Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

Νὰ ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι καὶ νὰ ἔχουμε ὅπλο.

Περὶ λαθρομεταναστῶν ὁ λόγος, καὶ πάλι. 
 Ἐσχάτως παρατηροῦμε αὐξημένη συρροὴ τῶν λαθραίων. Σὰν νὰ τοὺς βιάζει κάποια ἀόρατη ἀρχὴ νὰ καταλάβουν ἐδάφη. Μὴ μᾶς διαφεύγει, μάλιστα πρέπει νὰ τὸ ἐπισημάνουμε διεγερτικῶς, πρὶν τὸ σχέδιο καταλήψεως ὁλοκληρωθεῖ, οἱ ἰσλαμικὲς ὀρδὲς καταφθάνουν ἐδῶ ἐπὶ τῇ βάσει σχεδίου δράσεως. Τοῦτο διαπιστώνεται διὰ τῆς μελέτης τῶν διαφόρων πτυχῶν τοῦ σχεδίου. Πρῶτα, ἡ ἰσλαμιστικὴ ὀργάνωση ποὺ τοὺς προωθεῖ ἀπὸ Ριγιάντ, διαθέτει, σὲ καθέναν ἀπὸ τοὺς λαθραίους, μέχρι καὶ 10.000 euros. Αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ καταδεικνύει προσχεδιασμένο ἐποικισμό. Μιὰ ἄλλη λεπτομέρεια, ἐξίσου σημαντική, εἶναι ἡ στρατιωτικὴ δομὴ ποὺ τοὺς διακρίνει, τόσο ποὺ φαίνονται νὰ κινοῦνται σὰν σὲ διμοιρίες. Καὶ τὴν ἔπαρση ποὺ ἐπιδεικνύουν πρὸς τὸν Ἕλληνα ποὺ θὰ ἤθελε νὰ συνδιαλαγεῖ μαζί τους. Ἡ ἔπαρση διαχέεται προκλητικὰ στὸ ἰσλαμικὸ καὶ βρώμικο μοῦτρο τους. Ὅμως αὐτοί, πιστοὶ μιᾶς θρησκείας βορβορώδους καὶ ἀνθρωποκτόνου, ἐνεργοῦν καταπῶς τοὺς διδάσκει ἡ "ἱερὰ" βίβλος, τὸ σαπρὸ κοράνιο τους. Δῆτε, τώρα, πῶς ἐνεργοῦν οἱ ἐν Ἑλλάδι ἐξουσιαστικοί.
Πρῶτα γλυκαίνουν τὸ περίβλημα τοῦ δηλητηριώδους καταποτίου: 'Ξέρετε, οἱ μετανάστες (sic) ἔρχονται στὸν τόπο (sic) τοῦτο πρόσφυγες, λόγῳ πολεμικῆς συρράξεως'. Πόλεμος δὲν γίνεται στὶς χῶρες ἀπ' ὅπου προέρχονται οἱ εἰσβολεῖς (Πακιστάν, Ἀφγανιστάν, Μπαγκλαντές, Ἰνδίες, Ἀφρική, νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ). Ἀλλὰ καὶ πόλεμος νὰ γινόταν, γιατὶ οἱ λαθραῖοι δὲν καταφεύγουν στὶς χῶρες ὅπου βασιλεύει ἡ ψυχανωμαλία (Σαουδαραβία καὶ Ἐμιράτα), νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν ὡς ὁμοθρήσκους; Ἡ δικαιολογία περὶ πολεμικῆς συρράξεως δὲν εἶναι ἐπαρκής. Κατὰ τὴν ἐπιδρομὴ τῶν ἀμερικανανοϊκῶν στὴ Σερβία, ἂν καὶ τόσο σφοδρή, δὲν ἀνάγκασε τοὺς ὁμοδόξους Σέρβους νὰ μεταναστεύσουν. Μήπως ἀντιτείνετε ὅτι τοὺς ἀπαγόρευαν τὴν ἔξοδο; Τὸ ἴδιο νὰ ἐφαρμόσουν καὶ στοὺς λαθραίους.
10. Ἐκεῖνο ποὺ τεντώνει τὰ νεῦρα μας εἶναι ἡ λαθραιολάγνα προπαγάνδα τῶν συστημικῶν, μὲ ἐπιδιωκόμενο σκοπὸ τὴν ἀνάπτυξη συναισθημάτων στοὺς πανηλιθίους τοῦ Λαοῦ, ποὺ τοὺς ἔπεισαν νὰ τρέχουν πίσω ἀπὸ τοὺς λαθρεποίκους καὶ λαθροκατακτητές. Καὶ εἶναι νὰ θαυμάζει κανεὶς πῶς ἐκεῖνοι οἱ ἀφελεῖς τρέχουν σπουδαίως, προτρεπόμενοι διὰ συνθημάτων ἀηδιαστικῆς συναισθηματολογίας. Ἴδε τινά: "Κυρία διέθεσε τὰ κοσμήματά της, γιὰ νὰ ἀγοράσει μωρουδιακὰ γιὰ ἕνα νεογέννητο" μιᾶς μουσουλμάνας λαθραίας· "Ἡ δήμαρχος Γαύδου ἀγκάλιασε τοὺς μετανάστες"· "Λοχίας παρασημοφορήθηκε γιὰ τὴ διάσωση μεταναστῶν"....
 Πάντα ταῦτα προάγουν τὰ ἰουδαιοκάναλα. Θαυμάζω πῶς τὰ μισελληνικὰ ταῦτα σπήλαια προξενοῦν, διὰ προπαγανδιστικῶν βομβαρδισμῶν, ἀριστοτεχνικὲς συναισθηματικὲς παρωθήσεις, ὥστε νὰ πείσουν τοὺς γλυκεροὺς καὶ εὐαίσθητους, νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς τζιχαντιστές, ποὺ αὔριο θὰ τοὺς σφάξουν χωρὶς τύψεις καὶ ἀναστολές. Αὐτά, τὰ ἄτιμα ἰουδαιοκάναλα, προπαγανδίζουν καὶ προβάλλουν φορτικῶς. Ὅμως οἱ 87 πανεπιστημιακοί, ποὺ μὲ δήλωσή τους ἐπισημαίνουν τὸν κίνδυνο ἀπὸ τὴν ἀνεξέλεγκτη εἰσβολὴ τῶν λαθραίων, τὰ ἰουδαιοκάναλα τοὺς ἔθαψαν. Δὲν ἀνέφεραν τίποτε!
Κατακλείουμε. Οἱ ὁρδὲς ἐποίκων ποὺ κατακλύζουν τὴν Ὀρθόδοξη Χώρα μας, νὰ τὸ ξέρουμε, γιὰ νὰ μὴ τὸ πληρώσουμε ἀκριβά, ἑτοιμάζουν ὀργανωμένη νυχτερινὴ ἐπίθεση συγχρόνως σὲ ὅλη τὴν ἐπικράτεια. Ἀπὸ κατάστημα ὅπλων, στὴν Πλατεῖα Ὁμονοίας, οἱ μουσουλμάνοι ἀγοράζουν μέχρι καὶ 100 μαχαίρια τὴν ἡμέρα. Τὶ μένει; Νὰ ἀγρυπνοῦμε προσευχόμενοι καὶ νὰ ἔχουμε ὅπλο.
από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ