Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

Μυαλό ή καρδιά;

 


Λέω καμμιά φορά... καί ή καρδιά καί ό εγκέφαλος είναι όργανα τού σώματος >>> ωραία, τί κάνει τό ένα καί τί τό άλλο; Ή καρδιά κυκλοφορεί τό αίμα καί ό εγκέφαλος  ελέγχει ... αλλά πάνω απ' όλα , σκέπτεται γιατί είναι μυαλό. 

Ή καρδιά κάνει τίκι-τάκα σάν ρολογάκι καί τό μυαλό κάνει ασταμάτητες σκέψεις. Κάθε σκέψη αλλάζει τόν ρυθμό τών κτύπων τής καρδιάς ανάλογα μέ τήν σκέψη καί έτσι μυαλό καί καρδιά μαζί δημιουργούν τό αίσθημα. 

Άν ή καρδιά επηρεάζεται από τό μυαλό, τό μυαλό μπορεί νά επηρεασθεί από τήν καρδιά; Καί πώς;

Υπάρχει μιά φράση πού λέει «τό μυαλό μου λέει όχι αλλά ή καρδιά μου ναί»...σκέπτεται καί ή καρδιά; 

{Οί αρχαίοι μας πρόγονοι έδρα τής ψυχής είχαν τόν εγκέφαλο. Ή θρησκεία θεωρεί έδρα τής ψυχής τήν καρδιά.}

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ