Η ΕΛΛΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΛΗ , ΟΥΤΕ ΧΩΡΟΣ, ΔΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΟΥΝ. ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ , ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟΝ , ΤΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑ , ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΟΥΤΕ ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΥΠΟΤΑΣΣΕΤΑΙ , ΟΥΤΕ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΣΑΣΤετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2016

Θρησκευτικός πόλεμος ἐν ὄψει;


Θρησκευτικός πόλεμος ἐν ὄψει;
Οἱ ὑποβαθμισμένες, περιθωριακὲς συνοικίες τῶν γκέτο, στὶς μεγάλες εὐρωπαϊκὲς πόλεις, καθὼς καὶ οἱ αὐξανόμενες κραυγὲς τῶν μουσουλμάνων τῆς Εὐρώπης, ποὺ ζητοῦν ἐξισλαμισμὸ τῆς κοινωνίας καὶ τὴν ἐπιβολὴ τῆς σαρίας, δὲν ἐπιτρέπουν ἀμφιβολίες.
Οἱ φαντασιώσεις τῆς ὑποτιθεμένης καλῆς συμβιώσεως καὶ τῶν πολιτισμικῶν κοινωνιῶν πέθαναν ὁριστικῶς.
Ἡ μεγάλη ἀντιπαράθεσις στὴν διάρκεια τῶν ὁλίγων ἐτῶν, μετεφέρθησαν ἀπὸ τὶς περιφερειακὲς γειτονιὲς στὸ κέντρο τῶν πόλεων. Κι αὐτὸ ἐπιβεβαιώνει ὅσους ὑπεστήριζαν πὼς ἀπὸ τὶς προκεχωρημένες καταδρομικὲς ἐπιδρομὲς θὰ φθάσουμε στὶς μαζικὲς ἐπιθέσεις.
Ὁ πόλεμος ἐκηρύχθη καὶ θὰ χρειασθῆ νὰ πολεμήσουν ὅλοι στὴν Εὐρώπη. Καὶ ὁ πόλεμος αὐτὸς θὰ εἶναι ἐπώδυνος καὶ ἀμείλικτος, μέσα στὶς πυκνοκατοικημένς περιοχές, σὲ γειτονιὲς τῶν πόλεων καὶ σὲ χωριά. Χωρὶς μαζοχιστικὲς ἐνοχὲς πλέον καὶ ἀναστολές. Ἴσως ἀκόμη νὰ εὑρισκόμεθα στὴν ἀρχή του, ὅμως εἶναι περισσότερο ἀπὸ βέβαιον πὼς θὰ εἶναι ἔντονος καὶ ἀπρόβλεπτος, σὰν ἀποτέλεσμα τῆς παγκοσμίου κρίσεως ποὺ φουντώνει.
Ἡ  «ἀνέμελη» ζωὴ στὴν εὐρωπαϊκὴ ἤπειρο μᾶς τελείωσε ὁριστικῶς.
Θεοφανάκης Στέφανος
πηγη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τό Ναύπλιον

ΠΛΑΤΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ

Χρονοχάρτης τῶν πυρηνικῶν δοκιμῶν ἀπὸ τὸ τέλος τοῦ Β’ΠΠ μέχρι τὸ 2000

.

.

ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ