Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 25 Ιουνίου 2023

Γιά νά μήν απορείτε γιά τά αποτελέσματα τών εκλογών.Γιατί ψήφισε ό κόσμος έτσι; Απλά, οί πολίτες πάντα ψηφίζουν τό κόμμα πού τούς παρέχει μιά ασφάλεια πώς θά έχουν μιά κυβέρνηση έμπειρων πολιτικών πού θά διευθετεί τά θέματα τής πατρίδος. Έτσι σκέφτεται παρ' όλα τήν όποια φθορά  πού λογικά θά έπρεπε νά έχει ώς κυβερνών κόμμα.  Ποιά θά ήταν ή επιλογή τους λοιπόν πέρα από τήν ΝΔ; Τό Σύριζα; τό δοκίμασαν σέ μιά εποχή ανάγκης νά τερματισθεί ό εφιάλτης τών μνημονίων  πού ήταν ή καταστροφή τής οικονομίας όπως τού υποσχέθηκε  καί αυτό πού πήραν ήταν ή προδοσία τών Πρεσπών. Τελείωσε αυτό τό κόμμα. Τό Πασόκ; απορώ πώς υπάρχει ακόμα μιά καί έχει τελειώσει μαζί μέ τόν λαοπλάνο Ανδρέα. Τό ΚΚΕ είναι μιά χούφτα κουμμούνια απολιθώματα τής Βουλής. Γιά τά λοιπά κόμματα... πάντα θά είναι τά λοιπά. Έτσι έχει ή κατάσταση καί μήν απορείτε. Τό γεγονός όμως πώς ή  παγκοσμιοποίηση είναι μιά πραγματικότητα καί ό ψηφιακός κόσμος είναι τό αύριο μαζί μέ τά πιστοποιητικά εμβολίων πού δουλικά καί φοβικά τά δέχθηκε τό 80% είναι μιά άλλη υπόθεση πού αφορά μόνο αυτούς τού 20% . 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ