Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Ποιὸς θέλει νὰ βάλει φωτιὰ στὰ Βαλκάνια;

Εἶναι φῶς φανάρι πὼς δὲν εἶναι τυχαία ὅσα συμβαίνουν τὸ τελευταῖο διάστημα στὴν Μέση Ἀνατολή, στὶς  Ἀσιατικὲς χῶρες καὶ εὐρύτερα. Τὸ σκηνικό, συμφέρει νὰ πάρει διαστάσεις καὶ στὰ Βαλκάνια. Καὶ βρῆκαν τὸ δόλωμα. Τὴν Ἀλβανία. Βρῆκαν τὴν Ἀλβανία, βασιζόμενοι σὲ δύο βασικοὺς ἄξονες: στὸν τρομερὸ ἐθνικισμὸ καὶ μεγαλοϊδεατισμὸ  τῶν Ἀλβανῶν καὶ στὸ φιλοαμερικανικὸ πρόσωπό τους. Τὸ νὰ κάνεις τὸν τσαμπουκὰ μέσα σὲ σερβικὸ ἔδαφος, μέσα σ’ ἕνα γήπεδο ποὺ εἶναι κατακλεισμένο ἀπὸ Σέρβους καὶ λιγοστοὺς Ἀλβανοὺς (δὲν ἀνέλαβε τὴν προσωπικὴ ἀσφάλειά  τους ἡ ἀστυνομία), τὸ νὰ προβάλεις  ἀλυτρωτικοὺς πόθους μὲ τὸ σύμβολο τῆς μεγάλης Ἀλβανίας,  διεκδικώντας τὰ μισὰ Βαλκάνια, δὲν εἶναι καὶ τόσο εὔκολο καὶ τυχαῖο. Κάποιος κρύβεται πίσω τους. Κάποιο δάκτυλο τοὺς κατευθύνει.
Κι αὐτὸ τὸ δάκτυλο περίμεναν, γιὰ νὰ ξεσπάσουν δημοσίως. Ὄχι πὼς μέχρι τώρα ἔκρυβαν τὰ οὐτοπικὰ σχέδιά τους.  Ἀπεναντίας. Ἐρχόντουσαν κάθε χρόνο καὶ κάθε μήνα σὲ....ἀναβάθμιση, σὲ τελειοποίηση, σὲ ἐγρήγορση.
Στὰ 24 χρόνια, τῆς λεγόμενης δημοκρατίας στὴν Ἀλβανία, παρὰ τὶς συναλλαγές, ἀνταλλαγές, ἐπισκέψεις κλπ, οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, Ἀλβανίας –Ἑλλάδος,  ἦταν πάντα  ὀξυμένες καὶ πάντα προειδοποιητικὰ μηνύματα  ἔστελνε τὸ ΥΠΕΞ Ἑλλάδος, ὅπως οἱ 1561 «σοβαρὲς» προειδοποιήσεις τῆς κομμουνιστικῆς Κίνας κατὰ τῶν Ἀμερικανῶν, ποὺ παραβίαζαν τὸν ἐναέριο χῶρο τους. Τὸ τσάμικο στὸ ἐπίκεντρό των ἑκάστοτε ἀλβανικῶν κυβερνήσεων μὲ ξέσπασμα τὴν τωρινὴ ἐποχή. Οἱ ἀρχηγοὶ τῶν πολιτικῶν κομμάτων, μὲ πρωτεργάτες τοὺς ὑποψηφίους γιὰ τὸ θῶκο τοῦ Πρωθυπουργοῦ, στὶς προεκλογικές τους συναντήσεις, ξεστόμιζαν περὶ ἀδικιῶν καὶ περὶ μεγάλης Ἀλβανίας. Τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ ὅλα τα ἐγχειρίδια μολυσμένα μὲ ἐθνικισμὸ καὶ μεγαλοϊδεατισμό. Ἡ Ἐθνικὴ Ἑλληνικὴ Μειονότητα νὰ περιπλανεῖται σὰν τὸν Ὀδυσσέα καὶ νὰ περνᾶ κάθε λίγο καὶ λιγάκι μέσα ἀπὸ τὴ Σκύλα καὶ τὴ Χάρυβδη.
Δὲν μπορεῖς ν’ ἀναφέρεις σ’ ἕνα γραπτό τα δεινά των Βορειοηπειρωτῶν, λόγω τῶν τεταμένων σχέσεων, μὰ κυρίως λόγω τοῦ συσσωρευμένου μίσους ποὺ ξεσπᾶ ἀνὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα ἀπὸ τοὺς κυβερνῆτες, πολιτικούς, ἀρχηγοὺς κομμάτων καὶ μέχρι τὰ μέλη τῶν ἐθνικιστικῶν κομμάτων καὶ  συμμοριῶν.   
Μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα, ὁ ἐθνικισμὸς καὶ μεγαλοϊδεατισμὸς μεγάλωσαν πάρα πολύ.  Δὲν ὑπάρχει μέσο ἐνημέρωσης ποὺ νὰ μὴν προβάλλει τὴν «ἀνδρεία» τῶν ποδοσφαιριστῶν, τὴν ἰδέα τῆς μεγάλης Ἀλβανίας, τὴν κακὴ ποιότητα τῶν σερβικῶν καὶ ρωσικῶν προϊόντων, τὸν κακὸ Ἕλληνα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀναστάσιο, τὴν ἀλβανικὴ μειονότητα στὴν Ἑλλάδα...
Κομβόι μὲ αὐτοκίνητα γυρόφερναν στοὺς δρόμους τῶν ἀλβανικῶν πόλεων βρίζοντας καὶ χουχιάζοντας τοὺς Σέρβους καὶ τοὺς χριστιανοὺς καὶ ὑμνώντας τοὺς ἥρωες ποδοσφαιριστὲς Ἀλβανούς.
Τὰ ἀλβανικὰ σόου «πορτοκαλὶ» καὶ «ἇλ παζὰρ» γελοιοποιοῦν τοὺς ἀδύναμους Σέρβους, τοὺς φτωχοὺς ἀπὸ τὴν κρίση Ἕλληνες καὶ δοξάζουν, γιὰ δύο ὧρες, τοὺς λεβέντες ἥρωές τους, προβάλλοντας ἀνοιχτὰ πιά, τὸ χάρτη τῆς μεγάλης Ἀλβανίας.
Κάθε πρωί, τὴν τελευταία ἑβδομάδα, δέκα λεπτὰ προτοῦ οἱ μαθητὲς μποῦν στὶς τάξεις θ’ ἀκουστεὶ  ἀπὸ τὸ μεγάφωνο ὁ ἐθνικός  ἀλβανικὸς ὕμνος, ἀνεξαρτήτως ποὺ κάποιος εἶναι κουρασμένος καὶ θέλει τὴν ἡσυχία του.
Ὁ ἐθνικιστὴς Τζούφι γράφει σὲ πρωτοσέλιδο πὼς ἀπειλῆ γιὰ τὰ Βαλκάνια εἶναι ἡ Σέρβο-ἑλληνικὴ συμμαχία καὶ ὄχι ἡ μεγάλη Ἀλβανία.
Ξέρουν πάρα πολὺ καλά το ρόλο τους. Πάντα σὲ ἀντεπίθεση. Πάντα νὰ προσκομίσουν ὀφέλη καὶ ὄχι νὰ παραχωρήσουν τὸ ὁτιδήποτε. Νὰ τραβηχτεῖ ὂ  ὅρος «Βόρειος Ἤπειρος» ζητοῦν τώρα. Μὲ κυβερνητικὲς προειδοποιήσεις. Μὲ τσαμπουκά.
Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία, μὲ τὴν κυβέρνηση Σαμαρὰ-Βενιζέλο, νὰ κοιτάει πῶς νὰ ἐξαντλήσει τὴν τετραετία. Αὐτὸ εἶναι τὸ ποθούμενο. Τί γίνεται μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, τί παθαίνουν οἱ Δερβιτσιῶτες καὶ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες, τί γράφουν τὰ βιβλία καὶ ἰδίως ἂν ὑπάρχει ἕνα ἐκκρεμὲς ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου νὰ τὰ βάλουν ἐπὶ τάπητος, λίγο τους νοιάζει.
(ἀπὸ συνεργάτη τῆς ΣΦΕΒΑ στὴ Β. Ἤπειρο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ