Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ.

Ή Μεγάλη Εβδομάδα συμβολίζει τήν πορεία τού ανθρώπου στήν ζωή , τόν θάνατο καί τήν Ανάσταση. Περιέχει μέσα τήν έλευσή μας στόν κόσμο,  "Ιδού ό Νυμφίος έρχεται έν τώ μέσω τής νυκτός." {Μεγάλη Δευτέρα} , τήν παιδική μας ηλικία, {Μεγάλη Τρίτη  ώς παρθένες}, τήν  εφηβεία μας {Μεγάλη Τετάρτη ώς μετανοούσα Κασσιανή},τήν ενήλικη ζωή μας {Μεγάλη Πέμπτη  Μυστικός Δείπνος},τά γεράματα καί τόν θάνατο {Μεγάλη Παρασκευή  Ή Ταφή} καί ή Ανάσταση , πορεία πρός τόν ουρανό {Μεγάλο Σάββατο Ανάσταση τού Ιησού}. Ή Κυριακή τής Λαμπρής είναι ή ημέρα πού θά βρεθεί ό άνθρωπος ό ενσυνείδητος δίπλα στόν Θεό, στό Φώς τού Δημιουργού Του.

.

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019

Νίκος Καζαντζάκης - Κούρος

Ακούστε το προσεκτικά καί παρατηρήστε πόσο δεξιοτεχνικώς, μέσω τής λογοτεχνικής διασκευής τού μύθου τού φόνου τού Μινώταυρου από τόν Αθηναίο Ήρωα Θησέα, παρουσιάζεται ή επικράτηση τών (Μυκηναίων) Πρωτο-Ελλήνων, κατακτητών τής Κρήτης, επί τών (Προελλήνων) Μινωιτών καί έκ παραλλήλου αποκαλύπτεται ή νίκη τού ηλιακού  πατριαρχικού πνεύματος επί τού χθονίου μητριαρχικού μεσογειακού κόσμου. 

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 26 ΧΡΟΝΙΑ ΕΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΕ ΚΡΟΝΙΟ ΒΑΘΡΟ....

ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΥΡΟ ΓΡΑΝΙΤΕΝΙΟ ΚΥΒΟ ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΥΒΟ ΤΗΣ ΜΕΚΚΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΝ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ.  ΑΦΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΑΝ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ...ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ...ΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΗΛΙΘΙΟ ΠΛΗΘΟΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ...

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019

Δράκων καί ἀετός συμπλακέντες ἀλλήλοις ἐμάχοντο.....ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΓΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΤΑΡΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ...Β΄ ΜΕΡΟΣ.

.

ΠΡΩΤΟ  ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ
Κυττώντας τόν Ήλιο χωρίς τά σκοτεινά  γυαλιά πού μάς επιβάλουν τά ανθρωποειδή, παίρνουμε μιά ιδέα  Τού  Θεού. 
Κατά τόν Πλάτωνα  ή Ἰδέα εἶναι ὀντότης, μάλιστα δὲ κατ᾿ ἀνώτερον πεδίον τοῦ Εἶναι, ὁρωμένη καὶ ἀφομοιουμένη διὰ τῆς ἀνωτέρας νοήσεως καὶ διὰ τοῦ ὀφθαλμοῦ τῆς νοήσεως, ἀνταξίου μυρίων φυσικῶν ὀφθαλμῶν, ὅπως λέγει ὁ θεῖος Πλάτων.” Περαίνων τὸ ἕκτον βιβλίον τῆς “Πολιτείας” ὁ Πλάτων πραγματεύεται ἀκριβῶς τὴν ἀναλογίαν τοῦ Ἡλίου, ὡς μόνου καθιστῶντος δυνατὴν τὴν πλήρη καὶ αὐθεντικὴν ἐνεργοποίησιν τῆς φυσικῆς ὁράσεως, πρὸς τὸ πρωταρχικὸν Ἕν, ποὺ ὀνομάζει τὸ Ἀγαθόν, καὶ τὸ ὁποῖον μόνον καθιστᾷ δυνατὴν τὴν ἀληθῆ ὑπὸ τῶν νοητικῶν μας δυνάμεων ἀναγνώρισιν τῶν νοητῶν, χαρακτηρίζων μάλιστα τὸν φυσικὸν Ἥλιον ὡς “ἔκγονον”, γέννημα δηλαδὴ καὶ ἐκδήλωσιν, Ἐκείνου· 
«Ἑπομένως κι ὁ ἥλιος, μὴ ὄντας ἡ ὅρασις καθ᾿ ἑαυτή, ὅμως αἴτιος αὐτῆς, ὁρᾶται ὑπ᾿ αὐτῆς τῆς ἰδίας, ἔτσι;
-Ἔτσι, ἀπήντησεν ἐκεῖνος
-Λέγω λοιπὸν ὅτι ὁ ἥλιος οὗτος ἐκδηλώνει ἕνα ἀπόγονον (ἐκροήν, προσωποποίησιν) τοῦ Ἀγαθοῦ, τὸν ὁποῖον τὸ Ἀγαθὸν ἐγέννησεν ἀνάλογον τοῦ ἑαυτοῦ του, ὥστε ὅ,τι ἀκριβῶς ἀποτελεῖ ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ νοητοῦ τὸ Ἀγαθὸν ἐν σχέσει πρὸς τὸν (συλλαμβάνοντα) νοῦν καὶ τὰ (συλλαμβανόμενα) νοούμενα, αὐτὸ ν᾿ ἀποτελῇ (παραλλήλως) ἐν τῷ πεδίῳ τοῦ ὁρατοῦ ὁ ἥλιος ἐν σχέσει πρὸς τὴν (συλλαμβάνουσαν) ὅρασιν καὶ τὰ (συλλαμβανόμενα) ὁρώμενα.
-Πῶς; ἀπεκρίθη –ἐξήγησέ μου.
-Γνωρίζεις ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ θολώνονται καὶ τείνουν φαινομενικῶς πρὸς τυφλότητα, ὅταν στρέφωνται πρὸς ἀντικείμενα ποὺ δὲν φωτίζονται πλέον ὑπὸ τοῦ φωτὸς τῆς ἡμέρας ἀλλὰ τῆς νυκτός, ἐπειδὴ πλέον δὲν ὑπάρχει ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς καθαρὰ ὅρασις;
-Βεβαιότατα, ἀπεκρίνατο.
-Ὅμως, ἀπεναντίας, βλέπουν (οἱ ὀφθαλμοὶ) καθαρῶς ὅποτε καταλάμπει ὁ ἥλιος, ἡ δὲ καθαρὰ ὅρασις τότε φαίνεται ἐνυπάρχουσα ἐν τοῖς ἰδίοις αὐτοῖς ὀφθαλμοῖς!
-Πῶς ὄχι; (: προφανῶς!)
-Παρομοίως, λοιπόν, κατανόησε καὶ τὸ περὶ τῆς ψυχῆς ἀνάλογον τοιουτοτρόπως: ὅταν μὲν αὐτοῦ καταλάμπει τὸ ὂν καὶ ἡ ἀλήθεια, στηρίζεται (ἡ ψυχή) εἰς τοῦτο, φαίνεται δὲ διαθέτουσα νοῦν, καθὼς καὶ τὸ (: τὸ ὂν/τὰ ὄντα) κατανοεῖ τότε καὶ τὸ μαθαίνει: ὅταν ὅμως στηρίζηται (ἡ ψυχή) εἰς μείγματα μετὰ τοῦ σκότους, συγγενῆ τοῦ μεταβλητοῦ καὶ παροδικοῦ, τότε εἰκοτολογεῖ καὶ θαμπώνεται τὸ ἀντιληπτικὸν ὄργανον τῆς ψυχῆς, μεταβάλλον ἄρδην δοξασίας, κι ἐδῶ δέ (κατ᾿ ἀναλογίαν πρὸς τὸ προηγούμενον) φαίνεται πάλιν τοῦτο στερούμενον νοῦ.»
Στά Διονυσιακά τού Νόννου διαβάζουμε: «Ό Τυφώνας , αφού άπλωσε τό πολύσπορον έθνος  τών μιαρών όφεων, σκέπασε τήν λαμπρή εικόνα τού  ανέφελου αιθέρα γιά νά φωτίσει τόν άτακτο στρατό τών όφεων» {1,176}

 Και ο Ιεχωβά λέει στον Μωυσή να φτιάξει αυτό το χάλκινο φίδι.
Του λέει να το βάλει πάνω σε ένα κοντάρι
 και ότι όποιος δαγκωθεί πρέπει να κοιτάξει σε αυτό.
Ο Μωυσής κάνει ό,τι ακριβώς του λέει ο Θεός.
Και εκείνοι που τους δάγκωσαν τα φίδια κοιτάζουν
το χάλκινο φίδι και γίνονται πάλι καλά.
Όταν τά γένη τού χάους, οί  Τιτάνες κατέληξαν στά Τάρταρα , ήταν εποχή διαμόρφωσης νέων συνθηκών πάνω στόν πλανήτη μέ τόν ήλιο νά αποξεραίνει τίς ελώδεις καί βαλτώδεις περιοχές πού ήταν τόποι γεννήσεως  τού Χάλκινου γένους , αυτοί δέν χάθηκα,  αλλά , εκεί στόν υπόγειο κόσμο πού κατέληξαν, δημιούργησαν τόν δικό τους  τρόπο ζωής πού μέσα από ένα λαβυρινθώδη  υποχθόνιο σύστημα βρίσκονται κάτω από τίς πολιτείες όλου τού  πλανήτη. 

Σ’ όλον τόν κόσμο υπάρχουν θρύλοι, μύθοι, παραδόσεις  γιά όντα περίεργα μέ φολιδωτό σώμα καί μάτια όφεων  διαθέτουν  υπερδυνάμεις {συχνά τούς αποδίδουν ικανότητες υπνωτισμού καί μαγικών δυνάμεων}  καί κατέχουν προηγμένη  τεχνολογία.  Όντα  τής νύκτας κάνουν τήν παρουσία τους  κατά τίς νυκτερινές ώρες, και  οί πύλες – είσοδοι προς τον κόσμο μας  βρίσκονται σε λίμνες , ποταμούς καί θάλασσα.  Δεν είναι τυχαίο πού τά περισσότερα ΑΤΙΑ τά βλέπουν να αναδύονται από λίμνες ή θάλασσα.  
Στήν Ινδία μιλούν γιά  τούς Νάγκας, ερπετοειδή σαυράνθρωποι. Στήν Κίνα γιά τούς Λούνγκ Γουάγκ, τούς βασιλιάδες Δράκους από τους οποίους πιστεύουν πώς προέρχονται. . Στήν Ιαπωνία γιά τούς Τένγκου ή Νίντσα. Στήν Σκανδιναβία έχουν νά λένε γιά τούς Έντις καί  στήν Γερμανία  οί Χούλτρε. 
Αγγλία, Σκωτία καί Ουαλία μιλούν γιά ερπετοειδή όντα πού συνευρίσκονται μέ τούς ανθρώπους γιά  διασταύρωση τού είδους τους καί αποστρέφονται τό φώς όπως όλοι οί υποχθόνιοι.
Οί  Ιρλανδοί μιλούν γιά τους Τουάθα ντί  Νταναάν πού τό  όνομά τους παραπέμπει στόν Αιγυπτιακό θεό τού κάτω κόσμου «Τουάτ» καί στόν Δαναό. 
Οί Ινδιάνοι όχι μόνο μιλούν γιά  ένα υπόγειο βασίλειο αλλά πιστεύουν πώς καί οί ίδιοι προέρχονται  από εκεί . Όπως οί Απάτσι πού υποστηρίζουν πώς βγήκαν στήν ορεινή γή μέσα από ένα υπόγειο λαβύρινθο.
Οί Αζτέκοι  όμως πιστεύουν στήν απ ευθεία καταγωγή τους από τούς  Άτλαντες καί ότι ήταν από τούς επιζήσαντες τής καταποντισμένης χώρας .  Μέσα από έναν κόσμο σπηλαίων, τίς επτά χρυσές πόλεις  τών εννέα επιπέδων πού έζησαν γιά ένα μεγάλο διάστημα  ήρθαν στήν επιφάνεια τής γής .  Καί οί Μάγιας  πιστεύουν πώς προέρχονται από τόν θεό Ιγκουάνα  ένα ερπετοειδή σαυράνθρωπο .  {ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΔΩ}
Είπε ό Ιησούς πρός τούς Εβραίους στο Κατά Ιωάννην 8:44 Ό πατέρας πού έχετε εσείς είναι ό διάβολος, κί όσα επιθυμεί ό πατέρας σας αυτά θέλετε νά κάνετε. Εκείνος εξαρχής ήταν ανθρωποκτόνος καί δέν μπόρεσε νά σταθεί μέσα στήν αλήθεια, γιατί δέν υπάρχει μέσα του τίποτα τό αληθινό. Όταν λέει ψέματα, εκφράζει τόν εαυτό του, γιατί είναι ψεύτης, κι είναι ό πατέρας τού ψεύδους.»


 ΜΥΘΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ . Ο ΤΟΥ ΑΕΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΙΝΩΝ ΑΡΧΕΣΘΑΙ ΧΑΡΙΤΟΣ
¨"Δράκων καὶ ἀετὸς συμπλακέντες ἀλλήλοις ἐμάχοντο. καὶ ὁ μὲν δράκων εἶχε τὸν ἀετὸν συλλαβών. γεωργὸς δὲ ἰδὼν λύσας τὴν πλοκὴν τοῦ δράκοντος αὐτόνομον ἀφῆκε τὸν ἀετόν. χαλεπήνας δὲ ἐπὶ τούτοις ὁ δράκων ἰὸν ἐπαφῆκε τῷ τοῦ σώσαντος πόματι. πιεῖν δὲ τοῦ γεωργοῦ πρὸς ἄγνοιαν μέλλοντος ὁ ἀετὸς καταπτὰς τῶν τοῦ γεωργοῦ χειρῶν ἐξαιρεῖται τὴν κύλικα.
τοὺς εὖ ποιοῦντας μένουσι χάριτες."
Μετάφραση: Μια φορά το φίδι και ο αετός ήρθαν σε συμπλοκή και πάλευαν μεταξύ τους. Σε κάποια φάση, που λέτε, το φίδι είχε κουλουριαστεί για τα καλά γύρω από τον αετό και τον κρατούσε αιχμαλωτισμένο. Πάνω στην ώρα, όμως, τους παρατήρησε ένας γεωργός: αυτός έτρεξε αμέσως και ανάγκασε το φίδι να χαλαρώσει το αγκάλιασμά του, αφήνοντας ελεύθερο το πουλί. Εξοργίστηκε, βέβαια, το φίδι με τούτο, και γι᾽ αυτό πήγε και ξέρασε το δηλητήριό του μέσα στο νερό που είχε ο ξωμάχος για να πιει. Προσέξτε όμως: πάνω που ήταν έτοιμος ο καημένος ο άνθρωπος να κατεβάσει ανήξερος το νερό, τί έγινε; Πέταξε καταπάνω του ο αετός και ευθύς του άρπαξε το ποτήρι από τα χέρια.
Ποιός ήταν ό Αετός καί ποιός τό φίδι δεν είναι δύσκολο νά τό καταλάβουμε. Ό αετός είναι τό φώς , ό ήλιος  καί κατ΄ επέκταση συμβολίζει Τόν Θεό. Στόν άνθρωπο είναι τό πνεύμα του.  Ενώ ό όφις είναι τό σκοτάδι, ό  υπόγειος χώρος καί  βέβαια τό κακό , ό Σατανάς. Στον άνθρωπο είναι το χθόνιο σώμα του. 
 Ό γεωργός βέβαια είναι ό άνθρωπος πού βρίσκεται ανάμεσα σ΄αυτές τίς δυνάμεις...Ἐδῶ ἐκδηλοῦται λοιπόν, πράγματι, ἡ ἀρχέτυπος θανάσιμος ἀλλ᾿ ἀέναος ἀντιμαχία μεταξὺ Φωτὸς καὶ Σκότους καθ᾿ ὅλα, πράγματι, τὰ ἐπίπεδα καὶ διαστάσεις, ξεκινώντας βασικῶς ἀπὸ μέσα μας.

«Σήμερα διανύουμε τὸ ἀποκορύφωμα τῆς ἐποχῆς τῶν καλλικαντζάρων. Ὁ Ἄριος συνθλίβεται πνευματικῶς καὶ ψυχικῶς, δυνάμει οὐ μόνον τῆς ἐγγενοῦς παρακμιακῆς ἐντροπίας καὶ τῶν ὠργανωμένων της κέντρων ἀλλά, πρὸ παντός, δυνάμει ἑνὸς πανισχύρου πολιτικοῦ κατεστημένου τῆς πλήρους Ἀντιστροφῆς, καθ᾿ ἣν ἡ ὕλη ὑποσκελίζει καὶ ὁρίζει τὸ πνεῦμα, ἡ ἀντεθνικὴ καὶ ἀντι-ἀρία “πολιτικὴ ὀρθότης” τὴν ἐθνοφυλετικὴν ἐπίγνωσιν καὶ χαρακτῆρα, ἡ οἰκονομία, τὸ ἐμπόριον καὶ ὁ τερατωδῶν διαστάσεων τραπεζοχρηματιστικὸς παρασιτισμὸς τὰ ὅσα ἔστω καχεκτικὰ λείψανα “πολιτικῆς”, ἡ ἠλιθιότης καὶ ἡ ταπεινὴ ἰδιοτέλεια καὶ μικροψυχία τοῦ ὄχλου τὴν σοφίαν καὶ τὸν ἀνιδιοτελῆ ἰδεαλισμὸν τῶν ἐναπομεινάντων ἀρίστων, ὁ ἐγωπαθὴς κερδοσκόπος τὸν ἰδεαλιστήν, ὁ φαυλοκράτης καὶ ψευδολόγος πολιτικάντης τὸν εὐγενῆ μαχητὴν καὶ στοχαστὴν καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς.» 
{Στοιχεία από τήν εγλυκλοπαίδεια τού Ηλίου , τό διαδίκτυο καί ΕΔΩ}
 ΤΕΛΟΣ Β΄ΜΕΡΟΥΣ.

Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

ΤΑ ΒΔΕΛΥΡΑ ΓΕΝΗ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΤΑΡΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ.
Ό  έλεγχος τού καιρού από τά ερπετοειδή όντα  έχει ώς απώτερο σκοπό νά μάς κρύψει τόν ήλιο τού  οποίου όχι μόνο δεν αντέχουν τήν ακτινοβολία του , αλλά καί μισούν όπως μισούν τόν  ηλιακό άνθρωπο  πού έχει μέσα του τό πύρ τής ψυχής .  Παρ΄όλη τήν γνώση τους καί τήν τεχνολογία  πού κατέχουν , δέν κατάφεραν  ακόμα  νά νικήσουν τίς ουράνιες δυνάμεις . Αλλά εξελίσσονται καί  έχουν μειώσει αισθητά τίς ηλιόλουστες ημέρες. 


Γιά τόν ίδιο λόγο έχουν καταφέρει νά επιβάλουν τά γυαλιά ηλίου καί ακόμη χειρότερα τά γυαλιά εκείνα πού διαθέτουν φίλτρο κατά τών υπεριωδών ακτίνων  αυτού ,  καί δέν αφήνουν το φώς  νά περάσει  μέσω τών οφθαλμών στόν θάλαμο τού εγκεφάλου καί νά διεγείρει τήν επίφυση καί  κατ΄ επέκταση νά αποδυναμωθεί  ή ενίσχυση της σερατονίνης πού είναι ή ορμόνη τής χαράς καί τής ευεξίας στόν  άνθρωπο τού φωτός.

Στίς  πανάρχαιες εποχές τής ιστορίας  , όταν πυκνά σύννεφα σκέπαζαν τήν γή, πάνω στόν πλανήτη ζούσε ή φυλή τών Γιγάντων καί Τιτάνων. Παιδιά τής Γαίας καί τών Υδάτων. Όλοι γεννήματα τών Ωκεανών, τών ποταμών , τών λιμνών καί  τών πηγών. Ή σύσταση καί υπόσταση τού DNA  τους είχε σχηματισθεί από   τά υγρά καί στερεά λύματα καί τά αιθερικά αποποιήματα , δηλαδή από χώμα καί νερό .


Βδελύγματα, τρωγλοδύτες , μιαροί καί  απεχθείς , πρώην κεκροπίθηκες , γεννήματα τών υπολειμμάτων  τών Τιτάνων καί Γιγάντων, Ατλάντων καί  Λεμουρίων, τής χαοτικής περιόδου είναι ή φυλή τών Εβραίων.  Αυτοί, δραπέτευσαν από τά βουνά τής Χαρράν,  οί τού  οίκου Αβραάμ  καί  Ιακώβ, ώς απόγονοι  τών  είς τάς στέππας  τής Μογγολίας , τής Ρωσσίας καί  τίς ερήμους τής Εγγύς Ανατολής  περιπλανηθέντων Ατλάντων καί   Λεμουρίων.  Δηλαδή εκείνων πού διασώθηκαν από τόν κατακλυσμό  καί  τής βυθίσεως τής Ατλαντίδος. 
Τιτάνες καί Γίγαντες έκ τών Ταρτάρων πού ερρίφθησαν από τόν Δία, έπλασαν τό χάλκινο γένος τών άφρονων τού Ιαπετού καί γενάρχου τών Ατλάντων.

Έξ  αυτών προέρχονται  οί Εβραίοι τού οίκου Ιακώβ  , τους οποίους μιαρά γένη καί βδελύγματα   τούς αποκαλούν οί  υιοί Ισραήλ  πού ήταν Αιγύπτιοι { ΙΣ  >ΙΣΙΣ – ΡΑ> ΘΕΟΣ – ΗΛ> ΗΛΙΟΣ} >  καί οί  Ιουδαίοι  {Αιγαιοκρήτες  Κρόνιοι  πού προσκυνούσαν τόν Βάλλ καί τήν Αστάρτη}  . Καί οί τρείς μαζί συγχωνεύθηκαν σέ μιά φυλή.
{Ψαλ.135-4 Διότι τόν Ιακώβ εξέλεξεν είς εαυτόν ό Κύριος, τόν δε Ισραήλ είς θησαυρόν αυτού…..
Ή απόδοση τών χαρακτηρισμών  ώς βδέλυγμοι καί απεχθείς  στούς γόνους  τού Ιακώβ  από τούς  Αιγύτιους  έγινε διότι αυτοί γνώριζαν τά  υποχθόνια αυτά όντα πού βγήκαν από τά βάθυ τών σπηλαίων  {διά βιολογικής  ή καί αιθερικής  μεταπλάσεως}  
Στήν Παλαιά Διαθήκη  καί συγκεκριμένα στό   Α΄ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ  ΙΔ’ 11, διαβάζουμε : «…καὶ λέγουσιν οἱ ἀλλόφυλοι• ἰδοὺ Ἑβραῖοι ἐκπορεύονται ἐκ τῶν τρωγλῶν αὐτῶν, οὗ ἐκρύβησαν ἐκεῖ.» Για τον λόγο λοιπόν ότι ήτο οί εβραίοι μιαροί τρωγλωδίτες  οί  Ιουδαίοι και Ισραηλίτες  τούς είχαν δούλους . 
{Δευτερονόμιο ΙΕ’ 12 «Ἐὰν δὲ πραθῇ σοι ὁ ἀδελφός σου ὁ Ἑβραῖος ἢ Ἑβραία, δουλεύσει σοι ἓξ ἔτη, καὶ τῷ ἑβδόμῳ ἐξαποστελεῖς αὐτὸν ἐλεύθερον ἀπὸ σοῦ.» < Εάν ο αδελφός σου, Εβραίος η Εβραία, πωληθή εις σε ένεκα των οικονομικών του αναγκών ως δούλος, επί εξ έτη θα σε δουλεύση. Κατά το έβδομον έτος θα αποστείλης αυτόν ελεύθερον.>
… Δευτερονόμιο ΙΕ’ 15¨¨ καὶ μνησθήσῃ ὅτι οἰκέτης ἦσθα ἐν γῇ Αἰγύπτου καὶ ἐλυτρώσατό σε Κύριος ὁ Θεός σου ἐκεῖθεν·» < Να ενθυμηθής δέ, ότι και συ υπήρξες δούλος εις την χώραν της Αιγύπτου και σε ηλευθέρωσεν ο Κυριος από εκεί.>
Δευτερονόμιο ΙΕ’  «ἐὰν δὲ λέγῃ πρός σε, οὐκ ἐξελεύσομαι ἀπὸ σοῦ, ὅτι ἠγάπηκέ σε καὶ τὴν οἰκίαν σου…   λήψῃ τὸ ὀπήτιον, καὶ τρυπήσεις τὸ ὠτίον αὐτοῦ » < Εάν όμως ο δούλος αυτός σου είπη, δεν θα φύγω από σέ, διότι έχω αγαπήσει και σε και την οικογένειάν σου… θα λάβης το τρυπητήρι, θα τρυπήσης το αυτί του  >…
Στούς προγόνους λοιπόν τών Ατλάντων καί Λεμουρίων {=τών εβραίων}  ό πλάσας αυτούς Ουρανός , υιός τού Χάους {=θεός}. Απαγόρευε νά τρώγουν καρπό από τό δένδρο τής  γνώσεως. {ΓΕΝ. Β΄17}   Δηλαδή τούς απαγόρευε νά έχουν ΝΟΗΣΗ , τήν δυνατότητα διάπλασης ΛΟΓΟΥ.
 Πλασμένοι από χώμα καί  νερό οί τού Χάλκινου γένους οί  τού Ουρανού Ιαπετικοί  στερούμενοι τού θείου πυρός ,{ δηλαδή τής ψυχής }, τό οποίον ό Θεός εστέρησε  έκ τού είς τόν Τάρταρον ριφθέντος κακοποιού καί αμαρτωλού χάλκινου γένους καί όπου ό Προμηθέας ,ό υιός τού πλαστού γένους τού Ιαπετού  απεπειράθει ανεπιτυχώς νά κλέψει από τόν Δία γιά νά τούς τό δώσει.
  «…εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα    
230 ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο
ἀρχήν, βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον
οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος
τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον.
καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ.
235 ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽· ἐξελυσάμην βροτοὺς
τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου μολεῖν.»
  «Ευθύς που κάθησε στον πατρικό του θρόνο
κι αμέσως στους θεούς τιμές να ορίζει αρχίζει
άλλες και στον καθένα και να τους μοιράζει
με τάξη την αρχή, χωρίς όμως καθόλου
για τους ανθρώπους να γνοιαστεί, μα είχε στο νου του
να τους ξοντώσει ολότελα κι άλλους να σπείρει.
Σ᾽ αυτά δε βρέθηκε κανείς ν᾽ αντιμιλήσει,
μα εγώ μονάχα ετόλμησα, και τους ανθρώπους
έσωσα να μην κατεβούν στον Άδη στάχτη.»
                                        ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ


Μέ  τούς Εβραίους  συγγενέυουν φυλετικά καί εθνικά  οί Αγγλωσάξωνες . Δηλαδή , Άγγλοι, Γερμανοί, Μοσχοβίτες, Δανοί, Γάλλοι, Σκανδιναυοί, καί  Ιρλανδοί , διότι έχουν κοινούς προγόνους τούς Σκύθες. τής οικογένειας τών Λυγκών, δηλαδή ανθρωπομορφοποιηθέντες  πίθηκοι  τού γένους τών κερκοπιθήκων.  
Δηλαδή. Οί υποχθόνιοι δρακονιανοί ξεκίνησαν τήν επί τής Γής έμφάνισή τους από τήν Σκυθία, τήν σημερινή Ρωσσία.  Από τόν Αρκτικό ωκεανό έως τόν Καύκασο καί τόν Εύξεινο Πόντο έκαναν τίς επιδρομές τους από πύλες - περάσματα επί τής χθονός. Οί ερπετοειδείς αυτοί υποχθόνιοι αναμίχθησαν μέ τούς βάρβαρους λαούς καί προέκυψαν τά ανθρωποερπετικά όντα .  Ήταν οί  διασωθέντες οί είς  τά όρη τής Μηδίας εξόριστοι από τούς Ασσύριους  εβραίοι , καί αναμείχθησαν μέ τούς ανθρωπομορφοποιηθέντες κεκροπίθηκες , τών κατά τήν προϊστορική περίοδο Λυγκών, Σκολότων, Αυχατών καί  Σαυροματών ονομαζομένων, τήν δέ πρωτοϊστορικήν  περίοδο Σκυθών νομιζομένων, τήν μεταχριστιανική Χαζάρων ονομασθέντων, τήν μεταβυζαντινή  Εσκεναζύμ καί  ακολούθως  «Εβραίων τής Ανατολής καί Κεντροδυτικής Ευρώπης»

{στοιχεία από τά βιβλία τού Ι. Φουράκη , τήν εκγυκλοπαίδια τού Ηλίου , καί τό Διαδίκτυο.}

 ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΕΔΩ

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ....

ΟΙ ΖΩΣΜΕΝΟΙ
Ζωσμένος από παντού ο αέρας
Από του πύθωνα τα δολερά κεντριά
Φλογώδεις κατά κύματα αόρατες αστραψιές
Των ανθρώπων τα σπλάχνα διαπερνούν
Είμαστε παίγνια του εαυτού
Απ’ τα δεσμά της άγονης μας σκέψης
Μας στέλνουν τα πυθώνεια όντα
Ολόισια στο βασίλειο των λυπημένων
Με σκυφτούς τους αυχένες
Βλέμματα αδειασμένα από ουρανό.
Με ολόισια το νου σε κατωφέρειες
Σκάβουμε τάφους ολοένα στο ανόσιο
Ω πότε θα ζευτούμε
Το υνί της θύελλας
Κι’ ενώ κυλίουμε ολημερίς λίθους στο εφήμερο,
Να ορθωθεί η ψυχή, αντίκρυ από το κακό σαν ήλιος
Ασπιδοφόρος που μάχεται
Κι ενώ πλημένει ο κόσμος
Από τα βαρυστέναχτα δεινά
Και πέφτει χαμαικοίτης
Σαν τα νεκρά τα φύλλα απ’ τον καιρό
Φωνή βαθειά σπαράζει μέσα μου
Θα γράψω αλλοτινά τραγούδια
Ύστερα από τις μαύρες καταιγίδες
Και θα συλλήσω ό,τι απέμεινε από την ομορφιά
Θα πέμψω τον άνεμο απ’ το παρήγορο σκοτάδι
Φωτόδροση πνοή στους λυπημένους
Και θα φωνάξω στους ανόσιους, Φ τ ά ν ε ι!
Σ’ αυτούς που φυλακίσανε τον άνεμο
Των ελεύθερων ψυχων
Όμως για λίγο
Δεν γίνεται να κλέψεις τους ανέμους
Και να αθροίζεις ευπώλητα τα αργύρια στις μπάνκες
Το πνεύμα όπου θέλει πνεί
Σ’ αυτούς που άδειασαν τα βλέμματα
Απ’ του ουρανού τις γητειές
Θα μεγεθύνω τ’ άδεια τους πρόσωπα
Για να βοούν μες τις ημέρες τις άδειες, μολογώντας
Πως εγονάτισαν τα ύψη των ανθρώπων
Πως γέμισαν με ένδεια τον πλούτο τους
Πως δόλια μεσ’ τις παγίδες τους έσυραν
Και θα ρίξω ποτάμια βέλη τα τραγούδια μου
Θα πλημμυρίσουν οι κατακίτρινες όχθες
Αρχαία βλαστήματα να αναφανούν
Γέλια ξανά ν’ ανθίσουνε
Όλα τα μήκη των κυμμάτων
Και ομιλίες αρχαίες, όταν σε καιρούς παλαιότατους
Των ανθρώπων το παραμιλητό, ήταν ο Λόγος
Θ’ ανοίξω τ’ αραχνιασμένα στόματα
Και θα ρίξω τους σπόρους της θύελλας
Και όλα τα γεννήματα των τραγουδιών
Κορμιά καινούρια να ορθωθούν
Πάνοπλα από τα άδυτα ενάντια του ερέβους
Καθώς θα εξακοντίζονται απo το πολύαστρο φως
Ω μεσουράνια
της πατρίδας μου λύρα
Ήχοι πανόλβιοι
και λόγια φτερωτά
Πανάξια
από της μνήμης την καρδιά
Που τοξεύετε τ’ άστρα
εδώ συναχθείτε
Κι αν η θλίψη το γόνα σας κάμψει
Κι αν με φτηνά ψιμύθια το μάταιο μπουκώσει
Τα σπίτια σας
Κι αν οι νύχτες σας φράξουν από περιφόβητα όνειρα
Εσείς εκεί
Πεισμώσετε απ’ τα τραγούδια μου
Και μη συρθείτε πίσω

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2019

ΩΣ ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΤΑΙ....

Ἡ ἄνωσε (ἤτοι, πρὸς τὰ ἄνω) ῥοπὴ καὶ ἔφεσις ἐμπεδοῦται μεταφυσικῶς, ὀντολογικῶς εἰς τὴν πεμπτουσίαν τοῦ Κόσμου, ὡς ἀενάου Ἀγῶνος κατὰ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς διαλύσεως, τῆς ἀποσυνθέσεως, τοῦ θανάτου - τῶν ὁποίων ἡ διαλυτικὴ φρενῖτις κορυφοῦται ἐκεῖ ὅπου ἀποκτοῦν σκόπιμον στόχευσιν, ὡς δυνάμεις τοῦ Ἐνεργοῦ Θανάτου, χαρακτηριζόμενες ὑπὸ λυσσωδῶν ἀνασπασμῶν καὶ μηχανορραφικῆς διαβολικῆς ἀφοσιώσεως, συχνότατα καὶ ὑπὸ μεταμφίεσιν πρὸς ἐπίτασιν τῆς συγχύσεως καὶ τῆς παραπλανητικῆς παραλλαγῆς των.

Ἀπεναντίας ὁ συνειδητὸς Ἄριος συνεργεῖ εἰς τὸν ἀνωτροπικὸν ἀγῶνα τῶν φωτεινῶν κοσμικῶν δυνάμεων ἐν παντὶ καὶ καθ᾿ ὅλας τὰς διαστάσεις καὶ ἐπίπεδα, πρὸς παντὸς δ᾿ ἐντός του, κατ᾿ αὐτὸ ποὺ ἡ Παράδοσις συχνὰ ἀναφέρει ὡς τὸν Μεγάλον Πόλεμον - ποὺ ἀντιστοίχως ἐπάγεται καταλυτικῶς ὑπὸ ἐξωτερικῶν ἀσκημάτων καὶ πρακτικῶν, εἴτε ὡς κλασσικὸς πόλεμος εἴτε ὡς ἄλλου τύπου ἀγώνισμα

 Steffan G. Kronborg

Σάββατο, 6 Απριλίου 2019

ΖΗΤΩ ΑΚΡΟΑΣΗ ΘΕΟΥ....
Τό 1821 οί Έλληνες επαναστάτησαν μέ ελεύθερη συνείδηση γιά νά απελευθερώσουν εδάφη. 200 χρόνια μετά, καί μέ ελεύθερα εδάφη, ζητούμενο είναι ή απελευθέρωση τών συνειδήσεων....

Σχέδιο «Τυφών»...ό δαίμονας...

Ό Τυφώνας ή Τυφέας σύμφωνα μέ τήν μυθολογία, είναι ένα τερατώδες  όν κάτι ανάμεσα σέ άνθρωπο καί  σέ άγριο ζώο πού τό σώμα του μέχρι τήν μέση έμοιαζε μέ άνθρωπο, αλλά απ' τήν μέση καί κάτω είχε σώματα κουλουριασμένων φιδιών. Ήταν ό  νεότερος γιός τής Γαίας καί τού Τάρταρου. Γεννήθηκε από ένα αυγό διαποτισμένο μέ τό σπέρμα τού Κρόνου...ό Τυφώνας ήταν λοιπόν ένας  δαίμονας ικανός νά εκθρονίσει τόν Δία.Όταν μεγάλωσε, ανέβηκε στόν Όλυμπο γιά νά εκδικηθεί τούς θεούς ...

Από χρόνια οι διάσπαρτες ομάδες που είχαν διεισδύσει εντός της επικρατείας και διαβίωναν «φυσιολογικά», ως ενσωματωμένα μέλη τής Ελληνικής κοινωνίας, περίμεναν ανυπόμονα το σύνθημα! Επιτέλους! Τα κινητά τηλέφωνα και οι υπολογιστές «άναψαν»: «Τυφών»!!!

....ΕΔΩ

Τρίτη, 2 Απριλίου 2019

Σε μία χώρα όπου όλοι είναι έξυπνοι, είναι σαν να είναι όλοι βλάκες...

….Εἰς τὴν πολυπληθῆ κατηγορίαν τῶν βλακῶν προσάπτεται ἀσφαλῶς ἄδικος καὶ ἐπιστημονικῶς ἐσφαλμένη μομφή, ὅταν οὗτοι χαρακτηρίζονται εἴτε ὡς ἄχρηστοι καὶ περιττὸν βάρος τῆς κοινωνίας, εἴτε ὡς παρασιτικοί, ἐκφράζεται δὲ συχνὰ ἡ ἀνόητος, ὡς θὰ ἴδωμεν, εὐχὴ ὅπως οὗτοι ἐκλείψουν. Τὸ πρόβλημα τῶν βλακῶν δὲν εἶναι ἐν τούτοις ἁπλοῦν ὅταν ληφθῆ πρώτον ὕπ᾿ ὄψιν ἡ στερεὰ καὶ ἀπολύτως ἀναγκαία θέσις, ἢν οὗτοι ἐπαξίως κατέχουν ἐν τῷ κοινωνικῷ διαφορισμῶ. Οἱ βλᾶκες διαιροῦνται οὕτως εἰς δυὸ ὅλως ἀντιθέτους μεταξὺ τῶν «ὁμάδας», διεπομένας ὅμως ἀμφοτέρας ὑπὸ τοῦ αὐτοῦ νόμου, τοῦ διαφορισμοῦ Ἡ πρώτη ἐκ τούτων ὁμὰς καταλαμβάνει ὡς γνωστὸν τὰς ὑποδεεστέρας ἐν τὴ κοινωνία θέσεις, ἤτοι εὑρίσκεται εἰς τὰς κατωτάτας βαθμίδας τοῦ κοινωνικοῦ διαφορισμοῦ. Πόσον εὐεργετικὴ διὰ τὴν κοινωνίαν εἶναι ἡ ὁμὰς αὕτη εἶναι περιττὸν νὰ τονισθῆ, διότι ἄνευ αὐτῆς δὲν θὰ ὑπῆρχεν ἐκμετάλλευσις καὶ ἄνευ ἐκμεταλλεύσεως δὲν θὰ ὑπῆρχε πολιτισμός. Εἰς δὲ τὴν γλῶσσαν τοῦ κοινωνικοῦ διαφορισμοῦ: Ἄνευ αὐτῆς δὲν θὰ ὑπῆρχε διαφορισμός, διότι ἀντὶ τῆς ἀνισότητος, θὰ ὑπῆρχεν ἰσότης, ἔστω καὶ ἐκ τῶν ἄνω, δηλαδὴ θὰ ἦσαν ὅλοι εὐφυεῖς, ὅπερ ἀπὸ τῆς ἀπόψεως τοῦ διαφορισμοῦ τὸ αὐτό: ὡς νὰ ἦσαν ὅλοι βλᾶκες· διότι ὁ διαφορισμὸς ἀπαιτεῖ ρητῶς καὶ εὐφυεῖς καὶ βλάκας, περικοπτωμένων δὲ οἱονδήποτε ἐκ τῶν δυὸ τούτων σκελῶν του, αἴρεται ὁλόκληρος. Ἄνευ δέ, κατ᾿ ἀκολουθίαν, τοῦ διαφορισμοῦ, καθισταμένου δυνατοῦ μόνον διὰ τῆς σοβαρᾶς συμβολῆς τῶν βλακῶν, δὲν ὑπάρχει κοινωνία. Τοιαύτη λοιπὸν ἡ τεραστία κοινωνικὴ σημασία τῶν βλακῶν, ἤτις ἄλλως τὲ ὑπὸ πάντων ἀναγνωρίζεται, μολονότι μόνον εἰς τὸν κοινωνιολόγον εἶναι ἐπιστημονικῶς γνωστή.


Ἡ κατὰ τῶν βλακῶν καταφορὰ προκαλεῖται ἄλλως τε ὑπὸ τῆς δευτέρας ὁμάδος αὐτῶν, πλέον ἐνοχλητικῆς της πρώτης, ἀλλὰ καὶ ἐνταύθα ἡ καταφορὰ αὕτη, ἐφ᾿ ὅσον ἐμφανίζεται ὡς λογικὴ κρίσις, εἶναι ἀκοινωνιολόγητος, ἤτοι ἀντεπιστημονική. Κατηγοροῦνται δηλαδὴ οἱ βλᾶκες τῆς δευτέρας ταύτης κατηγορίας ὅτι παναξίως κατέχουν σπουδαίας ἐν τῇ κοινωνίᾳ θέσεις. Ἀλλ᾿ ἡ κρίσις αὕτη προδίδει πλήρη μίας ὠρισμένης μορφῆς τοῦ διαφορισμοῦ ἄγνοιαν. 
Ἡ μορφὴ αὕτη δεδομένη μὲ φυσικὴν ἀναγκαιότητα ὡς ὁ νόμος τοῦ διαφορισμοῦ εἶναι ὁ στοιχειώδης κανών: «δέκα βλᾶκες καθ᾿ ἑνὸς εὐφυοῦς· δέκα ἀνίκανοι καθ᾿ ἑνὸς ἱκανοῦ· δέκα ἀδύνατοι καθ᾿ ἑνὸς ἰσχυροῦ κ.ὁ.κ.». Τὸ φαινόμενον τοῦτο, κλασσικόν, τυπικὸν καὶ αἰώνιον ἀφ᾿ ἧς ὑπάρχει ἀνθρωπίνη κοινωνία, δι᾿ ὅλης της Ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητος, δύνανται νὰ εἶναι «τυχαῖον»; 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ
ΚΑΙ ΕΔΩ

Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2019

ΜΠΑΡΟΥΤΙ ΔΗΜΗΤΣΑΝΙΤΙΚΟ ΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ 1821... ΓΙΑ ΗΡΩΕΣ ΨΑΧΝΟΥΜΕ...Η συμβολή της Δημητσάνας, "του οπλοστασίου του αγώνος για την ελευθερία", με το μπαρούτι της και τα φουσέκια της στον απελευθερωτικό αγώνα του 21 είναι αναμφισβήτητα μεγάλη. Πολλοί Δημητσανίτες απασχολήθηκαν στα μετόπισθεν στην παρασκευή μπαρουτιού και φυσεκιών. Καθώς ο Θ. Κολοκοτρώνης αναφέρει στα "Απομνημονεύματα" :"...είχαμεν έλλειψιν από μολύβι και χαρτί και επήραμεν την Βιβλιοθήκην της Δημητσάνας και άλλων μοναστηρίων και εδέναμεν φουσέκια. Μπαρούτι είχαμεν, έκαμνε η Δημητσάνα. Του μπαρουτιού την υπόθεσι την είχαν πάρει απάνω τους τα αδέλφια Σπυλιωτόπουλοι και δια να δουλεύουν την μπαρούτη, δεν επαίρναμε πολλούς Δημητσανίτες εις το στρατόπεδο, τους αφήναμε δι' αυτήν την δούλευσιν".
Αλλά και ο υπασπιστής του Φωτάκος μαρτυρεί  :
"εις την Δημητσάναν είχαν την φροντίδαν να δένουν τα φουσέκια και επειδή έσωσαν το χαρτί και πλέον δεν είχαν άλλο, εχάλασαν την πολύτιμον Βιβλιοθήκην της Σχολής των και τα εκκλησιαστικά βιβλία, δια να προφθάσουν όλα τα στρατεύματα της Πελοποννήσου".

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2019

Ἐπέτειος Ἐθνεγερσίας 1821: ἡ σιωπηρά (νέα) Ἅλωση καί οἱ ἐκφάνσεις τοῦ (νεο-)γενιτσαρισμοῦ στήν σύγχρονη ὀρθοπολιτική Τυραννία!

Η Ελλάς τιμά την επέτειο της Εθνικής Επαναστάσεως του 1821, μιας επαναστάσεως του λαού μας εναντίον των Οθωμανών κατακτητών και παραλλήλως εναντίον του ιδεολογικού-θρησκευτικού οχήματος της κατακτητικής των ορμής, του Ισλάμ. Οι Τούρκοι δεν ήταν όμως ούτε οι πρώτοι εξ ανατολών φυλετικοί εχθροί που επέδραμαν εναντίον του Ελληνισμού, προαιωνίου ασπίδος της Ευρώπης και διαχρονικού κυματοθραύστου των βαρβαρικών εναντίον αυτής εισβολών, ούτε, καθώς φαίνεται, θα είναι οι τελευταίοι…. Των Τούρκων είχαν προηγηθεί, ως καταστροφικοί εισβολείς, οι Άραβες, εναντίον των οποίων οι Έλληνες, στο πλαίσιο της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (Βυζάντιο), χρειάστηκε να δίδουν επί αιώνες αδυσώπητες μάχες και αιματηρότατους αγώνες, υποφέροντας τα πάνδεινα, ήδη επό την εποχή του αυτοκράτορος Ηρακλείου, οπότε (οι Άραβες), με την ορμή των νεοφωτίστων φανατικών του Ισλάμ, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά δυναμικώς στο ιστορικό προσκήνιο, απειλώντας τους Βυζαντινούς και καταλαμβάνοντας, πρώτα τις ανατολικές βυζαντινές επαρχίες και, αργότερα, τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου, Κύπρο, Κρήτη και Σικελία. Οι γενναίοι αγώνες των Ελλήνων πολεμιστών των ανατολικών βυζαντινών επαρχιών εναντίον των Αράβων ήταν άλλωστε που ενέπνευσαν την λαϊκή μούσα για να πλάσει τα αξεπέραστα ακριτικά τραγούδια, όπως το πασίγνωστο “έπος του Διγενή Ακρίτα”. Από τότε και μέχρι την εποχή κατά την οποία την βυζαντινή εξουσία ανέλαβαν οι αυτοκράτορες της λεγομένης μακεδονικής δυναστείας, οι οποίοι τελικώς συνέτριψαν τους Άραβες, οι αραβικές επιδρομές υπήρξαν για το Βυζάντιο πραγματική μάστιγα. Οι Άραβες, αφού κυριάρχησαν στον χώρο της Μέσης Ανατολής, επεξέτειναν το Χαλιφάτο τους και στην Βόρειο Αφρική, για να κατακτήσουν ακολούθως την Ιβηρική χερσόνησο. Ήταν δε έτοιμοι να καταλάβουν ακόμα και την Γαλλία και πιθανώς ολόκληρη της Ευρώπη, αν δεν τους σταματούσε, με τρόπο ηρωικό, ο θρυλικός μαγιορδόμος των Φράγκων, Κάρολος Μαρτέλος, στην ιστορικής σημασίας μάχη του Πουατιέ.
Σε συνάρτηση με τις αραβικές κατακτήσεις, μία από τις μελανότερες πτυχές της βυζαντινής ιστορίας και ειδικότερα της ιστορίας της Θεσσαλονίκης υπήρξε η – άγνωστη σε πολλούς – άλωση της Θεσσαλονίκης (τον Ιούλιο του 904) από Σαρακηνούς (Άραβες) πειρατές, οι οποίοι, αφού εκπόρθησαν την πόλη προέβησαν σε απίστευτες δηώσεις και σφαγές και τελικά στον εξανδραποδισμό 22.000 Θεσσαλονικέων (!!!) και την μεταφορά τους σε σκλαβοπάζαρα της ανατολής (ακριβή περιγραφή της φρίκης της αραβικής εισβολής διέσωσε εις εκ των Θεσσαλονικέων που απήχθησαν τότε αλλά που τελικώς κατάφερε να διασωθεί, ο Ιωάννης Καμενιάτης).
Η μικρή αυτή ιστορική αναφορά δεν είναι τυχαία. Έχει την σημασία της σε σχέση όχι μόνο με την επέτειο ενάρξεως της Ελληνικής Επαναστάσεως που οδήγησε στην αποτίναξη του μακραίωνης κυριαρχίας των Οθωμανών και του Ισλάμ, αλλά και σε σχέση με την διαφαινόμενη νέα άλωση που συντελείται, σιωπηρώς αυτή την φορά, την άλωση των ελληνικών πόλεων από την πληθυσμιακή διείσδυση Ασιατών και Αφρικανών εισβολέων με όχημα και πάλι το Ισλάμ! 
Η αναφορά στην Θεσσαλονίκη επίσης δεν είναι τυχαία, διότι, εκεί είναι που βρίσκεται εν εξελίξει ένας εκπληκτικώς γοργός εξαραβισμός! Το πρόσφατο περιστατικό, που έλαβε κάποια (μικρή) δημοσιότητα, κατά το οποίο Αλγερινός ληστής, μετά την ανεπιτυχή προσπάθειά του να αρπάξει την τσάντα μίας Ελληνίδος, στο πάρκο απέναντι από τον Λευκό Πύργο, προσπάθησε εν συνεχεία να αρπάξει το μωρό που κρατούσε άλλη Ελληνίδα (συγγενής της πρώτης) που καθόταν δίπλα της στο παγκάκι, δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου, διότι ο πολλαπλασιασμός των Αράβων που περιφέρονται πλέον στην Θεσσαλονίκη, ιδίως στο κέντρο, την παραλία και την δυτική είσοδο της πόλεως είναι εκπληκτικός!
Η κατάσταση είναι χειρότερη στην περιοχή πλησίον του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και ακόμα χειρότερη εντός αυτού! Η κατάσταση είναι απολύτως απελπιστική! Πέραν πάσης φαντασίας! Τουλάχιστον στα αλσύλια πάνω από το χώρο της νομικής και πέριξ της φιλοσοφικής, περιφέρονται καθημερινώς δεκάδες ρυπαρά αραβόφωνα αποβράσματα (εκ βορείου Αφρικής κυρίως) με εικόνα και λειτουργία συμμοριών, διεξάγοντας απροκαλύπτως εμπόριο ναρκωτικών! Ερωτηθέντες κάποιοι τύποι με κίτρινα γιλέκα που βρίσκονται περίπου στους ίδιους χώρους του πανεπιστημιακού campus, παριστάνοντας τους φύλακες, αν είναι εις γνώσιν των πρυτανικών αρχών και της αστυνομίας αυτή η αδιανόητη κατάσταση και αν κάνουν οι ίδιοι κάτι για να την αντιμετωπίσουν, με ειλικρινή τόνο μεγάλης απελπισίας οι φύλακες απαντούν: “Όλοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Απλώς τους διώχνουμε από μία περιοχή του ΑΠΘ και σε δέκα λεπτά μπαίνουν από άλλη πύλη. Όσες φορές έχει συλλάβει κάποιους η αστυνομία, το βράδυ είναι πάλι έξω. Τους βλέπουμε, ξέρουμε τις φυσιογνωμίες τους”. Ερωτώμενοι πάλι “από που είναι όλοι αυτοί;”, η απάντηση είναι εντελώς συγκεκριμένη: “Αλγερινοί”. Ερωτώμενοι εκ νέου “μα καλά, πριν λίγο καιρό, όταν αυτό το πρόβλημα είχε γίνει πρώτο θέμα στα κανάλια, δεν υπήρξαν – υποτίθεται – κάποιες ενέργειες εκ μέρους των αρχών;”, η απάντηση είναι: “πράγματι τότε κάτι έγινε, εντελώς προσωρινά όμως. Εξαρθρώθηκε μία συμμορία Αλβανών. Εκείνοι πράγματι δεν ξαναφάνηκαν. Ήρθαν όμως οι Αλγερινοί που είναι μάλιστα χειρότεροι. Αυτοί, όσο ήταν οι Αλβανοί, δεν έρχονταν, διότι οι τελευταίοι τους έδιωχναν. Αλλά και οι Αλγερινοί να φύγουν, είναι μάταιο (εννοώντας αν συνεχίσει να ακολουθείται η ίδια πολιτική του κράτους), θα έρθουν άλλοι, μαύροι, Κινέζοι, ξέρω ‘γώ, οτιδήποτε…”. Και παλαιότερα βεβαίως υπήρχε καθεστώς ανομίας και ασυδοσίας εντός του campus και άκουγε κανείς, μεταξύ των ναρκοσυμμοριτών που λυμαίνονται το Α.Π.Θ. και τις πέριξ αυτού περιοχές, να μιλούν και αραβικά και ρωσικά (κάτι ταταρόφατσες…) τώρα όμως βλέπεις και ακούς μόνο Άραβες (και μάλιστα, ως επί το πλείστον, των χωρών του Μαγκρέμπ, που είναι και οι χειρότεροι, σκληροί και αδίστακτοι. Λέγεται ότι ούτε οι υπόλοιποι Άραβες τους αντέχουν)!
Βρίσκεται λοιπόν εν εξελίξει μία νέα άλωση της πόλεως της Θεσσαλονίκης – όπως στον Μεσαίωνα από τους, προγόνους των συγχρόνων εισβολέων-εποίκων, Σαρακηνούς – αλλά σιωπηρή άλωση αυτή την φορά, διά της πληθυσμιακής διεισδύσεως κι έτσι η πόλη (και η χώρα ολόκληρη, διότι η αυτές μεταβολές συμβαίνουν σ’ όλη την Ελλάδα) πίπτει αμαχητί!

Κι αν ευλόγως απορεί κανείς, για τον τρόπο με τον οποίο έρχονται όλοι αυτοί (π.χ. οι Αλγερινοί που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν “πρόσφυγες”) που καταλαμβάνουν, μέρα την μέρα, μήνα τον μήνα, την πόλη, η απάντηση είναι απλή: παίρουν μία φτηνή πτήση της Turkish Airlines προς Κωνσταντινούπολη και κατόπιν ένα λεωφορείο για την Αδριανούπολη. Από εκεί με την πρώτη ευκαιρία απλώς περνούν τα σύνορα μέσω του ποταμού Έβρου. Κανείς δεν τους ελέγχει, ούτε τους ενωχλεί. Κανείς δεν τους αποτρέπει, κανείς δεν τους σταματά. Εν συνεχεία, βρίσκουν μεταφορικό μέσο για Αθήνα ή Θεσσαλονίκη για να προστεθούν στο διαρκώς διογκούμενο αλλόφυλο μουσουλμανικό στοκ  
Μα καλά, θα αναρωτηθεί κανείς, στρατός δεν υπάρχει; Δεν φρουρούνται τα σύνορα; Πώς περνούν τόσο εύκολα όλοι αυτοί οι εισβολείς-έποικοι; Η απάντηση είναι ένα απόλυτο ΟΧΙ! Τα σύνορα έχουν πάψει να ελέγχονται, ακόμη και τα χερσαία σύνορα του Έβρου, απ’ όπου εισέρχονται πλέον εύκολα και χωρίς κανένα κίνδυνο κατά χιλιάδες οι λαθροεισβολείς! 
Άλλωστε, κατά πώς φαίνεται, ο κομματικώς αλωμένως στρατός έχει άλλες προτεραιότητες και συγκεκριμένα την “περιποιητική” φροντίδα των λαθροεισβολέων-εποίκων, δίκην καμαριέρας και φιλιππινέζας, όπως ευθέως προκύπτει από αποκαλυπτικό και απολύτως εξωφρενικό κείμενο που περιήλθε εις γνώσιν μας, το οποίο εξέδωσε ο Δ/τής (;) της ΑΣΔΕΝ, με το οποίο ασκείται προληπτική λογοκρισία στα στελέχη του στρατού, ώστε να μη χρησιμοποιούν “αδόκιμους” όρους (όπως ίσως τον όρο “λαθρομετανάστες”), αλλά, αντ’ αυτού, τον “δόκιμο” και “ανθρωπιστικώς (ορθοπολιτικώς) “πρέποντα” όρο “πρόσφυγες/μετανάστες”! Με τέτοιες εκδουλεύσεις στους ανθέλληνες κομματικούς προϊσταμένους τους, είναι που παίρνουν “πόντους” για καλή καριέρα οι κατάπτυστοι… Ντροπή και αίσχος! Δειλοί και άκαπνοι οσφυοκάμπτες που κατήντησαν καμαριέρες των εισβολέων!
Ωστόσο η κατατρομοκράτηση του ελληνικού λαού και η άσκηση προληπτικής λογοκρισίας εκ μέρους του φαύλου και τυραννικού καθεστώτος, μπροστά στο οποίο θα ωχριούσαν ακόμα και τα πιο στυγνά δικτατορικά καθεστώτα είναι καθολική, στοχοποιώντας ιδιαιτέρως τους δημοσίους υπαλλήλους και δη τους εκπαιδευτικούς, στους οποίους απεστάλη προσφάτως το εξής “ενημερωτικό”-απειλητικό φυλλάδιο που αποτελεί την πλέον παροξυσμική έκφραση επιθετικής ορθοπολιτικής δικτατορίας που έχει επιβληθεί! 
Προσέξτε σε δύο κυρίως σημεία την διατύπωση του φυλλαδίου που αποτελεί εφαρμογή του αισχρού, ανελεύθερου και ανθελληνικού “αντιρατσιστικού νόμου”: (1ον) ως προς την προαγωγή και ενθάρρυνση πρωτοφανώς γενιτσαρικού χαφιεδισμού και (2ον) ως προς τα γενναιότατα κίνητρα που δίδει στους προστατευομένους μετανάστες να καταγγέλουν (ψευδώς) δήθεν ρατσιστικές επιθέσεις ή διακρίσεις εις βάρος τους, πράγμα που αυτομάτως τους ανοίγει όλες τις, θεσμικές και μη, πόρτες (παράταση της αδείας παραμονής, συνδρομή Μ.Κ.Ο., κλπ)!

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοί στήν παράδοση, ὅσοι δέν ἀρνηθήκαμε τό γάλα πού βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στήν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς πού θέλουνε τήν Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρίς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρίς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρός θά δείξει ποιός ἔχει δίκιο, ἂν καί δέ χρειάζεται ὁλότελα αὐτή ἡ ἀπόδειξη.

5c856eb25b3e1fc73f244a7686864411
Ὅσοι ἀπομείναμε πιστοὶ στὴν παράδοση, ὅσοι δὲν ἀρνηθήκαμε τὸ γάλα ποὺ βυζάξαμε, ἀγωνιζόμαστε, ἄλλος ἐδῶ, ἄλλος ἐκεῖ, καταπάνω στὴν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ αὐτοὺς ποὺ θέλουνε την Ἑλλάδα ἕνα κουφάρι χωρὶς ψυχή, ἕνα λουλούδι χωρὶς μυρουδιά. Κουράγιο, ὁ καιρὸς θὰ δείξει ποιὸς ἔχει δίκιο, ἂν καὶ δὲ χρειάζεται ὁλότελα αὐτὴ ἡ ἀπόδειξη.

Φώτης Κόντογλου

Ἡ Ῥωμιοσύνη καὶ Ὀρθοδοξία εἶναι ἕνα πρᾶγμα. Γιὰ νὰ μὴν πάρω τοὺς πολὺ παλιούς, παίρνω δυὸ τρεῖς ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀγωνισθήκανε γιὰ τὴν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδας, ποὺ ὅποτε μιλᾶνε γιὰ τὴ λευτεριά, μιλᾶνε καὶ γιὰ τὴ θρησκεία. Ὁ Ρήγας Φεραῖος λέγει: «νὰ κάνουμε τὸν ὅρκο / ἀπάνω στὸ Σταυρό». Ἕνας ἄλλος ποιητὴς γράφει: «Γιὰ τῆς πατρίδας τὴν ἐλευθερία / γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία / γι᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ πολεμῶ, / μ᾿ αὐτὰ νὰ ζήσω ἐπιθυμῶ. / κι ἂν δὲν τὰ ἀποχτήσω / τί μ᾿ ὠφελεῖ νὰ ζήσω;»…
… Οἱ ἀγράμματοι ποιητὲς τῶν βουνῶν, μέσα στὰ τραγούδια ποὺ κάνανε, καὶ ποὺ δὲ θὰ τὰ φτάξει ποτὲ κανένας γραμματιζούμενος, μιλᾶνε κάθε τόσο γιά. τὴ Θρησκεία μας, γιὰ τὸ Χριστό, γιὰ τὴν Παναγιά, γιὰ τοὺς δώδεκα Ἀποστόλους, γιὰ τοὺς ἁγίους...
Ἁγιασμένη Ἑλλάδα! Εἶσαι ἁγιασμένη, γιατὶ εἶσαι βασανισμένη. Κι ἡ κάθε γιορτή σου μνημονεύει κ᾿ ἕνα μαρτύριό σου. Τὰ πάθη τοῦ Χριστοῦ τὰ ῾κανες δικά σου πάθη, τὰ μαρτύρια τῶν ἁγίων εἶναι τὰ δικά σου μαρτύρια.
«Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἡ πιὸ πνευματικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο. Εἶναι ἁγιασμένη»

Όποιος τήν Εκκλησία πολεμεί, τό Έθνος πολεμεί....

Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε όχι, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή που συνδέθηκε επί 1800 και πλέον χρόνια με τις ιστορικές τύχες του έθνους. 
Είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία αυτή που διατήρησε την ακεραιότητα της ελληνικής γλώσσας, την προστασία της από τον γλωσσικό εκφυλισμό και τον εκβαρβαρισμό.
 Είναι οι Ορθόδοξοι μοναχοί και ιεράρχες που διατήρησαν ζωντανά τα μεγάλα έργα της αρχαίας γραμματείας, με την συνεχή μελέτη τους και την δημιουργία χιλιάδων αντιγράφων.
 Είναι η Ορθόδοξη εκκλησία, που στις δύσκολες ώρες ανέλαβε, εκτός από την πνευματική, και την εθνική καθοδήγηση των Ελλήνων, όταν μετά το 1453 έγινε Εθναρχία και ανέλαβε την πολιτική και νομική προστασία των υποδούλων από την εξουσιαστική αυθαιρεσία των Οθωμανών. 
Είναι η Ορθόδοξη εκκλησία που είπε «Όχι» στην δήθεν ένωση, αλλά στην πραγματικότητα υποταγή και εξάρτηση, του Ελληνικού έθνους από τον Πάπα και τους Φράγκους. Και ήταν άνδρες του κλήρου και του μοναχισμού, αυτοί που πρωτοστάτησαν σε όλες τις εξεγέρσεις των Ελλήνων, ανάμεσα στο 1453 και το 1821.
 Όλα αυτά, αποδεικνύουν πως η Εκκλησία, όχι μόνο δεν έβλαψε τάχα τον Ελληνισμό όπως υποστηρίζουν φανατικά οι σύγχρονοι «Υπερ-Έλληνες» εχθροί της, αλλά που στις δύσκολες ώρες βρέθηκε δίπλα του και τον στήριξε.
....ΕΔΩ

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Ενοχλεί πού δεχόμεθα τό Ἅγιον Φῶς μέ τιμάς αρχηγού κράτους!....ΟΜΩΣ...Τά ιερά αντικείμενα μιάς θρησκείας είναι απείρως ιερώτερα από τόν οιονδήποτε αρχηγόν κράτους....

ΕΙΝΑΙ ΓΕΛΟΙΟΝ ΤΟ "ΑΓΙΟΝ ΦΩΣ";;
Πάντα επίκαιρον ζήτημα
-----
Αιφνιδίως, είχαμε μίαν επίθεσιν κατά του "Αγίου Φωτός" τόσον από τους κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, όσον και από τους Αθέους!
Α) Διατί συνέβη αυτό;; Συνέβη στα πλαίσια της δεινής επιθέσεως κατά του Χριστιανισμού που ευρίσκεται εν εξελίξει εις όλην την Δυτικήν Ευρώπην υποκινούμένη από τας κυβερνήσεις και συνεπικουρούντων κατά όλως παράδοξον τρόπον και των Χριστιανών ηγετών, ως ο Πάπας Φραγκίσκος! Διά παράδειγμα, κυβερνητικές επιτροπές επισκέπτονται τις δημόσιες υπηρεσίες και τα νοσοκομεία και μηνύουν όποια γυναίκα υπάλληλο φοράει σταυρουδάκι διά παράβασιν της αρχής της λαϊκότητος (χωρίς βεβαίως να ενοχλούνται από την μωαμεθανή νοσοκόμα με το χιτζάμπ και τα γάντια που μάλιστα αρνείται να πλύνη τα χέρια της)! Η παντοειδής επίθεσις κατά του Χριστιανισμού αποδίδει: στο Λονδίνον έκλεισαν 500 εκκλησίες και συγχρόνως άνοιξαν 437 τζαμιά!! Αυτός είναι και ο σκοπός της επιθέσεως: ενας ξεδοντιασμένος και δαρμένος Χριστιανισμός ναναι ανίκανος να αντιδράση και αντιθέτως να συνδράμη και αυτός την μωαμεθανικήν κατάκτησιν της Ευρώπης!

ΟΜΩΣ, ας ιδούμε τας παραμέτρους του ζητήματος:
1==. Ευρίσκουν, κομμουνιστές και Αθεοι, το "Αγιον φως" γελοίον! Υπάρχει κάτι κατά πολύ πιό γελοίον από οτιδήποτε και αυτό είναι η ΑΘΕΪΑ, η οποία είναι αρρώστεια και πληγή των κοινωνιών και το μεγαλύτερον κακόν που είναι δυνατόν να πάθη ο άνθρωπος! Συνάμα η ΑΘΕΪΑ είναι η πιό έξαλλη και φανατική και δολοφονική θρησκεία που υπάρχει, υπερακοντίζουσα και αυτόν τον Μωαμεθανισμόν σε βιάν και μισαλλοδοξίαν!! Ακούγοντας τους Κομμουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ και τους Αθέους να καταφέρονται κατά του "Αγίου Φωτός" μόνον αποστροφήν και βδελυγμίαν αισθανόμεθα! 
2α. Είναι το "Αγιον φως" γελοίον;; ΟΧΙ ΑΣΦΑΛΩΣ!! Είναι θεσμός ΙΕΡΟΣ της Ελληνικής Θρησκείας και όλων των άλλων παραδοσιακών θρησκειών η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ και οι βωμοί του πυρός που αφθονούσαν σε όλες τις ελληνικές πόλεις και οπωσδήποτε εις κάθε εορτή το Πυρ ελατρεύετο διά εκδηλώσεως ειδικής, της ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ. Το αυτό και στις άλλες παραδοσιακές θρησκείες τόσον ώστε π.χ. η Περσική θρησκεία ονομάζεται συνήθως Πυρολατρεία και οι πιστοί της Πυρολάτρες!
=============
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Τόλη, που μας θύμισε ένα διαφωτιστικόν απόσπασμα από τον Πλούταρχον.
[[Τόλης Βασιλειάδης «περὶ δὲ θυσίας ἐρομένοις αὐτοῖς ἀνεῖλεν ὁ Πύθιος Διὸς ἐλευθερίου βωμὸν ἱδρύσασθαι, θῦσαι δὲ μὴ πρότερον ἢ τὸ κατὰ τὴν χώραν πῦρ ἀποσβέσαντας ὡς ὑπὸ τῶν βαρβάρων μεμιασμένον ἐναύσασθαι καθαρὸν ἐκ Δελφῶν ἀπὸ τῆς κοινῆς ἑστίας. οἱ μὲν οὖν ἄρχοντες τῶν Ἑλλήνων περιιόντες εὐθὺς ἠνάγκαζον ἀποσβεννύναι τὰ πυρὰ πάντα τοὺς χρωμένους, ἐκ δὲ Πλαταιέων Εὐχίδας ὑποσχόμενος ὡς ἐνδέχεται τάχιστα κομιεῖν τὸ παρὰ τοῦ θεοῦ πῦρ ἧκεν εἰς Δελφούς. [20.5] ἁγνίσας δὲ τὸ σῶμα καὶ περιῤῥανάμενος ἐστεφανώσατο δάφνῃ: καὶ λαβὼν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ τὸ πῦρ δρόμῳ πάλιν εἰς τὰς Πλαταιὰς ἐχώρει καὶ πρὸ ἡλίου δυσμῶν ἐπανῆλθε, τῆς αὐτῆς ἡμέρας χιλίους σταδίους κατανύσας. ἀσπασάμενος δὲ τοὺς πολίτας καὶ τὸ πῦρ παραδοὺς εὐθὺς ἔπεσε καὶ μετὰ μικρὸν ἐξέπνευσεν. ἀγάμενοι δ' αὐτὸν οἱ Πλαταιεῖς ἔθαψαν ἐν τῷ ἱερῷ τῆς Εὐκλείας Ἀρτέμιδος, ἐπιγράψαντες τόδε τὸ τετράμετρον:
Εὐχίδας Πυθῶδε θρέξας ἦλθε τᾷδ' αὐθημερόν»(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,20).
ΜΤΦΡ : ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΙ ΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΜΑΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΘΥΣΙΕΣ Ο ΠΥΘΙΟΣ (=Ο ΑΠΟΛΛΩΝ) ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΞΕ ΝΑ ΙΔΡΥΣΟΥΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΔΙΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΘΥΣΙΑΣΟΥΝ ΠΡΟΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΚΑΤΑΣΒΕΣΟΥΝ ΤΟ ΠΥΡ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΕΠΕΙΔΗ ΕΧΕΙ ΜΙΑΝΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ, ΑΝΑΨΟΥΝ ΑΓΝΟ (ΠΥΡ) ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΕΚ ΔΕΛΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΕΣΤΙΑ. ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΟΝΤΑΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΠΟΧΡΕΩΝΑΝ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΝΑ ΣΒΗΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ,ΕΝΩ Ο ΕΥΧΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΥΡ, ΠΗΓΕ ΣΤΟΥΣ ΔΕΛΦΟΥΣ. ΑΦΟΥ ΕΞΑΓΝΙΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΡΑΝΕ, ΦΟΡΕΣΕ ΣΤΕΦΑΝΙ ΑΠΟ ΔΑΦΝΗ (ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ ΕΙΝΑΙ:ΣΤΕΦΑΝΩΣΕ ΕΜΑΥΤΟΝ=ἐστεφανώσατο ΜΕ ΔΑΦΝΗ,είναι μέσης διάθεσης το ρήμα): ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟΥ ΒΩΜΟΥ ΤΑΧΕΩΣ ΠΑΛΙ ΕΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΑΤΑΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ, ΑΦΟΥ ΚΑΛΥΨΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΙΛΙΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ (ΚΑΠΟΥ 200 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ).(ΕΚΕΙ) ΑΦΟΥ ΑΣΠΑΣΤΗΚΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΥΡ ΑΜΕΣΩΣ ΕΠΕΣΕ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΑΠΕΒΙΩΣΕ.ΕΠΕΙΔΗ ΤΟΝ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑΝ ΠΟΛΥ ΟΙ ΠΛΑΤΑΙΕΙΣ ΤΟΝ ΕΘΑΨΑΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΑΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΤΕΤΡΑΜΕΤΡΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ: Ο ΕΥΧΙΔΑΣ ΑΦΟΥ ΕΤΡΕΞΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΥΘΙΟ (ΑΠΟΛΛΩΝΑ) ΗΛΘΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ] . ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΠΥΡ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΕΚ ΔΕΛΦΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΞΑΓΝΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠΟ.]]
============== 
2β== Επίσης σε όλες τις παραδοσιακές θρησκείες και στην Ελληνική, η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ κοινή εορτή, εκτός των τοπικών, είναι Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία παραμένει η μεγαλυτέρα εορτή στην Κίνα και Ιαπωνία και φυσικά στην Ινδία, το DIVALI. Είναι η εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού όπου ακριβώς το παχύ σκότος του Μετακατακλυσμιαίου χειμώνος εκφωτίζει το πυρ του βωμού και της λαμπαδηδρομίας! Συνάμα ως εορτή εις ανάμνησιν του Μεγάλου Κατακλυσμού συνδέεται με τα ύδατα και διά τούτο στην στην Κίνα και Ιαπωνία γεμίζουν επιπλέοντα φαναράκια τους ποταμούς! Στην Αθήνα εορτάζετο την τρίτην ημέραν των Ανθεστηρίων, ενώ στην Υστέραν Αρχαιότητα είχε καθιερωθή ως κοινή εορτή η Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ, η οποία εορτάζετο ιδιαιτέρως λαμπρώς εις την Αίγυπτον συνδυαζομένη με τελετουργικήν κολύμβησιν στον Νείλον! Ημερομηνία τελέσεως της εορτής ητο η 6η Ιανουαρίου! Οι Χριστιανοί διαπορούσαν τί να βάλουν στην θέσιν της, αρχικώς είπαν τα Χριστούγεννα (διό οι αρχαίες Εκκλησίες ως η Αρμενική, εξακολουθούν να εορτάζουν τότε τα Χριστούγεννα) κατόπιν είπαν να βαπτίζονται τότε οι κατηχούμενοι κρατώντας λάμπάδες και έτσι έγιναν τελικά με φως και ύδωρ η χριστιανική εορτή ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ! 
2γ== Αντικειμενικώς εξετάζοντες τα πράγματα, ο Κόσμος και τα σύμπαντα υπάρχουν εφ' όσον υπάρχει το "κοσμογονικόν πυρ" της πυρίνης σφαίρας της Κοσμογονίας! Τούτο προκαλεί τη "μεγάλη έκρηξι" και την δημιουργία και έκπτυξι ενός σύμπαντος το οποίον επεκτείνεται καθ' όσον υπάρχει η θερμότης του κοσμογονικού πυρός ενώ όταν εξαντλείται τότε επέρχεται η συρρίκωσις του σύμπαντος το οποίον καταλήγει και πάλις εις μίαν πυρίνην σφαίραν! Οπότε το Πυρ τούτο αποτελεί το κατ' εξοχήν στοιχείον του Κόσμου προς το οποίον ο άνθρωπος οφείλει να αποδίδη δόξαν, τιμήν και προσκύνησιν! Το "κοσμογονικόν πυρ" στην Ελληνικήν μας Θρησκείαν ανήκει στην Θεάν Εστίαν και διά τούτο εις κάθε ναόν, εις κάθε ιεροπραξίαν, τιμάται πρώτον το "κοσμογονικόν πυρ" και η Θεά Εστία! Είναι το γνωστόν «Αφ' Εστίας άρχεσθε!» 
=============
ΔΥΟ ΖΗΤΗΜΑΤΑ:
Α) Ενοχλεί που δεχόμεθα το Αγιον Φως με τιμάς αρχηγού κράτους! Όποιος το λέγει αυτό, συγγνώμην, αλλά είναι ηλίθιος! Τα ιερά αντικείμενα μιάς θρησκείας είναι απείρως ιερώτερα από τον οιονδήποτε αρχηγόν κράτους, ακόμη κι αυτός είναι ο κ. Γιουγκέρ ή η κ. Μέρκελ! Συνεπώς τούς αρμόζουν οι υπέρτατες δυνατές τιμές! 
Πιό γελοίοι απ' όλους είναι οι Αθεοι Αριστεροί που αποδίδουν τις υπέρτατες τιμές στην μομμία του Λένιν, αλλά τους ενοχλούν τυχόν ανάλογες τιμές στην μομμίαν π.χ. του Αγίου Σπυρίδωνος!
Β) Στην σελίδα του Protagon, από την οποία ελάβαμε την παρούσα φωτογραφία, παρουσιάζεται ένα βιβλίον όπου ο συγγραφεύς μέσω συνεντεύξεων με Χ.Ο. κληρικούς "αποδεικνύει" ότι το Αγιον Φως δεν είναι "θαύμα"! Άδικος κόπος βεβαίως διότι η Εκκλησία έχει διακηρύξει ότι «δεν είναι ετήσιον θαύμα»! 
Όμως στις αναφερόμενες συνεντεύξεις φαίνεται η αγραμματωσύνη και η αμηχανία των Χ.Ο. ιερωμένων που είναι απελέκητοι όλοι και δεν γνωρίζουν να τού απαντήσουν ότι απλή είναι η εξήγησις του πράγματος: Δεν ερευνούμε τα θρησκευτικά "θαύματα" αν είναι αλήθεια ή απάτη, ούτε τις θρησκευτικές ιστορίες αν συνέβησαν ή όχι, διότι εξ ορισμού. ό,τι κι αν είναι, αλήθειες ή ψεύδη, κυρίως είναι Μύθοι. Μύθοι που γιά κάποιους ανθρώπους είναι "διαφωτιστικοί" και αυτοί είναι η αξία τους! Όπως λέγει η θρησκεία μας «ο Μύθος δεν συνέβη ποτέ και συμβαίνει κάθε ημέρα!» 
Διά παράδειγμα, η Άμωμος Σύλληψις (και έχομε πολλές τέτοιες στην θρησκεία μας) δεν είναι γεγονός της Ιστορίας, δεν καλούμε γυναικολόγους να μάς την εξηγήσουν, ασφαλώς δεν συνέβη ποτέ, όμως είναι μία διαφωτιστική μυθολογία επί των αιωνίων αληθειών της πνευματικής εξελίξεως όπου ο Θείος Λόγος καθημερινώς γονιμοποιεί κάποιες ψυχές! 
Συμπερασματικώς:Ένας ιερωμένος με γνώσιν θα απαντούσε απλά: «Κύριε, η κάθοδος του Θείου Φωτός στον αισθητόν κόσμον είναι ο κορυφαίος ανθρώπινος μύθος και συνάμα το κορυφαίον καθημερινόν συμβάν!» 
Πιό γελοίοι απ' όλους είναι και εδώ οι Αθεοι Αριστεροί που χλευάζουν τους θρησκευτικούς μύθους, όμως αυτοί πιστεύουν στο απιθάνως γελοιώδες σύμπλεγμα των Μαρξιστικών Μύθων, στον Μύθον της πάλης των τάξεων, στον Μύθον του Προλεταριάτου, στον Μύθον της Αταξικής κοινωνίας κλπ κλπ! 

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ