Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 8 Μαΐου 2014

Τὸ μεταναστευτικὸ σουρωτήρι τοῦ Αἰγαίου πρέπει νὰ βουλωθῇ


Ἄς παραμερίσουμε τὰ κροκοδείλια δάκρυα. Κάθεν ἡμέρα ποὺ περνᾷ αὐξάνονται οἱ λαθρομετανάστες ποὺ πνίγονται μεταξὺ Τουρκίας καὶ νήσων ἐνῷ τὸ ἑλληνικὸ κράτος ποὺ νοιάζεται μόνον νὰ σώσῃ τὸν Βαγγέλη ἀπὸ ἐκλογικό πνιγμό, ὅπως καὶ σὲ ὅλα τὰ ἀλλὰ ἐθνικὰ θέματα, ὑπάρχει μόνον στὰ χαρτιά. Αἰσθανόμεθα ἐγκληματίες χωρὶς νὰ μᾶς παρέχονται τὰ μέσα νὰ σταματήσουμε τοὺς πνιγμούς. Ἡ λαθρομετανάστευση καταστρέφει τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξη τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους καὶ πρέπει νὰ κοπῇ μὲ τὸ μαχαίρι. Οἱ κατηγορίες γιὰ ξενοφοβία καὶ ῥατσισμὸ ἁπλῶς μᾶς παραλύουν καὶ ὁδηγοῦν στὴν ὁμαδικὴ αὐτοκτονία τοῦ γένους.

Ὑπάρχουν χῶρες, σὰν τὸν Καναδᾶ καὶ τὴν Αὐστραλία ποὺ ἐπιβιώνουν μόνον χάρη στοὺς μετανάστες. Εἰσέβαλαν ἀρχικῶς οἱ Εὐρωπαῖοι,  ἐξαφάνισαν τοὺς ἰθαγενεῖς μὲ ὁμαδικὲς σφαγὲς καὶ προσεπάθησαν νὰ καλύψουν τοὺς τεραστίους γεωγραφικοὺς χώρους ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ Εὐρωπαῖοι μετανάστες ἐρήμωσαν, εἰσάγοντας συστηματικὰ νέους μετανάστες. Σήμερα ἀκόμη, ὁ Καναδᾶς καὶ ἡ Αὐστραλία ἔχουν τεράστιες ἀκάλυπτες ἐκτάσεις. Χωρὶς συνεχῇ εἰσαγωγὴ μεταναστῶν δὲν θὰ ὑπῆρχαν ὡς χῶρες.

Στὸ κράτος τῶν Ἀθηνῶν, οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ Ἰνδιάνοι ἰθαγενεῖς.  
Οἱ μετανάστες εἶναι σὰν τὸν εὐρωπαϊκὸ συρφετὸ τοῦ ΙΖ΄καὶ ΙΗ΄ αἰῶνος, κλεφτῶν, πορνῶν, ἐγκληματιῶν καὶ  τυχοδιωκτῶν ποὺ ἐγκατεστάθησαν χρησιμοποιῶντας βία, κατόπιν γενοκτονίας τοῦ ντόπιου πληθυσμοῦ. Στὸ Κεμπέκ, ὅλες οἱ οἰκογένειες ποὺ προέρχονται ἀπὸ μετανάστες τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος, ἀπὸ τὴν Γαλλία, ἔχουν προγόνους τὶς περίφημες «κόρες τοῦ βασιλιᾶ», σεσημασμένες πόρνες ποὺ ὁ Λουδοβῖκος ΙΔ’ ἔστειλε στὸν Καναδᾶ γιὰ νὰ τὶς ξεφορτωθῇ ἡ Γαλλία καὶ νὰ κάνουν παιδιὰ στοὺς ἐργένηδες τυχοδιῶκτες. Ἡ καταπολέμηση τῆς ξενοφοβίας καὶ τοῦ ῥατσισμοῦ εἶναι ζήτημα ἐπιβιώσεως τοῦ καναδικοῦ κράτους διότι οἱαδήποτε προσπάθεια νὰ σταματήσῃ ἡ εἴσοδος μεταναστῶν, σήμερα Πακιστανῶν καὶ Μπανγκλαντεσιανῶν, ἐλλείψῃ Εὐρωπαίων ποὺ ἡ ἔλευσή τους ἔχει δραματικὰ μειωθῇ, θὰ ἐσήμαινε ἔλλειψη ζωϊκοῦ αἵματος καὶ θάνατος τῆς καναδικῆς κοινωνίας.

Τὰ ἐπιχειρήματα τῶν Ἑλλήνων μεταναστῶν στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ὅτι ἡ Ἑλλὰς θὰ ἔπρεπε νὰ δέχεται μετανάστες ὅπως τὸ κάνει ὁ Καναδᾶς, ἀποδεικνύει τρομερὴ ἄγνοια τῆς Ἱστορίας, κάτι φυσικὸ ἀφοῦ ἡ μεγάλη τους πλειοψηφία εἶναι ὀλιγογράμματοι ἀγρότες τῶν φτωχωτέρων διαμερισμάτων τῆς Ἑλλάδος. Ἡ Βόρειος Ἀμερικὴ εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ἔθνος μεταναστῶν ποὺ ὑπάρχει μόνον τὶς τελευταῖες ὀλίγες ἑκατοντάδες χρόνια γι αὐτὸ καὶ δὲν ἔχει ἀκόμη οἰκοδομήσει πολιτισμό, ἐνῷ ἡ χώρα μας ὑπάρχει τὰ τελευταῖα τρεῖς χιλιάδες χρόνια μὲ τεράστιο γηγενῆ πολιτισμό. Σὰν τοὺς Βορειοαμερικανούς, οἱ πρόγονοί μας  ἦσαν μετανάστες, ἀλλὰ πρὸ χιλιάδων ἐτῶν καὶ ὠνομάζοντο Ἀχαιοὶ καὶ Δωριεῖς οἱ ὁποῖοι κατέβηκαν ἀπὸ Βορρᾶ, κατέσφαξαν τοὺς ντόπιους πληθυσμοὺς καὶ πολὺ ἀργότερα οἰκοδόμησαν πολιτισμό. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, οἱ γερμανικὲς βαρβαρικὲς φυλὲς εἰσέβαλαν στὸν  δυτικὸ βραχίονα τῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, κατέστρεψαν τὸν πολιτισμό, ἐβούλιαξαν ὁλόκληρη τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη στὴν βαρβαρότητα καὶ ἐχρειάσθησαν χίλια χρόνια γιὰ νὰ οἰκοδομήσουν σταδιακὰ ἕναν νέο πολιτισμό.

Σήμερα εὑρισκόμεθα στὴν θέση τῶν γηγενῶν Ἀμερινδιάνων καὶ κινδυνεύουμε νὰ ἐξαφανισθοῦμε ὑπὸ τὶς βαρβαρικὲς εἰσβολὲς τῶν Πακιστανῶν καὶ Μπανγκλαντεσιανῶν οἱ ὁποῖοι ἐὰν ἐπιτύχουν τὴν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων, θὰ οίκοδομήσουν σταδιακά, σὲ χίλια χρόνια, ἕναν περίφημο πακιστανικὸ πολιτισμὸ στὸ ἔδαφος τῆς πάλαι ποτὲ Ἑλλάδος καὶ θὰ μᾶς ἐνθυμοῦνται ὅπως ἐμεῖς ἐνθυμούμεθα μὲ νοσταλγία τοὺς ἐξαφανισμένους Πελασγούς.

Ἡ Ἱστορία θὰ ἀποδείξῃ ὅτι τοὐλάχιστον στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν ἡ Χρυσῆ Αὐγή εἶχε δίκαιο.  
Αὐτὸ βεβαίως δὲν σημαίνει ὅτι ὁλόκληρο τὸ ἐκλογικό της πρόγραμμα συμφέρει τὴν χώρα μας οὔτε ὅτι αὐτὸ ποὺ ἐξαγγέλλει θὰ τὸ ἐφαρμόσῃ. Ἀλλὰ στὸ καίριο θέμα τῆς μεταναστεύσεως ἔχει ἀπολύτως δίκαιο –καὶ ὁ λαός μας τὸ καταλαβαίνει-  καὶ ἐὰν δὲν κοπεῖ μὲ τὸ μαχαίρι ἡ λαθρομετανάστευση, σύντομα θὰ ἔχουμε τὴν τύχη τῶν Ἀμερινδιάνων. Ὅταν ἕνας λαὸς πνίγεται στὴν μέση τοῦ ὠκεανοῦ δὲν νοιάζεται νὰ βουρτσίσῃ τὰ δόντια του γιὰ νὰ σωθῇ μὲ καθαρὴ ὀδοντοστοιχία!

2 σχόλια:

  1. Όπως σωστά αναφέρεις όχι μόνο νά κοπεί μαχαίρι ή στρατιές τών λαθροεισβολέων, αλλά νά φύγουν μέ καραβιές πίσω στίς πατρίδες τους, ανθρώπινα βεβαίως καί πολυτισμένα. Πρέπει επίσης νά γράψουμε στά παλαιά μας υποδήματα, τούς αριστερούληδες διεθνιστούληδες ψευτοπροοδευτικούς πού δίνουν μάχες γιά τήν επικράτηση καί τά δικαιώματα τών λαθροεποίκων. Γιά τούς Έλληνες τά κορόιδα όμως μούγγα, εμείς είμαστε μόνο γιά νά πληρώνουμε τήν διαμονή, διατροφή, περιθαλψη, καί επιδόματα τών λαθραίων. Καί κάτι σημαντικό πού δέν τό ψελλίζει κανένας από φόβο μήπως τόν κατηγορήσουν γιά ρατσιστή. Δέν υπάρχει ''νόμιμος'' όπως ψευδώς μάς πιπιλίζουν τά μυαλά μέ ανοησίες οί λαθρολάγνοι δούλοι τής εβραιοπαγκοσμιοποίησης. Ότι ''νομιμοποίηση'' έκαναν οί προδότες είναι ακυρη, όπως τά μνημόνιά τους καί ή κατοχική τους συγκυβέρνηση. Γιά νά μήν νομίζουν ότι όλοι οί Ελληνες είμαστε πρόβατα.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Το θέμα είναι πώς για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει άρδην να αλλάξει το σύστημα γενικά. Να αποδομηθεί όλο το κράτος πού έστησαν οι εντολοδόχοι και πράκτορες πού μας κάθονται στο σβέρκο από την εποχή της συστάσεως του «νεοελληνικού κράτους» . Μια επανάσταση λοιπόν ήταν η ευκαιρία τους να εδραιωθούν , μια επανάσταση θα πρέπει να τους ξαποστείλει. Άλλη λύση δεν υπάρχει.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ