Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Μά τί λέμε τώρα....

 Προσωπικά δέν βρίσκω τίποτα τό παράλογο στό σκεπτικό τής επιστήμης , θά έλεγα μάλιστα πώς αυτή είναι ή δουλειά της, νά σέ δουλεύει... >>> κι εσύ πού θέλεις νά τά ξέρεις όλα... εδώ λένε πώς πάνε βόλτες στό διάστημα, οί οπτικές ίνες θά σού παρέχουν γρήγορο ίντερνετ , τά ρομπότ θά σού κάνουν εύκολη τήν ζωή, ή τηλεμεταφορά είναι  μιά πραγματικότητα , ένας κβαντικός κόσμος σού ξημερώνει αλλά... ό οδοντογιατρός, γιά ένα δόντι πού σού λείπει  θά σού βάλει μιά γέφυρα πού θά χρειασθεί νά σού χαλάσει άλλο ένα γιά νά σταθεί ή νά σού χώσει βίδες γιά νά εφαρμόσει τά ψεύτικα δόντια ... πράγματα πού έκανε ό Ιπποκράτης καί άλλοι αρχαίοι ιατροί πρίν από 2500 χρόνια ... Μά τί λέμε τώρα >>> Μέ τό καλάθι τής νοικοκυράς τί θά γίνει τελικά?Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ