Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

ΠΩΣ ΗΤΑΝ Η ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

     Στη βιβλιοθήκη Ταεζαρίνι της Ρώμης φυλάσσεται η κατωτέρω επιστολή προς τον αυτοκράτορα της Ρώμης Τιβέριο σταλμένη από τον Πόπλιο Λεντούλο κυβερνήτη της Ιουδαiας, πριν τον Πιλάτο.
          « Ηκουσα , ω Καίσαρ, ότι επιθυμείς να μάθεις  ό,τι σοι γράφω νυν περί ανθρώπου τινός λίαν εναρέτου , καλουμένου Ιησού Χριστού, ον ο λαός θεωρεί προφήτη και οι μαθηταί του Θεόν, λέγοντες ότι είναι Υιός Θεού, πλάστου του ουρανού και της γης και παντός ό,τι εν αυτή ευρίσκεται και υπάρχει.
          Τη αλήθεια ω Καίσαρ, ακούονται καθ' ημέραν  θαυμαστά πράγματα υπέρ του Χριστού αυτού, ανεγείρει νεκρούς και ιατρεύει ασθενείς δια μιας μόνης λέξεως. Είναι ανήρ αναστήματος Μετρίου, καλός την όψιν και μεγαλοπρέπεια περιβεβλημένος, ιδίως κατά το πρόσωπο, ώστε όλοι όσοι τον ατενίζουν, αναγκάζονται να τον αγαπούν και να τον φοβούνται. 'Εχει την κόμη χρώματος καρύου ωρίμου , εξικνουμένην μέχρι των ώμων του. Εκείθεν δε μέχρι των ωμοπλατών του καταντά γαιόχρους αλλά μάλλον στιλπνή, διχάζεται δε αυτή εν τω μέσω άνωθεν, κατά το σύστημα των Ναζαρηνών. Τα μέτωπον του είναι λείο και γαλήνιο, το πρόσωπο  του άνευ ρυτίδας ή κηλίδος , η ρίς και τα χείλη του κανονικότατα. Το γένειόν του είναι πυκνό, και του αυτού χρώματος της κώμης, δεν είναι δε μακρόν και διχάζεται εις το μέσον. Το βλέμμα του είναι σοβαρό και εμποιούν φόβο, έχει δε δύναμη ακτίνος ηλιακής. Ουδείς δύναται να τον παρατηρήσει ατενώς. Όταν επιτιμά φοβίζει, όταν δε πράττει τούτο κλαίει. Είναι αξιαγάπητος και χαρίεις μετά σοβαρότητος. λέγουσι ότι ουδέποτε ώφθη γελών, αλλά πλειστάκις κλαίων. Έχει ωραίας τας  χείρας και τους βραχίονας.
           Εν τη συνομιλία ευαρεστεί πάντας, δυσκόλως  όμως φαίνεται. Όταν όμως φανεί κάπου εiναι  μετριόφρων και έχει, το ωραιότερο παράστημα του κόσμου. Είναι ωραίος ως τη μητέρα του , η οποία είναι η ωραιοτέρα γυνή ήτις εθεάθη εις τα μέρη ταύτα,
          Εάν όμως η Ση μεγαλειότης ω καίσαρ , ποθεί να ιδή αυτόν , πληροφόρησόν με διότι θα σοι τον στείλω πάραυτα. Πάντες εν τη Ιερουσαλήμ θαυμάζουσι την σοφία του καίτοι ουδέποτε εσπούδασε τι και όμως είναι κάτοχος πάσης επιστήμης .Περιπατεί ανυπόδητος  και ασκεπής την κεφαλήν. Πολλοί βλέποντες αυτόν γελώσιν, αλλά όταν ευρίσκονται προ αυτού τρέμουσι και θαυμάζουσι  αυτόν. Λέγουσι, ότι ουδέποτε άνθρωπος ως αυτός ανεφάνει εις τα μέρη ταύτα. Τη αληθεία ως μοι λέγουσι οι εβραίοι, ουδέποτε εκυρήχθη διδασκαλία  ως  η δική του.
          Πολλοί των Ιουδαίων θεωρούσιν αυτόν Θεόν. Άλλοι  πάλιν μοι λέγουσιν, ότι είναι εχθρός της Σης μεγαλειότητος ω Καίσαρ. Πολλαχώς με παρενοχλούσι οι μοχθηροί αυτοί εβραίοι . Λέγεται , ότι αυτός ουδέποτε δυσαρέστησε τινά αλλά, ότι μάλλον εποίησε  το αγαθόν. Όλοι όσοι  εγνώρισαν αυτόν λέγουσι ότι ευεργετήθηκαν παρ' αυτού.
          Όμως εις την Σην μεγαλειότητα ω Kαiσαρ,  την προς την Σην υπακοή ειμί πρόθυμος. Ότι διατάξεις θέλει εκτελεστεί».   

 Εν Ιερουσαλήμ Ινδικτιώνος 7 Σελήνη 11
 Της Σης μεγαλειότητας πιστότατος και ευπειθέστατος
 ΠΟΠΛΙΟΣ ΛΕΝΤΟΥΛΟΣ
Κυβερνήτης της Ιουδαίας.
πηγή

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ "ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑ" ΚΑΙ... ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

«ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν καί οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. ιθ΄, 40). 
Τά «ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ» ὅμως πού βοοῦν, πῶς δέν τά εἶδαν, πῶς δέν τά ἀντελήφθησαν!
Τόσα πολλά καί ἀπίστευτα, πρωτοφανῆ, παγκόσμια γεγονότα, συνέβησαν καί συμβαίνουν, ὅπως ἡ ἵδρυση τοῦ κράτους τοῦ Ἰσραήλ, ἡ ἐμφάνιση καί ἐξάπλωση παγκοσμίως τοῦ ἀριθμοῦ 666, ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονική διακυβέρνηση, ἡ ἐπίσημη κατάργηση τῶν Νόμων καί τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἡ ἐπίσημη ἀποδοχή καί ἀναγνώριση τῶν ὁμοφυλοφίλων, ἡ παγκόσμια ἐξάπλωση τῆς Νέας Ἐποχῆς, τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί τῆς Μαγείας, ἡ ἐπιβολή τῆς Πανθρησκείας καί τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἡ μεγάλη Ἀποστασία, οἱ διάφορες θεομηνίες, οἱ καταστροφές, οἱ πόλεμοι, οἱ ἀκοές πολέμων, οἱ λοιμοί, λιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί, πυρκαγιές, τυφῶνες, τσουνάμια, οἰκονομική κρίση καί τόσα ἄλλα πού ἔγιναν, καί πάλι δέν βλέπουν καί δέν καταλαβαίνουν τίποτε! Συνέβαιναν πάντα, λένε!
Τί νά πεῖ κανείς...
Τόσοι καί τόσοι παγκόσμιοι καί μεγάλοι ἡγέτες ἐκκλησιαστικοί καί πολιτικοί (Πάπας, Οἰκουμενικός Πατριάρχης, Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Προτεσταντῶν, Ὀμπάμα, Ἰρανός Πρόεδρος, ἀκόμη καί ὁ Παπανδρέου, ἀλλά καί πολλοί ἄλλοι), μιλᾶνε καί προπαγανδίζουν φανερά καί ἀπροκάλυπτα πλέον γιά τήν ἀνάγκη μιᾶς παγκόσμιας κυβέρνησης καί ἑνός παγκόσμιου κυβερνήτη πού θά σώσει τήν ἀνθρωπότητα, ἀλλά  καί πάλι κωφεύουν. Τόν Σεπτέμβριον μάλιστα τοῦ 2012 προανήγγειλαν ἐπίσημα, μέσα στόν ΟΗΕ, (ὁ Ἰρανός Πρόεδρος Μαχμούντ Ἀχμαντινετζάτ, δεῖτε εδῶ) τόν ἐρχομόν αὐτοῦ τοῦ Παγκόσμιου μεσσία-σωτήρα (δηλαδή τοῦ Ἀντιχρίστου) ὁ ὁποῖος θά ἔλθει σύντομα γιά νά φέρει, ὅπως λένε καί πιστεύουν ὅλοι αὐτοί, τήν εἰρήνη, τήν ἀσφάλεια καί τήν σωτηρία ὅλης τῆς γῆς, ἀλλά καί πάλι «ΟΥΔΕΙΣ» ἀντελήφθηκε τίποτε!...
Πᾶμε ὅμως νά δοῦμε, γιά νά μήν ἔχει κανείς καμμία δικαιολογία, κοντά σέ ὅλα τά ἄλλα σημάδια πού ἄφησε ὁ Κύριός μας, ἀκόμη ἕνα ἐπιπλέον ΜΕΓΑΛΟ καί ΤΡΑΝΤΑΧΤΟ ΣΗΜΑΔΙ πού μᾶς βροντοφωνάζει μέρα - νύχτα, ὅτι τό ’18 ἔρχεται ἡ Δευτέρα Παρουσία.
Οὔτε καί αὐτό τό πρόσεξαν; Οὔτε καί αὐτό τό εἶδαν; Μά τούς τό ἔλεγε κάθε μέρα. Τούς τό φώναζε χρόνια τώρα. Τό ἄκουγαν πολλές φορές καθημερινά καί τό σχολίαζαν μάλιστα μεταξύ τους!
Ποιό εἶναι αὐτό;
Τό γνωστό σέ ὅλους μας περιστεράκι, πού λέγεται ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑ!
Ἡ Δεκαοχτούρα εἶναι ἕνα εἶδος περιστεριοῦ, τό ὁποῖο ὀνομάστηκε ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑ, ἐπειδή φωνάζει συνέχεια τό «ΔΕΚΑΟΧΤΩ»!
Τό περίεργο μάλιστα εἶναι, ὅπως λένε οἱ εἰδικοί, ὅτι τό εἶδος αὐτοῦ τοῦ περιστεριοῦ, ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ μέχρι καί τά τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος. Μόλις δέ τόν 20ο αἰῶνα ἐμφανίστηκε στήν Εὐρώπη, ἐνῶ μαρτυρίες γιά τήν ἐμφάνισή του σέ διάφορα μέρη τῆς Πατρίδος μας ὑπάρχουν κυρίως μόνο μετά τήν δεκαετία τοῦ ’40. Δηλαδή, λίγο πρίν ἤ μετά τήν ἵδρυση τοῦ Κράτους τοῦ Ἰσραήλ.
Νά λοιπόν, πού ὁ Θεός φρόντισε, συνεσκιασμένα, καί μέσα ἀπό τήν Δεκαοχτούρα, ὡς ἄλλο «Ἅγιο Πνεῦμα, ἐν εἴδει περιστερᾶς» (Ματθ. γ΄, 16) νά μᾶς φωνάζει καθημερινά τήν χρονολογία τῆς Δευτέρας Παρουσίας Του, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ’18. Δηλαδή, τό ἔτος 2018. Ἀλλιῶς ποιός ὁ λόγος, ὁ Θεός νά ἔβαλε στό περιστέρι αὐτό νά φωνάζει συγκεκριμένα αὐτό τόν ἀριθμό, ὥστε ἀκόμη καί οἱ ἄνθρωποι ἀπό μόνοι τους νά τό ὀνομάσουν ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑ;
Πόσα τυχαῖα μπορεῖ νά εἶναι ὅλα αὐτά;
Ὑπάρχει ἄραγε τίποτε τυχαῖο στήν Δημιουργία τοῦ Θεοῦ; Φυσικά καί ὄχι, ἀφοῦ ὡς γνωστόν ὁ Θεός, «τά πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησε»!  
Ἄς μήν ξεχνᾶμε ἀκόμη, ὅτι ὁ Θεός πολλές φορές ὅταν θέλει καί πρέπει, μιλάει καί μέσα ἀπό ζῶα...Γι’ αὐτό καί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή ὅτι ὅταν οἱ λογικοί ἄνθρωποι δέν μιλᾶνε καί δέν λένε αὐτά πού πρέπει, τότε, «ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν καί οἱ λίθοι κεκράξονται» (Λουκ. ιθ΄, 40). ΠΗΓΗ


σ.Φ-Ε : Ή δεκαοχτούρα μιλάει ελληνικά λέγοντας τό "18" γιατί ή Ελλάδα θά παίξει καί πάλι τόν ρόλο τού μεγάλου πολέμαρχου κατά τών σατανιστών ατλαντοσιωνιστών ... 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ


ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΑΧΕ ΠΑΛΙ Ο ΚΛΗΡΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΟΥΜΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΜΑΣ...!!!

Τίποτα δε λειτουργεί έτσι κι αλλιώς εδώ και χρόνια. Περίμενα ότι θα έχουμε εκλογές μέσα στο Γενάρη, λόγω «επίσημης» πτώχευσης, ΑΦΟΥ θα είχαν υπογράψει για την παράδοση όλων των υπολειπομένων εθνικής σημασίας «σημείων». Για μια ακόμη φορά δεν υπολόγισα το πόσο κηφήνες είναι όλοι αυτοί που μας κυβερνούν εδώ και χρόνια και άρα και τη δέουσα αναβολή από την καθυστέρηση λόγω ανικανότητας!
Αν δεν υπογράψουν όλα τα υπολειπόμενα «σημεία» του ξεπουλήματος της Ελλάδας δεν έχει νόημα να αλλάξει η κυβέρνηση.
Το πρόβλημα είναι ότι το «παιδί θαύμα» τους τελείωσε πολύ νωρίτερα απ’ ότι υπολόγιζαν! Και ο Κούλης (ως επόμενος- αν είναι) είναι ήδη «στιγματισμένος»! 
Άρα ποιος «νόμιμος» μπορεί να υπογράψει για το τελικό ξεπούλημα της πατρίδας;;; Αν κάποια στιγμή γίνουν πραγματικά δικαστήρια και όλοι αυτοί κηρυχτούν παράνομοι ΚΑΙ μπουν φυλακή, ΑΥΤΟΜΑΤΑ ακυρώνονται ΟΛΑ όσα ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ! Και άν η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ αποφανθεί ΥΠΕΡ της διόγκωσης του εθνικού χρέους λόγω δόλου, τότε ΟΛΑ τα μνημόνια ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ!
Μέσα σ’ όλα, το πρόγραμμα των δανειστών πάλι εφαρμόστηκε λάθος. Πριν δώσουν αμετάκλητα «τα πάντα όλα» στον ξένο ζυγό, πήγαν και υπέγραψαν τη «μεταφορά» των «κόκκινων δανείων». Κι έκεί «καρφώθηκαν» ή μάλλον έβαλαν αυτογκόλ!
Τώρα αφενός το «παιδί θαύμα» τους τέλειωσε, και αφετέρου έχουμε το διαβολόπαιδο ως συνεχιστή! Η όποια «οικουμενική» είναι καμμένο χαρτί από πριν… Το παζλ δεν βγαίνει με τίποτα λέμε!
Ειλικρινά δεν ξέρω αν είναι το ότι η Ελλάδα προστατεύεται σκανδαλωδώς! (ΝΑΙ, αλήθεια είναι. Τώρα πια το πιστεύω ακράδαντα!) Ή αν τα «φυτώρια» που με χρόνια προσπάθεια τελικά έπαιξαν και εκκόλαψαν τους χάλασαν (έχει απρόβλεπτο κλίμα ο τόπος μας…)
Είμαι πια απίστευτα σίγουρη ότι οτι το/τα σύμπαν/τα κινούνται με ένα μαγικό τρόπο και η λευτεριά είναι στα σκαριά! Θα την πληρώσουμε (η λευτεριά ΠΟΤΕ δεν χαρίζεται) αλλά μάλλον σε μας έλαχε πάλι ο κλήρος να σηκώσουμε όλη την ανθρωπότητα στους ώμους μας…. 
Καλό κουράγιο Έλληνες! Ψηλά το κεφάλι και το φρόνημα!
πηγή

Ἀνάλογη (μὲ τὴν σημερινή) …«σωτηρία» ζήσαμε τὸ 1950!!!


Ἀνάλογη (μὲ τὴν σημερινή) ...«σωτηρία» ζήσαμε τὸ 1950!!!1Ελλάδα 2016…
Κάρτες σιτίσεως από την MasterCard…
Υποχρεωτική προσβαση στο internet για τα φορολογικά θέματα…
Έλεγχος της ίριδας του ματιού στους προθαλάμους των τραπεζών…
Και εγκαταλελειμμένα μωρά, λόγω φτώχειας. 

Ακριβώς όπως το 1950 που μας …«έσωσαν» οι …«σύμμαχοί μας»  από τους «κομμουνιστάς»,  καταστρέφοντας την Ελλάδα.
Ἀνάλογη (μὲ τὴν σημερινή) ...«σωτηρία» ζήσαμε τὸ 1950!!!2 Ἀνάλογη (μὲ τὴν σημερινή) ...«σωτηρία» ζήσαμε τὸ 1950!!!3
Σίγμα
πηγή

ΣΤΗΝ ΧΛΙΔΑΤΗ ΦΙΛΟΘΕΗ! Ο Κουρουμπλής έτρωγε τα ψάρια του κι έπινε τα κρασιά του την ώρα της απεργίας...

Από το "PRESS-GR"
Ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Κουρουμπλής σήμερα δεν πήγε στο υπουργείο. Αν και δεν ακολούθησε την προτροπή του κόμματος για συμμετοχή στην πορεία στο κέντρο της Αθήνας, ο υπουργός βρέθηκε στο γνωστό κοσμικό στέκι της Φιλοθέης «Παλιά Αγορά» συνοδεία συντρόφων του να τρώει ψάρι και να πίνει κρασί συζητώντας τα ακανθώδη προβλήματα της χώρας και τα αδιέξοδα των πολιτών που αντιμετωπίζουν το φάσμα της πείνας και της...
εξαθλίωσης.
Μακριά από τη βουή και τα καπνογόνα, ο κ. Κουρουμπλής κάθισε στην Παλιά Αγορά περίπου τέσσερις ώρες μιλώντας όπως πάντα για πολιτική και για το πώς θα βοηθηθεί το εργατικό κίνημα από τις βάρβαρες κι αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές...

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016

ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΧΑΡΙΣΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ;


Παρέλαση αγροτών, μπροστά στον Ιωάννη Μεταξά.
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι ο μόνος μεταπολεμικός Ηγέτης της Ελλάδος που χάρισε τα αγροτικά χρέη, ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Ωστόσο, το ίδιο έπραξε κι ένας άλλος Ηγέτης, αλλά προπολεμικά. Ήταν βεβαίως ο Ιωάννης Μεταξάς! Ο «Πρώτος Αγρότης», όπως τον ονόμασαν οι ευγνώμονες Έλληνες αγρότες!
AgrotikiDSC03642
Η ρύθμιση (διαγραφή) των αγροτικών χρεών προς τους ιδιώτες (τοκογλύφους!) που δάνειζαν τους αγρότες με υπέρογκους τόκους (και που σχεδόν πάντα έπαιρναν για αντάλλαγμα τη γη τους, όταν οι αγρότες δεν είχαν λεφτά να τους πληρώσουν…), έγινε με τον Αναγκαστικό Νόμο 677 «Περί Ρυθμίσεως Χρεών», που έγινε στις 14 Μαΐου του 1937. Ο νόμος αυτός προέβλεπε την οριστική διαγραφή  όλων των καθυστερημένων τόκων στα ιδιωτικά χρέη που αφορούσαν την περίοδο προ της 1/1/1935 και καθιέρωσε αποπληρωμή του κεφαλαίου σε 12 ετήσιες δόσεις με τόκο 3%.
Έκτοτε, ο δανεισμός των αγροτών γινόταν από κρατικούς πιστωτικούς οργανισμούς –κυρίως από την Αγροτική Τράπεζα- και τα επόμενα έτη αυξήθηκε κατακόρυφα η αγροτική παραγωγή της χώρας, με αποτέλεσμα, αφενός μεν την επίτευξη της αυτάρκειας και αφετέρου δε την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των αγροτών.
Δύο στα δύο, λοιπόν. Δύο «δικτάτορες» ήταν οι ευεργέτες των αγροτών στην Ελλάδα. Και πολλοί «δημοκράτες», οι δήμιοί τους!

Παιδιὰ ὡς …ἀνταλλακτικά!!!...

Παιδιὰ ὡς ...ἀνταλλακτικά!!!1Κι όπως μετά από κάθε καταστροφή οι …«ανθρωπιστικές» οργανώσεις φροντίζουν να ικανοποιήσουν όλα τα κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων κι εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, όπου οι υψηλές τιμές προσφέρουν τρομερές ευκαιρίες για παράνομο πλουτισμό.
Ένα φτωχό, ανώνυμο προσφυγόπουλο μπορεί να μετατραπεί σε …«ανταλλακτικά» χωρίς συνέπειες και να χωρίς να το ψάξει ποτέ κάποιος.

Ουδέποτε απησχόλησε τα Διεθνή Δικαστήρια η εμπορία οργάνων ανθρώπων, που βρέθηκαν απέναντι στα Δυτικά συμφέροντα. Ούτε στην Γιουγκοσλαβία, ούτε στο ΙΡΑΚ, ούτε στις χώρες που έπληξε το Τσουνάμι, ούτε στην Παλαιστίνη, ούτε στην Συρία, ούτε στο Νεπάλ τιμωρήθηκαν ποτέ αυτά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, που αφέθηκαν απλά να κυκλοφορούν ως φήμες.
Τα νούμερα των παιδιών που εξαφανίστηκαν, κατά το προσφυγικό κύμα που προκάλεσαν οι σχεδιασμοί του Ισραήλ και των συμμάχων του, είναι τρομακτικά. Και φυσικά αυτή η απέραντη τραγωδία, αυτό το απερίγραπτο έγκλημα  δεν έχει ενόχους. Θα το πληρώσουν πρώτα οι πρόσφυγες και μετά εμείς, οι άλλοι λαοί, που είμαστε σύμμαχοι των Ισραηλινών και των αρρωστημένων τους σχεδίων για υποδούλωση όλων των λαών στην Νέα τους Τάξη..
Σύμφωνα με την οργάνωση Save the Children, εκτιμάται ότι 26.000 ασυνόδευτα παιδιά εισήλθαν πέρυσι στην Ευρώπη. Η Europol πιστεύει ότι το 27% των αφίξεων στην Ευρώπη ήταν ανήλικοι.
«Είτε έχουν καταγραφεί είτε όχι, μιλάμε για 270.000 παιδιά. Δεν είναι όλα ασυνόδευτα, αλλά έχουμε ενδείξεις ότι μεγάλο ποσοστό αυτών μπορεί να είναι» είπε ο αξιωματούχος της Europol.
Σίγμα
 συνέχεια ΕΔΩ

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ....

ΘΕΛΕΙ ΜΕΓΑΛΟ ΞΕΣΚΑΡΤΙΣΜΑ...


Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας…


Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...2Καὶ πᾶμε γιὰ ἄλλα.
Τὸ «Economist» ἄρχισε νὰ τὸ …σιγοψιθυρίζῃ.
Κι ὅταν τὸ «Economist» τῶν Rothschild …σιγοψιθυρίζῃ, ἀκολουθοῦν …ἐξελίξεις!!!

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...1
βικιπαιδεία
Οὐσιαστικῶς μᾶς ἐνημερώνει …προφητεύοντας!!!
πηγὴ
Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...5
Ὅπως δῆλα δὴ ἔως σήμερα συνηθίζει… Μόνον ποὺ κάθε φορὰ ποὺ τὸ ἐν λόγῳ ἔντυπον κάτι …προφητεύει, μερικὲς συμφορὲς ἀκολουθοῦν γιὰ κάποιους λαούς. Τέτοιου εἴδους συμφορὲς ἐβίωσαν ἤδη οἱ Σέρβοι, οἱ Ἰρακινοί, οἱ Λίβυοι, οἱ Ἀφγανοί, οἱ Σύριοι, οἱ Οὐκρανοί… …κι ἔπονται οἱ Ἰταλοί, οἱ Τοῦρκοι, ἐμεῖς…


Θέλουμε νά μάθουμε τό …μέλλον; ΕΔΩ

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...3Γενικῶς…
Κατσικοπόδαροι δὲν εἶναι… Ἁπλῶς ἐκφράζουν τὰ σχέδια ποὺ ἔχουν κάποιοι ἐξυφάνει πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς…!!!
Κοινῶς; Μᾶς ἐνημερώνουν γιὰ ὅσα ἔπονται!!!

Στὴν πραγματικότητα ἔχουμε πολλὰ σημάδια γιὰ νὰ βεβαιωθοῦμε γιὰ τὶς …«διαπιστώσεις» τοῦ «economist».
Παράδειγμα; Ἡ αὐριανὴ γενικὴ ἀπεργία. Ξαφνικά, ἀπὸ ἐκεῖ ποὺ τὰ ΚΝΑΤ (τὸ ΠΑΜΕ)  προστάτευαν τὴν βο(υ)λή τους,

ΚΝΑΤ, τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ συστήματος.ΕΔΩ

Τώρα συμμετέχουν στὴν ἀπεργία.
Απεργία 4 2 2016.pagesεἰκόνα
Αὐτοὶ ποὺ δὲν κουνήθηκαν ὅταν περνοῦσαν ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ μνημόνια…
Ποὺ δὲν ἔβγαλαν ἄχνα ὅταν οἱ Ἕλληνες κατὰ χιλιάδες ὁδηγοῦντο στὴν αὐτοχειρία καὶ στὴν ἀστεγία…
Ποὺ δὲν ἀντέδρασαν ὅταν ὅλα τὰ ταμεία χρεωκοποῦσαν, διότι τὰ ἀποθεματικά τους τὰ τσιμποῦσαν οἱ τοκογλῦφοι…
Ποὺ συνήργησαν, μὲ ὅλες τους τὶς δυνάμεις, γιὰ νὰ σφραγισθοῦν οἱ ἐλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ νὰ μείνουν στὸν δρόμο ἐκατομμύρια συμπατριῶτες μας.
Ποὺ  δὲν πετάρισαν βλέφαρο ὅταν οἱ Ἕλληνες ἔμεναν ἀνασφάλιστοι, γιὰ νὰ ἔχουν κάρτα περιθάλψεως οἱ ἀγαπημένοι τους …«πρόσφυγες»!!!
Ποὺ δὲν ἐνοχλήθησαν ὅταν τὰ παιδιά μας κατέληγαν σὲ ὀρφανοτροφεῖα καὶ τὰ ἀδέλφια μας, ὡς δοῦλοι, στὰ ἐργοστάσια τῶν «ἑταίρων» μας…
Τώρα, ξαφνικὰ «ξύπνησαν» καὶ ἔρχονται νὰ μᾶς σώσουν!!!
Ὤ, αὐτὸς ὁ κόσμος ὁ μεγάλος, ὁ σπουδαῖος τῶν πρακτόρων, τῶν ἐξαγορασμένων καὶ τῶν προδοτῶν!!!

Μὰ καὶ ὅλοι οἱ συνδικαλιστὲς ἀκολουθοῦν. Ξαφνικὰ ΜΟΝΟΝ τὸ ἀσφαλιστικό, ΜΟΝΟΝ αὐτό, τοὺς ἔτσουξε. Λὲς καὶ ὅλα τὰ ἄλλα νομομαγειρέματα δὲν σκοτώνουν… Ἀλλὰ βλέπετε… Ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ σήμερα ἀντιμετωπιζόμεθα ἐπισήμως ὡς ἀναλώσιμοι ἀριθμοί, ὡς χαχόλοι, ὡς πλέμπα δὲν ἔχουμε ἀξία.
Ἀξία ἔχουν μόνον οἱ ἐντολὲς τῶν τοκογλύφων, ποὺ βιάζονται νὰ περάσουν τὰ τελευταῖα μέτρα, γιὰ νὰ κλείσῃ κι αὐτὸς ὁ κύκλος τῶν ἐγκλημάτων τους, δίχως ὅμως νὰ στοχοποιοῦνται οἱ ἐγκληματίες.
Θὰ μᾶς φταίη πάντα ὁ προηγούμενος (ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου οἱ τσιπροκαμμένοι) καὶ θὰ ἀποστρέφουμε τὸ βλέμμα μας ἀπὸ τοὺς πραγματικοὺς ἐγκληματίες.
Φροντίζουν πολὺ προσεκτικὰ ὅλοι οἱ συνδικαλιστές, τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως καὶ οἱ πανεπιστημιακοὶ  γιὰ αὐτό.

Τελείωνουμε καὶ μὲ τὴν «πρώτη φορὰ ἀριστερά» κυβέρνησίν μας...6Πᾶμε γιὰ ἄλλα λοιπόν. Ἡ τελευταία πράξις αὐτοῦ τοῦ δράματος πλησιάζει.
Φιλονόη

Σημείωσις

Εἶμαι μαζὺ μὲ τοὺς ἀγρότες, ἀλλὰ καὶ μὲ κάθε ἀντίδρασιν. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἀπεργίας διαρκείας κι ὄχι τῶν (κατ’ ἐντολὴν τῶν τοκογλύφων) 24ώρων καὶ 48ώρων τῆς πλάκας ἀπεργιῶν. Εἶμαι ὑπὲρ τῆς ἑνώσεώς μας. Ἐὰν ὅμως δὲν πετάξουμε αὐτὰ τὰ σκουπίδια ἀπὸ τὴν ζωή μας, γιὰ πολὺ ἀκόμη θὰ μᾶς ἐλέγχουν οἱ πράκτορές τους. Τώρα ἔδωσαν ἐντολὴ νὰ ἀλλάξῃ τὸ κυβερνητικὸ σχῆμα καὶ θὰ γίνη. Ἡ κυβέρνησις πέφτει. Ὅμως καὶ  ἡ ἐπομένη εἶναι προγραμματισμένη ἔως τῆς τελευταίας της λεπτομερείας…

Κι ὁ Λεβέντης μόνον γιὰ «Οἰκουμενική» κόπτεται!!!ΕΔΩ

πηγή

Ἐξαγριωμένοι κουκουλοφόροι κατά τῆς ἐκκλησίας;...Οι πράκτορες της Μοσάντ, που παριστάνουν τους δίκαιους και προοδευτικούς κουκουλοφόρους...!!!


Ἐξαγριωμένοι κουκουλοφόροι κατά τῆς ἐκκλησίας;1Οι πράκτορες της Μοσάντ, που παριστάνουν τους δίκαιους και προοδευτικούς κουκουλοφόρους, κατά έναν …«περίεργο» τρόπο δεν θεωρούν ρατσιστικά τα σχολεία που είναι μόνον για …«περιουσίους» και τα γηροκομεία που είναι μόνον για …«περιούσιους»
Δεν θεωρούν ρατσιστές τους ραββίνους, που μιλούν για τον …«περιούσιο» λαό, ούτε θα έριχναν κόκκινη μπογιά στην Ισραηλινή Πρεσβεία, μετά από κάθε εν ψυχρώ εκτέλεση δεκατριάχρονου κοριτσιού στην Παλαιστίνη. 
Οι πρακτορίσκοι, που εκπαιδεύονται από «Ιούς» και γνωστούς πράκτορες-δημοσιογράφους, κάνουν μόνο ότι συμφέρει στον Σιωνισμό.
Ούτε που πρόσεξαν ότι αυτόν τον …«περιούσιο», που ο Μπουτάρης έβαλε υπεύθυνο στα οικονομικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο εισαγγελέας τον ψάχνει γιατι έβαλε στο χέρι εκατομμύρια με …θεϊκή δεξιοτεχνία, τέτοια που η Δικαιοσύνη αναγκάστηκε να του ασκήσει δίωξη.


Ἐξαγριωμένοι κουκουλοφόροι κατά τῆς ἐκκλησίας;4 Ἐξαγριωμένοι κουκουλοφόροι κατά τῆς ἐκκλησίας;3
Οι δηλώσεις του Άνθιμου, για τα ανύπαρκτα ομόφυλα ζευγάρια, τους εξόργισαν.
Ἐξαγριωμένοι κουκουλοφόροι κατά τῆς ἐκκλησίας;2
Για τα υπαρκτά εκατομμύρια που έκαναν φτερά στην Αλ Καπόν Α.Ε. πέρα βρέχει…
Άλλοι θα τα πληρώσουν έτσι κι αλλιώς … Όχι οι …«περιούσιοι» προστάτες τους τοκογλύφοι, που χρηματοδοτούν τον …«αυθορμητισμό» των κουκουλοφόρων.

Σίγμα
πηγή

Συγκέντρωση - διαμαρτυρία για την "Κάρτα του Πολίτη"

Σύσσωμος ὁ ἑλληνικός λαός ἑνώνοντας τήν φωνή του, κατεβαίνει7 Φεβρουαρίου 2016 καί ὥρα 3μμ. στά Προπύλαιαστήν μεγάλη συγκέντρωση-διαμαρτυρία πού ὀργανώνουν Ὀρθόδοξοι σύλλογοι, φορεῖς, ὀργανώσεις καί σωματεῖα, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ γιά νά δηλώσουν τήν ἀντίθεσή τους:
1) στή νέα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πού ὕπουλα καί ἐκβιαστικά θέλουν νά μᾶς ἐπιβάλουν οἱ κυβερνῶντες,
2) στό ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῆς... ΑΧΡΗΜΑΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
3) στήν ΑΡΙΘΜΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
4) στήν ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ τῶν ΑΓΟΡΩΝ
5) στήν ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΗ καί τήν ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ τῶν ΛΑΩΝ
6) στήν ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΙΗΣΗ τῆς ΕΛΛΑΔΟΣ
Μετά τό πέρας τῶν ὁμιλιῶν θά πραγματοποιηθεῖ πορεία στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων (πλατεία Συντάγματος).
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ: www.orthros

Αν οι προηγούμενοι γλίτωσαν το ξύλο... οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν...

Του Σίμου Πετρόπουλου
Τα κανάλια, ακόμα και τα κρατικά, βάζουν τα δυνατά τους ώστε η Απεργία της Πέμπτης να πετύχει. Εκτενή αφιερώματα και σαφέστατη στήριξη των απεργών. Κι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ, όπως κάνει παραδοασιακά, στηρίζει την απεργία κατά των μέτρων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Αν οι προηγούμενοι γλίτωσαν το ξύλο... οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ θα χρειαστεί να μεταναστεύσουν.
Μένει να δούμε τον Τσίπρα να ζητήσει από τους...

Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2016

ΗΠΑ: Λογισμικό της κυβέρνησης υπολογίζει τον «Βαθμό Απειλής» κάθε πολίτη και τον κατηγοριοποιεί σε Κόκκινο, Κίτρινο ή Πράσινο

Αν ήσασταν Αμερικάνος πολίτης ποιος θα ήταν ο «βαθμός απειλής» σας; Σήμερα, περισσότερο από το 90 τοις εκατό όλων των τοπικών αστυνομικών τμημάτων και σχεδόν όλων των κρατικών υπηρεσιών χρησιμοποιούν κάποιο είδος τεχνολογικής εποπτείας. Μία από τις πιο κοινές εφαρμογές ονομάζεται Beware ("Προσοχή") και σαρώνει δισεκατομμύρια εκθέσεων σύλληψης, αρχείων ιδιοκτησίας, εμπορικών βάσεων δεδομένων, βαθιών αναζητήσεων στο Διαδίκτυο" και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δώσει μια ιδέα στις αρχές με ποιον έχουν να κάνουν.
Όσο και να ακούγεται αυτό σαν κάτι που έρχεται από κάποια ταινία επιστημονικής φαντασίας, είναι πέρα για πέρα αληθινό. Έγραψε πρόσφατα, η Washington Post:
Ενώ κάποιοι αστυνομικοί τρέχουν μετά από μια πρόσφατη κλήση 911 («100») που δέχτηκαν για κάποιον που απειλεί την πρώην φίλη του, ένας υπεύθυνος της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία συμβουλεύεται το λογισμικό για να ενημερωθεί για τον συγκεκριμένο ύποπτο, με τον τρόπο που μια τράπεζα ενημερώνεται για την πιστοληπτική ικανότητα ενός πελάτη (ένας δείκτης μέτρησης της οποίας είναι ο συμπεριφορικός δείκτης, “behavioral scoring”).
Το πρόγραμμα σαρώνει δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων σύλληψης, αρχείων ιδιοκτησίας, εμπορικών βάσεων δεδομένων, βαθιών αναζητήσεων στο Διαδίκτυο και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός ατόμου. Υπολογίζει το υψηλότερο επίπεδο απειλής στην τρίχρωμη χρωματική κωδικοποίηση με ένα φωτεινό κόκκινο χρώμα προειδοποίησης.

Το “Beware” δημιουργήθηκε από μια εταιρεία γνωστή ως "Intrado", και τα αστυνομικά τμήματα άρχισαν να το χρησιμοποιούν από το 2012. Όταν οι αστυνομικοί που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό έρθουν στο σπίτι σας, θα ξέρουν αμέσως ποιοι από τους ένοικους ανήκουν στην «πράσινη λίστα», ποιοι στην «κίτρινη λίστα», και ποιοι στην «κόκκινη λίστα».

Το πώς ακριβώς το ‘Beware’ υπολογίζει τις βαθμολογίες απειλής είναι κάτι που ο κατασκευαστής του, η Intrado, θεωρεί εμπορικό μυστικό, 
...συνέχεια ΕΔΩ

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Αυτός είναι ο λόγος που τώρα προκαλούν τον Γ' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ (Αρμαγεδών)


π. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: Λέμε όχι στην Κάρτα φακελώματος του Πολίτη


Ὁ …«πατερούλης»!!!


Ὁ …«πατερούλης» καθάρισε περισσοτέρους ἀπὸ ὅ,τι ὁ Ἀδόλφος, ὁ Μπενῖτο καὶ κάμποσοι ἄλλοι δικτάτορες μαζύ…
Ὁ ...«πατερούλης»!!!
Μόνον ὁ Μᾶο τὸν ξεπέρασε σὲ ἀριθμό… Βλέπεις οἱ Κινέζοι ἦσαν περισσότεροι σὲ ἀριθμούς… Ἄρα καὶ περισσότεροι οἱ …«ἀντιφρονοῦντες»!!!
Παπανικολάου Σωτήρης
πηγή

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!

Ὁ πόλεμος κατὰ τῆς κάρτας δουλοποιήσεως τοῦ πολίτου ξεκινᾶ!!!Καὶ δὲν ἔχει σημασία ποιὸς διοργανώνει τὶς κινητοποιήσεις.
Σημασία ἔχει νὰ σταματήσουμε αὐτὸ τὸ αἴσχος μὲ κάθε τρόπο.

Συγκένρωσις διαμαρτυρίας στὶς 7 Φεβρουαρίου, Κυριακή, στὰ Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στὶς 15:00. (3:00 μ.μ.)
Καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε ἐκεῖ!!!
Καὶ  πρέπει νὰ τὸ μάθουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότεροι!
Καὶ πρέπει νὰ τὸ κάνουμε μόνοι μας αὐτό.
Πῶς;
Μὲ μερικὲς ἀφίσσες, μὲ πολὺ συζήτησιν, μὲ ἀκόμη μεγαλυτέρα ἐνημέρωσιν:
Ἀφίσσα, ποὺ ἡ (ἀσπρόμαυρη) ἐκτύπωσίς της κοστίζει περὶ τὰ 10 λεπτά. Μὲ ἕνα εὐρόπουλο γεμίζουμε τὴν γειτονιά μας:

Εἶναι σημαντικὸ γιὰ ὅλους μας νὰ συνειδητοποιήσουμε τὸ τὶ δεινὰ φέρνει ἡ κάρτα τοῦ πολίτου, ποὺ οὐσιαστικῶς …ἀναβαπτίζεται, κατὰ περιόδους, σὲ ὅ,τι ἐξυπηρετεῖ τοὺς προπαγανδιστές, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ μᾶς ἑτοιμάζουν.
Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνησις, γιὰ παράδειγμα, σημαίνει ἀναγνώρισις τῆς παγκοσμίου δικτατορίας.
Τήν ἀναγνωρίζουμε ἤ μᾶς …παρασέρνουν ὁπουδήποτε ἔτσι, γιά πλάκα, βασιζόμενοι στήν ἄγνοιά μας καί στόν ὠχαδελφισμό μας;

Εἶναι πολλὰ αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ μάθουμε μὰ κυρίως αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κάνουμε. Καὶ πρώτη, ἱεροτέρα ὑποχρέωσίς μας, ἀπέναντι στὰ παιδιά μας καὶ στὶς ἐπερχόμενες γενεές, νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὴν καρτούλα τους τώρα, μὲ ὅλα τὰ μέσα. Διότι, γιὰ ὅσους δὲν τὸ ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἀποδοχὴ τῆς κάρτας τοῦ δουλοποιημένου πολίτου σημαίνει πὼς ἀποδεχόμεθα τὸ πρῶτο στάδιον τῆς παγκοσμίου δικτατορίας. Ἀποδεχόμεθα τὴν ἧττα μας πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῶν μαχῶν. Ἀποδεχόμεθα τὴν ἰσχύ τους, ἄν καὶ δὲν ἔχουμε δοκιμάσει τὶς δυνάμεις μας. Τά ἀποδεχόμεθα ὅλα αὐτά; Ἐὰν ναί, τότε γιατί δέν σκάβουμε ἀπό τώρα, μόνοι μας, τόν λάκκο μας, νά χωθοῦμε, γιά νά ἀποφύγουμε τούς ὁποίους ἐπερχομένους πόνους;
 συνέχεια ΕΔΩ

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2016

ΟΙ ΣΑΤΑΝΟΛΑΤΡΕΣ ΦΕΡΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟΥ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ...!!!

ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ στην Εκκλησία
Η μεταρρύθμιση θα ξεκινήσει από 17.10.2017.
 Κατάργηση Τέμπλων Ιερών Ναών, από 26.10.2017.
 Εισαγωγή αναγεννησιακών εικόνων – αντικατάσταση από βυζαντινή νοοτροπία, από 1.3.2017.
 Εισαγωγή μουσικών οργάνων της Εκκλησίας, από 1.3.2017.
Κατάργηση υποχρεωτικών ράσων εκτός Ιερών Ναών από 15.8.2017.
 Αφαίρεση γενείων και μαλλιών από κληρικούς, από 1.5.2017.
 Κατάργηση αγρυπνιών σε Ιερούς Ναούς και Μονές, από 14.8.2018.
Αφαίρεση αντισημιτικών ύμνων απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 16.9.2016.
Κατάργηση όλων των Εθνικών Εορτών απ’ όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 15.7.2017.
Κατάργηση ΑΒΑΤΩΝ σε όλες τις Χριστιανικές Εκκλησίες, από 17.4.2017.
Εισαγωγή νέων πολυθρησκειακών ακολουθιών μετά μουσικών οργάνων σε όλες τις χριστιανικές εκκλησίες, από 20.5.2017.
Αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές συναυλίες εντός και εκτός ναών, όπως διοργανώνουν τακτικώς οι χριστιανικές εκκλησίες, από 1.5.2017.
 Κατάργηση ΑΒΑΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, από 1.6.2017.
Αποδοχή ως πρώτου ρόλου στην χριστιανική εκκλησία του ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, από 15.8.2017.
Αποδοχή σε ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ: τελεφερίκ – έξυπνων συστημάτων – αγαλμάτων αρχαίας λατρείας – μετατροπή του ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ σε οικολογική αρχαιο-βυζαντινή κοινοπολιτεία ...!!!


Ἅγιος Πορφύριος γιά τήν θρησκεία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ


''ΑΠΟ ΤΟΝ Γ'Π'Π' ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΕΑ" (ΤΡΟΜΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ)... ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ.Π.Π ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΧΟ ΤΟΥ 3ου ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ,...!!!

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

* ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ Η ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Γ.Π.Π ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΜΟΝΑΧΟ ΤΟΥ 3ου ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕΘΟΔΙΟΥ, ΟΠΟΥ ΠΡΟΟΡΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ, ΠΡΙΝ ΚΑΝ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΕΙ ΣΤΟ ''ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΤΕΡΕΩΜΑ'' ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ Η ΡΩΣΙΑ ΣΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΙΜΟ ΕΘΝΟΣ...
ΤΟΤΕ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΟΞΑ, ΟΜΩΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΜΕ ΑΞΙΟΘΑΥΜΑΣΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ...
...συνέχεια ΕΔΩ

Όσα πέρασε ο τσίπρας σε αυτό το μνημόνιο... δεν έγιναν 6 χρόνια!

Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2016

Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων: Οι εργαζόμενοι δεν έχουν ατομικά δικαιώματα! Σ' αυτή την Ευρώπη τους, μόνον οι γκέι, οι λεσβίες, οι "πρόσφυγες" κι τραπεζίτες έχουν "ανθρώπινα δικαιώματα";


Σε μια απόφαση που θα ζήλευαν και τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα το ευρωπαϊκό δικαστήριο «ανθρωπίνων δικαιωμάτων» απεφάνθη ότι ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να διαβάζει τα προσωπικά μηνύματα υπαλλήλων που στέλνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης εν ώρα εργασίας.
Ένας μηχανικός από την Ρουμανία προσέφυγε στο δικαστήριο (που να ήξερε) όταν απολύθηκε αφού ο εργοδότης του διάβασε προσωπικά μηνύματα και...

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ! ΜΗΝ ξεπουλάτε το Ελαιόλαδο σας. Η τιμή θα αυξηθεί. Η παγκόσμια παραγωγή είναι μείον!

Μιχαήλ Παπαδοδημητράκης
ΠΡΟΣΟΧΗ - ΔΙΑΔΩΣΤΕ
ΟΙ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΕ 3.80 ΚΑΙ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ.
ΜΗΝ ΠΟΥΛΑΤΕ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΟΙ ΝΤΟΠΙΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΘΑ ΣΑΣ ΦΑΝΕ ΤΟ ΛΑΔΙ ΣΤΑ 3 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΟΥΝ.
ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΑΣ ΚΡΑΤΗΘΕΙ. 
ΜΗΝ ξεπουλάτε το Ελαιόλαδο σας. Η τιμή θα αυξηθεί. Η παγκόσμια παραγωγή είναι μείον!

Ἁρπάζουν ὅλο τὸ ἐλαιόλαδο τῆς Ἑλλάδος!!!

Ἁρπάζουν ὅλο τὸ ἐλαιόλαδο τῆς Ἑλλάδος!!!Σε Αμερικάνικη πολυεθνική παραδίδει η κυβέρνηση τον «εθνικό θησαυρό» του λαδιού- Έλληνες πιέζουν την κυβέρνηση να βάλει «λουκέτο» σε 2750 Ελληνικά ελαιοτριβεία
συνέχεια ΕΔΩ

ΙΜΙΑ 1996 – ΙΜΙΑ 2016: ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΉΡΩΕΣΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΑΜΕ ΟΤΙ ΧΑΡΙΣΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ;


289720-12.
Γράφει ο Αντίοχος
Ετούτες τις μέρες, του (δίκαιου…) ξεσηκωμού της αγροτιάς, καλό είναι να μην ξεχνάμε τον έναν και μοναδικό μεταπολεμικό Ηγέτη της χώρας, που χάρισε τα χρέη της αγροτιάς: τον Γεώργιο Παπαδόπουλο!
Ήταν 30 Μαρτίου του 1968, όταν από βήματος του Αλεξανδρείου Μελάθρου της Θεσσαλονίκης, ο Εθνικός Ηγέτης εξήγγειλε τα κάτωθι στους αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν:
«Έχετε το προνόμιον να είσθε εκείνοι που ευρίσκεσθε πλησιέστερα προς την Γην αυτην, που ευρίσκεσθε εις στενωτέραν σύνδεσιν μαζί της. Διότι η Γη αυτή αποτελεί για σας παράγοντα ζωής, σκοπόν, αφετηρίαν και τέλος της ζωής σας.’ Εστε λοιπόν πέραν οιουδήποτε άλλου λαού υπερήφανοι και δια τούτο: Είσθε οι αγρόται της Ελλάδος, είσθε οι Έλληνες των Ελλήνων. Είσθε η πλέον υγιής μερίδα του Ελληνικού λαού. Εις όλην την ιστορίαν της Πατρίδος μας, πάντοτε υπήρξατε ο κυματοθραύστης, επί του οποίου εθραύσθησαν όλοι οι κίνδυνοι, οι οποίοι ηπείλησαν την Πατρίδα μας. Και τούτο το επετύχατε μόνον χάρις εις την αγνότητα και χάρις εις την δύναμιν της Φιλοπατρίας και την συνείδησιν ευθύνης έναντι αυτού το οποίον εμάθατε από την γιαγιά σας, από τον πατέρα σας, από τον παπά της εκκλησίας, από όλους τους σεβάσμιους της κοινότητος, οι οποίοι σας μιλούσαν δια την Πατρίδα, την Θρησκείαν και την Οικογενειαν. (…) Είσθε το καθαρό μυαλό και η Ψυχή του Έθνους! Ως πρώτην εκδήλωσιν εκ μέρους του Κράτους το οποίον οφείλει να σας βοηθήση να απολυτρωθήτε από το παρελθόν και να βαδίσετε τον νεον δρόμον, τον δρόμον των πεπρωμένων της Ελλάδος δια να αποδείξω αυτήν την στιγμήν και εμπράκτως την θεσιν μου, σας αναγγέλλω ότι η Κυβέρνησις έλαβε μίαν μεγάλην απόφασιν: απεφάσισεν τον χαρισμόν των αγροτικών χρεών! Ιδού, επομένως, ο στίβος ελεύθερος. Έκοψα κάθε δεσμόν προς το αμαρτωλόν παρελθόν, κάθε δεσμόν αδρανείας.Το πεδίον «Ελλάς» είναι δικόν σας. Ριφθήτε εις την μάχην. Είναι η μάχη της Ελλάδος!».
Τα χρέη που χαρίστηκαν ήταν 7.764.650.000 δρχ. και αφορούσαν 643.844 αγροτικές οικογένειες, που μέχρι τότε βρίσκονταν με τη θηλιά στον λαιμό!
Έτσι, απελευθερώθηκαν οι αγρότες από τα δεσμά τους και μπόρεσαν να πετύχουν τα επόμενα χρόνια την πολυπόθητη αυτάρκεια της Ελλάδος σε αγροτικά-κτηνοτροφικά προϊόντα, συντελώντας έτσι στο «ελληνικό οικονομικό θαύμα» που πέτυχε η 7ετία. Παράλληλα, και σε συνδυασμό με τα έργα που έγιναν στην ύπαιθρο (εξηλεκτρισμού μέχρι το τελευταίο χωριό -ο γράφων είδε… φως για πρώτη φορά στην ζωή του το 1969-, υδρεύσεως, οδοποιίας, κ.λπ.), οι αγρότες έγιναν κύριοι της γης τους και απόκτησαν μεγάλη αγοραστική δύναμη. Έτσι καταλάγιασε το διαρκώς ογκούμενο μέχρι τότε κύμα της αστυφιλίας και απόκτησε ζωή η ελληνική ύπαιθρος.  
Αυτά, για να μην ξεχνιόμαστε!

.

.

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ