Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2018

Τρέξε πόπολο νά ὑποκλιθῆς στόν περιούσιο γόνο ! ! !


φωτό
Ὄχι πώς μοῦ προξένησε καί καμμία ἐντύπωσιν ἡ ὑποψηφιότης τοῦ Παύλου Γερουλάνου,γιά τόν Δῆμο Ἀθηνῶν. Ἴσα-ἴσα πού καί πολύ ἄργησε στό νά διεκδικήσῃ καί πάλιν ἕνα καινούργιο θῶκο ! Ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς ἀνακηρύξεως τῆς ὑποψηφιότητός του,ἄς θυμηθοῦμε γιά ἀκόμη μία φορά πόσο περιούσιος εἶναι καί τῇ καταγωγῇ ...

Ἡ οἰκογένεια Γερουλάνου παρουσιάζεται στήν Πάτρα (καταγωγή ἐκ Κεφαλληνίας,ἀλλά πῆγαν στήν Πάτρα μετά ἀπό τούς σεισμούς), ν' ἀρχίζῃ κάπου στό τέλος τῆς ἑκατονταετίας τοῦ 1700,μ' ἕναν ἐξ αὐτῶν νά παντρεύεται κάποια Δελαπόρτα (γόνος εὔπορης Κεφαλλονίτικης οἰκογενείας,βεβαίως-βεβαίως. Λέει τό βίκιπαίδεια...). Δέν πᾶνε νά λένε, ἡλίου φαεινώτερον εἶναι πώς πρόκειται γιά ὅνομα ἐξ Ἰταλίας ! Μήπως ὅμως καί τό Γερουλάνος εἶναι κάτι παρόμοιο; Ποιός ξέρει,ὅταν γίνεται λόγος γιά Ἰόνιο,Ἑπτάνησα,Ἐνετοκρατία  καί 1700 μᾶλλον κάτι τέτοιο μᾶς ...μυρίζει...

Ἀπό τόν γάμο αὐτό γεννιέται ἕνας Ἰωάννης Γερουλάνος πού πρόκειται νά γίνῃ ὁ πατέρας τοῦ μετέπειτα «μέγα ἱατροῦ» καί καθηγητή,Μαρίνου Γερουλάνου,ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε τό πιστοποιητικό θανάτου τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ (Διαβᾶστε :  Μήν ξεχνοῦμε καί τήν δολοφονία τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.Ναί,ἀπό «φίλους» και «συμμάχους» πού ἤθελαν νά μᾶς σώσουν,ὅπως σήμερα δῆλα δή...)

Μαρίνος Γερουλάνος (ὁ ἱατρός)

Αὐτός ὁ Ἰωάννης,(ὁ πατήρ τοῦ ἱατροῦ),γεννᾶ τόν Νικόλαο καί τόν Μαρίνο. Μᾶς ἐνδιαφέρει,ἐν προκειμένῳ ὁ Μαρίνος,πού εἶναι ὁ ἱατρός καί ἀπό τόν γάμο του μέ κάποια Μαργαρίτα Mitziaff,γίνεται πατήρ 5 παιδιῶν. Χμμ,πάλι ἀλλοδαπή στήν οἰκογένεια,ἔ;

....ΕΔΩ

Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2018

Η 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙ ΤΟ "ΗΘΙΚΟΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ" ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Η εμπλοκή της Ελλάδος στον πόλεμον ώφειλε να αποφευχθή πάσῃ θυσίᾳ, αυτή ήτο άλλωστε η γνώμη των βενιζελικών αξιωματικών και πολιτικών, π.χ. ο Ν. Πλαστήρα «θεωρούσε πως πρέπει να αποφύγωμεν πάσῃ θυσίᾳ τον πόλεμον εναντίον της Ιταλίας, φθάνοντες και μέχρις ωρισμένων εδαφικών προς αυτήν παραχωρήσεων».
Όμως ο Ιω. Μεταξάς επροχώρησε εις τον πόλεμον και η γνώμη ολοκλήρου του καθεστώτος και δη του Βασιλέως Γεωργίου ήτο ότι ώφειλε η Ελλάς να υποστή τα πάνδεινα και να εκλείψη ακόμη, αρκεί να υπηρετή δουλικώς την Αγγλίαν. Ακόμη και την τελευταίαν στιγμήν, αυτήν της Γερμανικής εισβολής, ηδύνατο να διασωθή η Ελλάς: Την 6ην Απριλίου 1941, ο Κορυζής απέρριψε το αίτημα των Γερμανών δι' απομάκρυνσιν των Βρετανικών δυνάμεων από την Ελλάδα απορρίπτοντας το τελεσίγραφον που του επέδωσε ο Γερμανός πρεσβευτής Έρμπαχ-Σένμπεροχ. 

Ούτως αρχίζει η Γερμανική επίθεσις! 
Εφ' όσον τούτο, η ομαλή συνθηκολόγησις και λήξις του Ελληνοϊταλικού πολέμου, δεν εγίνετο κατορθωτόν, ώφειλε οπωσδήποτε ο Βασιλεύς και η νόμιμος κυβέρνησις να συνθηκολογήσουν αποδεχόμενοι την νέαν κατάστασιν και να φροντίσουν να συνεχίση η ομαλή λειτουργία του κράτους και η ζωή του πληθυσμού. Αντιθέτως έφυγαν χλευάζοντάς μας, ότι δεν συνθηκολογούν και θα συνεχίσουν τον πόλεμον στο εξωτερικόν! Τί έπρεπε να γίνη στην Ελλάδα; Άνευ συνθηκολογήσεως και με πόλεμον έως του τελευταίου στρατιώτου να αποσφαγούν άνευ λόγου και αιτίας όλοι οι εναπομένοντες νέοι της Ελλάδος! Επίσης η Ελλάς ώφειλε να ερειπωθή, να ισοπεδωθή, να πυρποληθή, να λιμοκτονήση, να πεθάνη, να γίνη κομμουνιστική, να εξαερωθή, όλα αυτά μαζί αρκεί να προξενούσε ολίγην ενόχλησιν στον Άξονα! Αίσχος ανθέλληνες!
Τελικώς συντελεσθείσης της συντριβής υπέγραψε την συνθηκολόγησιν ο στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου, ο επικεφαλής της Στρατιάς Ηπείρου και Μακεδονίας, τουτέστιν των δυνάμεων στα μέτωπα, άνευ της εγκρίσεως των Άγγλων και του Βασιλέως, και δι' αυτήν την αυθαίρετον πράξιν του τον υβρίζει έως σήμερον ο Ελληνικός λαός! Στην «μακάβρια φάρσα» του Ειδικού Δικαστηρίου Δοσιλόγων ο Γεώργιος Τσολάκογλου κατεδικάσθη εις θάνατον και στρατιωτικήν καθαίρεσιν διά την πράξιν της συνθηκολογήσεως! Κατεδικάσθη επίσης και εις άλλας ποινάς διότι εσχημάτισε κυβέρνησιν και δεν άφησε την χώραν στο χάος! 

Ένα από τα υπερασπιστικά επιχειρήματα των κατηγορουμένων ήτο ότι «είναι αδιανόητον να υπάρξη κράτος, έστω υπό κατάληψιν, χωρίς να υπάρχη κυβέρνησις, χάριν τουλάχιστον των καθημερινών βιοτικών αναγκών του λαού»! 
Όμως η "εθνική ηγεσία" δεν ήθελε κυβέρνησιν, ήθελε ο λαός να πεθάνη ακυβέρνητος μέσα στο το χάος και την γενικήν ανομίαν και ακαταστασίαν! Διόλου δεν τούς άρεσε που όλα "λειτουργούσαν ρολόϊ", η Αστυνομία και η Χωροφυλακή, τα δικαστήρια, τα υπουργεία, οι οργανισμοί, τα σχολεία, τα πανεπιστήμια! 
-----
Αυτή είναι η μία πλευρά του ζητήματος, όμως υπάρχουν και άλλες φυσικά και η κυριωτέρα είναι η εξής: Δεν φθάνει που οι νέοι της Ελλάδος πέθαιναν στην Πίνδο και στην Τρεμπεσίνα δι' έναν πόλεμον που δεν είχε ουδεμίαν σχέσιν με την Ελλάδα! Αντί η κυβέρνησις να τους αφήση να πεθάνουν κι οι οικογένειές τους να τους θρηνήσουν και ο λαός να συνεχίση την δυστυχισμένη ζωή του, αυτή εδηλητηρίασε την ψυχήν του λαού με μίαν εκκωφαντικήν και ανήθικον προπαγάνδα η οποία ακολουθούσε τις παρανοϊκές ιδέες του Τσώρτσιλ.

 Όλοι οι πόλεμοι έχουν αίτια, οικονομικά, εμπορικά, δυναστικά, επεκτατικά, θρησκευτικά και λοιπά συναφή, όμως ο Τσώρτσιλ επαρουσίαζε τον πόλεμον αυτόν με όρους "Βιβλικούς", θεολογικούς, θρησκευτικούς, Μανιχαϊκούς και Δαιμονολογικούς, ως τον πόλεμον του Αγαθού εναντίον του Κακού! Ομιλούσε διά την Γερμανίαν ως το μέγα Κακόν, ο Αδ. Χίτλερ ήτο ο ίδιος ο Διάβολος, ο Αρχέκακος Όφις, και διά την συντριβήν του, ετόνιζε ο Τσώρτσιλ, δικαιολογείται κάθε θυσία! 
Ο Τσώρτσιλ tα εκατάφερε καλά, η Γερμανία συνετρίβη και η Αγγλία επλήρωσε το βαρύ τίμημα, και η αυτοκρατορία της διελύθη και οικονομικώς και ηθικώς επτώχευσε και έγινε αυτό που βλέπομε σήμερον! Όθεν οι οπαδοί του Αδ. Χίτλερ ήσαν συνεργάτες του Διαβόλου, δεν τους άξιζαν ούτε οίκτος ούτε ανθρώπινα δικαιώματα και διά τούτο οι δίκες των Δοσιλόγων δικονομικώς δεν ήσαν δίκες αλλά «εξωτερική σκηνοθεσία προαποφασισθεισών εκτελέσεων», ως τας εχαρακτήρισε ο Δημήτριος Βεζανής! Αντιθέτως, οι ευρισκόμενοι στην άλλην πλευράν του πολέμου ήσαν οι Αρχάγγελοι του Καλού, οι ευλογημένοι από τον Θεόν, αυτοί και το πολιτικόν τους σύστημα!
 Ο Τσώρτσιλ από το επίσημον βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων ανελύετο εις δουλικούς επαίνους διά τον Στάλιν, τον απεθέωνε και τον γέμιζε κολακείες· κολακείες τοιαύτες που υπερέβαινον αυτές των Σοβιετικών υπηκόων του! Συγχρόνως η Συμμαχική προπαγάνδα απεθέωνε την ΕΣΣΔ και τον Κομμουνισμόν ως το άριστον πολίτευμα, όπου οι άνθρωποι ζουν ελεύθεροι και ευτυχείς με ευμάριαν, ευημερίαν, ευνομίαν και δικαιοσύνην! Αντιθέτως, ως πολίτευμα διαβολικόν και φορεύς παντός κακού εξυβρίζετο ο Φασισμός, διά τούτο σήμερον ότιδήποτε βδελυρόν και κακόν το λέγομε αυτομάτως "φασιστικό" π.χ. "φασιστική συμπεριφορά"! Αντιθέτως το καλόν κ' αγαθόν είναι η Αριστερή συμπεριφορά κι οι Αριστερές ιδέες· διά τον λαό "κομμουνιστής" κι "αριστερός" σημαίνει απλά "καλός άνθρωπος"! Ούτως η 28η Οκτωβρίου εγκαθίδρυσε και συντηρεί το «ηθικόν πλεονέκτημα» της Αριστεράς, το οποίον είναι πλήρως πραγματικόν, υπαρκτόν και δικαιολογημένον! 
Με αυτόν τον τρόπον ο κόσμος επολώθη και σήμερον 70 έτη μετά τον πόλεμον η πόλωσις όχι μόνον καλά κρατεί αλλά οσημέραι εμπεδούται και βαθαίνει ως ένας βαθμιαίως περιστρεφόμενος κοχλίας! Ήδη στα 1948 όλοι ήθελαν να λησμονηθούν η νομολογία και οι δίκες των Δοσιλόγων που ήσαν στίγμα και όνειδος διά την ιδίαν την έννοιαν της Δικαιοσύνης καθώς εθεσπίσθη κάτι ανήκουστον: Αναδρομικής ισχύος ποινικοί νόμοι! Παρά ταύτα, σήμερον, 70 έτη μετά τον πόλεμον, το 2014, η Ελληνική Κυβέρνησις (Σαμαρά-Βενιζέλου) και η Ελληνική Βουλή, με τον Αντιτρομοκρατικόν Νόμον ενεθρόνισαν αυτήν την νομοθεσίαν στην πρόσοψιν του δικαϊκού μας συστήματος, πρόχειρη διά να επαναχρησιμοποιηθή! Συγχαρητήρια συμπατριώτες βουλευτές, άξιος ο μισθός σας! 
Ο κόσμος επολώθη λοιπόν, από την μίαν πλευράν είναι οι καλοί, οι αγαθοί, οι ευλογημένοι από τον Θεόν, οι Κομμουνισταί, οι Μαρξιστές-Λενινιστές, οι συριζαϊκού τύπου οπαδοί του Πολιτιστικού Μαρξισμού και οι Συνοδοιπόροι, οι Κεντροαριστεροί, οι Πράσινοι και όλα τα μυριάδες άλλα δημοκρατικά κόμματα! Στην άλλην πλευράν δεν υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι, ποιός άραγε τολμάει να ειπή ότι είναι οπαδός του Φασισμού; Με τον Αντιτρομοκρατικόν Νόμον αυτό είναι ποινικόν αδίκημα, σε βάζουν στην στενή τρία χρονάκια, έτσι γιά αρχή! Επίσης με πολλούς άλλους νόμους, π.χ. στην Ιταλίαν ισχύει από παλαιά ο νόμος της «Απολογίας υπέρ του Φασισμού» με τον οποίον ουτιδανοί δικαστές ετόλμησαν να δικάσουν και τον Ιούλιον Έβολα! Μη δυνάμενοι να αντιπαρατεθούν λογικώς, με επιχειρήματα, αντιπαρατίθενται με την "ποινικήν αντιμετώπισιν", με το στομωμένο τσεκούρι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ! Ούτως έχουν τα πράγματα, όμως το αστείον είναι ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί που στέκονται στον ουδέτερον χώρον, στην No-man's land, ανάμεσα στις δύο πλευρές! Αυτοί είναι οι Δεξιοί και Κεντροδεξιοί που θέλουν να είναι κάπως αντικομμουνισταί και συγχρόνως να υπερασπίζονται την νομιμοφροσύνην τους προς τους Ρούζβελτ-Τσώρτσιλ-Στάλιν! Αυτοί οι ατυχείς κραυγάζουν ότι αυτοί είπαν το ΟΧΙ, διά να τους απαντήσουν οι Αριστεροί ότι είναι απλώς κρυπτομοναρχοφασίστες! Ούτως ή άλλως οι Αριστεροί έχουν δίκιο! Αυτοί έχουν την πρώτην τιμήν διότι το Ανατολικόν μέτωπον εκέρδισε τον πόλεμον! Κι όταν οι Δεξιοί προσπαθούν να τους αντιπαρατεθούν ομιλώντας διά τα απαίσια κακουργήματα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τους έρχεται η απάντησις που τους κλείνει το στόμα: «ΝΑΙ, σκοτώναμε δοσιλόγους!»
Οι Έλληνες τα έχουν καταλάβει αυτά σήμερα και διά τούτο δεν λέγουν «πολεμήσαμε τον κατακτητή», αλλά «πολεμήσαμε τον Φασισμό»· ναί, έτσι είναι ακριβώς, όπως το είπε στην Νυρεμβέργην ο Εισαγγελεύς Ρουντένκο: «Διά πρώτην φοράν [στην ιστορίαν του Δικαίου] δικάζουμε εδώ μίαν ιδεολογίαν!» Εδίκαζαν την ιδεολογίαν του κακού, τον Φασισμόν, και ποίοι τον εδίκαζαν; Ο Εισαγγελεύς Ρουντένκο και ο Πρόεδρος Νικιτσένκο, οι έχοντες την ιδεολογίαν του Καλού, τον Μαρξισμόν-Λενινισμόν-Σταλινισμόν! Φυσικά αυτό εφάνη και στην Ιταλίαν: 
Λίαν ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωσις της Ιταλίας. Εκεί δεν υπήρξε "κατακτητής", όμως αυτό δεν ημπόδισε τους Αγγλους από τού να ιδρύσουν «Εθνική Αντίσταση»! Οι Ιταλοί «Αντιστασιακοί» διέφερον από τους άλλους· καθώς δεν υπήρχε "κατακτητής" αυτοί ήσαν αποκλειστικώς Αντιφασίστες, εχθροί της κυβερνήσεως της χώρας τους! Αυτοί έκαναν «αντίσταση» εναντίον της ιδεολογίας του Φασισμού! Κι όταν ενεφανίσθη ο πραγματικός κατακτητής, ο ξένος, με την απόβασιν των Αγγλοαμερικανών στην Σικελίαν, οι «Αντιστασιακοί» δεν ήσαν "κατά του κατακτητή", ήσαν υπέρ του κατακτητή, εγένεντο δοσίλογοι και δουλικοί συνεργάτες του Αϊζενχάουερ! Στην Μεταπολεμικήν Ιταλίαν αυτοί οι «Αντιστασιακοί» οι υπέρ του κατακτητού, «όσοι συνηργάσθησαν με τον εχθρόν κατά τρόπον ανάξιον [Ιταλού] πολίτη και έθιξαν την εθνικήν αξιοπρέπειαν, διευκολύνοντες το έργον των αρχών κατοχής», ως λέγει ο ελληνικός νόμος Α.Ν. 5333/1945, τιμώνται υπεράγαν και αυτή τους η δράσις αποτελεί πρώτης τάξεως διαβατήριον διά να γίνουν Πρόεδροι της Δημοκρατίας, όπως ο Σάντρο Περτίνι και προσφάτως ο Τζιόρτζιο Ναπολιτάνο! 
Στην Ελλάδα, οι Κομμουνιστές ήσαν ολίγοι άνθρωποι, ούτως ή άλλως το ΚΚΕ ιδρύθη από Εβραίους της Θεσσαλονικής, και οι Ρωσοέλληνες που κατόρθωσαν να φθάσουν στην Ελλάδα, εδιηγούντο πράγματα φρικτά και τον απάνθρωπον διωγμόν (ιδέ, Ελληνική επιχείρηση της Εν Κα Βε Ντε - Βικιπαίδεια) κι οι άνθρωποι ετρόμαζαν! Τώρα όμως, οι Άγγλοι εδημιούργησαν την «Εθνική αντίσταση» και την παρέδωσαν στο ΚΚΕ, καθώς μόνον το ΚΚΕ και την οργάνωσίν του το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ εδέχοντο ως αντιστασιακόν εταίρον και το γέμιζαν πολεμικόν ύλικον, τενεκέδες λίρες και στρατιωτικούς συμβούλους και συνδέσμους! Οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της Ελλάδος και η Κυβέρνησις του Καΐρου υπεχρεώθησαν από τους Άγγλους να αποδεχθούν την κατάστασιν και να συνεργασθούν με το ΚΚΕ, οπότε το ενομιμοποίησαν πλέον στα όμματα του συνόλου του πληθυσμού! Οι πανέξυπνοι σπουδασμένοι στις σχολές της Κομιντέρν ΚΚΕδες ινστρούχτορες εξεμεταλλεύθησαν την κατάστασιν εις το έπακρον δημιουργήσαντες μάλιστα το δόγμα: «συνεργασίες στην κορυφή, διείσδυσις στην βάσιν», οπότε όλες ο λαός εγένετο πιστός του Μαρξισμού-Λενινισμού-Σταλινισμού! Ο Στάλιν ηγαπήθη από τους Έλληνες όσον κανείς, υμνήθη ως θεός επιφανής, π.χ. λέγει ο εθνικός μας ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος: 
Όταν λείπει από το τραπέζι μας το ψωμί κι από το στρώμα μας τ’ όνειρο κι απ’ το δώμα μας το λυχνάρι είναι ο Στάλιν που ανάβει τα μεγάλα ηλεκτρικά στον ορίζοντα κι ακούμε κάτω από τα τούνελ της νύχτας τη βοή των τραίνων που μεταφέρουν λάδι και ψωμί και κάρβουνο στους πεινασμένους… Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν. Το έργο του: Λευτεριά… Πάνου από την κόκκινη πλατεία στην εξέδρα του ήλιου ο Ιωσήφ Βησσαριόνοβιτς Στάλιν μιλάει: «Υπερασπείστε, Λαοί, την Ειρήνη».
Ούτως λοιπόν εδημιουργήθη από την 28ην Οκτωβρίου το «ηθικόν πλεονέκτημα» της Αριστεράς! Είναι και θα παραμένει ηθικά ακλόνητη η αριστερά κι όποιος την θίγει έστω και λίγο αρκεί αυτή να ξεστομίση «είσαι φασίστας» γιά να τον στείλει στα τάρταρα! Και αυτό το «ηθικόν πλεονέκτημα» θα παραμένη ακλόνητον και ακέραιον όσον θα υπάρχη ο Μεταπολεμικός κόσμος! Γιά πόσο; Γιά τρία χρόνια ή γιά τρείς αιώνες, δεν γνωρίζομε! Κι όλα αυτά τα εδημιούργησε ένα υποτίθεται δικτατορικόν δεξιόν καθεστώς!

ΠΗΓΗ

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2018

ΤΑ ΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ.

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
400 τόνοι λείψανα φορτίο σε πλοίο με βρετανική σημαία από τα Μουδανιά της Μ.Ασίας στην Μασσαλία της Γαλλίας !!!!!!!
Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΠΟΥΣΤΙΑΣ !
Παρασκευη χρυσου
Βάζουμε τα κορόιδα να δουλεύουν και να πληρώνονται σε λύρες,τους παιρνουμε τις λυρες και τους δίνουμε μετοχές με εγγύηση γαλλικου κρατους,βάζουμε λιγο πασα λιγο κεμαλ, τα λειψανα τα πουλαμε στην Μασσαλια για σαπούνι,λιώνουμε λυριτσες σε ραβδάκια τσουπ νατος ο ΧΡΥΣΟΣ
ΛΗΣΤΕΙΑ ΜΕΤΑ ΦΟΝΟΥ 
Ίδρυση ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1904 , ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΝΕΟΤΟΥΡΚΩΝ 1908,μετά από 13 χρόνια όταν ο Ελληνικός στρατός βρέθηκε έξω από την Άγκυρα κατά περίεργο λόγο δόθηκε μια εντολή από τον Βενιζέλο και συγκεκριμένα από τον διοικητή της Σμύρνης τον Ύπατο Αρμοστή που είχε οριστεί από τις μεγάλες δυνάμεις και Βενιζελο,τον Στεργιάδη, οι Έλληνες να παραδώσουν τα όπλα με την αιτιολογία ότι πλέον δεν κινδύνευαν καθώς τους φύλαγε ο Ελληνικός Στρατός, διότι μέχρι τότε όλοι οι Μικρασιάτες ήταν οπλισμένοι.
22/7/1922 φεκ119α νόμος 2870 σελ 4 στο et.gr που λέει οτι απαγορεύεται να μεταφερθούν απο θάλασσα οσοι δεν εχουν θεωρημένα διαβατήρια από το εξωτερικό στην Ελλάδα με ποινές σε πλοιάρχους ναύτες ταξιδιωτικούς πράκτορες κτλ κτλ !!!!🤔 KINHMA TOY ΣΤΡΑΤΟΥ-NAYTIKOY 11/9/1922 :τα επαναστατημένα στρατεύματα επιβιβάστηκαν σε εμπορικά πλοία και με τη συνοδεία πολεμικών έπλευσαν στην Αθήνα. Πριν ακόμη το αποβατικό σώμα φτάσει στην Αττική, στρατιωτικό αεροπλάνο έριξε στην πρωτεύουσα προκηρύξεις της Επαναστατικής Επιτροπής με τις οποίες οι Κινηματίες ζητούσαν την παραίτηση του Βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ υπέρ του Διαδόχου, ➡️τη διάλυση της Γ΄ Εθνοσυνέλευσης⬅️, το σχηματισμό πολιτικά αχρωμάτιστης κυβέρνησης, που θα είχε την εμπιστοσύνη των συμμάχων της Αντάντ την άμεση ενίσχυση του Θρακικού Μετώπου και την τιμωρία των υπευθύνων της μικρασιατικής καταστροφής🤔 13 Σεπτεμβρίου 🕵️‍♀️τα πλοία με το στρατό έφτασαν στο Λαύριο και την επομένη ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος Α΄ παραιτήθηκε και έφυγε για την Ιταλία. Βασιλιάς ανακηρύχτηκε ο γιος του και Διάδοχος Γεώργιος Β΄. Στις 15 Σεπτεμβρίου τα επαναστατικά στρατεύματα μπήκαν στην Αθήνα, όπου ματαίωσαν την προσπάθεια του αποστρατευμένου υποστράτηγου Θεόδωρου Πάγκαλου να επωφεληθεί από την επανάσταση και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, και σύντομα σχηματίστηκε πολιτική κυβέρνηση με πρόεδρο το Σ. Κροκιδά. Την εξουσία όμως είχε ουσιαστικά η Επαναστατική Επιτροπή (Αρχηγός της ήταν ο Νικόλαος Πλαστήρας), που ανέθεσε τη διεθνή εκπροσώπηση της Χώρας στον Ελευθέριο Βενιζέλο.🤔13 Σεπτεμβρίου🕵️‍♀️ 1922: Αρχίζει η καταστροφή της Σμύρνης από τους Τούρκους....ολα τα λαμόγια στο κόλπο !!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=NrzsxsSGIIw
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΜΥΡΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΥΤΟΕΞΟΡΙΣΤΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟ.
<< Αγαπητέ φιλέ και αδελφέ κ. Ελευθέριε Βενιζέλε. Επέστη η μεγάλη στιγμή της μεγάλης εκ μέρους Σας χειρονομίας. Ο Ελληνισμός της Μ. Ασίας, το Ελληνικό κράτος, αλλά και σύμ
παν το Ελληνικό Έθνος καταβαίνει πλέον εις τον Άδην, από του οποίου καμιά πλέον δύναμις δεν θα δυνηθή να το αναβάση και το σώση. Της αφαντάστου ταύτης καταστροφής, βεβαίως αίτιοι είναι οι πολιτικοί και προσωπικοί Σας εχθροί, πλην και Υμείς φέρετε μέγιστον της ευθύνης βάρος, δια δυο πράξεις σας.
Πρώτον, διότι απεστείλατε εις Μ. Ασίαν ως Ύπατον Αρμοστήν έναν τουτ’ αυτό παράφρονα και εγωιστήν, φλύαρον, απερροφημένον εν τω αυτοθαυμασμώ του και καταφρονούντα και υβρίζοντα και δέροντα και εξορίζοντα και φυλακίζοντα όλα τα υγιή και σώφρονα στοιχεία του τόπου, διότι εν τω φρενοκομείο του βεβαίως δεν ειχον τόπον, και εις το τέλος αποδώσαντα αυτούς τους αγλαούς καρπούς της τελείας του Μικρασιάτικου λαού καταστροφής, τους οποίους νυν θερίζομεν.
Και δεύτερον, διότι πριν αποπερατώσητε το έργο Σας και θέσητε την κορωνίδα και το επιστέγασμα επι του ανεγερθέντος αφαντάστως ωραίου και μεγαλοπρεπούς δημιουργήματος Σας, της καταθέσεως των θεμελίων της περικλεεστάτης ποτέ Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας, είχατε την άτυχη και ένοχον έμπευσιν να διατάξητε εκλογάς κατ’ αυτας ακριβώς τας παραμονάς της εισόδου σας εις Κωνσταντινούπολις και της καταλήψεως αυτής υπό του Ελληνικού Στρατού προς εκτέλεσιν των όρων της – οίμοι- δια παντός καταστραφείσης Συνθήκης των Σεβρών >>.
Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.
το 1923 τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το Γρηγοριανό Ημερολόγιο
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και υπαίθριες δραστηριότητες
....
ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ Κ.Ι.Σ.ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σ΄ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΑΠΟ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΜΑΛΑ...ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΟΥΝ...!!!!...

Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2018

Σιωνισμός καί ὁ πρό τῶν Πυλῶν Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΛΗΡΙΚΟΙ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ
ΕΛΛΗΝΕΣ ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ
-Καλοῦμε πρῶτα τὸν ἱερὸ κλῆρο καὶ ἔπειτα τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ νὰ σηκωθεῖ ἀπὸ τοὺς καναπέδες, νὰ ἀφήσει τὴν ἐπανάσταση ἀπὸ τὸ σπίτι καὶ νὰ ξεσηκωθεῖ
-Δὲν θὰ κάτσουμε μὲ σταυρωμένα τὰ χέρια στὸ ξεπούλημα τῆς πατρίδας μας. ...Ἱερεῖς ὑπάλληλοι δὲν κάνουν ἐπανάσταση.
- Φθάνει πιὰ στὴν ἀλλοτρίωση τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπὸ τὰ διεφθαρμένα στοιχεῖα.
- Ἡ ἐπίσημη Ἐκκλησία τηρεῖ σιγὴ καὶ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε γιατί. Ἀκολουθεῖ ποιὰ πολιτική; Τὴν πολιτικὴ τῆς διπλωματίας τοῦ ὠχαδελφισμοῦ ἤ τῆς συμπορεύσεως μὲ τοὺς καταστροφεῖς τῆς πατρίδος; Καὶ μὲ ποιὸ ὄφελος; Τὴν ἀνταπόδοση ψιχίων ἐκ μέρους τῆς ἐξουσίας;
 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Γιατί πῆγε κρυφὰ ὁ Τσίπρας στὸν Ἱερώνυμο!
-Ποιό γεγονός τρόμαξε τόν πρωθυπουργό καί ζήτησε ἐσπευσμένως νά συναντήσει μυστικά τόν Ἀρχιεπίσκοπο.

-Γιατί ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἐκκλησίας ἀπέκρυψε τήν ἑπόμενη ἡμέρα ἀπό τήν Ἱεραρχία τό ὅτι συναντήθηκε μέ τόν πρωθυπουργό καθώς καί τό περιεχόμενο τῆς συνομιλίας μαζί του;

Ο «Πρώτος» άνευ ίσων ή «Πρώτος» άνευ φίλων;Η αναγνώριση της αυτοκεφαλίας της Ουκρανίας, μια χώρας διαλυμένης με την πλέον επιθετική Ουνία και η αποκατάσταση του Φιλάρετου και του Μακαρίου είναι η αιτία πολέμου μεταξύ Μόσχας και Φαναρίου....ΕΔΩ

Οι κάτοικοι ξαναστήνουν τον Σταυρό που κατεδάφισαν στην Λέσβο. Απούσα η πολιτεία και η διοικούσα εκκλησία...

Μετά την θρασύτατη ενέργεια αγνώστων, οι οποίοι κατέστρεψαν το σύμβολο της Ορθοδοξίας, τον τσιμεντένιο σταυρό που είχε τοποθετηθεί στη βραχώδη ακτή Απελή, κάτω από το κάστρο της Μυτιλήνης και επειδή ουδείς αρμόδιος κρατικός φορέας δεν ασχολήθηκε αποφάσισαν να ασχοληθούν οι ίδιοι οι πολίτες της Λέσβου. ...ΕΔΩ...καί ΕΔΩ
 

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018

Ό Αριστερός Ιουδαίος καί ό Νεοφιλελέ Ιουδαίος είναι από τήν ίδια Συναγωγή.


Τό Ὅμαιμον, τό Ὁμόθρησκον καί τό Ὁμότροπον.

Ο Αλιέκσι Χαβαναγκίλα και το Κούλι-Μαρέβα Χαβαναγκίλαέχουν τον ίδιο θείο, και το ίδιο αφεντικό, εκτός από το Ομαιμον, το Ομόθρησκον και το Ομότροπον. 

 Και ο λαγός (στιφάδο) έχει παρεξηγήσει τις «ιδεολογικές» «διαφορές» τους 
Ξυπνήστε. 1+1=2. ή 2+2=5. Αλιέκσι +Κουλί έσονται εις σάρκαν μία 

Ο Αλιέκσι και το Κουλί, είναι παιδιά της ιδίας Αγίας Οικογένειας και του ίδιου Ανώτερου Θεού. Του «Ονόματος». 
Il buon cugino Αλιέκσι και ο καλός εξάδελφος Κούλι ,ψήφισαν μαζί υπέρ του πατρός των, και κατά του Όρμπαν και ας τσακώνεται ο πράκτωρ υπουργός με τον τεως πορτ παρόλ της Μαμάς. 

 Το δίδαγμα είναι, ότι, ο Αριστερός Ιουδαίος και ο Νεοφιλελέ Ιουδαίος είναι από την ίδια Συναγωγή.
ΕΔΩ

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

ΠΛΕΥΡΗΣ....ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

«Ο KILLER». Νίκος Πλουμπίδης, ο Σφαγέας αθώων… Βίασε, έσφαξε γυναικόπαιδα..και η Βουλή μας τον…

Το Ίδρυμα της Βουλής τίμησε την μνήμη του Νίκου Πλουμπίδη με μια έκθεση και επιστημονική ημερίδα! Ο Πλουμπίδης ήταν πολιτικός καθοδηγητής της ΟΠΛΑ, της οργάνωσης των βασανιστών – εκτελεστών του ΚΚΕ και υπεύθυνος για πλήθος μαζικών σφαγών βασανισμών και βιασμών αθώων πολιτών, ακόμα και μικρών παιδιών, στην Πελοπόννησο και στην Αθήνα. Ήταν ένας βαμμένος σταλινικός, θρησκόληπτος του μαρξισμού, εχθρός της ελευθερίας, εχθρός της δημοκρατίας και εχθρός της πατρίδας του, που ηρωοποιήθηκε στην μεταπολίτευση ...
ΕΔΩ

Σ' ένα υπόγειο τούνελ τού κτιρίου τών Γενικών Αρχείων τού Κράτους παρασκευάστηκαν ό “εθνάρχης” Καραμανλής, ό Ρέμος, ό Ρουβάς, ό Τσίπρας, οί Καρντάσιανς...


Το εργαστήριο-αστακός στα έγκατα του κτιρίου των Γενικών Αρχείων του Κράτους..
Αρκετές δεκάδες μέτρα κάτω από το κτίριο των Γενικών Αρχείων του Κράτους ένα υπόγειο τούνελ οδηγεί σε ένα μυστικό κόσμο που εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς. Τεράστιες πόρτες από τιτάνιο και χαλκό φράζουν την είσοδο σε όποιον δεν φέρνει στον καρπό του χεριού του το ειδικό τσιπάκι με τον προσωπικό του κωδικό...ΕΔΩ

Δευτέρα, 1 Οκτωβρίου 2018

Το δημοψήφισμα στα Σκόπια , ο δοτός Ζάεφ τα άνωθεν σενάρια, και οι εκλογές τον Νοέμβριο.

Ο Ζάεφ είναι δοτός πρωθυπουργός. Τον έκαναν πρωθυπουργό με «κοπτάτσια»,
 ο Σόρος και η πρεσβεία του Κράτους Δικαίου, που του προμήθευαν τις υποκλοπές των συνομιλιών του Γκρουέφσκι, και η βασική αποστολή που του ανέθεσαν ήταν να ανατρέψει το Βέτο του Καραμανλή στο Βουκουρέστι. 

Το «Κράτος Δικαίου» κανόνισε να έρθουν στην εξουσία στην Ελλάδα οι αριστεροί φίλοι του Κομμουνιστή Ζάεφ, για να αναγνωρίσουν τα «δίκαια» του «μακεδονικού λαού» που τα είχαν αναγνωρίσει από την 5η Ολομέλεια στους Ψαράδες.

 Το τριπλό ερώτημα του δημοψηφίσματος ήταν επίσης δοτό. Δεν το σκέφτηκε ο Ζάεφ. Του το έδωσαν. Και οι καημένοι «συνταγματικοί δικαστές» ήσαν υποχρεωμένοι να αποφασίσουν ότι το τριπλό αντισυνταγματικό ερώτημα ήταν «νόμιμο και ηθικό». 

Το τριπλό ερώτημα, Ναι σε ΕΕ, Ναι σε ΝΑΤΟ, Ναι στη Συμφωνία των Ψαράδων, σχεδιάστηκε για να επιτρέψει πολιτικά την «αποστασία» των ευρωπαιστών και Φιλο-νατοϊκών από το VMRO, ώστε να βρεθούν οι 80 ψήφοι για να αλλάξει το Σύνταγμα και οι οποίοι δεν υπήρχαν. 

Το σενάριο του Κράτους Δικαίου προέβλεπε σαρωτική νίκη του ΝΑΙ και μετα πολιτική πίεση στοςυ βουλευτές να ακολουθήσουν τη φωνή του λαού. Αυτό ακριβώς είπαν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η Σόφια, και οι Βρυξέλελς με δηλώσεις που ήταν γραμμένες πολύ καιρό πριν. 

Στις Βρυξέλλες η Υπατη Φεντερίκα και ο Αυστριακός Επίτροπος για τη Διεύρυνση Γιοχάνες Χαν σε κοινή δήλωση τους χαιρέτισαν το δημοψήφισμα, όπως έκανε και το Κράτος Δικαίου και είπαν ότι «τώρα, μετά τη συντριπτική πλειοψηφία που υποστήριξε τη συμφωνία με την Ελλάδα, το Κοινοβούλιο πρέπει να περάσει τις αλλαγές στο Σύνταγμα», ώστε «να αρχίσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση». 
Επανέλαβαν δηλαδή ως παπαγάλοι το άνωθεν «σενάριο» όπως τους είχε δοθεί. «Αυτή είναι μια ιστορική ευκαιρία, όχι μόνο για τη συμφιλίωση στην περιοχή, αλλά επίσης για αποφασιστικά κίνηση προς την ΕΕ. Το Κοινοβούλιο καλείται τώρα να συνεχίσει υιοθετώντας τις συνταγματικές αλλαγές, «έξω από κομματικές πολιτικές γραμμές». 

Έξω από πολιτικές γραμμές. Σε Ευρωπαϊκή- Νατοϊκή Ενότητα. Αυτή ήταν 
η ουσία. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος το κατάλαβαν πολύ καλά στο Βελιγράδι.
 Ο αναλυτής Στέβιτσα Ντετζάνσκι είπε ότι, «παρά τις πιέσεις, οι άνθρωποι εκτιμούν την ανεξαρτησία τους και η τελική τους απόφαση, ήταν ένα μήνυμα σε όλους στην περιοχή , ενώ ο Ντούσαν Προρόκοβιτς είπε ότι η επιτυχία του μποϋκοτάζ Prorokovic ήταν ένα ηχηρό χαστούκι στο πρόσωπο Βρυξέλλες και ένα μήνυμα σε όλους τους λαούς των Βαλκανίων. 

Ο Ζάεφ, ενημερώθηκε άμεσα από τους χειριστές του για τις επιλογές του,και δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι μέσα στις επόμενες ημέρες, «περιμένουμε να γνωρίζουμε αν υπάρχει πιθανότητα για μια συμφωνία με την αντιπολίτευση ώστε να υπάρξει η πλειοψηφία δύο τρίτων στο Κοινοβούλιο, που είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση των συνταγματικών αλλαγών που προκύπτουν από την Συνθήκη με την Ελλάδα, ή θα πρέπει να πάμε σε πρόωρες κοινοβουλευτικές εκλογές τον Νοέμβριο».

ΠΗΓΗ

Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Τήν ιστορία τήν γράφουν οί…ποιητές!


Τα μεγάλα κατορθώματα και ο ηρωισμός μένουν ζωντανά μέσα από τα βιβλία των ιστορικών. Οι μεγάλοι άνδρες, οι ήρωες των εθνών, τα αληθινά πρότυπα για τις μεταγενέστερες γενιές, τα πρότυπα εκείνα δηλαδή από τα οποία σε κρίσιμες στιγμές θα πιαστούν οι απόγονοι για να διεξάγουν τον αγώνα της αυτοσυντήρησης, υμνούνται από τους άλλους ιστοριογράφους, τους ποιητές.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο μέγιστος άνδρας της Οικουμένης, στρατηλάτης και κατακτητής, ήταν ο θαυμαστής του ομηρικού ήρωα Ομήρου. Το πρότυπο αυτό ενέπνευσε τον Μακεδόνα στην παιδική ηλικία και ρίζωσε το ηρωικό του στοιχείο βαθιά στην ψυχή του κι όταν πια έγινε άνδρας διεκδίκησε την δόξα του Μυρμιδόνα. Επιθυμούσε να βρεθεί ένας Όμηρος για να υμνήσει τις κατακτήσεις του και τους πολέμους του ώστε να μείνει αθάνατος, όπως ο γιος του Πηλέα.
Ο πόλεμος είναι ο πατήρ των πάντων κι αυτό ουδείς μπορεί να αμφισβητήσει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όπου μάχες, αίμα και θυσία για την Πατρίδα και την Φυλή, εκεί γεννιέται και η τέχνη της ποίησης. Εκεί, πάνω από νεκρούς και ζωντανούς, νικητές και ηττημένους, η Μούσα στέκει πάνω από τις συμφορές των σκλαβωμένων και των απελευθερωμένων και όσα είδε μεταφέρει στον ποιητή για να τα αποτυπώσει στο χαρτί, διαθήκη στους απογόνους των ένδοξων προγόνων.
Από την εποχή της Αλώσεως της Βασιλεύουσας πόσα ποιήματα και λαϊκά δημοτικά τραγούδια κληρονομήσαμε που μνημόνευαν ότι η Πόλη θα γίνει ξανά δική μας με χρόνια και καιρούς; Πόσοι στίχοι μας πρόσφεραν την περιγραφή των τελευταίων ωρών της μεγάλης συμφοράς μιας χιλιετούς αυτοκρατορίας που φυλούσε Θερμοπύλες από τις ανατολικές βάρβαρες μογγολικές ορδές; Το αίμα είναι πνεύμα, έλεγε ο μεγάλος Γερμανός φιλόσοφος, Νίτσε. Το αίμα αλλάζει χρώμα και γίνεται μελάνι στα χέρια κάποιων που είναι προορισμένοι να διατηρήσουν στη μνήμη των λαών τους γενναίους άνδρες. Το έργο τους είναι πολύ μεγάλο, ίσως μεγαλύτερο και από των ηρώων, γιατί χωρίς τους ύμνους των ποιητών και τις καταγραφές των ιστορικών, θα σβήνονταν οι μεγάλες πράξεις από τη μνήμη των ανθρώπων.
Στην εποχή μας όμως έχουμε έλλειψη ηρώων και κατά συνέπεια πραγματική εξαφάνιση των ποιητών. «Πεθαίνετε διότι εσκοτώσατε το Πνεύμα», είπε ο Περικλής Γιαννόπουλος. Και το πνεύμα πέθανε γιατί σήμερα δε χύνεται αίμα για αξίες, ιδανικά, Πατρίδα, Φυλή και Οικογένεια. Το αίμα χύνεται στην άσφαλτο ενώ έχει πρώτα ποτιστεί με αλκοόλ ή διάφορες άλλες ουσίες. Το αίμα πήζει στις φλέβες των κουρασμένων, στα άρρωστα και παχύσαρκα σώματα της φιλελεύθερης καπιταλιστικής εποχής. Η παιδεία στα σχολεία των Ελλήνων έχει φροντίσει να εξαφανίσει τους ποιητές που ξυπνούν την φιλοπατρία στην ψυχή των παιδιών και τους εμφυτεύει στίχους της αριστερής θολοκουλτούρας.
achilles_paraschos_greek_poet_athens_20092
Αξιοσημείωτο είναι ότι μεγάλος μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, είχε γράψει σε ένα άρθρο του πως την ιστορία της Επαναστάσεως δεν την έμαθε από τον Παπαρηγόπουλο, αλλά από την ποίηση του Αχιλλέα Παράσχου. Ο συγκεκριμένος είναι ένας άγνωστος, ξεχασμένος ποιητής στην σύγχρονη Ελλάδα αφού δεν μνημονεύεται και δεν διδάσκεται στα σχολεία, ούτε γίνονται αφιερώματα στη μνήμη του. Μια προτομή του υπάρχει στο Ζάππειο η οποία παρατηρεί τον λαό να περνάει αδιάφορα από μπροστά της. Προφητικός ο στίχος του: «Είναι πολύ αχάριστος και ασεβής η λήθη». Τον στίχο αυτό τον έγραψε για τους ήρωες που το όνομά τους δεν κέρδισε την αθανασία, για τους άγνωστους στρατιώτες:
Πατέρων κοιμητήριον διέρχομ’ επισήμων
Λειψάνων βλέπω σάβανα βαμμένα εις το αίμα
Είναι το κενοτάφιον ηρώων ανωνύμων
Ηρώων δίχως θρίαμβον, μαρτύρων δίχως στέμμα.
Α. πως λατρεύει μάρτυρας τοιούτους η ψυχή μου
Αυτοί είναι η Μούσα μου, αυτοί και η ωδή μου!
Και πώς άλλωστε να μας διδάξουν τον Παράσχο; Δεν είναι δυνατό να μπει στην σύγχρονη ανθελληνική παιδεία ο ποιητής που έλεγε:
Ναι, τέτοια, τέτοια ήθελα και πάλι την Ελλάδα!
Σκλάβα μ’ ελεύθερο σπαθί, μ’ ακοίμητο μηλιόνι,
Ελλάδα του Πετρόμπεη και του Κολοκοτρώνη.
Τι κρίμα που διαβήκανε κείν’ οι καιροί, τι κρίμα
Αν η πατρίς ελεύθερο δεν είχε τότε Βήμα
Βήμα της είχε τα βουνά, τον Όλυμπο, την Όσσα 
Ρητόρευε με το σπαθί και όχι με την γλώσσα!
Ναι, τότε φιλελεύθερα δε διάβαζε βιβλία,
Γιατί της έλεγ’ η σκλαβιά τι είν’ ελευθερία.
Η οργισμένη πένα του Παράσχου κατέγραφε πικρές αλήθειες σαν πρόδρομος του Περικλή Γιαννόπουλου...ΕΔΩ

ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΕΝΑ ΨΥΧΟΠΑΘΕΣ ΤΣΙΠΡΟΠΡΑΓΜΑ.......

Ο ΑΛ6 ο CHIPRA είναι ο καλύτερος

 αντιπρόσωπος του νεοέλληνα του 2018

ΕΔΩ

Πνευματική Πατριωτική Πραγματικότητα 2018.....

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018

΄Ο εθνικιστικός λόγος τού Ν.Τράμπ κατά τής παγκόσμιας διακυβέρνησης πού θέλουν οί νεοταξίτες...

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΛΕΙ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟ ΣΤΟΝ ΝΕΟΤΑΞΙΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ....

Οἱ ὑπηρέτες τῆς Παγκοσμιοποιήσεως πρέπει νά ...ξεχωρίζουν !


Αὐτή εἶναι ἡ δικηγόρος τοῦ Πακιστανοῦ πού βίασε καί κατέστρεψε τήν ζωή τῆς ἑλληνοπούλας Μυρτοῦς,Ἀλεξάνδρα Δήμου :

Πῶς τήν βλέπετε; Θα ἀπαντοῦσε κάποιος : σάν μία κανονική μεσήλικη γυναῖκα. Σωστά !

Μπορεῖ νά μοῦ ἐξηγήσῃ κάποιος,πῶς μετά ἀπό ἕξι χρόνια μεταλλάχθηκε ἔτσι;

Ἀλλά κυρίως θά ἤθελα νά ἤξερα,γιά ποιόν λόγο,σ'αὐτή τήν ἡλικία ἀποφάσισε μία τέτοια μετάλλαξι !
....ΕΔΩ

ΚΑΙ ΓΑΪΔΟΥΡΙΝΑ ΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΑΣ;;;...ΧΜ!!!!


Σε ποιόν ανήκει αυτό το αυτί; ΕΔΩ

Τα γαϊδουρινά αυτιά καί η Κρόνια καταγωγή.ΕΔΩ

Η ΠΑΡΑΞΕΝΗ ΣΥΧΝΟΤΑΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΩΝ ΣΤΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΠΤΗ ΕΠΙΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ .ΕΔΩ

ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΑ  ΕΔΩ


Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Κατάπτωση!!!!!

Ὅτι λένε οἱ γραφὲς καὶ τὰ θεόπνευστα σχέδια τηροῦνται κατὰ γρᾶμμα. 

Πραγματικὰ εἶναι νὰ ἐκπλήσεται κάποιος γιὰ τὴν ἀκρίβεια καὶ 

τὴν ταχύτητα τῶν γεγονότων ποὺ ξετυλίγονται καθημερινά. Τέτοια 

γρηγοράδα στὸν κατήφωρο ποὺ ἔχει πάρει ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία τὰ τελευταῖα

10 χρόνια, δὲν μιλῶ γιὰ τὴν μεταπολίτευση καὶ μετὰ ἀπ᾽ ὅπου 

ἄρχισε σταδιακὰ ὁ ἐκμαυλισμός, εἶναι νὰ ἀπορῇ κάποιος. 

Πόσο γρήγορα τελικὰ βγῆκε ἀπὸ τὸ λαγούμι της ὅλη ἡ ἀνωμαλία 

τῆς φύσης ποὺ ἦταν καλὰ κρυμμένη. Μιλᾶμε δὲν πιστεύεις στὰ μάτια σου. 

Ἡ Ἑλλάδα θὰ καταντήσῃ τὸ πιὸ βδελυρὸ κρᾶτος στὸν πλανήτη,

ὅσοι ζήσουνε μετὰ ἀπὸ 50 ἢ 60 χρόνια, ἂν ὑπάρχῃ ἀκόμα

ζωὴ στὸν πλανήτη, θὰ ἔχουν ζωώδη συμπεριφορὰ

καὶ τὰ ἔνστικτά τους θὰ διαγωνίζονται αὐτὰ τῶν ζώων τῆς ζούγκλας.

Δὲν ὑπάρχῃ ἀνθρώπου νοῦς, μιλάω γιὰ τοὺς καθημερινοὺς ἀνθρώπους

ποὺ νὰ μπορῇ νὰ συλλάβῃ αὐτὸ ποὺ ἔρχεται, πραγματικὰ θὰ θυμίζῃ ὄχι μόνον

σκηνὲς ἀπὸ μάτριξ ποὺ παρουσιάζονται στὰ ἔργα ἀλλὰ κάτι ποὺ θὰ εἶναι πρωτόγνωρο.

Ἔρχεται ἕνας τέλειος ἀφανισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅπως τὸν γέννησε ἡ φύση,

θὰ θυμίζῃ γεγονότα ἀπὸ τὴν μακροαιώνια ἑλληνικὴ προϊστορία, κενταύρους, 

πρόσωπα χαραγμένα κάτι σὰν ἐξωγήινους, χωρὶς ὁμιλία ἀλλὰ μὲ κραυγὲς ζώων.

Καλπάζει ἡ φαντασία μου θὰ πῇ κάποιος. Μπορεῖ. Ὁ ἀνθρώπινος ἐγκέφαλος ἂν

δὲν βελτιωθῇ ἀπὸ μόνος του ἢ ἂν δὲν τὸ βελτιώσει κάποιος δὲν μπορεῖ 

νὰ καταλάβῃ γεγονότα ποὺ θὰ ἐξελιχθοῦν ἢ ἤδη ἐξελίσσονται. 

Ἔχει μάθει νὰ βλέπῃ καὶ νὰ σκέφτεται μὲ τὰ μάτια του καὶ ὄχι μὲ

τὰ μάτια τῆς ψυχής του. Γι᾽αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος ἂν τοῦ πῇς κάτι

ἔξω ἀπὸ τὴν στατικὴ έξέλιξη τῶν γεγονότων σὲ κοιτάει σὰν χάνο.

Δὲν ἀντιλαμβάνεται κάτι πιὸ μακρινό, ἄυλο. Ὅλοι, τοὐλάχιστον ἡ πλειονότητα

πηγαίνουν στὴν ἐκκλησία κάνουν τὸν σταυρό τους ἀλλὰ δὲν ἔχουν τὴν διαίσθηση,

ὄχι αὐτὴν τῶν πέντε αἰσθήσεων, γιὰ αὐτὸ τὸ ΘΕΙΟ. Τὸ χριστιανὸς εἶναι ἀπὸ συνήθεια. 

Μὴν μπλέξουμε στὴν συζήτη χριστιανὸς καὶ Ἑλληνισμός. Δυστυχῶς ἀπὸ τὰ λίγα

ποὺ ἔχω διαβάσει ἀρκετοὶ Ἕλληνες, σπουδαῖοι δάσκαλοι μπερδεύουν τὸν παπαδαριὸ

μὲ τὴν ἐκλησία ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ΘΕΙΟ. Τὸ ΘΕΙΟ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι πάντα ἐκεῖ,

δὲν ἀλλάζει, ἀλλάζει μόνον αὐτὸς ποὺ προσπαθεῖ νὰ τὸ οἰκοιοποιηθῇ ἢ τοὐλάχιστον

νὰ τὸ ἐρμηνέψῃ. Τὸ ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα εἶναι κατεξοχὴν πολύκαμπτη, πολυερμηνευτική,

καὶ σταθερὴ ἀπὸ κατασκευή της, δείχνει νὰ ἔχῃ στοιχεῖα ΘΕΙΟΥ. 

Τὸ ΘΕΙΟ δὲν ἀλλάζει ὅπως δὲν ἀλλαξε καὶ ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα. 

Ἕνα ἀπλὸ παράδειγμα γιὰ τὸ ΘΕΙΟ. Βλέπετε ἡ λέξη ἁπλὸς σὲ πηγαίνει μόνη της.

Στερητικὸ α + πλοκὴ κάτι ποὺ εἶναι ὁρατὸ χωρὶς ἰδιαίτερες ἱκανότητες.

Τὸ ἀντίδωρο ἢ ὁ ἀγιασμός. Ἂν πάρῃς ἀντίδωρο καὶ τὸ κρατήσεις 5 ἢ 6

ἢ ὅσα χρόνια θέλεις θὰ δῇς ὅτι δὲν ἔχει ἴχνος μούχλας πάνω του. Γιατί; 

Ἂς μοῦ τὸ ἐξηγήσει ἕνας χημικὸς τροφίμων ἢ ὁ μεγαλύτερος νομπελίστας.

Δὲν γνωρίζει. Εἶμαι 100% σίγουρος. Τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸν ἁγιασμό.

Βλέπει λοιπὸν ὁ κόσμος πράγματα ἁπλὰ καὶ δὲν τὰ καταλαβαίνει, ἄρα

τὰ πιὸ πάνω ἀπ᾽αὐτὸν εἶναι ἀδύνατον νὰ τὰ πιστέψῃ γιατὶ ἔχει μάθῃ 

νὰ βλέπῃ καὶ νὰ σκέφτεται μὲ τὰ μάτια του. 

Στὰ Ἐλευσίνια μυστήρια ἢ στὰ Ὀρφικὰ ἀκόμα παλιότερα

τί γινόνταν ἢ τί ἀποκαλυπτόταν; Στερητικὸ α + κάλυψη.

Ἴσως ἡ ἐκμυστήρευση σὲ κάποιους γιὰ τὸ ΘΕΙΟ;

Γι᾽αὐτὸ λέω ἀφῆστε τὴν ἀνωμαλία νὰ ξεχυθῇ παντοῦ, 

νὰ συμβοῦν ὅλα ὅσα συμβαίνουν, δὲν μπορεῖ νὰ τὰ ἐμποδίσει 

κάποιος τώρα. Ὅλα χρειάζονται τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ὅπως 

οἱ καρποὶ τοὺς κόβουμε μὲ τὴν ὥριμανσή τους, ἔτσι καὶ τώρα τὸ κακὸ

θὰ καταστραφῇ ὅταν ὡριμάσει.

ΕΔΩ
καί
ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ