Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012

Λέτε νά ἔχουμε τρεχάματα μέ τούς Ὀλυμπιακούς ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου;


london202012-1 by .

Πολλὲς συμπτώσεις!
Πάρα πολλὲς συμπτώσεις!
Τόσες πολλὲς ποὺ ἀρχίζω καὶ προβληματίζομαι!
Πλησιάζουν οἱ  Ὀλυμπιακοὶ  ἀγῶνες τοῦ Λονδίνου καὶ ἀρχίζουν νὰ κτυποῦν καμπανοῦλες.
Ἢδη διαβιοῦμε ἐν μέσῳ «περιέργων» συμπτώσεων ποὺ ὁδηγοῦν πλέον τὴν ἀνθρωπότητα σὲ παγκόσμια σύρραξι.
Ἡ τροφή μας περνᾶ σιγὰ σιγὰ ὑπὸ τὸν ἔλεγχό τους.
Τὸ νερό μας ἐπίσης.
Δὲν φοβᾶμαι κάτι, πολλῷ δὲ μᾶλλον δὲν φοβᾶμαι νὰ μοῦ πέσῃ ὁ οὐρανὸς στὸ κεφάλι.
Οὔτε τὸν θάνατο πλέον φοβᾶμαι!
Ὅμως ἀντιλαμβάνομαι πὼς τὰ γεγονότα ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν, σὲ πάρα πολλοὺς τομεῖς, δὲν θὰ εἶναι διόλου τυχαῖα.
Πασχίζουν μὲ κάθε δυνατὸν  τρόπο νὰ καλλιεργήσουν τὸν τρόμο καὶ τὴν πεποίθησι τοῦ ἀδιεξόδου.
Τὸ ἐπιτυγχάνουν θαυμάσια σχεδὸν σὲ κάθε τομέα.
Τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς ἀνθρωπότητος πλέον σφαδάζει κάτω ἀπὸ τὰ πολλαπλὰ οἰκονομικὰ κτυπήματα!
Ἡ φτώχεια μαστίζει παντοῦ, σὲ κάθε σημεῖον τοῦ πλανήτου, ὅλο καὶ μεγαλύτερες μερίδες τοῦ πληθυσμοῦ!
Τὰ βιολογικὰ ὅπλα πρὸς εὐρεία χρήσι πρὸ τῶν πυλῶν.
Τὰ πυρηνικὰ προετοιμάζονται!
Τὰ συμβατικὰ ἁπλώνονται γύρω γύρω….
Κι ἐμεῖς;
Ποιό θά εἶναι τό ἐπόμενον μεγάλο τους κτύπημα πρό κειμένου νά ἀποκτήσουν τίς ἐπίσημες δικαιολογίες πού χρειάζονται καί νά «τσακίσουν» τήν τρομοκρατία; Μήπως τό Λονδίνο; Μήπως ἡ Οὐάσιγκτον; Μήπως τό Κρεμλίνο;

Πολλὲς οἱ συμπτώσεις εἴπαμε….
Δὲν παρουσιάζω τὴν παραπάνω πληροφορία ὡς δεδομένη ἀλλὰ ὡς ἐνδεχόμενον.
Συμβεῖ δὲν συμβεῖ, ἔχουμε πρὸ πολλοῦ περάσει στὴν νέα ἐποχή!
Ἡ Φύσις, αὐτὴ ἡ πάνσοφη κυρά, ἔχει μίαν μεγάλη παραξενιά. Δὲν ἀντέχει τὰ μονοπώλια. Δὲν ἀντέχει τὶς κοσμοκρατορίες. Δὲν ἀντέχει τὴν Ὕβρι.
Δὲν θὰ ἀναλύσω σήμερα τὰ ὅσα θὰ παρουσιαστοῦν ἐμπρὸς στοὺς σχεδιαστὲς καὶ τοὺς σκηνοθέτες τοῦ φόβου. Δὲν ἔχει νόημα… Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἔχουν ἤδη δρομολογηθεῖ πολὺ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ ἀντιλαμβανόμαστε μὲ τὶς αἰσθήσεις μας!
Σήμερα ἁπλῶς θὰ σᾶς θυμίσω πὼς τὸ παιχνίδι παίζεται ἀπὸ δύο πλευρές. Δύο!
Αὐτοὺς κι ἐμᾶς.
Κι ἐμεῖς δὲν σκοπεύουμε μὲ καμμίαν δύναμι νὰ ἀφήσουμε τὸ σκότος νὰ ἐπικρατήσῃ γιὰ ἀκόμη μίαν φορά.
Φιλονόη. 
πηγὴ πληροφορίας καὶ φωτογραφίας οἱ κάρτες τῶν Ἰλλουμινάτι
αναδημοσίευση άπό 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ