Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

Τί ἀκριβῶς …σκέπτονται τά ζῶα γιά τά μεταλλαγμένα;

Ἤ ὀρθότερα, πῶς ἀκριβῶς ἀντιδροῦν τά ζῶα στά γενετικῶς τροποποιημένα τρόφιμα;
Μὲ τὸν καλλίτερον δυνατὸν τρόπο…
Ὅπως δῆλα δὴ θὰ ἀντιδροῦσε ὁλόκληρος ἡ Φύσις ἐμπρὸς στὴν ὕπαρξιν οἱασδήποτε μορφῆς Ὕβρεως…
Τοὐλάχιστον ἀπαξιωτικά… Τοὐλάχιστον…
Γιὰ νὰ μὴν πῶ …ἐκκαθαριστικά…
Here is a photo that shows what wild animals think about GMO (genetically modified) food what are your thoughts?
Dr. Wayne W. Dyer
Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ …ἐκκαθαριστικὰ στὴν ὥρα του… Ἐμεῖς τώρα ἀντικρύζουμε μόνον τὴν ἀποφυγὴ τῆς συγκεκριμένης τροφῆς…
Κι ἐπεὶ δὴ ὁ,τιδήποτε τεχνητὸ εἶναι ὁπωσδήποτε καὶ παρὰ Φύσιν, ὅσον ἀφορᾷ στὴν τροφή, ἄς θυμηθοῦμε κι αὐτὴν τὴν φωτογραφία:

Εἶναι ἡ ἀσπαρτάμη.
Ἡ ἀγαπημένη μας… Αὐτὴν ποὺ ὀφείλουμε νὰ καταναλώνουμε ἄφοβα…
Εἶναι μόνον ἕνα …πλαστικὸ ποὺ μᾶς ἔπεισαν πὼς εἶναι ἀπαραίτητον!
Φιλονόη.
Υ.Γ. Γιὰ τὴν ὥρα προσέξτε καλὰ τὶς εἰκόνες… Αὐτὲς δείχνουν ἀρκετὰ ξεκάθαρα τὸν δρόμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ