Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ζούμε στό «συμβάν»

Ή οντότητά μας δέν είναι  παρά ένα «συμβάν» στόν χωροχρόνο. Ή αληθινή μας ύπαρξη είναι καί θά είναι αεί, σ' ένα σύμπαν πού τά συμβάντα θά δημιουργούν χωροχρόνους. 

Σύμφωνα μέ τήν κβαντική φυσική τό ηλεκτρόνιο απλώνεται στόν χώρο ώς κβαντικό κύμα καί εμφανίζεται ώς σωματίδιο στόν υλικό μας χωροχρόνο, μόνον όταν ένας συνειδητός παρατηρητής κάνει μιά μέτρηση. 

Τό «είναι» μας ονομάστηκε από τόν Πλάτωνα ψυχή. Είναι αιώνιο καί αθάνατο. Όταν γίνεται ή «σύλληψη» , δημιουργείται τό «συμβάν», δηλαδή αυτό πού συμβαίνει είναι σάν τό ηλεκτρόνιο πού κάνει τήν παρουσία του ώς σωματίδιο στόν χωροχρόνο. 

Καί αυτός ό χωροχρόνος πού ονομάζουμε κόσμο είναι απλά μιά «στάση» όπου όλα συμβαίνουν. Καί ό χώρος καί ό χρόνος δέν υπάρχει όπως τό νοούμε όσο είμαστε στήν φάση «συμβάν». 

Είμαστε πραγματικά «καθ' εικόνα καί καθ' ομοίωση» τού Δημιουργού, τού «Ό ΏΝ», όχι όμως ώς «συμβάν» αλλά ώς «είναι», ώς «Ό ΩΝ» καί εμείς.


Σοφία Βλάχου

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023

«Ποῦ στῇ;»

 


Μπράβο βρέ "λεβέντες!" Σάρωσε ὁ Κασσελάκης στήν λεβεντομάνα Κρήτη !

Διότι, αὐτό σημαίνει νά εἶσαι Κρητίκαρος !

Ἡ ἱκανοποίηση φυσικῶν ἀναγκῶν συνδέεται μὲ ἡδονή. Μεγίστη φυσικὴ ἀνάγκη εἶναι ἡ διαιώνιση τοῦ εἴδους, γι ̓ αὐτὸ ἡ φύση συνέδεσε τὴν γονιμοποίηση μὲ τὴν ἀφροδισιακὴ ἡδονή, (ἔλξη τῶν φύλων). Οἱ ὁμοφιλόφυλοι δὲν αἰσθάνονται ἡδονὴ ἐκ φύσεως γιὰ ἱκανοποίηση φυσικῆς ἀνάγκης ἀλλά αἰσθάνονται ἡδονὴ ἐκτὸς φύσεως, μὴ φυσιολογική, πού δὲν ἱκανοποιεῖ κάποια φυσικὴ ἀνάγκη, συνεπῶς ὁ τρόπος εὐχαριστήσεώς τους ἀποτελεῖ διαστροφὴ ὥς παρέκκλιση ἀπὸ τὸ φυσιολογικό.
Ὀ χαρακτηρισμὸς «κίναιδος» περιεῖχε βαρυτάτη προσβολὴ καί μείωση τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ Σωκράτης μάλιστα ἐπίστευε, ὅτι ὁ βίος τῶν κιναίδων εἶναι φρικτὸς αἰσχρὸς καὶ ἄθλιος.
Ἡ ὁμοφυλοφιλία στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα ἐθεωρεῖτο ἄτιμος πρᾶξις καὶ ὅποιος ἦταν ὁμοφυλόφιλος, δὲν εἶχε δικαίωμα ψήφου. ΕΔΩ

Κασσελάκης: «Έχουμε κάνει σύμφωνο συμβίωσης στην Αμερική και αυτό που σχεδιάζουμε τώρα είναι να κάνουμε παιδιά με παρένθετη μητέρα. Όμως με στενοχωρεί ότι στην Αμερική μπορεί να κάνουμε παιδιά και οικογένεια που δεν θα αναγνωρίζεται στην Ελλάδα» Μήν νοιάζεσαι Κασσελάκη , έχεις τόν Μητσοτάκη...
Στόν Κασσελάκη εἶναι ὅλη ἡ οὐσία...!>>> ΕΔΩ
Ὁ κόσμος λέει: «Μοῦ φέρθηκε πούστικα», γνωρίζει ὁ κόσμος, ὅτι: «αὐτὸς εἶναι πούστης» καὶ «ὁ πούστης» εἶναι Ἀρχαῖο Ἑλληνικό. Ἐπειδὴ τοὺς κυνηγοῦσε ἡ ἀστυνομία ἐρωτοῦσαν: «Ποῦ στῇ;» Ποῦ: Τοπικὸ ἐπίρρημα στῇ: Λῆμμα: ἵστημι. Μέρος τοῦ λόγου: ῥῆμα Ἔγκλιση: Ὑποτακτικὴ Φωνή: Μέση Χρόνος: Ἀόριστος β. (Δηλαδή, ποῦ πάει καὶ στέκεται;}

Τί προβλέπει ὁ νόμος: «περὶ δοκιμασίας ῥητόρων»:
«Ἢ πεπορνευμένος», φησίν, «ἢ ἡταιρηκώς»· τὸν γὰρ τὸ σῶμα τὸ ἑαυτοῦ ἐφ’ ὕβρει πεπρακότα, καὶ τὰ κοινὰ τῆς πόλεως ῥᾳδίως ἡγήσατο ἀποδώσεσθαι».
Δηλαδή, ἐάν κάποιος ζεῖ πεπορνευμένη ζωή ἤ εἶναι ὁμοφυλόφιλος, ὅπως εὐκόλως διαθέτει τό σῶμα του, οὗτως καί τήν πόλιν του εὐκόλως θά ξεπουλήση.

Ἐάν κάποιος Αθηναῖος συνάψει ὁμοφυλοφιλικήν σχέσιν μέ ἄλλον θά ἔχη τάς ἐξῆς κυρώσεις: 1. Δέν ἐπιτρέπεται νά γίνη ἕνας ἐκ τῶν ἐννέα ἀρχόντων. 2. Δέν ἐπιτέπεται νά ἀσκῆ τό ἀξίωμα τοῦ ἱερέως καί λειτουργοῦ τῆς ἱεροσύνης. 3. Δέν επιτρέπεται νά εἶναι συνήγορος τοῦ δήμου. 4. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν, οὖτε ἐντός τοῦ δήμου οὖτε ἐκτός ὁρίων. 5. Δέν επιτρέπεται νά ἀναλαμβάνη καμίαν ἐξουσίαν οὖτε διά κληρώσεως ἤ ἀνατάσεως χειρός. 6. Δέν ἐπιτρέπεται νά σταλῆ κήρυκας (ἀγγελειοφόρος). 7. Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐκθέτη τήν γνώμην του. 8. Δέν ἐπιτρέπεται νά εἰσέρχεται εἰς δημοσίους ἱερούς χώρους. 9. Δέν ἐπιτρέπεται νά στεφανωθῆ εἰς τάς στεφανοφορίας. 10.Δέν ἐπιτρέπεται να πορεύεται ἐντός τοῦ ἐξαγνισμένου χώρου τῆς ἀγορᾶς. Ἐάν δέ τὶς ταῦτα ποιῇ, καί ἀποκαλυφθεῖ ὁτι ἑταιρεῖ, τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ ποινή τοῦ θανατου. ΕΔΩΠαρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023

Πορτραίτο του Αγίου Λουκά σε κτίριο κατοικιών στο Κρασνογιάρσκ.

 Πορτραίτο του Αγίου Λουκά σε κτίριο κατοικιών στο Κρασνογιάρσκ


Εικόνα του Αγίου Λουκά  σε κτίριο κατοικιών στο Κρασνογιάρσκ. Το πορτρέτο ζωγραφίστηκε στην πρόσοψη ενός από τα κτίρια κατοικιών κοντά στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Κρασνογιάρσκ, το οποίο πήρε το όνομά του από τον επίτιμο διδάκτορα ιατρικής και θεολογίας.
Αρκετοί καλλιτέχνες δούλεψαν πάνω σε αυτήν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Λούκας, παγκοσμίου φήμης ιατρός, εργαζόταν στο Κρασνογιάρσκ από το 1941 έως το 1944, ήταν σύμβουλος όλων των νοσοκομείων της Περιφέρειας Κρασνογιάρ, επικεφαλής χειρουργός του Νοσοκομείου Εκκένωσης αριθ. 1515 και επικεφαλής της Επισκοπής Κρασνογιαρ. Έσωσε χιλιάδες ζωές και κέρδισε την αγάπη όλων.

https://proskynitis.blogspot.com/2023/09/blog-post_47.html

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

«Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει, όχι άλλες ανεμογεννήτριες στη θέση των δέντρων»!

 
Ο κ.Αντώνης Φώσκολος επιστήμονας με μεγάλη αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο, είναι κατηγορηματικός: «Κλιματική αλλαγή δεν υπάρχει». Μιλά στο militaire channel παρουσιάζοντας όλα τα επιστημονικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει και μελετήσει. Εξηγεί ότι υπήρξαν, υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν μεταβολές στο κλίμα, οι οποίες εξηγούνται επιστημονικά, αλλά δεν πρόκειται να καταστρέψουν ολοκληρωτικά τον πλανήτη. Υποστηρίζει ότι πρέπει να σταματήσουμε να καίμε τα δάση μας για να τα αντικαταστήσουμε με ανεμογεννήτριες και λέει πως μετά από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα, «αφίχθηκαν» νέες ανεμογεννήτριες για να πάρουν τη θέση των καμένων δέντρων! Μιλά για την μανία να γίνουν όλα ηλεκτρικά μέσω «πράσινης ενέργειας» και χαρακτηρίζει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα «νεκροφόρες»! Δείτε την συνέντευξη του κ.Αντώνη Φώσκολου, που έρχεται να προστεθεί σε άλλες συζητήσεις που έχει παρουσιάσει το militaire channel με υποστηρικτές της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων που έχει στη ζωή μας. Ο Αντώνης Φώσκολος είναι ομότιμος καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης και ομότιμος ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά.

Τί σημαίνει ή πλημμύρα στήν Θεσσαλία...

 


Βλέπω ότι κανείς δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει η πλημμύρα στην Θεσσαλία, οπότε θα σας ενημερώσω εγώ.

Γράφει ο Ioannis Russel

Αυτήν τη στιγμή συντελείται η μεγαλύτερη καταστροφή στη χώρα απο την γερμανική κατοχή του 1940.
Ο αντίκτυπος είναι τέτοιος που θα αλλάξει αισθητά το Ακαθαριστο Εγχώριο Προϊόν.
Ίσως δεν έχετε καταλάβει ότι στη Θεσσαλία:
πλέον δεν θα υπάρξει συγκομιδή καλαμποκιού, φρούτων, βαμβακιου, λαχανικών, ζωοτροφών κλπ..
χάθηκαν χιλιάδες τόνοι αποθηκευμένων σιτηρών.
σε δύο μήνες ΔΕΝ θα σπαρθουν σιτηρά για τη νέα χρονιά
η χώρα υπέστη τεράστια απώλεια οικόσιτου ζωικού κεφαλαίου που - προσέξτε ΔΕΝ αντικαθισταται.
έχουν πλημμυρίσει 1.000.000 στρέμματα και ακόμη το φαινόμενο είναι εν εξελίξει. Στρέμματα τα οποία τα επόμενα χρόνια ΔΕΝ θα παράγουν τις σοδιες που παρήγαγαν. Αν βρεθεί κάποιος να τα καλλιεργήσει.
Ακόμη και η τελευταία αμοιβαδα αυτής της χώρας μπορεί να σκεφτεί τι σημαίνουν τα παραπάνω.
Και ακόμη δεν ανέφερα την καταστροφή των υποδομών (δρόμοι, γέφυρες, κτίρια, κανάλια κλπ), των γεωργοκτηνοτροφικων εξοπλισμών (μηχανήματα, εφόδια, συστήματα άρδευσης κλπ), των γεωργικών εγκαταστάσεων (αποθήκες, βιομηχανιών κλπ).
Για την τεράστια οικολογική καταστροφή, να πω;
Η Ελλάδα σημερα ΔΕΝ είναι αυτή που ηταν την προηγούμενη εβδομάδα.
Αφήνω εκτός του άρθρου την ανυπολογιστη απώλεια προσωπικών περιουσιών, τους νεκρούς και τους ξεσπιτωμενους για ενα και μόνο λόγο.
Για να μην δώσω έρεισμα στους σκατοψυχους που θα γράψουν "41% δώσατε, καλά να πάθετε, πνιγείτε" το οποίο βλέπω απ το πρωί σε σχόλια κάτω από βίντεο απελπισμενων Θεσσαλών.
Εσας φίλοι μου που γράφετε τέτοια πράγματα, εσάς προσωπικά σας αξίζουν περισσότερο απ τον καθένα οι πολιτικοί που εχουμε, οι υπηρεσίες που εχουμε κλπ.
Σημειώνω έρχεται επισιτιστική κρίση!
Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

Τό Κράτος όπου τό «Κατέχον» παραμένει ἐν ἰσχύ ὥστε νά βρίσκεται σέ πλήρη ἁρμονία μέ τήν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἐκκλησίας, τοτε γίνεται ἕνα πραγματικά ἀπόρθητο κάστρο, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐμποδίσει τήν ἐπέλαση τῶν δυνάμεων τῆς «ἀνομίας!

Οἱ χῶρες τῆς θρησκευτικῆς μεταρρύθμισης ἀλλά καί του νέο-καθολικισμοῦ ἔχουν κατακρίνει κατ' ἐπανάληψη  τόν Πούτιν διότι ἀκολουθεῖ τόν «συντηρητισμό» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καί  μέ κάθε τρόπο μᾶς δείχνουν τήν  ἀπέχθεια πού νοιώθουν γιά τήν Ὀρθόδοξη παράδοση.

Ό καθηγητής πολιτικῶν ἐπιστημῶν Σάμιουελ Χάντιγκτον στό ἔργο του 'Ἡ σύγκρουση τῶν πολιτισμών΄, ἀνέπτυξε τήν θεωρία ὅτι οἱ ὀρθόδοξες χῶρες δέν ἀνήκουν στόν Εὐρωπαϊκό πολιτισμό. Ἐν ὀλίγοις, ἡ μεταμοντέρνα συστημική ἰντελιγκέντσια τῆς δύσης,  δέν θέλει τήν Ὀρθόδοξη παράδοση ἐντός τῶν τειχῶν τοῦ γεωπολιτισμικοῦ της  χώρου.

Στήν ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ''Πρός Θεσσαλονικεῖς β΄, 6-7'' , ὑπάρχει  ἤ ἀναφορά σέ ἕναν μυστηριώδη ὅρο, τό "Κατέχον" «, ...καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε• εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ. Τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας• μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται» (= Καί τώρα ξέρετε τί εἶναι τό κατέχον, ἐκεῖνο δηλαδή πού τόν ἐμποδίζει, ὥστε νά φανερωθεῖ ὅταν ἔλθει ὁ καιρός του. Ἡ μυστική δύναμη τῆς ἀνομίας εἶναι ἤδη ἐπί τό ἔργον. Αὐτό ὅμως θά γίνεται μόνο ἑωσότου φύγει ἀπό τή μέση αὐτός πού τώρα εἶναι τό ἐμπόδιο».

Τί εἶναι λοιπόν τό 'Κατέχον' καί σέ τί στέκεται ἐμπόδιο; Εἶναι μία κατάσταση ἡ ὁποία ἐμποδίζει τήν ἐπικράτηση τῆς 'ἀνομίας', δηλαδή ὅλων ἐκείνων τῶν δυνάμεων πού ἐναντιώνονται στήν Χριστιανή διδασκαλία καί προετοιμάζουν τήν ἔλευση τοῦ Ἀντιχρίστου: Ἐκείνου  πού θά  «νομιμοποιήσει  ὅλα  τά  παράνομα».

Ὁ 'Κατέχων'  καί τό 'Κατέχον', ἐκτός ἀπό τις καθαρά θεολογικές ἑρμηνεῖες  πού μπορεῖ νά  λάβουν (πχ. τό κήρυγμα  τῆς Ἐκκλησίας,  ἡ  δύναμη τοῦ Ἁγίου πνεύματος, κλπ), κατ' ἐπέκταση μπορεῖ νά  θεωρηθοῦν  ἐκεῖνες οἱ ἐξουσίες  πού συγκρατοῦν, πού ΚΡΑΤΟΥΝ τίς δυνάμεις τίς ἀνομίας. Εἶναι  δηλαδή, ἡ  'προστατευτική  Ἀρχή' τοῦ Ὀρθόδοξου Χριστιανικοῦ Κράτους. Ἀκριβῶς γι'αὐτό τόν λόγο τό δυτικό establishment δέν ἐνοχλεῖται  ἰδιαίτερα ἀπό μία χώρα τῆς ὁποίας ἁπλῶς ἡ ἐκκλησία εἶναι Ὀρθόδοξη (πχ. Ἑλλάδα), ἀλλά ἐνοχλεῖται ἀπό ἐκεῖνες τίς  χῶρες πού τό κράτος (καί ἄρα ἡ νομοθετική ἐξουσία) ἀκολουθεῖ  τήν  ὀρθόδοξη  παράδοση.

Φανταστεῖτε λοιπόν ἕνα Κράτος τό ὁποῖο βρίσκεται σέ πλήρη ἁρμονία μέ τήν Παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς ἐκκλησίας: δημιουργεῖ  ἕνα πραγματικά ἀπόρθητο κάστρο, τό ὁποῖο μπορεῖ νά ἐμποδίσει τήν ἐπέλαση τῶν δυνάμεων τῆς «ἀνομίας». Σέ μία τέτοια χώρα λοιπόν, τό «Κατέχον» παραμένει ἐν ἰσχύ. Νά λοιπόν πώς ἐξηγεῖται τό ἀπύθμενο μῖσος ἐναντίον τῆς Ρωσίας.

Σᾶς ἔβγαλε λίγη δουλίτσα παραπάνω...


Σᾶς ἔβγαλε λίγη δουλίτσα παραπάνω 
...μὰ μὴ σᾶς μέλλει ! Ὄσο ἐμεῖς καιγόμαστε, κάντε ἐσεῖς τὶς ἄλλες δουλίτσες ποὺ σᾶς ἀνέθεσαν τὰ  άφεντικούλια σας !

Μαζέψατε τὰ  Δ.Βαλκάνια μέχρι καὶ τὸ μὴ ἀναγνωρισμένο Κόσσοβο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν παραπονεμένο Ράμα - γιατί ἆραγε;; 
Φέρατε τὸν Ζελένσκι (;) ποὺ ἀγωνιᾶ γιὰ τὸ μέλλον του προφανῶς ἐξ'οὖ καὶ ἀποφάσισε νὰ τὸ στεγάσῃ σὲ βίλα πολυτελὴ στὴν Αἴγυπτο - γιατί ἆραγε;;
Ἦλθε ὁ Ἰνδὸς πρωθυπουργός, ὁ ἐχθρὸς τῶν φίλων σας Πακιστανῶν (;) καὶ μέλος τῶν BRICS, ἀπορίας ἄξιον !
Συντρώγετε καὶ συνομιλεῖτε μὲ τὴν κ.Μελόνι ἐνῶ ἔχετε στὴν φυλακὴ τὸν ὀμοδεάτη της (;) Ἔφτασε ἤδη καὶ ὁ νὲος πρόξενος τῶν ΗΠΑ στὴν Θεσ/νίκη,
Τζέρι Ἰσμαήλ,ποὺ ἀπέκλεισε τὴν Ρωσία ἀπὸ τὸ Συμβούλιο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, καὶ ποὺ προωθεῖ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὸ ΝΑΤΟ καὶ τὸν σχεδιασμὸ τῶν ΗΠΑ-ΝΑΤΟ γιὰ τὸν ρόλο τῆς Β.Ἑλλάδος ἔναντι Ρωσίας καὶ Κίνας, ἐνῶ τὸ πάντα σύμμαχον ΝΑΤΟ συγχαίρει ξανὰ τὴν Τουρκία γιὰ τὴν νίκη της κατὰ τῶν Ἐλλήνων τὸ 1922 !!

.Ἡ πρόεδρος τῆς λεγομένης Δημοκρατίας μας, γιὰ τρίτη φορὰ φέτος μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Δημάρχου τῶν Ἰωαννίνων καὶ τὸν πνιγμὸ τῶν άνθρώπων πέρα ἀπὸ τὴν Πύλο, σπαράζει γιὰ τοὺς 18 ποὺ κάϋκαν στὰ δάση τοῦ Ἔβρου ὅπου κρυβόντουσαν προφανῶς καθὼς εἶχαν εἰσέλθει κρυφὰ στὰ ἐδάφη μας  KAI τὸ ΚΕΕΡΦΑ, ὀργἀνωσε συλλαλητήριο ὀργῆς κατὰ τοῦ ρατσισμοῦ καὶ φασισμοῦ ,συντετριμμένο καὶ αὐτὸ, γιὰ τὴν μαζικὴ ὅπως λέγει δολοφονία τῶν 18 στὴν Δαδιά.(γιὰ τοὺς Ἕλληνες προφανῶς, κανένας δὲν ἀνησυχεῖ καὶ δὲν σπαράζει !)Ἔχουμε  μέσα σὲ ὅλα  καὶ τοὺς  Ἐβραίους ποὺ μᾶς δηλώνουν πὼς τὸ Πάσχα τοῦ 2024 θὰ ξεκινήσουν τὶς τελετὲς γιὰ τὴν ἀνέγερση τοῦ 3ου ναοῦ τοῦ Σολομῶντος !

Ἠ ίσχνὴ ἀντιπολίτευσις τοῦ  ΣΥΡΙΖΑ κατεπλάγειν μὲ τόν (μᾶλλον πεσκέσι τοῦ άκόμα ἐκεῖ εὐρισκόμενου πρώην ἀρχηγοῦ της) νὲον ὑποψήφιον διὰ τὴν ἀρχηγίαν της, τὸν κατὰ κυριολεξίαν ὕπανδρον Cassel (aki) ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσει καὶ στὸ μέλλον ὡς νέος Μακρὸν άφοῦ ἐπιθυμεῖ, χωρὶς νὰ μᾶς ρωτήσει φυσικὰ,νὰ μᾶς φτιάξει τὸ ἑλληνικὸ ὄνειρο ποὺ τόσο ἔχουμε λέει, ἀνάγκη !

Ἐμμέσως πλὴν σαφῶς μέσῳ τεχνικῆς γονιμοποιήσεως,νομιμοποιήσατε τὴν αἱμομιξία στὴν Ἑλλάδα ! Ὁ Φ. Μπελέρης, ὁ νόμιμα ἐκλεγμένος Δήμαρχος τῆς Χειμάρρας, βρίσκεται ἀκόμα προφυλακισμένος ἀπὸ τὸν ἀφοσιωμένο σας φίλο Ράμα, στὴν Ἀλβανία, καὶ δὲν ἔχετε κάνει τίποτε γι' αὐτό καὶ  στὴν Κὐπρο μας,
ὡς προάγγελος γιὰ τὸ τί θὰ συμβῇ καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, στὴν Χλώρακα τῆς Πάφου, ὑπερπληθεῖς παρατύπως εἰσερχόμενοι, ἀπειλοῦν τοὺς κατοίκους της 
πώς θὰ μποῦν στὰ σπίτια τους (!!) ἐνῶ  ἀπὸ τὸ Ἰόνιο, τὸ Αἰγαῖο καὶ τὸν Ἔβρο εἰσρέουν ἀκατάπαυστα νέοι ἔποικοι.

Τὰ δάση μας σαφῶς καὶ δολίως καίγονται είδικὰ σὲ 'Ρόδο, Ἀττική, Εὔβοια καὶ Ἔβρο, καὶ γι'αὐτὸ ὅλο κάτι ἄλλο τοὺς φταίει ποὺ λαμπάδιασε ὁ τόπος καὶ ὅλο κάτι ἄλλο τοὺς φταίει ποὺ δὲν μποροῦν νὰ σβήσουν τὶς φωτιὲς, καθὼς ἀρνήθηκαν τὴν μὲ τὰ Beriev βοήθεια τῶν Ρώσων, καθὼς ὑπῆρξαν ἄνθρωποι ποὺ ἔβαζαν τὶς φωτιὲς καὶ καθὼς ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ποὺ ἐμπόδιζαν τὸ σβήσιμο τῆς φωτιᾶς, καθὼς  ἐνσωμάτωσαν τὰ δάση στὸν Ο.ΦΥ.ΠΕ,ΚΑ  ἀπὸ τὸν Ν.Π.Ι.Δ. ποὺ ἦταν πρίν, καθὼς 22 ἡμέρες προτοῦ τὶς φωτιὲς στὴν Ἄλεξανδρούπολη  εἶχε δωθεῖ ἄδεια γιὰ σχεδιασμὸ αἰολικοῦ πάρκου ἐκεῖ, ἀπὸ τὸν ὅμιλο Βαρδινογιάννη, μὲ ἀνεμογεννήτριες μάλιστα τῆς Siemens, καθὼς ψαράδες καὶ κυνηγοὶ τοῦ Δέλτα τοῦ Ἔβρου ποταμοῦ δέχονται ἀνελέητες διώξεις, καθὼς, ἀπὸ τοὺς ἀδελφοὺς Καιρίδηδες, ὁ μὲν εἶναι Ὑπουργὸς μεταναστευτικῆς πολιτικῆς καὶ ὁ δὲ ἔχει ἀναλάβει ἐργολαβία τὶς νέες δομές στὸν νομὸ τοῦ  Ἔβρου, καὶ καθὼς ὠς Νέρων χαίρεται κοιτάζοντας τὶς φωτιὲς ὁ πρωθυπουργός, μέχρι ποὺ ὁ σύμβουλός του νὰ τὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη.

Ἠ τρομολαγνεία δὲ μὲ τοὺς ίούς ποὺ «βράζουν», καθὼς καὶ οἱ ἀπειλὲς πὼς πρέπει νὰ τελειώσουν ὅλες οἱ φάσεις τῶν ἐμβολίων, ὅπως καὶ οἱ ἀπειλὲς πὼς θὰ ὑπάρξῃ ὑποχρεωτικότητα τῶν νὲων ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καλὰ κρατεῖ.
 
«Ἠ κόλαση εἶναι ἄδεια.Καὶ ὅλοι οἱ διάβολοι εἶναι ἐδῶ»


ΜΑΤΙ-ΡΟΔΟΣ-ΕΒΡΟΣ-ΤΕΜΠΗ-ΕΥΒΟΙΑ-ΠΑΡΝΗΘΑ προσδοκοῦν νὰ βγοῦμε ἀπὸ τὸν πνευματικό μας αὐτισμό, ἀμήν.
 
 
Ταχτσόγλου Καλλιόπη, ἠθοποιός

Παρασκευή 25 Αυγούστου 2023

ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ:

Λέγεσαι Αμερική, αλλά δεν λέγεσαι Αμερική,
καθ' ότι ο Αμέρικο Βεσπούτσι....
ήταν βαφτισμένος... Όμηρος.
Μικρό, τον φωναζαν Ομέρικο και στη πορεια παραποιήθηκε σε... Αμέρικο.
Η Γερμανία :
Αυτοαποκαλούνται Deutschland.
Το πρώτο συνθετικό είναι το Deus, δηλαδή Δίας και το δεύτερο είναι land από την λέξη λας= πέτρα (από όπου και το λατομείο).
Τουτέστιν, η Γερμανία είναι η χώρα του Δία και της πετρας.. ή του πετρινου Δια..
Η Αγγλία:
Το British, προέρχεται από την λέξη Βρυτός (παρθένος), δλδ η Αγγλία, ειναι η χώρα με τις πολλές παρθένες.
Από κει, βγαίνει και το Αγγλικό virgin από όπου και η πολιτεία της Αμερικής Virginia προς τιμήν της Βασίλισσας... που ήταν παρθένα.
Η Ισπανία :
Οι ίδιοι λένε την πατρίδα τους Espagna , και σωστά την αποκαλούν έτσι, αφού η χώρα τους, λόγω των πολλών βροχών έχει πολλά δάση και ήταν αφιερωμένη στον κακόμορφο Έλληνα θεό των δασών Πάνα.
Εις τον Πάνα λοιπόν...
Η Αίγυπτος:
είναι χαρακτηρισμένη έτσι, επειδή βρίσκεται υπτίως του Αιγαίου.
Εκεί, οι αρχαίοι προγονοί μας, έβαλαν έναν τοποτηρητή για να ελέγχει και τη διώρυγα του Διός...!
Οι Άραβες βλέπετε, διαβάζουν από δεξιά προς αριστερά κι ετσι το SUEZ διαβάζεται.. ΖΕUS
Η Ινδία :
Ο Δίας είχε έναν μονάκριβο αναγνωρισμένον γυιό, που τον έλεγαν Ιν.
Ο Ιν του Δία...
Λίγο πιο κεί, είναι μία μεγάλη Κινεζική περιοχή που λέγεται Yunan, δηλαδή... Ιωνία.
Για πάμε και στην Ιαπωνία που εύκολα διαβάζεται ‘’η Άπω Ιωνία’’.
Ολόκληρη η ηπειρος Ασία, πήρε το όνομά της από τον αδελφό της Εκάβης Άσιο, που σκότωσε στην Τροία ο Αίας ο Τελαμώνιος .
Και η Ευρώπη, πήρε το όνομά της από την μεγαλομάτα Ευρώπη, κόρη του Αγήνορα και της Τηλεφάεσσας, εγγονής του Ποσειδώνα.
Η Ευρώπη, ηταν η κόρη του Αγηνόρα, βασιλιά της Φοινίκης, Το όνομα της ίσως σημαίνει «ανοιχτομάτα» (ευρύς + ωψ) ή προέρχεται από την ακκαδική λέξη erebu (δύω).
Ήταν ένα όμορφο, νεαρό κορίτσι που μια μέρα βγήκε στην εξοχή να μαζέψει λουλούδια και εκεί συνάντησε τον Δία με την γνωστή αδυναμία στις όμορφες κοπέλες. Φυσικά, δεν του πέρασε απαρατήρητη
Φιλιππίνες, Πολυνησία,
Ιρλανδία (εκ τής Ίριδος),
Δανία (εκ τών Δαναών, Ποσει- Δα-ών),
Γαλλία εκ τού Γαλάτη γυιού τού Ηρακλέους καί πολλά άλλα...
Ακόμη καί η κατάληξη -στάν σε όλα τά κράτη τής Ανατολής, είν' εκ τού Ίστημι καί παραπέμπει.. σε αυτό, πού στέκεται ως Κράτος.
Ελληνικά Όλα !
"Totum grecorum est"
(Τ'άπαντα, είναι τών Ελλήνων)..
ειχε πει ο Κικέρων.
" Ο κόσμος, είναι η διαστελλομένη Ελλάς .
Η Ελλάς, είναι ο συστελλόμενος κόσμος" πρόσθεσε αργότερα, ο Βίκτωρ Ουγκώ
Η Ελλάδα, είναι μία παγκοσμιότητα γεωγραφική και ιστορική.
Μοναδικη σας υποχρέωση, να την γνωρίσετε και να την αναγνωρίσετε..

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Θά μείνουν μερικοί ὁρκισμένοι, τρεῖς καί ὁ κοῦκος, ἀλλά ὁρκισμένοι νά κρατηθοῦν Ἕλληνες ὡς τό τέλος

 


Από ΕΔΩ

Οί σατανιστές μάς κλέβουν τόν παράδεισο τής φύσης.

Καθ' όλη τήν πορεία , προσπαθούσα νά φαντασθώ τό πράσινο καί τά δένδρα πού πιά είναι νεκρά καί μαύρα.
Νά φαντασθώ τήν ομορφιά καί τίς μυρωδιές, τ΄ οξυγόνο, ν' ακούσω τό θρόϊσμα τών φύλλων.
Τόν παράδεισο τής φύσης!


{Τό βίντεο από εδώ}


Εθνικός Δρυμός>> Ποιός Εθνικός!!! Εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή!!!!«Φωτιά στην Πάρνηθα: Μάχη με τις φλόγες για να σωθεί ο Εθνικός Δρυμός»
Ποιός Εθνικός!!!
Εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή!!!!

 


Τετάρτη 23 Αυγούστου 2023

Όλα τά δάση τού πλανήτη καίγονται καί υπάρχει λόγος γι αυτό... Όχι. Οί φωτιές δέν είναι τυχαίες σ' όλο τόν κόσμο. Είναι όλες εμπρησμοί. Εμπρησμοί πού δέν έχουν νά κάνουν ούτε μέ οικόπεδα , ούτε μέ ανεμογεννήτριες ούτε μέ κάτι παρόμοιο. Ό λόγος είναι ένας. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής τού παγκόσμιου κλίματος πρός εξυπηρέτηση κάποιων. Ποιά εξυπηρέτηση; Ίσως θέλουν νά προσαρμόσουν τό θέμα οξυγόνο μέ τήν αναπνοή τους καί τόν δικό τους γενετικό κώδικα. Έτσι, θέλουν νά καούν όλα τά δάση. Νά καταστραφεί τό πράσινο στόν πλανήτη. Καί ενώ αυτό συμβαίνει με τά δάση, εδώ καί χρόνια στίς πόλεις τής Ελλάδος βλέπουμε νά κόβονται τά δέντρα σέ βαθμό κακουργήματος . Δέντρα όπως οί λεύκες, οί ευκάλυπτοι, οί νεραντζιές , κυπαρίσσια, πλατάνια, καί κάθε είδος πού ήταν μέρος τής ζωής τών πόλεων. Τό ίδιο συμβαίνει καί σ' όλον τόν κόσμο. Αναρωτηθείτε τί μπορεί νά συμβεί στό κλίμα καί τόν πλανήτη όταν τά δέντρα δέν θά υπάρχουν πιά.

Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023

Ὁ Δεκαπενταύγουστος τῆς Παναγίας .

 

Ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

δέν εἶναι ἕνα πένθιμο γεγονός,
ἐπειδή ἡ Παναγία «μετέστη πρός τήν ζωήν».
Ὁ Δεκαπενταύγουστος τῆς Παναγίας
εἶναι τό «Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ»

Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023

Γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι ζωή.


Ρώτησαν κάποτε τόν Γέροντα π. Ἀμβρόσιο Λάζαρη:

Γιατί οἱ ἄνθρωποι εἴτε καλοί εἴτε κακοί, ἐπιθυμοῦν τήν ἀγάπη; 

Καί ἀπάντησε ὁ Γέροντας:

Γιατί ἡ ἀγάπη εἶναι ζωή· καί τήν ζωή τήν θέλουν ὅλοι!...


Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Καλή τύχη Έλληνα.


 Ήρθε ένα κονβοϊ με 50 αυτοκίνητα από τη Κροατία επί σκοπού να σκοτώσουν. 

Δεν πήρε χαμπάρι η αστυνομία (οι επιτελείς δλδ που έχουν τ' αξιώματα και τα γαλόνια και διατάζουν τους απλούς αστυνομικούς να μας δίνουν πρόστιμα γιατί τρέχαμε με 140 αντί για 130).
Η αστυνομία που ξέρει τι χρώμα βρακί φοράω ο Έλληνας και πόσες φορές κατουράω τη μέρα.

Έφτασαν Νέα Φιλαδέλφια ανενόχλητοι ενώ εμένα με σταμάτησαν στα διόδια στην Εγνατία δύο φορές για έλεγχο.

Όρμησαν στους ανυποψίαστους φιλάθλους με λύσσα και δολοφονική διάθεση.
Επί μισή ώρα έσπαγαν στο ξύλο τους Έλληνες και τελικά σκότωσαν έναν Έλληνα φίλαθλο αλλά αυτό θα καταγραφεί ως παράπλευρη απώλεια ένεκα χουλιγκανισμού.

Αυτό που έγινε είναι αδιανόητο και δεν καταπίνεται με τπτ.
Μια ακόμη Ελληνίδα μάνα ντύθηκε στα μαύρα.
Οι παραλείψεις και οι ευθύνες προσωπικά πιστεύω ότι είναι ακριβώς οι ίδιες με το έγκλημα στα Τέμπη.

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση αν δεν το έχετε αντιληφθεί ορισμένοι.
Συντελείται μια γενοκτονία.
Πρόκειται για μια συνεχή εισβολή με διάφορους τρόπους από διάφορους λαούς με σκοπό την εξόντωση.

Δεν σε σώζουν όπως βλέπεις ούτε οι φράχτες ούτε τπτ.
Ζεις από τύχη.
Έχουν κουρελιάσει την Ελλάδα μου.
Όλοι.
Είσαι ολομόναχος.
Φυλάξου.
Καλή τύχη Έλληνα.

Λάμπρος Λιάπης.

Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

AYTOΣ ΕΙΝΑΙ ΗΓΕΤΗΣ.....!!!

 Ο Ρώσος πρόεδρος Β.Πούτιν

ανακοίνωσε η Ρωσία θα παραδώσει  50.000 τόνους σιτάρι στις αφρικανικές χώρες των οποίων ο πληθυσμός αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης καθώς οι δυτικοί δεν τους δίνουν τρόφιμα λόγω οικονομικής αδυναμίας τους. 

Πρόκειται για τις: Μπουρκίνα Φάσο, η Ζιμπάμπουε, το Μάλι, η Σομαλία, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και η Ερυθραία.

Μάλιστα, η Ρωσία θα καλύψει και τα έξοδα μεταφοράς του σιταριού.

Όροι; Κανένας όρος και υποχρέωση από μέρους των αφρικανικών χωρών.


 

Ο Β.Πούτιν δήλωσε ότι «η Ρωσία αναμένει συγκομιδή ρεκόρ σε σιτηρά φέτος και θα τιμήσει τον κρίσιμο ρόλο της Μόσχας, στην παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια». 

Και συνέχισε: «Δεν μπορούμε να κερδίζουμε από την πείνα ανθρώπων που δεν έχουν να πληρώσουν το σιτάρι. Θα το δώσουμε δωρεάν»!

 Ο ίδιος δήλωσε ότι θα έδινε και δωρεάν λιπάσματα στις φτωχές χώρες, αλλά οι κυρώσεις της Δύσης απέτρεψαν τη Ρωσία από να το κάνει.

«Προκύπτει μια παράδοξη εικόνα. Από τη μια, οι δυτικές χώρες παρεμποδίζουν τις προμήθειες των δικών μας σιτηρών και λιπασμάτων (μέσω κυρώσεων), ενώ, από την άλλη, μας κατηγορούν υποκριτικά για τη σημερινή κατάσταση κρίσης στην παγκόσμια αγορά τροφίμων», δήλωσε ο Πούτιν.

Η Αφρική βρίσκεται πλέον στον δρόμο της αποδυτικοποίησης της πολιτικής της και ειδικότερα κατά των πρώην αποικιοκρατών που ακόμα εκμεταλλεύονται σχεδόν δωρεάν τοςυ πλουτοπαραγωγικούς πόρους των χωρών.

Σημειώνουμε ότι ένας στους τρεις Γάλλους έχει ηλεκτρικό ρεύμα χάριν του ουρανίου του Νίγηρα, ενώ στον Νίγηρα το 80% των ανθρώπων δεν έχουν καθόλου ηλεκτρικό.

Φαίνεται ότι το κύμα ανεξαρτη της πολιτικής και απογαλακτισμού από το δυτικό κόσμο, γιγαντώνεται σε όλη την αφρικανική ήπειρο με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο πρόεδρος της Ουγκάντα ​​Μουσεβένι ευγνωμονόντας τον Β.Πούτιν, είπε: 

“Μία πτυχή της νεοαποικιοκρατίας και της αποικιοκρατίας ήταν ότι η Αφρική περιοριζόταν στην παραγωγή μόνο πρώτων υλών, καλλιέργειες, όπως καφές και ορυκτά.

Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα: η παγκόσμια επιχείρηση για τον καφέ αξίζει 460 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή είναι η αξία του.

Από αυτά τα 460 δισεκατομμύρια δολάρια, οι χώρες παραγωγής καφέ όλου του κόσμου μοιράζονται μόνο 25 δισεκατομμύρια δολάρια και η Αφρική μοιράζεται μόνο 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 460 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτό το ζήτημα είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας που εμποδίζει τις αφρικανικές οικονομίες να καθυστερούν. δεν μεγαλώνουν, γιατί όλη την αξία παίρνουν άλλοι άνθρωποι.

Η Γερμανία κερδίζει περισσότερα από τον καφέ από ολόκληρη την Αφρική.

Η Γερμανία κερδίζει 6,85 δισεκατομμύρια δολάρια από τον καφέ, ενώ η Αφρική κερδίζει μόνο 2,4 – 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι το μεγάλο σκάνδαλο».

Καταγγελτικός για την Δύση ήταν και ο πρόεδρος της Ερυθραίας Isaias Afwerki: «Τυπώνουν χρήματα. Δεν κατασκευάζουν απολύτως τίποτα, τυπώνουν χρήματα. Αυτό ήταν ένα από τα όπλα τους παγκοσμίως – το νομισματικό σύστημα, κυρώσεις εδώ, κυρώσεις εκεί. Χρειαζόμαστε μια νέα οικονομική αρχιτεκτονική παγκοσμίως».

εδώ

Τρίτη 25 Ιουλίου 2023

¨Ὁλοι μπορεῖ νά εἴμαστε ἠλίθιοι ἀνά πᾶσα στιγμή στήν ζωή μας.

 Ὅ ἠλίθιος.

¨Ὁλοι μπορεῖ νά εἴμαστε ἠλίθιοι ἀνά πᾶσα στιγμή στήν ζωή μας. Καί μία, καί δύο καί τρείς φορές...>>

Λέει «Ἔγώ εἶμαι ἠλίθιος πού σ΄αγάπησα »... «Σάν ἠλίθιος πού εἶμαι ἔπαιξα στό χρηματιστήριο καί ἔχασα τά λεφτά μου»... Εἶμαι τόσο ἠλίθιος, πού πίστεψα καί ψήφισα ἕναν πολιτικό ἀπατεῶνα» ... «Τί ἠλίθιος ποῦ εἶμαι, ἀκόμα  πιστεύω πώς ὅτι κάνει ή κυβέρνηση εἶναι γιά τό καλό μου»... καί ή ἠλιθιότητα πάει σύννεφο γιά ὅλους μας...>>

Διότι> τό «Νέο Λεξικό τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας» προσδιορίζει τόν «ἠλίθιο» μέ τίς ἀκόλουθες ἰδιότητες: «αὐτός πού χαρακτηρίζεται ἀπό μειωμένη διανοητική ἱκανότητα. Πού φανερώνει ἔλλειψη ἐξυπνάδας, πνευματικῆς ζωντάνιας. Αὐτός πού δέν στηρίζεται στήν λογική, πού χαρακτηρίζεται ἀπό λογική ἀνεπάρκεια ἡ ἀσυνέχεια» Δηλαδή ὁ βλάξ. Ὁ χαζός.

Οἷ πραγματικά ἠλίθιοι δέν συμμετέχουν σέ ὅλα αὐτά πού πιάνονται βλᾶκες οἷ ἔξυπνοι... άπλά είναι στόν κόσμο τους.

Τέλος, ἠλίθιος μπορεῖ νά εἶναι καί αὐτός πού πιστεύει πώς μπορεῖ νά φτιάξει τόν κόσμο στά μέτρα καί τήν λογική του, ὅταν δέν γνωρίζει κάν πῶς λειτουργεῖ αὐτός ὅ κόσμος. Παράδειγμα ὅ εὐσυνείδητος ὑδραυλικός Ντίμα στήν ταινία «Ὅ ἠλίθιος» τοῦ Γιούρι Μπίκοφ.

Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Τό ἐλάφι τῆς Ρόδου ἀποτελοῦσε μοναδικό εὐρωπαϊκό θησαυρό βιοποικιλότητας...Πλέον οὔτε στή Ρόδο!!!Τό ἐλάφι τῆς Ρόδου ἀποτελοῦσε μοναδικό εὐρωπαϊκό θησαυρό βιοποικιλότητας. Δέν συναντᾷται πουθενά ἀλλοῦ . Πλέον οὔτε στή Ρόδο. Ήταν εἶδος πρός ἐξαφάνιση...


Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023

Δουλεμπόριο >> ΝΟΜΙΖΑΜΕ ὅτι ἦταν λευκοί>>Αὐτό τό ἔγκλημα δέν διαπράχθηκε ἀπό Λευκούς Εὐρωπαίους, ἀλλά ἀπό Ἑβραίους πού ἀσχολοῦνταν μέ τό διατλαντικό ἐμπόριο μεταξύ τοῦ Παλαιοῦ Κόσμου καί τῆς Ἀμερικῆς!

 Ἕνας Ἀφροαμερικανός ζητᾷ συγγνώμη γιά τίς λανθασμένες ἀντιλήψεις σχετικά μέ τόν ρατσισμό τῶν λευκῶν κατά τῶν μαύρων πού διαπράττονται ἀπό Ἑβραίους.

«Ἡ πραγματικότητα εἶναι ὅτι ἡ λευκή φυλή εἶχε ἐλάχιστη σχέση μέ τό δουλεμπόριο πού πῆρε τούς προγόνους μας μακριά ἀπό τήν Ἀφρική καί τούς πούλησε σκλάβους στόν Νέο Κόσμο.» -Dontell Jackson ( ἀπό ἐδῶ)


ΝΟΜΙΖΑΜΕ ὅτι ἦταν λευκοί — Τό ὄνομά μου εἶναι Ντόντελ Τζάκσον καί, ὅπως πολλοί Ἀφροαμερικανοί, μεγάλωσα σέ μιά κουλτούρα βαθιά ἐμποτισμένη μέ προπαγάνδα πού εἶχε σχεδιαστεῖ γιά νά ρίξει τήν εὐθύνῃ γιά ὅλα τά δεινά τῆς μαύρης φυλῆς στόν λευκό ἄνδρα. Μόλις ἄρχισα νά ἐξετάζω τήν πραγματική ἱστορία τῶν μαύρων, τῶν λευκῶν καί ἄλλων φυλῶν στήν Ἀμερική, συνειδητοποίησα ὅτι πολλές, ἄν ὄχι τό μεγαλύτερο μέρος τῆς δυσαρέσκειας πού τρέφουν οἱ Ἀφροαμερικανοί σχετικά μέ τή μακρά ἱστορία κακοποίησης καί ἐκμετάλλευσης, ἦταν σκόπιμα λάθος δοσμένο ἀπό ἐκείνους πού εἶναι οἱ πιό ὑπεύθυνοι γιά αὐτό, γιά νά μεταφέρουν τήν εὐθύνῃ μακριά ἀπό τόν ἑαυτό τους ὡς λαό, ρίχνοντάς την στή λευκή φυλή πού θεωροῦν ἐχθρό τους.

Διαβάστε ΕΔΩ

Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

8 εκατομμύρια παιδιά εξαφανίζονται ετησίως!!!!

 'Ο πρώην εκτελεστικός διευθυντής τού Global Sustainable Index Institute των Ηνωμένων Εθνών Calin Georgescu είπε πώς 8 εκατομμύρια παιδιά  εξαφανίζονται ετησίως χωρίς κανένα ίχνος.

Καί καλά! αυτός ό αριθμός είναι τεράστιος ... αισθητός γιά νά περνάει απαρατήρητος από αυτούς τούς «καλούς» ανθρώπους τού amber alert καί ειδικά όταν πρόκειται γιά παιδιά. 8 εκατομμύρια ετησίως χωρίς κανένα ίχνος!!! ... ξέρω πώς ειδικά στόν τρίτο κόσμο γίνεται χαμός μέ τό θέμα τών παιδιών γιατί εκεί οί ίδιοι οί γονείς τά πουλάνε. Αλλά 8 εκατομμύρια !!! Δέν μπορεί βρέ παιδιά νά πηγαίνουν όλα αυτά τά παιδιά γιά τούς ολιγάρχες καί τήν παιδεραστία ... Όργανα, αδρενοχρώμιο, παιδεραστίας, θυσίες σατανιστών... κάπου δέν μού βγαίνει ό αριθμός !!! ... κάνω κάποια σκέψη όμως πού δέν θά τήν εκθέσω γιατί ίσως ...


Η Barbara Marx , Αμερικανίδα φουτουρίστρια, συγγραφέας, διανθρωπίστρια και διεθνίστρια, εβραϊκής καταγωγής, η οποία φέρεται να υποστήριζε τον έλεγχο, αν όχι την μείωση, του πληθυσμού... Σε ένα τρομακτικό απόσπασμα από ομιλία της το 2015... 

«ΤΡΩΜΕ ΜΩΡΑ»


Από ΕΔΩ

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ