Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Σκούρα τά πράγματα γιά τήν ανθρωπότητα έως τουλάχιστόν τό 2026... μιλάει ό ουρανός !!!

 

Σκούρτά πράγματα γιά τήν ανθρωπότητα έως τουλάχιστόν τό 2026!!!

>>> Ό πλανήτης Ουρανός είναι στόν Ταύρο από τό 2018 καί θά μείνει έως τό 2026... Στόν Ταύρο ήταν από τό 1935 έως τό 1942 και χάθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι μέ τούς πολέμους...
Ένας άλλος πόλεμος γίνεται τώρα... κόσμος χάνεται....!!!!!
Όλα τά κάνουν συγχρονισμένα τά καμπαλάκια μελετώντας τά ουράνια νά συμβαδίζουν μέ τά επίγεια ..

Άλλωστε, τίποτα δέν γίνεται στόν ουρανό καί νά μήν έχει τήν αντιστοιχία του καί στήν Γή. Καί όπως έλεγε ή Έντνα Λέϊ πού μελετούσε επί 40 χρόνια τόν ουρανό καί διάβαζε τόν Όμηρο τής οποίας οί μελέτες εκδόθηκαν μέ τόν τίτλο «Ή Μυστική Ιλιάδα»>

«Κατά την άποψη της οι περιγραφόμενες στην Ιλιάδα μάχες μεταξύ Αχαιών και Τρώων αντικατοπτρίζουν τις τροχιές αστέρων και αστερισμών, πού φαίνονται σαν να μάχονται για μια πρωτοκαθεδρική θέση στον ουράνιο θόλο.»
 Οί απλοί αστέρες εκλαμβανόμενοι ώς πολεμιστές και οι αστερισμοί ώς επιφανείς ήρωες ή τμήματα στρατού κινούνται μέ τέτοιο τρόπο, σαν νά έχουν συγχρονισθή μέσα στο γίγνεσθαι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά αύτη ή εκδοχή, εάν ληφθή ύπ' όψιν το γεγονός ότι και ό υπεύθυνος του εκδοτικού οίκου Τζών Μιούρεϊ, πού εξέδωσε το έργο, σημειώνει μέ έμφαση, ότι «τά στοιχεία πού αναφέρονται περιγράφουν αστρικές κινήσεις χρονολογούμενες στην 9η χιλιετία π.Χ., πολύ πριν καταγραφή η αστρονομία της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ