Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

ΓΙΑΤΙ ΤΟ 666;...!!! Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ - ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ....!!!!

Αρχαία ιστορία τό 666...παμπάλαια.
Πρίν τόν Κρόνο δέν υπήρχε χρόνος. Υπήρχε τό συνεχές άχρονο τώρα. Μιά ασύλληπτη κατάσταση.
Ό Κρόνος έφερε μέ τήν βασιλεία του τόν χρόνο. Μαζύ ήρθε καί ή φθορά,...ό Κρόνος τρώει τά παιδιά του...
Μέ τόν χρόνο έκανε τήν εμφάνιση  του καί ή αρίθμηση τού χώρου καί τού χρόνου. Μέ τούς αριθμούς καθορίζουμε τήν ύλη.
Καλά έως εδώ.
Τώρα. Οι αριθμοί κατά τούς μυστικιστές  είναι το κλειδί του Κόσμου. Εκδηλώνει την ενεργή παρουσία σε κάθε πράγμα διότι όλα είναι κίνηση, κάθε κίνηση υπόκειται σε ένα νόμο, μια τάξη των οποίων ο αριθμός είναι η έκφραση. Όλη η Φύση υπακούει σε μια τάξη, επομένως και ο άνθρωπος σαν μικρόκοσμος υπόκειται στην τάξη αυτή και τη δύναμη του αριθμού...Οι αριθμοί λοιπόν δεν αποτελούν μια απλή ποσοτικά αριθμητική οικογένεια. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος αντανάκλασης μεταφυσικών εννοιών και οντοτήτων βάσει των οποίων μπορεί να ανακαλυφθεί η σύσταση του Κόσμου, όπως έλεγαν και οι Πυθαγόρειοι.
Καί επίσης... Τα πάντα μπορούν να αναχθούν σε ένα αριθμό, είτε είναι συγκεκριμένα, είτε αφηρημένα, είτε είναι υλικά, είτε νοητά , είτε ακόμη δεν έχουν ατομικοποιηθεί.
Στούς συμβολισμούς τών αριθμών ...τό 6 δηλώνει το εμψυχωμένο σώμα, εικονίζει τη φάση της δημιουργίας κατά την οποία εμφανίζονται τα έμψυχα όντα...Θεωρείται ο αριθμός του πειρασμού της αμαρτίας. Του μόχθου και της εργασίας αλλά και της δράσης. Επάνω στις ιδιότητες του 6 (του διπλού τριγώνου) βασίστηκε η εξάλφα ή άλλως η Ασπίδα του Δαυίδ η οποία στη Χριστιανική Εκκλησία εκφράζει την ένωση της θείας και της ανθρώπινης φύσης. Γι αυτό και αριθμός 666 το σύμβολο του θηρίου της αποκάλυψης ήταν και θα είναι πάντα το έμβλημα του πονηρού.
Όπα...δηλαδή τό 6 αφορά τήν ψυχή...αυτό πού ενεργοποιεί τά όντα.
Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, επέβαλαν µιά συγκεκριµένη φορολογία στά έθνη πού υποδούλωσαν µέ διάφορους πολέµους. Ή ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού.
Γιατί αυτός ό αριθμός;...
Ό αριθμός 6 πού επαναλαμβάνετε 3 φορές αφορά τήν μυστική αρχαία γνώση πού  συνδέει τήν ψυχή μέ τούς 3 κόσμους. Τόν Θεϊκό πρωτόκοσμο, τόν αιθερικό δευτερόκοσμο, καί τόν υλικό τριτόκοσμο.

Αυτή ή τριπλότητα τού 6 αποδίδεται μέσα στο σχήμα τού άστρου τού Δαβίδ. Αποτελείτε από 6 ακμές , από 6 τρίγωνα καί από 6 εσωτερικές πλευρές...
Το σύμβολο έχει ισχυρές συνδέσεις με τον Καβαλισμό, με το τρίγωνο προς τα πάνω (το σύμβολο του στοιχείου της πυρκαγιάς) που αντιπροσωπεύει το επιθυμητό της πρόθεσης του ανθρώπου να φθάσει ή να επιστρέψει στο θείο, και στο τρίγωνο προς τα κάτω (το σύμβολο του στοιχείου του ύδατος), που δηλώνει την κάθοδο του θείου.
Είναι ένα ισχυρό σύμβολο της εβραϊκής ταυτότητας, παραμένοντας ισχυρό γιατί ακόμη και κατά τη διάρκεια της ναζιστικής δίωξης, οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορέσουν ένα κίτρινο εξάγραμμο ως προσδιοριστικό. Το αστέρι ενσωματώθηκε στη σημαία του κράτους του Ισραήλ το 1948.
Μέσα σέ αυτό τό σύμβολο επιχειρείται νά εγκλωβιστεί ή ψυχή τού ανθρώπου γιά τόν λόγο αυτόν είναι συμπλεγμένα τά τρίγωνά του μέ αυτόν τόν τρόπο .
Ή σχέση του μέ τό χρήμα , τόν Μαμωνά, είναι πεντακάθαρος.  Αφού τό 6 δηλώνει τήν εμψύχωση {σύμφωνα μέ τίς μαγγανείες τους} έκανα χρήση τού 6 μέσω τής επιβολής φόρου 666 ταλάντων γιά νά "εμψυχώσουν" καί νά πολλαπλασιάσουν τό άψυχο χρήμα. Έτσι τό μετέτρεψαν "μαγικά" σέ θεό. Τού έδωσαν τήν δύναμη πού νά κυριαρχεί στήν ζωή μας καί τήν σκέψη μας ...νά ¨"δουλεύουμε" {καί όχι νά "εργαζόμαστε"} μόνο γιά αυτό.
 

Όλη ή οικονομία είναι εγκλωβισμένη μέσα σέ αυτόν τόν αριθμό. Τό βλέπουμε σέ όλα τά προϊόντα πού ελέγχει ό Αντίχριστος καί τά οποία εμείς καταναλώνουμε σάν γκόϊμ. Είναι τό γραμμικό {Bar code ΕΔΩ} μέ τό οποίο έχουν σφραγισθεί τά πάντα. Έρχεται ή σειρά  τού ανθρώπου νά πάρει τό σφράγισμα . Η τελική φάση τής πλήρης αποκοπής τού ανθρώπου από τόν Θεό. Θά αποτελεί πλέον έναν αριθμό τού δομημένου κόσμου , χωρίς ψυχή και ελεύθερη θέληση. Καί όταν πιά χάσει αυτά πού τόν χαρακτηρίζουν ...τότε δέν θά υπάρχει τρόπος επιστροφής στόν Θεό, καί στό  μαύρο σκοτάδι πού θά οδεύει θά τόν πάρει ό Μή Ων.
Σέ αυτό τό μαύρο σκοτάδι θά υποβληθεί όλη ή ανθρωπότητα νά προσκυνάει μέ τήν Παγκόσμια θρησκεία  τού Αντίχριστου πού θά επιβληθεί...
Σύμφωνα μέ τόν Δ. Λιακόπουλο...Η παγκόσμια θρησκεία είναι αυτή που θα δώσει την << πνευματική>> τροφή στον πεινασμένο παγκόσμιο λαό, την νέα ηθική και τον νέο τρόπο σκέψης.
Ποιά είναι όμως η θρησκεία αυτή ;
Η Μητρική εταιρεία ( η εταιρεία που θα μαζέψει όλο το χρέος όλων των χωρών ώστε τα πάντα να της ανήκουν ) , θα φροντίσει για την ύπαρξη <<καταστημάτων έκφρασης του θρησκευτικού συναισθήματος.
Εκεί θα πηγαίνουν όλοι και θα εκφράζει ο καθένας ότι θέλει από μέσα του , γιατί φανερά θα πρέπει να ακολουθεί το <<ουδέτερο τυπικό της παγκόσμιας πίστης>>...Θα έχουμε την επιβολή του κόκκινου εξάκτινου αστεριού των Rotschlid που θα καθιερωθεί ως σύμβολο του ανώτατου θηρίου και της Βαβυλωνιακής μαύρης μαγείας.
Μπορεί να φαίνεται απίστευτο , αλλά η εκκλησία της νέας εποχής , η εκκλησία που θα χρηματοδοτείται από την Μητρική Εταιρεία θα αναλάβει να <<προστατεύει>> τους απόρους και τους δυστυχείς.
Χαίρε Κρόνε , Χαίρε Μολόχ , Χαίρε Βάαλ , θα είναι το σύνθημα που θα αντικαταστήσει το <<Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με >>...Το κόκκινο εξάκτινο αστέρι , η εξάλφα , είναι το υπέρτατο σύμβολο της σατανικής τυραννίας ...Το εξάκτινο αστέρι αντιπροσωπεύει μια φιλοσοφία με βάση την πιο μαύρη από τις δαιμονικές μαγείες.
Μάγισσες και αποκρυφιστές , στις τέσσερις γωνιές του πλανήτη Γη , το χρησιμοποιούν ως μια μαγική συσκευή που αυτοί ονομάζουν ως Εξάγραμμο , το άστρο του Μεφιστοφελή και σφραγίδα του Σολομώντα...διαβάστε   ΕΔΩ.Ποιός είναι ό Μή ΩνΡώτησε ένας πιστός τον Παϊσιο..«Γέροντα, τι σημαίνει ο αριθμός 666. Που ξέρουν και γιατί βάζουν αυτόν τον αριθμό Γέροντα;»
 Κι εκείνος απάντησε: «Ό έχων νουν ψηφισάτω τον αριθµόν τον θηρίου- αριθµός γαρ ανθρώπου εστί- καί ό αριθµός αύτου χξς» ο 666 γιά τους Εβραίους είναι σύµ-βολο οικονοµίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά ∆ιαθήκη, επέβαλαν µιά συγκεκριµένη φορολογία στά έθνη πού υποδούλωσαν µέ διάφορους πολέµους. Ή ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού.
Τώρα, γιά νά υποτάξουν όλον τόν κόσµο, βάζουν πάλι αυτόν τόν παλιό φορολογικό αριθµό, πού συνδέεται µέ τό ένδοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν νά τον αντικαταστήσουν µέ άλλον αριθµό."

Φ-Ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ