Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 26 Μαρτίου 2016

Κρομανοειδείς μορφές στην Ελλάδα

Οι ανθρωπολόγοι που μελέτησαν τα γνωρίσματα των κατοίκων της Ελλάδας, επανειλημμένα διατύπωσαν την άποψη ότι ο Ελλαδικός πληθυσμός χαρακτηρίζεται από ομαλό πρόσωπο χωρίς γωνίες, δηλαδή είναι gracile. Όσοι ζουν στη χώρα, ωστόσο, εντοπίζουν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού που εμφανίζει γωνιώδη γνωρίσματα στο πρόσωπο. Ο Κρομανοειδής τύπος εισήχθη στην ανθρωπολογία για να περιγράψει ζώντες σε πολύ μεταγενέστερη εποχή, με αποτέλεσμα πολλές μελέτες να τον παραλείπουν, παρότι συχνά αναφέρουν τα γωνιώδη γνωρίσματα που τον χαρακτηρίζουν. Όμως ο Κρομανοειδής τύπος, έχοντας διασπαρεί σε όλη την Ευρώπη ήδη εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια, όπως δείχνουν οι παλαιοανθρωπολογικές μελέτες, παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία. Θα εξετάσουμε κάποιες Κρομανοειδείς μορφές στην Ελλάδα, προσπαθώντας να εντοπίσουμε την προέλευσή τους.
Τυπικά γνωρίσματα του Κρομανοειδούς τύπου είναι τα εξής:...
έντονα ζυγωματικά, έντονα σαγόνια, βαθιά τοποθετημένα μάτια τα οποία ξεχωρίζουν από αυτά του Μεσογειακού τύπου. Συνήθως οι Κρομανοειδείς είναι δολιχοκέφαλοι, ενώ υπάρχει και ένα μέρος τους που τείνουν μεσοκέφαλοι. Πολλές διαφοροποιήσεις υπάρχουν ως προς τον προσωπικό και ρινικό δείκτη, που δείχνουν ότι υπάρχουν Κρομανοειδείς από ευρυπρόσωποι έως λεπτοπρόσωποι και από λεπτόρρινοι μέχρι μεσόρρινοι.
 Εκεί έγκειται και η δυσκολία των πρώτων ανθρωπολόγων να τον διακρίνουν ως ξεχωριστό τύπο. Όμως όποιος μελετήσει επισταμένως, όχι μόνο θα μπορί να εντοπίσει τα Κρομανοειδή γνωρίσματα, ακόμα και στην συμπεριφορά, αλλά θα διαπιστώσει ακόμη ότι οι διαφοροποιήσεις εντός του Κρομανοειδούς τύπου είναι γεωγραφικά διαχωρισμένες, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν στοιχεία περί καταγωγής....ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ