Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 9 Ιουνίου 2023

Ό κβαντικός κόσμος, τό ψηφιακό νόμισμα , ό ιός Covid-19, καί ή σχέση τους μέ τόν μετανθρωπισμό τού ανθρώπου.

 Ό Covid-19 ήταν ένα καλά οργανωμένο σχέδιο γιά νά ξεκινήσει τό νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα τού ψηφιακού νομίσματος.


Τελικά ποιοί σατανιστές είναι πίσω από όλα αυτά ...
Τό παλιό οικονομικό σύστημα πού καταρρέει, βασιζότανε στό Ναυτικό δίκαιο όπου όλοι οί άνθρωποι καταγραφόντουσαν μέ τό πιστοποιητικό γέννησής τους ώς οικονομικό απόθεμα τού κράτους. Δηλαδή ή ενέργειά τους μεταφραζότανε σέ χρήμα >> Διάβασε εδώ>>https://filosofia-erevna.blogspot.com/.../blog-post_9.html
Τό νέο οικονομικό σύστημα τού ψηφιακού κόσμου πού φέρνουν, ή μπαταρία τού λειτουργικού του θά είναι τά ανθρώπινα σώματα.


Τώρα, ποιοί είναι αυτοί πού ελέγχουν τίς ζωές μας ?... από τήν στιγμή πού συνδέονται μέ τό χρήμα... τούς υποψιαζόμαστε >>


Καί ναί, μπορούμε νά κάνουμε τήν επανάστασή μας ... ίσως, ίσως νά μήν είναι αργά... ίσως πρίν τήν νέα πανδημία πού ετοιμάζουν όπου δέν θά μάς επιτρέπουν νά πάμε πέρα από ένα χιλιόμετρο από τό σπίτι μας... ίσως...Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ