Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Η ΠΑΜΠΛΟΥΤΗ ΕΛΛΑΔΑΟ μεγάλος Έλληνας Σωτήριος Σοφιανόπουλος είχε πεί μεταξύ τόσων άλλων για τον πλούτο της Ελλάδος.
ΠΕΝΤΕΛΙΚΟ ΜΑΡΜΑΡΟ
« Η εξόρυξις   του Πεντελικού μαρμάρου- διά του οποίου ανηγέρθη ο Παρθενών- απαγορεύεται με το αιτιολογικό ότι θα αλλοιωθεί το τοπίον. Υπάρχουν όμως μελέται κατά τάς οποίας είναι δυνατόν να εξορύξωμεν το μάρμαρον εσωτερικώς διά της διανοίξεως στοών χωρίς να υποστή το βουνόν αλλοίωσιν. 
Έάν ύπολογίσωμεν  προς 25000 δρχ. ανά μ2 πάχους 2 εκ.  πεντελικού μαρμάρου, έν κυβικόν  χιλιόμετρον αυτού , μας δίδει έν τετράκις εκατομμύρια δραχμάς, όταν το σημερινόν [1998] ακαθάριστον εθνικόν προϊόν  δεν ξεπερνά τά 
30 τρισεκατομμύρια !   
Δηλαδή, όλοι οι Έλληνες  είναι δυνατόν να ζούν δίχως να κάνουν τίποτα απολύτως επί 35 έτη , πωλούντες απλώς 30 εκατοστά ενός τετρ.  χλμ. Πεντελικού μαρμάρου ετησίως!
ΧΡΥΣΟΣ
Η πατρίς μας διαθέτει  κοιτάσματα χρυσού  είς 52 μέχρι σήμερα γνωστά σημεία, αλλά δεν παράγομεν ούτε γραμμάριον.  Τά μικτά θειούχα τά οποία ευρίσκονται είς μεγάλας ποσότητας είς την χώραν μας και ο αυτούσιος χρυσός , ημπορούν να αλλάξουν την όψιν  είς την χώραν  μας.
Να σημειωθή  ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ό πατήρ  αυτού Φίλιππος παρήγαγον τουλάχιστον  400 τόνους χρυσού και 10.000 τόνους αργύρου, άνευ  των οποίων πολυτίμων αυτών μετάλλων , δεν θα ήτο δυνατή η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου .  Ως είναι είς  ολίγους γνωστόν , ο Μ. Αλέξανδρος διέσχισε τον Βόσπορον με 30.000 πεζούς  και 10.000 ιππείς  και ουδένα  ποτέ λαόν ελεηλάτησεν . Ως εκ τούτου διά να τρέφει καθημερινώς 40.000 άνδρας και 10.000 ίππους , έπρεπε να πληρώνη διά της κοπής νομισμάτων  καθ΄ οδόν.  Είχε μετ’ αυτού τους νομισματοκόπτας , οι οποίοι επύρωναν  το έκ  Μακεδονίας ερχόμενον πολύτιμον μέταλλον είς ροδέλλας  τάς οποίας ετοποθέτουν εντός της μήτρας και διά της σφυρίας απετυπώνετο το νόμισμα , το οποίον έφερε το αρχικόν του ονόματος εκάστου νομισματοκόπτου διά να διακρίνεται ο κατασκευαστής.

1 σχόλιο:

  1. όχι ρε σεις... Λίγα λετε!!
    1 κυβικό μέτρο = ενα κυβικό χιλιόμετρο χιλιομέτρων επί 25 χιλιαδες δραχμας = 5 εξακις πεντακις τριστετρακις εκατομυρια. Απο μαθηματικά σκίζετε

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ