Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 17 Απριλίου 2012

Βύθισε τα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων ΔΥΝΆΜΕΩΝ ο Βενιζέλος!Οι αριθμοί που παρουσίασε η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων αποδεικνύουν το μέγεθος της τεράστιας καταστροφής (185.000.000) από τον τέως υπ. Οικονομικών και νυν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ
Αν οι συνέπειες του PSI, με αρχιτέκτονα πάλι τον Ευ. Βενιζέλο, ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς για τα ασφαλιστικά ταμεία και τους μικρομετόχους, για τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων οι συνέπειες αυτές ήταν πραγματικά καταστροφικές. Ομολογουμένως η κατάσταση αυτή δεν μας προκάλεσε έκπληξη. Γιατί... ο συγκεκριμένος πολιτικός, η ρητορική δεινότητα του οποίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τα τραγικά αποτελέσματα που προκάλεσε σε κάθε τομέα από τον οποίο πέρασε -με πιο ενδεικτικό παράδειγμα, όχι τους χειρισμούς του στην οικονομία αλλά στις Ένοπλες Δυνάμεις- είναι γνωστό ότι κάθε πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε προκειμένου να το επιλύσει, αν δεν το περιέπλεξε ακόμη περισσότερο δημιούργησε στη θέση του άλλα μεγαλύτερα. Το αξιοσημείωτο με τον συγκεκριμένο πολιτικό -με τη σύγχρονη έννοια του όρου βέβαια- είναι ότι χρησιμοποιεί όλη του την ευφυΐα, όχι για την επίλυση των προβλημάτων με τα οποία καταπιάνεται αλλά για να δικαιολογεί τα λάθη του και να τα εμφανίζει ως επιτεύγματα...
Τελευταίο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η τραγική κατάσταση στην οποία περιήγαγε και τα τρία μετοχικά ταμεία των Ε.Δ. (Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας), τα οποία, όπως είχε δηλώσει επανειλημμένως στο παρελθόν, είχε διασώσει. Η κατάσταση αυτή περιγράφεται γλαφυρότατα από μία εμπεριστατωμένη παρουσίαση που έκανε την 1η Απριλίου η Ανεξάρτητη Ένωση Αποστράτων Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΝΕΑΕΔ).
Για να γίνει αντιληπτή η κατάσταση θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και ΝΠΔΔ (και κατά συνέπεια τα μετοχικά ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων και οι Ενώσεις Αποστράτων) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους δημιουργούν χρηματικά διαθέσιμα, δηλαδή ποσά που δεν έχουν άμεση ανάγκη για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους. Αυτά τα διαθέσιμα, τα οποία τα ταμεία υποχρεούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να καταθέτουν στην ΤτΕ (Τράπεζα της Ελλάδος), συνιστούν το Κοινό Κεφάλαιο των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων (ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ.) τα οποία διαχειρίζεται η ΤτΕ. Παράλληλα η ΤτΕ, προκειμένου να αντεπεξέλθει στις ανάγκες ρευστότητας των ανωτέρω φορέων, διατηρεί ένα ποσοστό, συνήθως μικρότερο του 10%, ως ταμειακά διαθέσιμα. 
 Το νομικό αυτό πλαίσιο παρέχει επίσης τη δυνατότητα στους ασφαλιστικούς φορείς να χρησιμοποιούν ποσοστό περί το 20% εκ των συνολικών ποσών που έχουν κατατεθεί στην ΤτΕ, προκειμένου να προβαίνουν σε αυτόνομες -και κατά την κρίση των διοικητικών συμβουλίων τους- επενδύσεις σε ακίνητα ή κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων σε τίτλους του Δημοσίου.
Με βάση το ίδιο νομικό πλαίσιο (παρ. 11γ του άρθρου 15 του Νόμου 2469 του 1997), η ΤτΕ επενδύει τα χρήματα του προαναφερθέντος ΚΚΝΠΔΔ και Α.Φ. σε κινητές αξίες του ελληνικού Δημοσίου. Τις κινητές αυτές αξίες η ΤτΕ τις προμηθεύεται τόσο από την πρωτογενή όσο και από τη δευτερογενή αγορά, ούτως ώστε τα δημιουργούμενα νέα υπόλοιπα στους λογαριασμούς των ΝΠΔΔ και Α.Φ. να επενδύονται άμεσα. Από πού προέκυψε η καταστροφή είναι γνωστό. Εκ του γεγονότος, δηλαδή, ότι το σύνολο των τίτλων αυτού του κεφαλαίου συμμετείχε στο βενιζελικής εμπνεύσεως ΡSΙ.
Στην παραπάνω παρουσίασή της η ΑΝΕΑΕΔ αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «από το 2010, όταν ο πρωθυπουργός της χώρας και ο τότε υπουργός Οικονομικών περιδιάβαιναν την υφήλιο διαλαλώντας τον Τιτανικό της Ελλάδας και τη διαφθορά της, η ΤτΕ αγόραζε τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι ήταν δεδομένο πως θα "κουρευτούν". Και το χειρότερο (υπό διερεύνηση), υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να "ξεφόρτωνε" κάποιους από τα υπό "κούρεμα" ομόλογα που κατείχαν, με τα δικά μας χρήματα, μέχρι και την τελευταία στιγμή προ του "κουρέματος"!».
Στην ίδια παρουσίαση η ΑΝΕΑΕΔ προσδιορίζει ότι το ΡSΙ περιλαμβάνει δύο κύριες φάσεις:
Η πρώτη φάση αφορά στο λεγόμενο «κούρεμα», δηλαδή την απομείωση της αξίας των τίτλων σε ποσοστό που, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να φτάσει και το 55%!
Η δεύτερη αφορά στην ανταλλαγή των παλαιών («κουρεμένων») τίτλων με νέα ομόλογα 20ετούς διαρκείας και αξίας μειωμένης κατά το ως άνω ποσοστό. Αυτά δε τα νέα ομόλογα, επισημαίνεται στην παρουσίαση, εάν πωληθούν σήμερα χάνουν εκ νέου μία επιπρόσθετη αξία της τάξεως του 45%!
Κατά τους υπολογισμούς της ΑΝΕΑΕΔ οι συνολικές (ποσοστιαίες) απώλειες των μετοχικών ταμείων των Ε.Δ. ανά φάση του ΡSΙ εκτιμώνται σε περίπου 50% κατά το «κούρεμα», σε περίπτωση δε που κάποιο ταμείο επιχειρήσει να ρευστοποιήσει τα νέα ομόλογα για να ικανοποιήσει τις ταμειακές του ανάγκες προς κάλυψη των υποχρεώσεών του (μερίσματα κ.λπ.), θα υποστεί απώλειες της τάξεως του 45%, ή μία συνολική απομείωση των αξιών του σε σχέση με τα αρχικά του αποθεματικά της τάξεως του 70%.
Από την αναλυτική παρουσίαση ανά ταμείο και επιμέρους λογαριασμούς, αναφέρονται παρακάτω ορισμένοι μόνον από αυτούς (ΠΙΝΑΚΑΣ κάτω). Συνολικά, κατά τους υπολογισμούς της ΑΝΕΑΕΔ που αναφέρονται σε όλους τους επιμέρους λογαριασμούς των ταμείων, οι απώλειες του ΜΤΣ ανέρχονται σε 58.000.000 ευρώ, του ΜΤΝ σε 76.500.000 και του ΜΤΑ σε 51.000.000, ή ένα σύνολο και για τα τρία ταμεία, 185.000.000 ευρώ!


Τα αποτελέσματα

Το αποτέλεσμα των παραπάνω είναι τα εναπομείναντα διαθέσιμα στην ΤτΕ των μετοχικών ταμείων και των επικουρικών να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, διότι μία τέτοια ενέργεια θα σήμαινε ένα περαιτέρω «κούρεμα» της τάξεως του 45%. Δεύτερον, οι κοινωνικοί πόροι που ενισχύουν τα ταμεία (από κρατήσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων κ.λπ.) μειώνονται όλο και περισσότερο κάθε χρόνο λόγω των συνεχών μειώσεων του αμυντικού προϋπολογισμού. Τρίτον, τα ταμεία του Στρατού (ΜΤΣ) και του Ναυτικού (ΜΤΝ) παρουσιάζουν ήδη ελλειμματικές χρήσεις, τις οποίες κάλυπταν μέχρι τώρα από τα αποθεματικά στην ΤτΕ (το ΜΤΝ), ενώ το ΜΤΣ μέσω δανείων από το υπουργείο Οικονομικών και μέσω αναβολής των πληρωμών του ΒΟΕΑ. Όσο για την Πολεμική Αεροπορία, το ταμείο της (ΜΤΑ) από το 2013 και μετά θα καταγράφει και αυτό σημαντικά ελλείμματα. Τέλος, με τον ίδιο τρόπο, τη χρήση δηλαδή των αποθεματικών, καλύπτονταν μέχρι τώρα και τα εφάπαξ, πράγμα που γινόταν και για τα επικουρικά ταμεία.
Την κατάσταση αυτή η παραπάνω παρουσίαση περιγράφει ως ένα πραγματικό αδιέξοδο, «με ταυτόχρονη δυναμική περιδίνηση ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Μία κατάσταση η οποία βεβαίως και προδιαγεγραμμένη ήταν και γνωστή στους πάντες» και για την οποία δεν έλαβε κανείς κανένα μέτρο, παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες και επικλήσεις των αποστράτων.
Τι λέει για όλα αυτά ο εμπνευστής των μέτρων αυτών; Τίποτε. Ή μάλλον κάτι ακόμη χειρότερο: «Τώρα αρχίζουμε» ή κάπως έτσι. Και όποιον πάρει ο Χάρος, θα προσθέταμε εμείς...

(ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 14/04/2012 – ΜΑΝΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ)


armyalertnews.blogspot.com/2012/04/blog-post_7588.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ