Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014

Ὁ πολιτισμός τοῦ ΔΕΟΥΣ καὶ ὁ "πολιτισμός" τοῦ ΣΟΚ…

Γράφει  Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας 
Κρατῆστε τὰ κεφάλια σᾶς ἀκέραια, εἶναι πιὸ πολύτιμα ὅταν δὲν τὰ γεμίζουν μὲ κουτόχορτο. ΖΟΥΜΕ ἤδη ἀποκαλυπτικὲς στιγμές…
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τοῦ ΔΕΟΥΣ
Τὸ κεφάλι μιᾶς ἐκ τῶν δύο Σφιγγῶν βρέθηκε σὲ βάθος 0,15μ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τοῦ ἐδάφους στὸν τέταρτο χῶρο ποὺ ἐρευνᾶ ἡ ἀρχαιολογικὴ ὁμάδα. Εἶναι ἀκέραιο μὲ ἐλάχιστη θραύση στὴ μύτη. Ἔχει ὕψος 0,60 μ. Τὸ κεφάλι ταυτίζεται καὶ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας, ὅπου ἦταν ἔνθετο. Πρόκειται γιὰ ἕνα γλυπτὸ ἐξαιρετικῆς τέχνης ποὺ ἀποδίδεται στὸν κορμὸ τῆς ἀνατολικῆς Σφίγγας. Τὸ κεφάλι στρέφεται πρὸς τῆς εἴσοδο, ἐνῶ ἔχει κυματιστοὺς βοστρύχους, ποὺ φέρουν ἴχνη κόκκινου χρώματος, οἱ ὁποῖοι πέφτουν στὸν ἀριστερὸ ὦμο της, ἐνῶ συγκρατοῦνται ἀπὸ λεπτὴ ταινία.

 ἀπάνθρωπος "πολιτισμὸς" τοῦ ΣΟΚ
Αυτός δὲν φτιάχνει γλυπτὰ ἀριστουργήματα κεφαλῶν ἀλλὰ χαλνάει τὸ πλάσμα τοῦ ΘΕΟΥ μὲ τὴν ἀποκοπὴ τῆς ἀνθρώπινης κεφαλῆς. Κόβει κεφάλια γιατί δὲν μπορεῖ νὰ τὰ γεμίσει  μὲ τὶς δαιμονιώδεις θεωρίες του καὶ νὰ τὰ ταυτίσει μὲ τὶς θηριωδίες του. Αὐτὸν τὸν δῆθεν πολιτισμὸ τὸν ὀνόμασαν μάλιστα καὶ ¨ἱερὸ¨ δὴλ. τζιχὰντ. Μὲ αὐτὴ τὴν ὀνομασία τὸν διαφημίζουν μέσα ἀπὸ τὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης οἱ δαίμονες νεοποχίτες χορηγοί τους. Ἡ Ἀνθρωπότητα ἀνάμεσά σε αὐτὲς τὶς δύο εἰκόνες μὲ τὶς ἄψυχες κεφαλὲς καλεῖται νὰ ἐπιλέξει… ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΕΙ τὸν Πολιτισμὸ τοῦ ΔΕΟΥΣ, αὐτὸν ποὺ ἀναδύεται σήμερα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς Μακεδόνισσας Γῆς ποὺ ὑπῆρχε γιὰ νὰ ὑπάρχει καὶ νὰ συγκρίνεται μὲ τὴν βαρβαρότητα καὶ νὰ τὴν ἐξουθενώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ