Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2014

Αν δεν είχα γίνει ορθόδοξος δεν ξέρω εαν θα είχα κατορθώσει να ζήσω :Ολιβιέ Κλεμάν

 
«Ἂν δὲν εἶχα γίνει Ὀρθόδοξος, δὲν ξέρω ἂν θὰ εἶχα κατορθώσει νὰ ζῶ.
Οὔτε τὸ ἕνα πόδι δὲν μπορῶ νὰ ἀπομακρύνω ἀπὸ τὸ ἄλλο, παρὰ μόνο μέσα σ’αὐτὸ τὸ γλυκύτατο φῶς, μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μὲ δίδαξε νὰ βλέπω τὸ Χριστό, κάθε ἀνθρώπινο πρόσωπο, κάθε χορταράκι ὅπως τοὺς ἀστερισμοὺς τοῦ οὐρανοῦ. Γιατὶ μὲ δίδαξε ὅτι καὶ οἱ ἀστερισμοὶ οἱ πιὸ ἀπόμακροι καθρεφτίζονται στὸ πρόσωπο ἐκείνου ἢ ἐκείνης ποὺ ἀγαπῶ».(Ὀλιβιὲ Κλεμάν, «Ὀρθοδοξία καὶ πολιτική», ἐκδόσεις Μήνυμα, Ἀθήνα 1985, μετάφραση -ἐπιμέλεια Γιάννης Λάππας-Γιάννης Ζερβός).

- «Γνωρίζετε, βέβαια, τὸ πιὸ πεζὸ ἐπιχείρημα τῶν ἀθέων: Γιατί ὁ Θεὸς δὲν τὰ ρυθμίζει ὅλα αὐτὰ ἀφοῦ εἶναι παντοδύναμος; Εἶναι παντοδύναμος ὁ Θεός. Ἀλλὰ ἡ δύναμή του δὲν εἶναι αὐτὴ τῶν δικτατόρων καὶ τῶν δημίων, οὔτε κἂν ἡ δύναμη ποὺ μπορῶ νὰ ἀσκήσω μέσα στὸ μίσος μου. Ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ εἶναι –κι ἐδῶ χρησιμοποιῶ ὅρο δυσκολομετάφραστο ποὺ θέλει ἀνάλυση - ἡ Ἀγάπη.» (ὅ.π. σελ.11).

- «Οἱ καλύτεροι ψυχολόγοι, οἱ καλύτεροι παιδαγωγοί σήμερα, εἶναι ρητοί: ἡ ἀνταρσία τῶν ἐφήβων προέρχεται ἀπό τὸ γεγονός ὅτι ἀπογοητεύθηκαν κατάβαθα ἀπὸ τὸν ὥριμο ἀπόντα πατέρα ἢ πατέρα χαμένο, ποὺ γίνεται περιοδικά «flic».
Ἀλλ’ ἂς ἐμφανιστεῖ ἕνας ἄνθρωπος λιγάκι αὐθεντικός, ἕνας ἀληθινὰ ὥριμος, καὶ τότε ὅλες οἱ λιγοθυμισμένες ἀνάγκες τοῦ θαυμασμοῦ καὶ σεβασμοῦ θὰ τὸν ἀγκαλιάσουν. Ἡ ἀνταρσία τοῦ ἐφήβου ἐναντίον τοῦ πατέρα δὲν εἶναι, γενικά, ἡ ἄρνηση τῆς οὐσίας τῆς πατρότητας. Εἶναι ἡ ἀναζήτηση μιᾶς ἄλλης πατρότητας,μιᾶς πατρότητας ποὺ θὰ τὴν διάλεγε καὶ ποὺ δὲν θὰ ἐπιβάλλονταν, μιᾶς πατρότητας συνδεμένης μὲ τὴν ἐλευθερία μὲ ἕναν ἀδελφικὸ δεσμό, μιᾶς πατρότητας γιὰ τὴ μύηση στὸ Πνεῦμα. 
Καὶ ἐδῶ θίγουμε ὁρισμένες ἀπὸ τὶς ρίζες τοῦ σύγχρονου ἀθεϊσμοῦ (γιατὶ ὁ «θάνατος τοῦ πατρός» εἶναι βαθιὰ δεμένος μὲ τὸν ἀθεϊσμό) καί, λοιπόν, τοὺς δρόμους τῆς θεραπείας του γιὰ μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ καλούμαστε νὰ βοηθήσουμε. 
Γιὰ τὸν χριστιανὸ παιδαγωγό, γιὰ τὸν χριστιανὸ μέσα στὸ χῶρο τῆς πατρότητας, τὸ πρωτότυπο θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι, κατά κάποιο τρόπο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ὁ πιὸ ἀρρενωπὸς καὶ ὁ πιὸ ταπεινός: «Ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι», δηλαδὴ (καὶ τοῦτο μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ κάνει αἰσθητό, ἀκόμα καὶ ἂν δὲν τὸ πεῖ): «εἶστε συγκεντρωμένοι γύρω μου, πιστεύετε ὅτι εἶστε συγκεντρωμένοι γύρω μου, ἀλλ’ ἀπατᾶσθε⋅ στὴν πραγματικότητα εἴμαστε συγκεντρωμένοι γύρω ἀπὸ τὸν Χριστό». ( Ὀλιβιέ Κλεμάν, Παρατηρήσεις ἑνός Λαϊκοῦ πάνω στὴ Μαρτυρία τῆς Πίστης, Ἀπόδοση: Λουκίας Ἰ. Μεταξᾶ, Ἀπό τὸ «Χριστιανικὸν Συμπόσιον» Ἀθῆναι 1967, Ἐκδ. Ἰ.Δ. Κολλάρου & Σιας Α.Ε.).
- «Γιατί ὅμως μᾶς δημιουργεῖ τόσα προβλήματα ἡ ἐξουσία; Μὰ γιατὶ χάσαμε τὴν ἔννοια τῆς αὐτοθυσιαστικῆς καὶ ἀπελευθερωτικῆς πατρότητας. Μόνον οἱ μοναχοὶ τὴ διατήρησαν. Πρέπει τὴν πατρότητα αὐτὴ νὰ τὴν ἀνακαλύψουμε ξανὰ μέσα στὴν κοινωνία τῶν πολιτῶν… ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ ποὺ ξεχωρίζει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ ζῶα εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἕναν πατέρα. Τὰ ζῶα δὲν ἔχουν πατέρα, ἀλλὰ μόνο γεννήτορες… Ὁ πατέρας εἶναι ἐκεῖνος ποὺ πρέπει νὰ μάθει στὸ παιδί του ὅτι θὰ πεθάνει, θὰ ἀναστηθεῖ καὶ ὅτι αὐτὸ ἔχει κάποιο νόημα» ( Ὀρθοδοξία καὶ πολιτικὴ, σελ. 32).
- «Οἱ μοναχοὶ ἀντικαθιστοῦν θεληματικὰ τοὺς μάρτυρες ὅταν ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει μιὰ σχετικὴ εἰρήνη.
Ὁ μοναχὸς εἶναι ἐκεῖνος ποὺ βυθίζεται ζωντανὸς μέσα στὸ θάνατο γιὰ νὰ βρεῖ τὴν Ἀνάσταση προκειμένου νὰ τὴν μεταδώσει στὴν ἀνθρωπότητα» (ὅ.π. σελ. 15).

Κοσμοσυρροή χιλιάδων λοβοτομημένων στο ΟΑΚΑ για να δουν τη διάδοχο τής καμπαλίστριας Μαντόνα, την επίσης σατανίστρια Lady Gaga

  Η συναυλία της Lady Gaga με μεγάλο χορηγό την COSMOTE.
Οι συμβολισμοί γύρω από τη γνωστή τραγουδίστρια Lady Gaga είναι τόσο κραυγαλέοι που θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί αν όλα αυτά είναι ένα αρρωστημένο αστείο. . Ολόκληρο το πρόσωπο της είναι ένα αφιέρωμα στον έλεγχο του νου, όπου είναι κενό περιεχομένου, ασυνάρτητο και αφηρημένο να γίνεται ένα μοντέρνο πράγμα.

Just-Dance--Lady-Gaga-ft-Colby-OdonisΤο μόνο που χρειάζεται να δούμε μερικά από  τη Lady Gaga φωτογραφίες ή βίντεο για να παρατηρήσουμε ότι  συνεχώς κρύβει ένα από τα μάτια της. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το ερμηνεύσουν απλά αυτό ως " κάτι cool που πρέπει να κάνουμε" ή "δήλωση μόδας" για μικρά αγοράκια  και κοριτσάκια. Για όσους ξέρουν είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο των Illuminati. Η χειρονομία της να κρύβει το ένα μάτι, συνήθως το αριστερό, πηγαίνει πολύ πίσω στις σκληρές και σιωνιστικές  απόκρυφες εντολές.....

Εδώ μερικά παραδείγματα......

 
ladygagahills


article-1233700-077FC8F7000005DC-565_306x423
gaga2
 Μονόφθαλμη στις πλάτες των χορευτών η Gaga κατά τη διάρκεια μιας ακόμη Monster tourΑυτή η παράδοξη πτυχή της Lady Gaga είναι κάτι που αξίζει να αναλυθεί και να κατανοηθεί.. Ενώ οι μάζες των νέων μιμούνται χειρονομίες της Gaga, η πράξη της είναι μέρος ενός μεγαλύτερου συστήματος που ενσωματώνει πολλά άλλα αστέρια με τον ίδιο συμβολισμό. Η "Lady Gaga" persona είναι  μια Monster Fame, κάνει ό, τι απαιτείται για να είναι μια διεθνής σούπερ σταρ, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης στην πράξη της το συμβολισμό της ελίτ, κάτι που την καθιστά Illuminati μαριονέτα.

Ιανουάριος 2012
Σύμφωνα με το προσωπικό στο ξενοδοχείο Intercontinental στο Λονδίνο, η Lady Gaga άφησε τη μπανιέρα του δωματίου της γεμάτη  με αίμα. Η Οικονόμος της Lady Gaga δήλωσε ότι η Gaga «κολύμπησε μέσα στο αίμα σαν μέρος μια Σατανικής τελετουργίας». Είναι αλήθεια αυτό, ψευδείς ή ίσως ένα διαφημιστικό κόλπο;

Εδώ είναι ένα άρθρο από την Independent.

Η Lady Gaga άφησε «αίμα» στην μπανιέρα του ξενοδοχείου

Η Lady Gaga φέρεται να άφησε "μεγάλες ποσότητες αίματος» σε ένα λουτρό του ξενοδοχείου.

Η εκκεντρική τραγουδίστρια άφησε  σοκαρισμένο το προσωπικό στο  πολυτελές ξενοδοχείο Intercontinental το περασμένο καλοκαίρι όταν ανακάλυψαν μια πισίνα με κόκκινο υγρό στην μπανιέρα της σουίτας της.

Μια οικονόμος ισχυρίστηκε η pop superstar  «κολύμπησε στο αίμα ως μέρος μιας Σατανικής τελετουργίας».

- Πηγή: The Independent

"Τα διαπλεκόμενα τρίγωνα ή τα δέλτα συμβολίζουν την ένωση των δύο αρχών ή των δυνάμεων, την ενεργητική και παθητική, άνδρες και γυναίκες, που διαπερνά το σύμπαν ... Τα δύο τρίγωνα, ένα λευκό και το άλλο μαύρο, χαρακτηρίζουν το ανακάτεμα των φαινομενικά αντιθέτων στη φύση , το σκοτάδι και το φως, το σφάλμα και την αλήθεια, την άγνοια και τη σοφία, το κακό και το καλό, σε όλη την ανθρώπινη ζωή. "

- Albert G. Mackey, Εγκυκλοπαίδεια του Τεκτονισμού


H δύναμη του κακου  αντιπροσωπεύεται από ανθρώπινα κρανία, που συμβολικά αντιπροσωπεύουν  το θάνατο και την κουλτούρα της ελίτ, η οποία γιορτάζει θυσίες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια "νέα ζωή". 
Για να φανεί η "πολιτική και κυβερνητική" πτυχή αυτής της έννοιας η Gaga εμφανίζει  ένα στρατιωτικό τουφέκι, ενώ οι καμπάνες των εκκλησιών με δαχτυλίδια (ανακοινώνουν το θάνατο των μαζών). Όλες αυτές οι σκηνές είναι χαρακτηριστικές στις διάφορες περιοδείες...

Κατά τη διάρκεια μιας ακόμη πανάκριβης Monster tour .......μυήσεως...


Ανεστραμμένος  σταυρός και ανεστραμμένη πεντάλφα ως σατανικά σύμβολα.....

Ένα μάτι της καταπιεστικής δύναμης....

Gay δούλος! Τελετουργική κακοποίηση!

Αντιλαμβανόμενοι πλέον την Ελλάδα σαν ιδιοκτησία τους, στο μέλλον θα έρθουν πολλές Lady Gaga! 

O Γιωργάκης όταν έλεγε ότι: "χρειαζόμαστε επειγόντως μια παγκόσμια διακυβέρνηση" γνώριζε τι έλεγε….

Κάποιοι λένε πως ζούμε τις τελευταίες στιγμές ενός σάπιου κόσμου. Κάτι θα ξέρουν.....Eίναι η ωρίμανση της καταστροφής. Μια γενιά που δεν αντιδρά σε τίποτα....Μια γενιά που την δουλεύει ένας Τσίπρας η ένας Σαμαράς!
Μια λοβοτομή απίστευτων διαστάσεων! 
πηγή
πηγή 

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .

Διαβάστε: — ΚΑΘΑΡΑ εβραϊκό το «Ελληνικό» βιβλίο θρησκευτικών της Α` γυμνασίου!!! Ιδού με τι θα ασχοληθούν για μια ολόκληρη χρονιά τα παιδιά μας της πρώτης τάξης του γυμνασίου Και το χειρότερο???…
Θα βαθμολογηθούν γι αυτό !!! — Την προϊστορία των εβραίων !!!
Και να ήταν μονάχα αυτό θα μπορούσα να το δεχτώ μιας και η παλαιά Διαθήκη είναι κοινή μεταξύ Χριστιανισμού κσι Ιουδαϊσμού.Οι φωτογραφίες με την μελέτη της Τορά, με σύγχρονους Ιουδαίους ιερείς, με πιστούς και με Γιαχβέδες είναι απαραίτητες ??? Το κεφάλαιο με το ολοκαύτωμα των εβραίων από τους ναζί που κολλάει στα θρησκευτικά???
2 Αυτή η προπαγάνδα του ολοκαυτώματος δεν έχει σταματημό. Πριν το τέλος του βιβλίου υπάρχει και μια αναφορά στον Μέγα Αλέξανδρο ο οποίος, ήταν λέει η αιτία να χάσει ο εκλεκτός λαός του Θεού τον δρόμο του!!!! και να ακολουθήσει την ΜΟΔΑ των Ελλήνων!! Έλεος…..
Μια ολόκληρη χρονιά για εβραϊκές ιστορίες. Κρίμα…

3
4

5

6

7

8

9

10
ΜΠΑΡΜΠΑΝΙΚΟΣ
hellasforce.com

Γιά ποιούς καί γιατί δημιουργήθηκε τό πρακρορείον "ΑΡΓΟΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ" τό 1879;

Τό 1879 υπό τό όνομα "Άργος τού Τύπου" ιδρύθη είς Παρισίους υπό τού Αλφρέδου Σεριέ πρακτορείον τό οποίον ανελάμβανε νά παρακολουθεί όλας τάς εφημερίδες καί τά περιοδικά διά λογαριασμόν τών συνδρομητών του καί νά τούς αποστέλλει αποκόμματα εφημερίδων ή περιοδικών ασχολουμένων έν ειδήσει ή άρθρω περί αυτών ή δημοσιευόντων ότι άλλο τούς ενδιέφερε . Κατά μίμησιν τού γραφείου τούτου καί μέ τό ίδιον όνομα ιδρύθησαν πανταχού τού κόσμου γραφεία παρακολουθήσεως τού τύπου .Έν Αθήναις ιδρύθει υπό τού Θεόδ. Καλογερίκου τό 1911 ό "Άργος τού Τύπου τής Ανατολής".
Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν "ΗΛΙΟΥ"

Γιά ποιούς καί γιατί δημιουργήθηκε  αυτό τό πρακρορείον; Τί παρακολουθούσαν  καί γιά ποιούς σκοπούς  μέσα από τόν τύπο;  
Πότε  άρχισε ο έλεγχος τού τύπου καί  όλων τών ΜΜΕ; 
filosofia-erevna.

Τὰ ἐμβόλια τοῦ …«καλοῦ» ΟΗΕ καὶ τῆς UNICEF ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ παιδιά!!!


15 παιδάκια στην Συρία πέθαναν μετά από εμβόλια για την ιλαρά, που τους έκανε ο …«καλός» ΟΗΕ (UNICEF). Τὰ ἐμβόλια τοῦ ...«καλοῦ» ΟΗΕ καὶ τῆς UNICEF ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ παιδιά!!!
Θα αποζημιωθούν οι οικογένειες των θυμάτων;
Θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι;

Όχι βέβαια!
Είναι αυτό που έλεγε ο …«φιλάνθρωπος» Bill Gates, ότι μπορούμε να μειώσουμε τον πληθυσμό της γης μέσω των εμβολίων. Άραγε θα καταλάβουμε ποτέ αν αυτά τα εμβόλια εκτός από το να σκοτώνουν ακαριαία, μπορούν να μειώνουν και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων;

Ἐὰν οἰ χρυσαυγῖτες πηγαίνουν σὲ ἐστιατόρια εἶναι ..ἔνοχοι!!!


Ἐὰν οἰ χρυσαυγῖτες πηγαίνουν σὲ ἐστιατόρια εἶναι ..ἔνοχοι!!!O βασικός μάρτυρας κατηγορίας του κράτους εναντίον της Χρυσής Αυγής έκανε την παρακάτω βαρυσήμαντη αποκάλυψη:
«Η Χρυσή Αυγή είναι συστημικό κόμμα. Πήγαιναν στα εστιατόρια και ξόδευαν εκατοντάδες ευρώ…»

Ο ίδιος άνθρωπος έκανε μήνυση σε Μιχαλολιάκο και Κασιδιάρη γιατί η ιστοσελίδα της Χρυσής Αυγής τον θεωρεί «ψυχανώμαλο» και «ψυχικά άρρωστο». Είναι φανερό ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής …δεν πέφτουν και κυρίως δεν επιστρέφουν στα κόμματα εξουσίας και «αξιοπιστίας».
Σίγμα
πηγή

Περί της Σκωτίας ή Σκοτίας, του Μανώλη ή Μανόλη …Η αντικατάσταση του Ω με το Ο σε κύρια ονόματα αλλά και λέξεις πού επιβάλουν  οι προοδευτικούρες  και οι δημοτικιστές στην Ελληνική μας γλώσσα εδώ και πάνω από  μισό αιώνα  {ή αιόνα;} , μας έχουν διαλύσει τον ορθό λόγο  , την  λογική και κατ’ επέκταση την  δυνατότητα ακόμα και της σκέψης  {χαρακτηριστικό του ανθρώπου}.
Το Ω , δηλαδή το Ο το Μέγα  διαβάζεται διαφορετικά από το Ο το μικρόν .   

Το Ωμέγα  διαβάζεται ως δύο Ο Ο  και το Όμικρον  ένα Ο.   
Ο ήχος είναι διαφορετικός  ασχέτως αν εμείς δεν το προφέρουμε στον λόγο μας {λάθος βέβαια}  με τον σωστό τρόπο.
Το Ωμέγα μπήκε στο ελληνικό αλφάβητο το 403 π.Χ  και κατά τον Πλάτωνα {Κρατύλος 420b}  έως τότε χρησιμοποιούταν το  «ΟΥ» αντί του «ΟΟ».
Κατά τον ίδιο λόγο το Ωμέγα  διαφόρων λέξεων αντικαταστάθηκε από το  «ΟΥ»  , π.χ.  κώδων = κουδούνι,  και το «ΟΥ» με το Ωμέγα, π.χ. Εμμανουήλ = Μανώλης.
Κατά τον  ερευνητή Η. Τσατσόμοιρο  στο έργο του  «ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ» ,  το  Όμικρον είναι σύμβολο του χώρου , τον χώρο   πού μας περιτριγυρίζει , τον μικρόκοσμό μας.  Ενώ το Ωμέγα, είναι ό  ΟΟ ο Μέγας , δηλαδή  ο γήϊνος και ο ουράνιος συμπαντικός  Μέγας χώρος του Μακρόκοσμου.  
 Το  «Ο» κυκλώνει και περιορίζει , ενώ το «Ω»  έκ των δύο «ΟΟ» επεκτείνει στο Άπειρο
Συνειδητοποιούμε λοιπόν την  μεγάλη αυτήν διαφορά του Όμικρον και του Ωμέγα  και τον συμβολισμό τους μέσα στις λέξεις και τά ονόματα. 


Ωδή …Τραγώδι  -Τραγωδοί – τραγούδι 


Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ


ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Ένας Εβραίος αποκαλύπτει ... τα σχέδια των ομόφυλων του

Η τηλεόραση! Ένα πραγματικό μέσο πλύσης εγκεφάλου!

ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ ΣΟΔΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

ΤΙ ΣΤΟ ΚΑΛΟ ΨΕΚΑΖΟΥΝ;

ΟΡΓΟΝΗ

Γιά το θέμα της οργονοενέργειας (διαβάστε]
ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Όταν αποφασήσαμε να κάμομε την επανάσταση, δεν εσυλογισθήκαμε, ούτε πόσοι είμεθα, ούτε πως δεν έχομε άρματα, ούτε ότι οι τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις, ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «που πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», αλλά , ως μία βροχή, έπεσε σε όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την επανάσταση.

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδος

Ξεύρεις τὴν γῆ ποὐ ἀνθεῖ
φαιδρὰ πορτοκαλέα
καὶ κοκκινίζει ἡ σταφυλὴ
καὶ θάλλει ἡ ἐλαία;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Ξεύρεις τὴν γῆ, ἥτις παντοῦ
μὲ αἵματα ἐβάφη,
ὁποῦ κοιλάδες καὶ βουνὰ
εἶναι τυράννων τάφοι;
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Γῆ μήτηρ παλαιῶν θεῶν
καὶ νέων ἡμιθέων
γῆ ἀναμνήσεων κλεινῶν
καὶ γῆ ἐλπίδων νέων
Ὦ! δὲν τὴν ἀγνοεῖ κανείς,
εἶναι ἡ γῆ ἡ Ἑλληνίς.

Ἄγγελος Βλάχος