Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ! ΕΥΡΕΘΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ, ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΡΑΝΙΟ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΑΝΕΥ ΧΕΙΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ 2015. ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ;

«Κατά τήν ἐκταφή λοιπόν, τῆς ἁγίας αὐτῆς γερόντισσας, ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι εἶδαν ἔκπληκτοι, ὅτι ἐπάνω στό κρανίο της ὑπῆρχε χαραγμένος ἀνεξίτηλα, ὄχι ἀπό ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλά ἀπό θεϊκή παρέμβαση, ἕνας ἀριθμός. Ὁ ἀριθμός αὐτός ἦταν τό "2015"».
(π. Θεόδωρος)

Ἐπειδή ἔφθασε πλέον ὁ καιρός, γιά τήν ἐνθρόνιση-βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου, μέσα στό 2015, ὅπως ἔχουμε πεῖ καί γράψει κατ’ ἐπανάληψη ὅλα αὐτά τά χρόνια καί δυστυχῶς, ἀκόμη, -παρά τά ὅσα φοβερά καί τρομερά «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ» συμβαίνουν παγκοσμίως στίς μέρες μας- οἱ περισσότεροι κληρικοί καί λαϊκοί «ἀγρόν ἠγόρασαν» ἤ ἐάν θέλετε κοιμοῦνται βαθειά «τόν ὕπνο τοῦ δικαίου», ἐνῶ ταυτόχρονα ἀποκοιμίζουν καί ὅλους τούς ὑπολοίπους, θά ἤθελα νά ἀναφέρω στήν ἀγάπη σας ἕνα πολύ θαυμαστό γεγονός, τό ὁποῖο ἐλάχιστοι γνωρίζουν, μήπως καί βοηθήσει κάποιους καλοπροαιρέτους νά δοῦν τήν πραγματικότητα καί καταφέρουν νά ξυπνήσουν, πρίν εἶναι πάρα πολύ ἀργά.
Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, συνέβει ἀρκετά χρόνια πρίν, προτοῦ ἀκόμη γράψω τά ταπεινά μου βιβλία, γιά τόν Ἀντίχριστο καί τήν Δευτέρα Παρουσία. Ἔπεσε ὅμως στήν ἀντίληψή μου μετά τήν συγγραφή τοῦ πρώτου μου βιβλίου «Ὁ Ἀντίχριστος Ἦλθεν» πού ἐγράφει τό ἔτος 2006.
Θά μᾶς ἐπιτρέψετε δέ, νά μήν ἀναφερθοῦμε σέ λεπτομέρειες, γιά λόγους εὐνόητους καί σεβόμενοι τήν ἐπιθυμία κάποιων ἀδελφῶν μας, νά διατηρήσουν τήν ἀπόλυτη ἀνωνυμία τους.
Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός, σίγουρα ἦταν ΣΗΜΕΙΟ ἐξ ΟΥΡΑΝΟΥ, προκειμένου ὁ καλός Θεός μας, νά μᾶς προειδοποιήσει ἐγκαίρως γιά τόν ἐρχομόν τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀλλά καί τό ἔτος τῆς ἐνθρονίσεώς του, ὥστε νά λάβουμε τά μέτρα μας καί νά προετοιμαστοῦμε καταλλήλως.

Σᾶς παραθέτουμε λοιπόν τά γεγονότα, ὅπως μᾶς τά ἀφηγήθησαν αὐτόπτες μάρτυρες, γιά νά μπορέσετε νά κρίνετε ἀπό μόνοι σας, τό ὅλο θέμα:
«Πρίν πολλά χρόνια σέ κάποιο χωριό τῆς Εὔβοιας, ζοῦσε μία ἡλικιωμένη γυναῖκα, ἡ ὁποῖα ἀποτελοῦσε τήν ἐξαίρεση τῶν ἡμερῶν μας διότι ἦταν, σύμφωνα μέ ὅλους τούς γνωστούς, φίλους, οἰκείους καί συγχωριανούς της, πολύ ἐνάρετη, φροντίζοντας νά μήν στεναχωρεῖ σέ τίποτε τόν Θεό καί παραδειγματίζοντας μέ τήν ταπεινή ζωή της καί τήν ἀγαθή ψυχή της τούς ὑπόλοιπους συγχωριανούς της.
Ἡ γερόντισσα αὐτή κοιμήθηκε στήν δεκαετία τοῦ ‘90.
Ὅταν λοιπόν ἦρθε ἡ ὥρα τῆς ἐκταφῆς της, συνέβη ἕνα πολύ παράδοξο γεγονός, τό ὁποῖο συγκλόνισε τούς παρευρισκομένους, ἀλλά δέν μπόρεσαν νά δώσουν τότε κάποια πιθανή ἐξήγηση. Θεώρησαν ὅμως χρέος τους, λόγῳ τῆς ἁγιότητος τῆς γυναικός, νά μεταφέρουν καί σέ ἄλλους τό θαυμαστό αὐτό γεγονός.
Κατά τήν ἐκταφή λοιπόν, τῆς ἁγίας αὐτῆς γερόντισσας, ὅλοι οἱ παρευρισκόμενοι εἶδαν ἔκπληκτοι, ὅτι ἐπάνω στό κρανίο τῆς γερόντισσας καί συγκεκριμένα στό μέτωπο, ὑπῆρχε ὁλοκάθαρα, χαραγμένος ἀνεξίτηλα, ὄχι ἀπό ἀνθρώπινο χέρι, ἀλλά ἀπό θεϊκή παρέμβαση, ἕνας ἀριθμός. Ὁ ἀριθμός αὐτός ἦταν τό «2015»!
Τό ἀκόμη πιό ἐντυπωσιακό δέ, εἶναι, ὅτι ὅσοι θέλησαν νά φωτογραφήσουν, ἤ νά βιντεοσκοπήσουν τό κρανίο, δέν τό κατόρθωσαν! Σέ καμμία φωτογραφία δέν ἀποτυπώθηκε ὁ ἀριθμός, καί σέ κανένα βίντεο δέν ὑπῆρχε! (*) Ὅλοι ὅμως ὅσοι ἦταν ἐκεῖ, τό εἶδαν καί μάλιστα, στήν προσπάθειά τους νά καταλάβουν τί συμβαίνει, ἐπιχείρησαν νά σβήσουν κάποια μικρή γωνία, ἀλλά, οὔτε αὐτό στάθηκε δυνατό, ἀφοῦ ὁ ἀριθμός αὐτός, ἦταν ἀνεξίτηλος!
Τό κρανίο μέ τόν ἀριθμό αὐτό, ὑπάρχει μέχρι καί σήμερα καί φυλάσσεται, ὅπως ὅλα τά ὀστά τῶν προσφιλῶν μας ἀτόμων μετά τήν ἐκταφή τους, σέ οἰκογενειακό ὀστεοφυλάκιο!
Ὁ εὐσεβής ἱερεύς δέ πού ἐτέλεσε τήν ἐκταφή, ὁ ὁποῖος ζεῖ μέχρι καί σήμερα καί γνωρίζοντας τήν ἀρετή τῆς γυναικός ἀπό κοντά, ἀντελήφθην ἀμέσως, ὅτι πρόκειται γιά θεῖο μήνυμα! Πώς κάτι δηλαδή, ἤθελε νά μᾶς πεῖ ὁ Θεός γι’ αὐτήν τήν συγκεκριμένη χρονολογία! Ἴσως ὅτι θά συμβεῖ κάποιο πολύ μεγάλο κακό!
Τί ὅμως ἀκριβῶς δέν μποροῦσε νά γνωρίζει, ὅπως μᾶς πληροφόρησε».
Ρωτᾶμε λοιπόν, καλοπροαίρετα ὅλους ὅσους δέν πιστεύουν ἤ ἔχουν ἀμφιβολίες στά ὅσα λέμε και κηρύττουμε χρόνια τώρα μέ πλῆθος στοιχείων καί ἀποδείξεων.
Γιά ποιό λόγο ὁ Θεός ἐπέτρεψε νά συμβεῖ αὐτό τό γεγονός; Γιατί ἔγραψε χωρίς ἀνθρώπινο χέρι καί ἀνεξίτηλα τόν ἀριθμό 2015 ἐπάνω σέ ἕνα ἀνθρώπινο κρανίο; Τί εἶναι ἐκεῖνο τό πολύ σπουδαῖο καί σοβαρό πού θά συμβεῖ τό ἔτος 2015, καί πού θά ἔπρεπε νά τό γνωρίζουμε; Γιατί μόνον ἐάν ἦταν κάτι πολύ σημαντικό, θά ἐπέτρεπε νά συμβεῖ, ἕνα τέτοιο γεγονός!
Μήπως λοιπόν, ἡ χρονολογία αὐτή ἐμφανίστηκε, ἐπειδή τό 2015 θά εἶναι ἡ χρονιά ἐκείνη, κατά τήν ὁποία θά γίνει ἡ ἐνθρόνιση καί ἀνάδειξη τοῦ Ἀντιχρίστου;
Μήπως ἡ χρονολογία αὐτή ἐμφανίστηκε, ἐπειδή τό 2015 θά εἶναι τό ἔτος ἐκεῖνο, κατά τό ὁποῖο θά ξεκινήσει ὁ μεγάλος διωγμός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί ὅλων τῶν πιστῶν;
Μήπως ἡ χρονολογία αὐτή ἐμφανίστηκε, ἐπειδή τό 2015 θά εἶναι τό ἔτος ἐκεῖνο πού θά ξεκινήσει ἡ μεγαλύτερη θλίψη τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία δέν ξανάγινε ποτέ ἐπί τῆς γῆς, ὅπως μᾶς βεβαιώνει ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας; «ἔσται γὰρ τότε θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται»; (Ματθ. κδ’, 21).
Μήπως γι’ αὐτό, ὁ Θεός μᾶς ἔστειλε καί αὐτό τό μήνυμα;
Γιατί ἐάν πράγματι ὁ Ἀντίχριστος γεννήθηκε τό ἔτος 1982, ὅπως πιστεύουμε καί ἔχουμε ἀποδείξει, τό ἔτος 2015 σέ ἡλικία δηλαδή 33 ἐτῶν (ὅσο ἦταν καί ἡ ἡλικία τοῦ Κυρίου μας ὅταν ἐσταυρώθηκε) θά ἐνθρονιστεῖ παγκόσμιος βασιλιάς καί θεός ἐπί τῆς γῆς.
Μήπως λοιπόν, γι’ αὐτό
; Μήπως λέμε;
Τά συμπεράσματα δικά σας...
Τό θαυμαστό αὐτό γεγονός μᾶς τό ἐπιβεβαίωσαν:
α) Ὁ ἴδιος ὁ σεβαστός ἱερεύς πού ἔκανε τήν ἐκταφή π. Θεόδωρος.
β) Πολλοί αὐτόπτες μάρτυρες τῆς περιοχῆς.
γ) Καθηγουμένη, γνωστῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Ἀττικῆς.
δ) Καί ὁ γνωστός Ἀρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης.

πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ