Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2014

Γιά ποιούς καί γιατί δημιουργήθηκε τό πρακρορείον "ΑΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ" τό 1879;

Τό 1879 υπό τό όνομα "Άργος τού Τύπου" ιδρύθη είς Παρισίους υπό τού Αλφρέδου Σεριέ πρακτορείον τό οποίον ανελάμβανε νά παρακολουθεί όλας τάς εφημερίδες καί τά περιοδικά διά λογαριασμόν τών συνδρομητών του καί νά τούς αποστέλλει αποκόμματα εφημερίδων ή περιοδικών ασχολουμένων έν ειδήσει ή άρθρω περί αυτών ή δημοσιευόντων ότι άλλο τούς ενδιέφερε . Κατά μίμησιν τού γραφείου τούτου καί μέ τό ίδιον όνομα ιδρύθησαν πανταχού τού κόσμου γραφεία παρακολουθήσεως τού τύπου .Έν Αθήναις ιδρύθει υπό τού Θεόδ. Καλογερίκου τό 1911 ό "Άργος τού Τύπου τής Ανατολής".
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "ΗΛΙΟΥ"

Γιά ποιούς καί γιατί δημιουργήθηκε  αυτό τό πρακρορείον; Τί παρακολουθούσαν  καί γιά ποιούς σκοπούς  μέσα από τόν τύπο;  
Πότε  άρχισε ο έλεγχος τού τύπου καί  όλων τών ΜΜΕ; 
filosofia-erevna.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ