Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣ

Κυριακή, 3 Μαΐου 2015

Ο πιλότος τού μοιραῖου airbus Α320 πού πήρε στόν θάνατο 150 επιβάτες φώναξε "Ὁ ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος", πρὶν τὴ σύγκρουση. Ὅμως ἡ ἐξουσία τὸ ἀποκρύβει ἐπιμελῶς, γιὰ νὰ μὴ ἐξαγριωθεῖ ὁ κόσμος.

Τὸ μοιραῖο airbus Α320, τῆς ἀεροπορικῆς ἑταιρείας "Germanwings" συνετρίβη στὶς Ἄλπεις, τὴν 26/3/15. 
Ὄχι ἀπὸ βλάβη τοῦ ἀεροσκάφους, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἤθελε νὰ αὐτοκτονήσει ὁ συγκυβερνήτης αὐτοῦ, ὀνόματι Andreas Lubitz. Κατὰ κανόνα, ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ αὐτοκτονήσουν πιέζονται ἀπὸ κάποιο αἴσθημα πληγωμένης ὑπερηφανίας· ἴσως, κάποιες φορές, νὰ παίρνουν μαζί τους στὸν θάνατο καὶ τὸν ὑπαίτιο, ἢ κάποιον ἀθῶο, συνήθως συγγενῆ τους, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι θέλουν νὰ τὸν προστατεύσουν ἀπὸ τὸ δυσοίωνο μέλλον. Μάλιστα στὸ γράμμα ποὺ ἀφήνουν ἐξηγοῦν τοὺς λόγους τοῦ διαβήματος των, ἐξαιτούμενοι συγγνώμη ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θὰ δυσαρεστήσουν. Τὰ δεδομένα ἀλλάζουν ὅταν ὁ αὐτόχειρ εἶναι ἢ ψυχοπαθής, ἢ θρῆσκος. Τρεῖς περιπτώσεις πρὸς τρεῖς ἀντίστοιχους χαρακτῆρες. Ἐπὶ τοῦ Lubitz, ἀποκλειομένων τῶν δύο πρώτων, δεχόμαστε τὴν τρίτη. Ὁ χαρακτῆρας αὐτοῦ δὲν ἀνταποκρίνεται στὴν περίπτωση τοῦ αὐτόχειρος τῆς πληγωμένης ὑπερηφανίας, οὔτε στὸν αὐτόχειρα γιὰ λόγους ψυχοπαθολογικούς, διότι θὰ προδίδετο ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς ψυχοπάθειάς του. Ἄρα πρόκειται περὶ θρήσκου ἀτόμου, μωαμεθανοῦ, σαφῶς. Ὅμως ἡ ἐξουσία τὸ ἀποκρύβει ἐπιμελῶς, γιὰ νὰ μὴ ἐξαγριωθεῖ ὁ κόσμος. Ἀποκρύβουν τὴν τελευταία κραυγή του, "Ὁ ἀλλὰχ εἶναι μεγάλος", πρὶν τὴ σύγκρουση. Ὁ Lubitz ἦταν προσήλυτος στὸ ἰσλὰμ καὶ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὸ ὅτι ὑποχρέωνε τὴ σύντροφό του νὰ φορᾶ μακριὰ φοῦστα. Τοῦτο τὸν ψεύτικο ἠθικισμὸ ἐπιβάλλει μόνο τὸ ἰσλὰμ στὶς γυναῖκες.
από

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

Σελίδες

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ