Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 7 Φεβρουαρίου 2012

Μεταμοσχεύσεις: φόνοι ἐκ προμελέτης

Τοῦ Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης Δαμασκηνοῦ
1. Ὑπάρχουν σήμερα δύο εἰδῶν δότες ὀργάνων:
(i) Οἱ “Non-heart-beating donors” (NHBD), δηλαδή δωρητές ὀργάνων τῶν ὁποίων ἡ καρδία σταμάτησε νά κτυπᾶ (οἱ λεγόμενοι “πτωματικοί δότες”) καί
(ii) Οἱ “Ηeart-beating donοrs” (HBD), δηλαδή δωρητές ὀργάνων τῶν ὁποίων ἡ καρδία ἐξακολουθεῖ νά κτυπᾶ (οἱ λεγόμενοι “ἐγκεφαλικά νεκροί”).
2. Οἱ πρῶτοι εἶναι νεκροί δότες (dead donors) καί οἱ δεύτεροι εἶναι ζωντανοί δότες (living donors). Οἱ περιπτώσεις τῶν “πτωματικῶν δοτών” εἶναι χειρότερες καί ἀπό τίς κατά τά ἄλλα χείριστες περιπτώσεις τῶν “ἐγκεφαλικά νεκρών” δοτών.
3. Στήν δεύτερη περίπτωση (HBD), ὁ “Ἐγκεφαλικά νεκρός” (ΕΝ) εἶναι βιολογικά ζωντανός ἀσθενής, τόν ὁποῖο νομικά ἀποκαλοῦν ἐγκεφαλικά νεκρό, καί ἔτσι, χωρίς καμιά ποινική δίωξη, τοῦ ἀφαιροῦν τά ὄργανά του, μέ ἄμεσο ἀποτέλεσμα τήν ἐνεργητική πρόκληση τοῦ θανάτου του. Δηλαδή, προηγεῖται ἡ ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων καί, κατά ἀκολουθίαν, ἕπεται ὁ ἐνεργητικά προκαλούμενος θάνατος. (Ζωντανό του ἀφαιροῦν τά ὄργανα!!!)
4. Στήν πρώτη περίπτωση (NHBD), τό τί γίνεται σήμερα στήν πράξη[2], οἱ “πτωματικοί δότες” εἶναι (μᾶλλον, ἤσαν) βιολογικά ζωντανοί ἀσθενεῖς (ὄχι ὅμως ΕΝ), τούς ὁποίους ἀφοῦ...
 ὁδηγήσουν στό χειρουργεῖο, παρουσία καί τῆς μεταμοσχευτικῆς ὁμάδας, διακόπτουν τήν μηχανική ὑποστήριξη, ἀναμένοντας νά ἐκπνεύσουν μέσα σέ πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Καί, ἀφοῦ περάσουν 2-5 λεπτά (ἐπισήμως 10 λεπτά) - μετά πού θά σταματήσει ἡ καρδία καί ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος - ὁ ἀσθενής ἐξαγγέλλεται νεκρός καί τότε ἡ μεταμοσχευτική ὁμάδα ἐφαρμόζει καρδιοαναπνευστική ὑποστήριξη καί προχωρεῖ στήν ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων.

Σ’ αὐτή τήν περίπτωση, προηγεῖται ὁ ἐνεργητικός θάνατος καί ἕπεται ἡ ἀφαίρεση τῶν ὀργάνων τοῦ θύματος. (Τοῦ προκαλοῦν ἀσφυξία καί τοῦ ἀφαιροῦν τά ὄργανα!!!)

5. Καί οἱ δυό πιό πάνω περιπτώσεις ἀγωνίζονται μεταξύ τους ποιά εἶναι χειρότερη ἀπό τήν ἄλλη! Ποιός μπορεῖ νά διακρίνει τήν μία ὡς λιγότερο ἀνήθικη ἀπό τήν ἄλλη; Καί οἱ δύο Κατηγορίες θεωροῦνται καί εἶναι προγραμματισμένες (controlled), τάχα ἀπό τούς θεράποντες ἰατρούς καί ὄχι ἀπό τήν μεταμοσχευτική ὁμάδα. Πιό ξεκάθαρα, καί στίς δύο περιπτώσεις ὁ θάνατος τῶν δοτών εἶναι προγραμματισμένος, μέ ἄλλα λόγια μιλοῦμε γιά προγραμματισμένες ἀνθρωποκτονίες, δηλ. φόνο ἐκ προμελέτης ἀμφοτέρων!!!

Ἡ Ἐκκλησία, δέν μπορεῖ νά μείνει ἀπαθής μπροστά σ’ αὐτά τά ἐγκλήματα. Γι’ αὐτό καί ἐμεῖς, ὡς Ἐκκλησία καταδικάζουμε ὅσα καταδικάσαμε στό παρόν σύγγραμμα καί δηλώνουμε ὅ,τι εὐθύς ἐξ ἀρχῆς δηλώσαμε, σχετικά μέ τίς δόσεις ἀνθρωπίνων ὀργάνων, ὅτι δηλαδή:
ΟΥΤΕ ΔΙΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ.

*Ἀπόσπασμα ἐξαιρετικά ἐνδιαφέρουσας καί ἐμπεριστατωμένης εἰσήγησης πρός τόν Πανιερότατο Μητροπολίτη Πάφου Γεώργιο, Πρόεδρο τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Βιοηθικῆς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ