Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΣάββατο 2 Ιανουαρίου 2016

ΘΕΩΡΗΜΑ ΣΤ' : ΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ ΦΙΔΙ ΜΕΣΑ ΜΑΣ

Τό νευρικό μας σύστημα , μέσω τού νωτιαίου μυελού, μάς στέλνει μηνύματα {μάς μιλάει τό φίδι μέσα μας} καί μάς ελέγχει στρέφοντας τήν προσοχή μας σέ αυτό πού θέλει. Πώς γίνετε αυτό; Έχει τούς "5 υπηρέτες του"  πού τούς χρησιμοποιεί αναλόγως. Αυτοί είναι οί 5 αισθήσεις.
 Μέσα στόν εγκέφαλό μας , στόν θάλαμο, δημιουργούνται όλοι οί επιρρεασμοί πού μάς άγουν καί μάς φέρουν. Κάθε στιγμή σάν μικροί δαίμονες, μάς κατευθύνουν , μάς παρασύρουνε καί μάς αποβλακώνουνε. Δέν έχουμε τόν έλεγχο τού πραγματικού μας εαυτού. Οί αισθήσεις επιρρεάζουν πρώτα τό νευρικό σύστημα , μετά τό μήνυμα περνάει στόν εγκέφαλο καί μετά γίνεται έκφραση στό "Εγώ" μας.
Αυτή ή έκφραση είναι μέρος αυτού πού λέμε "χαρακτήρας".
Ό χαρακτήρας έχει σχέση μέ αυτό πού λέει καί ό Σωκράτης..."τό χάραγμα πού αφήνουμε πάνω στήν ψυχή μας" ...δηλαδή , ή ψυχή μας είναι σάς τό μαλακό κερί πού πάνω της χαράζουμε όλα αυτά πού λάβαμε από τόν κόσμο μέσω τών αισθήσεων καί τό κάναμε έκφρασή μας.
Αυτό μάς "χαρακτηρίζει".
Φεύγοντας από αυτόν τόν κόσμο , ή ψυχή μας τά κουβαλάει όλα αυτά πάνω της , τά έχει χαραγμένα στό είναι της.
Τό φιδάκι μέσα μας δέν μας αφήνει νά αγιάσουμε εύκολα.
Πρέπει νά έχουμε ενδυναμώσει τήν βούλησή μας γιά νά έχουμε τόν έλεγχο τού εαυτού μας . Νά διαφυλάξουμε έτσι τήν ψυχή μας.
Τώρα καταλαβαίνουμε ποιά είναι τά όπλα τού Σατανά. Αυτού πού τόν λένε καί άρχοντα αυτού  τού κόσμου. 

 Πώς λοιπόν θά πολεμήσουμε αυτό τό φίδι πού μάς ρίχνει όλο καί ποιό βαθιά στόν λάκκο τής ύλης; Καταπολεμώντας πρώτα τό εγωϊστικό μας Είναι ...αλλά αυτό είναι τό επόμενο θέμα μας.
σύνδεση ΕΔΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ