Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Από την αρχαιότητα οι Εβραίοι καίνε τους αγρούς των εχθρών τους...

Ο Σαμψών καίει τα σιτηρά των Φιλισταίων
Κρ. 15,1             Καὶ ἐγένετο μεθ᾿ ἡμέρας ἐν ἡμέραις θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐπεσκέψατο Σαμψὼν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἐν ἐρίφῳ αἰγῶν καὶ εἶπεν· εἰσελεύσομαι πρὸς τὴν γυναῖκά μου καὶ εἰς τὸ ταμιεῖον· καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτῆς εἰσελθεῖν.
Κρ. 15,1                     Επειτα από χρόνον τινά, κατά την εποχήν του θερισμού των σιτηρών, επεσκέφθη ο Σαμψών την γυναίκα του, φέρων προς αυτήν ως δώρον ένα ερίφιον. Είπε δε προς τον πατέρα της· “θα εισέλθω στο δωμάτιον προς την γυναίκά μου”. Ο πατέρας όμως εκείνης δεν του επέτρεψε να εισέλθη,
Κρ. 15,2             καὶ εἶπεν ὁ πατὴρ αὐτῆς λέγων· εἶπα ὅτι μισῶν ἐμίσησας αὐτήν, καὶ ἔδωκα αὐτὴν ἑνὶ τῶν ἐκ τῶν φίλων σου· μὴ οὐχὶ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς ἡ νεωτέρα ἀγαθωτέρα ὑπὲρ αὐτήν; ἔστω δή σοι ἀντὶ αὐτῆς.
Κρ. 15,2                     και του είπεν· “εγώ ενόμισα ότι εμίσησες αυτήν πάρα πολύ και ότι την εγκατέλειψες οριστικώς. Δια τούτο και εγώ την έδωκα εις ένα από τους φίλους σου, με τους οποίους συνέφαγες κατά το επταήμερον συμπόσιον. Αλλά το πράγμα ημπορεί να τακτοποιηθή. Η μικρότερα αδελφή της μήπως δεν είναι πολύ ωραιότερα από εκείνην; Ας είναι λοιπόν αυτή αντί εκείνης σύζυγός σου”.
Κρ. 15,3             καὶ εἶπεν αὐτοῖς Σαμψών· ἠθώωμαι καὶ τὸ ἅπαξ ἀπὸ ἀλλοφύλων, ὅτι ποιῶ ἐγὼ μετ᾿ αὐτῶν πονηρίαν.
Κρ. 15,3                     Ο Σαμψών είπε τότε ωργισμένος προς αυτούς· “αυτήν την φοράν δεν θα έχω καμμίαν ενοχήν δι' όσα κακά θα προξενήσω εναντίον των Φιλισταίων”.
Κρ. 15,4             καὶ ἐπορεύθη Σαμψὼν καὶ συνέλαβε τριακοσίας ἀλώπεκας καὶ ἔλαβε λαμπάδας καὶ ἐπέστρεψε κέρκον πρὸς κέρκον καὶ ἔθηκε λαμπάδα μίαν ἀναμέσον τῶν δύο κέρκων καὶ ἔδησε·
Κρ. 15,4                     Ο Σαμψών μετέβη και συνέλαβε τριακοσίας αλώπεκας και κατόπιν επήρε εκατόν πενήντα ρητινώδεις δαυλούς. Ετοποθέτησεν ανά δύο τας αλώπεκας, ώστε να έχουν τας ουράς των την μίαν απέναντι της άλλης, έθεσεν ένα ρητινώδες δαυλί ανάμεσα εις τας δύο ουράς και έδεσεν αυτό με εκείνας.
Κρ. 15,5             καὶ ἐξέκαυσε πῦρ ἐν ταῖς λαμπάσι καὶ ἐξαπέστειλεν ἐν τοῖς στάχυσι τῶν ἀλλοφύλων, καὶ ἐκάησαν ἀπὸ ἅλωνος καὶ ἕως σταχύων ὀρθῶν καὶ ἕως ἀμπελῶνος καὶ ἐλαίας.
Κρ. 15,5                     Ηναψε κατόπιν το ρητινώδες δαυλί και εξαπέλυσε τας αλώπεκας εις τα σιτηρά των Φιλισταίων. Εκάησαν όλα, τόσον τα ευρισκόμενα εις τα αλώνια όσον και τα αθέριστα στους αγρούς. Η πυρκαϊά επεξετάθη μέχρι των αμπελώνων και των ελαιώνων. 

Δευτέρα, 14 Αυγούστου 2017

Ο τόπος όπου η Παναγιά τρεις μέρες πριν την Κοίμηση Της,πήρε το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ -ΜΙΚΡΑ ΓΑΛΙΛΑΊΑ 
Image may contain: outdoor

Ο Ναός αυτός ονομάζεται "Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο",και είναι αφιερωμένος στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εκεί πού στέκει ο Ναός αυτός ήταν ο χώρος προσευχής της Υπεραγίας Θεοτόκου στα χρόνια που έζησε μετά την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου.
Image may contain: people sitting and indoor

Image may contain: outdoor Εδώ στο χώρο αυτό, τρεις μέρες πριν την Κοίμηση Της, η Θεοτόκος πήρε το μήνυμα από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ότι σε τρεις ημέρες θα φύγει από τον κόσμο αυτό και θα πάει κοντά στον Υιό και Θεό Της.

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΚΑΠΩΣ ΕΤΣΙ....Ζητώντας απόδειξη καταστρέφετε τήν οικονομία

 Ο μύθος της απόδειξης. Ζητώντας απόδειξη καταστρέφετε την οικονομία
Σας έχουν πείσει ότι ζητώντας απόδειξη προσφέρετε στην εθνική οικονομία? Μπούρδες. Με την βοήθειά σας εξαφανίζουν το χρήμα από την αγορά.
Γράφει η Ντίνα Μαγιάρου
Δείτε πως εξαφανίζουν με το ΦΠΑ - δηλαδή με την απόδειξη που ζητάτε - το χρήμα από την χώρα μας:
Ας υποθέσουμε ότι έχετε στην κατοχή σας  ένα 100ευρω. Ας υποθέσουμε...
Πάτε στον υδραυλικό και του λέτε θέλω απόδειξη για την εργασία των 80,64 € που σας έκανε και σας παίρνει φυσιολογικά όλο το 100ρικο. 
Τότε το 100ρικο γίνεται στον υδραυλικό - ως δια της οδηγίας της Ε.Ε. -  80,64€. Τα 19,36 ταξιδεύουν για τους "θεσμούς" με την μορφή ΦΠΑ και όχι για το κράτος που διατυμπανίζουν...
Παίρνει ο υδραυλικός τα χρήματα που του έμειναν και για μια βλάβη λέει στον ηλεκτρολόγο ότι θέλει απόδειξη για τα 80,64€ 
Τότε τα 80,64€ γίνονται 65,03 €, τα υπόλοιπα στους "θεσμούς"...
Πάει ο ηλεκτρολόγος στο γιατρό και θέλει απόδειξη.
Τα 65,03 ευρώ γίνονται 52,44€ ... 
Πάει ο γιατρός στο χασάπη και του λέει θέλω απόδειξη...
Από τα 52,44€ μένουν και πάλι ως δια μαγείας ...42,29 €
Πάει ο χασάπης να πάρει βιβλία στο παιδί του και από τα 42,29€ με απόδειξη μένουν στον βιβλιοπώλη τα 34,10
Ο βιβλιοπώλης πάει στον μανάβη με τα 34,10 και με την απόδειξη που κόβει ο μανάβης μένουν σε αυτόν τα 27,5 €
Πάει ο μανάβης στον ψαρά και από τα 27,5 € με απόδειξη του μένουν τα 22,20€...
Στο τέλος πρέπει να πληρώσει και τον φόρο εισοδήματος αλλά και το ΕΝΦΙΑ για το σπίτι που του άφησε ο παπούς του....
Στο τέλος καταφέρνει με πολύ κόπο να πληρώσει τον φόρο του και ... του κόβουν το ρεύμα.
Φυσικά για τον φόρο που πληρώνει δεν έχει καμία παροχή και ανταποδοτικότητα.
Υγεία, χωρίς υγεία, παιδεία χωρίς παιδεία, δρόμους και γεφύρια για να τα διαβεί πρέπει να πληρώσει στους Έλληνες, Γάλλους και στους Γερμανούς ..."επενδυτές"... διόδια. Μετά την TTIP μερτικό θα 'χουν και οι υπερατλαντικοί σύμμαχοί μας.
Φυσικά θα απαντήσουν πολλοί... Μα με το ΦΠΑ επιστρέφουν τα λεφτά μας μέσω της Ε.Ε. του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής τράπεζας επενδύσεων...
Ένα θα σας πω...η Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων, αγοράζει τα κόκκινα δάνεια που τα έκαναν κόκκινα με το παραπάνω κόλπο και ψηφίζοντας "νόμιμους" υπερβολικούς φόρους για να μην μπορούν να πληρώσουν τα κορόιδα.
Όσο για τα ΕΣΠΑ... κοιτάξτε δεξιά κι αριστερά τις ταμπέλες που πέρασαν όλα τα έργα αυτά, στο ΤΑΙΠΕΔ και στους συμμάχους μας Γερμανούς της Hochtief
Η αδυναμία πληρωμής φόρων δεν είναι έγκλημα.
Έγκλημα είναι να απαιτούν φόρους από την λαϊκή οικογένεια και όχι από τους οικονομικά ισχυρούς.
Έγκλημα είναι η ηθική αυτουργία για τους χιλιάδες αυτόχειρες, έγκλημα είναι οι θάνατοι λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην υγεία, έγκλημα είναι η σύγχρονη δουλεία, η μετανάστευση της νέας γενιάς, έγκλημα είναι η ανεργία και η φτώχεια που μας επέβαλαν αυτοί που προστατεύουν την δημοκρατία και το πολίτευμα... Σαν τον Ερντογάν
Έτσι εξαφανίζεται το χρήμα από την Ελληνική οικονομία. Νέο χρήμα δεν πέφτει, Μόνο χαράτσια για τους "θεσμούς" 
 Τι είναι ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ.
Φοροδιαφυγή είναι η είσπραξη των φόρων όταν φεύγουν από την χώρα μας και ταξιδεύουν στις τσέπες των τραπεζών, των μεγαλοεπιχειρηματικών ομίλων, των πολιτικών...
Όσο για την επιστροφή φόρου... θα την καρπωθούν οι Γερμανοί για τις υπηρεσίες που μας προσφέρουν.
Ρωτούν πολλοί: Είναι δυνατόν να είναι σωστό να μην κόβεις αποδείξεις?
ΝΑΙ, το μεγάλο κεφάλαιο θέλει να κοβεις αποδείξεις για να ειπράττει το ΦΠΑ... από την άλλη πόρτα... που λέγεται Ε.Ε. Ετσι εξαφανίζει το χρήμα, Έρχεται μετά και στο δανείζει με τόκο. Εξαφανίζει την μικρομεσαία επιχείρηση η οποία δεν αντέχει την υπερφορολόγηση και κατακυριεύει την αγορά. Μετά φτιάχνει και τις ειδικές οικονομικές ζώνες κι εσύ μένεις άνεργος ...αλλά πιόνι τους.
Ηδη κάνουν την δουλειά τους με μηχανές... ρομπότ.. αύριο θα σε χρειάζονται μόνο για να αγοράζεις το νερό και το φαϊ που θα το κατέχουν μόνο αυτοί.... 

Και για να σας εξοργίσω...
Διαβάστε ΕΔΩ

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΒΕΒΑΙΑ- ΒΕΒΑΙΑ...ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΥΧΑΙΑ....ΜΑ ΤΙΠΟΤΑ....ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ , ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ...ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΣΥΛΛΑΒΕΙΣ.... Η Ισραηλιτική Κοινότητα χωροθετήσε το μνημείο χωρίς τη άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Ο χώρος ήταν ιδιωτικός. Υστερα από 20 χρόνων αγώνες της Γ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων απαλλοτριώθηκε αντί 56 εκατ. δρχ. για αρχαιολογικούς σκοπούς, δηλαδή για να γίνει ανασκαφή. Εικάζεται ότι θα βρεθεί εκεί η συμβολή της οδού των Παναθηναίων, απ' όπου ανέβαινε η πομπή στην Ακρόπολη, και της Ιεράς Οδού, που οδηγούσε στο Ιερό της Ελευσίνας. Γι' αυτό η Γ'ΕΠΚΑ, που δεν παραιτείται του δικαιώματος της μελλοντικής ανασκαφικής έρευνας, πρότεινε ως καταλληλότερη θέση για το Μνημείο του Ολοκαυτώματος την απέναντι πλευρά της Ερμού, στο πάρκο που έχει δημιουργηθεί στην πρώην Κορεατική Αγορά.
Η Ισραηλιτική Κοινότητα, όμως, είχε χωροθετήσει το μνημείο -χωρίς τη γνώμη της Εφορείας- στον διαγωνισμό που διενήργησε και κατέληξε στην επιλογή έργου της Ντιάννας Μαγκανιά, όπου πήραν μέρος 19 καλλιτέχνες. Το έργο αποτελείται από μονολιθικούς όγκους ωχροκίτρινου μαρμάρου, ύψους 1,50 έως 0.50 μ. εξακτινωμένους, ενώ στο κέντρο σχηματίζεται ένα εξάγωνο.


Κι' έδω αρχίζει το εβραικό παραμύθι...Στο ερώτημα που ετέθη από μέλη του ΚΑΣ γιατί επελέγη αυτός ο χώρος για τη χωροθέτηση του μνημείου, οι εκπρόσωποι της Ισραηλιτικής Κοινότητας είπαν γιατί είναι τόπος μνήμης των Ελλήνων Εβραίων. Στην οδό Μελιδώνη, όπου σήμερα είναι δύο Συναγωγές και τα γραφεία της Ισραηλιτικής Κοινότητας, στις 24 Μαρτίου του 1944 έγινε από τους Γερμανούς παγίδευση των Εβραίων. Τους συνέλαβαν, τους εκτόπισαν και λίγοι μόνο διέφυγαν και σώθηκαν. Τόνισαν επίσης ότι λόγω της ύπαρξης των Συναγωγών, ο χώρος φυλάσσεται επί 24ώρου βάσεως, οπότε θα προστατεύεται και το μνημείο από τυχόν βεβήλωση. 


Μνημείο Ολοκαυτώματος στην καρδιά της Αθήνας
 Τελευταία πρωτεύουσα της Ευρώπης χωρίς Μνημείο Ολοκαυτώματος, η Αθήνα έχει από χθες το βράδυ τη δική της μνημειακή εγκατάσταση εις μνήμην των ελλήνων εβραίων που εξοντώθηκαν από τους ναζιστές...Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το μνημείο βρίσκεται δίπλα στο αρχαίο νεκροταφείο του Κεραμεικού. Το έργο αποτελείται από επτά μαρμάρινα κομμάτια, τα έξι τριγωνικά και το, μεγαλύτερο, κεντρικό σε σχήμα εξάγωνο. ...«Τοποθετημένο εκεί όπου ήταν οι αρχαίες πύλες της Αθήνας, είδα το Αστέρι του Δαβίδ και σαν πυξίδα» μας είπε η Ντιάννα Μαγκανιά.
... ΝΑΙ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Ο ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΝΙΩΤΑΝΕ ΝΑ ΤΟ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΩΣ "Κ.Α.Σ." (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΗΡΕ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΟΝ ΕΒΡΙΣΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΠΗΔΗΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ..!!!!!
ΚΑΙ ΤΩΡΑ.....

Η ΑΔΕΛΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΔΩΡΙΣΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΕΡΘΗ ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΘΗΣΕΙΟ !!!

η αδελφή τού «αόρατου δικτάτορα», Δέσποινα Ιωαννίδη, επειδή είχε παντρευτεί τον Εβραίο κλινικάρχη τού «Κυανού Σταυρού» Ζακ Αλαζράκη, τον Μάιο τού 2010 έγινε η «Μεγάλη ευεργέτις» τής Ισραηλιτικής Κοινότητος Αθηνών, πληρώνοντας

ΕΔΩ

Χρήστος Ζαχόπουλος>Η νέα ζωή του στη Θεσσαλονίκη 

ΕΔΩ

Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

ΔΟΥΛΟΙ ΑΥΤΩΝ....

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ
ΛΕΥΙΤΙΚΟ
Κεφάλαιο ΚΕ
Στίχοι 44-46

Στίχος 44: καὶ παῖς καὶ παιδίσκη, ὅσοι ἂν γένωνταί σοι ἀπὸ τῶν ἐθνῶν, ὅσοι κύκλῳ σού εἰσιν, ἀπ᾿ αὐτῶν κτήσεσθε δοῦλον καὶ δούλην·

Στίχος 45: καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν παροίκων τῶν ὄντων ἐν ὑμῖν, ἀπὸ τούτων κτήσεσθε καὶ ἀπὸ τῶν συγγενῶν αὐτῶν, ὅσοι ἂν γένωνται ἐν γῇ ὑμῶν, ἔστωσαν ὑμῖν εἰς κατάσχεσιν.

Στίχος 46: καὶ καταμεριεῖτε αὐτοὺς τοῖς τέκνοις ὑμῶν μεθ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσονται ὑμῖν κατόχιμοι εἰς τὸν αἰῶνα· τῶν δὲ ἀδελφῶν ὑμῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ οὐ κατατενεῖ αὐτὸν ἐν τοῖς μόχθοις.

Μετάφραση στα νέα ελληνικά:

Στίχος 44 - Δούλον και δούλην θα αποκτήσετε από τα ειδωλολατρικά έθνη, που ευρίσκονται γύρω σας. Από αυτά θα αποκτήσετε δούλους και δούλας.

Στίχος 45 - Επίσης από τα παιδιά των ξένων, που ευρίσκονται μαζή σας από αυτά θα αποκτήσετε δούλους και δούλας και από τους συγγενείς των· όσοι θα γεννηθούν εις την χώραν σας θα είναι εις ιδιοκτησίαν σας

Στίχος 46 -   Και θα μοιράσετε αυτούς ως κληρονομίαν εις τα τέκνα σας τα κατόπιν από σας. Θα είναι υπό την κατοχήν σας για πάντα. Κανένας όμως από τους Ισραηλίτας δεν θα επιτρέπεται να πάρει τον αδελφόν του ως δούλον με έργα συνεχή και επίπονα.
 ........συνεχίζεται 

{ ΛΕΥΙΤΕΣ
 Απόγονοι του Λευί, τρίτου γιου του Ιακώβ από τη Λεία.  Ενίοτε, ο όρος αυτός αναφέρεται σε ολόκληρη τη φυλή, αλλά ως επί το πλείστον εξαιρείται η ιερατική οικογένεια του Ααρών. Οι Λευίτες επιλέχθηκαν από τον Ιεχωβά αντί για όλους τους πρωτότοκους των άλλων φυλών.}

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Μὴ φοβᾶσαι νὰ ἱκανοποιεῖς τὶς ἀνάγκες σου, ἀπεναντίας πρέπει νὰ τίς πολλαπλασιάσεις . Αὐτὸ εἶναι τὸ σημερινὸ δόγμα τοῦ κόσμου γιά τήν ἐλευθερία.


«Κοιτάξτε τους κοσμικούς, όλον αυτὸν τον κόσμο που υψώνεται αλαζονικὰ πάνω απ’ το λαὸ του Θεού. Δε διαστρέβλωσαν τάχα την μορφή του Θεού και την αλήθειά Του; Έχουν την επιστήμη τους. Μα η επιστήμη μπορεί να εξετάσει μονάχα εκείνα που γίνονται αντιληπτὰ με τις αισθήσεις. 
Ο ψυχικὸς κόσμος, δηλαδὴ τὸ ἀνώτερο μισὸ τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης, ἔχει τέλεια ἐξοστρακιστει, ἀποδιώχτηκε μὲ ἀλαλαγμοὺς θριάμβου, ἀκόμα καὶ μὲ μίσος. Ὁ κόσμος διακήρυξε τὴν ἐλευθερία, τὸν τελευταῖο καιρὸ ἰδιαίτερα, καὶ τί ἔγινε λοιπὸν μὲ τούτη τὴν ελευθερία τους; Σκλαβιά μονάχα και αυτοκτονία! Γιατὶ οἱ κοσμικοὶ λένε: 
Έχεις ανάγκες και πρέπει να τις ἱκανοποιήσεις. Γιατὶ ἔχεις τὰ ἴδια δικαιώματα ποὺ ἔχουν καὶ οἱ πιὸ ἐξέχοντες καὶ οἱ πιὸ πλούσιοι. Μὴ φοβᾶσαι νὰ τὶς ἱκανοποιεῖς, ἀπεναντίας πρέπει νὰ πολλαπλασιάσεις τὶς ἀνάγκες σου. Αὐτὸ εἶναι τὸ σημερινὸ δόγμα τοῦ κόσμου. 
Νομίζουν πὼς αὐτὸ θὰ πεῖ ἐλευθερία. Μὰ τί προκύπτει ἀπ’ αὐτὸ τὸ δικαίωμα τῆς αὔξησης τῶν ἀναγκῶν; Στοὺς πλούσιους ἡ ἀπομόνωση καὶ ἡ πνευματικὴ αὐτοκτονία, στοὺς φτωχοὺς ὁ φθόνος κι ὁ φόνος· γιατὶ δικαιώματα βέβαια τοὺς δώσανε μὰ δὲν τοὺς δείξανε ἀκόμα τὸν τρόπο νὰ ἱκανοποιήσουν τὶς ἀνάγκες τους. Λένε πὼς ὁ κόσμος συνενώνεται ὅλο καὶ πιὸ πολύ, συγχωνεύεται σὲ μίαν ἀδελφότητα, γιατὶ συντομεύονται οἱ ἀποστάσεις, καὶ οἱ σκέψεις μεταφέρονται μὲ τὸν ἀέρα. Ἀλλοίμονο... 
Μὴν πιστεύετε σὲ μία τέτοια συνένωση τῶν ἀνθρώπων. Ἔχοντας τὴν ἀντίληψη πὼς ἐλευθερία εἶναι ἡ αὔξηση καὶ ἡ γρήγορη ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν, διαστρεβλώνουν τὴ φύση τους, γιατὶ ἀποχτοῦν πολλὲς ἄσκοπες κι ἀνόητες ἐπιθυμίες καὶ συνήθειες. Ζοῦνε γιὰ νὰ ζηλεύουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, γιὰ τὶς σωματικὲς ἀπολαύσεις καὶ τὶς ἐπιδείξεις. Θεωροῦν τὰ γεύματα, τ’ ἁμάξια, τοὺς βαθμούς, τοὺς δούλους-ὑπηρέτες, τόσο ἀπαραίτητα ποὺ εἶναι ἕτοιμοι νὰ θυσιάσουν γι’ αὐτὰ τὴ ζωή τους, τὴν τιμή τους καὶ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν πλησίον τους. Κι ὅταν δὲν μποροῦν νὰ κορέσουν αὐτὲς τὶς ἐπιθυμίες τους, αὐτοκτονοῦν. Ὅσοι δὲν εἶναι πολὺ πλούσιοι, κάνουν τὰ ἴδια. Οἱ φτωχοὶ ξεχνοῦν τὸ ἀνικανοποίητο καὶ τὴ ζήλια τους μὲ τὸ κρασί. Μὰ σύντομα ἀντὶ γιὰ κρασὶ θὰ μεθύσουν μὲ αἷμα. 
Ἐκεῖ τοὺς ὁδηγοῦν. Καὶ σᾶς ρωτάω λοιπόν: Εἶναι ἐλεύθερος ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος; 
Γνώρισα ἕναν «ἀγωνιστὴ τῆς ἰδέας» ποὺ μοῦ διηγόταν ὁ ἴδιος πὼς ὅταν τοῦ στέρησαν στὴ φυλακὴ τὸν καπνό, τόσο τὸν βασάνισε τούτη ἡ στέρηση ποὺ λίγο ἔλλειψε νὰ πάει καὶ νὰ προδώσει τὴν «ἰδέα» του, μόνο καὶ μόνο γιὰ λίγο καπνό. Κι ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος νὰ σοῦ λέει: 
– Ἀγωνίζομαι γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. 
Μὰ ποῦ μπορεῖ νὰ φτάσει ἕνας ἄνθρωπος σὰν κι αὐτόν; Καὶ γιὰ τί εἶναι ἱκανός; Γιὰ μία σύντομη προσπάθεια ἴσως, μὰ γιὰ πολὺ καιρὸ δὲ θ’ ἀντέξει. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου παράξενο πού, ἀντὶ νὰ κατακτήσουν τὴν ἐλευθερία, πέσανε στὴ σκλαβιὰ κι ἀντὶ νὰ ἐξυπηρετήσουν τὴν ἀδερφικὴ ἀγάπη καὶ τὴ συνένωση τῶν ἀνθρώπων, πέσανε ἀπεναντίας στὴν ἀνθένωση καὶ στὴν ἀπομόνωση, ὅπως μοῦ ’λεγε στὰ νιάτα μου ὁ μυστηριώδης ἐπισκέπτης καὶ δάσκαλός μου. Γι’ αὐτὸ καὶ σβήνει ὅλο καὶ περισσότερο στὸν κόσμο ἡ ἰδέα γιὰ τὴν ἐξυπηρέτηση τῆς ἀνθρωπότητας, γιὰ τὴν ἀδελφοσύνη καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῶν ἀνθρώπων. Ὅποιος ἀκούει αὐτὴ τὴν ἰδέα, τὴν κοροϊδεύει, γιατὶ πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ ἀπαρνηθεῖ τὶς συνήθειές του, ποῦ θὰ τραβήξει αὐτὸς ὁ σκλάβος πού ’χει τόσο συνηθίσει νὰ ἱκανοποιεῖ τὶς ἀναρίθμητες ἀνάγκες του, ποὺ αὐτὸς μονάχος του τὶς ἔχει ἐφεύρει; Αὐτὸς ἔχει ἀπομονωθεῖ καὶ δὲν τὸν νοιάζει καθόλου γιὰ τὸ σύνολο. Καὶ τί καταφέρανε; Μάζεψαν περισσότερα πλούτη, μὰ ἡ χαρά τους λιγόστεψε.» 
Ντοστογιέφσκι - απόσπασμα από το βιβλίο: Ἀδελφοὶ Καραμαζώφ, τόμος Β΄, ἐκδ. Γκοβόστη. Μτφρ. Ἄρης Ἀλεξάνδρου
πηγή

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Οί άνθρωποι ακολουθούν τήν νοοτροπία τού ''κοπαδιού'' ...Βρές τόν τρόπο νά ξεφύγεις...!!!


Οι άνθρωποι ακολουθούν τη νοοτροπία του κοπαδιού.

Στη σύγκρουση των προσωπικών αντιλήψεων και της κοινής γνώμης, νικά πάντα η δεύτερη, καθώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει την τάση να «επανεκπαιδεύει» τον εαυτό του, όταν αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τους άλλους και να ακολουθεί τη «συμπεριφορά των πολλών».
ΕΔΩ 
Αυτό γιά παράδειγμα κανείς δέν μπορεί νά τό κάνει...όλοι στό κοπάδι....

Τετάρτη, 21 Ιουνίου 2017

Οί "θεοί" μάς έτρεφαν καί μάς τρέφουν σάν κοπάδια, δικά τους αποκτήματα καί ζωντανά...μήν έχεις καμμία απορία...όλοι αναλώσιμοι...!!!!

"Κάποτε οί θεοί έβαλαν σέ κλήρο τίς διάφορες περιοχές όλης τής γης καί τίς μοιράστηκαν μεταξύ τους, χωρίς τσακωμούς. ..Αφού λοιπόν έγινε ή διανομή μέ κλήρο, πήρε καθένας τό μερίδιο του καί κατοίκησαν στήν περιοχή πού κέρδισαν. Κι' όταν εγκαταστάθηκαν, μάς έτρεφαν σάν κοπάδια, δικά τους αποκτήματα καί ζωντανά, χωρίς νά χρησιμοποιούν όμως σωματική βία, σάν τούς βοσκούς πού οδηγούν τά κοπάδια στήν βοσκή χτυπώντας τα."
ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΚΡΙΤΙΑΣ

Σάββατο, 10 Ιουνίου 2017

Η ΧΑΟΤΙΚΗ ΚΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΩΝ ΑΝΟΩΝ ΟΝΤΩΝ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ...ΕΓΩ ΦΕΥΓΩ...

ΣΥΡΙΖΑ, μέγας χορηγός του School Pride...

 

Όποιος είχε την παραμικρή αμφιβολία για την στοχοθεσία τού ΣΥΡΙΖΑ μέσω της “θεματικής εβδομάδας” στα γυμνάσια της χώρας, βλέποντας προχθές (4-6-17, ΕΡΤ1) την εκπομπή “Θεματική Εβδομάδα στα σχολεία” την …έχασε. Ο Γκαίμπελς στη Γερμανία του 1937 θα ντρεπόταν να στήσει τόσο ξεδιάντροπη προπαγάνδα: η οικοδέσποινα δημοσιογράφος (Μ. Μιχελιδάκη) είχε καλέσει 13 νοματαίους, χωρίς ΚΑΝΕΝΑΝ να πρεσβεύει την αντίθετη άποψη! Υπήρξαν 2-3 δευτερεύουσες παρουσίες που περιορίστηκαν σε απλώς θετική στάση έναντι της θεματικής των “έμφυλων ταυτοτήτων” και ΟΛΟΙ οι άλλοι ήταν υπέρ της ψυχοκοινωνικής αποδόμησης των μαθητών που επιχειρείται με την συγκεκριμένη θεματική (χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το πάνελ είχε 2 παρακαλώ δασκάλους -Π. Σαπουντζάκης, Α. Σκίμπας- από το “Πολύχρωμο Σχολείο”!). Σημειωτέον ότι στο διαφημιστικό διάλειμμα έπαιξε και διαφήμιση τοῦ …Athens Pride!


Γιατί δεν γίνεται μια θεματική εβδομάδα στα σχολεία για την ψυχή ή, έστω, για την αρμονία ψυχής και σώματος στον άνθρωπο; Ο δυτικός κόσμος του υλισμού φοβάται να δηλώσει καθαρά αυτό που πιστεύει. Γιατί όμως; Αφού είναι σίγουρος ότι η ύλη προηγείται και παράγει το πνεύμα, το οποίο δεν μπορεί να ζήσει χωριστά της.
Όλοι αποδέχονται το κυρίως περιεχόμενο της Θεματικής Εβδομάδας όπως ανακοινώθηκε από τον υπουργό παιδείας Κ. Γαβρόγλου. Αντιδράσεις υπάρχουν μόνον στο θέμα των «έμφυλων ταυτοτήτων» επειδή κι εκεί υπάρχουν αποδεκτές ενότητες, ανάμεικτες -όμως- με αυτές που ορίζουν τον άνθρωπο αποκλειστικά ως άθροισμα κυττάρων.

ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΑ ΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ...ΠΑΜΕ ΣΦΕΝΤΟΝΑ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΥ....

ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;;
ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΦΡΟΝΟΥΝ: Στην Αμερική, σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα πλέον, ο νόμος ορίζει ότι με απλή δήλωσι καθορίζεις εσύ το φύλον σου! Ετσι, ο νεγρίδης της φωτογραφίας μας, μαθητής σε ένα Γυμνάσιο του Κονέκτικουτ των ΗΠΑ, εδήλωσε "κοριτσάκι" και σάρωσε όλα τα βραβεία στους σχολικούς αγώνες (και πέρασε και ωραία στα αποδυτήρια των κοριτσιών)!

Παναγιώτης Μαρίνης

ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ

Εξω από τη Βουλή η παρέλαση του Gay Pride -Παρόντες Τσακαλώτος, Φίλης, Καρανίκας και Ζωή 
ΕΔΩ

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΟΛΑ ΤΕΛΟΣ....ΟΤΙ ΠΡΟΛΑΒΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΡΑ...

Αποτέλεσμα εικόνας για instagram
ΟΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΤΟ INSTAGRAM 
...«εγώ και ο εαυτός μου» είναι το παν.
  ο πολιτισμός μας υπονομεύει πλέον και τις τελευταίες σταθερές. Την οικογένεια. Το φύλο μας. Τον θεσμό του γάμου. Τον θάνατο και την αιωνιότητα.
...ΕΔΩ

Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Φίλε Διηνέκη...Ρομαντικέ φίλε...Ό πόλεμος είναι νά πιστεύεις στό ακατόρθωτο...!!!!!

Φίλε Διηνέκη...Ρομαντικέ φίλε...
Θά πρέπει νά σού θυμίσω τήν φράση τού Διηνέκη τών Θερμοπυλών
όταν μπροστά στό υπερπλήθος τών Περσών είπε "...Καλλίτερα,    θά πολεμήσουμε υπό σκιάν"
Ό πόλεμος δέν είναι ή καθημερινή διαπίστωση τής ηλιθιότητας τού πλήθους, ούτε ή επιβεβαίωση τής επικράτησης   τών ανόμων καί ιερόσυλων στήν αρχή  τής χώρας...
Ό πόλεμος είναι νά πιστεύεις στό ακατόρθωτο, νά επιμένεις νά πολεμάς  γιά τό άπιαστο καί ιδανικό , νά μάχεσαι γιά τούς άλλους καί όχι γιά εσένα, νά περνάς καί νά ξεπερνάς τό πλήθος τών "λοβοτομημένων" γιά νά  φθάσει τό σπαθί σου στόν πραγματικό εχθρό.
Ό πόλεμος είναι αλλού ...καί όχι πλέον εδώ , στόν διαδικτυακό χώρο.
Ότι είπαμε , είπαμε.
Στήν δράση καί στήν μάχη τώρα.
Καί πρώτα - πρώτα ξεφορτώσου από επάνω σου τό σύστημα.
Αυτά γιά τήν ώρα.
Ότι κατάλαβες - κατάλαβες.
Διάβασε καί αυτό τό ωραίο ποίημα τού Γ. Δροσίνη.


Δεν έχεις Πίστη, όταν τα στάχυα σου
προσμένεις να γενούν σιτάρι,
κι από τ' άκαρπο δεντρί, που κέντρωσες,
προσμένεις καρπερό βλαστάρι!

Πίστη έχεις, όταν από το χέρσωμα
κι από τα αστραποκαμένα ξύλα,
προσμένεις τους καρπούς ολόδροσους
και καταπράσινα τα φύλλα.

Δεν έχεις Πίστη, όταν, πηγαίνοντας
το δρόμο του βουνού, προσμένεις
να φτάσεις ως το ανάερο ψήλωμα
κάποιας κορφής μαρμαρωμένης.

Πίστη έχεις, όταν, αλυσόδετος,
μέσα από τα βάθη της αβύσσου,
προσμένεις ως τα ουράνια ελεύτερο
να φτερουγίσει το κορμί σου.

Δεν έχεις Πίστη, όταν τ' απόβραδο
προσμένεις να προβάλλουν τ' άστρα,
και με του πετεινού το λάλημα
να φέξη η αυγή ροδογελάστρα!

Πίστη έχεις, όταν- όσο αλόγιστο
και πλάνο ο νους σου κι αν το ξέρει-
προσμένεις ήλιο τα μεσάνυχτα
κι αστροφεγγιά το μεσημέρι.

Δεν έχεις Πίστη, όταν, πιστεύοντας,
ρωτάς την κρίση και τη γνώση!
Δεν έχεις Πίστη, όταν την πίστη σου
στο λογικό έχεις θεμελιώσει!

Πίστη έχεις, όταν κάθε σου όνειρο
το ανάφτεις στο βωμό της τάμα,
κι αν κάποιο τάμα σου είναι αδύνατο,
προσμένεις να γενεί το θάμα.

Σάββατο, 3 Ιουνίου 2017

ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΗ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ...


ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΠΟΥΣΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΤΗ ΝΑ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΙ
Δεν υφίσταται η δήθεν συμφωνία των Παρισίων και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η μόνη χώρα που βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους.
Η παραλίγο τρισάθλια συμφωνία-λάστιχο των Παρισίων του 2015 που δεν ίσχυσε ποτέ με ευθύνη των γνωστών ευρωλαμόγιων, Γερμανόφωνων υποκριτών και όχι του Τραμπ και των ΗΠΑ, ευνοούσε ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΩΣ, την Κίνα και τις διοικούμενες από Γερμανόφωνους χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν επενδύσει τεράστια ποσά στη ρυπογόνο Κίνα και έχουν ΕΞΑΓΟΡΑΣΕΙ αντί πινακίου φακής, το δικαίωμα των υπανάπτυκτων χωρών, να μην επηρεάζονται στο παραμικρό, από τους σαφώς αντιαμερικάνικους όρους της συμφωνίας των Παρισίων.---

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Που καταντήσαμε!!!!!!
Να εξαναγκαζόμαστε από τα ευρωλαμόγια, να βγαίνουμε "υπερασπιστές" των ΗΠΑ !!!!!!

  ...Από το 1975 η γνωστή παγκόσμια ολιγαρχία εδραιώθηκε στη "Κομουνιστική" Κίνα!!! Αυτοί οι αλήτες, οι οποίοι μας το παίζουν οικολόγοι επιλεκτικά, αυτοί ευθύνονται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ για τη παγκόσμια ρύπανση.
Νικόλας Αρβανίτης

Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΞΕΡΑ ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ BLOGΑΤΖΙΔΕΣ ΠΟΥ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ "ΤΥΦΛΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΥΣ" ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ....!!!!!

Ναί βρέ παιδιά. Σέ εσάς απευθύνομαι πού κάθε ημέρα κάνετε τήν ίδια  διαπίστωση...κάθε ημέρα καί ένα κείμενό σας καταλήγει μέ τόν ίδιο χαρακτηρισμό γιά αυτό τό πλήθος πού λέγετε λαός....
... μέ τόση αγωνία παλεύετε γιά νά αφυπνίσετε τούς κοιμισμένους εσαεί...
...αυτό τό πλήθος πού λέγετε λαός προέρχεται από απλούς καθημερινούς ανθρώπους πού θά περάσουν τήν ζωή τους όπως -όπως καί δέν θά τούς γράψει ή ιστορία...
...αυτοί οί λοβοτομημένοι όπως λέτε {καί όπως λέω καί εγώ συχνά} δέν γνωρίζουν από πού ήρθαν καί πού θά πάνε όπως έλεγε ό Χριστός ...αυτό πού θέλουν είναι νά περάσουν καλά σύμφωνα μέ τό μέτρο τού καλού πού τούς έχει φυτευθεί στό μυαλουδάκι τους...
...καλό δηλαδή είναι νά έχουν όλα όσα τούς τάζει τό κοινωνικό σύστημα τού καταναλωτισμού ...νά τούς ησυχάζει τήν ψυχική ταραχή...νά τούς κατευνάζει τό πρός στιγμή τυχών ανήσυχο μυαλό τους...νά τούς συντονίζει τόν συνεχόμενο ύπνο τους...
...αυτοί πού λέμε λοβοτομημένους είναι ό λαουτζίκος πού λένε οί κουμανταδόροι τής ζωής μας ....καί είναι τόσο χρήσιμοι πού...άν δέν υπήρχανε αυτοί δέν θά υπήρχανε οί άλλοι ...άν δέν υπήρχαν οί μικροί δέν θά υπήρχαν οί μεγάλοι...
Πού λοιπόν μπορεί νά βγάλει όλο αυτό τό άγχος τής καθημερινής διαπίστωσης τών blogατζίδων; Πουθενά. Καί έναν νά αφυπνίσετε χιλιάδες θά πέσουν στόν βωμό τών υποσχέσεων....
Καί εσάς νά ρωτήσω τήν αλήθεια τής ζωής δέν τήν γνωρίζετε...
Καί  αυτό ακόμα πού νομίζετε πώς είναι γιά τό καλό τού λαού καί επιμένετε νά μεταδίδεται ...μήν είστε σίγουροι πώς είναι... 
Άν μέ ρωτήσετε τί πρέπει νά κάνουμε , θα έλεγα...γνωρίζει κάποιος από εσάς ποιά είναι ή αλήθεια τής ύπαρξής του σέ αυτόν τόν κόσμο; ...άς τήν μεταδώσει...
Έχει κάποιος από εσάς μιά ιδέα  νά πείσει ανθρώπους νά τόν ακολουθήσουν σέ ένα τρόπο ζωής πού θά τούς απομακρύνει από τό σύστημα αιώνων πού τούς λοβοτομεί;!!!
Καί  όλοι εσείς πού ανησυχείτε καί πολεμάται ....είστε σίγουροι ότι δέν είστε λοβοτομημένοι;!!!!
Άν δέν αλλάξεις τήν ζωή σου φίλε δέν αλλάζει ό κόσμος....καί άν δέν βγείς από τό σύστημα πώς θά τραβήξεις έξω τούς λοβοτομημένους!!!!
Άς αφήσουμε τά λόγια καί άς ξεκινήσουμε τά έργα....
Αφού δέν έχουμε κάτι νά προτείνουμε  θά παραμένουμε οί εκκεντρικοί δημοσιογραφίσκοι τής ψευτοεπανάστασης τού διαδικτύου...
ΧΑΙΡΕ.

Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

ΤΙ ΜΟΥ ΛΕΣ ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!


Κ. Μητσοτάκης: "Τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση με μείωση φορολογικών συντελεστών, σε συνδυασμό με στοχευμένη μείωση δαπανών και βελτίωση φορολογικής συμμόρφωσης"!!

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

ΜΑΝΤΕΨΤΕ τι σημαίνει «NASA» στα…ΕΒΡΑΪΚΑ!!!


Kαι ο Kύριος ο Θεός είπε στη γυναίκα: Tι είναι τούτο που έκανες; Kαι η γυναίκα είπε: Tο φίδι με εξαπάτησε (NASA), και έφαγα....
ΕΔΩ

ΣΦΑΓΗ λέμε γιὰ τὸ ἄν ἡ Γῆ μας εἶναι φουσκομένη σβοῦρα ἤ αὐτὸ ποὺ ὅλοι βιώνουμε, πολὺ ὰπλὰ, Ἀκίνητη καὶ Ἐπίπεδη.


1. Εἶπαν ψέμματα γιὰ τὰ ταξείδια στὴν Σελήνη, 2. Δὲν ἔχουν διαστημικὸ σταθμὸ καὶ ψεύδονται, 3. Δορυφόροι δὲν ὑπάρχουν στὴν Θερμόσφαιρα – κάνουν τὶς δουλειὲς τους μὲ κεραῖες, 4. Ἡ Νάσα εἶναι έγκληματικὴ ὀργάνωση – ἔχει πολλὰ κοινὰ μὲ τοὺς δωσίλογους στὴν Ἑλλάδα, 5. Προφανῶς ὑπάρχει παγκόσμια συνωμοσία στὸ θέμα τῆς Φοῦσκας-Σβοῦρας Γῆς, (μέσα καὶ οἱ Ῥῶσσοι), 6. Δὲν εἶναι ὑγιεινὸς ὁποιοσδήποτε διάλογος εἴτε μὲ πράκτορες συνειδητοὺς εἴτε μὲ παρασυρμένους ἐπὶ τοῦ θέματος, 7. Τὸ ΑΚΡΙΒΕΣ σχῆμα τῆς Γῆς ΔΕΝ τὸ ξέρουμε, ἐφ᾿ὅσον δὲν βρεθήκαμε ἔξω ἀπ᾿ αὐτὴν καὶ μᾶλλον δὲν γίνεται νὰ βρεθοῦμε, 8. Σημαντικὲς οἱ Πληροφορίες γιὰ Χῶρες πέρα ἀπ᾿ τοὺς Πόλους, 9. Σημαντικὲς οἱ ἀποκαλύψεις τῆς Γραμματέως τοῦ Β.Φ. Μπράουν καὶ ἄλλων γιὰ τὸ ποιοὶ συμμετέχουν στὴν διακυβέρνηση τοῦ Γήϊνου Χώρου καὶ....ΕΔΩ
...ΚΑΙ ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ