Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Ό χαμένος παράδεισος τού ανθρώπου!!!

 

Γ. Κόρζεφ «Στερούμενοι τόν Παράδεισο».

Τό "Deprived of Paradise" (1998) εἶναι ἕνας ἀπό τούς πιό δυνατούς συναισθηματικά πίνακες τοῦ Geliy Korzhev. Τό "Deprived of Paradise" εἶναι γεμᾶτο μέ ἔντονα συναισθήματα: ὁ Ἀδάμ κρατᾶ τήν Εὔα στήν ἀγκαλιά του σάν νά ἦταν τό πιό πολύτιμο πρᾶγμα στή Γῆ. Ὁ Korzhev φέρνει τήν δραματική ἐκδίωξη τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὔας ἀπό τόν παράδεισο σέ ἕναν κόσμο συναισθημάτων καί ἐμπειριῶν πιό κατανοητῶν στόν σύγχρονο θεατή. Ό ἥρωας κουβαλᾶ τήν ἡρωίδα στήν ἀγκαλιά του σέ μιά ξεραμένη, ραγισμένη, σάν πεδίο μάχης γῆ. Οἱ δύο χαρακτῆρες χωρίζονται ἀπό τό τοπίο στό βάθος μέ μιά τεράστια ἀπόσταση. Τίποτα δέν τούς συνδέει μέ αὐτό. Ἡ σύνθεση τοῦ πίνακα ἀπηχεῖ τόν τίτλο τοῦ σχεδόν κυριολεκτικά ὁ παράδεισος χάθηκε, ἡ εὐημερία καί ἡ εὐτυχία πού ἔφερε ἔχουν χαθεῖ. Τό μέλλον εἶναι γεμᾶτο ἀβεβαιότητα καί ἀδιάκοπες δοκιμασίες ζωῆς. Κοιτᾶξτε τό πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ. Δέν ὑπάρχει καμία λύπη γιά τόν χαμένο παράδεισο, ὑπάρχει μιά σταθερή ἀπόφαση γιά ἐπιβίωση καί ἐπίγνωση τῆς δύναμης κάποιου γιά τήν ἐπίτευξη τοῦ στόχου. Δέν ξέρω πῶς ὁ καλλιτέχνης κατάφερε νά ἀπεικονίσει τήν Εὔα τόσο συγκινητικά...ένα ἀνυπεράσπιστο γυναικεῖο σῶμα, καθόλου σεξουαλικό, πού ἐμπιστεύεται τόν ἑαυτό της στά χέρια τοῦ ἄντρα της. Κοιτᾶξτε τά πληγωμένα πόδια της - περπάτησε ὅσο μποροῦσε κατά μῆκος τῶν αἰχμηρων πετρῶν, μετά, προφανῶς, ἔμεινε πίσω, ἔπεσε ἐπανειλημμένα, ἴσως ἔκλαψε, ἴσως τώρα κλαίει, χωμένη στόν ὦμο τοῦ Ἀδάμ. Καί ό Ἀδάμ κουβαλάει τό ἀκριβό του φορτίο, καί θά τό κουβαλάει γιά πολύ καιρό, ἀλλά εἶναι ἕτοιμος, καί ξέρει ὅτι θά τό κουβαλήσει, καί αὐτή ξέρει, τό ξέρει... Καί θά ὑπάρχει σπίτι, καί φαγητό, καί γιοι καί κόρες. Ἔτσι εἴμαστε ὅλοι... Μέχρι τότε, ἔτσι...

Από ΕΔΩ καί ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ