Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 20 Οκτωβρίου 2015

Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.

Τὰ συνεργάσιμα κορόιδα (ἤ θύματα) τῆς Κατσέλη.1Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα μὲ τὸ μΠατΣοΚικὸ παρελθὸν τῆς «πρώτης κυρίας» τῆς …«Ἐθνικῆς τραπέζης», ποὺ παραμένει παραμάγαζο τῶν Rothschild.
Οὔτε θὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὶς …φιλίες της μὲ τὸν κάθε Soros.
Οὔτε μὲ τὸ ἐὰν τὰ σκέπτεται αὐτὰ ποὺ κάνει καὶ λέει, ἤ τῆς τὰ ὑπαγορεύουν.
Θὰ ἀσχοληθῶ μόνον μὲ τὸ ἐὰν αὐτὰ ποὺ λέει ἔχουν κοινὸ ἤ …θύματα.
...Ἡ μανδὰμ κατσέλη (ἡ κολλητὴ τοῦ GAPάτου καὶ τοῦ Soros) λοιπὸν τὰ γνωρίζει ὅλα αὐτά.
Καθὼς ἐπίσης γνωρίζει καὶ ὅλην τὴν ἀπάτη, ἀκόμη καὶ σὲ λεπτομέρειες ποὺ ἐμεῖς, οἱ πολλοί, ἀγνοοῦμε.
Τὰ γνωρίζει τόσο καλά, ποὺ κανονικὰ θὰ ἔπρεπε νὰ σιωπᾷ γενικῶς καὶ εἰδικῶς, ἀλλὰ τὴν ἔπιασε τὸ …λαλίστατό της καὶ μᾶς …προειδοποίησε.
«…Εφόσον οι δανειολήπτες υποβάλλουν τα απαραίτητα στοιχεία στην τράπεζά τους θα ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ρύθμισης των δανείων τους με αντικειμενικές διαδικασίες.
Οἰ αὐτόχειρες πολλαπλασιάζονται ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει φῶς στὸ πέρας τῆς διαδρομῆς. Τὰ ὅποια (ἄς ποῦμε ὑπαρκτά, γιὰ χάριν συντομίας) χρέη τοῦ δημοσίου, ἐπίσης πολλαπλασιάζονται διότι στὴν τροφοδοσία τοῦ χρήματος πρώτη σειρὰ λαμβάνουν οἱ τράπεζες. Ἡ λεγομένη ἀνακαιφαλαιοποίησίς τους, τὴν ὁποίαν (δίχως τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν πολιτῶν) ἐγγυᾶται τὸ Δημόσιον ταμεῖον τῶν πολιτῶν, ξεπέρασε τὰ 233 δισεκατομμύρια καὶ τὸ συνολικὸν χρέος, ποὺ προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν, πὼς εἶναι ἀληθές, ξεπερνοῦσε, ἐπὶ ἐποχῆς στουρνάρα, τὰ 550 δισεκατομμύρια.

Ξεχνᾶ κάτι πολὺ σημαντικὸ ἡ μανδὰμ κατσέλη, καθὼς ἐπίσης καὶ ὅλη ἡ φάρα της (τῶν τοκογλύφων καὶ τῶν ἐπιστατῶν).
Ξεχνᾶ πὼς ἐὰν μία φορὰ ἔφτιαξα ἕνα σπίτι ἤ μία ἐπιχείερησιν ἤ μία χώρα, μπορῶ καὶ  νὰ τὰ ξαναφτιάξω ὅποτε κι ὅταν ἀπαιτηθῇ.
Ξεχνᾶ πὼς ἐγὼ ξέρω νὰ δημιουργῶ, ἐν ἀντιθέσει μὲ αὐτὴν καὶ τὴν φάρα της, ποὺ ὡς βρυκόλακες, ἐπιβιώνουν μόνον ῥουφώντας τὸ αἷμα τῶν ἄλλων.
Ξεχνᾶ ἐπίσης ἡ μανδὰμ κατσέλη πὼς τὸ ἔχω καλλίτερα νὰ βάλω φωτιὰ στὸ σπίτι μου, ποὺ τώρα ἔρχεται νὰ μοῦ ἁρπάξῃ, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους ὅσους θὰ εἶναι μέσα.
Ξεχνᾶ πὼς Κούγκι τὸ ἔχω κάνει πολλὲς φορὲς αὐτὸ τὸ κομμάτι τῆς Γῆς. (Καὶ Ζάλογγο καὶ Μεσολόγγι καὶ Ἀρκάδι…!!!)
Ξεχνᾶ ἡ μανδὰμ κατσέλη πὼς ἡ ἀξιοπρέπεια εἶναι ὑψηλότερον ἀγαθὸν ἀπὸ τὴν λαθραία ἐπιβίωσιν, μὲ τοὺς 150 «μπάτσους» προστασίας.
...συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ