Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Οί ὑπόγειες διασυνδέσεις τῶν τζιχαντιστῶν μὲ τοὺς γιουεσαίους (ἤγουν ἡπανθρώπους) καὶ τοὺς σιωνιστές.

Τὸ salaf (ἐκεῖνο ποὺ ἀνατρέχει στὸν Ψευδοπροφήτη καὶ στὴν ἐποχή του) ἰσλὰμ προχωρεῖ ἀκάθεκτο. 
Μοιάζει μὲ σαρωτικὸ κῦμα βοθρώδους ποταμοῦ ποὺ καλύπτει ὑπὸ τὴν βοθρικὴ ἰλύ του ἀνθρώπους καὶ μνημεῖα. Συνεχῶς καὶ καταγράφει νίκες ἐπὶ νικῶν, προξενῶντας δέος καὶ τρόμο στὰ ἔθνη πάντα. Ἂν κάποιος θέλει νὰ στρέφεται θαυμαστικῶς πρὸς αὐτοὺς καὶ ἴσως - ἴσως νὰ σκέφτεται νὰ τοὺς ἀκολουθήσει, ἂς σκεφθεῖ τὶς ὑπόγειες διασυνδέσεις τῶν τζιχαντιστῶν μὲ τοὺς γιουεσαίους (ἤγουν ἡπανθρώπους) καὶ τοὺς σιωνιστές. Μὲ τοὺς σιωνιστές, δὲν τὸ φαντάζεται ὁ νοῦς, οἱ τζιχαντιστές, ὄχι ἁπλῶς ἔχουν ὑπόγειες διασυνδέσεις, ἀλλὰ εἶναι ὑποτακτικοί τους. 
 Ποιὰ ἄλλη ἀπόδειξη θὰ θέλατε ἐκτὸς αὐτῆς τῶν ἀρχηγῶν τοῦ ἰσλάμ, ποὺ εἶναι ἰουδαῖοι; 
Κοιτάξτε τὸ μισητὸ κάθαρμα Abu Bakr al-Baghdadi τῆς φυλῆς Qurashi μιὰ banu (φυλή) ποὺ εἶχε προσηλυτισθεῖ στὸν ἰουδαϊσμὸ ἤδη πρὸ τοῦ Μωάμεθ, γι' αὐτὸ καὶ καλεῖτο "al-Kāhinān". Μάλιστα ἰουδαϊκὴ πηγὴ χαρακτηρίζει αὐτὴν ὡς "τὴν πολυπληθέστερη ἰουδαϊκὴ φυλὴ τῆς Μεδίνας" (Ἐγκυκλ. Judaica XIII 1436, Qurayza· III 234, Arabia· XII 510, Muhammad· XV 1415, Masorah· II 8, Aaron.- R. Blachère, Le problème de Mahomet, "Press Universitaires de France" 1952, σ. 23). 
Λοιπὸν αὐτὸ τὸ κάθαρμα ποὺ ξέρασε ὁ ἅδης εἶναι πράκτορας τῆς Mossad καὶ λέγεται Elliott Simon, "Dr", βεβαίως. Εἶναι δὲ ὁ ἀνεγνωρισμένος ἀρχηγὸς τῆς αἱματοποτικῆς καὶ ἀνθρωποφάγου "ISIL" (Islamic state of Iraq and the Levant).  
Τί, δὲν πιστεύετε ὅτι οἱ μουσουλμάνοι προβαίνουν σὲ ἀνθρωποφαγία; 
Ὁ σφόδρα δαιμονισμένος, ρυπαρὸς καὶ δυσειδὴς Abdul Aziz bin Abdullah, μέγας μουφτῆς Σαουδαραβίας ποὺ προτρέπει τοὺς ὁμοθρήσκους του "Καταστρέψτε ὅλες τὶς ἐκκλησίες στὶς χῶρες τοῦ Κόλπου", ἀπεφάνθη: "Ἐπιτρέπεται στὸν σύζυγο, ὅταν βρεθεῖ σὲ κατάσταση λιμοῦ νὰ σφάξει καὶ νὰ καταβροχθίσει τὴ σύζυγό του"! 
 Ἄλλωστε καὶ οἱ τοῦρκοι τὸ 1922, σὲ ἄγγιστρα (τσιγκέλια) κρεοπωλείων εἶχαν κρεμάσει σάρκες χριστιανῶν!
 Φυσικὰ καὶ οἱ συναρχηγοὶ εἶναι ἰουδαῖοι: ὁ Adam Yahiye Gadahn καλούμενος τὸ πρότερον Azzam al-Amriki (ὁ Ἀμερικανός), μὲ πολυσχιδῆ δολοφονικὴ δράση καὶ ἐπικηρυγμένος, γεννημένος στὸ Oregon τῶν ΗΠΑ ἀπὸ ἰουδαίους γονεῖς.
 Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴ τοὺς ὀνομάζουμε ὅλους καταλεπτῶς θὰ ἀναφέρουμε τὸν ἰνστρούχτορα ὅλων τῶν ἰουδαιοϊσλαμιστῶν ποὺ εἶναι ὁ ραμπί-ἰμάμης Haitham Bundakji, γνωστὸς ὡς "Danny ὁ Ἰουδαῖος". 
 Τοῦτος ὁ ἰουδαῖος-μωαμεθανὸς κατάγεται ἀπὸ τὸ Αμμὰν καὶ εἶναι ἐγκατεστημένος στὴν Orange τῆς Καλιφόρνια. Δρᾶ ἀκωλύτως, ἐμφανιζόμενος σὲ "εἰρηνιστικὲς" διαδηλώσεις ὑπερασπιζόμενος τοὺς "τζιχαντιστὲς" καὶ κανεὶς δὲν τὸν ἐνοχλεῖ στὴν Ἀμερική, ἐνῶ γνωρίζουν ὅτι αὐτὸς ὁ διάβολος ἀποτελεῖ τὸν μοχλὸ τοῦ σαλαφισμοῦ καὶ τοῦ "isis".
 Εἶναι γεγονός, τὸ ἔδειξαν τὰ διεθνῆ μέσα ἐνημέρωσης, μάλιστα εὐκρινῶς, τόσο ποὺ παραξενεύει, οἱ "τζιχαντιστὲς νὰ καταστρέφουν τὰ μνημεῖα τοῦ Μεσοποταμίου πολιτισμοῦ. Θὰ πρέπει ὁ πολυπράγμων νοῦς νὰ διανοεῖται, Γιὰ νὰ παρουσιάζουν τὰ κανάλια τὸ θέαμα τῆς καταστροφῆς μὲ τόση διαύγεια, κάτι ἄλλο, πολὺ πιὸ θηριῶδες, κρύβουν: Κρύβουν τὴ σύληση τῶν φορητῶν ἐκθεμάτων, τὰ ὁποῖα ἤδη ἡρπάγησαν καὶ παρεδόθησαν σὲ μυστικὰ "genizah", ἀπ' ὅπου θὰ διαμοιρασθοῦν στὰ ἰδιωτικὰ ἰουδαϊκὰ μουσεῖα Getty, Rockefeller, Christie's etc. Ἑπομένως, ἂν τὰ ἔθνη θέλουν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὴν καθολικὴ σφαγή, ποὺ ἔρχεται δρομαίως, νὰ δώσουν προτεραιότητα στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ ἰουδαίου ἐχθροῦ. 
Ὁ ἰουδαϊσμὸς εἶναι ἡ ρίζα ὅλων τῶν κακῶν καὶ πρέπει πρῶτα ἀπὸ αὐτὸν νὰ ἀπαλλαγοῦμε.
πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ