Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 28 Μαΐου 2020

Ώς απάντηση στήν «Πελασγική» γιά τήν « πολιτισμική Ἑλλάδα(;) τοῦ αὔριο...»Έξ αφορμής τού άρθρου τής Πελασγικής {ΕΔΩ} θά ήθελα νά  αντιπαραθέσω τήν δική μου άποψη επί τού θέματος.
Μάς λέει λοιπόν «Γιά σκεφθετε,τί κριβς πρέσβευε λλάς μέχρι καί τήν θωμανοκρατία;
Τόν Πολιτισμό,τίς 
πιστμες,τήν Παιδεία,τό Πνεμα ς βάσιν πολιτιστικς
ναπτύξεως.»
Καί ό πολιτισμός καί οί επιστήμες  καί ή παιδεία είναι τό πνεύμα τού δυτικού κόσμου σήμερα , κληρονομιά από τήν Ελληνική σκέψη . Ό κόσμος τής γνώσεως λοιπόν είναι  τό σημερινό σύστημα τού «πολιτισμένου» κόσμου μας.
Όταν λέμε πολιτισμό λοιπόν εννοούμε αυτόν πού βιώνουμε καί σήμερα . ‘Ο Πλάτωνας όμως έψαχνε τήν ιδανική πολιτεία.
Επιστήμη: μάς έκανε ευτυχισμένους ανθρώπους ή επιστημονική εξέλιξη τών τεχνολογικών επιτεύξεων ή μήπως είναι ή επιστήμη τού διαβόλου; Νομίζω πώς πολλοί φιλόσοφοι μας ήταν κατά τής επιστήμης.
Τί κρύβεται όμως κάτω από τό ένδυμα τής επιστήμης καί τής γνώσεως πού οικοδόμησε αυτόν τόν πολιτισμό; Ή συνωμοσία τού Σατανικού εβραιομασωνισμού. Στό βιβλίο τού Αρχιμανδρίτου Χαράλαμπου Βασιλόπουλου «Ή εβραιομασωνία ξεσκεπάζεται» διαβάζουμε στήν μασωνική προσευχή πρός τόν Σατανά «…Σύ δε ώ Αδωναϊ {εννοούν τόν αληθινό Θεό} …μισείς τήν επιστήμη , αλλά  ημείς απεκτήσαμεν αυτήν είς πείσμα σου.»
Ή Εβραιομασωνία  είναι θρησκεία μέ βάση τόν Εωσφορισμό καί τόν Σατανισμό μέ λατρευτικά μυστήρια πρός τόν  Όσιρη ,  τήν Ίσιδα , τών Ελευσινίων μυστηρίων κ.λ.π. Εωσφόρος, ή αρχαιότερη  θρησκεία τού Εωσφόρου ήταν αυτή τής λατρείας τού Θεού Ήλιου.
Εωσφόρος, αυτός πού φέρνει τό φώς τής γνώσεως. Ποιά γνώση; Τήν γνώση τής επιστήμης πού είναι ή βάση τού σημερινού πολιτισμού.  Ωραίος πολιτισμός τής σκλαβιάς. Ό πολιτισμός μέ προέλευση από τήν Ελλάδα όπως πρεσβεύουν όλοι . 
« Et in Arcadia ego».  


Ήταν όμως έτσι; Ή θρησκεία τού Δωδεκάθεου ήταν προελεύσεως Αιγυπτιακής. Ή Αιγυπτιακή ήταν προελεύσεως Ατλάντιας. Οί Άτλαντες ήταν συγγενείς μέ τούς Έλληνες. Καί πάει ακόμα πιό πίσω ή ιστορία τών «Θεών»  , τόσο πίσω πού φθάνει  έως τόν καταραμένο όφη τού Παραδείσου. {ΕΔΩ, ΕΔΩ, ΕΔΩ}.
Όταν ή ανθρωπότητα βασίζεται στήν επιστήμη  πού τόν απομακρύνει από τόν Θεό , τότε χάνεται τό νόημα τών λόγων τού Χριστού «Ζήτα καί θά λάβεις» , χάνεται τό θαύμα , χάνεται ό Παράδεισος. Καί αυτός είναι ό σκοπός τού Σατανά. Ή απομάκρυνση από τόν Θεό.
Γιατί, τί είναι ό κόσμος μας σήμερα; Ή δυστυχία καί ό πόνος τού πολιτισμού μας.  Τόση δυστυχία πού μόνο ό εγωϊσμός μας τήν χωράει αφού δέν μάς νοιάζει γιά τόν συνάνθρωπο .  Πανάρχαιο σχέδιο. Καί καμαρώνουμε γιά τόν πολιτισμό μας , τάχα προελεύσεως Ελληνικής.  Μέ κέντρα – πόλεις «κρατουμένων» , μέ απομάκρυνση από τήν φύση, μέ σπίτια κλουβιά τής φυλακής μας.
«Θά γίνεται Θεοί»  είπε ό Σατανάς στούς πρωτόπλαστους , όταν φάτε από τήν γνώση , όταν γνωρίσετε τήν επιστήμη μου , όταν αποκτήσετε τίς δικές σας δυνάμεις .  Καί τί μάς είπε ό Θεός Δημιουργός μας, νά μήν φάμε από τόν καρπό τού δέντρου τής Γνώσεως  πού συμβόλιζε τόν δρόμο τού κακού μέ όλα τά δεινά πού φέρει ό ένας νόμος πού τό συνοδεύει. {Ό Νόμος}.
Καί από τήν άλλη τό δέντρο τής Ζωής. Τής χαράς κοντά στόν Θεό πού όπως μάς είπε καί ό Ιησούς «τί νοιάζεστε γιά τό αύριο , τί θά φάτε καί τί θά φορέσετε. Γιά όλα φροντίζει ό Θεός» , γιατί έτσι είναι ή ζωή. Μέ βάση αυτό, μιλάμε γιά έναν άλλο τρόπο ζωής ,  μιλάμε γιά ευτυχισμένους ανθρώπους.
Αυτόν τόν κόσμο τής Γνώσεως , τής Επιστήμης καί τού πολιτισμού ώς συνέπεια αυτών πρέσβευε καί ό κόσμος τής αρχαίας Ελλάδος.  Σέ πολλά πράγματα ήταν αντίθετος ό Σωκράτης σχετικά μέ τόν πολιτισμό μας, αλλά τό  πιο εντυπωσιακό ήταν ή αντίθετη θέση του μέ τόν Παλαμήδη πού εφεύρε τά γράμματα . Διότι έλεγε πώς όταν κάτι τό κρατάς κάπου γραμμένο καί όχι στό μυαλό σου τότε χαλαρώνει τό μνημονικό.
  Δέν τόν θαυμάζω λοιπόν αυτόν τόν κόσμο.
Για εμένα πολιτισμένος άνθρωπος είναι ό ευτυχισμένος άνθρωπος.
Ή ρωμαϊκή αυτοκρατορία  ώς συνέχεια   τού Ελληνικού πολιτισμού διέδωσε τόν Ατλαντοαιγυπτιακοελληνικό αυτόν πολιτισμό στήν Ευρώπη καί μετέπειτα στήν Αμερική.  Ή Σατανίλα τών ιερατείων τού Ατλάντιου Κρόνου καί Τιτάνων, τής Αιγύπτου τού Όσιρη καί Ίσιδος,  τού Ελληνικού  Διός καί  τών Όλυμπιων θεών,  σήμερα επικεντρώνεται στήν  Εβραιομασωνία τών Σιωνιστών .
Καί τό άρθρο τής Πελασγικής συνεχίζει   μέ τούς χρόνους τού Οθομανικού ζυγού , 
«Τί πρέβευε,μως κατά τήν διάρκεια τς θωμανοκρατίας; {Ή Ελλάδα}. Τήν πανάπτυξιν,τήν ρημοποίησιν,τόν πισθοδρομισμό σέ καταστάσεις προϊστοικν κοινωνιν,τήν πόλυτον φτωχοποίησιν,τήν,πίσης πόλυτον,δουλικότητα κοντολογίς τήν νυπαρξίαν στω καί ψήγματος λληνικο πολιτισμο ως σημείου νά θεωρεται πώς λλάς κι᾿ο λληνες εχαν φομοιωθ πό τόν κατακτητή θωμανό/μουσουλμάνο ! »
Καί τί θά περίμενες νά γίνει όταν είσαι κάτω από τόν ζυγό ενός κατακτητή αγαπητή Πελαγική; Έργα υποδομής καί ανάπτυξης καί συνέχιση τού «πολιτισμού»;   Εσύ ή ίδια γνωρίζεις καλά ποιοί κατέστρεψαν  ότι μπορεί νά είχε μείνει όρθιο μετά τούς ρωμαίους. Ποιοί άλλοι από τούς ίδιους τούς ρωμαιοφράγκους πού δούλευαν καλά  τούς χαζούς Οθωμανούς. Οί οθοωμανοί θέλανε μόνο γρόσια καί οί εβραιοφραγκία είχε πολλά.
Αναρωτιέται,  «Καί τί ξεκίνησε νά πρεσβεύ, λλάς,πό τήν νεξαρτοποίησίν της καί τήν δραίωσίν της ς λληνικό Κράτος,πό τό 1831 καί ντεθεν ; Τούς κακομοίρηδες λληνες πού ν μέσ ρηπίων χουν πλώσ τό χέρι στίς λλότριες «μεγάλες δυνάμεις» γιά νά ξανά κτίσουν τόν πολιτισμό τους» 
Άς  μήν μιλήσουμε πάλι γιά τόν πολιτισμό , τό αναλύσαμε τό θέμα περί αυτού, τό μόνο πού έγινε , {γιατί 400 – 500 χρόνια μέ τούς Οθωμανούς , ευτυχώς ούτε τήν γλώσσα μας χάσαμε ούτε  τήν  πίστη μας}, ήταν  ότι  γίναμε  Ευρωπαίοι . Κακομοίρηδες δέν είμαστε, απλά οί μασώνοι πού μάς κυβερνούν έχουν σχέδια. Οί εποχές αλλάζουν , λογικά έπρεπε νά μάς βάλουν στά νέα τους καλούπια. Μήν ξεχνάμε καί αυτόν τόν έρημο πανάρχαιο πόλεμο Ατλάντων –Ελλήνων πού άφησε πολύ μίσος. Έτσι είναι τά πράγματα εδώ στήν Γή. Ό χαμένος παράδεισος καί ή απομάκρυνση από τόν Δημιουργό έχει τίς συνέπειές του. Ό Σατανάς θέλει αίμα, πολύ αίμα . Θέλει θυσίες πολλές γιά νά αρπάξει ψυχές. Ό πόλεμός του κατά τού Θεού καί τών δημιουργημάτων του ασταμάτητος.
Πάντως μάς έδωσαν λίγο χώρο γιά νά λέμε πώς έχουμε χώρα.
Τώρα όσο γιά τό ότι  «Δέν εναι τυχαία τεραστία προσπάθεια σλαμοποιήσεως τς λλάδος.» άς σού θυμίσω τό σχέδιο Καλέργη καί τήν μείξη τών φυλών, ό οποίος Καλέργης ώς εβραιομασώνος εκτελούσε μέρος τού σχεδίου «Πρωτόκολλα τής Σιών» . Τό τί γίνεται δε στίς χώρες τής Ευρώπης από τά λαθρό , ισοπεδωμένες λέμε. Έχουν κράτος μέσα στά κράτη καί ελέγχουν τά πράγματα. Δέν τολμά ευρωπαίος πολίτης νά τούς στραβοκοιτάξει. Νομίζω ότι αυτό πού γίνεται σέ Αγγλία, Σουηδία, Δανία , Γαλλία, νά εύχεσαι νά μήν προλάβει νά  συμβεί εδώ καί ό Θεός νά μάς βοηθήσει νά καθαρίσουμε , άν βέβαια επικαλεσθούμε τήν βοήθειά του .  
Και ενώ ή Πελασγική  τελειώνει μέ τήν πρόβλεψη «πάρχει κανείς πού ν᾿ἀπορ γιά τό ποιά θά εναι πολιτισμική λλαδα το αριο ... ;  να μόνον πργμα ς συμπλήρωμα : Δέν θά πάρχ καθόλου νομασία λλάδα.» , εγώ θά πώ , ό πόλεμος τώρα έχει αρχίσει…ή νίκη θά είναι τού ανθρώπου τού Θεού.
Καί κλείνω μέ τά λόγια τού Φώτη Κόντογλου.

«Ὅσοι πομείναμε πιστο στν παράδοση, σοι δν ρνηθήκαμε τ γάλα πο βυζάξαμε, γωνιζόμαστε, λλος δ, λλος κε, καταπάνω στν ψευτιά. Καταπάνω σ᾿ ατος πο θέλουνε τήν λλάδα να κουφάρι χωρς ψυχή, να λουλούδι χωρς μυρουδιά. Κουράγιο, καιρς θ δείξει ποις χει δίκιο, ν κα δ χρειάζεται λότελα ατ πόδειξη.»

ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

3 σχόλια:

 1. Ἀγαπητή Σοφία,μόνον μία παρατήρησις : γράφω «...τό Πνεῦμα ὡς βάσιν πολιτιστικῆς ἀναπτύξεως.»

  Στήν βάσιν αὐτόν,λοιπόν,δέν θά διαφωνήσω μέ τό κείμενό σου,τό ὁποῖο βρίσκω πολύ καλό !

  Καλησπέρα ἀγαπητή μου Σοφία !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ' ευχαριστώ πολύ νά είσαι καλά.
   Διαγραφή
  2. «Στήν βάσιν αὐτοῦ»,εἶναι τό ὀρθόν καί ὄχι «στήν βάσιν αὐτόν» ὅπως κατά λάθος ἔγραψα...

   Καλησπέρα ἀγαπητή Σοφία !

   Διαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ