Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

ώς πότε...


«Νά παύσει ή συστηματικῇ περιφρόνησις τῆς θρησκείας ἔκ μέρους τῶν πολιτικῶν ἀνδρῶν, ἐπιστημόνων, λογίων, δημοσιογράφων καί ἄλλων. Νά συμμορφωθεῖ ή ἀνωτέρα τάξις μέ τά ἔθιμα τῆς χώρας. Νά γίνει προστάτης τών πατρίων καί ὄχι διώκτρια. Νά ἀσπασθεῖ καί νά ἐγκολπωθεῖ τίς ἐθνικές παραδόσεις. Νά μήν περιφρονεῖ ὅ,τι παλαιόν, ὅ,τι ἐγχώριον, ὅ,τι ἑλληνικόν. Νά μήν νοθεύονται τά οἰκογενειακά καί θρησκευτικά ἔθιμα. Νά μήν μιμώμεθα πότε τούς παπιστάς πότε τούς προτεστάντας, νά μήν χάσκωμεν πρός τά ξένα, νά τιμῶμεν τά πάτρια, ώς πότε θά εἴμεθα ἀχαρακτήριστοι Γραικύλοι;»

κυρ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ