Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

𝚮҅ 𝛑𝛂𝛒ά𝛎𝛐𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛖͂ 𝛆҆𝛍𝛃𝛐𝛌𝛊𝛂𝛔𝛍έ𝛎𝛐𝛖. • «𝜠҆́𝜿𝜶𝝂𝜶 𝝉𝝄̀ 𝜺҆𝝁𝜷ό𝝀𝜾𝝄 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝂𝜶̀ 𝜶҆𝝅𝝄𝜿𝝉ή𝝈𝝎 𝜶҆𝝂𝝄𝝈ί𝜶».

 • «𝜜҆𝜿𝝄𝝀𝝄ύ𝜽𝜼𝝈𝜶 𝝄҅́𝝀𝜺ς 𝝉𝜾̀ς 𝜹ό𝝈𝜺𝜾ς 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝂𝜶̀ 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜷έ𝜷𝜶𝜾𝝄ς 𝝄҅́𝝉𝜾 𝜹𝜺̀𝝂 𝜽𝜶̀ 𝜶҆𝝈𝜽𝜺𝝂ή𝝈𝝎».

 • «𝜧𝝅𝝄𝝆𝜺𝜾͂ 𝝂𝜶̀ 𝝁𝝄𝝊͂ 𝜺𝜾҆͂𝝅𝜶𝝂 𝝍έ𝝁𝜶𝝉𝜶 𝝉𝝆𝜺𝜾͂ς 𝝋𝝄𝝆ές 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝉𝜼̀𝝂 𝜶҆𝝂𝝄𝝈ί𝜶, 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝝉𝝄̀ 𝜺҆́𝜿𝜶𝝂𝜶𝝂 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝉𝝄̀ 𝜿𝜶𝝀ό 𝝁𝝄𝝊».

 • «𝜜҆𝝈𝜽έ𝝂𝜼𝝈𝜶 𝝁𝜺̀ 𝜿𝝄𝝆𝝎𝝂𝝄ϊ𝝄̀ 𝝄҅𝝅ό𝝉𝜺 𝜺҆́𝝌𝝎 𝜶҆𝝅𝝄𝜿𝝉ή𝝈𝜺𝜾 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝋𝝊𝝈𝜾𝜿𝜼̀ 𝜶҆𝝂𝝄𝝈ί𝜶. 𝜧𝝅𝝄𝝆𝜺𝜾͂ 𝝂𝜶̀ 𝝁𝜼̀𝝂 𝜺𝜾҆͂𝝂𝜶𝜾 𝝉ό𝝈𝝄 𝜿𝜶𝝀𝜼̀ 𝝄҅́𝝈𝝄 𝝉𝜶̀ 𝜹𝜼𝝀𝜼𝝉ή𝝆𝜾𝜶 𝝉𝜼͂ς 𝑷𝒇𝒊𝒛𝒆𝒓 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝝉𝝄𝝊҆𝝀ά𝝌𝜾𝝈𝝉𝝄𝝂 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜹𝜾𝝅𝝀𝜶̀ 𝝅𝝆𝝄𝝈𝝉𝜶𝝉𝜺𝝊𝝁έ𝝂𝝄ς».

 • « 𝜠҆𝜶̀𝝂 𝝊҅𝝅ά𝝆𝝌𝜺𝜾 𝜶҆𝜿ό𝝁𝜼 𝝅𝜶𝝂𝜹𝜼𝝁ί𝜶, (𝝅𝝄𝝊̀ 𝜹𝜺̀𝝂 𝝅𝝆𝝄𝜿ύ𝝅𝝉𝜺𝜾 𝜶҆𝝅𝝄̀ 𝝅𝝄𝝊𝜽𝜺𝝂ά), 𝝋𝝉𝜶𝜾͂𝝂𝜺 𝜶𝝊҆𝝉𝝄𝜾̀ 𝝅𝝄𝝊̀ 𝜹𝜺̀𝝂 𝜺҆𝝁𝜷𝝄𝝀𝜾ά𝜻𝝄𝝂𝝉𝜶𝜾». (𝜠҆́𝝉𝝈𝜾 𝝀έ𝝂𝜺 𝝈𝝉𝜼̀𝝂 𝝉𝜼𝝀𝜺ό𝝆𝜶𝝈𝜼 𝜶𝝊҆𝝉𝝄𝜾̀ 𝝅𝝄𝝊̀ 𝝅𝜼͂𝝆𝜶𝝂 𝝉𝜶̀ 𝝀𝜺𝝋𝝉𝜶̀ 𝝉𝜼͂ς 𝝋𝝄𝝆𝝄𝝀𝝄𝜸ί𝜶ς 𝝁𝝄𝝊 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝂𝜶̀ 𝝁𝝄𝝊͂ 𝜺҆𝝅𝜾𝜷ά𝝀𝝀𝝄𝝊𝝂 𝝅𝜺𝝆𝜾𝝄𝝆𝜾𝝈𝝁𝝄̀ 𝝈𝝉𝝄̀ 𝝈𝝅ί𝝉𝜾 𝝁𝝄𝝊 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝂𝜶̀ 𝝁𝜺̀ 𝜹𝜾ώ𝝃𝝄𝝊𝝂 𝜶҆𝝅𝝄̀ 𝝉𝜼̀ 𝜹𝝄𝝊𝝀𝜺𝜾ά 𝝁𝝄𝝊).

 • « 𝜠҆𝜸𝝎̀ 𝜹𝜺̀𝝂 𝜿𝜾𝝂𝜹𝝊𝝂𝜺ύ𝝎, 𝜶҆𝝋𝝄𝝊͂ 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 «𝝌𝜾𝝀𝜾𝝄𝝉𝝆𝝊𝝅𝜼𝝁έ𝝂𝝄ς», 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝜹𝜺̀𝝂 𝜽𝜶̀ 𝜼҅𝝈𝝊𝝌ά𝝈𝝎 𝜺҆𝜶̀𝝂 𝜹𝜺̀𝝂 𝜿ά𝝂𝝄𝝊𝝂 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝄𝜾҅ 𝜶҆́𝝀𝝀𝝄𝜾 𝜺҆𝝁𝜷ό𝝀𝜾𝝄 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝂𝜶̀ 𝜺𝜾҆́𝝁𝜶𝝈𝝉𝜺 𝝄҅́𝝀𝝄𝜾 𝝉𝝄̀ 𝜾҆́𝜹𝜾𝝄».

 • « 𝜠҆𝝅𝜺𝜾𝜹𝜼̀ 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜶҆𝝂𝜶𝝈𝝋𝜶𝝀𝜼̀ς 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝋𝝄𝜷𝜶͂𝝁𝜶𝜾, 𝜽έ𝝀𝝎 𝝂𝜶̀ 𝜶𝜾҆𝝈𝜽ά𝝂𝝄𝝂𝝉𝜶𝜾 𝝄҅́𝝀𝝄𝜾 𝝉𝝄̀ 𝜾҆́𝜹𝜾𝝄 𝜸𝜾𝜶̀ 𝝂𝜶̀ 𝝁𝜼̀𝝂 𝜶𝜾҆𝝈𝜽ά𝝂𝝄𝝁𝜶𝜾 𝝁ό𝝂𝝄ς 𝝁𝝄𝝊 𝜿𝜶𝜾̀ 𝜸𝜾᾽ 𝜶𝝊҆𝝉𝝄̀ 𝝅𝝆𝝄𝝉𝜾𝝁𝝎͂ 𝝂𝜶̀ 𝝉𝝄𝝊̀ς 𝜿𝜶𝝉𝜶𝝈𝝉𝝆έ𝝍𝝎 𝜺҆𝜶̀𝝂 𝜹𝜺̀𝝂 𝝁𝜺̀ 𝜿ά𝝂𝝄𝝊𝝂 𝝂𝜶̀ 𝜶𝜾҆𝝈𝜽ά𝝂𝝄𝝁𝜶𝜾 𝜿𝜶𝝀ύ𝝉𝜺𝝆𝜶».

 • « 𝜧𝝅𝝄𝝆𝜺𝜾͂ 𝝂𝜶̀ 𝜺𝜾҆͂𝝂𝜶𝜾 𝜶҆𝝂𝜶𝝃𝜾𝝄𝝅𝝆𝜺𝝅𝜺̀ς 𝜶𝝊҆𝝉𝝄̀ 𝝅𝝄𝝊̀ 𝜿ά𝝂𝝎 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝝉𝜾̀ 𝝂𝜶̀ 𝜿ά𝝂𝝎 𝜶҆𝝋𝝄𝝊͂ 𝝋𝝄𝜷𝜶͂𝝁𝜶𝜾;». 𝜯𝜺𝝀𝜾𝜿𝜶̀ 𝜽𝜶̀ 𝝈ώ𝝈𝝎 𝝉𝝄̀ 𝝉𝝄𝝁ά𝝆𝜾 𝝁𝝄𝝊 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝄҅́𝝉𝜶𝝂 𝝈𝝎𝜽𝝎͂, 𝜽𝜶̀ 𝜶҆𝝆𝝌ί𝝈𝝎 𝝂𝜶̀ 𝝁𝜾𝝀ά𝝎 𝝈𝜺̀ 𝝄҅́𝝀𝝄𝝊ς 𝜸𝜾𝜶̀ 𝜼҆𝜽𝜾𝜿ή».

 - « 𝜠𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜹𝜺𝜾𝝀𝝄̀ς 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝊҅́𝝅𝝄𝝊𝝀𝝄ς, 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝝅𝝆έ𝝅𝜺𝜾 𝝂𝜶̀ 𝝅𝜶𝝆𝜶𝝁𝜺ί𝝂𝝎 𝝈𝝉𝜼̀ 𝜻𝝎𝜼̀ 𝜶҆𝜿ό𝝁𝜼 𝜿𝜾 𝜺҆𝜶̀𝝂 𝜿𝜶𝝉𝜶𝝈𝝉𝝆έ𝝍𝝎 𝝉𝝄𝝊̀ς 𝜸ύ𝝆𝝎 𝝁𝝄𝝊, 𝜶𝝊҆𝝉𝜼̀ 𝜺𝜾҆͂𝝂𝜶𝜾 𝜼҅ 𝝋ύ𝝈𝜼, 𝜺҆́𝝉𝝈𝜾 𝜺𝜾҆͂𝝂𝜶𝜾 𝜼҅ 𝜻𝝎ή».

 • « 𝜠𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝝈𝜿𝝄𝝊𝝀ή𝜿𝜾 𝝄҅́𝝅𝝎ς 𝝁𝜺̀ 𝝋𝝎𝝂ά𝜻𝝄𝝊𝝂 𝜶҆𝝀𝝀𝜶̀ 𝜶𝝊҆𝝉𝝄𝜾̀ 𝜽𝜶̀ 𝝅𝜺𝜽ά𝝂𝝄𝝊𝝂 𝜺҆𝝂𝝎͂ͅ 𝜺҆𝜸𝝎̀ 𝜽𝜶̀ 𝜻ή𝝈𝝎, 𝝉𝝄𝝊҆𝝀ά𝝌𝜾𝝈𝝉𝝄𝝂 𝜺҆́𝝉𝝈𝜾 𝝂𝝄𝝁ί𝜻𝝎 𝜸𝜾𝜶𝝉𝜾̀ 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜼҆𝝀ί𝜽𝜾𝝄ς. 𝜠𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜺҆𝝁𝜷𝝄𝝀𝜾𝜶𝝈𝝁έ𝝂𝝄ς, 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝝋𝝄𝜷𝜾𝝈𝝁έ𝝂𝝄ς, 𝜺҆𝜸𝝎̀ 𝜺𝜾҆͂𝝁𝜶𝜾 𝜼҆́𝜹𝜼 𝝂𝜺𝜿𝝆𝝄̀ς 𝜿𝜶𝜾̀ 𝜸𝜾᾽ 𝜶𝝊҆𝝉𝝄̀ 𝝁𝜾𝝈𝝎͂ 𝝄҅́𝝀𝝄 𝝉𝝄̀𝝂 𝜿ό𝝈𝝁𝝄 𝜿𝜶𝜾̀ 𝝋𝜺ύ𝜸𝝄𝝂𝝉𝜶ς 𝜽έ𝝀𝝎 𝝂𝜶̀ 𝝉𝝄𝝊̀ς 𝝅ά𝝆𝝎 𝝄҅́𝝀𝝄𝝊ς 𝝁𝜶𝜻ί 𝝁𝝄𝝊 𝝈𝝉𝜼̀𝝂 𝜿ό𝝀𝜶𝝈𝜼».

𝚶𝚰 𝚾𝚸𝚮𝚺𝚰𝚳𝚶𝚰 𝚮𝚲𝚰𝚯𝚰𝚶𝚰

Οἱ ἐμβολιασμένοι ἀπὸ πεποίθηση εἶναι παρανοϊκοί. Ἡ ἐπιβολὴ τῆς ὑποχρεωτικότητας, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια αὐτὴν τὴν ὀδυνηρὴ ἀλήθεια, φέρνοντας σὰν ἀνταμοιβὴ τὴν ἀποκάλυψη τῶν νοσούντων, κάτι ποὺ ἦταν πολὺ δύσκολο νὰ διακρίνουμε στὸ παρελθόν, ἐλλείψει παρόμοιων ἐρεθισμάτων. Τὸ ῥητὸ λέει: «οὐδὲν κακὸν ἀμιγὲς καλοῦ» (καὶ ἀντιστρόφως).

Ὑποθέτουμε ὅτι βρισκόμαστε ἐν τῷ μέσῳ κάποιας ἐπιδημίας. Τὰ μέσα ἐνημερώσεως καὶ οἱ κυβερνήσεις ἔχουν συμφέροντα νὰ παρουσιάσουν τὴν ἐπιδημία σὰν «𝝿𝝰𝝼𝝳𝝶𝝻ί𝝰» καὶ πρὸς τοῦτο προσπαθοῦν νὰ ἀλλάξουν ἄρδην τοὺς ἀπὸ ἐτῶν ἰατρικοὺς ὅρους προκειμένου νὰ συμπέσουν μὲ τὸ συμφέρον τῆς τωρινῆς καταστάσεως.

Αὐτὸ τὸ ἐπιτυγχάνουν μὲ τὴν συνεχῆ ἐπανάληψη στὶς τηλεοράσεις καὶ τὴν ἐπιβολὴ κατασταλτικῶν μέτρων καθὼς καὶ τὴν ἀστυνόμευση τῶν δημοσιεύσεων ἀπὸ πληρωμένους ὀργανισμοὺς ποὺ τοὺς ἀποκαλοῦν ««𝝰҆𝝼𝝴𝝽ά𝞀𝞃𝝶𝞃𝝾𝞄ς»» γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίσουν ἀπὸ τὴν ἀλήθεια. (Στὴν Ἑλλάδα αὐτὸν τὸν ῥόλο ἔχουν ἀναλάβει τὰ E.H. ὑπὸ τὴν ἐποπτεία ἑνὸς ἀνήθικου στοιχείου Μ.Α. , μίας ὁμάδας ἐλεεινῶν ὑποκειμένων καὶ μίας ἑταιρείας ἡ ὁποία πληρώνεται ἀπὸ τὴν φορολογία μας γιὰ νὰ μᾶς ἀπαγορεύει νὰ ἀντιδροῦμε).

Αὐτὰ εἶναι λίγο ὥς πολὺ γνωστά. Ἂς ἑστιάσουμε ὅμως στὸν πραγματικὸ ἀνθρώπινο παραλογισμό.

Ὅταν συντρέχει κάποιος λόγος κατὰ τὸν ὁποῖο ἀπειλεῖται ἡ δημόσια ὑγεία, νομοθέτησαν (λίγο πρὶν τὴν ἐμφάνιση αὐτῶν τῶν προβλημάτων - ὅλως τυχαίως), τὸν ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ τὸν ὁποῖο ὅμως πρέπει νὰ διαχειριστοῦν σὰν νὰ μὴν εἶναι ἀπόλυτα ὑποχρεωτικὸς ὥστε νὰ ἀποφύγουν τὶς φυσιολογικὲς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου στὴν ἐπιβολὴ τοῦ παραλογισμοῦ.
Εἶναι γνωστὸ σὲ ὅλους ὅτι πάντοτε θὰ ὑπάρχουν οἱ εὔπιστοι καὶ φοβισμένοι οἱ ὁποῖοι θὰ παίξουν τὸν ῥόλο τῆς κριτικῆς μάζας ὥστε νὰ παρασυρθῇ ὁλόκληρος ὁ πληθυσμὸς στὸν παραλογισμὸ τοῦ ἐμβολιασμοῦ. Πῶς λειτουργεῖ;

Ἕνας ἄνθρωπος φοβισμένος, ἀμόρφωτος, δειλὸς καὶ ἀνενημέρωτος, ἐπαφίεται στὴν κρατικὴ ἐνημέρωση προκειμένου νὰ συνεχίσῃ νὰ ζῇ στὴν ψευδαίσθηση τῆς ἀσφαλείας ποὺ τοῦ προσφέρουν αὐτοὶ ποὺ ἀπομυζοῦν τὸν κόπο του καὶ τὴν ἐργασία του. Ἔτσι μαθαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἐμβολιασθῇ γιὰ νὰ παραμείνῃ ἀσφαλὴς γιατὶ ἀλλιῶς θὰ πεθάνῃ. Σὰν ἀνόητος φυσικὰ ποὺ εἶναι, σπεύδει νὰ τρυπηθῇ ὥστε νὰ συνταχθῇ μὲ τὴν πλευρὰ τῆς ἐξουσίας ποὺ τὸν καταδυναστεύει.

Ὄντας ἐμβολιασμένος ὑποτίθεται ὅτι εἶναι προστατευμένος ἀπὸ τὸν ἐπικίνδυνο ἰὸ ὁπότε μπορεῖ νὰ συνεχίσῃ τὴν ζωή του κανονικά.

Αὐτὴ θὰ ἦταν ἡ φυσιολογικὴ κατάσταση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ τὸ κράτος γνωρίζει ὅτι εἶναι ἠλίθιος καὶ δὲν μπορεῖ νὰ ἐπεξεργαστῇ τὶς πληροφορίες ποὺ λαμβάνει, κατορθώνει νὰ τὸν πείσῃ ὅτι κινδυνεύει ἐὰν καὶ ὅλοι οἱ ἄλλοι γύρω του δὲν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ. Ἔτσι τὸν στρέφουν ἐναντίον παντὸς μὴ ἐμβολιασμένου καὶ μάλιστα τοῦ ὑπόσχονται προστασία ἀπὸ τὸ σύστημα ποὺ τὸν πληροφορεῖ. Ὁ ἠλίθιος αἰσθάνεται προστατευμένος καὶ δυνατὸς σὲ τέτοιο βαθμὸ ποὺ νὰ γίνεται καὶ ἐπιθετικὸς πρὸς τοὺς συνανθρώπους του,ὑποστηρίζοντας τὸ ἀφήγημα ποὺ τοῦ ἔχουν μάθει.

Εἶναι τόσο ἀνεπαρκὴς ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι σὰν ἐμβολιασμένος ὑποτίθεται ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε ἀνοσία, τ𝛈̀𝛎 𝛐҅𝛑𝛐ί𝛂 𝛐҅́𝛍𝛚ς 𝛕𝛐𝛖͂ 𝛌έ𝛎𝛆 𝛆𝛖҆𝛉έ𝛚ς 𝛐҅́𝛕𝛊 𝛅𝛆̀𝛎 𝛕𝛈̀𝛎 𝛆҆́𝛘𝛆𝛊 𝛅𝛊ό𝛕𝛊 𝛋ά𝛑𝛐𝛊𝛐ς 𝛂҆́𝛌𝛌𝛐ς 𝛅𝛆̀𝛎 𝛆𝛊҆͂𝛎𝛂𝛊 𝛆҆𝛍𝛃𝛐𝛌𝛊𝛂𝛔𝛍έ𝛎𝛐ς.

Ὁ ἀνεκδιήγητος βλάκας ἀρνούμενος νὰ σκεφτῇ πείθεται γιὰ ἐπιπλέον ἐμβόλια καὶ περισσότερες δόσεις τὶς ὁποῖες τοῦ ἀκυρώνουν ἀμέσως μόλις τὸν πείσουν νὰ τὶς κάνει, λέγοντας ὅτι πάντοτε χρειάζεται ἀνανέωση τῆς ἀνοσίας του.

Ἕνας ἄνθρωπος θεωρεῖται ἀνεπαρκὴς καὶ ἠλίθιος ὅταν δὲν μαθαίνει ἀπὸ τὰ παθήματά του. Αὐτὴ δυστυχῶς εἶναι ἡ ἀλήθεια γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο ποσοστὸ τῶν ἀνθρώπων.

Δὲν εἶναι ὅμως μόνο αὐτό, οἱ ἠλίθιοι αὐτοὶ ἔχουν πεισθεῖ ὅτι ἡ φυσικὴ ἀνοσία ποὺ διατηρεῖ τὸ ἀνθρώπινο εἶδος γιὰ ἑκατομμύρια χρόνια, εἶναι ὑποδεέστερη μίας πρόχειρης καὶ πειραματικῆς ἀνοσίας ποὺ ἐπιβλήθηκε ἀπὸ μία μικρὴ ὁμάδα διεστραμμένων πλουσίων καὶ ἀρρωστημένων μυαλῶν ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ ὑποδουλώσουν ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα.

Ἔτσι ἀκόμη κι ὅταν ἔχουν ἀσθενήσει μὲ τὴν κατασκευασμένη ἀσθένεια καὶ φυσιολογικὰ προστατεύονται ἀπὸ τὴν φυσικὴ ἀνοσία τοῦ ἑαυτοῦ τους, ἔχουν ἀκολουθήσει τὸ πρόγραμμα ἐμβολιασμοῦ ποὺ προϋποθέτει τὴν πλήρη ἀνοσοποίησή τους, ἐν τούτοις συνεχίζουν νὰ ἐπιτίθενται κατὰ τῶν ἀνεμβολίαστων προσπαθῶντας νὰ τοὺς κατηγορήσουν γιὰ ἐπικινδυνότητα.

Ἡ ἐγκεφαλικὴ τους ἀνεπάρκεια δὲν τοὺς ἐπιτρέπει νὰ κάνουν συγκρίσεις, ἀκόμη καὶ νὰ αἰσθανθοῦν «τυχεροὶ» ποὺ εἶναι πλήρως ἀνοσοποιημένοι, ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ ἐπιδιώκουν τώρα εἶναι νὰ ἐξασκήσουν πίεση στοὺς μὴ ἐμβολιασμένους ἐπειδὴ θέλουν νὰ νομίζουν ὅτι εἶναι αὐτοὶ ὑπεύθυνοι.

𝚻𝛐̀ 𝛑𝛚͂ς 𝛉𝛂̀ 𝛆𝛊҆͂𝛎𝛂𝛊 𝛖҅𝛑𝛆ύ𝛉𝛖𝛎𝛐𝛊 𝛅𝛆̀𝛎 𝛕𝛐̀ 𝛆҆𝛏𝛈𝛄𝛐𝛖͂𝛎, 𝛂҆𝛌𝛌𝛂̀ 𝛄𝛆𝛎𝛊𝛋𝛂̀ 𝛐𝛊҅ 𝛈҆𝛌ί𝛉𝛊𝛐𝛊 𝛂҆𝛅𝛖𝛎𝛂𝛕𝛐𝛖͂𝛎 𝛎𝛂̀ 𝛑𝛂𝛒έ𝛘𝛐𝛖𝛎 𝛆҆𝛏𝛈𝛄ή𝛔𝛆𝛊ς!

Τάσος Πατεράκης

6 σχόλια:

 1. Αν και υπερβολικό σε κάποια σημεία, το κείμενο περιγράφει την κατάσταση που υπάρχει επί 2 έτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ σχόλιο. Παρὰ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ «φαίνεται» ὑπερβολικόἡ ἄποψή μου εἶναι ὅτι ἤμουν ἐπιεικὴς καὶ μᾶλλον συγκρατημένος. Ἡ προσποιητὴ εὐγένεια καὶ ἡ ἐξομάλυνση στὴν ὁποία ἔχει συνηθίσει ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν ἀνελέητη δημοσιογραφικὴ προπαγάνδα μέσω τῆς τηλεοράσεως καὶ τοῦ ῥαδιοφώνου, ἔχει ἀλοιώσει τὴν κρίση τῶν ἀνθρώπων πρὸς μία ἡπια ἀντιμετώπιση ποὺ μοιάζει μὲ προνάρκωση πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγχείρηση.

   Ὅταν οἱ ἄνθρωποι ἀποφάσισαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν λογικὴ καὶ νὰ πάρουν σὰν δεδομένο τὴν κρατικὴ προπαγάνδα, ἀπώλεσαν τὸ δικαίωμα τῆς ἐλεύθερης γνώμης τους ἔναντι τῆς ψευδοῦς ἀσφάλειας ποὺ ὑποτίθεται ὅτι τοὺς παρεῖχε ὁ δυναστικὸς μηχανισμὸς ποὺ ἀνοήτως ἀποδέχονται σὰν κυβέρνηση ἢ κατ᾽ ἐπέκτασιν, κράτος.

   Ὁ ἄνθρωπος ποὺ παρ᾽ ὅ,τι ἀντιλαμβάνεται ὅτι διώκεται ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ κράτος του καὶ συντάσσεται μὲ τὶς ἐπιταγές τους, εἶναι ἕνας νεκρὸς ἄνθρωπος, εἶναι ἕνας χρήσιμος ἠλίθιος καὶ σύντομα ἕνας «ἄχρηστος καταναλωτὴς» ποὺ θὰ πρέπῃ νὰ ἐξαληφθῇ ἀπὸ προσώπου γῆς. Κι αὐτὸ δὲν θὰ τὸ κάνω ἐγὼ παρὰ τὸ ὅτι πολὺ θὰ τὸ ἤθελα, θὰ τὸ κάνουν αὐτοὶ ποὺ αὐτὸς τώρα ὑπακούει.

   Μὲ ὅλο τὸν σεβασμό, δὲν εἶναι ὑπερβολικὰ αὐτὰ ποὺ γράφω.

   Διαγραφή
 2. Πολύ εύστοχο !

  "Το δις και τρείς (και οσονούπω τετράκις) εξαμαρτείν ΟΥΚ ΑΝΔΡΟΣ ΣΟΦΟΥ !"
  Μένανδρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅταν κάποιος ἔχει νὰ κάνῃ μὲ φοβισμένα ἀνθρωπάκια ποὺ πουλᾶνε τὰ πάντα γιὰ νὰ μὴν χαλάσῃ ἡ ζαχαρένια τους, ὅταν πουλᾶνε τὴν ψυχή τους στὸ διάολο γιὰ 100€ παρὰ τὸ ὅτι γνωρίζουν τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Ἰωάννη, ὅταν στρέφονται ἐναντίον τῆς κοινωνίας καὶ τῶν θεσμῶν ποὺ τοὺς συντήρησε στὴν ζωὴ μέχρι τώρα, ὅταν πουλᾶνε τὴν ἴδια τὴν ἰδιότητά τους σὰν ἄνθρωποι γιὰ νὰ συνεχίσουν τὴν ἀπολαβὴ ὑλικῶν ἀγαθῶν, τότε ἐξωμοιώνονται μὲ τοὺς κίναιδους ποὺ εἶναι ἀνάξιοι τῆς φύσεώς τους καὶ ἔχουν καταρρίψει κάθε ἠθικὴ ποὺ χαρακτηρίζει τὸ ἀνθρώπινο εἶδος. Συνεπῶς δὲν μιλᾶμε γιὰ σοφία, ἀλλὰ γιὰ εὐτελῆ ὕπαρξη ποὺ σὰν μόνο δίκαιο ἀντίτιμο ἔχει τὴν ἀπώλεια.

   Διαγραφή
 3. 50 χρόνια αισχρού κοινοβουλευτισμού και ο πληθυσμός έχει μεταπέσει σε κατάσταση που η υποκρισία έχει ενσωματωθεί στο dna του. Όχι, δεν χρειαζόταν καμμιά εμφόλα να αλλάξει το γενετικό κώδικα. Η απέραντη και καθημερινή υποκρισία έχει γίνει δευτέρα φύσις. Υποκρίνονται ότι νιώθουν ασφαλείς υποκρίνονται ότι ακούν κάποιους ειδικούς για να καλύψουν την δειλία τους και τον συμφεροντολογισμό τους, υποκρίνονται υποκρίνονται υποκρίνονται. Καιροσκοπικά και συμφεροντολογικά φέρονται παν με το ρεύμα από ένστικτο ξέρουν αν βγουν απ το μαντρί τους τρώει ο λύκος. Ξέρουν ξεράδια τους ότι αυτός που θα πάει κόντρα στο ρεύμα θα φερθεί σαν ελεύθερος άνθρωπος και θα βάλει πάνω από όλα την ηθική μόνο σε πρόστιμα, διώξεις, κοινωνικό αποκλεισμό και δυσφήμιση μπορεί να ελπίζει. Αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος δυστυχώς δεν πρέπει να περιμένει δικαίωση για τις απόψεις του. Πρέπει να είναι προετοιμασμένος να άρει τον σταυρό του και να προχωρήσει εκεί που θα τον προορίσει Ο Θεός. Από τη στιγμή που το μόνο που νοιάζει τον φολιασμένο είναι το σαρκίο του όσο δεν είναι αυτός ο παθών δεν πρόκειται να κάμει κιχ. Γελάω πικρά όταν ακούω τις μπούρδες που κυκλοφορούν μερικοί πως οι φολιασμένοι όταν δουν τις μυριάδες θανάτους θα ξεσηκωθούν και θα τιμωτήσουν αυτούς που τους παρέσυραν τότε θα γίνουν λεβέντες τότε παλληκάρια. Πολύ πιο πιθανό να ρίξουν ξεδιάντροπα το φταίξιμο σε όσους δεν υπέκυψαν. Ο θρασύδειλος πάντα κοιτά να βρει πιο αδύνατο να επιβληθεί να ικανοποιηθεί. Κι αφού νιώθει δυνατός με το διαολοσύστημα να τον σιγοντάρει για εύκολο θύμα θα ψάξει. Μακριά από εμένα η ισοπέδωση, δε λέω πως είναι όλοι το ίδιο μιλάω για την κρίσιμη μάζα που ανέφερες, οι έξαλλοι που κυνηγούσαν από την αρχή τους συνανθρώπους τους να μην αναπνέουν, να μην ξεμυτίζουν από το σπίτι τους, έγιναν καταδότες, ρουφιάνοι, τσιράκια του συστήματος, και συμβαίνει να είναι αυτοί που θα ξαναψηφίσουν μάλιστα τους ίδιους προδότες. Αυτή τη φορά όμως ο καιροσκοπισμός τους και η ανηθικότητά τους θα αποβεί μοιραία οι βουλευτούληδες τους είναι καταχρεωμένοι στοατζήδες εγκληματίες που παίρνουν παχυλό χρήμα για να προωθήσουν θανατηφόρα ατζέντα που θα τους πάρει η μπάλα παραμάζωμα. Δεν έχει τώρα διορισμούς, βολέματα μεταθέσεις και επιδοματάκια και μαιμού συντάξεις το πρόγραμμα έχει τώρα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο με δηλητηριάκια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ὅ,τι κι ἐὰν ἔγραφα σὰν ἀπάντηση στὸ σχόλιό σου, δὲν θὰ μποροῦσε καρὰ νὰ ἦταν ἕνα λιγοστὸ συμπλήρωμα τῆς ἀλήθειας ποὺ δὲν θὰ μετέβαλε κατ᾽ἐλάχιστον τὴν ἁπλὴ ἀνθρώπινη ἀλήθεια ποὺ ἄφησες νὰ ξεχυθῇ σὰν χείμαρρος μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή σου.

   Τὸ ξέρεις, τὸ βλέπεις καὶ τὸ αἰσθάνεσαι, ὅπως ἀρκετοὶ ἀπὸ ἐμᾶς καὶ γνωρίζεις ὅτι ἐκφράζεις τὴν ἀλήθεια ποὺ γιὰ νὰ ἐξηγηθῇ ὁλότελα θὰ ἀπαιτήσῃ δεκάδες σελίδες ἀποδείξεων. Αὶ λοιπόν, δὲν χρειάζεται, περιέλαβες τὰ πάντα ἔρριξες λίγο ἀναλγητικὸ σὲ ὅσους διάβασαν κι ἔνοιωθαν τὴν ἀνάγκη νὰ ποῦν κι αὐτοὶ τὸ ἴδιο γιὰ νὰ ἁπαλύνουν τὸν πόνο τους.

   Τὸ ἀνθρώπινο εἶδος δὲν ἔχει βγεῖ ἀπὸ τὴν «Σπηλιά» καὶ πρὶν 1300 χρόνια ὁ Πλάτων τὸ περιέγραψε μὲ τὸν πλέον καθαρὸ καὶ διαχρονικὸ τρόπο στὴν ἱστορία τοῦ Σπηλαίου.

   Ὅποιος βγαίνει ἔξω ἀπὸ τὸ Σπήλαιο, γνωρίζει τὴν τύχη του καὶ βλέπει τὴν ἀλήθεια.

   Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ