Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 31 Δεκεμβρίου 2023

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

 ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

Μέ όσο γίνεται λιγότερο εγωισμό, μέ λιγότερες απαιτήσεις πού οί περισσότερες είναι άχρηστες, μέ απλότητα γιατί μάς ξεγελάει τό σύστημα μέ σαβούρες, μέ σεβασμό στό πνεύμα τής δημιουργίας, καί φαντασία πού ελευθερώνει τό μυαλό .
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023

Θεραπεία & Φάρμακον ἐξαφάνισης τῆς Ψυχοπάθειας & Σχιζοφρένειας, τὸ τέλος τῆς Ψευδοψυχιατρικῆς…..

 


Θεραπεία & Φάρμακον ἐξαφάνισης τῆς Ψυχοπάθειας & Σχιζοφρένειας, 

τὸ τέλος τῆς Ψευδοψυχιατρικῆς…

Θὰ ὠμιλήσω μὲ ἀπόλητη εἰλικρίνεια !

πεῖστε τον νὰ Ἐξομολογηθεῖ Γονατιστὸς ὁπωσδήποτε!

Δεύτερον, Νὰ Ἐξομολογηθεῖ ἀποκλειστικὰ ἢ καὶ εἰδικὰ γιὰ ΤΟΝ ΕΓΩΙΣΜΟΝ & ΤΗΝ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ του! Ἐὰν τὸ κάνει αὐτὸ & μὲ δάκρυα καλύτερα, σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε νὰ δακρύσει, ἕως & γοερά, ἀλλὰ πάντοτε μὲ εἰλικρίνεια καὶ καρδιακὴ ἐμπάθεια Μετάνοιας.

Στοιχηματίζω ὅτι θὰ Θεραπευτεῖ! Ὅταν εἶσαι γονατιστὸς δὲν ἀντέχει ὁ διάβολος τὴ Ταπείνωση & ἀπομακρύνει τὴν ἐπήρρεια του…..

Ἡ Καρδιακὴ Ἐμπάθεια Μετάνοιας εἶναι μία Καρδιακὴ Ψυχολογικὴ & Ψυχοκεντρικὴ Πράξη & Διάπραξη, ποὺ σβύνει τα κακῶς κείμενα τὰ ὁποῖα εἶναι τυπωμένα εἰς τὴν ψυχήν. Εἶναι ὡσὰν νὰ ἀνανεώνεται τὸν ἠλεκτρονικὸν ὑπολογιστήν σας & νὰ σβύνεται ὅ,τι φέρει μέσα ἢ ὅ,τι κακὸν φέρει μέσα. Ἀποκαθηλώνετε πᾶσα λιμνάζουσα κακὴ ἀκτινοβολία & μᾶζα σὲ μορφὴ εἰδικῆς γλώσσας ἡ ὁποία μὲ ἥλους σας ἐνσταυρώνει τὴν ψυχήν….

Ἡ Μετάνοια εἶναι μία πράξη Μεταμόρφωσης. Ὑπάρχουν 4 μορφὲς Μετάνοιας: ἂ] ἄνρησης τῶν ἀμαρτικῶν β] ἄρνηση τῶν ἀγαθῶν πράξεων ἢ τῶν κακῶν ἢ ἰδιοτελῶν πράξεων ποὺ δὲν ἔκαμε τὸ ἄτομον γ] οὐδέτερη ἄρνηση ἢ καὶ ἐκκένωση ἢ καὶ νιρβάνα, ὁποὺ ἀμέσως μετὰ συμβαίνει ἡ ψυχὴ νὰ γεμώνει μὲ ὄ τιδήποτε τυχάρπαστον, καλὸν ἢ κακόν, οὐδέτερον ἢ ἀνάμεικτον δ] ἄρνηση τῶν ἀνάμεικτων πράξεων & ἀντικατάσταση τοὺς μὲ καινούργιες τυπώσεις, ἀγαθὲς ἢ κακές, οὐδέτερες ἢ ἀνάμεικτες ξανά, ὅπως ἐξηγεῖται & εἰς τὰ ἀνωτέρω…..

Μὲ τὴν ἴδια τροπολογία ὑπάρχουν 4 κατηγορίες Πειθαρχίες: ] πειθαρχία μόνον εἰς τὸ ἀγαθὸν β] πειθαρχεία μόνον εἰς τὸ κακὸν ἢ ἰδιοτελὲς γ] πειθαρχεία μόνον εἰς τὸ οὐδέτερον ἢ ἀνέντακτον ἢ ἴσων ἀποστάσεων ὀν ἢ πρᾶγμα ἢ ἰδέα, ὁποὺ ἐπέρχεται ἡ αὐτομάτως ἡ αὐτεξαπάτηση, ψευδαίσθηση & αὐτοδιάψευση, ἀφοῦ μὲ κάτι ἄλλον θὰ γεμώσει ἀπὸ τὰ τυχαῖα & μπορεῖ νὰ εἶναι ἕναν ἀπὸ τὰ 4 πειθαρχήματα τοῦ Νόμου τῆς Τετραπιθανότητας μὲ παραπέτασμα, παρακάλυψη, παραμεταμόρφωση, ἀλλὰ δυσκόλως ἕως σπανίως καὶ ποτὲ θὰ εἶναι τέτοιον τὸ ἀγαθὸν καθότι τὸ ἀγαθὸν χρειάζεται κόπος, εἰς βάρος τῆς ἰδιοτέλειας & ἐπιμονὴ διὰ νὰ ἐπιτευκτεὶ δ] πειθαρχεία εἰς τὸ ἀνάμεικτον. Ὅπως βλέπετε δὲν εἶναι πᾶσα πειθαρχεία καλὴ οὔτε πᾶσα ἀπειθαρχεία & ἀταξία ἢ καὶ ἀτακτοσύνη κακή…. Ἐξαρτᾶται ὅπως ἀναφέρουμε εἰς τὲς δύο Τετραπιθανότητες ὁποὺ ἀναφέρουμε….

Δὲν μπορεῖς νὰ μὴν πειθαρχεῖς πούποτε, ἐὰν τὸ νομίζεις αὐτὸν αὐταπατᾶσαι, καθότι ἀκόμη & ὅταν δὲν πειθαρχεῖς εἰς τὴν ἀπειθαρχεία, αὐτομάτως πειθαρχεῖς εἰς τὴν ἀπειθαρχεία, τὴν ἀναρχία, ἄλλη πειθαρχεία, γενικῶς ἔλλειψη πειθαρχείας σημαίνει ἔλλειψη ἀνάγκης & δύναμη ἔλλειψης πειθαρχείας πρωτίστως σὲ φυσικοὺς νόμους & δεύτερον εἰς Τὸν Θεόν. Οὔτε εἰς τὸ μὲν οὔτε εἰς τὸ δὲ δύνησαι νὰ ἐπιτύχεις πλήρως. Ἀκόμη & νὰ μὴν τρώγεις πρέπει νὰ ἀναπνέεις! Δὲν δύνησαι νὰ ζεῖς αἰωνίως σὲ χειμαίρεια νάρκη, ἀκόμη & ἐὰν σὲ ψύξουν μὲ κρυωνικὴ δὲν θὰ ἀντέξεις αἰωνίως & ἐὰν ἄντεχες τοῦτον ἐξαρτᾶται ἀπὸ τοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ τὴν ἐκροή τους σὲ αὐτὸν καὶ ὡσὰν αὐτὸν ὁποὺ καλοῦμε ἐπιστήμη & τεχνολογία μὲ ἀμφότερες νὰ ἀκολουθοῦν τοὺς φυσικοὺς νόμους. Δὲν δύνησαι νὰ ἀπειθαρχείσεις οὔτε κατ’ ἐλάχιστον εἰς Τὸν Θεὸν ὅταν Αὐτὸς τὸ θελήσει & ἄρει πᾶσα δωρεὰν ἐλευθερίας καὶ προσωρινῆς μερικῆς αὐτονομίας μέσῳ φυσικῶν νόμων καὶ ἐλεύθερων βουλήσεων ἕως κόλπων, προνομοίων, προνομίων & ἐξαπατήσεων κοινωνικοπωλειτικὴς οἰκοδομῆς ὅπως ὅταν εἶσαι πλούσιος ἀσποῦμε….

Ὅπως διὰ νὰ μπορεῖς νὰ ἐνταχθεῖς σὲ μία ὁμάδα ποὺ θὰ παίξει σὲ κύπελλον πρωταθλητριῶν, πρέπει νὰ πειθαρχήσεις εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τῶν προπονητῶν, σὲ διατροφή, ὕπνο, προπόνηση, ψυχολογικὴ νοητικὴ κατάσταση, ἠρεμία, στρατηγική, ἐπίγνωση ἀδυναμιῶν & πλεονεκτημάτων σου & κάθε συμπαίκτη σου ὄμοιως διὰ νὰ θεραπευτεῖ ἕνας ψυχοπαθὴς ἢ σχιζοφρενὴς πρέπει νὰ ἀκολουθήσει ὅσα ἀντίστοιχα ἀκολουθοῦν…..

Ἡ ἀσθένεια τῆς ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας ἑδράζει εἰς τὸ νοητικὸν & καρδιακὸν κύκλωμαν τοῦ ἐγωισμοῦ & τῆς ὑπερηφάνειας. Ὅπως εἰς τὴν περίπτωση τῆς Ἰσορροπίας Ζυγοῦ Ἀλκαλικότητος & Ὀξυκότητος εἰς τὸ αἷμα, καλούμενον ΡΗ τοῦ αἵματος, ἀντιστοίχως, σὲ ψυχικὸν αἴμαν μὲ ὑψηλὸν ἢ καὶ ὑγειὲς ἀλκαλικὸν δείκτην δὲν δύναται νὰ ἐπιβιώσει Ὀξυκότητα ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας, ὅπως σὲ ἀλκαλικὸν αἴμαν δὲν θαλλεύει λοίμωξη & φλεγμονή, διαδικασίες πρὶν ἀπὸ πᾶσα ἀσθένεια σωματικὴ ἀλλὰ & σωματική….. Βεβαίως, πρέπει συνεχῶς νὰ ἀνανεώνεται ἡ ἀλκαλικότητα τοῦ σώματος & τῆς ψυχῆς ἀντιστοίχως μὲ ὅσα ἀναφέρονται κατωτέρω & βεβαίως, ἡ Ὀξυκότητα τοῦ αἵματος τοῦ σώματος προξενεῖ βλάβες & ἀρρώστειες εἰς τὴν ψυχήν, ἐνδεικτικὴ κατάσταση ἀπὸ τοὺς καταχραζόμενους ναρκωτικά, διεγερτικά, μοινοπνευματώδη, σκουπιδοφαγητὰ & δηλητηριασμένα φαγητὰ & ποτὰ ἀπὸ ἐργοστάσια & ἄλλες μολύνσεις & βλαβερότητες ἐσκεμμένες ἢ ἕνεκα ἀκαθαρσιῶν τοῦ Πωλειτισμοῦ….

Συνάμα, ἰσχῦον πάντοτε, βλαβερὲς βρώσεις & πόσεις βλάπτουν ψυχὴ τε & σώματι & βλαβερὲς ψυχικὲς βρώσεις & πόσεις ἢ ἁμαρτίες ἢ κακολογίες & ἄλλα προξενοῦν & ψυχικὲς ἀσθένειες. Συμβαίνει μάλιστα, βλαβερὰ βρώσιμα & πόσιμα νὰ προξενοῦν περισσότερη ἐξασθένηση σὲ ψυχὴ παρὰ σὲ σῶμα & περισσότερη βλαβερὴ λογικὴ & ψυχικὴ τριβή, χρήση, ἐντριβή, διατροφὴ τῆς ψυχῆς νὰ ἀρρωσταίνει περισσότερον τὸ σώμαν, ἤτοι νὰ λειτουργεῖ ἡ ἐξασθένηση χιαστὶ & ἄλλες φορὲς ἰσόποσα ἢ μὲ ἄλλους σταυροβελονιὼν ρυθμοὺς & ἰδιορρυθμίες !

Ὡς ἐκ τούτου, ὁ ψυχασθενὴς & σχιζοφρενὴς χρειάζεται νηστεία, ἀλλὰ διὰ νὰ μὴν εἶναι ἄκαρπη ἐπειδὴ δὲν θὰ συνδοιάζεται μὲ τὰ συνοδευτικὰ ὁποὺ χρειάζονται πρέπει νὰ τὰ ἐντάξει…..

Συγκεκριμένως, ἕνας ὁποὺ ἐκ ψυχασθένειας & σχιζοφρένειας ἀρρώστησε περισσότερον ἢ ὀλιγότερον ἢ ἐπ’ ἴσοις , εἰς τὸ σῶμα, ἐὰν νηστεύει πιθανὸν νὰ ἐξαντληθεῖ & νὰ ἀρρωστήσει περισσότερον, ὄχι ὅμως πάντοτε, ἡ περισσὴ ἐξάντληση πιθανὸν νὰ εἶναι διαδικασία ἀνάρρωσης, ἐν τούτοις τὸ προσπερνοῦμε….

Ἡ νηστεία πρέπει νὰ συνδοιάζεται μὲ Προσευχήν, ἐγκάρδιαν Χριστιανικὴν ἰσχυρὴν Προσευχὴν καὶ εἰ δυνατὸν ἐκ τύχεως ἢ εὐλογίας νὰ προσεύχεται τὲς σωστὲς ἀνάλογες Προσευχὲς ἀπὸ τὴν πληθώρα !

Ἡ νηστεία μαζὺν μὲ τὴν Προσευχὴν ἢ καὶ ἡ κάθε μία ἀπὸ μόνη της, ἐκταπεινώνουν τὴν Ὑπερηφάνεια & τὸν Ἐγωισμὸν ἤτοι τὰ ἐδάφη ἐντὸς τῶν ὁποίων βλαστοὺν & διατηροῦνται οἱ ψυχασθένειες & σχιζοφρένειες, συνεπῶς εἶναι ὡσὰν νὰ μὴν ποτίζουμε τὰ χωράφια τῆς ἀσθένειας….

Ἐὰν ὁ ἀσθενὴς πειθαρχήσει σὲ νηστεία & Προσευχὴ & περισσότερον χωρὶς νὰ διαλείπει ἡ Προσευχὴ ἔστω & ἐλάχιστη καθημερινή, & γονατίσει πρὸς Ἐξομολόγηση σὲ Ἰερέαν μὲ Πίστην & Εἰλικρίνειαν, τότε ἡ ψυχασθένεια & σχιζοφρένεια θὰ ξεθανθοῦν & βεβαίως ἅμα ἐπιτυχῶς βάσει τῆς προπόνησης φθάσει σὲ Θεία Κοινωνία & συνεχίσει ἀνελλιπῶς , ὅπως εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ προπονητοῦ & παίκτου σὲ μία ὁμάδα ποδοσφαίρου….

Προσπαθῆστε νὰ κατανοήσετε τί ἐννοῶ ! Ἐπιμένεις ὥσπου νὰ ξερανθεῖ ἡ Ὑπερηφάνεια & ὁ Ἐγωισμὸς & ὡς ἐκ τούτου ὅ,τι βλαστάει μέσα σὲ αὐτὰ ἤτοι ψυχασθένειες, σχιζοφρένειες, ἀνωμαλίες, δαιμονισμοὶ & ἀναρρίθμητοι κακοτεχνικοὶ συνδοιασμοὶ αὐτῶν !!!!

Προσέξετε & τοῦτο ὅμως. Ὅσον ἰσχυρότερος ὁ ἐγωισμός, ἡ ὑπερηφάνεια & ἡ σωματικὴ ζημία λειτουργίας τοῦ ὀργανισμοῦ ὅπως εἰς τὴν περίπτωση χρόνιας χρήσεως ναρκωτικῶν & ἄλλων βλαβερῶν φαρμάκων, τότε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια, ἐπανάληψη & ἐπιμονὴ διὰ μία ἱκανοποιητικὴ Θεραπεία !

Ὅπως εἶπε σὲ ἐρώτηση τῶν Μαθητῶν Τοῦ Ὁ Χριστὸς ἂν μποροῦν νὰ κάνουν τὸ ἴδιον μὲ Αὐτόν, ὅταν θεράπευσε τὸν δαιμονισμένον τῶν Γαδαρῶν, ὑπάρχουν τινὰ εἴδη δαιμονίων ὁποὺ ἀπαιτεῖται ὁπωσδήποτε νηστεία & πολλὴ Προσευχὴ διὰ νὰ νικηθοῦν! Δὲν εἶναι ὅλες οἱ ψυχασθένειες, σχιζοφρένειες, ἀνωμαλασθένειες & δαιμονισμοὶ ἴδιας ἰσχύος ἢ συνδυασμῶν, ἄλλὰ ἄπειρων εἰδῶν ἤτοι δὲν μετροῦνται & ἐξαρτᾶται ἀπὸ σωρείαν λόγων ἡ Θεραπεία τους, ἀλλὰ ἡ ξήρανση τοῦ Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας εἶναι τὸ τέλος τους, τοὐλάχιστον σὲ ὅ,τι ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ψυχικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου. Οἱ παρόντες ἐν ὅσῳ γίνεται τὸ Θαύμαν εὑρίσκονται σὲ κατάσταση ἀφηρημάδας ἢ εἰδικῆς νάρκωσης ἢ καταστολῆς ἀντίληψης ἢ καὶ ἐπειδὴ τὸ Θαύμαν γίνεται μὲ ταχύτητα ἄπειρης ἐπιτάχυνσης ἢ περίπου τόσον σὲ ἄλλες περιπτώσεις !

Ἐν καταλείδι, ἕνας ἄνθρωπος μὲ ὑγειὴ ἐγωισμὸν & ὑγειὴ ὑπερηφάνεια ἤτοι μετριόφρων, δὲν πρόκειται νὰ ἔχει ψυχασθένεια & σχιζοφρένεια, ἔστω & ἐὰν ἔχει βλάβη εἰς τὸν ἐγκέφαλον ἢ εἶναι καθυστερημένος νοητικῶς ἢ κακομεταχειρισμένος ποὺ μπορεῖ νὰ ἔχει θλίψη ἀλλὰ ὄχι μανιώδη κατάθλιψη & δαιμονισμό! Ἄλλωστε & οἱ ψυχίατροι προσπαθοῦν μὲ φάρμακα νὰ ναρκώνουν τὴν κατάθλιψη & τὸν δαιμονισμὸ μὲ συνεχῆ παροχὴ φαρμάκων ποὺ συνάμα διατηροῦν & ἐκτείνουν πολλὲς φορὲς τὸ πρόβλημα. Μὲ τὴν νηστεία, τὴν Προσευχήν, τὴν Μετάνοια καὶ Ἀποστροφὴ τοῦ εἰδικοῦ καὶ μεγάλου Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας καὶ μὲ ἀκολουθία τῆς Ἐξομολόγησης ἢ καὶ Ἐξορκισμοῦ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς θεραπεύεται ἅπαξ διαπαντὸς εἴτε ἔχει ἀδυναμίες νοητικὲς ἢ καὶ ἀνικανότητες τινὲς εἴτε ἐπανέλθει σὲ πλήρη κανονικότητα, ἀφοῦ ἡ ἀρρώστεια δὲν ἔχει πλέον τὸ κατάλληλον ἔδαφος διὰ νὰ θάλλει….

Συγκεκριμένα ἡ συνειδητὴ ἄρνηση τοῦ Ἐγωισμοῦ & Ὑπερηφάνειας ἐπέρχεται διὰ τῆς Ἐξομολογήσεως μὲ αἴτηση συγχωρήσεως ἐκ Θεοῦ διὰ τὸν Ἐγωισμὸν & τὴν Ὑπερηφάνεια τοῦ ἀσθενῆ & αὐτὲς ἐξαφανίζονται μὲ ὅλα τὰ ἐπακόλουθα ψυχικῆς ἀσθένειας, ἀνωμαλίας, δαιμονισμοῦ, σχιζοφρένειας, ὥστε κάποιος ἀκόμη & ἐὰν εἶναι μέχρι τινὸς βαθμοῦ τρελλὸς γιὰ τὰ κοινωνικὰ δεδομένα ἕκαστης ἐποχῆς νὰ εἶναι ὅμως σχιζοφρενὴς μὲ ἀρρωστημένες κακὲς σκέψεις καὶ λογισμοὺς ἢ πράξεις…. Καὶ ὅλα αὐτὰ ἐπειδὴ πειθαρχοῦν εἰς τὶς Ἐντολὲς τῆς Ὁμάδος Τοῦ Χριστοῦ & πρώτη Ἐντολὴ εἶναι ἡ ἐξαφάνιση τῆς αἰτίας τῆς πτώσεως τῶν ἔκπτωτων ἀγγέλλων ἤτοι τοῦ ὑπέρμετρου ἐγωισμοῦ ποὺ καταντάει ἀρρωστημάρα & τῆς ὑπέρμετρης ὑπερηφάνειας ποὺ καταντάει φιλοκακία…. Γνωρίζουμε ἀνθρώπους ποὺ ἰάθηκαν ἀπὸ τέτοιες ἀκραῖες ψυχικὲς νόσους οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἐπικίνδυνοι καὶ ἔγιναν καθὼς πρέπει συνάνθρωποι….

Βεβαίως δὲν πρέπει νὰ ἀρνούμαστε τὰ φυσικὰ φορᾶ ὁποὺ χάρισε Ὁ Θεὸς διὰ τέτοιες περιπτώσεις, ὅπως ἡ πόση κοχλασμένου ροφήματος καλῆς ποιότητος οἴνου & δενδρολίβανου, τοὐλάχιστον ἕξη φλυτζάνια ἀνὰ ἡμέρα, χωρὶς συμπόση φαρμάκων & μὲ τὴν σύμφωνη γνώμη τοῦ ἁρμόδιου ἰατροῦ [ἀντιλαμβάνεστε τί ἐννοῶ]….. Καὶ ἄλλες συνταγὲς ἐπίσης ἀβλαβεῖς καὶ χωρὶς παρενέργειες…..

Σοῦ λέγει κάποιος ἐὰν ἐπιτύχεις τὴν τάδε ταχύτητα τρεξίματος θὰ ἔρθεις πρῶτος. Ἐὰν ἀντέξεις τὴν ἄσκηση θὰ εἶσαι καταδρομέας, ἐὰν ἀντέξεις τὴν προπόνηση μπορεῖς νὰ ἐνταχθεῖς σὲ μεγάλη ὁμάδα ποδοασφαίρου. Καὶ βεβαίως λὲς μὰ δὲν μποροῦν ὅλοι! Σωστόν! Πόσον δύσκολον εἶναι νὰ γονατίσεις & νὰ ταπεινωθεῖς ἀποταξάμην τὸν ἐγωισμὸν & τὴν ὑπερηφάνεια τοῦ ζητῶντας ἄφεση αὐτῆς τῆς ἁμαρτίας; Κόπος σωματικὸς δὲν χρειάζεται πολὺς οὔτε ψυχικός, χρειάζεται θαραλλαία ἀπόφαση καὶ παράτολμη ἐμπιστοσύνη ὅτι θὰ ἐπιτύχει ἡ Πίστη, κάτι ὅπως αὐτὰ ποὺ ἐκ τῶν ὑστέρων λένε τὰ αἱρετικὰ βιβλία θετικῆς σκέψης μὲ ἀνάμεικτα καλά, κακὰ & οὐδέτερα στοιχεῖα ἕως καὶ ὑπερυπερήφανα & ὑπερεγωιστικὰ ἰδιοτελῆ. Ἔγγειται εἰς τὸν καθένα νὰ πάρει μία ἁπλὴ ἀπόφαση !

Ὅποιος δοκιμάσει αὐτὴν τὴν συνταγὴν θὰ ἰδεῖ τὰ ἀποτελέσματα. Ἐὰν δὲν τὴν ἐφαρμόσει δὲν θὰ ἰδεῖ τὰ ἀποτελέσματα.

Παναγιώτης Δίας

Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023

Αόρατοι νόμοι.

 


Είναι περίεργο πώς ανταποδίδονται κάποιες πράξεις μας, κάποια λόγια μας. Είναι περίεργο τό τί νόμοι αόρατοι ενεργούν στόν κόσμο μας!

«Είχα έναν συνταξιούχο που πάντα μας κορόιδευε εμάς τούς ιερείς: τι κάνετε, κλέφτες, στα σπίτια των ανθρώπων; Συγκρατήθηκα να μην του απαντήσω, αλλά μου τελείωνε η υπομονή μου συναισθηματικά στο τέλος τής μέρας. Μερικές φορές του εξηγούσα ότι δεν ζητάμε από κανένα χρήμα, γιά να αγιάζουμε τα σπίτια, να ευλογούμε ανθρώπους και τόπους  πάμε . Κάποτε κάθισα 10 λεπτά για να του εξηγήσω.
 Εκατοντάδες καθαροί και λαμπεροί άνθρωποι και ένας τρελός ήταν αρκετός για να μου χαλάσει τη μέρα.
 Ο δάσκαλος μου έλεγε: ας σταματήσουμε να τον καλούμε.  Αλλά εγώ: να τόν καλούμε, μπορεί  να επιστρέψει στον Θεό.
 Φέτος, λέμε, πού είναι ;Τελικά, ο άντρας απαντά.  Είχε πάθει ένα πολύ σοβαρό εγκεφαλικό.  Η γλώσσα του κρεμόταν έξω από το στόμα του.  Δέκα φορές φίλησε τον ξύλινο σταυρό.  Δεν μπορούσε να εκφραστεί, αλλά δάκρυα κυλούσαν από τα μάτια του.  Ξέσπασα κι εγώ σε κλάματα.  Τον πήρα στην αγκαλιά μου.  «Ήρθαν οι κλέφτες μωρό μου».  Ο άντρας ξέσπασε σε κλάματα.  Άφησε, πάτερ, να σε συγχωρήσει η Μητέρα του Θεού για τα θανάσιμα αμαρτήματά σου.
 Ο άντρας δεν με άφηνε να φύγω.  Τι απόσταση, τι χωρισμός;
 Πόσο απείρως μας αγαπά ο Θεός και δεν μας αφήνει να πέσουμε στην κόλαση, αλλά επιτρέπει λίγο πόνο στη γη, για να πλύνουμε τις ψυχές μας με δάκρυα.» 

Ιερέας: Ιωάννης Ιστράτης
{απ΄ εδώ}

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Τά πειράματα τού Vladimir !

 


3 πειράματα που ανεπιφύλακτα " σείουν" τα θεμέλια της δυτικής Φυσικής. Το πρώτο πείραμα έγινε από έναν Ρώσο Φυσικό ονόματι Βλαντίμιρ (Vladimir) στις αρχές του 1980. Ήρθε στις Η.Π.Α. για να τελειώσει αυτή τη σειρά πειραμάτων. Ήθελε να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του ανθρώπινου DNA και του "υλικού" από το οποίο είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας -σωματίδια ενέργειας που αποκαλούμε φωτόνια- ή, αν θέλετε, μικρά μόρια φωτός,. Πήρε λοιπόν ένα γυάλινο σωλήνα και αφαίρεσε όλο τον αέρα, δημιούργησε δηλαδή ένα κενό αέρος, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει τίποτα μέσα σε αυτόν τον σωλήνα. Υπάρχουν όμως αυτά τα μόρια φωτός.

Ο επιστήμονας κατέγραψε αυτά τα σωματίδια για να δει πώς συμπεριφέρονται. Ήταν μήπως διασκορπισμένα εδώ κι εκεί; Ή μήπως ήταν συγκεντρωμένα στον πάτο; Τι έκαναν; Το αποτέλεσμα σ' αυτή τη φάση δεν προκάλεσε έκπληξη. Τα φωτόνια κινούνταν εντελώς τυχαία, αυτό δηλαδή που περιμέναμε.
Το επόμενο στάδιο του πειράματος είναι το πραγματικά ενδιαφέρον. Τοποθέτησαν ανθρώπινο DNA μέσα σ’ αυτόν τον σωλήνα και τότε τα φωτόνια ωθήθηκαν (από το DNA) στο να σχηματίσουν μια συστοιχία. Το DNA είχε μια άμεση επίδραση στο "πράγμα" από το οποίο είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας! Αυτό είναι επακριβώς ότι έλεγαν πάντοτε οι αρχαίες πνευματικές παραδόσεις: ότι κάτι μέσα μας επηρεάζει τον κόσμο γύρω μας. Και στην σύγχρονη εποχή, το επαληθεύσαμε αυτό σε συνθήκες εργαστηρίου. 

Το επόμενο μέρος του πειράματος είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον. Όταν αφαίρεσαν το DNA από τον σωλήνα, ενώ θα περιμέναμε να επανέλθουν (τα φωτόνια) στην προηγούμενη αταξία, κάτι τέτοιο δεν συνέβη, παρότι το DNA δεν βρισκόταν πια εκεί. Τα φωτόνια λοιπόν, παρέμεναν μέσα στον σωλήνα ευθυγραμμισμένα λες και το DNA ήταν ακόμη εκεί πέρα! Και εδώ το ερώτημα είναι: Γιατί; Τι ευθύνεται γι’ αυτό το φαινόμενο;

Τίποτα στη δυτική Φυσική δεν μπορεί να εξηγήσει το γιατί εκείνα τα φωτόνια παρέμεναν στη θέση στην οποίαν βρίσκονταν όταν το DNA που προκάλεσε την ευθυγράμμιση αφαιρέθηκε από τον σωλήνα. Αυτό το πείραμα ονομάστηκε "DNA Φαντομάς", λόγω του ότι το φαινόμενο διαρκεί, είτε με, είτε χωρίς το DNA. Αυτό που μας λέει αυτό το πείραμα είναι ότι :

Το ανθρώπινο DNA επικοινωνεί με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένος ο κόσμος μας, -τις δομές ενέργειας που υποκρύπτονται πίσω από την ύλη.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Η γενοκτονία στη Γάζα και η αλληλογραφία Pike και Mazzini για τη σύγκρουση μεταξύ του Σιωνισμού και του αραβικού κόσμου

 


Του Cesare Sacchetti

Η γεωπολιτική και η ιστορία είναι δύο αναμφίβολα συναρπαστικά θέματα που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πραγματικά τι συμβαίνει στον κόσμο και στην Παλαιστίνη στο τρέχον ιστορικό πλαίσιο.

Πάνω απ' όλα, αν στρέψουμε το βλέμμα μας από τα βιβλία της φιλελεύθερης ιστορίας και το τοποθετήσουμε στην αληθινή ιστορία που δεν μας λένε ποτέ ούτε στο σχολείο ούτε στα πανεπιστήμια, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε καλύτερα ποιος είναι ο αληθινός στόχος και ποιες είναι οι αληθινές δυνάμεις που κυβερνούν το ποτάμι της ιστορίας.

Το κάναμε πρόσφατα όταν σταματήσαμε να αναλύσουμε την αληθινή ιστορία του κράτους του Ισραήλ και τις αποφασιστικές δυνάμεις που συνέβαλαν στη δημιουργία του.

Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, καμία σοβαρή τελεολογική προσέγγιση της ιστορίας δεν μπορεί να ξεφύγει από την πνευματική δυναμική που διέπει αυτή τη διαδικασία.

Αν υιοθετήσουμε την άποψη των ιστορικών υλιστών που έχουν εκπαιδευτεί στη σχολή του Καρλ Μαρξ, ενός ειδικού του τεκτονισμού, θα σκεφτούμε ότι η ιστορία δεν είναι τίποτα άλλο από το αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο των μέσων παραγωγής .

Ωστόσο, αν παραμείνουμε κολλημένοι σε αυτήν την υλιστική προσέγγιση, όχι μόνο δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει τώρα και ποιο είναι το σχέδιο που εμπνέει το Ισραήλ στην τρελή εξόντωση του παλαιστινιακού λαού.

Δεν καταλαβαίνουμε καν τι συνέβη τους περασμένους αιώνες όταν, στον απόηχο της Γαλλικής Επανάστασης το 1789, μια νέα θρησκεία επιβλήθηκε στην Ευρώπη που ήταν η ουμανιστική θρησκεία της λατρείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τρέχουσα ιστορία και η παρακμή του δυτικού κόσμου που έχει αντικαταστήσει τις αυθεντικές χριστιανικές και ελληνορωμαϊκές ρίζες του με εκείνες του φιλελεύθερου προοδευτισμού είναι ακριβώς το αποτέλεσμα αυτής της αντικατάστασης των αυθεντικών πνευματικών αξιών και της θείας έμπνευσης με ψευδείς ανθρώπινης έμπνευσης. λατρεύεται από τον Τεκτονισμό.

Η κραυγή "Egalitè, liberté and fraternitè" που οι Γάλλοι επαναστάτες του 18ου αιώνα και που επανέλαβαν οι ανόητες μάζες δεν ήταν τίποτα άλλο από την εξύψωση αυτής της λατρείας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντικατέστησε μια κοινωνία που προηγουμένως έβαζε τον Θεό στο κέντρο της ιστορίας με μια άλλη που αντίθετα τοποθέτησε τον άνθρωπο και τη Λουσιφεριανή θρησκεία των στοών στο επίκεντρο της ιστορίας.

Βοηθώντας μας να κατανοήσουμε ακόμα καλύτερα το πνευματικό όραμα, με την κατώτερη έννοια του όρου, που εμψυχώνει το Ισραήλ και τις δυνάμεις που ήθελαν τη δημιουργία του εβραϊκού κράτους είναι η περίφημη αλληλογραφία του 1871 μεταξύ του Albert Pike και του Giuseppe Mazzini .

Η αυθεντικότητα της αλληλογραφίας έχει αμφισβητηθεί από ορισμένους τις τελευταίες δεκαετίες, παρόλο που υπήρχαν ίχνη της ήδη από τη δεκαετία του 1950 και ακόμη νωρίτερα.

Ο Καναδός αξιωματικός του ναυτικού William Carr το ανέφερε αυτό το 1959 στο βιβλίο του "Satan: Prince of This World".

Ακόμη και πριν από αυτόν, μια άλλη επιφανής προσωπικότητα ανέφερε την ανταλλαγή μεταξύ των δύο, δηλαδή ο αρχιεπίσκοπος του Σαντιάγο της Χιλής, ο καρδινάλιος Caro Rodríguez που το αναφέρει στο αριστούργημα του "Fremasonry Unmasked" του 1925.

Σύμφωνα με την Caro Rodriguez, η επιστολή μέχρι τότε φαινόταν να φυλάσσεται από το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο αντίθετα τις επόμενες δεκαετίες ισχυριζόταν ότι το γραπτό δεν ήταν ποτέ στην κατοχή του.

Αυτό φαίνεται ασυνήθιστο επειδή στα χρόνια που ο Χιλιανός καρδινάλιος μίλησε γι' αυτό, το Βρετανικό Μουσείο δεν φαινόταν να αρνείται ότι η επιστολή ήταν στην κατοχή του.

Τούτου λεχθέντος, το περιεχόμενο της επιστολής είναι εξαιρετικό και ανησυχητικό ταυτόχρονα, ακόμα κι αν νομίζει ότι είναι ψεύτικο, και στην τελευταία περίπτωση, αν είναι πλαστό, αναρωτιέται πώς όποιος την έγραψε μπόρεσε να γνωρίζει ήδη έναν αιώνα πριν και μετά με απόλυτη βεβαιότητα τι θα συνέβαινε στον 20ό αιώνα όταν ξέσπασαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι.

Όταν ο Pike γράφει στον Mazzini, του μιλά για τη στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει ο Τεκτονισμός για να φτάσει στον τελικό του στόχο που δεν είναι άλλος από αυτόν της οικουμενικής Δημοκρατίας.

Η οικουμενική Δημοκρατία για την οποία μιλούν οι στοές περιγράφεται υποκριτικά ως ένας κόσμος στον οποίο οι συγκρούσεις θα εξαφανιστούν και τα έθνη θα επιτύχουν τελικά την «ειρήνη» μέσω της παραίτησης της κυριαρχίας τους.

Στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας παγκόσμιος ολοκληρωτισμός στον οποίο η χριστιανική θρησκεία αντικαθίσταται από την Λουσιφεριανή λατρεία όπως δηλώνει ο ίδιος ο Pike.

Όταν σήμερα οι γνώστες του Τεκτονισμού με τις διάφορες τελετουργίες του, η πιο δημοφιλής είναι αυτή της Σκωτσέζικης Ιεροτελεστίας, μπαίνουν στις στοές, συχνά καλούνται να διαβάσουν το κύριο έργο του Άλμπερτ Πάικ, με τίτλο «Ηθικά και δόγματα».

Ο Pike ήταν ο Μέγας Διδάσκαλος του Ανώτατου Συμβουλίου της Σκωτίας Τελετουργίας στη νότια δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αυτή η στοά είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί ορίζεται επίσης ως το Ανώτατο Συμβούλιο του Κόσμου όσον αφορά την άσκηση της Σκωτσέζικης Ιεροτελεστίας και ο Μέγας Διδάσκαλός της μπορεί εύκολα να οριστεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς Τέκτονες στον κόσμο, ο Albert Pike.

Ωστόσο, ο Giuseppe Mazzini δεν αποτέλεσε εξαίρεση καθώς προήδρευσε στη Μεγάλη Ανατολή της Ιταλίας, η οποία με τη σειρά της συνδέθηκε με τον Αγγλικό Τεκτονισμό και για την οποία ο Γενοβέζος επαναστάτης διηύθυνε τη διαδικασία ενοποίησης του Risorgimento Italy, δεν ήθελε τόσο να ενώσει τα διάφορα κράτη που υπήρχαν πριν την Ενοποίηση της Ιταλίας, αλλά κυρίως για να χτυπήσει την Καθολική Εκκλησία της οποίας το κράτος έπρεπε να διαλυθεί και της οποίας η πνευματική επιρροή απομακρύνθηκε από την Ιταλία και τον κόσμο.

Από την ύπαρξή του, ο Ελευθεροτεκτονισμός διεξήγαγε έναν υπαρξιακό πόλεμο στην Καθολική Εκκλησία καθώς η ύπαρξη αυτού του θεσμού της θείας φύσης αντιπροσώπευε και εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει, παρά τη μασονική διείσδυση που υπέστη το Βατικανό ΙΙ, ένα τρομερό katehon ενάντια στην εκδήλωση της παγκόσμιας κυβέρνησης και των μαζικών διώξεων εναντίον των χριστιανών σε όλο τον πλανήτη.

Ακόμα κι αν πιστεύεται ότι η επιστολή δεν είναι αυθεντική, και μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο όσοι υποστηρίζουν αυτή τη θέση δεν έχουν ακόμη προσκομίσει στέρεες αποδείξεις για την υποστήριξή της, είναι αδύνατο να μην παρατηρήσετε ότι σε αυτήν την αντιστοιχία η καταστροφική λογική που διέπει την παγκοσμιοποίηση είναι τέλεια. εξήγησε.

Ο Pike γράφει στον Mazzini ότι για να επιτευχθεί επιτέλους ο αφανισμός κάθε θρησκείας, ειδικά της χριστιανικής, θα χρειαστούν μεγάλες παγκόσμιες κρίσεις που θα επιφέρουν ανατροπές τόσο μεγάλες και τόσο καταστροφικές που θα αφήσουν πίσω τους μόνο ένα σωρό ερείπια.

Ο Pike μιλάει απίστευτα για τρεις παγκόσμιους πολέμους που θα συνοδεύσουν αυτή τη διαδικασία. Η πρώτη θα έβαζε τη Βρετανική Αυτοκρατορία εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας και θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στο τέλος του τσαρισμού στη Ρωσία με την έλευση των Μπολσεβίκων και την εξάπλωση του κομμουνισμού στην Ευρώπη.

Μέσω της αποχριστιανοποίησης της Ρωσίας, γράφει ο Pike, ο αθεϊσμός θα είχε εξαπλωθεί όλο και περισσότερο.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, συνεχίζει ο Αμερικανός Ελευθεροτέκτονας, θα έπρεπε να είχε «πολεμηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστρέψει τον ναζισμό και να αυξήσει τη δύναμη του πολιτικού Σιωνισμού για να επιτρέψει την ίδρυση του κυρίαρχου κράτους του Ισραήλ στην Παλαιστίνη. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου επρόκειτο να δημιουργηθεί μια κομμουνιστική Διεθνής τόσο ισχυρή όσο ολόκληρος ο Χριστιανισμός. Σε αυτό το σημείο το τελευταίο έπρεπε να περιοριστεί και να κρατηθεί υπό έλεγχο μέχρι να απαιτηθεί για τον τελικό κοινωνικό κατακλυσμό».

Τέλος, για να φτάσουμε στον «τελικό κοινωνικό κατακλυσμό» που μίλησε ο Pike στον Mazzini, θα ήταν απαραίτητος ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο οποίος πρέπει «να υποδαυλιστεί εκμεταλλευόμενοι τις διαφορές που προκάλεσαν οι πράκτορες των Illuminati μεταξύ του πολιτικού Σιωνισμού και των ηγετών του Ισλαμικός κόσμος. Ο πόλεμος θα πρέπει να προσανατολιστεί έτσι ώστε το Ισλάμ (ο αραβικός και ο μουσουλμανικός κόσμος) και ο πολιτικός Σιωνισμός (συμπεριλαμβανομένου του Κράτους του Ισραήλ) να καταστρέψουν ο ένας τον άλλον, ενώ ταυτόχρονα όλα τα εναπομείναντα έθνη, για άλλη μια φορά διαιρεμένα και αντίθετα μεταξύ τους. θα αναγκαστεί σε αυτή την κατάσταση να πολεμήσει ο ένας τον άλλον μέχρι την πλήρη σωματική, ψυχική, πνευματική και οικονομική εξάντληση».

Όταν διαβάζετε αυτή την ανταλλαγή επιστολών, δεν μπορείτε παρά να μείνετε εντελώς έκπληκτοι. Ακόμα κι αν πιστεύεται ότι η επιστολή είναι ψεύτικη, είναι απαραίτητο να εξηγήσουμε πώς είναι δυνατόν ένα κείμενο στο οποίο αναμένονταν τα γεγονότα του 20ου αιώνα να κυκλοφορεί για περισσότερο από έναν αιώνα και κυρίως πώς είναι δυνατόν  Όποιος έγραψε αυτή την επιστολή θα μπορούσε να γνωρίζει την ύπαρξη του Σιωνισμού και του Ναζισμού ως πολιτικών και ιδεολογικών κινημάτων όταν στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα δεν υπήρχαν ακόμη.

Πάνω απ' όλα, είναι συγκλονιστικό ότι όποιος έγραψε αυτό το γράμμα το έκανε σαν να διάβαζε από ένα σενάριο ήδη γραμμένο και αποφασισμένο με κάθε λεπτομέρεια.

Από αυτή την άποψη, ήταν θέμα ενθάρρυνσης εκείνων των καταστροφικών γεγονότων που ήταν απαραίτητα για να επιτραπεί η γέννηση αυτής της παγκόσμιας κυβέρνησης στην οποία ο Χριστιανισμός θα απαγορευτεί οριστικά και θα διωχθεί παντού.

Η λογική που περιγράφεται στην επιστολή δεν είναι άλλη από αυτή του Τεκτονισμού και το σύνθημά του «ordo ab chaos» σύμφωνα με το οποίο η παγκόσμια Δημοκρατία που τόσο λαχταρούσαν οι μασονικές στοές θα γεννηθεί στη συνέχεια από τα ερείπια.

Και το κείμενο προβλέπει ακριβώς τι συνέβη τον 20ο αιώνα.

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος επέφερε τις αναταραχές που ήταν απαραίτητες για να τεθεί ένα τέλος στην τσαρική Ρωσία και να την αντικαταστήσει με την αδίστακτη αιματηρή δικτατορία των Μπολσεβίκων του Λένιν, του Τρότσκι και του Στάλιν που χρηματοδοτούνταν γενναιόδωρα από τις τράπεζες της Νέας Υόρκης.

Αντίθετα, ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος παρήγαγε το ιδανικό πλαίσιο για να επιτρέψει τη γέννηση του κράτους του Ισραήλ , το οποίο, κατά την άποψη των ιδρυτών του, ανέλαβε ηγετικό πνευματικό ρόλο στην εκδήλωση της μελλοντικής Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Οι αναγνώστες που δεν ήταν εξοικειωμένοι με αυτή την ανταλλαγή επιστολών και που είδαν τι συμβαίνει στη Γάζα τις τελευταίες ημέρες με τη σφαγή του παλαιστινιακού λαού και την προοδευτική ενοποίηση των ισλαμικών χωρών εναντίον του Ισραήλ πιθανότατα θα σκέφτονται ότι βρισκόμαστε στην τελευταία πράξη ενός διαβολικού σχεδίου που έχει περάσει από γενιά σε γενιά.

Κατά τη γνώμη μας, αυτό δεν συμβαίνει για λόγους που έχουμε ήδη εξηγήσει σε προηγούμενες συνεισφορές. Η ιστορία και οι γεωπολιτικές σχέσεις εξουσίας υποδηλώνουν ότι η στιγμή της παγκόσμιας ολοκληρωτικής διακυβέρνησης είναι ακόμα μακριά αν αναλογιστούμε το γεγονός ότι γινόμαστε μάρτυρες της διάλυσης του παγκοσμιοποιητικού πλαισίου που θεμελιώθηκε στην αμερικανική αυτοκρατορία και στον παλιό μονοπολικό κόσμο.

Και αν θέλουμε να φτάσουμε σε ένα πνευματικό επίπεδο ανάγνωσης της ιστορίας που είναι απαραίτητο για να κατανοήσουμε πραγματικά την κατεύθυνση προς την οποία βαδίζει η ανθρωπότητα, ας θυμηθούμε για άλλη μια φορά πώς οι Μαριανές προφητείες του περασμένου αιώνα μας λένε ότι είμαστε κοντά σε έναν θρίαμβο της πίστης και αποκατάσταση της Καθολικής Εκκλησίας.

Αυτό δεν αφαιρεί ένα γεγονός. Η λογική της Νέας Παγκόσμιας Τάξης είναι αυτή που ξεπερνά το άμεσο ιστορικό ενδεχόμενο και μεταδίδεται υπομονετικά από αιώνα σε αιώνα.

Όποιος έγραψε αυτό το γράμμα διέθετε τέτοια λογική και ήξερε τι θα συνέβαινε γιατί τέτοια γεγονότα επιθυμούσαν ανατρεπτικές δυνάμεις που είναι εχθροί της ανθρωπότητας και που μισούν τον Θεό.

Ωστόσο, όποιος έγραψε αυτή την επιστολή ξέχασε ότι ο κύριος της ιστορίας δεν είναι ο άνθρωπος αλλά η Πρόνοια και είναι αυτό το αποφασιστικό στοιχείο που οδήγησε στην ήττα της παγκοσμιοποίησης και είναι αυτό που θα οδηγήσει το Ισραήλ στην αποτυχία του τρελού σχεδίου του να επεκτείνει την επικράτειά του.

Η κρίση που εξαπέλυσε το Ισραήλ δεν θα οδηγήσει στην εκδήλωση του Μεγάλου Ισραήλ αλλά μάλλον σε μια πιθανή συρρίκνωση του εβραϊκού κράτους του οποίου η ύπαρξη χωρίς την άνευ όρων υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται αβέβαιη.


Είναι ένα μάθημα που το Ισραήλ και οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης αρνούνται να πάρουν και είναι ένα μάθημα που θα αναγκαστούν να λάβουν παρά τους εαυτούς τους πολύ σύντομα, για άλλη μια φορά.

πηγή

Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Εβραίες, μουσουλμάνες , καλόγριες>>>> όλα γιά τίς θρησκείες...Γιατί μαλώνουν τελικά !!!!

 


Η Εβραϊκή θρησκεία έχει ελάχιστες διαφορές από το Ισλάμ. Αν δεν ήταν το θέμα της Παλαιστίνης μια χαρά φιλαράκια θα ήταν κατά της δύσης και οι δύο.

Ορθόδοξες εβραϊκές γυναίκες στο Ισραήλ λέγονται «Neshot Ha Shalim» καλύπτονται με Νικάμπ κ μπούρκες.

Καί οί μουσουλμάνες.


ΜουσουλμάνεςΚαί βέβαια, οί ορθόδοξες καλόγριες.Νά καί οί καθολικές καλόγριες.


!!!!!!

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ