Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Οί φυλετικοί τύποι τής Ελλάδος

Δύο δολιχοκέφαλοι φυλετικοί τύποι της Ελλάδας
Οι φαινότυποι της φωτογραφίας είναι ευδιάκριτοι στον πληθυσμό της χώρας μας. Αριστερά παρουσιάζεται μια Μεσογειακή και δεξιά ένας Κρομανοειδής.
Η διαφορά του Κρομανοειδή τύπου από τον Μεσογειακό είναι ότι έχει βαθύτερα τοποθετημένα μάτια, εμφανείς γωνίες στο πρόσωπο και ορισμένες φορές τάση για μεσορρινία. Επίσης, ενώ ο Μεσογειακός τύπος είναι πάντοτε δολιχοκέφαλος, ο Κρομανοειδής είναι δολιχοκέφαλος με τάσεις μεσοκεφαλίας.

Τρεις βραχυκέφαλοι φυλετικοί τύποι της Ελλάδας

Οι φαινότυποι της φωτογραφίας είναι πολύ συνηθισμένοι στην Ελλάδα. Παρόμοιους φαινότυπους βλέπουμε καθημερινά γύρω μας. Οι εικονιζόμενοι ανήκουν ο καθένας σε έναν από τους τρεις πιο διαδεδομένους βραχυκέφαλους φυλετικούς τύπους της Ελλάδας, τον Αλπικό, τον Διναρικό και τον Αρμενοειδή. Αυτοί οι τρεις φυλετικοί τύποι αθροιστικά, αποτελούν μετά βεβαιότητας πάνω από τα 2/3 του λευκού πληθυσμού της χώρας. 
Μπουλας - αρμενοειδης
Χαικαλης - αλπικος
Φιλιππιδης - διναρικος
 Η Ελλάδα έχει κατά μέσο όρο δολιχοκεφαλία στα νησιά λόγω Μεσογειακών/Κρομανοειδών, περιοχές μεσοκεφαλίας σε τμήματα της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, δηλαδή μίξη δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων, ενώ όλες οι υπόλοιπες περιοχές είναι κατά μέσο όρο βραχυκέφαλες, με πλειοψηφία Αλπικών-Διναρικών-Αρμενοειδών που είναι βραχυκέφαλοι. Μάλιστα αν σκεφτείτε ότι ένας τυπικός κεφαλικός δείκτης ενός Μεσογειακού ή Κρομανοειδούς είναι 78-79 και ενός βραχυκέφαλου 84-85 ή περισσότερο, μπορείτε με απλά μαθηματικά να εκτιμήσετε τις αναλογίες μεταξύ δολιχοκέφαλων και βραχυκέφαλων, να τις συνταιριάξετε με τους φυλετικούς τύπους και να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ