Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Ἡ κυβέρνησις φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ σκουπιδότοπο ΚΑΙ γιὰ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα!!!


Ἡ κυβέρνησις φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς καταστήσῃ σκουπιδότοπο ΚΑΙ γιὰ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα!!!Σὲ δημοσία διαβούλευσιν ἐτέθη ἀπὸ τὶς 28 Ἰουλίου, δίχως πολλὲς πολλὲς τυμπανοκρουσίες (γιατί ἄρα γέ;) ἕνα νέο αἴσχος ποὺ ἀποκαλοῦν, κατ’ εὐφημισμόν,  «διαβούλευσιν γιὰ τὴν διαχείρισιν ἀναλωθέντων καυσίμων καὶ ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων»...Αντισταθμιστικά οφέλη παρέχονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως α’ βαθμού της περιοχής στην οποία θα δημιουργηθεί εγκατάσταση διαθέσεως ραδιενεργών αποβλήτων. .
Τα αντισταθμιστικά οφέλη έχουν κοινωνικό, οικονομικό, αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ή άλλο χαρακτήρα, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Ο αρμόδιος για την ΕΕΑΕ υπουργός συνεργάζεται με τους αρμοδίους φορείς και παράγοντες της τοπικής αυτοδιοικήσεως  για τη μορφή και το ύψος των αντισταθμιστικών οφελών, τα οποία καθορίζονται με κοινή απόφαση του αρμοδίου για την ΕΕΑΕ υπουργού και των καθ’ ύλην αρμοδίων υπουργών.
Τό διαβάσατε καλά;
Συζητοῦν γιὰ ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη πρὸ κειμένου νὰ μετατραποῦν οἱ δῆμοι μας σὲ σκουπιδοτόπους.
Συζητοῦν γιὰ σκουπιδοτόπους ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων, τὴν στιγμὴ ποὺ ΔΕΝ διαθέτουμε ἐμεῖς σὰν χώρα, πυρηνικὰ καὶ ῥαδιενεργὰ ἀπόβλητα καὶ κατ’ ἐπέκτασιν θὰ πρέπη ὁ ἑκάστοτε τοπικὸς ἄρχων νὰ συνδιαλαγῇ μὲ χώρα παραγωγὸ ῥαδιενεργῶν ἀποβλήτων.
Συζητοῦν δῆλα δὴ γιὰ τὴν μετατροπὴ τὴς χώρας σὲ μία  ἀπέραντο χωματερή, πρὸ κειμένου κάποιοι, γιὰ μίαν ἀκόμη φιορά, νὰ θησαυρίσουν.
Καὶ τὰ συζητοῦν ὅλα αὐτὰ τώρα, ποὺ οἱ δῆμοι ἀδυνατοῦν νὰ καλύψουν ἀκόμη καὶ τὶς πάγιες ἀνάγκες τους, μετὰ ἀπὸ τὴν λεηλασία ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ. Δῆλα δή, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, συζητοῦν γιὰ κάτι πολὺ εὔκολο: θὰ κουνοῦν κάτω ἀπὸ τὴν μύτη τοῦ ἑκάστοτε δημάρχου μερικὰ χιλιάρικα καὶ ἡ περιοχὴ θὰ μετατρέπεται αὐτομάτως σὲ κρανίου τόπο...συνέχεια ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ