Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 29 Ιουνίου 2019

Αὐτόν τόν ξέρετε; Εὐστάθιος Λιανός-Λιαντῆς ! ... Τήν θέσιν του,μήπως ;... Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν,Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ...


Καί στό βάθος ἡ ...ἑπτάφωτος  ! 
Τό ξέρατε πώς ὑπάρχει θέσις,στό Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν,Εἰδικοῦ Ἀπεσταλμένου γιά τήν καταπολέμησιν τοῦ Ἀντισημιτισμοῦ ; Ὄχι; Καί ἐμεῖς μόλις τό μάθαμε,ἐξ ἀφορμῆς τῆς ἐκδηλώσεως πρός τιμήν τῆς πρέσβεως τοῦ Ἰσραήλ,ἐν Ἀθήναις.ἠ ὁποία ἀποχωρεῖ λόγῳ ὁλοκληρώσεως τῆς 5ετοῦς θητείας της.

Ὁ εἰδικός ἐπί τῆς καταπολεμήσεως τοῦ ἀντισημιτισμοῦ,τοῦ ΥΠΕΞ,εἶναι ὁ Δρ. (ναί παρακαλῶ,δόκτωρ ! Ἔτσι εἶναι,πρέπει νά ἔχεις ντοκτορά γιά τέτοια θέσιν ! ! ! ) Εὐστάθιος Λιανός-Λιαντῆς ! Καί πότε ὁρίσθη ἐπί τῆς θέσεως αὐτῆς,ὁ ἐν λόγῳ ; Μόλις πρό 2 μηνῶν :

Η Ελλάδα ορίζει ειδικό απεσταλμένο για τον αντισημιτισμό

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διόρισε την Τετάρτη τον πρώτο Ειδικό Γραμματέα Αντισημιτισμού και Καταπολέμησης του Ολοκαυτώματος. 

Ο Λιανός είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Μουσείου Ολοκαυτώματος της Ελλάδας και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Συμμαχία Μνήμης του Ολοκαυτώματος (IHRA), τον διεθνή και διακυβερνητικό οργανισμό κατά του αντισημιτισμού.


Ο Γραμματέας έχει συνεργαστεί για πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες με το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης, την Εκκλησία της Ελλάδας, τα αρχαία Πατριαρχικά Βήματα της Ανατολής και άλλες θρησκευτικές αρχές.

Ο Ειδικός Απεσταλμένος για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού στον Οικουμενικό Πατριάρχη...Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε την αποστολή της κατάργησης κάθε αντισημιτικού στερεότυπου και τόνισε την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των παραγόντων του χριστιανισμού και του ιουδαϊσμού που ο Οικουμενικός Θρόνος έχει συνειδητοποιήσει σε όλο το υπουργείο μέσω διαθρησκειακού διαλόγου και πολλών άλλων πρωτοβουλιών κοινής δράσης
 Τόνισε επίσης ότι ήταν πρόθυμος να αναλάβει συντονιστική δράση στον χριστιανικό κόσμο προκειμένου να εξαλείψει την κοινωνική παθογένεια του αντισημιτισμού και να διατηρήσει τη δέσμευση να καταπολεμήσει κάθε αρνητική προκατάληψη και δίωξη στο όνομα της θρησκείας. 

Ομιλία Προέδρου της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην IHRA κατά τη Διάσκεψη για την Καταπολέμηση του Αντισημιτισμού


«Όσοι από εμάς συμμετείχαμε στη μελέτη του φαινομένου του αντισημιτισμού, βλέπουμε ότι όχι μόνο ο κοινωνικός αυτός ιός εξακολουθεί να εξαπλώνεται και να μολύνει όλο και περισσότερους ανθρώπους ανεξάρτητα από την κοινωνική κατάσταση και την ηλικιακή ομάδα, αλλά μεταμορφώνεται ασταμάτητα σε ήπιες ή περισσότερο επιθετικές μορφές, ανάλογα με το κοινωνικό περιβάλλον, το εκπαιδευτικό επίπεδο, τις εθνικές, πολιτικές ή θρησκευτικές ομάδες όπου το φαινόμενο μεγαλώνει...»

...Οι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, αν και με καθυστέρηση, υιοθέτησαν νομοθετικές πρωτοβουλίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά του αντισημιτισμού και τη στρέβλωση των ιστορικών γεγονότων που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι τα μέτρα αυτά είναι μάλλον ανεπαρκή. 

...ήρθε η ώρα να δούμε μια κοινή, ισχυρή Διακήρυξη κατά του αντισημιτισμού από τους ηγέτες των τριών μεγάλων χριστιανικών ονομασιών της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένα κείμενο που να διαβάζεται σε όλα τα χριστιανικά μέρη λατρείας και διαδίδεται μέσω των δικτύων μέσων ενημέρωσης των Εκκλησιών σε όλους τους πιστούς.
 


Νά ὑποθέσω πώς σ᾿αὐτό τό πλαίσιο,ὁ ἐν λόγῳ,συμμετέχει στήν :

Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ὀρθοδοξίας  (διαβᾶστε σχετικῶς)

Καί συνεχίζει ὁ κύριος Λιανός-Λιάντης,μέ τά ἀποτελέσματα πού εἶχαν στόν ἑλλαδικό χῶρον :

Στην Ελλάδα, τα τελευταία είκοσι χρόνια, καταφέραμε να συντονίσουμε όλα τα αρμόδια κυβερνητικά όργανα έτσι ώστε οι ενέργειές τους να δώσουν ένα ισχυρό και διαρκή αποτέλεσμα, ειδικά όσον αφορά τη νομοθεσία, την πρακτική εφαρμογή και την εκπαίδευσή της.


Η ίδρυση του Μουσείου Ελλάδος του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη το 2018,υπῆρξε ορόσημο.
Η αποστολή του μουσείου βασίζεται σε τρεις πυλώνες :

  • να αποτίσουμε φόρο τιμής στους Έλληνες-Εβραίους που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος.
  • να γιορτάσουμε τα 2.000 χρόνια μιας από τις αρχαιότερες εβραϊκές κοινότητες στην Ευρώπη 
  • να εμπνεύσουμε τις μελλοντικές γενιές να καταλάβουν ότι τα μαθήματά μας από το παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσουν να διαμορφώσουμε το μέλλον μας 
Αύτός πού ἀναρωτιέται ἄν τό κράτος του Ίσραήλ ἔχει δικαίωμα νά ὑπάρχῃ εἴτε εἶναι τόσο ἀνόητος γιά νά δῇ ὅτι στήν πραγματικότητα συναινεῖ στήν πραγματοποίησι ἑνός νέου Ἄουσβιτς εἴτε συνειδητᾶ στοχεύει σ᾿ἕνα νέο Ἄουσβιτς. Τό Ἰσραήλ,ἕνα κράτος πού δημιουργήθηκε ἀπό τίς στάχτες τοῦ Ὁλοκαυτώματος,συνεχἰζει νά ὑπάρχει ὡς ἡ τελευταἰα γραμμή ἀνασχέσεως,γιά τούς ἑβραίους,σ᾿ ἕναν σκληρά ἀντισημιτικό κόσμο.
 Ο αγώνας ενάντια σε μια τέτοια πολιτική, πνευματική και ηθική παρακμή πρέπει να γίνει μια πανευρωπαϊκή υπόθεση πριν είναι πολύ αργά ".

Καί ὅντως ἔχει γίνῃ μία «πανευρωπαϊκή ὑπόθεσις»


European Parliament Working Group on Antisemitism 

Διαβᾶστε καί περί IHRA (Διεθνῆς συμμαχία γιά τήν μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος)

Ἀντιπρόσωποι τῆς IHRA,στήν Αὐστραλία
Σοσιαλισταρᾶς καί κάτι σέ ...Γιούνκερ... (ΕΔΩ)
«The future we are shaping now, is the past that we will share tomorrow.» (πρώην πρωθυπουργός Σουηδίας Γκόραν Πέρσσον)
Τό μέλλον πού διαμορφώνουμε τώρα εἶναι τό παρελθόν πού θά μοιραστοῦμε αὔριο

IHRA Ἑλλάδα

Ἀπό ἐκδήλωσιν στήν Θεσσαλονίκη (ἀλλοίμονον...)

φωτό
Στήν Ἀθήνα γιά τά 70 χρόνια...

φωτό
Μνημεῖον ὁλοκαυτώματος,τῇ παρουσία τοῦ Δρ. Εὐσταθίου Λιανοῦ Λιάντη ΚΑΙ στά Τρίκαλα (ἐδῶ)


Βρέ,τί γίνεται,ὄχι μόνον στόν τόπο μας ( γιά πόσο,ἀκόμη, θά εἶναι «μᾶς »),ἀλλά παγκοσμίως,μέ δαύτους ! 
Ἀπορῶ,ὑπάρχει περίπτωσις νά γλυτώσουμε ; ! ! ! 

Πηγαίνετε νά ψηφίσετε,πηγαίνετε. Καί τό πιό ἀστεῖον,νά νομίζετε πώς διά τῆς ψήφου σας μπορεῖτε κάτι νά ...ἀλλάξετε ! 


Υ.Γ. Ἐάν ὁ ἐν λόγῳ σᾶς θυμίζει αὐτόν :Καμμία σχέσις. 

Ἤ μήπως...


Υ.Γ.2 Νά δώσω ἀκόμη ἕναν συσχετισμό;Μπορεῖ κάποιοι νά στεναχωρηθοῦν ἀλλά δέν πειράζει,ὅλα πρέπει νά λέγονται,ἔτσι δέν εἶναι;
Ὁ ἐν λόγῳ διαθέτει δύο ἐπίθετα.Γιατί ἄρα γε;Νά δοῦμε τό δεύτερο,τό Λιαντῆς ;Σᾶς θυμίζει κάτι ἔτσι;Νά προσθέσουμε καί τἠν ...ὕποπτη κατἀληξιν σέ -ίνης; 
Ναί,Λιαντίνης ! 
Ἕ, λοιπόν πάντα ἤμουν πολύ ...ὑποψιασμένη μέ τόν μακαρίτη καθηγητή...
Ἡ Πελασγική 

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Νίκος Καζαντζάκης: Ακόμη ένας μπολσεβίκος καθοδηγητής των “Ελλήνων εθνικιστών”
    Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ο πένης ελληνικός “εθνικός χώρος” καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να “γαντζωθεί" από διάφορες “mainstream” (τουτέστιν, “του συρμού”) φιγούρες της ελληνικής λογοτεχνικής θολοκουλτούρας, για να μπαλώσει όπως μπορεί την προφανή και κατάδηλη ιδεολογική του ανεπάρκεια. Εν άλλοις λόγοις, μετά τον Σλάβο, μπολσεβίκο Ίωνα Δραγούμη και τον παραληρούντα Περικλή Γιαννόπουλο, αναζητούνται απεγνωσμένα νέα  πτώματα για να τροφοδοτήσουν με μέλη το ιδεολογικό τέρας του Φραγκεστάιν του “ελληνικού εθνικισμού.” Ένα τέτοιο πτώμα ανακάλυψαν σχετικά προσφάτως οι  “Έλληνες εθνικιστές” στο πρόσωπο τουΝίκου Καζατζάκη...

«(…)Το σόι του κυρού μου αποσέρνει από ένα χωριό, δύο μέρες από το Μεγάλο Κάστρο, που το λεν Βαρβάρους· όταν ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Φωκάς πήρε πίσω το δέκατο αιώνα την Κρήτη από τους Άραβες, μάντρωσε σε μερικά χωριά όσους Αραβίτες απόμειναν από τη σφαγή, και τα χωριά αυτά ονομάστηκαν Βάρβαροι. Σε τέτοιο χωριό ρίζωσαν οι πατροπρόγονοί μου, κι όλοι τους έχουν αραβίτικα ψυχικά σουσούμια.
....ΕΔΩ

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019

ΑΝ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΑ.... Ο ΚΑΘΕ ΚΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΕΞ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ...

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα το 384 π.Χ. Τον απασχολούσε πολύ το θέμα της ευδαιμονίας. Ετυμολογικά η λέξη αναφέρεται στον «καλό δαίμονα» που προστατεύει τον άνθρωπο. Ο Αριστοτέλης όρισε την ευδαιμονία ως ενέργεια της ψυχής που συνδέεται άμεσα με την αρετή και τη θεωρεί συνεχή δραστηριότητα.Για τον ίδιο, η ευδαιμονία είναι ο τελικός σκοπός του ανθρώπου, το σημαντικότερο επίτευγμα. Είναι πλήρες και αυτάρκες τέλειο, δε χρειάζεται καμία άλλη σχετική ενέργεια για να επιτευχθεί. Μπορεί οι διαφορετικές πράξεις να οδηγούν σε διαφορετικούς στόχους, οι στόχοι όμως αυτοί με τη σειρά τους οδηγούν στον τέλειοέναν, την ευδαιμονία. Κάθε πράξη μας οφείλει να είναι προσανατολισμένη στην κατάκτησή της. Εδώ αρχίζουν τα δύσκολα.
Το κυνήγι της ευδαιμονίας απαιτεί συνεχή προσπάθεια για ηθικό βίο σύμφωνα με τους κανόνες της αρετής. Ποια όμως ανθρώπινη ενέργεια την εξασφαλίζει; Αν κάθε πράξη οδηγεί σε κάτι άλλο, κάπου πρέπει να βρίσκεται ένα τέλος που δεν οδηγεί πουθενά αλλού. Ποιο είναι αυτό το τέλος και ποια η ενέργεια που οδηγεί σε αυτόν;
Ο φίλος μας πιστεύει πως η ενέργεια αυτή είναι ο λόγος με την έννοια της φρόνησης, της ηθικής κρίσης και αίσθησης. Με το λόγο ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται την κάθε περίσταση και την ανάλογη συμπεριφορά των άλλων και αποφασίζει τι πρέπει να κάνει ο ίδιος. Η ικανότητα της ορθής σκέψης, δημιουργεί μια ικανοποιητική ζωή στο σύνολό της. Το ήθος του ανθρώπου ορίζεται από τις πράξεις του και όχι από τις προθέσεις ή τα συναισθήματά του. Η φρόνηση καθορίζει τη συνολική μας συμπεριφορά που δεν είναι δεσμευτική και απόλυτη, αλλά εξελίσσεται και πιθανόν να αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
Ο φρόνιμος άνθρωπος καθοδηγεί την κοινότητα στην οποία ζει, ως προς τη λήψη ηθικών αποφάσεων. Τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο απλά, η φρόνηση προϋποθέτει την αρετή, την κατάσταση που οδηγεί τον άνθρωπο σε αυτές τις ηθικές αποφάσεις. Ο διεφθαρμένος ας πούμε, δε μπορεί να είναι φρόνιμος. Ο απατεώνας δε μπορεί να είναι δίκαιος. Ο Αριστοτέλης ασχολείται πολύ με την περίπτωση του «ακρατούς», εκείνου που ενώ γνωρίζει το σωστό, δεν το πράττει. Ηθικές αρετές θεωρεί τη σωφροσύνη, τη μεγαλοπρέπεια και άλλες, τις οποίες ορίζει ως «μεσότητα» ανάμεσα σε δύο άκρα.
Για τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία βρίσκεται στις ενέργειες που επιλέγονται για αυτό που είναι από μόνες τους και όχι ως βήμα για κάτι άλλο. Τις ονομάζει «καθαυτές» και τις συνδέει με την αρετή. Ξεχωρίζει την ψυχαγωγία από την ευδαιμονία, δύο πράγματα που λανθασμένα συνδέονται, λόγω της προτίμησης που δείχνουν οι έχοντες την εξουσία στην πρώτη. Για το φιλόσοφο, «η αρετή και ο νους δεν εδρεύουν σε αυτούς που ασκούν την εξουσία». Ο Αριστοτέλης θεωρεί ως ανώτερη πρακτική επιστήμη την πολιτική τη συνδέει όμως αυστηρά με την ηθική. Για αυτόν, είναι ξεκάθαρο πως ο άνθρωπος αποτελεί μέλος της κοινωνίας και η ευημερία του εξαρτάται άμεσα από την ευημερία της πόλης.
Η ευδαιμονία περιλαμβάνει την ευχαρίστηση και την απόλαυση, όμως, η πιο ευχάριστη ενέργεια είναι η φιλοσοφική που χαρίζει καθαρές, σταθερές και διαρκείς απολαύσεις, άλλωστε, οι κατέχοντες τη γνώση ζουν πιο ευχάριστα από εκείνους που προσπαθούν να την αποκτήσουν.
Αν η ευδαιμονία είναι ενέργεια σύμφωνη με την αρετή, τότε η αρετή αυτή είναι ανώτερη όλων, το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Αυτό το κομμάτι μπορεί να σκέφτεται πράγματα ωραία και θεϊκά. Η τέλεια ευδαιμονία έχει να κάνει με νοητικές και πνευματικές ασχολίες, όπως και με την αλήθεια. Είναι ανώτερη επειδή ο νους είναι ανώτερος όλων των πραγμάτων και γιατί τα πράγματα με τα οποία ασχολείται είναι τα σημαντικότερα.
Ο Αριστοτέλης εξηγεί την αυτάρκεια και τη σχετίζει με το νου και το πνεύμα. Όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται τα ίδια πράγματα για να ζήσουν, όμως, η διαφορά μεταξύ της πλέμπας και του φιλοσόφου, είναι πως οι πρώτοι χρειάζονται γύρω τους και άλλους ανθρώπους. Ο φιλόσοφος ασχολείται με το πνεύμα του, μόνος.
Ο Αριστοτέλης ανεβάζει την ενασχόληση με το νου στο επίπεδο των θεών. 
Έτσι, αφού ο στοχασμός είναι θεϊκή ενέργεια, ο άνθρωπος που αγωνίζεται να πράξει το ίδιο, είναι εκείνος που αγαπούν οι θεοί ως πιο κοντινό τους. Ποιος μπορεί να είναι ευδαιμονέστερος από αυτόν που αγαπούν οι θεοί;

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019

Ὅλα εἶναι τόσο κοντά ! ! !


Μύκονος: Το «Pacha» της Ίμπιζα διεκδικεί το «Alemagou» για €12 εκατ.
Ὅμως ἡ ψευδαίσθησις εὐδαιμονίας πού ἔχει καταλάβῃ αὐτό τόν λαόν,ἐδῶ καί 45 χρόνια,καλά κρατεῖ !

Τυχαίως νομίζετε πώς τά πορνοκάναλα,τῆς διαφθορᾶς καί τῆς ἐξουσιαστικῆς διαπλοκῆς,περνοῦν τόσα σκουπίδια καί σαβοῦρες,μέ τό κάθε πορνίδιο καί τόν κάθε πόρνο πού χασκογελοῦν ὡς ἠλίθιοι,μαγειρεύοντας συνταγές...γκουρμέ,ἀπευθυνόμενοι σ᾿ἕνα κοινό πού στό μεγαλύτερο μέρος του στερεῖτε καί τό ψωμί; Ὄχι ὅμως τήν καρι@λοτηλεόρασιν !

Καί θά ἔρθῃ ὁ Κούλης,ὁ Βαρούχ-ακης,ὁ κεραλοιφᾶς πατριδοκάπηλος.νά στήσουν τό ἑπόμενο προδοτικό σκηνικό ! Καί θά μᾶς προκύψουν μετά τά βρωμερά καί τρισάθλια κομμούνια...τιμητές γιά νά θρονιαστοῦν διά παντός στήν ἐξουσία τοῦ προτεκτοράτου (σέ ὅτι θά ἔχῃ ἀπομείνει,δῆλα δή) τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν...

Διαβᾶστε ἐδῶ
Ὁ δρόμος ἄνοιξε διάπλατα πρό ἐνός ἔτους.Οἱ ...Ἕλληνες τό ἀπεδέχθησαν,τό χώνεψαν καί σιγά-σιγά τό θεωροῦν ἐντελῶς ...φυσιολογικόν !


Ἔτσι καί μέ τήν τουρκιά.Ἔτσι καί μέ τό Αἰγαῖον,ἔτσι καί μέ τήν Θράκη ! Γιά τήν Κύπρον,κρατῶ κάποια ἀπόστασιν διότι ἐκεῖ ἄλλοι ἔχουν ὅνειρα μέ ...βάσεις πραγματοποιήσεώς τους...


Τό ἴδιο καί γιά τήν Κρήτη...

Αὐτοί πού ἔχουν πάρει σειρά γιά τό προσκύνημα ξέρουν πώς στόν 21ο αἰ. δέν ἔχουμε Ὀσμάν καί Ἁλώσεις καί κατοχές. Ξέρουν πώς αὐτά ἔρχονται φυσιολογικότατα,μέσῳ συμφωνιῶν,μέτρων οἰκοδομήσεως ἐμπιστοσύνης καί μοιρασιᾶς win- win...


Διαβάζουμε ΕΔΩ
Ἕχουν πιάσει τό στασίδι τους καί ἁπλῶς περιμένουν τό ξεροκόμματο ἑνός τίτλου.Ὅπως τότε οἱ προεστοί,οἱ kocabaṣı,οἱ Κοτζιᾶδες ( Κοτζιᾶς ἐκ τοῦ τουρκ. koca=κοτζάμ, μεγάλος,πελώριος) τοῦ συγχρόνου πολιτικοῦ βίου τῆς ἑλλαδικῆς...

Ὅλα εἶναι τόσο κοντά ! ! ! 

Ἡ Πελασγική

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤ΄ΕΞΟΧΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΖΩΑ.

ΑΠΟ ΕΔΩ

ΓΑΛΗΝΗ....


Η γαλήνη είναι κατάσταση της ψυχής αμετάβλητη, όταν δεν παρεμβαίνει η αμαρτία.
1] Γαλήνη: σημαίνει αταραξία, ηρεμία, πραότητα. Το αντίθετό της είναι η αναστάτωση, η ταραχή, η σύγχυση.
Παράγεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «γελάω-γελώ» το οποίο έχει την ίδια ρίζα με τον «γλαυκόν» που σημαίνει «ανοιχτός γαλάζιος» δηλαδή το χρώμα του ουρανού και με τον «αγλαόν» που σημαίνει «ωραίος, λαμπρός».
2] Αμαρτία: σημαίνει παραβίαση ηθικού κανόνα ή θείου νόμου, σφάλμα, έκλυτη ζωή.
Έχει ίδια ρίζα με την «διαμαρτία» η οποία σημαίνει συγγενής ανωμαλία διάπλασης οργάνων, δυσμορφία, εσφαλμένος υπολογισμός, σοβαρό σφάλμα, λάθος, αποτυχία.
Άσχετα με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις σας, είτε πιστεύετε είτε όχι σε θεούς και δαίμονες, είτε απορρίπτετε οτιδήποτε έχει πνευματική χροιά είτε το δέχεστε, η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική:
Είσαστε όλοι αμαρτωλοί, διαφορετικά θα σας χαρακτήριζε σωματικά, ψυχικά και πνευματικά το γέλιο και το ωραίο, λαμπρό, ανοιχτό γαλάζιο του ουρανού.
Αλλά επειδή ακριβώς είστε αμαρτωλοί, αυτό που σας χαρακτηρίζει σωματικά, ψυχικά και πνευματικά είναι η δυσμορφία, το σφάλμα, η αποτυχία και το τρομερό άγχος.
Και παιδεύεστε, και κάνετε φασαρία, και παίρνετε τα βουνά, και χτυπιόσαστε, και ψάχνετε να βρείτε ανακούφιση στην κατανάλωση άχρηστων προϊόντων, στο τσιγάρο, τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και γενικά στην ρηχή, αγελαία νεοταξική μόδα που ταιριάζει μόνο σε πρόβατα καταναλωτές.
Και κυρίως ΠΑΝΤΟΤΕ ρίχνετε το φταίξιμο σε κάποιον άλλον: στον γείτονα, στην πεθερά σας, στους πολιτικούς, στην κοινωνία…
Χρειάζεται να συνεχίσω; Δεν θα συνεχίσω γιατί ΟΛΑ κάτω από τις δύο ετυμολογίες των λέξεων γαλήνη και αμαρτία είναι απολύτως περιττά.


ΑΠΟ
ΑΠΟ ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ