἴδη δαιμονίων ὁποὺ ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε νηστεία & πολλὴ Προσευχὴ διὰ νὰ νικηθοῦν! Δὲν εἶναι ὅλες οἱ ψυχασθένειες, σχιζοφρένειες, ἀνωμαλασθένειες & δαιμονισμοὶ ἴδιας ἰσχύος ἢ συνδυασμῶν, ἄλλὰ ἄπειρων εἰδῶν ἤτοι δὲν μετροῦνται & ἐξαρτᾶται ἀπὸ σωρείαν λόγων ἡ Θεραπεία τους, ἀλλὰ ἡ ξήρανση τοῦ Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας εἶναι τὸ τέλος τους, τοὐλάχιστον σὲ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψυχικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ παρόντες ἐν ὅσῳ γίνεται τὸ Θαύμαν εὑρίσκονται σὲ κατάσταση ἀφηρημάδας ἢ εἰδικῆς νάρκωσης ἢ καταστολῆς ἀντίληψης ἢ καὶ ἐπειδὴ τὸ Θαύμαν γίνεται μὲ ταχύτητα ἄπειρης ἐπιτάχυνσης ἢ περίπου τόσον σὲ ἄλλες περιπτώσεις !

Ἐν καταλείδι, ἕνας ἄνθρωπος μὲ ὑγειὴ ἐγωισμὸν & ὑγειὴ ὑπερηφάνεια ἤτοι μετριόφρων, δὲν πρόκειται νὰ ἔχει ψυχασθένεια & σχιζοφρένεια, ἔστω & ἐὰν ἔχει βλάβη εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἢ εἶναι καθυστερημένος νοητικῶς ἢ κακομεταχειρισμένος ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει θλίψη ἀλλὰ ὄχι μανιώδη κατάθλιψη & δαιμονισμό! Ἄλλωστε & οἱ ψυχίατροι προσπαθοῦν μὲ φάρμακα νὰ ναρκώνουν τὴν κατάθλιψη & τὸν δαιμονισμὸ μὲ συνεχῆ παροχὴ φαρμάκων ποὺ συνάμα διατηροῦν & ἐκτείνουν πολλὲς φορὲς τὸ πρόβλημα. Μὲ τὴν νηστεία, τὴν Προσευχήν, τὴν Μετάνοια καὶ Ἀποστροφὴ τοῦ εἰδικοῦ καὶ μεγάλου Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας καὶ μὲ ἀκολουθία τῆς Ἐξομολόγησης ἢ καὶ Ἐξορκισμοῦ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θεραπεύεται ἅπαξ διαπαντὸς εἴτε ἔχει ἀδυναμίες νοητικὲς ἢ καὶ ἀνικανότητες τινὲς εἴτε ἐπανέλθει σὲ πλήρη κανονικότητα, ἀφοῦ ἡ ἀρρώστεια δὲν ἔχει πλέον τὸ κατάλληλον ἔδαφος διὰ νὰ θάλλει….

Συγκεκριμένα ἡ συνειδητὴ ἄρνηση τοῦ Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας ἐπέρχεται διὰ τῆς Ἐξομολογήσεως μὲ αἴτηση συγχωρήσεως ἐκ Θεοῦ διὰ τὸν Ἐγωισμὸν & τὴν Ὑπερηφάνεια τοῦ ἀσθενῆ & αὐτὲς ἐξαφανίζονται μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα ψυχικῆς ἀσθένειας, ἀνωμαλίας, δαιμονισμοῦ, σχιζοφρένειας, ὥστε κάποιος ἀκόμη & ἐὰν εἶναι μέχρι τινὸς βαθμοῦ τρελλὸς γιὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα ἕκαστης ἐποχῆς νὰ εἶναι ὅμως σχιζοφρενὴς μὲ ἀρρωστημένες κακὲς σκέψεις καὶ λογισμοὺς ἢ πράξεις…. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ πειθαρχοῦν εἰς τὶς Ἐντολὲς τῆς Ὁμάδος Τοῦ Χριστοῦ & πρώτη Ἐντολὴ εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῆς αἰτίας τῆς πτώσεως τῶν ἔκπτωτων ἀγγέλλων ἤτοι τοῦ ὑπέρμετρου ἐγωισμοῦ ποὺ καταντάει ἀρρωστημάρα & τῆς ὑπέρμετρης ὑπερηφάνειας ποὺ καταντάει φιλοκακία…. Γνωρίζουμε ἀνθρώπους ποὺ ἰάθηκαν ἀπὸ τέτοιες ἀκραῖες ψυχικὲς νόσους οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐπικίνδυνοι καὶ ἔγιναν καθὼς πρέπει συνάνθρωποι….

Βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀρνούμαστε τὰ φυσικὰ φορᾶ ὁποὺ χάρισε Ὁ Θεὸς διὰ τέτοιες περιπτώσεις, ὅπως ἡ πόση κοχλασμένου ροφήματος καλῆς ποιότητος οἴνου & δενδρολίβανου, τοὐλάχιστον ἕξη φλυτζάνια ἀνὰ ἡμέρα, χωρὶς συμπόση φαρμάκων & μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ ἁρμόδιου ἰατροῦ [ἀντιλαμβάνεστε τί ἐννοῶ]….. Καὶ ἄλλες συνταγὲς ἐπίσης ἀβλαβεῖς καὶ χωρὶς παρενέργειες…..

Σοῦ λέγει κάποιος ἐὰν ἐπιτύχεις τὴν τάδε ταχύτητα τρεξίματος θὰ ἔρθεις πρῶτος. Ἐὰν ἀντέξεις τὴν ἄσκηση θὰ εἶσαι καταδρομέας, ἐὰν ἀντέξεις τὴν προπόνηση μπορεῖς νὰ ἐνταχθεῖς σὲ μεγάλη ὁμάδα ποδοασφαίρου. Καὶ βεβαίως λὲς μὰ δὲν μποροῦν ὅλοι! Σωστόν! Πόσον δύσκολον εἶναι νὰ γονατίσεις & νὰ ταπεινωθεῖς ἀποταξάμην τὸν ἐγωισμὸν & τὴν ὑπερηφάνεια τοῦ ζητῶντας ἄφεση αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας; Κόπος σωματικὸς δὲν χρειάζεται πολὺς οὔτε ψυχικός, χρειάζεται θαραλλαία ἀπόφαση καὶ παράτολμη ἐμπιστοσύνη ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ Πίστη, κάτι ὅπως αὐτὰ ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων λένε τὰ αἱρετικὰ βιβλία θετικῆς σκέψης μὲ ἀνάμεικτα καλά, κακὰ & οὐδέτερα στοιχεῖα ἕως καὶ ὑπερυπερήφανα & ὑπερεγωιστικὰ ἰδιοτελῆ. Ἔγγειται εἰς τὸν καθένα νὰ πάρει μία ἁπλὴ ἀπόφαση !

Ὅποιος δοκιμάσει αὐτὴν τὴν συνταγὴν θὰ ἰδεῖ τὰ ἀποτελέσματα. Ἐὰν δὲν τὴν ἐφαρμόσει δὲν θὰ ἰδεῖ τὰ ἀποτελέσματα.

Παναγιώτης Δίας

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Αόρατοι νόμοι.

 


Είναι περίεργο πώς ανταποδίδονται κάποιες πράξεις μας, κάποια λόγια μας. Είναι περίεργο τό τί νόμοι αόρατοι ενεργούν στόν κόσμο μας!

«Είχα έναν συνταξιούχο που πάντα μας κορόιδευε εμάς τούς ιερείς: τι κάνετε, κλέφτες, στα σπίτια των ανθρώπων; Συγκρατήθηκα να μην του απαντήσω, αλλά μου τελείωνε η υπομονή μου συναισθηματικά στο τέλος τής μέρας. Μερικές φορές του εξηγούσα ότι δεν ζητάμε από κανένα χρήμα, γιά να αγιάζουμε τα σπίτια, να ευλογούμε ανθρώπους και τόπους  πάμε . Κάποτε κάθισα 10 λεπτά για να του εξηγήσω.
 Εκατοντάδες καθαροί και λαμπεροί άνθρωποι και ένας τρελός ήταν αρκετός για να μου χαλάσει τη μέρα.
 Ο δάσκαλος μου έλεγε: ας σταματήσουμε να τον καλούμε.  Αλλά εγώ: να τόν καλούμε, μπορεί  να επιστρέψει στον Θεό.
 Φέτος, λέμε, πού είναι ;Τελικά, ο άντρας απαντά.  Είχε πάθει ένα πολύ σοβαρό εγκεφαλικό.  Η γλώσσα του κρεμόταν έξω από το στόμα του.  Δέκα φορές φίλησε τον ξύλινο σταυρό.  Δεν μπορούσε να εκφραστεί, αλλά δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του.  Ξέσπασα κι εγώ σε κλάματα.  Τον πήρα στην αγκαλιά μου.  «Ήρθαν οι κλέφτες μωρό μου».  Ο άντρας ξέσπασε σε κλάματα.  Άφησε, πάτερ, να σε συγχωρήσει η Μητέρα του Θεού για τα θανάσιμα αμαρτήματά σου.
 Ο άντρας δεν με άφηνε να φύγω.  Τι απόσταση, τι χωρισμός;
 Πόσο απείρως μας αγαπά ο Θεός και δεν μας αφήνει να πέσουμε στην κόλαση, αλλά επιτρέπει λίγο πόνο στη γη, για να πλύνουμε τις ψυχές μας με δάκρυα.» 

Ιερέας: Ιωάννης Ιστράτης
{απ΄ εδώ}

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ