Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Σάββατο, 30 Μαΐου 2015

ΟΙ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟΙ ΕΞΩΓΗΪΝΟΙ

Τὸ ψυχόλεθρο παραμύθι τῶν "ἐξωγήινων" καλὰ κρατεῖ. Ἐσχάτως ἡ φιλολογία τοῦ εἴδους, μέσῳ σκανδαλοθηρικοῦ φύλλου, πληροφορεῖ τοὺς κεχηνότας, ὅτι "ὑπάρχουν 80(!) εἴδη ἐξωγήινων". Ὅμως ὑπάρχουν ἐξωγήινοι; Ἂν ρωτοῦσαν ἐμᾶς, θὰ ἀπαντούσαμε: Ναὶ ὑπάρχουν ἐξωγήινοι, ὅπως καὶ ἐνδογήινοι, τοὐτέστιν καταχθόνιοι. Εἶναι τὰ δαιμόνια! Δοθέντος ὅτι ὁ κόσμος ἀνοηταίνει, καὶ οἱ διάβολοι ἀποθρασύνονται, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν, πλὴν ἐλαχίστων, θερμοὶ χριστιανοί, νὰ ἀνακόπτουν τὴ διάδοση τῆς πλάνης. Λοιπὸν ἀφοῦ τὰ διαβόλια δὲν προσκρούουν σὲ φλογεροὺς φορεῖς τῆς Πίστεως, σὲ λίγο θὰ δοῦμε καὶ κατὰ φαντασίαν σωματικὲς ἐπισκέψεις. Ὅμως δὲν ἀνησυχοῦμε· ἐμεῖς θὰ τοὺς ὑποδεχθοῦμε ὑψώνοντας τὸν Τίμιο Σταυρὸ καὶ ἐπικαλούμενοι τὸ δαίμοσι φρικτὸν ὄνομα Χριστοῦ Παντοκράτορος. Καὶ τότε θὰ δῆτε, ἐὰν παραμείνουν στιγμή....

Από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ