Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2016

ΘΕΩΡΗΜΑ Ζ': ΤΟ ΦΙΔΙ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΕΓΕΛΑΣΕΙ...

Τό Εγώ είναι τό σύνολο τών ψυχικών λειτουργιών πού διαμορφώνουν τήν σχέση μας μέ τό περιβάλλον. Ή οργάνωσή του αρχίζει από τήν γέννηση τού ατόμου καί μολονότι συνεχίζεται σ' όλη τήν ζωή, οί βασικές του λειτουργίες έχουν αναπτυχθεί μέχρι τό τέλος τών τριών χρόνων, οπότε τό παιδί έχει σαφή αίσθηση τού εγώ ή εαυτού του.
Τό εγώ διέπεται από τήν αρχή τής ευχαρίστησης, καί τήν  αρχή τής πραγματικότητας...
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ...χμμμ!!!
Πάμε παρακάτω...
Ξέρετε τήν ιστορία τού Ψύλλου καί τού Ελέφαντα; 

διαβάστε την ΕΔΩ.
Ο ψύλλος της ιστορίας εκπροσωπεί τον συνειδητό νου σας, στον οποίο περιλαμβάνονται η νόηση και η δύναμη της λογικής, οι φιλοδοξίες και οι προσδοκίες σας, οι ιδέες σας, οι σκέψεις, οι ελπίδες και τα σχέδια σας. Με λίγα λόγια, όλα όσα πιστεύετε πως αποτελούν τό Εγώ μας. Και ο ελέφαντας; Αυτός είναι ο ασυνείδητος νούς σας.
Ο μετωπιαίος λοβός, που διευθύνει τον εγκέφαλο, είναι το τμήμα του εγκεφάλου που σκέφτεται και διαθέτει λογική, με το οποίο αξιολογείτε τις διάφορες επιλογές, παίρνετε νέες αποφάσεις και εξασκείτε την ελεύθερη βούληση.Αυτός είναι ο συνειδητός εγκέφαλος, το τμήμα που αντιλαμβανόμαστε ως Εγώ.
Η έννοια του ασυνείδητου νού, είναι μιά αόρατη δύναμη, η οποία κρυβόταν κάτω, πίσω ή πέρα από τον συνειδητό νου.
 Ο ασυνείδητος νους είναι αρμόδιος για τις χιλιάδες κύριες και δευτερεύουσες διεργασίες του μεταβολισμού, την λειτουργία του οποίου ο συνειδητός νους κυριολεκτικά αγνοεί κατανέμει και βάζει σε τάξη εκατομμύρια αισθητηριακά δεδομένα ανά δευτερόλεπτο, από τα οποία ο συνειδητός νους αντιλαμβάνεται μονάχα ένα ελάχιστο κλάσμα. Ό  Αριστοτέλης  τό υποσυνείδητο τό όρισε  ώς  την φαντασία,  ως κάτι διαφορετικό από την αντίληψη και το νου, υπονοώντας ότι αποτελούσε ένα χώρο μέσα στο νου, που λειτουργούσε με συγκεκριμένες εικόνες (φαντάσματα), τις οποίες συνδύαζε για να καταλήξει σε αφηρημένες έννοιες.
 Ο ασυνείδητος νους είναι  τό φίδι μέσα μας . Τό πάνσοφο αρχαίο φίδι τής υλικής μας οντότητας. Γνωρίζει τά πάντα, αλλά ό συνειδητός μας εαυτός, τό Εγώ μας, δέν γνωρίζει τίποτα γιά αυτόν. Το ασυνείδητο είναι παλαιότερο από τη συνείδηση καί νά λοιπόν ό λόγος πού  το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο ασυνείδητο είτε κοιμόμαστε είτε ονειροπολούμε.
«Το ασυνείδητο είναι η άγραφη ιστορία της ανθρωπότητας από αδιανόητους χρόνους» (Jung Κ.}.
Έχει μεγάλη επίδραση  πάνω στη συνειδητή μας πλευρά και πολλές φορές μπορεί και επιβάλλεται σ΄αυτήν λόγω της μεγαλύτερης δύναμής του.
Ή γλώσσα πού χρησιμοποιεί ό ασυνείδητος νούς μας είναι τα σύμβολα κι εμείς επικοινωνούμε μαζί του μέσα από τα όνειρα .
Γιαυτό μάς ελέγχει.  Μήν κατανοώντας τόν συμβολικό αυτόν κόσμο ό συνειδητός νούς , άγεται από ερεθισμούς  πού προωθούνται από τών αισθητικών πραγμάτων τού υλικού κόσμου μέσω τών νευρικών ιστών, στόν εγκέφαλο . Γιατί όλα τά εισερχόμενα από τίς αισθητηρίους οδούς είναι στήν πραγματικότητα σύμβολα πού κατανοεί τό υποσυνείδητο , ενώ τό συνειδητό μας τά προσλαμβάνει ώς ξεχωριστά από τό Εγώ.
Εκεί στοχεύουν πάντα οί εξουσιαστές λοιπόν , στό υποσυνείδητο ή ασυνείδητο μέσω "υποσυνείδητων μηνυμάτων"...
Γιά νά έχουμε τόν έλεγχο τού εαυτού μας πρέπει νά έχουμε τόν έλεγχο τού νού μας. Ό κόσμος γύρω μας επιδιώκει νά μάς ξεγελάσει. Αυτοί πού έχουν τόν έλεγχο αυτού τού κόσμου, οί εξουσιαστές - σιωνιστές, είναι τά υποχείρια τόύ άρχοντα αυτού τού κόσμου πού έλεγε ό Χριστός. Δηλαδή τού Σατανά.
Όπως είπαμε στήν αρχή, τό Εγώ επιδιώκει τήν ευχαρίστηση μέσα από τήν πραγματικότητα πού έχει δεχθεί από τά αισθητήρια όργανά του. Όμως αυτή ή ευχαρίστηση είναι ψεύτικη. Ή ψυχή είναι αυτή πού αναζητάει στήν πραγματικότητα τήν ευχαρίστηση , όχι αυτού τού κόσμου , αλλά εκείνου πού έχει ώς ανάμνηση, τού πραγματικού, τού θεϊκού κόσμου.
 Νά τί λέει ό μοναχός γιά τόν τρόπο πού πρέπει νά εργάζεται ό άνθρωπος γιά νά μήν τόν παρασύρει ό διαβολικός όφις μέσα του.
 "Το πάν στον μοναχό είναι η τήρησι του νου. Από εκεί γίνονται όλα. Γι’ αυτό και επιβάλλεται ο μοναχός να έχη αυστηρή προσήλωσι, τήρησι και στροφή προς τον νου του. Να τον ελέγχη, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα τα καλά και από εκεί μπαίνει φραγμός όλων των κακών. Η χρήσι και παράχρησι των νοημάτων, γεννά όλα τα υπόλοιπα. Εάν κάποιος κάνη καλή κρίσι των νοημάτων, οπωσδήποτε θα κάνη και καλή χρήσι των πραγμάτων αλλοιώς θα συμβαίνη το αντίθετο.
  Γι’ αυτό να στρέψετε όλο σας το ενδιαφέρο στην προσοχή του νου.Ένας άριστος τρόπος τηρήσεως του νου είναι η συνεχής μνήμη του Θεού. Εάν η προσοχή στραφή εις αυτόν τον στόχο, τότε ο άνθρωπος αμέσως ευρισκόμενος στην μνήμη του Θεού, δεν αμαρτάνει.Εκ προθέσεως ο υγιής άνθρωπος δεν γίνεται κακοήθης· και το ότι παρασύρεται, οφείλεται στο ότι σιγά-σιγά έφυγε ο νους από τον στόχο και έγινε θύμα της πονηρίας του σατανά και της εμπαθούς καταστάσεως του παλαιού ανθρώπου.Αν ο νους ευρίσκεται στην θέσι του, δεν θα πλανηθή ποτέ. Γιατί η αμαρτία είναι άλογος, δεν ημπορεί να πείση, μόνο απατά. Είναι δυνατό να απατήση ανθρώπους πού η γνώσι τους έχει αμβλυνθή και η έξι τους έχει παρασυρθή από το περιβάλλο τους.Το κέντρο βάρους είναι η ακρίβεια της συνειδήσεως μας στο να φυλάξωμε το θέλημα του Θεού, να τηρήσωμε πάσας τάς εντολάς Του και μέσω αυτού τού τρόπου να δεχθούμε την επίδρασι"

συνδέστε ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ