Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Ή βασίλισσα τού Φωτός, ή μητέρα Τού Χριστού Παναγία…….ήταν Ελληνίδα...

Αν ζούσα στο Μεσαίωνα κάποιοι θα με κατάγγελλαν στην Ιερά Εξέταση για να περάσω από βασανιστήρια, αν κάποιοι αρθρογράφοι πιστεύουν ότι Η Παναγία Η Μητέρα Του ΧΡΙΣΤΟΥ και Θεού μας είναι ΕΒΡΑΙΑ, είναι θέμα που αφορά τους ιδίους.
‘’η Ορθοδοξία ποτέ δεν αρνείται τη νοητική μας λειτουργία, αντίθετα τη θέλει παρούσα.
Και δεν εμποδίζει τον άνθρωπο να μελετήσει, να αναζητήσει και να προβληματιστεί.
Δεν βάζει, δηλαδή όρια απαγορευτικά, εκεί όπου φθάνει το ανθρώπινο μυαλό και η ανθρώπινη γνώση. Αντίθετα ενθαρρύνει την κριτική αξιολόγηση. Romfea.gr ‘’
οι Χριστιανοί είναι ερευνητές. Πιστεύουν με βάση αποδείξεις. Ο Θεός χαίρει ερευνώμενος και μας προτρέπει να ερευνήσουμε όχι μόνο τα της πίστεως αλλά Αυτόν τον Ίδιο! Αλλά επειδή είμαστε κτιστά όντα, ποτέ δε θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε, αν μη τι άλλο, την άκτιστη ουσία του Θεού, επειδή είναι άχρονη και άπειρη.
Από πουθενά δεν προκύπτει ότι η Αγία Γραφή ή τα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας αποτρέπουν τους πιστούς ή τους μη πιστούς να μην μελετούν και να μην ερευνούν την Αγία Γραφή και τα Θεολογικά κείμενα, αλλά αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεται σε όλους τους τόνους είναι ότι δεν αρκεί η απλή μελέτη για να γνωρίσει κάποιος το Θεό. Η γνώση της Αλήθειας είναι αποτέλεσμα της συνέργειας της αγαθής προαίρεσης του μελετητή –ερευνητή με το Άγιο Πνεύμα. Μόνο το Άγιο Πνεύμα έχει τη Δύναμη να αποκαλύψει στον άνθρωπο, με τη δική του συναίνεση και προσπάθεια, τα μεγαλεία του Θεού.
Η έρευνα και η πίστη αποτελούν εργαλεία για έναν ορθόδοξο χριστιανό, που επιθυμεί να κατανοήσει το μεγαλείο της Δόξης του Θεού και να βιώσει τη Θεία ζωή. Όλα τα άλλα είναι “άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε’’
Η βασίλισσα του Φωτός, η μητέρα του Χριστού Παναγία…….
Το βιβλικό όνομα Μαρία είναι παράγωγο του αρχαίου μυθολογικού και Ομηρικού ονόματος ΜΑΙΡΑ ή ΜΑΡΙΑ ( Ιλιάδα Σ48, Οδύσσεια λ326, Παυσανίας κ.λ.π ). Το όνομα Μαίρα ή Μαρία έχει ως ρίζα το αρχαίο ελληνικό ρήμα μαρμαίρω που σημαίνει την λάμπουσα ή ακτινοβολούσα· (Oμηρικόν λεξικό Ε.Κοφινιώτου) Μαρ – μαίρω = λάμπω, ακτινοβολώ. Μαρία η λάμπουσα η ακτινοβολούσα, μάρμαρο, mare = θάλασσα».
«Τὸ Οὖδας» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική «τὸ ἔδαφος», καὶ Οὐδαῖος–α–ον εἶναι ὁ ἐπὶ τῆς γῆς ἤ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν. Μὲ τὴν τοπικὴ προφορά, ἡ λέξις «Ἰουδαῖος» στὴν ἀρχή ἐσήμαινε τὸν ἰθαγενῆ, τὸν αὐτόχθονα (ἤ καὶ τὸν ὑποχθόνιο, ὁ νοῶν νοείτω), στὴν συνέχεια ἀπέκτησε διάσταση ἐθνικῆς ταυτότητας.
Στὴν περιοχή τῆς Γαλιλαίας (Γᾶ+λιλαία, Γῆ–ἐπιθυμητή, «λιλαίομαι»=ἐπιθυμῶ) κατοικοῦσαν Φιλισταῖοι ἤ Φιλιστῖνοι, λαός ἐξ ὁρισμοῦ ναυτικὸς (< Φίλοι τῶν Ἱστίων), Ἕλληνες καταγόμενοι κυρίως ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρόγονοι τῶν σημερινῶν Παλαιστινίων. Ἡ Ναζαρέτ ἤ Ναζωραία (στὴν τοπικὴ διάλεκτο Νᾶς, ἡ Ναῦς, τὸ πλοῖο, καὶ τὸ «Σ» μεταξὺ δύο φωνηέντων –κυρίως πρὸ δασείας- ἐτρέπετο εἰς «Ζ») ἦταν μὶα πόλη Φιλισταίων τῆς Γαλιλαίας. Οἱ περισσότεροι Φιλισταῖοι ἡττήθηκαν στοὺς πολέμους μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ προσηλυτίστηκαν ἀπὸ αὐτούς, δηλαδὴ ὑποχρεώθηκαν νὰ ἁσπασθοῦν τὴν θρησκεία τους, φέροντες ὅμως τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία, νοοτροπία καὶ εὐσέβεια.
Ἡ λέξη «Μύρα» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική (ἁλ–μύρα, πλημ–μύρα< πλέον μύρα) «Θάλασσα». Τὸ Ὕψιλον πολλὲς φορές ἄλλαζε στὴν Δωρικὴ/Αἰολικὴ διάλεκτο σὲ Ἄλφα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν οἱ Λατῖνοι (Αἰολεῖς) τὸ ἔλεγαν Μάρα (καὶ τελικά Μάρε). Τὸ ἐπίθετο «μυρία» ἤ «μαρία» τὸ ὁποῖο σήμαινε τὴν θαλασσινή, ἔγινε στὴν περιοχή ἐκείνη κύριο ὄνομα: Μαρία.
Ἡ ἰατρική καὶ ἡ ἴασις, εἶχαν παραγάγει τὸ κύριο ὄνομα «Ἰάσων» καὶ «Ἰασώ». Συνήθης εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἄλφα σὲ Ἦτα (καὶ ἀντιστρόφως) ἀπὸ διάλεκτο σὲ διάλεκτο, εὐνόητη δὲ ὅταν διαβάζουμε στὸν Ἱπποκράτη περὶ Ἰητρικῆς καὶ πληροφορούμαστε γιὰ τὴν Ἰήσιον Ἀρχήν (ἀρχή τῆς θεραπείας). Τὸ κύριον ὄνομα «Ἰάσων» ἐμφανίζεται στὴν διάλεκτο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὡς «Ἰησοῦς», καὶ σημαίνει «Θεραπευτής»:
Τυφλοί ἀναβλέπουσι καὶ χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται καὶ κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται καὶ πτωχοί εὐαγγελίζονται· καὶ μακάριὸς ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. (Ματθ.11:5,6)
Ἡ Ἑλληνικότης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Ναζωραίας, τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς καὶ, βεβαίως, τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κρατεῖται κρυμμένη ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες («Ἄβατον») ἀπὸ τὶς Στοές ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν Πλοῦτο τῶν «ἀρχόντων», διότι ἐὰν ἀποκαλύπτοταν θὰ ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο στὰ σχέδιὰ τους γιὰ ἀποδυνάμωση καὶ ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ, συνεπῶς, βλάβη τοῦ Χριστιανισμοῦ..
Χιλιάδες Νεκροὶ Χριστιανοί στὰ Κρεματόρια τῶν Στοῶν τοῦ Μαμωνᾶ, ἀντὶ νὰ μειώνουν τὴν δύναμη τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεοῦ, ἐνδυνάμωναν καὶ αὔξαναν τοὺς ὑπολοίπους. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸ παιχνίδι, οἱ Ῥωμαϊκὲς Στοές ἔπαψαν τοὺς διωγμούς τῶν Χριστιανῶν, οἱ δὲ Ἑβραϊκὲς Στοές, κυρίως οἱ ἐξ Ἰσπανίας, οἱ ὁποῖες ἐν συνεχείᾳ ἐκυριάρχησαν μὲσα στὴν διοίκηση τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους, διέβρωσαν μὲ δικοὺς τους τὴν στελέχωση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας (ὥριζαν διὰ τοῦ ὄχλου ἐπισκόπους ἀβάπτιστους!), μὲ δικές τους μεθόδους καὶ μὲ δικὰ τους πλαστογραφημένα κείμενα τὴν Χριστιανικὴ διδασκαλία
Γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Στοές ποὺ κυβερνοῦν τὸν Κόσμο νὰ ἐπιβάλλουν τὴν πολιτικὴ τους καὶ νὰ πραγματοποιοῦν τοὺς στόχους τους, πρωταρχικὴ τους ἐπιδίωξη ἦταν ἀνέκαθεν, καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι, ἡ Διάσπαση, ὁ Διχασμός, ἡ Διαίρεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ -Ορθοδοξιας O Θεμέλιος λίθος στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματὸς τους αὐτοῦ εἶναι ἡ Ἀπόκρυψη (καὶ Νόθευση καὶ Συκοφάντηση)

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019. 18 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΤΩΝ ΣΑΤΑΝΙΣΤΩΝ ILLUMINATI ΣΤΟΥΣ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΠΥΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. ΕΝΑ ΧΤΥΠΗΜΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΛΕΓΟΜΕΝΟΙ "ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ " ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΑΤΑΞΗ " ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ.
ΟΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝ , ΤΟΥΣ ΛΕΓΟΜΕΝΟΥΣ ILLUMINATI - " ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥΣ " ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666.

ILLUMINATI CONNECTION TO HOBOKEN TRAIN STATION ACCIDENT IN NJ 29/9/2016 - ΠΡΩΤΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΣΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΩΝ ILLUMINATI - ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ "ΑΤΥΧΗΜΑ" ΣΤΟ HOBOKEN TOY NEW JERSEY ΤΩΝ Η.Π.Α.... ΠΡΟΑΓΓΕΛΟΣ AYTO TO "ATYXHMA " ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ - Η ΤΑΙΝΙΑ "KNOWING" ΚΑΙ ΚΡΥΦΑ ΜΥΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ILLUMINATI 666 - ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ.....


Κάντε κλίκ για μεγένθυση
Με την βοήθεια του Τριαδικού Θεού σας αποκλύπτουμε μετά από έρευνα που κάναμε την συνομωσία των ILLUMINATI – ΠΕΦΩΤΙΣΜΕΝΩΝ και την εμπλοκή τους στο θανατηφόρο «δυστύχημα» πού έγινε στις 29/9/2016 στον σιδηροδρομικό σταθμό HOBOKEN στο Νιού Τζέρσεϋ των Ηνωμένων Πολιτειών ,με θύματα μια μητέρα 35 χρονών και 108 τραυματίες , οι περισσότεροι πάρα πολύ σοβαρά. 


Η αποκάλυψη αυτή γίνεται πρώτη φορά παγκοσμίως ,από όσο μπορέσαμε να ψάξουμε στο διαδίκτυο

Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα ντοκουμέντα που σας παραθέτουμε.

Πιο συγκεκριμένα. Στην ταινία “ Knowing “ που κυκλοφόρησε το 2009 με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό Nicolas Cage το σενάριο είναι το εξής….. 

1958: στην τελετή αγιασμού ενός σχολείου, οι μαθητές κάνουν διάφορες ζωγραφιές, με σκοπό να αποθηκευτούν σε μια χρονοκάψουλα. Μια μαθήτρια όμως γεμίζει την κόλλα της με αμέτρητους τυχαίους αριθμούς. 

2008: το συγκεκριμένο σχέδιο της νεαρής μαθήτριας πέφτει στα χέρια του μικρού Κάλεμπ. Ο πατέρας του, καθηγητής στο επάγγελμα, θα είναι αυτός που θα ανακαλύψει ότι το κωδικοποιημένο μήνυμα προβλέπει με εξαιρετική ακρίβεια τις ημερομηνίες, τους θανάτους και τις συντεταγμένες όλων των μεγάλων καταστροφών των τελευταίων 50 ετών. Ενώ ο καθηγητής ξεδιπλώνει το κουβάρι της περίεργης αυτής υπόθεσης, συνειδητοποιεί ότι το συγκεκριμένο σχέδιο προβλέπει και τρία γεγονότα, που δεν έχουν συμβεί ακόμη και στα οποία εμπλέκονται αυτός και ο γιος του. 


Το συγκλονιστικό είναι ότι αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην συγκεκριμένη ταινία , συμβαίνουν μετά από λίγο καιρό και στην πραγματικότητα.

Σταθήκαμε σε δυο συγκεκριμένα σημεία…… 

1ο Σημείο : Στην ταινία βλέπουμε να δείχνει πως έγινε μια έκρηξη σε μια πλατφόρμα πετρελαίου στον κόλπο του Μεξικού , και έναν χρόνο μετά την κυκλοφορία της ταινίας , στις 20 Απριλίου 2010 συνέβει στην πραγματικότητα στον κόλπο του Μεξικού έκρηξη σε πλατφόρμα πετρελαίου της BP με 11 θύματα

2ο Σημείο : Στην ταινία βλέπουμε να γίνεται ένα καταστροφικό ατύχημα σε σταθμό τρένου στην Αμερική . Πιο συγκεκριμένα στο χαρτί που υπάρχουν τα προφητικά νούμερα οι συντεταγμένες οδηγούν το σημείο που διασταυρώνονται οι οδοί Lafayette St και Worth. St στην Νέα Υόρκη


Κάντε κλικ στην εικόνα για μεγένθυνση

Φωτό από την ταινία "Knowing" 2009
Και στα δύο αυτά γεγονότα στο έργο έχουμε την εμφάνιση του αριθμού 666.


Το συγκλονιστικό που σας αποκαλύπτουμε με την βοήθεια του Τριαδικού Θεού είναι το εξής…. 

Αν ενώσουμε με μια γραμμή τα εξής σημεία , την γωνία που διασταυρώνονται οι οδοί Lafayette .St και Worth.St που βλέπουμε στην ταινία , με το σημείο που ήταν οι δίδυμοι πύργοι στο World Trade Center και το σημείο που είναι ο σιδηροδρομικός σταθμός Hoboken στο Νιού Τζέρσευ των Η.Π.Α που έγινε στην πραγματικότητα το φοβερό αυτό “δυστύχημα” με το τρένο στις 29/9/2016  ,περίπου δηλαδή 7 χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινία " Knowing " σχηματίζεται ένα τρίγωνο που το συνολικό μήκος των πλευρών του είναι 6,66 Χιλιόμετρα. 

Κάντε κλίκ για μεγένθυση
Κάντε κλίκ για μεγένθυνση

Το ανησυχητικό είναι πως το ατύχημα με το τρένο στο έργο ήταν το τελευταίο γεγονός πριν την διάσωση των “ Εκλεκτών “ από τους ILLUMINATI – Πεφωτισμένους και την καταστροφή της Γης από Ηλιακή καταιγίδα

Η ταινία “ Knowing “ τελικά δεν είναι μια απλή ταινία , αλλά είναι ένα μήνυμα κρυπτογραφημένο από τους ILLUMINATI - Πεφωτισμένους.

Β.Σ

Δείτε το αποκαλυπτικό βίντεο που ακολουθεί και ενημερώστε τους αδελφούς…..

Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2019

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΑΚΟ....


Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Άλλοι δίνουν, άλλοι παίρνουν. […]
Ο Σκορπιός και ο Βάτραχος.
Ο Σκορπιός θέλει να περάσει το ποτάμι, αλλά δεν κολυμπάει. Βρίσκει τον Βάτραχο και του ζητάει να τον περάσει.
Ο Βάτραχος λέει: «Αν σε πάρω στην πλάτη μου… εσύ θα με κεντρίσεις».
Ο Σκορπιός απαντάει: «Αν σε κεντρίσω, θα πνιγούμε και οι δύο».
Ο Βάτραχος το βρίσκει λογικό. Παίρνει το σκορπιό στην πλάτη του και κολυμπάει.
Στο μέσο της διαδρομής νιώθει κάτι να τον καίει… και καταλαβαίνει ότι ο σκορπιός τον κέντρισε. Καθώς βουλιάζουν και οι δύο στα κύματα… ο Βάτραχος φωνάζει: «Γιατί με κέντρισες κε Σκορπιέ;» «Τώρα θα πνιγούμε και οι δυο».
Ο Σκορπιός απαντάει: «Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, είναι στη φύση μου.»
-Τι σημαίνει αυτό;  
 -Σημαίνει αυτό που λέει. Ο Σκορπιός κάνει αυτό που είναι στη φύση του.


Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ...{Δ}


... ΔΙΟΤΙ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΣΤΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΞΕΡΟΥΝ Τ΄ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ  ΕΠΕΙΔΗ ΜΙΜΟΥΜΕΘΑ ΤΗΝ ΠΙΣΙΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ...

Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΟΥΜΕ ΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ...ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ...ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ....

ΟΙ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ Α΄ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ....

Στην εξίσωση της εποχής μας, ο ζητούμενος συντελεστής είναι το πως θα σταθούμε στις μέρες τις δύσκολες που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε. 

Όχι να τις αποφύγουμε, μάλλον ειναι αργά...αλλά πως θα τις αντιμετωπίσουμε.

Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μέσα σε ένα 24ωρο, άτομα εξαφανίζονται, πτώματα συνεχίζουν να ανακαλύπτονται, μωρά και έφηβοι σκοτώνονται με οποιονδήποτε τρόπο... πέφτοντας από μπαλκόνια, χάνοντας την ζωή τους στα τροχαία, πλακώνοντας τους μπασκέτες….ο ένας πνιγμός πίσω από τον άλλον….............και για τους υπόλοιπους από εμάς η ζωή συνεχίζεται. 

Αμ δε… 

Η ζωή δεν συνεχίζεται. 

Η ζωή μετράει ανάποδα, γιατί ακόμη και τώρα εκεί έξω παρατηρείς ότι τίποτα δεν αγγίζει τον Έλληνα. 

Πρόσεξε...τον μέσο Έλληνα..γιατί αν τον άγγιζε τον μέσο ορο, το κρίσιμο αυτό ποσοστό, θα έκανε πίσω το κακό.

Δηλαδή αυτή την εικόνα έχω, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά ξέρω τι βλέπω και  και εσυ ξέρεις...και βλέπεις ότι πολλά άτομα εκεί έξω δεν έχουν αντιληφθεί το θέρισμα. 

Ανεβάζουν κονσέρβες φιλοσοφίες στα social media με χίλια δυο θέματα.... την ώρα που η χώρα θερίζεται καθημερινά και με τρόπο πρωτόγνωρο στα χρονικά της. 

Και δεν μιλάνε για αυτό...μια ανάρτηση βρε αδερφέ, ανάμεσα στις τόσες, να προβληματιστείς για το τι δεν πάει καλά την ώρα που καθημερινά ολόκληρες ελληνικές οικογένειες προβάρουν τα μαύρα, τα πένθιμα…!

Όχι.... τίποτα…μόνο ότι πει ο αλγόριθμος.

Ανεβάζουν μιμιδία και ότι παίζει το αρ-luben και καλά κάνουν, αλλά μία ανάρτηση συμπόνοιας για τον πόνο τριγύρω μας και το κακό που βυθίζει κάθε μέρα την χώρα δεν είδα. 

Ελάχιστες είδα στις τόσες ώρες πίσω από την οθόνη και αυτές πνίγονται απο την επικαιρότητα.

Μέχρι φυσικά να μας χτυπήσει την πόρτα αυτό που με αδιαφορία ακούμε στις ειδήσεις. 

Και τότε θα θέλουμε να κλάψει όλος ο κόσμος μαζί μας αλλά ο κόσμος θα κάνει αυτό που κάναμε και εμείς και πιο πριν, θα παραμείνει σιωπηλός, παγωμένος, συντονισμένος στο κανάλι της αδιαφορίας…. γιατί εκεί φυσάει ευτυχία, εκεί υπάρχει θετική σκέψη, θετική ενέργεια…όσα γίνονται γύρω του δεν τον μεταβάλουν, δεν τον αγγίζουν, δεν του χαλάνε την ψυχολογία....ούτε αναρωτιέται τα πως και τα γιατί, αφού δεν επιτρέπει να τον αγγίξει τίποτα στο...αποστειρωμένο από την πραγματικότητα  περιβάλλον που έχει δημιουργήσει.

Μα αυτό το άγγιγμα με την πραγματικότητα πρέπει να γίνει, γιατί αυτό το θέρισμα είναι μια πολύ μεγάλη αντιστροφή μέτρηση. 

Όλοι θέλουμε να έχουμε θετική ενέργεια, όμορφες σκέψεις και πρέπει να έχουμε... ναι…. αλλά να έχουμε και μια γωνιά συμπόνιας στο νου μας για αυτά που γίνονται στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο.

Όχι να δείχνουμε την ευαισθησία μας όταν μας το λέει ένας αλγόριθμος.

Γιατί τότε έχουμε παραχωρήσει τα κλειδιά της εξουσίας μας σε αυτόν.

Να μας δημιουργηθεί ο καλός προβληματισμός για αυτήν την μαύρη και πρωτόγνωρη πραγματικότητα μέσα στην οποία και εμείς είμαστε μέρος της.

Το πράγμα θα δυσκολέψει αφάνταστα και μια αυτοδυναμία ενός κόμματος είναι πολύ μεγάλη πλάνη! 

Μας ανεβάζουν πιο ψηλά φίλε και θα μας ρίξουν από εκεί και θα γίνει μεγαλύτερη ζημιά. 

Πότε θα συμβεί αυτό; 

Το θέμα είναι γιατί θα συμβεί. 

Αν σαν κοινωνία εντοπίζαμε τα γιατί, δεν θα ψάχναμε το πότε. 

Ξέρω κάνεις δεν είναι τέλειος,  όλοι έχουμε ελαττώματα και προβλήματα και μπελάδες και κακές στιγμές, αλλά φίλε αυτή τη στιγμή το πράγμα ξεφεύγει! 

Είμαστε όλοι σε ένα λεωφορείο, με μεγάλη ταχύτητα, δίχως φρένα και με κατεύθυνση έναν πανύψηλο γκρεμό και η πλειοψηφία των επιβατών του λεωφορείου, την στιγμή εκείνη λίγο πριν την πτώση, κάθεται μπροστά στην οθόνη και ανεβάζει στα social media εικόνες ότι τις..... φταίει ο Μητσοτάκης για το σπάσιμο των φρένων.!! 

Είναι μια εικόνα παλαβή,  βγαλμένη από τα φιλμάκια του Μπένι Χιλ, που όμως με σοκάρει.

Ναι,  εκεί σηκώνεις τα χέρια ψηλά…! 

Προσωπικά δηλαδή είναι ώρες που ρίχνω ασπίδα. 

Γιατί ξέρεις φίλε μου τι είναι να καλείς τον κόσμο μέσα από τον προσωπικό σου λογαριασμό στο fb, να καταργηθούν αυτά τα νομοσχέδια γρανάζια/δολοφόνοι που έχουν θέσει σε κίνηση στη χώρα μας και τα οποία ευθύνονται για πολλές και μεγάλες τραγωδίες  που έγιναν και που θα γίνουν στο μέλλον και να το αποδέχονται από τους 600 οι… 10 με 15; 

Και να δίνονται στοιχεία, που κανονικά δεν θα έπρεπε να ειναι απραιτητο για να συμφωνήσουμε στα βασικά, κρίσιμα στοιχεία που δεν δίνονται πλεόν εδώ  και δίνονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο, για να πείσεις ότι……….. δεν είσαι τρελός και ότι αν πληθύνουν οι φωνές ίσως και να θέσουμε υποψηφιότητα για να αποφύγουμε πολύ δύσκολα ξημερώματα. 

Του καλείς να μιλήσουν και …..επικρατεί ψηφιακή σιωπή….κατηργήσατε το τάδε άρθρο του λες…σιωπη εκείνοι...!

Καταργήστε τις παρελάσεις διαστροφής…. σιωπή…. εκείνοι!

Και έτσι σιωπηλά φίλε μου δέχθηκε μέσα του ο κόσμος τη νέα εποχή…

Ναι...έτσι σιωπηλά έδωσε την έγκριση του να εφαρμοστεί αυτή η δυστοπικη εποχή στη χώρα μας. 

Αυτή η σιωπή είναι συνενοχή στο έγκλημα! Ένα έγκλημα που πρώτοι οι προγονοί μας  θα μας καταδικάσουν και έπειτα οι εξελίξεις και όλα όσα δεν ακυρώσαμε τώρα θα τα βρούμε μπροστά μας!

Δυστυχώς...με μεγάλη μου θλίψη αντιλαμβάνομαι ότι η πλειοψηφία συμφωνεί με την Νεα ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα, με τις ανέσεις,τις παροχές και τις διευκολύνσεις (που σίγουρα θα παρείχε σαν μια καλή παγίδα που σέβεται τον εαυτό της και το θήραμα)…… και κάνει τα στραβά μάτια στις επιπτώσεις της, που μία από αυτές είναι οι καθημερινές τραγωδίες.


Επικρατεί λοιπόν σιωπή όταν τους καλείς να μιλήσουν και να πουν όχι στη νεά εποχή.... όταν όμως ο αλγόριθμος βγάζει άρθρο με την κλιματική αλλαγή…… τότε να δεις που βρίσκουν την ψηφιακή λαλιά τους…. οι λίγο πιο πριν «αναίσθητοι» γίνονται ευαίσθητοι…..........μα δεν πάει έτσι….! 

Και αυτό είναι ένα καλό δημοσκοπικό δείγμα του τι επικρατεί εκεί έξω, αν στα 600 άτομα…. 10 με 15 αγωνιούν για το τι γίνεται γύρω μας και έχουν πιάσει στην σωστή του βάση το πρόβλημα ιεραρχώντας τις αιτίες που μας μαυρίζουν κάθε μέρα……φαντάσου εκεί έξω τι χάος απόψεων επικρατεί. 

Και αυτό το χάος απόψεων το ξέρουν οι μαέστροι των εξελίξεων το καταγράφουν μέσα από τον ίδιο αλγόριθμο....και τώρα έρχονται να το τακτοποιήσουν

Να το σουλουπώσουν! 

Δια μέσου των αλγορίθμων.

Ότι πει ο αλγόριθμος…π.χ του facebook. 

Που δια μέσου αυτού του αλγόριθμου μας παρουσιάζονται αυτά που διαβάζουμε…όλα όσα δηλαδή σταδιακά μας διαμορφώνουν.... εικόνα..άποψη.. σκέψη... πράξη... απόφαση...δράση...επιλογή.

Πιστεύω πως αν ο διάβολος ήξερε να γράφει, θα έγραφε με την μορφή αλγορίθμου. 

Αυτές είναι μερικές πρόχειρες παρατηρήσεις, που πιάνουν και εμένα και τις αδυναμίες μου και δυστυχώς οι φωνές ότι το λεωφορείο πάει για γκρεμό είναι λίγες. 

Οι περισσότεροι βλέπουν επιστροφή στην κανονικότητα.

Δεν επανήλθαμε στην κανονικότητα. Για όνομα του Θεού μην εφησυχάζετε!!! 


Χρειάζεται εγρήγορση γιατί θα σπείρουν πανικό. 

Το γόνιμο έδαφος του πανικού είναι ο τεχνητός εφησυχασμός, και αυτός εντοπίζεται στο τέντωμα της σφεντόνας που είπαμε πρόσφατα. 

Εκεί στα μπλακάουτ του χρόνου υπάρχει πρόβλημα. Έχει μπλακ άουτ ο χρόνος….;;όπως ακριβώς και η ΔΕΗ..!! 

Είναι μπροστά μας... πριν φύγει το 2019.

Πρόσεξε κάτι, έχω την εικόνα ότι αν ο Θεός αποφασίσει να δώσει την εξουσία που ήδη εμείς έχουμε παραχωρήσει στα φθινοπωρινά ραντεβού, τότε δεν βγάζουμε Δεκέμβρη. 

Λέγοντας Δεκέμβρη το τραβάω γιατί τα χρονικά μπλακάουτ είναι πιο πριν.

Ο Σεπτέμβρης θα μας δείξει πολλά, εδώ για Ελλάδα, βασικά μετά τις 22 Αυγούστου. 

Για αυτό επιχειρούν να πυροδοτήσουν το άτακτο Brexit στις 31.10. 

Υπάρχουν χρόνοι πιο πριν….αν γίνει εκείνο θα γίνει το άλλο…δεν μπορούμε να τους πούμε. 

Και αν για δέκα λεπτά τον Ιούλιο δεν άναψε το φιτίλι του τριτου παγκοσμίου πολέμου στο Ιράν…και αν η Ρωσία δεν μπλέχτηκε ακόμη, δεν ξέρω αν θα σταθούμε τόσο τυχεροί στο επόμενο μοίρασμα. 

Για την ακρίβεια, ξαναμοιράστηκε η ρωσική τράπουλα. 

Πότε θα ρωτήσουν κάποιοι. 

Όπως όλα δείχνουν το ψάχνουν κοντά στην εορτή ενός Αγίου… Ρώσου Αγίου, τον πρώτο μήνα του φθινοπώρου. Ήδη τρέχει.

Όπως τρέχει και το χτύπημα στον Περσικό. 

Πάντως ότι γίνει, όπως και να γίνει, θα είναι εκκωφαντικό, μια πολεμική υπερπαραγωγή που θα μας βάλει αμέσως στο κλίμα του τρίτου και πιο καταστροφικού πολέμου που έχει δει η ανθρωπότητα μέχρι σήμερα.

Εκεί πατάμε το επόμενο διάστημα….επαναλαμβάνουμε εκεί πατάμε….για την ακρίβεια και εκεί…. είναι πάρα πολλά αυτά που φύτεψαν το προηγούμενο διάστημα και δεν πρέπει να μας πιάσει στον ύπνο, διότι δεν θα είναι μόνο οι εικόνες από τα πολεμικά μέτωπα που θα ανοίξουν. 

Θέλουν πριν από αυτά ένα παγκόσμιο σοκ. Παγκόσμια τραγωδία. Για τον λόγο που αυτοί ξέρουν. 

Ένα μεγάλο παγκόσμιο σοκ, η μάλλον να το πούμε καλύτερα…. για κάθε απόφαση και ένα σοκ, που θα συγκλονίζει την παγκόσμια κοινή γνώμη. 

Αρα δεν μιλάμε για ένα… αν και το ένα θα πρέπει να είναι ισχυρό.

Είναι το σημάδι μας…..μαζί με την καταστροφή του Νοτρε Νταμ στο Παρίσι. 

Ναι, είναι ανθρωπίνως αδύνατον, όπως μας λένε οι Πατέρες, να αλλάξουμε την φορά των εξελίξεων, αλλά τουλάχιστον ας μην εφησυχάζουμε και ουδέν ασφαλέστερο από το να ακούσουμε τι έχουν να μας πουν για το πως θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας:....ΕΔΩ  

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ....{Γ}


…ΟΤΑΝ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ , ΤΟ ΝΕΡΑΚΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ Τ΄ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ…

Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2019

Πέμπτη, 29 Αυγούστου 2019

Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ και πάντως ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ...Οι άνθρωποι θα σφραγιστούν και στο ''βλέφαρο'' :υπό Δαμασκηνού του Στουδίτου...

Έρχεται το τσιπάκι!! Έτσι θα κάνουμε πληρωμές το 2025...ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ (και πάντως ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ) τις πληρωμές τους...

''Θησαυρός'' υπό Δαμασκηνού του Στουδίτου - οι άνθρωποι θα σφραγιστούν και στο ''βλέφαρο''  Η ιριδοσκόπιση στα αεροδρόμια τι σας λέει;;
Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2019

Η φέτα "ΗΠΕΙΡΟΣ" μας ενημερώνει πως φέρει certification ότι είναι halal....


Το Χαλάλ είναι αραβικός όρος και σημαίνει κάτι το επιτρεπτό από τον ισλαμικό νόμο. Όλα αυτά για τα Hot Spots που βρίσκονται στην Ήπειρο και όχι μόνο....
Αποτέλεσμα εικόνας για halal Είναι τα πολλά τα λεφτά...

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

ΧΟΛΛΙΓΟΥΝΤ Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΠΟΥ ΘΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΑΙΜΑ ΠΑΙΔΙΩΝ.


Μπορεί νά μάς αρέσουν οί ταινίες καί νά περνάμε ένα ωραίο δίωρο τό βράδυ παρέα μέ μεγάλα ονόματα τού Hollywood , αλλά κανείς μας δέν γνωρίζει πόσο άρρωστη είναι ή ψυχή τού κάθε ηθοποιού πού τήν ξεπουλάει γιά νά γίνει στάρ καί ν΄αποκτήσει δόξα καί χρήμα. Ή ποιό μιαρή επιχείρηση , τό ποιό διατεταγμένο στρατηγικό κέντρο διαμόρφωσης τρόπου ζωής καί ελέγχου τού νού τών ανθρώπων είναι ή μαύρη φωλιά μέ τά φίδια πού λέγετε Hollywood ...καί κάθε Hollywood όπου υπάρχει

Σύμφωνα με τον Μελ Γκίμπσον, στο Χόλιγουντ  επικρατεί ό Σατανισμός  καί λειτουργεί «με το αίμα των αθώων παιδιών»...Στο Χόλιγουντ είναι θεσμοποιημένη ή παιδεραστία...Παίρνουν συνεχώς ένα τεράστιο αριθμό παιδιών κάθε χρόνο...Συγκομίζουν το αίμα των παιδιών. Τρώνε το κρέας τους. Πιστεύουν ότι τους δίνει ζωτικότητα. Εάν το παιδί έχει υποστεί σωματικό και ψυχικό βία πριν από το θάνατό του, πιστεύουν  ότι θα κερδίσουν επιπλέον δύναμη ζωής.
...ΕΔΩ

.. αλλά άλλοι «αστέρες» όπως ο Keanu Reeves λένε το ίδιο πράγμα: «Το βλέπουν σαν το απόλυτο υψηλό. Λένε ότι τους δίνει ζωή. Όσο περισσότερο υπέφερε το παιδί, τόσο περισσότερο φόβο και ορμονική αδρεναλίνη είχε στο σύστημά του τη στιγμή του θανάτου, τόσο ισχυρότερη είναι η επίδραση στους ανθρώπους που καταναλώνουν το αίμα. Ζουν γι 'αυτά τα πράγματα. " 


ADRENOCHROME / C9H9NO3

Το Adrenochrome είναι μια χημική ένωση με τον μοριακό τύπο C9H9NO3 που παράγεται από την οξείδωση της αδρεναλίνης (επινεφρίνη). Το παράγωγο carbazochrome είναι ένα αιμοστατικό φάρμακο. Παρά την ομοιότητα των χημικών ονομάτων, δεν σχετίζεται με χρώμιο ή χρώμιο. Το αδρενοχρόμετρο (εναλλακτικά ονομαζόμενο Neuromelanin) είναι ένα παραισθησιογόνο φάρμακο για το οποίο υπάρχουν υποψίες ότι έχει χρησιμοποιηθεί στο Project MKUltra. Όπως και το διαιθυλαμίδιο του λυσεργικού οξέος (LSD), τα πειράματα μυστικού ψυχρού πολέμου εξέτασαν διάφορα φάρμακα κατά τη διάρκεια ανήθικων πειραμάτων στον άνθρωπο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα παραισθησιογόνα φάρμακα (βλέπε επίσης ψυχοσωματική ιατρική) ανταγωνίζονται τα ψυχολογικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να εξηγήσουν (αλλά όχι οριστικά) την εμφάνιση «αλλοδαπών» κατά τις απαγωγές. Το Adrenochrome, χημικό γνωστό από τουλάχιστον την δεκαετία του 1930, είναι μια χημική ένωση με τον μοριακό τύπο C9H9NO3 που παράγεται από την οξείδωση της αδρεναλίνης (επινεφρίνη) σε θηλαστικά. Η χημική ουσία συγκεντρώνεται κυρίως στον οργανισμό σε περιόδους υψηλών συνθηκών απόκρισης, όπως κατά τη διάρκεια ακραίων τραυμάτων και ταλαιπωρίας. 

Το αδρενοχρώμιο είναι γενικά γνωστό ότι συλλέγεται από τους επιγονικούς αδένες πιγκουίνων σε μέρη όπως η Ανταρκτική (ο νότιος πόλος}.  Ωστόσο, αυτό προφανώς δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της παγκόσμιας luciferian ελίτ  Ως εκ τούτου, συνδέοντας το pedogate (το οποίο πρόσφατα ανετράπη και αποκαλύφθηκε από την DOJ των Ηνωμένων Πολιτειών), η λουσιφερική ελίτ απαγάγει παιδιά, κάνει βιασμούς και τα βασανίσει για να συγκεντρώσει την αδρεναλίνη / επινεφρίνη στους αδένες τους, στη συνέχεια να μαζέψει το αδρενοχρόμετρο αδένες ενώ το υποκείμενο ζει (το Adrenochrome  δεν διαρκεί πολύ σε μια μεταθανάτιση) θυσιάζουν το παιδί μετά την εξαγωγή του φαρμάκου. Εναλλακτικά, το άτομο μπορεί να διατηρηθεί ζωντανό για επαναλαμβανόμενες εκχυλίσεις. (κρατούν τα παιδιά αιχμάλωτα ως φυλακισμένοι, κρυμμένοι κάπου, για μια "μακροχρόνια θεραπεία τραυματισμού", όπου διατηρούν το παιδί ζωντανό, αλλά τραυματίζουν, βασανίζουν, βιάζουν και εκχυλίζουν το αίμα του παιδιού με μεταγγίσεις αίματος πολλές φορές, μέχρις ότου το παιδί πεθαίνει τελικά από την κακοποίηση και την απώλεια αίματος ή αποφασίζουν να σκοτώσουν το παιδί σε μιά από τίς πολλές (μηνιαίες) τελετές τους για θυσία παιδιών.

Η διαδικασία εξαγωγής του αίματος από το παιδί .

Σε αυτήν την περίπτωση, μια βελόνα βυθίζεται στο μάτι για να εξαγάγετε το Adrenochrome από το στέλεχος του εγκεφάλου χωρίς να κόψουν το κρανίο. Αυτό έγινε σάτιρα στο πρώτο επεισόδιο "Whom the Gods Destroy", της Σειράς 1 της βρετανικής τηλεοπτικής σειράς Lewis (2008). Φυσικά όλα μοιάζουν με ένα αστείο, αλλά ξέρουμε πώς η λουσιφέρικη ελίτ αγαπά να τσαλακώνει την αλήθεια στα πρόσωπά μας απροκάλυπτα.
Σύμφωνα με το FBI, κατά μέσο όρο 460.000+ αγνοούμενα παιδιά στην Αμερική κάθε χρόνο, ωστόσο ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος, αφού πρόσφατα αποκαλύφθηκε ότι το FBI δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διεφθαρμένη μπροστινή οργάνωση που καλύπτει εγκλήματα για τις luciferian ελίτ στην Αμερική .
Οι επιστήμονες έχουν υποθέσει ότι η μακροχρόνια έκθεση στο Adrenochrome μπορεί να προκαλέσει σχιζοφρένεια. αυτό μπορεί εν μέρει να οφείλεται στο γεγονός ότι οι Σιωνιστές έχουν περισσότερες από 30 φορές περισσότερες πιθανότητες να υποφέρουν από τη διανοητική διαταραχή από τον γενικό πληθυσμό.

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ