Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 4 Νοεμβρίου 2014

Τρεῖς ἀντικαπνιστικὲς ὑστερίες ἑνὸς αἰῶνος...μέ πολλές συμπτώσεις.!!!

Τρεῖς ἀντικαπνιστικὲς ὑστερίες ἑνὸς αἰῶνος:
 1.  Πότε: Τέλη 19ου αἰ. Ποιοί: Πουριτανοί ρεφορμιστές. Πῶς: Οἱ τρεῖς kings (smo-king, drin-king καὶ τὸ ἄλλο ποὺ ἀπλῶς τὸ ὑπονοοῦσαν) τοῦ σατανᾶ. Τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ποτὸ μποροῦν νὰ ὀδηγήσουν τοὺς ἄντρες καὶ τὶς γυναῖκες νὰ χαλαρώσουν καὶ νὰ ἐξοικειώνονται, ὅποτε κινδυνεύουν νὰ κάνουν μαζὶ ἐκεῖνο τὸ κακὸ πρᾶγμα ποὺ εἶναι τοῦ σατανᾶ. Ἄρα τὸ κάπνισμα καὶ τὸ ποτὸ εἶναι ἐργαλεῖα τοῦ σατανᾶ. Μακριὰ ἀπὸ τὸν σατανᾶ. Jesus abstains… Σύμπτωση: ἡ καπνοαπαγόρευση κορυφώθη πρὶν ἀπὸ τὸν Α’ΠΠ.
 2. Πότε: Δεκαετία ’30, 20ος αἰ.
  Ποίοι: Ναζὶ δυσγενετιστές.
  Πῶς: Τὸ τομπάκο εἶναι μία μεγάλη ἑβραϊκὴ συνομωσία γιὰ νὰ δηλητηριάσῃ τὴν ἀγνὴ κι ἀθώα Ἄρια φυλή. Ποὺ δὲν πρέπει οὔτε νὰ καπνίζῃ, οὔτε νὰ πίνῃ, οὔτε νὰ φέρνῃ ἀντιρρήσεις στὶς σοφὲς ρήσεις τῶν δρ. Γκαῖμπελς καὶ δρ. Ἄστελ., ποὺ σκέπτονται γιὰ ὅλους ἐσᾶς. Δὲν ὑπάρχει ἀνάγκη νὰ σκέπτεστε τίποτε ἀπὸ μόνοι σας. Αὐτὰ εἶναι τῶν ἑβραίων…. Ἄ, καὶ τὸ σῶμα σας ἀνῆκει στὸ κράτος μας.

  (Ἦταν τὸ ἀντικαπνιστικὸ ποὺ κατασκεύασε εὐρεία ἀποδοχὴ στὸ πόπολο γιὰ τὶς μετέπειτα συλλήψεις ἀπλῶν ἑβραίων, καὶ τὰ στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ κου. Ροκφέλερ, κυρίου χρηματοδότου τῶν ναζὶ δυσγενετιστῶν πάντως δὲν ὑπῆρχε πρόβλημα, ἦταν kosher.)
  Σύμπτωση: ἡ καπνοαπαγόρευση κορυφώθη πρὶν ἀπὸ τὸν Β’ΠΠ.
 3. Πότε: τέλη 20υ αἰ.
  Ποίοι: «Προοδευτικοί» ὑποχόνδριοι δυγενετιστές μὲ ἀνατολίτικες δοξασίες.
  Πῶς: Τὸ τομπάκο προκαλεῖ ὅλες τὶς ἀρρώστες τοῦ πλανήτη, σὺν τὴν πιτυρίδα καὶ τὴν ποδάγρα, ἐπίσης τυφλώνει, περνάει μέσα ἀπὸ τοίχους, ταξιδεύει μέσα ἀπὸ καλώδια, ταινίες καὶ φωτογραφίες, ἀναιρεῖ τὶς θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς ἰατρικῆς, τῆς τοξικολογίας καὶ τῆς βαρύτητος, εἶναι πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνο ἀπ’ τὴν ἀσήμαντη ἐπιδημία τοῦ Ἔμπολα, πιὸ θανατηφόρο ἀπ’ τὸ ἀέριο σαρίν, καὶ ἡ ἐπίδρασή του διατηρεῖται περισσότερο κι ἀπὸ τῆς ραδιενέργειας, μὲ ἐμβέλεια πέρα ἀπὸ τὸ Ἄλφα Κενταύρου. Πρέπει ὅλοι νὰ προφυλαχτοῦν ἀπὸ τὶς συνέπειες τοῦ καπνίσματος ἀπὸ 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, κτλ. χερι. Ἄ, καὶ τοὺς φόρους τομπάκο γιὰ τοὺς μισθοὺς μας.
  Σύμπτωση: ἡ καπνοαπαγόρευση κορυφώθη στὶς μέρες μας ἐνῶ ὑπάρχει πραγματικὸς κίνδυνος ἑνὸς Γ’ΠΠ.
Φρούριον
εἰκών
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ