Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Έτσι είναι...άν δέν είσαι διαλεχτός τών περιούσιων δέν παίρνεις υπουργείο... Η ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΨΕ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΚΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ


Η ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΨΕ ΦΕΤΟΣ ΤΑ ΚΕΡΑΚΙΑ ΤΟΥ ΧΑΝΟΥΚΑ
Μπορεί το άθεο και αντίχριστο συριζοανελικό λεχριταριό να μην περνάει ούτε απ’ έξω από εκκλησία και να έχει σκοπό να μετατρέψει την Ελλάδα σε άθεο κράτος – μαριονέτα των διεθνών σιωνιστών, αλλά δεν είναι ίδια η συμπεριφορά του με τις άλλες θρησκείες.Έτσι, η αμερικανοκομμούνα Νοτοπούλου ήταν αυτή που άναψε φέτος τα κεράκια στο Χανουκά, σε εκδήλωση που διοργάνωσε, στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης ο Σύνδεσμος Φιλίας Ελλάδος – Ισραήλ και στην οποία παρέστησαν όλοι οι επιφανείς σιωνιστές.«Βοηθός» της δε στο άναμμα, ήταν ο διευθυντής του Γραφείου του mister Tsipra στην Θεσσαλονίκη Γιώργος Αγγελόπουλος.
Έκαστος εφ’ ω ετάχθη!

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Η λυσαλέα προσπάθεια της Νέας Ταξης να ισοπεδώσει τα ευρωπαϊκά έθνη και να εξαφανίσει τη λευκή φυλή, δεν μπορεί να ευοδωθεί παρά με τη θυσία ολόκληρου του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.!!!

Οι  μπάσταρδες ράτσες της σημερνης Ευρώπης, δεν μπορούν να παράγουν σε πολιτισμό κάτι καλύτερο από τη Μπιγιονσέ κι από τον κ. Λαζόπουλο.

Η φύσις δεν απεχθάνεται μοναχά το κενό. Απεχθάνεται και τα βιοψυχικά πειράματα, που συνήθως την βιάζουν, παράγοντας τερατογεννέσεις.
Η εκ-γύμνωση του Πολιτισμού από τις φυλετικές του ρίζες και η λαθροκατάκτηση της Ευρώπης, το μόνο που μπορούν να παράγουν είναι ένα τέτοιο βιοπολιτισμικό τέρας, που δεν θα μπορεί να συρθεί στους κακοτράχαλους δρόμους της ιστορίας, ούτε καν σαν τα φίδια...


ΕΔΩ

Στήν ψυχή τής Γαλλίας είναι ενθρονισμένη ή Pax Sovietica.


Τό κείμενο αυτό τό βάζω γιατί εξ αρχής μού φαινότανε ύποπτη ή κινητοποίηση τών Γάλλων  "τά κίτρινα γιλέκα" ...Οί " Je Suis Charlie " δέν  νομίζω πώς θά έκαναν μιά αυθόρμητη κίνηση ξεσηκωμού αλλά πίσω από αυτό κάτι ή κάποιος άλλος κρύβεται...Chaos and Harmony...

ΓΑΛΛΙΑ: Ο ΚΑΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πράγματι, ο κακός δαίμων της Ευρώπης, ο οποίος προεκάλεσε τόσον τον πόλεμον του 1870, όσον και αμφοτέρους τους δύο πολέμους του 20ου αιώνος ήτο η Γαλλία. Χωρίς την πιεστικήν προτροπήν της Γαλλίας η Ρωσσία δεν θα απεφάσιζε τον πόλεμον που μετέτρεψε την εντοπισμένην διαμάχην Αυστρίας-Σερβίας εις ευρωπαϊκόν πόλεμον! Οι Γάλλοι στρατηγοί ήσαν απολύτως πεπεισμένοι ότι οπωσδήποτε θα θριαμβεύσουν και με αυτάς τας ιδέας, 15 ημέρας μετά την δολοφονίαν στο Σεράγιεβο, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Raymond Poincaré, επραγματοποίησε επίσημον επίσκεψιν στην Αγίαν Πετρούπολιν (13-23 Ιουλίου 1914) όπου επίεσε αφορήτως τους Ρώσσους και τους έλεγε ότι και η Αγγλία θα εισέλθη στον πόλεμον και όλα θα εξελιχθούν ομαλώς και θα ξανασυναντηθούν στο Βερολίνον συντόμως, 15 ημέρες μετά την κήρυξιν του πολέμου, καθώς ο στρατός με την αργήν κίνησίν του χρειάζεται 15 ημέρες διά να φθάση στο Βερολίνον! Έδιδε επίσης διαφόρους υποσχέσεις π.χ. ότι αυτός το είχε συζητήσει με τους Άγγλους και μετά τον πόλεμον θα έδιδον στην Ρωσσίαν τα Στενά! Ως έγραψε ο γνωστός Γάλλος ιστορικός M. Morhardt, «το γεγονός καθεαυτόν της πραγματοποιήσεως ενός τοιούτου ταξιδίου ακριβώς κατ' εκείνον τον καιρόν εσήμαινε ένα σχέδιον πολέμου… Εάν ο κ. Πουανκαρέ ήθελε την ειρήνην μία επιστολή προς τον Τσάρον θα ήτο αρκετή. Εάν η Ρωσσία ειδοποιείτο ότι η Γαλλία δεν ήτο αποφασισμένη να υποστηρίξη εμπρός στον κόσμον όλον τους σκοπούς των δολοφόνων του Σεράγιεβο, η όλη υπόθεσις θα είχε λυθή!»
-----
Το 1939 πάλι το ίδιο, η βρετανική και γαλλική κήρυξις του πολέμου εναντίον της Γερμανίας, δύο ημέρες μετά την εισβολή της στην Πολωνία, μετέτρεψε την πολωνογερμανικήν σύρραξιν σε γενικευμένον ευρωπαϊκόν πόλεμον. Η Γαλλία κηρύττει τον πόλεμο κατά της Γερμανίας το απόγευμα της ίδιας μέρας, ενώ ο Νταλαντιέ με διάγγελμά του καλούσε τους Γάλλους "να πολεμήσουν κατά της χειρότερης τυραννίας, για την τιμή τους, την πατρίδα τους και την ελευθερία τους". Μάλιστα ο πρωθυπουργός Édouard Daladier κηρύσσει τον πόλεμον, όμως τί είναι αυτά τα οποία λέγει; Διατί «να πολεμήσουν κατά της χειρότερης τυραννίας» οι Γάλλοι; Αυτοί την έχουν; Όχι, οι μεγάλοι εχθροί τους, οι Γερμανοί την έχουν! Επομένως διατί αυτοί να πολεμήσουν διά να σωθούν οι Γερμανοί; Λογικώτερον φαίνεται αντιθέτως να πανηγυρίζουν και να χαίρονται που ταλαιπωρούνται οι Γερμανοί! Οι Γάλλοι «να πολεμήσουν για την τιμή τους, την πατρίδα τους και την ελευθερία τους»! Συγγνώμην κ. Νταλαντιέ, αλλά κανείς δεν έθιξε την τιμή, την πατρίδα και την ελευθερία των Γάλλων! Τί είναι αυτά που λέτε; Ο πόλεμος ήτο τοπικός και εντοπισμένος στην Πολωνίαν! Αντιθέτως, αυτός ο πόλεμος που εσείς εκηρύξατε αυτοβούλως τον μετέτρεψε σε Γαλλογερμανικόν πόλεμον που κατέστρεψε την Γαλλία!
----
Η Γαλλία το 1944 απέρριψε τις ιδέες του Στρατάρχου Πεταίν και υιοθέτησε ως εθνική ιδεολογία τον Μαρξισμό-Λενινισμό-Σταλινισμό. Όλη η Γαλλία επιθυμούσε τότε την Σοβιετική ειρήνη, την Pax Sovietica.
Σήμερον με την συζήτησι που άνοιξε λόγω των 100 ετών από τον Α΄Π.Π. εφάνη ότι αν εδαιμονοποίηθη ο Στρατάρχης μία φορά το 1944, σήμερον μετά 80ετία, είναι δαιμονοποιημένος 100 φορές κι αν τότε ο Μαρξιστικός Μύθος έγινε η εθνική ιδεολογία σήμερα είναι η εθνική ψυχή! Σήμερα πλέον στην ψυχή της Γαλλίας είναι ενθρονισμένη η Pax Sovietica.
Λυπούμεθα διά την Στρατάρχη που εταλαιπωρήθη διά να σώση την Γαλλία, διότι η Γαλλία δεν άξιζε να σωθή! Επρεπε να γίνη Πολωνία, όπως και ήθελε!
----
Καλύτερα να εκλείψη τελείως από το πρόσωπον της γής αυτό το έθνος το μιαρόν (λόγω της μιαράς συμπεριφοράς προς τον Στρατάρχην Πεταίν) που μόνον ανοησία και αγνωμοσύνη έχει στην ψυχή του!

ΠΗΓΗ 
 

Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

ΤΙ ΜΑΣ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ...ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΩΣ ΛΕΥΚΗ ΦΥΛΗ...


Στις 10 και 11 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια συνόδου στο Μαρακές (Μαρόκο), πρόκειται να επικυρωθεί από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ η «Παγκόσμια συμφωνία για την ασφαλή, συντεταγμένη και νόμιμη μετανάστευση», η οποία αν και μη δεσμευτική, δημιουργεί Δίκαιο και καθιστά τη μετανάστευση ΔΙΚΑΙΩΜΑ των πολιτών της γης.
Η μοιρασιά έγινε ως εξής:
2,5 δισεκατομμύρια θα πάνε στην Ευρώπη και 2 δισεκατομμύρια στον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο.
Ορισμένες χώρες που έχουν κυβερνήσεις που νοιάζονται για τον τόπο και τους ανθρώπους τους, και έχουν στρατηγική για την πορεία του κράτους τους, έχουν δηλώσει ότι δεν θα υπογράψουν τη συμφωνία. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστραλία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Τσεχία, και εσχάτως προστέθηκε και η Ελβετία.

Σε ότι αφορά στην Ευρωπαϊκή ένωση που ανήκουμε που έχει πληθυσμό περίπου 450.000.000 κατοίκων (Όλη η Ευρώπη είναι γύρω στα 798.000.000), θα πρέπει να δεχθεί περίπου 1.500.000.000 πρόσφυγες. Με βάση αυτά τα δεδομένα, συνέταξα έναν πίνακα κατανομής των μεταναστών ανά κράτος που δείχνει το αποτέλεσμα που θα έχει η συμφωνία στην σύνοδο του Μαρακές, αν βέβαια, την ψηφίσουν τα κράτη μέλη του ΟΗΕ.
Αν λάβετε υπ’ όψιν σας ότι πάνω από το 50% των ψήφων στον ΟΗΕ προέρχονται από κράτη μέλη του τρίτου κόσμού και αν, επίσης, λάβετε υπ΄ όψιν σας και έναν μεγάλο αριθμό «προοδευτικών» (προδοτικών) κυβερνήσεων που θα ψηφίσουν «ΝΑΙ» στο σχέδιο, καταλαβαίνετε σε τι κίνδυνο μπαίνει η ανθρωπότητα όλη.
Μελετήστε τον συνημμένο πίνακα και προσπαθήστε να αισθανθείτε γιατί η Αυστρία (πχ) δήλωσε ότι θα ψηφίσει «ΟΧΙ» στο σχέδιο. Προσπαθήστε επίσης να δείτε τι θα συμβεί στην Ελλάδα, που είναι από τις χώρες που αντιμετωπίζουν διπλό πρόβλημα, αυτό της δημογραφικής κατάρρευσης και εκείνο της ανεξέλεγκτης εισόδου μεταναστών, στη συντριπτική τους πλειονότητα μουσουλμάνων.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτή η δράκα των υπανθρώπων που έχει βάλει μπροστά αυτό το εφιαλτικό σχέδιο, κατάφερε να δράσει ιεροκρυφίως. Εσείς είδατε ποτέ στις ειδήσεις των εφημερίδων ή των τηλεοράσεων κάτι σχετικό με αυτό το φλέγον ζήτημα; Εδώ στην Ελλάδα ακούσατε ποτέ τίποτα; Και όμως η Ελλάδα θα παραστεί και μάλλον θα ψηφίσει «ΝΑΙ» αν κρίνουμε από την στάση της όλα αυτά τα χρόνια.
Κόμματα, πολιτικοί, διανοούμενοι και δημοσιολογούντες σιωπούν και αφήνουν τη δράκα που προανέφερα να υπογράψει την καταστροφή μας ερήμην ημών. Από την άλλη πλευρά, άρχισε η ύπουλη προετοιμασία των Ελλήνων με προειδοποιητικά σποτάκια της αστυνομίας (δήθεν) για τις ευθύνες που θα έχουμε αν η συμπεριφορά προς τους «μετανάστες» δεν θα είναι η «πρέπουσα».
Ζητούνται ΕΛΛΗΝΕΣ να αντιδράσουν αποτελεσματικά. Λίγες μέρες έμειναν..
..

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Προτομή τού Αριστοτέλη στήν Κίνα.


..................

 Η επιγραφή αναφέρει:

"Η υπέρτατη αξία της ζωής δεν έγκειται στην επιβίωση, αλλά στην αφύπνιση του νου και στην σκέψη".. .και οι ''ελληνόφωνες '' κυβερνήσεις πολεμούν κάθε τι Ελληνικό...

Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

Το ανθελληνικό και προδοτικό Τόξο κατεβλαζει αύριο την ΟΠΛΑ για να χτυπήσει τους μαθητές που μάχονται για την Μακεδονια μας!

 Θα αιματοκυλήσουν την Αθήνα όπως στα Δεκεμβριανά του 1944.

Έχουν φρικάρει τα κομμούνια και τα αφεντικά τους και διοργανώνουν συλ-αλητήριο αύριο στα Προπύλαια εναντίον των καταλήψεων… για τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ! 

Επιστρατεύουν τους επαγγελματίες κατσαπλιαδες τα πρεζόνια, τα κ@λοπαιδα και τα μπαχαλάκια. «συντονίζουμε πολύμορφες δράσεις, κρεμάμε αντιφασιστικά πανό και κάνουμε εκδηλώσεις στα σχολεία μας για να μην χαρίσουμε ούτε μια μέρα εθνικιστικής φιέστας στους δολοφόνους του παύλου φύσσα και τους υποστηρικτές του μίσους και του ρατσισμού», ανακοίνωσαν οι δολοφόνοι της ΟΠΛΑ. 

Εμείς με τον Κωνσταντή Κατσίφα και τον Σολωμό Σολωμού και Εκείνοι με τον Ζακ, τον Φυσσα και τον Γρηγορόπουλο
Το κομμούνι είναι αρχιφασιστοειδές!!! Όχι μόνο απαιτούν να μη γίνονται καταλήψεις, έκτος των δικών τους στα σχχολεία τους, , αλλά απαιτούν να μην υπάρχει και διαφορετική γνώμη... Στη Βουλή, ενόψει του αυριανού συλ-αλητηρίου της ΟΠΛΑ ο βουλευτής
 της Χρυσής Αυγής Παναγιώτης Ηλιόπουλος ζήτησε από τους βουλευτές να τοποθετηθούν απέναντι στο συλ-αλητήριο του φασισμού προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα του Προδοτικού τόξου.

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΜΕ ΗΡΩΕΣ...

ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ , ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ! 

{ΝΟΤΑ ΧΑΡΑΣ}

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Το Ελληνικό Κράτος, είτε δημοκρατία είναι είτε βασιλεία είτε οτιδήποτε άλλο, διοικείται από μία αθέατη κυβέρνηση.

Το Ελληνικό Κράτος, είτε δημοκρατία είναι είτε βασιλεία είτε οτιδήποτε άλλο, διοικείται από μία αθέατη κυβέρνηση. Ενδείξεις για την ύπαρξή της έχουν δοθεί από ξένους παρατηρητές  και απόδειξη από ένα Έλληνα.
Οι ενδείξεις (που οφείλονται σε ξένους) είναι οι εξής:

1.   Η ανατροπή του Όθωνα και η αποφασιστική από τότε στροφή της Ελλάδας προς την Αγγλία ήταν έργο (σύμφωνα με την άποψη του τότε πρεσβευτή της Γαλλίας στην Αθήνα) της «αθέατης κυβέρνησης», επικεφαλής της οποίας ήταν ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος. Για την οικογένεια Μαυροκορδάτου (ή Μαυρογορδάτου), σύγχρονος ερευνητής έχει τεκμηριώσει την και ιουδαϊκή ρίζα της.

 Ο Αlbert Kahn
2.   Το 1914-1918, την εποχή δηλαδή του Εθνικού Διχασμού, το πάνω χέρι στην αθέατη κυβέρνηση είχαν οι στρατιωτικοί, με επικεφαλής τον Μεταξά. Αμερικανίδα συγγραφεύς που είχε τότε έλθει στην Αθήνα χρησιμοποίησε τον όρο occult government. Τεκμήριο  της  άποψης αυτής είναι το εξής: Στις αρχές του 20ού αιώνα ο Ιουδαίος τραπεζίτης της Γαλλίας Albert Kahn έκανε ένα μουσείο, με φωτογραφίες ανθρωπολογικού περιεχομένου από όλη τη γη. Οι φωτογραφίες ήταν έγχρωμες (κάτι που τότε θεωρητικώς ήταν πολύ δύσκολο, αλλά όπως απέδειξε ο Albert Kahn δεν ήταν καθόλου[θυμάστε, ελπίζω, τη φωτογραφία με τον Τσάρλυ Τσάπλιν να χρησιμοποιεί... κινητό τηλέφωνο και ελπίζω πως το πιάσατε το υπονοούμενο]), αλλά ο Kahn, με το μουσείο αυτό, είχε την πεποίθηση ότι, εάν οι άνθρωποι αλληλογνωρίζονταν και πείθονταν να συγκροτήσουν ενιαίο ανθρωπολογικό τύπο, θα σταματούσαν οι πόλεμοι και τα λοιπά. Ήταν δηλαδή ένας «φιλάνθρωπος», πρόδρομος των Ροκφέλλερ, Ρότσιλντ, Σόρος και όλων των άλλων. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι στην επιτροπή για την «αλληλοκατανόηση των ανθρωπίνων φυλών» κάλεσε τους ιθύνοντες από όλες σχεδόν τις χώρες τις Ευρώπης – και φυσικά και την Ελλάδα. Αυτά γίνονταν το 1916, δηλαδή μέσα στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο και ενώ τα «κορόϊδα» αλληλοσφάζονταν στα πεδία των μαχών. Ξέρετε ποιους κάλεσε από την Ελλάδα; Τρεις, δηλαδή τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον Νικόλαο Πολίτη και (αν έχετε τον Θεό σας) τον Ιωάννη Μεταξά.Η πρόσκληση του Βενιζέλου έχει λογική: Κορυφαία πολιτική προσωπικότητα, φιλελεύθερος, δημοκράτης, άνθρωπος των Αγγλογάλλων κλπ. Ο Πολίτης όμως; Ε, ο Πολίτης ήταν αυτός που καθόριζε την εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου, ο overseer του να πούμε (θα εξηγήσουμε άλλοτε τι σημαίνει overseer), άνθρωπος των Γάλλων και  φυσικά Ιουδαίος. (Λεπτομέρειες στο πασίγνωστο βιβλίο του Peyrefitte, που έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και εκδοθεί από τις εκδόσεις «Κάκτος»). Και ο Μεταξάς; Από πού κι ως πού; Μία εξήγηση υπάρχει: Ήταν αυτός που,  όπως –ορθώς- πίστευε η Αμερικανίδα συγγραφεύς, είχε καταφέρει να γίνει επικεφαλής της αθέατης κυβέρνησης. Και εφόσον έτσι έχουν τα πράγματα, τότε πιστοποιείται εκείνο που ισχυρίζονται οι Ιουδαίοι, ότι ο Μεταξάς ήταν άτομο ιουδαϊκής καταγωγής (Σημ. του Θεόδοτου: η πληροφορία δεν έχει εξακριβωθεί.) (ενώ ο Βενιζέλος και ιουδαϊκής).


Εάν υπάρχουν ακόμη Έλληνες που πιστεύουν ότι ψηφίζουν στις εκλογές και η ψήφος τους καθορίζει το ποιος θα κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, καλύτερα να μην προχωρήσουν στην ανάγνωση αυτού του άρθρου. Υπάρχουν –το ξαναλέμε- ένα σωρό μπλογκς όπου διατυμπανίζεται το «δημοκρατικό έλλειμμα» της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, το «μεγαλείο της Φυλής», τα «ελαττώματα των Αρχαίων προγόνων μας που τα κληρονομήσαμε εμείς» και ένα σωρό άλλες συναφείς ανοησίες. Σήμερα εμείς, του Θεόδοτου, θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια ιδέα του τι γινόταν και συνεχίζεται να γίνεται σε αυτόν εδώ τον –δήθεν ευλογημένο- τόπο.

το έμβλημα της Αθηναϊκής Λέσχης
Ας αρχίσουμε λοιπόν από κάτι που όλοι θα θυμούνται. (Και λέω όλοι, γιατί όλοι είναι, σε καθημερινή βάση, στημένοι μπροστά στις τηλεοράσεις, να παρακολουθούν τα διάφορα «αποκαλυπτικά» «ανατρεπτικά» καθώς και τα άλλα, τα «κόντρα σε όλους» και λοιπά και λοιπά). Όταν λοιπόν, σε μία από τις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις, ήταν σαφές ότι έβγαινε η «Νέα Δημοκρατία», κατέβηκε βολίδα ο πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών από το σπίτι του, στην πλατεία Μαβίλη, στο κέντρο της Αθήνας και συγκάλεσε «συνεδρίαση» όλων όχι των πολιτικών αρχηγών αλλά των πολιτικών παραγόντων στην Αθηναϊκή Λέσχη (πού αλλού;) επί της οδού Πανεπιστημίου, κοντά στο Σύνταγμα. Εν ριπή οφθαλμού, δημοκρατικοί  μου συμπολίτες, μαζεύτηκαν στην Αθηναϊκή Λέσχη  απαξάπαντες. Και εκεί, ο Αμερικανός τους εξήγησε ότι έπρεπε να βγει και να κυβερνήσει όχι η «Νέα Δημοκρατία» αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό ακριβώς έγινε: Ενώ είχε αρχίσει η καταμέτρηση των ψήφων και ανακοινώνονταν τα αποτελέσματα, τα αποτελέσματα άλλαξαν και βγήκε το ΠΑΣΟΚ.
3.   Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 1981, ο Βασίλης Βασιλικός σε άρθρο του στην εφημερίδα «Τα Νέα» εξήγησε ότι στις τότε επικείμενες εκλογές θα έβγαινε το ΠΑΣΟΚ, διότι αυτήν τη νίκη την είχε αποδεχτεί ο... Λάμπρος Ευταξίας (ο ιδρυτής του Μουσείου Βούρου-Ευταξία, στην πλατεία Κλαυθμώνος). Ο Λάμπρος Ευταξίας, εξηγούσε ο Β. Βασιλικός στο άρθρο του, είναι η «σημαντικότερη πολιτική μορφή της νεωτέρας Ελλάδος», αλλά επειδή «είναι άνθρωπος των παρασκηνίων»δεν επιτρέπεται κανείς να μιλάει για αυτόν.

Τι άλλο μπορούσε να πει ο Βασιλικός; Τα είπε όλα με δυο-τρία υπονοούμενα. Αλλά ο Ελληνικός Λαός, ο «υπερήφανος», ο «άκαμπτος», ο «δημοκρατικός» κλπ., έκανε πως δεν καταλαβαίνει... και συνεχίζει να πιστεύει (ή έστω να κάνει πως πιστεύει) ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου έγινε πρωθυπουργός το 1981, επειδή συγκέντρωσε... την πλειοψηφία στις εκλογές εκείνου του χρόνου.

Ε, τι να πει κανείς; Ο Βασιλικός τά γραψε αυτά σε εφημερίδα όχι μεγάλης αλλά μέγιστης κυκλοφορίας. Δεν βαριέσαι όμως... Οι Έλληνες διαβάζουνε και θυμούνται μόνο τα αβλαβή. Γι’ αυτό κι εκπλήσσονται όσοι ήρθαν εδώ από την Ανατολική Ευρώπη κατά τα τέλη του περασμένου αιώνα, για να βρουν δουλειά. «Μα τόσο κοντή μνήμη έχουν οι Έλληνες;» αναρωτιόταν γνωστός μου Βούλγαρος. Κι άλλος, Πολωνός αυτός: «Μα γιατί φοβόσαστε τόσο πολύ;» Τι να τους πω εγώ;

* * *
Μη νομίσετε όμως ότι η αθέατη κυβέρνηση της Ελλάδας είναι ανεξέλεγκτη. Α, όχι! Με τίποτα!  Δεν είναι δυνατόν οι αθέατοι του εξωτερικού να την αφήσουνε να αλωνίζει, να βγάλει π.χ. τα πετρέλαια του Ιονίου ή να φτιάξει βαρειά βιομηχανία. Όχι! Έχει λοιπόν τον επιτηρητή της. Και ο επιτηρητής είναι  ο εκάστοτε «αρχηγός» μεγάλης πολιτικής οικογένειας από την Κρήτη (απώτερης καταγωγής όμως από την Πελοπόννησο), η οποία, εδώ και δεκαετίες, παίζει μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη «εθναρχών». Και τώρα, η ενλόγω οικογένεια ετοιμάζει τον νέο «επιτηρητή», δηλαδή πολιτικό νεόκοπο που ξεπήδησε από το πουθενά και πήρε –καθόλου στα μουλωχτά, αλλά ποιος να μιλήσει- όνομα «δημοφιλέστατο» ειδικώς στην Κρήτη και γενικώς στους προοδευτικούς και δημοκράτες Έλληνες.
          διαβάστε ΕΔΩ
Η Αθηναϊκή Λέσχη είναι λέσχη αγγλικού τύπου των Αθηνών.Ιδρύθηκε το 1875 ύστερα από πρωτοβουλία του Μιχαήλ Μελά και είναι το μακροβιότερο και αυστηρότερο κλειστό ανδρικό κλαμπ της Αθήνας. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο Παύλος Καλλιγάς (1875-1881).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ

Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΩΣ - ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΡΟΚΟ

 Morocco | 10 — 11 December 2018
\

Τις 10-11 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση θα υπογράψει την καταστροφή της Ελλάδας, χωρίς να έχει ρωτήσει κανέναν.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ....

.Γιγαντώνεται η αντίδραση των μαθητών με μαζικές καταλήψεις για το Εθνικό θέμα της Μακεδονίας.Μάλιστα στην Πτολεμαΐδα , δεκάδες μαθητές τραγουδούσαν και συνθήματα Ειδικών Δυνάμεων.
Από τον μαθητικό ξεσηκωμό στις Σέρρες για τη Μακεδονία…Θαυμάστε το ελληνόπουλο.“Εχουμε έρθει από το 1ο Γενικό Λύκειο Σερρών και ήρθαμε να φωνάξουμε για τη Μακεδονία γιατί είναι μία και είναι ελληνική. Αυτό κρατείστε.
,,,,
Τα νέα παιδιά πήραν την πρωτοβουλία να διαμαρτυρηθούν κλείνοντας τα σχολεία και απαιτώντας να ακουστούν.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

EKTAKTO>Εγκαταλείπουν τη χώρα οικογένειες Ολιγαρχών Κάτι παραπάνω γνωρίζουν για το Σκηνικό Αποκάλυψης που έρχεται

Γνωρίζουν λοιπόν ότι έρχεται ο ΟΛΕΘΡΟΣ και εγκαταλείπουν τη χώρα.
....Οι εγχώριες τράπεζες καταρρέουν ενώ ο Ερντογάν απειλεί να βάλει φωτιά στο Αιγαίο δίνοντας τη χαριστική βολή στον ελληνικό πεπετζίδικο τουρισμό. Ο Τσίπρας έχει την ψευδαίσθηση ότι θα πολεμήσει ο Αμερικανός Πρέσβης Πάιατ εναντίον των Τούρκων αδιάβαστος καθώς είναι και στο μάθημα της ιστορίας.
Ελα όμως που δεν συμβαίνει το ίδιο με τους εγχώριους βαρόνους των οποίων το ένστικτο της επιβίωσης τους κάνει, αιώνες τώρα, είτε να συνεργάζονται με τους κατακτητές είτε να εγκαταλείπουν τη χώρα λίγο πριν ξεσπάσει ο όλεθρος.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2018

Τό μυστικό τού Ρουβίκωνα

 Ο Ρουβίκωνας είναι αρχαίο ποτάμι της Ιταλικής χερσονήσου...Η ιδιαιτερότητα του Ρουβίκωνα βρίσκεται στο ότι ένας στρατός που θα τον διάβαινε κατευθυνόμενος προς Νότον και αφού θα είχε ήδη διαβεί το φυσικό οχυρό των Άλπεων [όπως παραδείγματος χάριν είχε πράξει στο παρελθόν ο Ανίβας] προφανώς θα απειλούσε άμεσα με κατάληψη την "Αιώνια Πόλη".
Η σύγκλητος λοιπόν, είχε ορίσει ότι η διάβαση του Ρουβίκωνα, από έναν στρατηγό με τον στρατό του, θα ισοδυναμούσε με "κήρυξη πολέμου" κατά της Ρώμης...Η φράση: "διέβην τον Ρουβίκωνα" λοιπόν είχε μείνει παροιμιώδης στον λατινικό κόσμο και σήμαινε εν γένει μία οριακή πράξη, από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή.

Η ονομασία "Εβραίος" [ivri, στη γλώσσα του Ιούδα] είναι σημιτικής καταγωγής και σημαίνει: "αυτόν που διέβη υδάτινο σύνορο"...οι Εβραίοι έλαβαν αυτή την ονομασία από άλλους λαούς της ανατολικης μεσογείου, όταν διέβησαν τον Ιορδάνη ποταμό, κατά την πορεία προς τη Γη Χαναάν, μετά την έξοδο τους από την  Αίγυπτο.... ο Εβραίος είναι ο άνθρωπος της λαθροεισβολής και του λαθρεποικισμού. Αυτός δηλαδή που διαβαίνει υδάτινα σύνορα, εισβάλλοντας λάθρα σαν καρκινικό κύτταρο, στο σώμα μιας άλλης κοινωνίας, που την κατατρώγει και στο τέλος την εξοντώνει. 
,,,ΕΔΩ

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Τό φιλί τού Ιούδα.

Το περίφημο "όρος Σιών" είναι ένας λόφος περίπου 750 μέτρων υψόμετρο, που βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της παλιάς πόλεως της Ιερουσαλήμ.
Πολλοί το ταυτίζουν με το βιβλικό όρος Μοριά, όπου συνέβη η παρολίγον θυσία του Ισαάκ.  
Αν δώσουμε βάση στην αφήγηση της Βίβλου, "... στο Όρος Μοριά υπήρχε ένα αλώνι που ανήκε σε κάποιον Αραούνα, ένα Ιεβουσαιο. Ο προφήτης Γκαντ πρότεινε στον βασιλιά Δαβίδ την περιοχή, ως ένα ταιριαστό μέρος για την ανέγερση βωμού στον Ιεχωβά. Ο Δαβίδ αγόρασε την περιοχή από τον Αραούνα, για πενήντα αργύρια, ώστε να αναγείρει το βωμό. Ο Γιαχβέ ανέθεσε στον Δαβίδ να χτίσει ένα καταφύγιο στην περιοχή, έξω από τα τείχη της πόλης, στο βόρειο άκρο του λόφου. Το κτίριο θα αντικαθιστούσε τη Σκηνή του Μαρτυρίου και θα χρησίμευε ως ο Ναός για τους Ισραηλίτες στην Ιερουσαλήμ..."
Αν τώρα, εξόν από τη Βίβλο, δώσουμε βάση και στον Ιντιάνα Τζόουνς, στη "σκηνή του Μαρτυρίου", φυλάσσονταν η Κιβωτός της Διαθήκης και επιπλέον στην κορυφή του λόφου, υπηρχε ο τάφος του βασιλιά Δαβίδ [τον οποίον θαύμαζε ο Νίτσε, ως το πρότυπο του Πολεμιστή/Χορευτή]
Δεν χωράει λοιπόν αμφιβολία ότι ο λόφος της Σιών αποτελεί ένα από τα ιερότερα σημεία της Εβραϊκής Συλλογικής Μνήμης, κάτι δηλαδή σαν τη δικιά μας Ακρόπολη, μαζί με το μαντείο των Δελφών και την Αγία Σοφία.[Θα πρόσθετα και το μαντείο της Δωδώνης αλλά αυτό κατά τον κ. Φίλη ανήκει πλέον στη Νότιο Αλβανία και φυσικά εμείς οι Έλληνες δεν διαθέτουμε τη ρώμη και την πίστη των Εβραίων, για να το διεκδικήσουμε και να το πάρουμε πίσω...] 

Αυτός λοιπόν, ο πιο ιερός από τους τόπους των γιων του Ισραήλ, έδωσε το όνομα του σε ένα παγκόσμιο πολιτικό κίνημα, που δημιουργήθηκε αρχικά από Εβραίους της διασποράς αλλά στη συνέχεια και χάρη στην άριστα οργανωμένη Εβραϊκή προπαγάνδα, βρήκε εκατομμύρια υποστηρικτών σε όλους τους λαούς της Δύσης.
Τον Σιωνισμό.
Επισήμως και νομίμως, το Σιωνιστικό κίνημα ξεκινάει κάπου στα τέλη του 19ου αιώνα, από έναν Ουγγροεβραίο δημοσιογράφο, το Τέοντορ Χερτσλ.
Ο φανερά διακηρυγμένος στόχος του πρώτου Σιωνιστικού κινήματος, ήταν η δημιουργία ενός ανεξάρτητου Εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη, όπου θα είχαν τη δυνατότητα να μεταβούν και να κατοικήσουν ως νόμιμοι πολίτες του, άπαντες οι Εβραίοι της διασποράς.

Ο Σιωνισμός δηλαδή πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη, κυρίως ως εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, αφού μάλιστα έθετε το αίτημα της "επιστροφής" των γιων του Ισραήλ στην ιστορική τους κοιτίδα και στην ιστορική τους πρωτεύουσα, την Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκεται και ο ιερός τους λόφος της Σιών.

Ωστόσο, αν ο Σιωνισμός περιορίζονταν αποκλειστικά στις πρώτες διακηρύξεις του, για την δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ, τότε προφανώς δεν θα υπήρχαν σήμερα σιωνιστές, αφού τελικά ο στόχος αυτός πραγματοποιήθηκε στα μέσα του περασμένου και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία.
......ο Σιωνισμός θα έπρεπε να είχε τελειώσει με την ανακήρυξη του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ, το 1948...Δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι!
.... όχι μόνον δεν περιορίστηκε ποτέ στο θεμιτό αίτημα για τη δημιουργία του ανεξάρτητου κράτους του Ισραήλ, αλλά αντιθέτως, αποτελεί μία υπόγεια, αφανή, δια-γεννεακή και άριστα οργανωμένη παγκόσμια συνωμοσία, με βασικό στόχο την εξαφάνιση των ιστορικών εθνών/κρατών και την έλευση μιας πλανητικής αυτοκρατορίας, που θα ελέγχεται άμεσα από τους κληρονόμους του περιούσιου λαού του Ιεχωβά.
Η βίαιη εγκαθίδρυση της Νέας Τάξης πραγμάτων στον Δυτικό Κόσμο, είναι το πιο πρόσφατο στάδιο της συνωμοσίας του παγκόσμιου Σιωνισμού. Ακολουθεί η Πλανητική Κυβέρνηση και η οριστική εξαφάνιση των εθνών/κρατών και των συνόρων τους, υλικών και πνευματικών.
Το φιλί του Ιούδα ήταν πάντα θανάσιμο, σε όποιον επιλέγονταν για να δοθεί...
...ΕΔΩ


Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018

ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΜΑΖΟΥΝ , ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.


"ΤΑ ΕΘΝΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΜΑΖΟΥΝ  , ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. "
JOHN MILTON

ΤΑ 400  ΧΡΟΝΙΑ  ΣΚΛΑΒΙΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΟΘΩΜΑΝΟΥΣ ΗΤΑΝ ΠΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΧΑΣΘΟΥΝ...ΕΤΣΙ  ΜΑΘΑΜΕ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝΕ...ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ  ΠΑΡΑΚΜΑΣΕΙ ΤΟ ΕΘΝΟΣ ΜΑΣ...ΜΑΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΠΑΝΤΑ Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΝ  " ΑΡΧΟΝΤΩΝ" ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΟΥΛΟΙ...
....Η ΝΥΚΤΑ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ....
...ΚΑΙ Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΡΓΕΙ....

ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΕ ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΝΟΡΓΑΝΩΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Τό Καλό δέν μπορεί νά πεθάνει ούτε νά εγκαταλείψει τόν κόσμο στήν μοίρα του...


«Και εξηγέρθη ως ο υπνών Κύριος, ως δυνατός κεκραιπαληκώς εξ οίνου.
Και επάταξε τους εχθρούς αυτού εις τα οπίσω…».


(=Και ο Κύριος σηκώθηκε, όπως ο κοιμισμένος από τον ύπνο, όπως ο δυνατός που είχε ζαλιστεί από το μεθύσι.
Και χτύπησε τους εχθρούς του προς τα πίσω…)

77ος  Ψαλμός του Δαβίδ (στιχ. 65-66)

http://www.youtube.com/watch?v=dqvTkBn3OfM

Πριν από την Άλωση, υπήρχε μια παράδοση
(χρησμοί Λέοντος Στ’ Σοφού-προφητείες του αγ.Μεθοδίου Πατάρων και αγ. Ανδρέου δια Χριστόν σαλού)
για το ξύπνημα στους έσχατους καιρούς ενός ευσεβούς και πένητος βασιλιά,
που θα έδιωχνε τους Ισμαηλίτες από τα βυζαντινά εδάφη
(και ο οποίος εσχάτως ταυτίζεται από κάποιους με τον ελεήμονα αυτοκράτορα της Νίκαιας, Ιωάννη Δούκα Βατάτζη),
ενώ μετά την Άλωση, δημιουργήθηκε ο θρύλος για τον Κωνσταντίνο ΙΑ’ Παλαιολόγο, 
τελευταίο αυτοκράτορα του Βυζαντίου, που κοιμάται «μαρμαρωμένος» σε μια υπόγεια σπηλιά,
μέχρι να έρθει η ώρα που θα ξυπνήσει, για να διώξει τους Τούρκους μέχρι την Κόκκινη Μηλιά.

 
«Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος» 
O βασιλιάς Aρθούρος του Κάμελοτ στην Αγγλία κοιμάται σε μια μυστική σπηλιά στο Άβαλον,
ως rex quondam rexque futurus (=βασιλιάς κάποτε και βασιλιάς μελλοντικός).

Ο βασιλιάς Holger στη Δανία, που βλέπετε και στη φωτογραφία, 
κοιμάται κάτω από το κάστρο Kronborg, μέχρι να τον χρειαστεί ξανά ο λαός του.

 
Hans Peder Pedersen-Dan “Holger Danske” (1907), Kronborg Castle, DanemarkΟ  αυτοκράτορας Frederick Barbarossa στη Γερμανία κοιμάται σε μια σπηλιά κάτω από το βουνό Kyffhäuser.

Οι Τρεις Τέλλοι στην Ελβετία, που πρωτοεμφανίστηκαν το 1653,
για να επαναλάβουν το θρίαμβο του Γουλιέλμου Τέλλου εναντίον των Αψβούργων το 14ο αιώνα,
κοιμούνται σε μια σπηλιά στην περιοχή Waldstättersee.

Ο Fionn Mac Cumhaill στην Ιρλανδία κοιμάται σε μια υπόγεια σπηλιά,
μέχρι να ηχήσει τρεις φορές το κυνηγητικό του κέρας, Dord Fiann.

Ο βασιλιάς Václav στη Βοημία (Τσεχία) κοιμάται σε μια σπηλιά κάτω από το βουνό Blaník, μαζί με τους ιππότες του.

Και η λίστα με τους κοιμώμενους βασιλιάδες της Βόρειας Ευρώπης δεν έχει τελειωμό…


Στην Ανατολική Μεσόγειο πλάι στη μακραίωνη παράδοση

των ετήσιων αναστάσεων θεών της γονιμότητας (λ.χ Διονύσου, Αδώνιδος, Όσιρι κά),
αλλά και της επανόδου στη Γη ιερών προσώπων σε έσχατους καιρούς
(όπως λ.χ του Ιησού στη Δευτέρα Παρουσία κατά τη χριστιανική παράδοση
ή του Muhammad, γιου του Hassan Al-Askari, ως τελευταίου Ιμάμη-Mahdi κατά τη σιιτική μουσουλμανική παράδοση),
αναπτύχθηκε και μια παράδοση κοιμώμενων  βασιλέων.
Όλοι αυτοί οι βασιλείς υπήρξαν χαρισματικά πρόσωπα μιας άλλης εποχής,
που υπερασπίστηκαν τα δίκαια του λαού τους
και έτσι ο Θεός, ανταποκρινόμενος ίσως στο μύχιο πόθο των απλών ανθρώπων,
τους επεφύλαξε μια ιδιαίτερη τύχη:

Την κρίσιμη στιγμή που θα διάβαιναν το κατώφλι του θανάτου,
Άγγελος Κυρίου ή κάποιος άλλος από το χώρο των πνευμάτων (π.χ νύμφη),
πάγωσε το χρόνο γι’ αυτούς
και τους μετέφερε σ’ ένα οριακό καταφύγιο μεταξύ ζωής και θανάτου,
όπου ούτε εχθρός ούτε ο Χάρος μπορεί να τους αγγίξει

(μόνο κάποιος αγαθός μάρτυρας μπορεί να τους δει κάπου-κάπου),
σε μια μυστική σπηλιά κάτω από το βουνό,
η οποία αποτελεί είσοδο για τον Κάτω Κόσμο,
αλλά και μεταφορικά, είσοδο στο γυναικείο σώμα της Μητέρας Γης, απ’ όπου μπορούν και να αναγεννηθούν.

Σ’ αυτήν την ουδέτερη, μεθοριακή, μεταβατική ζώνη για την ανθρώπινη ψυχή
κείτονται εν υπνώσει σαν μαρμαρωμένοι
και, όπως οι καλοί σπόροι «κοιμούνται» μέσα στη γη και περιμένουν την άνοιξη να βλαστήσουν,
όπως ο ήλιος φαίνεται να «κοιμάται» κάθε βράδυ πίσω από τα βουνά
και κάθε πρωί να «ξυπνά», για να σώσει τον κόσμο από το σκοτάδι και το κρύο,
έτσι κι αυτοί οι καλοί βασιλείς αναμένουν την κατάλληλη στιγμή, τον έσχατο κίνδυνο,
για να ξυπνήσουν θαυματουργικά και να σώσουν το λαό τους για μια τελευταία φορά
.Θα μπορούσε κανείς να πει, σκεπτόμενος απαισιόδοξα,
ότι όλοι αυτοί οι θρύλοι των μαρμαρωμένων βασιλιάδων
απηχούν τη διαχρονική ανασφάλεια των λαών,
που τους οδηγεί στην αναζήτηση της σωτηρίας σε κάποιο ηρωικό αρχέτυπο ανάμεσά τους.

Όμως, στην πραγματικότητα διασώζουν ένα πολύ πιο αισιόδοξο στοιχείο:
την ακλόνητη πίστη του ανθρώπου 
ότι το Καλό δεν μπορεί να πεθάνει ούτε να εγκαταλείψει τον κόσμο στη μοίρα του
.
Πάντα θα υπάρχει και πάντα θα υπερνικά στο τέλος το Κακό,
ακόμα κι αν χρειάζεται να υπερνικήσει τους νόμους της φύσης.


Γιατί, όπως είχε πει κάποτε και ο Νίκος Καζαντζάκης,
«Αν ο μυστηριώδης αυτός νόμος δεν κυβερνούσε την ανθρώπινη μοίρα,
το πνεύμα θά ’χε από χιλιάδες χρόνια συντριβεί από την ύλη.
Η ελευθερία κι η ειρήνη θα καταπνίγονταν από το Μεγάλο Φόβο

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2018

Αθάνατος!!!


Αθάνατος!!!
Η Μεγαλοσύνη των λαών 
δεν μετριέται με το στρέμμα. 
Με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται και με το αίμα!

Κωστής Παλαμάς

Ἕνας ἀκόμη ἥρωας στό Ἑλληνικό, Ἡρωϊκό Πάνθεον !

Κι' ὅμως, κάποιος πέθανε γιά τήν Πατρίδα ! 
Γιά τήν Ἑλλάδα !
Γιά τήν ἱστορική μας κληρονομιά !
28η Ὀκτωβρίου 2018! 

ΕΔΩ

Κυριακή, 28 Οκτωβρίου 2018

Κωνσταντίνος Κατσίφας - Έπεσε υπέρ Πατρίδος, σήμερα, στη Βόρειο Ήπειρο !!! Δολοφονήθηκε από ΤΟΥΡΚΑΛΒΑΝΟΥΣ, φωνάζοντας «Ζήτω η Ελλάς» !!! Έπεσε ηρωϊκότατα μαχόμενος και αρνούμενος να παραδοθή !!! Θρηνεί ολόκληρος ο Ελληνισμός... Συγκλονισμένοι όλοι από την είδηση... Δεν υπάρχει Έλληνας, που να μην ξέσπασε σε λυγμούς στο άκουσμα αυτού τού μαντάτου... Εκδίκηση, η πρώτη σκέψη πολλών... Τα χειρότερα, έρχονται...ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΥΓΝΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΤΣΙΦΑ ΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ !!! ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΟΔΟ ΑΡ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗ 7, ΣΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ !!! ΤΩΡΑ !!! ΑΠΟΨΕ !!! ΗΔΗ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ, ΕΦΤΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 19:30'. ΑΠΟΨΕ, ΚΥΡΙΑΚΗ, 28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018, ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ....

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Ὁ Γιάννος καί οἱ ἐκλεκτοί του φίλοι

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ...ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ....


ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΟΤΑΝ ΗΤΑΝ ΣΤΟ ΚΚΕ-εσωτερικού. ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑ ΕΓΙΝΕ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΡΙΖΑ. ΑΛΛΟΣ ΕΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΣΑΠΛΙΑΔΩΝ ΦΥΛΑΚΗ.ΠΟΣΟ ΤΥΧΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΚΛΕΦΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ? ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΧΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΟΣΙΑ-ΛΗΣΤΕΣ?...... Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΗΣ ΝΔ........ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΣΑΣ ΣΩΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΥΛΗΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΝΑ ΚΟΙΜΑΣΤΕ ΟΣΟ ΞΕΠΟΥΛΑΝΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΠΗΓΗ

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ