Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΔευτέρα 17 Ιουνίου 2013

«Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης», λέξεις επαναλαμβανόμενες μετά ταύτα υπό ανόητων ψιττακών "

1ον)  “ Εμείς είμαστε εκείνοι, οι οποίοι πρώτοι έχομεν ρίψει εις τούς λαούς τίς λέξεις: 
«Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης», λέξεις επαναλαμβανόμενες  μετά ταύτα υπό ανόητων ψιττακών " ( παπαγάλων...)
Οι χριστιανικοί λαοί απεκτηνώθησαν δια των ισχυρών ποτών, η νεολαία τους αποβλακώθηκε δια των κλασικών σπουδών και δια της προώρου ακολασίας, εις την οποίαν την έχουσιν οδηγήσει οι πράκτορες μας...
Δημιουργία επαναστάσεων  καί αναρχίας, ποτά, ναρκωτικά σήμερα, μικτά σχολεία, ελεύθερες σχέσεις καί συμβιώσεις. Αυτά πού βλέπουμε στήν εποχή μας καί  με τα ίδια περίπου συνθήματα: 
«Ελευθερία, Ισότης, Αδελφότης» !
Διασπορά αθέων θεωριών καταγωγής τού ανθρώπου, κλονισμό τής πίστης στόν Θεό, χλευασμός τής ηθικής, τής αρετής, καί  τής αγνότητας...
Εμφάνιση ενός νέου τύπου ανθρώπου χωρίς Εθνική συνείδηση, χωρίς ιδανικά, επιδεκτικού υποδούλωσης στόν ερχόμενο μελλοντικό βασιλέα τους, τόν λεγόμενο Αντίχριστο ( 666 ) για να κυβερνήσει  χωρίς αντίδραση τον διαλυμένο κόσμο...
Η επιχειρούμενη σήμερα Παγκοσμιοποίηση έχει σάν τελικό στόχο μία Υπέρτατη Κυβέρνηση πού με τόν Αντίχριστο επικεφαλής θα γίνει το μεγάλο Φόβητρο λαών καί Εθνών!
8ον) Θα περιβάλλωμεν την Κυβέρνησίν μας δι’ ενός ολοκλήρου κόσμου Οικονομολόγων. Ιδού διατί αι οίκονομολογικαί επιστήμαι, είναι αι σπουδαιότεραι, προς διαπαιδαγώγησιν των Ιουδαίων. Θα περιστοιχιζόμαστε από πολλές ομάδες τραπεζιτών, βιομηχάνων, κεφαλαιούχων και προ παντός εκατομμυριούχων, διότι εν συνόλω τα πάντα θα αποφασίζωνται δι’ αριθμών !!  

Τύπος,  Δικαιοσύνη, Εκπαίδευση, καί ανατροφή τής νεολαίας με ψευδείς θεωρίες πού θα οδηγήσουν σε μία σταδιακή κοινωνική αποκτήνωση ώστε να μη υπάρξει αντίδραση στά σκοτεινά σχέδια...

10ον)...Αντικαθιστώμεν τον βασιλεύοντα δια μιας γελοίας Κυβερνήσεως, δι’ ενός Προέδρου, λαμβανομένου εκ του πλήθους, από το μέσον των δημιουργημάτων μας, δηλαδή των αιχμαλώτων μας...

Η ελευθερία τού Τύπου θα μπεί στό στόχαστρο, καί τίς μή αρεστές φωνές θα τίς καταπνίξουν...

14ον)...Όταν θα έλθη η βασιλεία μας δεν θ’ αναγνωρίσωμεν την ύπαρξιν άλλης θρησκείας πλην της του ενός Θεού ημών, με τον οποίον η ειμαρμένη μας είναι συνδεδεμένη, διότι είμαστε ο εκλεκτός λαός και δια του οποίου η αυτή ειμαρμένη είναι ηνωμένη με τα πεπρωμένα του κόσμου. 
Δια τούτο ακριβώς οφείλομεν να καταστρέψωμεν πάσαν πίστιν...
από ΤΑ  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ   ΤΗΣ  ΣΙΩΝ 


http://www.kivotoshelp.gr/pages/Sofoi%20SION.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ