Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΚυριακή 17 Μαΐου 2020

ΠΕΡΙ ΑΦΟΡΙΣΜΟΥ.

nikodhmos1

Αυτό πάλι μέ τούς αφορισμούς καί τίς κατάρες τών παπάδων δέν τό καταλαβαίνω.
«Κατηραμένος ἔστω καί ἂλυτος καί τυμπανιαῖος. Οι λίθοι καί οἱ σίδηροι λυθήσονται αὐτός δέ μηδαμῶς. Κλῆρος αὐτοῦ ἔστω ἡ λέπρα τοῦ Γιεζή καί ἡ ἀγχόνη τοῦ Ιούδα. Στέκων εἴη καί τρέμων ἐν τη γεέννῃ ὡς ὁ Κάϊν έως οὖ μεταγνῷ»
Ό Θεός δέν είναι μίσος. Ό Θεός είναι μόνο αγάπη καί τό μόνο πού επιδιώκει είναι ν΄αγκαλιάσει καί τόν τελευταίο μετανοούντα άνθρωπο πού θά συνειδητοποιήσει τά λάθη του καί θά ζητήσει συγχώρεση. Όμως ό Θεός δέν παρεμβαίνει στήν θέληση τού ανθρώπου διότι τού έχει χαρίσει τό μέγιστο χάρισμα τής ελευθερίας του. Καί έρχονται οί παπάδες καί μέ κατάρες επιδιώκουν τήν μεταστροφή τής βουλήσεως τού οποιουδήποτε ...!!!
Μήπως θά έπρεπε νά σκεφθούν άν αυτό πού κάνουν είναι αμαρτία; Μήπως θά έπρεπε νά ζητήσουν συγχώρεση γιά τίς ψυχές πού καταριόνται;
Νομίζω ότι θά έπρεπε νά προσεγγίζουν μέ αγάπη καί τόν ποιό αμαρτωλό άνθρωπο γιά νά αγγίξουν τήν ψυχή του καί νά τήν γαληνέψουν καί όχι νά τήν ταράξουν.
Καί τέλος, αυτός ό κόσμος διέπεται από έναν καί μοναδικό νόμο . Τόν ηθικό νόμο τού Θεού . Βάση αυτού τού νόμου κρίνονται όλα . Ειδικά οί πράξεις καί τά λόγια τών ανθρώπων.
Ο άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης ήταν αντίθετος με το επιτίμιο του αφορισμού καί απευθυνόμενος, μάλιστα, στον ξάδερφό του, επίσκοπο Ευρίπου Ιερόθεο, του συνιστά να μην καταράται και να αποφεύγει τον αφορισμό, διότι αυτό αποτελεί γνώρισμα βαρβάρων και απαιδεύτων ανθρώπων και απαγορεύεται από τους θείους και ιερούς κανόνες. Θεωρεί δε ότι έργο του αρχιερέα είναι να εύχεται και να ευλογεί το ποίμνιό του αλλά και τους εχθρούς (σύμφωνα με τα ευαγγελικά λόγια) και όχι να καταράται!
ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ