Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021

Κορωνοϊός, Ἐμβόλια, Οἰκονομία, Διάστημα, τεχνολογία καί Μετάνθρωπος!

 

Γιά δεκαετίες τό ἀποθεματικό νόμισμα ἦταν τό δολάριο. Τώρα οἴ κεντρικοί τραπεζῖτες θέλουν νά ἐγκαθιδρύσουν ἕνα νέο ἀλλά χωρίς νά δημιουργήσουν ἀναταραχές ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἀντιδράσεις. Αὐτό τό νέο οἰκονομικό σύστημα θά εἶναι τό τέλος τών νομισμάτων. Τό νέο οἰκονομικό σύστημα θά εἶναι ψηφιακό. Ἔτσι βρῆκαν τόν τρόπο νά τό πλασάρουν δημιουργῶντας μιά ὑγειονομική κρίση. {Οἱ συμμετέχοντες στή φθινοπωρινή σύνοδο τοῦ ΔΝΤ καί τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας κατέληξαν στό συμπέρασμα ὅτι τό πρόβλημα τῆς κρίσης στήν παγκόσμια οἰκονομία δέν μπορεῖ νά λυθεῖ ἕως ὅτου ὁ πληθυσμός ὅλων τῶν χωρῶν ἐμβολιαστεῖ στήν ἀπαιτούμενη ἀναλογία} Μέσῳ αὐτῆς ἐλέγχουν τούς ἀνθρώπους μέ τόν φόβο καί τούς ἀπομονώνουν μεταξύ τους. Ώς συνέπεια τό διαδίκτυο γίνεται τό μέσον τών ἐπαφῶν καί συναλλαγῶν ἀλλά καί  τό μέσον παρακολούθησης τοῦ κάθ' ἑνός. Μέσῳ τοῦ ψηφιακοῦ νομίσματος θά ἐλέγχουν τήν πρόσβαση τών ἀνθρώπων στούς λογαριασμούς τους καί θά τόν  ΄"κλειδώνουν"  σέ ὅποιον δέν "κάθεται καλά" . Σύστημα μετανθρωπισμοῦ.Μέσῳ ἐμβολίων  ἕνα λειτουργικό σύστημα θά μπαίνει στό σῶμα τών ἀνθρώπων καί θά τούς συνδέει μέ τό χρηματοοικονομικό σύστημα . Ό πλανήτης μετατρέπεται ἀπό δημοκρατία σέ τεχνοκρατία. Ἤ τεχνοκρατία εἴνια ό μετανθρωπισμός. Μέσῳ τών ἐμβολίων εἰσάγονται ὑλικά στό ἀνθρώπινο σῶμα ποῦ θά δημιουργήσουν τό ἰσοδύναμο ἑνός λειτουργικοῦ συστήματος. Ἤ Microsoft βάζει τούς χρῆστες νά κατεβάσουν ἕνα λειτουργικό σύστημα στόν ὑπολογιστή τους δίνοντας τήν δυνατότητα στήν ἑταιρεία τοῦ Gates νά ἔχει πρόσβαση στόν ὑπολογιστή τοῦ καθ' ἑνός καί κάθε τόσο θά πρέπει νά κατεβάζουν ἐνημερώσεις γιά τούς ἰούς.  Ἕνα παρ' ὅμοιο σύστημα γίνεται καί μέ τό σῶμα τών ἐμβολιασμένων ὅπου μ΄αυτόν τόν τρόπο μποροῦν νά συνδέσουν τούς πάντες μέ τό «ὑπολογιστικό νέφος» τοῦ διαδικτύου. Αὐτό εἶναι τό χάραγμα τοῦ Ἀντίχριστου.{Δεῖτε τό βίντεο τῆς Ἀμερικανίδας οἰκονομολόγου Κάθριν Όστιν Φίτς ΕΔΩ}

Ψηφιοποιοῦνται  τά πάντα  , τό σπίτι σου, τ' αὐτοκίνητο, τό σκυλί σου, τό μυαλό σου. ποῦ σημαίνει σκλαβιά καί δουλεία γιατί ό ἄνθρωπος θά ἐλέγχεται καί στήν σκέψη τοῦ ἕως ὅτου ἀντικατασταθεῖ ἀπό τό ρομπότ.Ἤ οἰκονομία θά πάψει νά ὑπάρχει μετά τά μέτρα καί τό κλείσιμο γιά ὑγειονομικούς λόγους, ἤ ἀγορά θά καταρρεύσει καί οἴ μεγάλες ἐταιρίες θά πάρουν τό μερίδιο τών μικρῶν ποῦ θά ἔχουν χρεωκοπήσει . Θά βάλουν λοιπόν τούς πάντες σ΄ένα βασικό εἰσόδημα , ἕνα σύστημα ἐλέγχου.

Τό σχέδιο ἔχει ώς ἑξῆς :

Οἴ ἄνθρωποι τῆς τεχνολογίας φτιάχνουν τά «ὑπολογιστικά νέφη» καί τίς τηλεπικοινωνίες . Ό στρατός ἐπενδύει στήν διαστημική τεχνολογία καί ἤ Warp Speed τά ἐμβόλια. Ὁπότε , βάζουμε σέ τροχιά τούς δορυφόρους , οἴ φαρμακευτικές φτιάχνουν τά ἐμβόλια ποῦ τροποποιοῦν τό DNA  τοῦ δέκτη καί τά ΜΜΕ μέ τήν προπαγάνδα. Τέλος οἴ κεντρικοί τραπεζῖτες σχεδιάζουν τά κρυπτονομίσματα. Αὐτά ὅλα θά ἑνωθοῦν σ' ἕνα ὁλοκληρωμένο σύστημα ποῦ θά ἐνσωματώνεται στό σῶμα καί τό μυαλό μας. 'Ὁ τρόπος λειτουργία εἶναι ἕνα ἔξυπνο δίκτυο ποῦ θά βρίσκεται σέ κάθε γειτονιά. {5G;}

Ἤ τεχνολογία ἔχει τήν δυνατότητα ἑνός πλήρης συστήματος ἐλέγχου τοῦ  κάθ' ἑνός διότι ό ἄνθρωπος εἶναι ἕνα «οἰκονομικό πακέτο» , ἕνας δοῦλος , ἕνα ζωϊκό κεφάλαιο καί χρησιμοποιῆσαν ώς φυσικός πόρος {νόμος τής θάλασσας} ἀπό τούς τεχνοκράτες καί ἔτσι ἄν ἕνα ρομπότ μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι καί ἕνας ἄνθρωπος τότε τόν ἄνθρωπο δέν τόν χρειάζονται. Ἄλλωστε δέν πιστεύουν πῶς εἴμαστε τό ἴδιο εἶδος. Ἔτσι , μέσῳ τοῦ «ὑπολογιστικοῦ νέφους» θά συνδέσουν τούς ἀνθρώπους μέ τά ρομπότ καί μέσῳ αὐτῆς τῆς τεχνολογίας ό κάθε ἄνθρωπος θά «ἐκπαιδεύει» τό ρομπότ.

Ποιοί τά κάνουν ὅλα αὐτά; Ποιά εἶναι αὐτή ἤ μυστική διακυβέρνηση τοῦ πλανήτη; Κανείς δέν μπορεῖ ν' ἀπαντήσει . Αὐτό ποῦ ξέρουμε εἶναι πῶς ό πλανήτης διοικεῖται μέ τήν Βία καί τό Κράτος καί ὅποιος ἔχει τό πιό δυνατό ὅπλο κυριαρχεῖ. Καί ἤ κυριαρχία σήμερα εἶναι τά ὅπλα τοῦ διαστήματος.

Τό δια ταῦτα τώρα εἶναι, ποιοί δίνουν τήν δύναμη νά μᾶς ἐξουσιάζουν ὅλοι αὐτοί ποῦ μᾶς ἐλέγχουν τήν ζωή; ΕΜΕΙΣ. Καί τό ξέρουν καί μᾶς φοβοῦνται. Ἐμεῖς ποῦ δουλεύουμε γιά τά τράστ τών μεγάλων ἑταιρειῶν τους ποῦ μᾶς δηλητηριάζουν μέ τήν τροφή καί τά φάρμακα. Ἐμεῖς ποῦ δίνουμε τά χρήματά μας στίς τράπεζες νά τά διαχειρίζονται καί νά τά ἐλέγχουν . Ἐμεῖς ποῦ ἀνεβάζουμε κυβερνήσεις γιά μιά θέση ἐργασίας μέ ἀντάλλαγμα  τήν σκλαβιά μας. Ἐμεῖς χτίζουμε τήν φυλακή μας καί τρέφουμε τούς δολοφόνους μας.


Σοφία Βλάχου

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ!

 Ὁ Vernon Parker ἔχει στοχοποιηθεῖ ἐδῶ καὶ χρόνια ἀπὸ τὶς ἴδιες συμμορίες τῶν παγκοσμίων ΜΜ Ἐξαπατήσεως καὶ λιδωρήθηκε ὅπως ὁ ἐφευρέτης τῶν ἐμβολίων mRNA, R.Malone, ὁ λοιμωξιολόγος Christian Perronne καὶ ὁ νομπελίστας Γάλλος καθηγητὴς Luc Montagnier ...Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021

Παγκόσμια Δικτατορία μέ στρατό καί υποχρεωτικότητα εμβολιασμού!!!!

 


ο εμβολιασμός για τους άνω των 60 ετών καθίσταται υποχρεωτικός με περιθώριο για την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να κλείσει τα ραντεβού της για την πρώτη δόση να είναι η 16η Ιανουαρίου. Όσοι δεν εμβολιάζονται θα πληρώνουν πρόστιμο 100 ευρώ κάθε μήνα.

Η Ψηφιακή Ταυτότητα Εμβολίου, η ουσία που εμφυτεύεται, η υποχρεωτικότητα και ο αποκλεισμός σε όσους αντιστέκονται, δεν σας θυμίζει απόλυτα την Αποκάλυψη του Ιωάννη;
Ο ρόλος της ψηφιακής ταυτότητας δεν περιορίζεται μόνο για χρήση ως εθνική ταυτότητα - όχι - αλλά επεκτείνεται και σε άλλες υπηρεσίες, όπως τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, και ως λύση για μια παγκόσμια ψηφιακή ταυτότητα. {Διαβάστε ΕΔΩ}Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021

Τί άλλο μπορεί νά υπάρχει μέσα στά εμβόλια;... ή απενεργοποίηση τού Γονιδίου Τού Θεού!!!!

 Τί άλλο υπάρχει μέσα στά εμβόλια;!!!

Ή δυνατότητα "νέκρωσης" τού γονιδίου VMAT2 ,τού "γονιδίου τού Θεού" όπως τό λένε πού μάς δίνει πνευματικότητα καί ελευθερία έκφρασης .

Εξώφυλλο περιοδικό TIME: 

“The God Gene”, 25 Οκτ. 2004

Tό VMAT2 είναι τό κωδικό όνομα εκείνου τού μεταφορέα πού παίζει πρωτεύοντα ρόλο στήν ρύθμιση τών επιπέδων τών χημικών ουσιών τού εγκεφάλου, σερετονίνη, ντοπαμίνη καί νορεπινεφρίνη.
 Αυτοί οί διαβιβαστές θεωρείται μέ τήν σειρά τους, ότι παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στήν ρύθμιση τής δραστηριότητας τού εγκεφάλου πού σχετίζεται μέ τά μυστικιστικά πιστεύω.
{Τό βίντεο είναι τού 2005 όπου ό ομιλητής {λένε ότι είναι ό Bill Gates }εξηγεί σέ στελέχη τού υπουργείου Αμύνης τών ΗΠΑ πώς θά μπορούσαν νά διασπείρουν έναν ιό καί κατόπιν μέσω ενός εμβολίου νά παρέμβουν στήν αδρανοποίηση τού γονιδίου VMAT2.}
Πριν ένα αιώνα, ο γνωστός Αυστριακός φιλόσοφος Ρούντολφ Στάινερ μας προειδοποίησε για ένα εμβόλιο: ένα αντιθρησκευτικό εμβόλιο, το οποίο θα εγκεντρίσει τον κόσμο εναντίον του να έχει ψυχή, ένα αντι-πνευματικό εμβόλιο που θα διασφαλίσει την επιτυχία των σκοτεινών πνευμάτων στην πλήρη υλιστικοποίηση των ανθρωπίνων όντων.

“Σας έχω πει ότι τα πνεύματα του σκότους πρόκειται να επινοήσουν τους ανθρώπινους ξενιστές τους, στους οποίους θα κατοικήσουν, θα βρουν ένα εμβόλιο που θα ξεριζώσει κάθε κλίση προς την πνευματικότητα από τις ψυχές των ανθρώπων όταν αυτοί είναι πολύ νέοι, και τούτο θα συμβεί με έναν τρόπο κυκλικού κόμβου του ανθρωπίνου σώματος. Σήμερα, τα σώματα εμβολιάζονται έναντι ενός ή άλλου πράγματος – στο μέλλον, τα παιδιά θα εμβολιάζονται με μια ουσία η οποία ασφαλώς θα είναι δυνατόν να παραχθεί, και αυτή η ουσία θα τα κάνει άνοσα, έτσι ώστε να μην αναπτύξουν ‘ανόητες’ κλίσεις αναφορικά με την πνευματική ζωή. Εδώ αναφέρω, ‘ανόητες’, φυσικά, στα μάτια των υλιστών.” Ο Ρούντολφ Ζόσεφ Λόρενς Στάινερ Αυστριακός φιλόσοφος 1861- 1925

Διαβάστε ΕΔΩ καί ΕΔΩΟ BILL GATES ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ DNA!ΕΝΑ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ ΒΙΝΤΕΟ.
Ἔχει ξεφύγει ἀπὸ τὰ νύχια τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης.

Χαμένο κάπου μέσα στὰ servers τοῦ παγκοσμίου ἱστοῦ, ποιὸς ξέρει πῶς ἔχει «κρυφτεῖ» ἀπὸ τὸ ἄγρυπνο μάτι τῆς τεχνητῆς νοημοσύνης καὶ τῶν φιδιῶν ποὺ καιροφυλακτοῦν σὲ κάθε γωνία τοῦ διαδικτύου καὶ ξενυχτοῦν παρακολουθῶντας τὰ παράθυρα τῶν ἀνυποψίαστων ἀνθρώπων γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσουν τὸ δικαίωμα τῆς γνώμης τους καὶ τῆς διαδόσεως τῆς γνώσεως ὅπως γίνεται φυσιολογικὰ σὲ μία κοινωνία.

Μοῦ δόθηκε τύχη καὶ βρῆκα τὸ βίντεο αὐτὸ σὲ κάποια ἐποχὴ ποὺ τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἐσφιζαν ἀπὸ ζωὴ μὲ τὶς πιὸ ἀσύμβατες καὶ ἀσύνδετες δημοσιεύσεις σὲ ἔναν παραληρηματικὸ χορὸ ἀνευθυνότητας, ἐγωϊσμοῦ, ἀνοησίας, ἐριστικῆς συμπεριφορᾶς καὶ ἀνούσιων ἐκρήξεων, ὅταν οἰ δημιουργοὶ τους (τῶν κοινωνικῶν δικτύων), ἀπολάμβαναν τὴν ἐξευτελιστικὴ «κατρακύλα» τῶν λαῶν ἐν ὅσῳ αὐτοὶ ἑτοίμαζαν τὴν σημερινὴ ἀπάτη τῆς πανδημίας.

Ἀπὸ πολὺ ἐνωρὶς εἶχα ἀποκτήσει τὴν συνήθεια νὰ ἀποθηκεύω ὁ,τιδήποτε θεωροῦσα πὼς εἶχε κάποια σημασία ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ὅταν αὐτὴ ἡ εἰδηση, πληροφορία, γνώση ἀνῆκε στὴν κατηγορία ποὺ δὲν φιλοξενεῖται σὲ δελτία εἰδήσεων τοῦ μεγαλύτερου πληθυσμοῦ τῆς γῆς . Αὐτὰ τὰ δελτία καὶ τὰ ἀνθρωποειδῆ ποὺ τὰ χερίζονται καὶ διαχειρίζονται, εἶναι ἐπιφορτισμένοι μὲ τὴν ἀποστολὴ νὰ ὑποβιβάζουν τὸ νοητικὸ ἐπίπεδο τῶν ἀνθρώπων τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ καὶ εἰδικώτερα τῆς λευκῆς φυλής.

Άρκεῖ μόνο νὰ σᾶς πῶ, ὅτι τὰ 3/4 τῶν βίντεο ποὺ ἔχω ἀποθηκεύσει τὰ τελευταῖα 15 χρόνια, δὲν ὑπάρχουν πλέον στὸ διαδίκτυο, ἐνῷ ἄλλα ἀπὸ αὐτὰ χάθηκαν μαζὶ μὲ τὴν φίμωση καναλιῶν, λογαριασμῶν καὶ ἱστοσελίδων ποὺ φάνταζαν ἀπειλητικὰ στὰ μάτια τῆς στυγνῆς ἐξουσίας ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ διεισδύει στὶς κοινωνίες τῶν ἀνθρώπων.

Τὸ ἀφήγημα θέλει νὰ λέει ὅτι τὰ ἐμβόλια δὲν ἐπεμβαίνουν στὸ DNA τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ ὑποστηρίζουν σὲ τέτοιο βαθμὸ ὥστε νὰ διώκεται ὅποιος τολμήσει νὰ ἰσχυριστῇ τὸ ἀντίθετο. Αὐτομάτως θεωρεῖται ἔκπτωτος, ἐχθρὸς τῆς κοινωνίας καὶ προπιλακίζεται. Τὶ γίνεται ὅμως ὅταν τὸ λέει ὁ ἴδιος ὁ κυβερνητικὸς ἐκπρόσωπος τῆς Νέας Τάξεως Παραγμάτων, ὁ William Henry Gates III ;

Αὐτὸς βέβαια δὲν μπορεῖ νὰ διωχθῇ διότι βρίσκεται κατὰ μεγάλο ποσοστὸ πίσω ἀπὸ τὴν σχεδιασμένη γενοκτονία τῶν πληθυσμῶν τῆς γῆς καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς κύριους ἐνορχηστρωτὲς τῆς κατασκευασμένης πανδημίας.

Ὅταν δημοσίευσα αὐτὸ τὸ βίντεο στὸ YouTube, μὲ ἔκπληξη εἶδα ὅτι τὸ ἀφαίρεσαν σχεδὸν ἀμέσως, μὲ τὴν ἴδια ἐμετικὴ δικαιολογία ὅτι παραβαίνει τοὺς ὅρους τῆς «κοινότητας» τοῦ βρωμεροῦ δικτύου. Ὅπως καταλαβαίνετε, τὸ νὰ ἀφαιρέσουν κάποιο βίντεο τοῦ ἴδιου τοῦ Bill Gates σήμαινε ὅτι πρέπει νὰ ἀποσυρθοῦν ὁποιεσδήποτε ἀληθινὲς πληροφορίες θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἐναντίον στὸ ἀφήγημα ἢ θὰ βοηθοῦσαν τοὺς ἀνθρώπους νὰ δημιουργήσουν ὀφέλιμες γι᾽ αὐτοὺς ἐγκεφαλικὲς συνάψεις, Ἔπρεπε νὰ μὴν εἶναι πλέον προσβάσιμες στὸ κοινό.

Στὸ συγκεκριμένο ὀλιγόλεπτο βίντεο, ὁ παγκόσμιος δολοφόνος ἐξηγεῖ τὸν τρόπο ποὺ θὰ λειτουργοῦν τὰ mRNA ἐμβόλια, ὅτι θὰ ἐπεμβαίνουν στὴν διπλὴ ἕλικα τοῦ DNA καὶ ὅτι «πρέπει νὰ ἐμβολιαστοῦν 7 δισεκατομμύρια ἄνθρωποι.

Δὲν κάνω φυσικὰ τὸν κόπο νὰ τὸ δημοσιεύσω στὸ κωλoxανίo τοῦ Zuckerberg γιατὶ ἐκεῖ καιροφυλακτοῦν τὰ λυσσασμένα σκυλιὰ τῶν Ellinika Hoaxes καὶ ἄλλων δουλοπρεπῶν γλυφτῶν τοῦ συστήματος. Τὸ βίντεο δὲν κομίζει γλαύκας ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀκόμη μία ἀπόδειξη ὅτι αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦνται σὰν ψεκασμένοι καὶ συνωμοσιολόγοι εἶναι ἀκριβῶς αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ δίκαιο μὲ τὸ μέρος τους καὶ λένε τὴν ἀλήθεια.

Μία γνώση μένει στὴν ἱστορία ὄχι ὅταν κρύβεται ἀλλὰ ὅταν μοιράζεται σὲ πολλοὺς , γι᾽ αὐτὸ κρατεῖστε τὸ βίντεο ἦ διαδῶστε το στοὺς φίλους σας.

Τάσος Πατεράκης

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021

ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Μία λέξη ποὺ ὅλοι γνωρίζουμε πολλὰ χρόνια τώρα, ἀλλὰ νομίζω ἔχει φθάσει ἡ ἐποχὴ ποὺ βιώνουμε τὴν κατάσταση στὴν πλήρη της ἐξέλιξη καὶ νοιώθουμε βαθειὰ στὸ «πετσί» μας τὴν σημασία της.
Ὅσο ὁ Δυτικὸς πολιτισμὸς βυθιζόταν τὰ τελευταῖα χρόνια μὲ εὐχαρίστηση μέσα στὴν μαρξιστικὴ ἰδέα τῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς ἀνηλεοῦς προπαγάνδας τῶν ἐμετικῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, κάποιοι προσπαθοῦσαν νὰ διεγείρουν τὶς αἰσθήσεις τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἦταν σὲ ἐπαφὴ μέσω κοινωνικῶν δικτύων, γιὰ τὰ ἐπερχόμενα δεινά, ἀλλὰ ματαίως, ἀφοῦ ἡ «ἀνάγκη» δὲν εἶχε εἰσχωρήσει στὸ σῶμα τῶν ἀναγνωστῶν ἀκόμη.
Τὰ κοινωνικὰ δίκτυα ἔχουν σκοπὸ νὰ προάγουν τὸν πολιτισμὸ διαδίδοντας γνώσεις, πληροφορίες καὶ ἰδέες, ἀλλὰ δυστυχῶς ἔχουν ἀποτύχει οἰκτρά. Αὐτὸ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ παραδέχονται καὶ οἱ ἴδιοι οἱ δημιουργοί τους Ἀναζητῆστε τὸ βίντεο μὲ τὴν ὀνομασία: « The Social Dilemma»
Οἱ ἄνθρωποι ποὺ συμβιοῦν σὲ μία κοινωνία, ὄταν τυχαίνουν «εὐλογίας» καὶ ἀνακαλύπτουν κάποια γνώση ποὺ θεωροῦν ὅτι θὰ βοηθήσῃ τὸ σύνολο καὶ κατ᾽ ἐπέκταση καὶ τοὺς ἴδιους, προσπαθοῦν νὰ διοχετεύσουν τὴν πληροφορία σὰν ἔνδειξη ἀβροφροσύνης στοὺς ὑπολοίπους, αἰσθανόμενοι ταὐτόχρονα ὅτι ἐκπληρώνουν κάποιο σκοπὸ καὶ ἀνταποδίδουν τὸ χρέος στὴν κοινωνία ποὺ τοὺς ἀνέθρεψε, τοὺς ζεῖ καὶ ἐγγυᾶται τὴν ὑγιῆ ἐξέλιξή τους. Ὅμως, δυστυχῶς δὲν ἔχει ἀνταπόκριση στὸν δυτικὸ πολιτισμό, ὁ ὁποῖος φαίνεται νὰ διασπᾶται σὲ πολλὲς μικρὲς μονάδες ὅπως ὁ ὑδράργυρος ὅταν πέσει στὸ ἔδαφος καὶ ἐξαφανίζεται σὲ ἀμέτρητες μικρὲς σφαῖρες ποὺ χάνονται ἀπὸ τὴν ὄραση.
Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, ἡ πληροφόρηση ἄρχισε νὰ ἔρχεται ἀπὸ παντοῦ, μὲ χαρά, προθυμία, ἀλλὰ καὶ μὲ δόλο. Σὲ τόσο μεγάλο βαθμό, ποὺ ἡ ἀξιολόγηση τοῦ πλέον σημαντικοῦ,νὰ γίνεται ἕνα δύσκολο ἔργο. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων δὲν μποροῦν νὰ ἀπορροφήσουν πολλά, ἀλλὰ μόνο αὐτὰ ποὺ ἔχουν συνηθίσει· τὰ ὑπόλοιπα τὰ ἀπορρίπτουν.
Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ
Ὅταν ἀνακαλύψω κάποια σημαντικὴ πληροφορία, φροντίζω νὰ τὴν καταχωρήσω στὴν κατηγορία ποὺ ἀνήκει καὶ νὰ τὴν ἀποθηκεύσω ὥστε σὲ πρώτη εὐκαιρία νὰ τὴν μοιραστῶ μὲ τὴν «κοινωνία μου». Ἔτσι ξεκίνησα ἕνα φάκελλο μὲ πληροφορίες ποὺ θεωροῦσα ὅτι ἦταν καλὸ νὰ γνωρίζῃ ἡ κοινωνία μου καὶ σὲ πρώτη εὐκαιρία, γράφοντας κάποια εἰσαγωγὴ καὶ σημείωση, τονίζοντας τὰ σημαντικὰ τὴς πληροφορίας, νὰ ἀναρτήσω τὴν δημοσίευση.
Ἔτσι δημιουργήθηκε ἔνα φάκελλος μὲ μελλοντικὲς δημοσιεύσεις, αὐτὸς ὁ φάκελλος χρειάστηκε νὰ περιέχῃ ἄλλον ἕνα τὸν ὁποῖο ὀνόμασα: «Ἐπείγουσες δημοσιεύσεις» γιὰ νὰ ἐπεξεργαστῶ τὸ περιεχόμενό τους πρὶν τὶς δημοσιεύσω. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο ὑπῆρξε ἀνάγκη νὰ δημιουργηθῇ καὶ ἕνας ἑπόμενος ἀφοῦ τὰ περιεχόμενα τοῦ πρώτου ἄρχισαν νὰ γίνονται δύσκολα διαχειρήσιμα ὅταν ὑπερέβαιναν τὸν ἀριθμὸ τῶν 30 -50 διαφορετικῶν θεμάτων.
Ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὴν φωτογραφία γιὰ νὰ πείσῃ τὸν καθένα ὅτι ἡ ὑπερπληροφόρηση εἶναι ὄχι μόνο μία πραγματικότης, ἀλλὰ ἴσως καὶ ἕνα ὅπλο τὸ ὁποῖο τελικὰ λειτουργεῖ ἐναντίον μας.
Δὲν ξέρω ἐὰν χρειαζόμαστε νὰ ἀποδείξουμε 100 φορὲς ὅτι λένε ψέματα, ὅτι χειραγωγοῦν τὴν κοινὴ γνώμη, ὅτι δίνουν λάθος στοιχεῖα, ὅτι δὲν ἔχουν ἐπιχειρήματα γι᾽ αὐτὸ χρησιμοποιοῦν τὸν τρόμο, ὅτι καταπατοῦν ὅλους τοὺς νόμους γιατὶ τοὺς ἔχουν ἐγγυηθεῖ τὸ ἀκαταδίωκτο.
Γνωρίζουμε τὰ πάντα. Δὲν χρειάζεται νὰ ἀποδείξουμε τἰποτα σὲ κανέναν. Ὅλοι ἔχουν ἐπιλέξει τὸν δρόμο τους κι ἐμεῖς τὸν δικό μας. Εἶναι καιρὸς γιὰ ἔμπρακτη ἀντίσταση. Δὲν χρειαζόμαστε κανέναν νὰ μᾶς πῇ ὅτι γενοκτονοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ γενικώτερα τὴν λευκὴ φυλή καὶ τὸν Χριστιανισμό.
Τάσος Πατεράκης. 

Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021

Ό απόλυτο έλεγχος σέ όλα !!! Υποχρεωτική στείρωση τού σκύλου καί τής γάτας σου!!!!Στο ΦΕΚ 169/18-9-2021 δημοσιεύεται ο νόμος 4830 που αφορά το «Νέο Πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον νέο νόμο ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τις εξής υποχρεώσεις:

1) Να στειρώσει τον σκύλο ή τη γάτα του, εντός έξι μηνών από την απόκτησή τους...

Η στείρωση δεν είναι υποχρεωτική για ζώα, των οποίων δείγμα γενετικού υλικού (DNA) έχει αποσταλεί στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) .!!!!

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται να στειρώσει το ζώο του, ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, θα του επιβληθεί πρόστιμο 1.000 ευρώ. 

2. Να σημάνει και να καταγράψει τον σκύλο ή τη γάτα του στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ)...είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση {μικροτσίπ} κάθε σκύλου και γάτας...

3. Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου, και να έχει ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας...Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του αλλά νά το παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου, με την υπογραφή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, και καταβάλλει 300 ευρώ για την παράδοση του σκύλου του ή 100 ευρώ για τη γάτα του ή άλλο ζώο συντροφιάς.

....ΕΔΩ


Μητσοτάκης προς ΕΥΠ: Παρακολουθήστε όσους διαφωνούν με τον εμβολιασμό

 

ΕΔΩ

Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

¨Ο κόσμος θέλει "πίσω τήν ζωή του" ή τήν θέλει τήν βατσίνα του; !!!!

 Μπορεί νά είναι καί ψεύτικα τά στοιχεία, αλλά άς πάρουμε μιά εικόνα!

Έχω ακούσει πώς είναι κάτω τού 50% οί εμβολιασμένοι στήν Ελλάδα...αλλά από τήν άλλη, ένα ποσοστό πάνω από 70% θέλει "πίσω τήν ζωή του"!!!!

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021

ΟΧΙ, ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΛΙΑΣΑΝ ΜΙΑ ΦΥΛΗ ΙΘΑΓΕΝΩΝ ΣΤΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΑΜΑΖΟΝΙΟΥ... ΟΛΟΥΣ, ΜΑ ΟΛΟΥΣ....

Το απόλυτο κακό – Ιατρικοί τύραννοι τρύπησαν «ξεχασμένη» φυλή του Αμαζονίου με το θανατηφόρο μπόλι που δεν είχε ακούσει ποτέ για τον ψευτο-ιόν!!!
Μια ομάδα ιατρικών εργαζομένων της κυβέρνησης και του Ερυθρού Σταυρού καυχήθηκαν ότι εμβολίασαν μια ολόκληρη «ξεχασμένη» ιθαγενή φυλή στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου κατά του ψευδο-Covid-19!!!Ο Mariano Quisto, ένας απομακρυσμένος ηγέτης της κοινότητας βαθιά στα πυκνά δάση του Περού, έμαθε για πρώτη φορά για την παγκόσμια πανδημία τον Οκτώβριο, όταν οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας έφτασαν με βάρκα στο απομονωμένο χωριό του με εμβόλια.


Για να φτάσετε στο Μαγκουάλ απαιτήθηκαν 26 ώρες ταξίδι για τρεις ημέρες κατά μήκος ποταμών που κατά καιρούς ξεραίνονται ή φράσσονται από πεσμένα δέντρα.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... ΥΠΑΡΧΕΙ, ΑΛΛΑ ΤΑ ΣΥΜΦΈΡΩΝΤΑ !!! Ω! ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΣ!!!

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... ΥΠΑΡΧΕΙ , ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΟΛΕΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΡΟΥΝ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΧΛΩΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΝΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΤΟΠΟΥ!!!!

Δέν είναι ή κλίμακα Καρντάσεφ πού μάς δείχνει τήν εξέλιξη καί τόν πολιτισμό μας ώς ανθρωπότητα , αλλά τά συμφέρωντα πού μάς θέλουν θυλαστικά παραγωγής ενέργειας γιά τ΄αφεντικά μας. 

Η κλίμακα Καρντάσεφ (ρωσικάШкала КардашёваαγγλικάKardashev scale) κατατάσσει έναν πολιτισμό σύμφωνα με την ενέργεια που είναι σε θέση να καταναλώνει και να χειραγωγεί, η οποία και αντιστοιχεί ταυτόχρονα στο βαθμό εξάπλωσης του πολιτισμού αυτού στον Κόσμο. 

Η βασική βαθμονόμηση γίνεται με βάση τρεις ενεργειακές θέσεις στην κλίμακα που αντιστοιχούν στην ικανότητα πλήρους διαχείρισης των ενεργειακών πόρων ενός πλανήτη που κατοικείται (τύπος Α), του άστρου του αντίστοιχου ηλιακού συστήματος (τύπος Β) και του γαλαξία του (τύπος Γ)

Το έτος 2018, ο ανθρώπινος πολιτισμός έφτασε στο 0,73 της κλίμακας, ενώ σύμφωνα με σχετικούς υπολογισμούς, πιθανώς να φτάσουμε τον Τύπο Α σε 100 – 200 χρόνια, τον Τύπο Β σε μερικές χιλιάδες χρόνια (κατά την εκτίμηση του Φρήμαν Ντάυσον, γύρω στο έτος 11.200) και τον Τύπο Γ σε 100.000 έως 1 εκατομμύριο χρόνια.!!!! Ο Μίτσιο Κάκου, στο βιβλίο του Parallel Worlds (Παράλληλοι Κόσμοι), έχει δώσει έναν εναλλακτικό ορισμό στον Τύπο Δ, ονομάζοντας έτσι τον πολιτισμό που μπορεί να ελέγχει και μη γαλαξιακές πηγές ενέργειας, όπως την λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια.


Ένας πολιτισμός που στηρίζεται στην ενέργεια από τον πλανήτη στον οποίο κατοικεί, αντλώντας την κυρίως από πηγές που οι μορφές ενέργειας είναι ήπια αποθηκευμένες, βρίσκεται πριν των ορισμένων τύπων (Α, Β και Γ) στην κλίμακα Καρντάσεφ. Έτσι ονομάζεται τύπος μηδέν καθώς βαθμολογείται κάτω της μονάδας στη λογαριθμική αυτή κλίμακα. Ένας τέτοιος πολιτισμός είναι ο σημερινός δικός μας που χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον ενέργεια που έχει αποθηκευτεί από νεκρές πλέον μορφές ζωής σε πηγές όπως το κάρβουνο, το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.{περισσότερα ΕΔΩ}

Ό Νίκολα Τέσλα μάς πάει απ΄ευθείας στόν τύπο Γ μηδενίζοντας τά 100.000 χρόνια πού υπολογίζουν οί εξουσιαστές! Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Ύποπτα πράγματα...ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ!!!!

 


Η κυβέρνηση της Κίνας κάλεσε τις οικογένειες να προμηθευτούν τρόφιμα και άλλα καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης καθώς η κακοκαιρία, τα ζητήματα ενέργειας και οι περιορισμοί του Covid-19 απειλούν να διαταράξουν τον εφοδιασμό. Η ξαφνική προειδοποίηση προκάλεσε σοκ στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, καθώς πολλοί άρχισαν να κάνουν εικασίες για το σκεπτικό του υπουργείου Εμπορίου. 

ΕΔΩ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Γι αυτό βγάζουν αφρούς οί "ειδικοί" καί οί μπροστάρηδες παπάδες γιά τούς ανεμβολίασθους ....ενώ στήν Ρωσσία....


 

"Ατσάλι" παραμένει η Ορθόδοξη Εκκλησία, αφού σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Καθηγητή Πνευμονολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Νίκου Τζανάκη στον Σκάι (1-10-2021), το 70% των Ιερέων και το 90% των Μοναχών δεν έχουν εμβολιαστεί! Και όλα αυτά παρά τον "βομβαρδισμό" επί 1,5 χρόνο από Κυβέρνηση, Ειδικούς και ΜΜΕ... Και ενώ η παράλληλα η μισή σχεδόν Ελλάδα παραμένει ανεμβολίαστη... 

ΕΔΩ

Ενώ στήν Ρωσσία...

Ή Ρωσσία τού Πούτιν χειρότερη από τήν Δύση ... Στην περιοχή του Βόλγκογκραντ, το δικαστήριο αναγνώρισε την απόλυση από την εργασία μηχανικών ηλεκτρικής ενέργειας που αρνήθηκαν να εμβολιαστούν. Ο Ζιρινόφσκι μίλησε για ποινική ευθύνη και το ρωσικό κοινοβούλιο πρότεινε την ψήφιση νόμου που

θα υποχρεώνει όλους τους Ρώσους πολίτες να εμβολιάζονται.

ΕΔΩ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ό Άγιος Δημήτριος ό προστάτης τής Θεσσαλονίκης καί υπέρμαχος τής οικουμένης.

 Ο άγιος Δημήτριος παρουσιάζεται καβαλάρης με στρατιωτική στολή πάνω σε κόκκινο άλογο φονεύοντας με το δόρυ του τον τσάρο των Βουλγάρων Σκυλογιάννη. Πρόκειται για το θαύμα που έγινε τον Οκτώβριο του 1207 έξω από τα τείχη της Θεσσαλονίκης.

Ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωαννίτζης που οι Βυζαντινοί αποκαλούσαν Σκυλογιάννη, φονεύτηκε κατά την παράδοση από τον άγιο Δημήτριο, όταν εκείνος πολιορκούσε τη Θεσσαλονίκη. Στο πρόσωπο του αγίου Δημητρίου η Θεσσαλονίκη βλέπει πάντοτε τον προστάτη της, το στήριγμά της. Ο άγιος Δημήτριος αποκαλείται από τον υμνωδό της Εκκλησίας «ο μέγας φρουρός της Θεσσαλονίκης, ο ρύστης εν τοις κινδύνοις ο εξαίρετος, πρόμαχος ο κράτιστος» (Κανών δεύτερος). Σ’ έναν άλλο Κανόνα, που συνέθεσε ο Συμεών Θεσσαλονίκης, ο άγιος Δημήτριος φέρεται να λέει στην προστατευόμενή του πατρίδα Θεσσαλονίκη «…μη φοβού ουν, πατρίς μου, εμέ κατέχουσα, τους εχθρούς σου γαρ πάντας πατάξω εν Χριστώ και φυλάξω σε την τιμωσανμε».
Από όλες τις εικόνες του Αγίου Δημητρίου, η εικόνα του έφιππου αγίου αγαπήθηκε περισσότερο, γιατί ενσαρκώνει τα ελληνικά ιδεώδη της παληκαριάς και της λεβεντιάς.


Σπάνια ένας άγιος έχει ταυτισθεί τόσο στενά με μία πόλη, όσο ο Άγιος Δημήτριος με τη Θεσσαλονίκη. Θεωρήθηκε ανέκαθεν από τους Έλληνες ο φρουρός της πόλης, που μαζί με το λαό αγωνίζεται εναντίον των Σλάβων, Αβάρων, Αράβων, Νορμανδών, Φράγκων, Τούρκων και άλλων βαρβάρων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε τη Θεσσαλονίκη ανήμερα της εορτής του Αγίου Δημητρίου (26 Οκτωβρίου1912), γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα.Στη συνείδηση των πιστών ο άγιος Δημήτριος δεν έιναι μόνο, κατά τον υμνωδό, «κρηπίς ακατάβλητος και θεμέλιος άρρηκτος και πολιούχος, οικιστής και υπέρμαχος» της πόλεως της Θεσσαλονίκης και «εν πολλοίς και πολλάκις κινδύνοις χαλεποίς των Θεσσαλονικέων προϊστάμενος», αλλά και ο μέγας υπέρμαχος της οικουμένης.

{από εδώ}

Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021

Ή ποιότητα τού ανθρώπου είναι ανάλογη μέ τήν ποιότητα τών πραγμάτων πού τού δίνουν ευχαρίστηση.

 Σύμφωνα μέ τόν Αριστοτέλη ή ποιότητα τού ανθρώπου είναι ανάλογη μέ τήν ποιότητα τών πραγμάτων πού τού δίνουν ευχαρίστηση. Ώς ψυχική έξη ορίζονται οί πράξεις πού προσδίδουν χαρά. Ή ευτέλεια αυτών τών πράξεων δέν είναι παρά ή ευτέλεια τής ψυχής πού μαθαίνει νά χαίρεται μέ πράγματα πού δέν αξίζουν. Κι όταν κανείς εγκλωβίζεται σέ απολαύσεις ανάξιες λόγου, είναι αδύνατο νά κατακτήσει τήν αρετή.

«… ο ιδιαίτερος χαρακτήρας κάθε ψυχικής έξης σχετίζεται με το (και προσδιορίζεται από το) είδος των πραγμάτων από τα οποία αυτή γίνεται χειρότερη ή καλύτερη – η ποιότητα των ανθρώπων ευτελίζεται ανάλογα με τη στάση τους απέναντι στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα πράγματα, ανάλογα δηλαδή με το κυνήγι για την αποφυγή αυτών που δεν πρέπει, τη στιγμή που δεν πρέπει, με τον τρόπο που δεν πρέπει – και όσα άλλα λέμε σ’ αυτού του είδους τις περιπτώσεις». (1104b 3, 21-26).
Ο παράγοντας του τρόπου που προστίθεται αφορά και πάλι την τήρηση του μέτρου, αφού ο τρόπος της συμπεριφοράς θα καταδείξει την υπερβολή ή την έλλειψη.
«… κάποιοι ορίζουν τις αρετές ως καταστάσεις απάθειας, κατά κάποιο τρόπο, και γαλήνιας αταραξίας· δεν τα λένε όμως σωστά, γιατί έτσι μιλούν απλά και γενικότροπα και δε λένε “με ποιο τρόπο πρέπει”, “με ποιο τρόπο δεν πρέπει”, “πότε” και όσα άλλα λέμε σχετικά». (1104b 3, 27-30)...ΕΔΩ

Ο Αριστοτέλης και η σημασία της ευχαρίστησης και της δυσαρέσκειας. 

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Νοερά προσευχή

 


"Νοερά προσευχή. Αγωνίσου  να φυλάξεις  τον νου σου αχρωμάτιστο, ασχημάτιστο, άμορφο και καθαρό, καθώς τον έπλασε ο Θεός. Αυτό βέβαια με άλλο τρόπο δεν γίνεται, παρά αν τον επιστρέφεις και τον συμμαζεύεις μέσα στον στενό τόπο της καρδιάς σου και εκεί μέσα να τον συνηθίζεις να βρίσκεται με τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς, και λέγοντας. «Κύριε Ιησού Χριστέ Υιέ του Θεούελέησόν με»· και να προσέχεις μόνο τα λόγια της ευχής αυτής"

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Τόσο πολύ!!!! Μά τόσο πολύ νοιάζονται πού καί οί μάγοι στήν φάτνη Τού Χριστού έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού!!!!!
Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από τη Νάπολη που δείχνουν τους μάγους στις φάτνες που ετοιμάζονται, αντί για δώρα να κρατούν πιστοποιητικό εμβολιασμού.

Ο τεχνίτης Marco Ferrigno λέει : "Τι να πω σε κάποιον που με αποκαλεί Ναζί; Με κατηγόρησαν ότι είμαι ναζί-φασίστας, ότι είμαι υπέρ των υποχρεωτικών εμβολίων. Εμβολιάζομαι αλλά σέβομαι αυτούς που αποφασίσει να μην το κάνει, δεν υπάρχει καμία πολιτική πρόθεση στη δουλειά μου."

ΕΔΩ

Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021

Γιά νά συναντήσει κανείς Τόν Θεό πρέπει νά έχει κάτι κοινό μαζί Του, κάτι πού δίνει μάτια νά δει καί νού νά κατανοήσει.Κάποιος είχε ρωτήσει κάποτε άν μπορούσαν νά τού δώσουν αποδείξεις γιά τήν ύπαρξη Τού Θεού. Διαβάζοντας τά παρακάτω λόγια τού Αρχιεπισκόπου Anthony Bloom όχι μόνο κατανόησα εγώ πρώτα τί πάει νά πεί "απόδειξη" αλλά θεωρώ πώς είναι μιά απάντηση στήν ερώτηση τού φίλου π΄αναζητούσε αποδείξεις. 

"Ο Θεός είναι πολυεύσπλαχνος. Δεν έρχεται πρόωρα, παράκαιρα. Μας δίνει την ευκαιρία να κρίνουμε τον εαυτό μας, να καταλάβουμε ορισμένα πράγματα και να μην επιζητούμε να μας εμφανιστεί σε στιγμές που η παρουσία Του θα σήμαινε καταδίκη για μας.

Θα ήθελα να σας πω ένα παράδειγμα πάνω σ’ αυτό.
Πριν πολλά χρόνια ήρθε κάποιος να με δει. Μου ζήτησε να του δείξω το Θεό, του είπα ότι δεν μπορούσα να το κάνω, αλλά πρόσθεσα ότι, ακόμα και να μπορούσα, αυτός δεν θα ήταν δυνατό να ατενίσει το Θεό – σκέφτηκα πως για να συναντήσει κανείς το Θεό πρέπει να έχει κάτι κοινό μαζί Του, κάτι που δίνει μάτια να δει και νου να κατανοήσει.
Ο άνθρωπος εκείνος με ρώτησε γιατί τα έλεγα αυτά – του πρότεινα λοιπόν να σκεφτεί λίγα λεπτά και να μου πει αν υπήρχε κάποιο χωρίο του Ευαγγελίου που να τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα, για να δει ποιά σχέση υπάρχει μεταξύ του Θεού και του ιδίου.
Μου απάντησε λοιπόν «ναι, είναι στο όγδοο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, το χωρίο που μιλάει για τον λιθοβολισμό της πόρνης».
«Α, ναι!» είπα, «αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα και συγκινητικά κομμάτια στο Ευαγγέλιο».
«Τώρα» του είπα, «κάθισε και σκέψου ειλικρινά: στη σκηνή που περιγράφεται ποιός είσαι εσύ…»
Ο άνθρωπός μου σκέφτηκε λίγο και έπειτα είπε: «Νιώθω πως είμαι ο μόνος Εβραίος που δεν θα είχε απομακρυνθεί, αλλά θα είχε λιθοβολήσει τη γυναίκα». Τον κοίταξα λοιπόν και του απάντησα: «Δόξαζε το Θεό που δεν σου επιτρέπει να τον συναντήσεις πρόσωπο προς πρόσωπο!».

{από το βιβλίο: «Μάθε να προσεύχεσαι» του Αρχιεπισκόπου Anthony Bloom (Εκδ. «Η Έλαφος»).

Από ΕΔΩ

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

"Τά μικρά μυστικά θέλουν φύλαξη, τά μεγάλα καί νά τά μάθουν, δέν τά πιστεύουν."

Τά Μεγάλα Μυστικά οί "θεοί" τά διαδίδουν γιά νά δούν πόσοι από τούς ανθρώπους είναι έξυπνοι γιά νά τ΄ ακούσουν καί πόσοι οί κουτοί πού δέν θά τά πιστέψουν. Καί πάντα οί πολλοί είναι οί κουτοί. Ό Χένρι Κίσινγκερ είχε πεί "Τά μικρά μυστικά θέλουν φύλαξη, τά μεγάλα καί νά τά μάθουν, δέν τά πιστεύουν."


Καί μιά καί ό Κίσινγκερ είναι εβραίος, θά σάς θυμίσω τό μεγάλο μυστικό  πού είπε ό Θεός τους στόν Νώε . Ήταν ή αποκάλυψη πώς έρχεται κατακλυσμός . Ό Νώε, άν καί τό διέδωσε στόν κόσμο, όλοι γελούσαν μαζί του καί δέν τόν πίστευαν . Κι όμως, ό κατακλυσμός ήρθε όπως τού τό είπε ό "Θεός" του. 

 Γένεσης (κεφ. 6-9) της Αγίας Γραφής 'Η βιβλική αφήγηση περιγράφει πώς ο Θεός προειδοποίησε τόν Νώε για έναν επερχόμενο κατακλυσμό καί τόν καθοδήγησε νά κατασκευάσει μιά κιβωτό γιά νά σωθεί αυτός καί τά ζώα πού πήρε μαζί του σέ αυτή. Στήν κιβωτό μαζί μέ τόν Νωέ υπήρχε καί ή γυναίκα του μέ τούς τρείς γιούς του καί τίς γυναίκες τους. Ή αφήγηση αναφέρει ότι ό κατακλυσμός αυτός, πού διήρκεσε 40 ημέρες, έγινε ώς τιμωρία παγκόσμιου αφανισμού τών ανθρώπων  εξ' αιτίας τής ηθικής κατάπτωσης τού αρχαίου βιβλικού κόσμου, όπου ό Νώε διασώθηκε, ώς άνθρωπος δίκαιος σέ σύγκριση μέ τούς σύγχρονούς του.

Συμπέρασμα. Ν΄ακούτε τούς μικρούς ψίθυρους τών Μεγάλων Μυστικών .

Σοφία.

{διαβάστε καί ΕΔΩ}

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ