Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΠαρασκευή 5 Νοεμβρίου 2010

Πρόσθετα μέτρα προβλέπονται για την εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου...μετά τις εκλογές

Με πρόσθετα μέτρα φαίνεται πως θα συνοδευτεί η εκταμίευση της τρίτης δόσης του δανείου από το μηχανισμό στήριξης ύψους 9 δισ. ευρώ, που είναι προγραμματισμένη για το τέλος Νοεμβρίου, η καταβολή της οποίας θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα του ελέγχου που θα πραγματοποιήσει η τρόικα, που καταφτάνει σε 15 μέρες.
Μεγαλύτερη είναι η αγωνία της κυβέρνησης για την τέταρτη δόση του δανείου, τον προσεχή Φεβρουάριο, που είναι και η υψηλότερη όλων, καθώς φτάνει σε 15 δισ. ευρώ και η εκταμίευσή της θα κριθεί από το κλείσιμο του προϋπολογισμού του 2010 και τα πρώτα δείγματα γραφής του προϋπολογισμού του 2011.
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προετοιμάζει το οριστικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2011, με τη μυστικότητα που «επιβάλλουν» οι προσεχείς εκλογές, αλλά με ανοιχτή γραμμή με την τρόικα, η οποία ενημερώνεται για τα μέτρα που θα περιέχει τόσο για το 2011, όσο και για το 2010, σε περίπτωση που υπάρξουν αποκλίσεις.
Ηδη στο εννεάμηνο, ακόμα και με το νέο «προσγειωμένο» στόχο, η υστέρηση των εσόδων φτάνει σε 1,8 δισ. ευρώ, με το υπουργείο Οικονομικών να προσδοκά σε κάλυψη της διαφοράς στους προσεχείς μήνες, με τις αβεβαιότητες να είναι μεγάλες, λόγω της ύφεσης και της μειωμένης ρευστότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τρόικα, στην επικοινωνία που έχει με το υπουργείο Οικονομικών, πιέζει ασφυκτικά για την επίτευξη με κάθε μέσο της επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού για το 2010 και παράλληλα ο προϋπολογισμός του 2011, να ενσωματώνει μέτρα εφικτά ως προς την εφαρμογή τους και με «εγγυημένη» απόδοση.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η επίσκεψη της τρόικας θα γίνει μετά τις εκλογές και λίγες μέρες πριν από την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στη Βουλή, ώστε να «μην εμπλακεί στην εκλογική διαδικασία», καθώς οποιαδήποτε επίσημη αναφορά σε νέα μέτρα θα επιβάρυνε ακόμα περισσότερο το κλίμα σε βάρος των κυβερνητικών υποψηφίων.

Μετά τις εκλογές τόσο η τρόικα όσο και η κυβέρνηση θεωρούν ότι θα είναι πιο ελεύθερες, για την εξαγγελία επώδυνων διορθωτικών μέτρων.
Το πρόγραμμα προβλέπει την εκταμίευση της τρίτης δόσης από το μηχανισμό στήριξης ύψους 9 δισ. ευρώ, εντός του Νοεμβρίου που θα εξαρτηθεί από τον έλεγχο της τρόικας στα μέσα του μήνα.

Το ποσό της δόσης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη του ταμιακού ελλείμματος του προϋπολογισμού και συγκεκριμένα για τις πληρωμές του Δημοσίου (μισθοδοσία, επιχορηγήσεις, λειτουργικές δαπάνες, τόκους), ενώ δεν υπάρχουν λήξεις ομολόγων αυτή την περίοδο για την αναχρηματοδότησή τους.
Στο πρόγραμμα εκταμιεύσεων, προβλέπεται ότι ο μήνας εκταμίευσης της τρίτης δόσης είναι ο Νοέμβριος, ώστε να έχει την ευχέρεια το υπουργείο Οικονομικών να καλύψει τις ανάγκες σε πληρωμές του Δεκεμβρίου, που είναι ιδιαίτερα υψηλές, λόγω της πολιτικής συγκράτησης των αποδεσμεύσεων κονδυλίων, που έχει εφαρμοστεί από την αρχή του έτους.
Η επόμενη δόση από το μηχανισμό στήριξης είναι προγραμματισμένη να καταβληθεί το μήνα Φεβρουάριο.

Θα χρησιμοποιηθεί, εκτός από την κάλυψη του ταμιακού ελλείμματος και την πληρωμή τρεχουσών υποχρεώσεων του Δημοσίου, και για την εξόφληση του ομολόγου τριετούς διάρκειας που λήγει το Μάρτιο.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η τέταρτη δόση του δανείου είναι η μεγαλύτερη και φτάνει σε 15 δισ. ευρώ, ενώ το Μάιο του 2011 θα ακολουθήσει η καταβολή της πέμπτης δόσης που είναι 12 δισ. ευρώ. Συνολικά δηλαδή στο πρώτο πεντάμηνο του επόμενου έτους από το μηχανισμό στήριξης το ύψος των δανείων προς την Ελλάδα θα φτάσει στα 27 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 16 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την εξόφληση παλαιών ομολόγων που λήγουν και τα υπόλοιπα 11 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την κάλυψη των ταμιακών αναγκών του Δημοσίου, που υπολογίζονται σε 1,36 δισ. ευρώ, κάθε μήνα.
Τα μέτρα που έχουν ήδη δρομολογηθεί και περιέχονται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπουν την είσπραξη εσόδων ύψους 6,7 δισ. ευρώ το 2011. Πρόκειται για τα ακόλουθα μέτρα:
1. Την επέκταση του λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος και την εφαρμογή των νέων τεκμηρίων φορολόγησης,
2. την πλήρη απόδοση των ρυθμίσεων για την περαίωση ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις υποθέσεις που εκκρεμούν στα δικαστήρια,
3. την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων και την ένταξη νέων περιοχών στο σύστημα των αντικειμενικών αξιών για την είσπραξη 400 εκατ. ευρώ,
4. την πλήρη απόδοση της αναμόρφωσης της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, καθώς και της φορολόγησης της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,
5. την έκτακτη εισφορά στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία τη χρήση έτους 2009,
6. την πλήρη απόδοση της αναπροσαρμογής των συντελεστών του ΦΠΑ,
7. την πλήρη απόδοση της αναπροσαρμογής του ΕΦΚ καυσίμων, καπνού και αλκοολούχων ποτών, καθώς και την επιβολή ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια,
8. την πώληση αδειών τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών και την είσπραξη δικαιωμάτων από τη διενέργεια αυτών,
9. την αύξηση της φορολόγησης των αμοιβών σε είδος συμπεριλαμβανομένης της φορολόγησης αυτοκινήτων με χρονομίσθωση,
10. την επιτάχυνση της είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων και των προστίμων για την αυθαίρετη δόμηση.
Στα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και αυτά του 2010 που όμως έχουν μεταφερόμενη απόδοση και το 2011 και στα οποία περιλαμβάνονται η αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ κατά 1 δισ. ευρώ, καθώς και των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, καπνού και αλκοόλ ύψους 600 εκατ. ευρώ.
Ο μεσοπρόθεσμος δημοσιονομικός στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 3% έως το 2014, η δημιουργία πρωτογενούς πλεονάσματος από το 2012, η συγκράτηση της αύξησης του δημόσιου χρέους από το 2010 και η μείωσή του ως ποσοστό του ΑΕΠ από το 2013.

http://www.topontiki.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ