Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016

ΕΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ...ΠΟΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Θεωρίες Ασκεναζιτών-Χαζάρων

Οι Χάζαροι μετανάστευσαν Δυτικά, για να αποτελέσουν τελικά τμήμα του πυρήνα του μεταγενέστερου Ασκεναζίτικου Εβραϊκού πληθυσμού της Ευρώπης...οι Χάζαροι προσήλυτοι αποτελούσαν σημαντικό ποσοστό των Ασκεναζιτών παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε Δυτικό κοινό σε διάλεξη από τον Ερνέστ Ρενάν το 1883... οι Χάζαροι αποτέλεσαν το θεμελιώδη πυρήνα των σύγχρονων Ασκεναζιτών. ΕΔΩ

Η ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΛΕΥΪ

Ὁ βιβλικὸς Ἰσραὴλ εἶχε δεκατρεῖς φυλὲς ἀπὸ τοὺς δώδεκα γιοὺς τοῦ Ἰακὼβ ἢ Ἰσραήλ, ἐπειδὴ ἀπὸ τὸν Ἰωσὴφ προῆλθαν δύο φυλές, Ἐφραῒμ καὶ Μανασσή, ἐπώνυμες τῶν δύο γιῶν του. οἱ δώδεκα φυλὲς πλὴν τῆς φυλῆς Λευῒ κατοικοῦσαν σὲ δεκατρεῖς νομοὺς τῆς χώρας, ἐπειδὴ ἡ φυλὴ Μανασσὴ κατοικοῦσε σὲ δύο νομούς, ἀνατολικῶς καὶ δυτικῶς τοῦ Ἰορδάνου. ἡ φυλὴ τοῦ Λευΐ, ποὺ ἦταν τὸ ἱερατεῖο, ἦταν χωρὶς νομὸ καὶ χωρὶς κλῆρο. ἀπὸ τοὺς τρεῖς γιοὺς τοῦ Λευΐ, Καὰθ Γεδσὼν καὶ Μεραρί, ἡ φυλὴ τοῦ Λευῒ εἶχε τρεῖς ὁμωνύμους δήμους, ποὺ μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων ἐξελίχτηκαν σὲ τρεῖς ὑποφυλές. ὁ ὀλιγαριθμώτερος δῆμος Καάθ, στὸν ὁποῖο ἀνῆκαν κι ὁ Μωϋσῆς κι ὁ ἀδερφός του ἀρχιερεὺς Ἀαρών, ἦταν τὸ κατ̉ ἐξοχὴν ἱερατεῖο, ὁ μεσαῖος στὸ πλῆθος δῆμος Γεδσὼν ἦταν ὁ στρατὸς καὶ ἡ ἀστυνομία τοῦ ναοῦ τῶν παραρτημάτων του καὶ τῶν ἀνὰ τὴ χώρα ἀποθηκῶν καὶ συναγωγῶν του, καὶ ὁ πολυπληθέστερος δῆμος Μεραρὶ ἦταν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, πλὴν τοῦ πολεμικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν κυβερνητικῶν ἀξιωματούχων ποὺ ἦταν ἀπ̉ ὅλο τὸ ἔθνος....Ἡ φυλὴ τοῦ Λευῒ ἦταν πάντοτε θεωρητικὰ μὲν τὸ 1/13 ( = 8%) πραγματικὰ δὲ τὸ 1/20 ( = 5%) τοῦ ἔθνους τοῦ Ἰσραὴλ κι αὐτοὶ ἦταν ὅλοι σχεδὸν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι τοῦ ἔθνους καὶ τοῦ κράτους...Ἡ φυλὴ τοῦ Λευῒ κατ̉ οὐσίαν ἦταν μιὰ μικρὴ ἀλλὰ πλήρης ἐφεδρικὴ κρατικὴ μηχανή.ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ