Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΔευτέρα 22 Ιουνίου 2020

ΟΜΙΛΙΑ Donald Trump ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΑἩ ὁμιλία τοῦ προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν στὴν Tulsa , Oklahoma, εἶναι ἕνα ἠχηρὸ χαστούκι γιὰ τὰ ἐλεεινὰ μέλη τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῶν Εὐρωπαϊκῶν κυβερνήσεων ποὺ λιώνουν κάτω ἀπὸ τὴν παράνομη καὶ ἄδικη γιὰ τοὺς λαούς τους λαθρομετανάστευση.
Οἱ πουλημένοι πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῶν περισσοτέρων χωρῶν ἔχουν γονατίσει μπροστὰ στὰ τραπεζικὰ καρτέλ ποὺ θέλουν νὰ διαλύσουν τὸν Εὐρωπαϊκὸ πολιτισμὸ καὶ νὰ ἐξισλαμίσουν τὴν Γηραιὰ Ἤπειρο, ἀπομυζῶντας τὸν πλοῦτο ποὺ δημιουργήθηκε στὴν διάρκεια ἑκατοντάδων χρόνων καὶ περιέχει τὸν μόχθο δισεκατομμυρίων ἀνθρώπων.
Ἔτσι δὲν θὰ ἐπέτρεπαν στοὺς λαοὺς τῆς Εὐρώπης νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν ἀπὸ τὸν πλανητάρχη, ὅτι ὑπάρχει μία στροφὴ τῆς πολιτικῆς ὅπου στοχοποιοῦνται πλέον οἱ πρακτικὲς τῶν ἀριστερῶν, ἡ ὑποκρισία τῶν μέσων ἐνημερώσεων ἐναντίον τῶν ὁποίων καταφέρεται ὁ Πρόεδρος, εὐθέως καὶ τοὺς ἀποκαλεῖ δημοσίως τὸ CNN “Fake News”, ἐπίσης γιὰ τὰ ἀνοικτὰ σύνορα καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ ἐμπορίου τῆς ἀλληλεγγύης.
Ἡ προσπάθεια τοῦ Εὐρωπαίου πολίτη νὰ ἐνημερωθῇ καὶ νὰ ἀκούσῃ τὸν λόγο τοῦ Προέδρου τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἔχει αὐτὴν τὴν ἀνταπόκριση:Δὲν εἶναι διαθέσιμο γιὰ νομικοὺς λόγους.


Δὲν εἶναι διαθέσιμο τὸ βίντεο γιὰ «νομικοὺς λόγους».
«Ἀναγνωρίζουμε ὁτι προσπαθεῖτε νὰ ἀποκτήσετε πρόσβαση σὲ αὐτὸν τὸν ἱστότοπο ἀπὸ μία χώρα ποὺ ἀνήκει στὸν Εὐρωπαϊκὸ Οἰκονομικὸ Χῶρο (ΕΟΧ), συμπεριλαμβανομένης τῆς Ε.Ε. ἡ ὁποία ἐπιβάλλει τὸν Γενικὸ Κανονισμὸ Προστασίας Δεδομένων (GPDR) καὶ ἐπομένως δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ πρόσβαση αὐτὴν τὴν στιγμή. Γιὰ τυχὸν προβλήματα, ἐπικοινωνῆστε μὲ τὸ newstip@wpsdlocal6.com ἢ καλέστε στὸ 270-415-1900».
Ἐὰν καταλάβατε κάτι μπορεῖτε νὰ μὲ διαφωτίσετε.
Τὸ βίντεο εἶναι διαθέσιμο γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ, εἶναι διαρκείας τεσσάρων περίπου ὡρῶν ἀλλὰ ἡ ὁμιλία τοῦ Προέδρου εἶναι γιὰ 1 ὥρα καὶ 45᾽ λεπτά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ