Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 14 Ιουνίου 2023

Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος : Πόση ἀλήθεια καί πόσο ψέμα κρύβεται πίσω ἀπότήν ἱστορία του ; ( μέρος α΄)

«Μεγάλο μέρος της τρέχουσας πολιτικής
νομιμότητας της σημερινής αμερικανικής
κυβέρνησης και των διαφόρων ευρωπαϊκών
υποτελών κρατών της βασίζεται σε μια
συγκεκριμένη αφηγηματική ιστορία του
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, και η αμφισβήτηση
αυτής της αναφοράς μπορεί
να έχει τρομερές πολιτικές συνέπειες

Ron Unz

Μία συνέντευξις τοῦ  Mike Whitney μέ τόν Ron Unz

   Ἄς ξεκινήσουμε μέ τόν ΧίτλερΣτή Δύση εἶναι παγκοίνως ἀποδεκτό ὅτι:

1.  Ὁ Χίτλερ ξεκίνησε τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

2.  Ἡ εἰσβολή τοῦ Χίτλερ στήν Πολωνία ἦταν τό πρῶτο βῆμα σέ μιά εὐρύτερη ἐκστρατεία μέ στόχο τήν παγκόσμια κυριαρχία

Εἶναι αὐτή ἡ ἑρμηνεία τοῦ Β' Παγκοσμίου Πολέμου ἀληθινή ἤ ψευδής; Καί, ἄν εἶναι ψευδής, τότε —κατά τή γνώμη σας— τί προσπαθοῦσε νά πετύχει ὁ Χίτλερ στήν Πολωνία καί θά μποροῦσε νά εἶχε ἀποφευχθεῖ ὁ Β' Παγκόσμιος Πόλεμος;

Ron Unz — Μέχρι τά τελευταῖα δώδεκα χρόνια περίπου, οἱ ἀπόψεις μου γιά τά ἱστορικά γεγονότα ἦταν πάντα ἀρκετά συμβατικές, διαμορφωμένες ἀπό τά μαθήματα πού εἶχα παρακολουθήσει στό κολέγιο καί τήν ὁμοιόμορφη ἀφήγηση τῶν μέσων πού εἶχα ἀπορροφήσει κατά τή διάρκεια τῶν δεκαετιῶν. Αὐτό περιλάμβανε τήν ἀντίληψή μου γιά τόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, τή μεγαλύτερη στρατιωτική σύγκρουση στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ἡ ἔκβαση τῆς ὁποίας εἶχε διαμορφώσει τόν σύγχρονο κόσμο μας.

Ἀλλά στά χρόνια μετά τίς ἐπιθέσεις τῆς 11ης Σεπτεμβρίου καί τόν πόλεμο στό Ἰράκ, εἶχα γίνει ὅλο καί πιό καχύποπτος γιά τήν εἰλικρίνεια τῶν κυρίαρχων μέσων ἐνημέρωσης μας, καί ἄρχισα νά ἀντιλαμβάνομαι ὅτι τά βιβλία ἱστορίας συχνά ἀντιπροσωπεύουν ἁπλῶς μιά συγκεχυμένη ἐκδοχή τέτοιων στρεβλώσεων τῶν μέσων ἐνημέρωσης τοῦ παρελθόντος. Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ Διαδικτύου ἀπελευθέρωσε μιά τεράστια ποσότητα ἀνορθόδοξων ἰδεῶν ὅλων τῶν πιθανῶν γεύσεων καί ἀπό τό 2000 ἐργαζόμουν σέ ἕνα ἔργο ψηφιοποίησης τῶν ἀρχείων τῶν κορυφαίων ἐκδόσεων μας τά τελευταῖα 150 χρόνια, τό ὁποῖο μοῦ παρεῖχε εὔκολη πρόσβαση σέ πληροφορίες πού δέν μπορεῖ νά εἶναι διαθέσιμο στόν ὁποιονδήποτε. Ἔτσι ὅπως ἔγραψα ἀργότερα :

Διαβάστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ