Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 13 Αυγούστου 2013

Κάτωθεν αυτής της γής υπάρχουν άλλοι επτά πλανήτες

Μία πολύ αποκαλυπτική περιγραφή της υποχθονίου Μπιλασβάργκα και των Νάγκας υπάρχει εις την Μπαγκαβάτα Πουράνα:
 

5.24.7-15: «Αγαπητέ μου βασιλέα, κάτωθεν αυτής της γής υπάρχουν άλλοι επτά πλανήτες, γνωστοί ως Ατάλα, Βιτάλα, Σουτάλα, Ταλατάλα, Μαχατάλα, Ρασατάλα και Πατάλα.Έχω ήδη εξηγήσει την κατάσταση των πλανητικών συστημάτων της γής.Το πλάτος και το μήκος των επτά κατωτέρων πλανητικών συστημάτων υπολογίζεται ότι, είναι ακριβώς το ίδια με εκείνα της γής…Καθώς δεν υπάρχει καθόλου ηλιοφάνεια εις αυτούς τους υπογείους πλανήτες, ο χρόνος δεν είναι διαιρεμένος εις ημέρες και νύκτες και συνεπώς δεν υπάρχει ο εκ του χρόνου προερχόμενος φόβος.Κατοικούν εκεί πολλά μεγάλα ερπετά με πολυτίμους λίθους εις τις σπείρες τους και η λάμψις αυτών των πολύτιμων λίθων διαλύει το σκότος προς όλες τις κατευθύνσεις…».
 

5.24.29-31: «Το πλανητικό σύστημα κάτωθεν της Ταλατάλα είναι γνωστό ως Μαχατάλα.Είναι η κατοικία πολυσπείρων όφεων, απογόνων του Καντρού, οι οποίοι είναι πάντα πολύ οργισμένοι.Εξ αυτών ξεχωρίζουν οι μεγάλοι όφεις Κουχάκα, Τακσάκα, Καλίγια και Σουσένα.Οι όφεις της Μαχατάλα ταράσσονται πάντα από τον φόβο του Γκαρούντα, του μεταφορέως του Κυρίου Βισνού, αλλά αν και είναι γεμάτοι ανησυχία, μερικοί εξ αυτών παίζουν με τις συζύγους, τα παιδιά, τους φίλους και τους συγγενείς τους.Κάτωθεν της Μαχατάλα είναι το πλανητικό σύστημα που είναι γνωστό ως Ρασατάλα, το οποίο είναι η κατοικία των δαιμονικών υιών του Ντίτι και της Ντάνου.Αυτοί ονομάζονται Πάνις, Νιβάτα-καβάσας, Καλέγιας και Χιράνια-πουραβάσις (εκείνοι που ζούν εις την Χιράνια-πούρα).Όλοι αυτοί είναι εχθροί των ημιθέων και κατοικούν εις οπές, όπως οι όφεις.Από την γέννησή τους είναι εξαιρετικά ισχυροί και σκληροί και αν και είναι υπερήφανοι δια την δύναμή τους, πάντα νικώνται από το Σουνταρσάνα τσάκρα του Υπερτάτου Προσώπου της Κεφαλής του Θεού, ο οποίος κυβερνά όλα τα πλανητικά συστήματα…Κάτωθεν της Ρασατάλα είναι ένα άλλο πλανητικό σύστημα, γνωστό ως Πατάλα ή Ναγκαλόκα, όπου υπάρχουν πολλά δαιμονικά ερπετά, οι κυρίαρχοι της Ναγκαλόκα, όπως ο Σάνκα, ο Κουλίκα, ο Μαχασάνκα, ο Σβέτα, ο Ντανανάγια, ο Ντρταράστρα, ο Σανκακούντα, ο Καμπάλα, ο Ασβατάρα και ο Ντεβαντάττα.Ο αρχηγός τους είναι ο Βασούκι.
Είναι όλοι εξαιρετικά οργισμένοι και έχουν πολλές, πάμπολλες σπείρες, μερικοί όφεις πέντε σπείρες, άλλοι επτά, άλλοι δέκα, άλλοι εκατό και άλλοι χίλιες.Αυτές οι σπείρες είναι διακοσμημένες με πολυτίμους λίθους και το φώς που εκπέμπεται από αυτούς φωτίζει ολόκληρο το πλανητικό σύστημα της Μπιλασβάργκα».
Εκ του ανωτέρω αποσπάσματος συνάγεται σαφώς ότι, οι ερπετοειδείς Νάγκας είναι περιορισμένοι από τους ουρανίους θεούς εις τα έσχατα επίπεδα του υποχθονίου κόσμου.

Οι Μογγολοειδείς λαοί (Μογγόλοι,Τούρκοι, Ουιγούροι κ.λ.π.) σχετίζονται άμεσα με τις υποχθόνιες φυλές της Κεντρικής Ασίας, καθώς εις την Κεντροασιατικές παραδόσεις περιγράφονται οι υποχθόνιες χώρες της Σαμπάλα και της Αγκάρθα, όπου ο αποκαλούμενος «Βασιλεύς του Κόσμου» αναμένει την έξοδό του εις τον επιχθόνιο κόσμο.Επίσης, μεταξύ των Τουρκομογγολικών λαών περιλαμβάνεται και η φυλή των Τατάρων ή Ταρτάρων, ενώ εις τα Μεσαιωνικά Ευρωπαϊκά κείμενα όλοι γενικά οι Μογγολικοί λαοί αποκαλούνται Τάρταροι.Είναι προφανές ότι, η ονομασία Τάρταροι δηλώνει πως ένα τμήμα των Τουρκομογγολικών λαών προήλθε από τα Τάρταρα, το κατώτατο σημείο του υποχθονίου κόσμου.
Τούτο αποδεικνύεται και από μία αναφορά του ιστορικού του πρωϊμου Μεσαίωνος Ιορδάνη δια την καταγωγή των Ούνων:
«Αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει ο Ορόσιος, η φυλή των αγριωτέρων από την ίδια την αγριότητα Ούνων όρμησε κατά των Γότθων.Όπως μαθαίνουμε από παλαιές παραδόσεις η καταγωγή τους ήταν η ακόλουθη:Ο Φίλιμερ, βασιλεύς των Γότθων και υιός του Γαδαρίχου του Μεγάλου, ο οποίος ήταν ο πέμπτος εις την σειρά αρχηγός των Γετών, μετά την αναχώρησή τους από την νήσο της Σκανδίας (Σκανδιναβικής χερσονήσου) και ο οποίος, όπως έχουμε αναφέρει, εισήλθε με την φυλή του εις την γή της Σκυθίας, ευρήκε μεταξύ του λαού του κάποιες μάγισσες, οι οποίες ονομάζονταν εις την εθνική γλώσσα του Χαλιουρούννες.Υποψιαζόμενος αυτές τις γυναίκες, τις εξεδίωξε από την φυλή του και τις ανάγκασε να περιπλανηθούν εις απόμερη εξορία, μακρυά από τον στρατό του.Εκεί, τα ακάθαρτα πνεύματα, που τις συνάντησαν καθώς αυτές περιπλανιόντουσαν εις άγρια μέρη, τους παραχώρησαν την αγκαλιά τους και ούτως γεννήθηκε αυτή η αγρία φυλή, η οποία πρώτα κατοίκησε εις τα έλη.Μία καθυστερημένη, ρυπαρή και μικροκαμωμένη φυλή, μόλις και μετά βίας ανθρώπινη, της οποίας η γλώσσα έχει μικρή μόνο ομοιότητα με την ανθρωπίνη ομιλία.Τέτοια ήταν η καταγωγή των Ούνων που ήλθαν εις την χώρα των Γότθων» (Ιστορία των Γότθων, 24.121-122). 

Από τον 4ο αιώνα μ.Χ. και έπειτα, η ονομασία Ούνοι χαρακτήριζε όλους γενικά τους Τουρκομογγολικούς λαούς, οι οποίοι κυριαρχούσαν εις την απέραντη περιοχή των Ευρασιατικών στεππών, από τον βόρειο Εύξεινο Πόντο έως τον Ειρηνικό ωκεανό, η οποία τότε ονομαζόταν γενικά Σκυθία.Επομένως, η ανωτέρω αναφορά του Ιορδάνη αποδεικνύει ότι, ένα τμήμα των Τουρκο-Μογγολικών λαών προήλθε εξ της μίξεως των «ακαθάρτων πνευμάτων», δηλαδή των υποχθονίων, ερπετοειδών όντων της Σκυθίας με ανθρωπίνους λαούς.Ούτως εξηγείται η απίστευτη βαρβαρότης των Ούνων και των απογόνων τους βαρβαρικών λαών, όπως οι Μογγόλοι, οι Βούλγαροι, οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί Τούρκοι κ.λ.π.

www.fourakis-kea.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ