Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

ΧΩΡΑ- ΚΡΑΤΟΣ - ΕΘΝΟΣ

Άν ή χώρα είναι μία γεωγραφική περιοχή, ...τότε σέ αντιστοιχία υπονοείτε κάθε τί μέ υπόσταση. Στόν άνθρωπο είναι τό σώμα.
Άν τό Κράτος είναι η εξουσία πού οργανώνει μιά κοινωνία πού περιλαμβάνεται σέ μιά γεωγραφική περιοχή,...τότε σέ αντιστοιχία υπονοείτε κάθε εγκέφαλος . Στόν άνθρωπο είναι ό νούς.
Άν Έθνος είναι  ένα σύνολο ανθρώπων που μοιράζονται κοινά γνωρίσματα όπως,  ή φυλή,ή γλώσσα, τό θρήσκευμα, ή ιστορία , ό πολιτισμός και  ή γεωγραφική καταγωγή...τότε σέ αντιστοιχία  υπονοείται ή Συνείδηση.
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ;
Συνείδηση είναι η νοητική δυνατότητα ενός οργανισμού η οποία του επιτρέπει, σε προέκταση των αισθήσεών του, να γνωρίζει και να κατανοεί τον εαυτό του, το περιβάλλον του, τα συμβαίνοντα γύρω του και μέσα του και να έχει το δυνατόν την αίσθηση της «θέσης» και της σημασίας του στον κόσμο καθώς και του αντίκτυπου των πράξεών του.
Νά ποιός είναι λοιπόν ο σκοπός τής παγκοσμιοποίησης. Τό κυνήγι τής όποιας ιδέας περί έθνους = τό κυνήγι της συνείδησης.
 

 Συνείδηση= ή ιερή Μνημοσύνη.
Η λέξη συνείδηση προέρχεται από το απαρέμφατο συν-ειδέναι < οίδα = γνωρίζω, (σύν+οιδα) = γνωρίζω καλώς, εξ ιδίας αντιλήψεως.
Η Μνημοσύνη , ήταν η προσωποποίηση της μνήμης στην ελληνική μυθολογία, μητέρα των Μουσών από τον Δία.
Μνημοσύνη= Μνήμη.
Μούσες = Μουσεία γνώσης.
Η Μνήμη συνδέεται μέ τήν Ψυχή.
Κάθε ψυχή πού διατηρεί τήν μνήμη της , γνωρίζει από πού ήρθε καί πού θά πάει.
Οί ψυχές πού χάνουν τήν επαφή τους μέ τήν συνείδηση , είναι χαμένες ψυχές .
Ο σκοπός τής ισοπέδωσης λοιπόν τών εθνών είναι η αποκοπή από τήν συνείδηση καί κατ' επέκταση  ο πνευματικός θάνατος και η απώλεια της ανθρώπινης ψυχής.
Αυτός λοιπόν είναι ο γνωστός πανάρχαιος σκοπός  τού Σατανά.
Όλοι αυτοί πού εργάζονται πάνω στήν παγκοσμιοποίηση είναι υποχείρια καί δούλοι τού Σατανά πού δουλεύουν ενάντια στήν Δημιουργία τού Θεού.


Τέλος άν ρωτάτε τί αποτελεί τήν ψυχή σέ ένα Έθνος...απαντώ..ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ.

Φ-Ε
Ο ΜΠΟΜΠ ΝΤΙΛΑΝ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ