Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

Δαβίδ Μπέν Γκουριόν 1962 :Μὲ ἐξαίρεση τὴν ΕΣΣΔ, ὅλες οἱ ἄλλες ἤπειροι θὰ ἑνωθοῦν σὲ μιὰ παγκόσμια συμμαχία, στὴ διάθεση τῆς ὁποίας θὰ βρισκεται μιὰ διεθνὴς ἀστυνομικὴ δύναμη. ...΄΄Η Ἱερουσαλὴμ θὰ εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς τῆς Ἀνθρωπότητας ..!!!

Δαβίδ Μπέν Γκουριόν, Πρωθυπουργός Ισραήλ – (1886 – 1973)

«Ἡ εἰκόνα τοῦ κόσμου τὸ 1987 ὅπως τὴν φαντάζομαι: Ὁ ψυχρὸς πόλεμος θ᾽ ἀνήκει στὸ παρελθόν. Ἡ ἐσωτερικὴ πίεση τῆς συνεχῶς αὐξανόμενης διανόησης στὴν ΕΣΣΔ γιὰ περισσότερη ἐλευθερία καὶ ἡ πίεση τῶν μαζῶν γιὰ ἄνοδο τοῦ βιοτικοῦ ἐπιπέδου θὰ ὁδηγήσει σὲ μία σταδιακὴ ἐκδημοκρατικοποίηση τῆς ΕΣΣΔ. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἡ αὐξανόμενη ἐπιρροὴ τῶν ἐργατῶν καὶ τῶν γεωργῶν καὶ ἡ αὐξανόμενη συμβολὴ τῶν ἐπιστημόνων θὰ μεταμορφώσει τὶς ΗΠΑ σὲ μιὰ εὐημεροῦσα κοινωνία μὲ προγραμματισμένη οἰκονομία. Δυτικὴ καὶ Ἀνατολικὴ Εὐρώπη θὰ γίνει Ὁμοσπονδία ἀπὸ αὐτόνομα κράτη μὲ σοσιαλιστικὸ καὶ δημοκρατικὸ πολίτευμα. Μὲ ἐξαίρεση τὴν ΕΣΣΔ, μιὰ ὁμοσπονδιακὴ Εὐρωπαϊκὴ χώρα, ὅλες οἱ ἄλλες ἤπειροι θὰ ἑνωθοῦν σὲ μιὰ παγκόσμια συμμαχία, στὴ διάθεση τῆς ὁποίας θὰ βρισκεται μιὰ διεθνὴς ἀστυνομικὴ δύναμη.
Ὅλοι οἱ στρατοὶ θὰ καταργηθοῦν καὶ δὲ θὰ ξαναγίνουν πόλεμοι. Στὴν Ἱερουσαλὴμ τὰ Ἑνωμένα Ἔθνη (τὰ πραγματικὰ Ἑνωμένα Ἔθνη), θὰ οἰκοδομήσουν τὸ ναὸ τῶν Προφητῶν στὴν ὑπηρεσία ὅλων τῶν ὁμοσπονδιοποιημένων ἑνωμένων ἠπείρων. Ἐκεῖ θὰ εἶναι ἡ ἕδρα τῆς Ἀνωτάτης Ἀρχῆς τῆς Ἀνθρωπότητας ποὺ θὰ λύνει ὅλες τὶς διαφορές ἀνάμεσα στὶς ἑνωμένες σὲ ὁμοσπονδίες ἠπείρους, ὅπως προφήτεψε ὁ Ἡσαΐας. Ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἐκπαίδευση θὰ εἶναι τὸ δικαίωμα τοῦ κάθε ἀνθρώπου στὸν κόσμο. Ἕνα ἀντισυλληπτικὸ χάπι θὰ σταματήσει τὴν αὔξηση τοῦ πληθυσμοῦ στὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Κίνα, καὶ τὸ μέσο ὅριο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς στὸ 1987 θά ᾽χει φθάσει τὰ 100 χρόνια.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ